Koaxialdy_kabel


КОАКСИАЛДЫ ЖӘНЕ КМ4 КАБЕЛЬДЕРІ
Коаксиалды кабель (коаксиальный кабель; coaxial cable) — 1) орталық өткізгіштен және металдан өрілген (торланған) сыртқы экраннан тұратын электр кабелінің бір түрі. Өткізгіш пен экранның арасы айырғыш материалмен толтырылған. Орталық өткізгіш пен экран осьтерінің дөл келуі коаксиалды атаудың шығуына түсінік береді. Мәліметтер жеткізу жылдамдығы 5-10 мбит/с шамасында; 2) теледидар кабеліне ұқсас,сырты экранды қабықшамен қоршалып, диэлектрикпен қапталған бір өткізгішті өзегі бар кабель. Олар жоғары жылдамдықты терминалдарда және басқа да компьютер кұрылғыларында пайдаланылады.
Кабель трассаларын қолдану кезінде механикалық зақымдар болмайтындай етіп салады.Кабелді салғанда оның ұзындығынан 1-2% алып салады.Бұл шара жердің қозғалуынан,температурасы кабелге және кабель орналасқан жерде қорғау үшін қолданылады.Траншеяларда және жазық жерде ғимараттардың ішінде артық кабельдерді толық ретінде қалдырады.Артық кабельді домалатып,дөңгелек ретінде қалдыруға болмайды.
Кабельдің тартылып тұрған кабельдің салуына байланысты,температураға және кабельдің өту трассасына байланысты.Қабырғаларда,үйлерде,құрылыстарда көлбеу қойылған кабельдерді шетінде кабель бұрылған кезде, муфталардың жанында мықта байланады.Кабельді вертикаль орнатқан кезде оны әрбір белгілі бір қашықтықтан кейін байлайды.Қорғағын жабыны жоқ кабельдердің алюминий немесе қорғасын қабырғамен жүргізгенде оның арасына резина ,поливинилхлорид немесе басқа басқа диэлектрик пластиналар салынады.Қорғаныш жабыны жоқ пластмассамен оралған кабелді және қорғаныш жабвны бар кбелдерді қабыпрғаға камут арқылы бекітеді.Жай адамдардың қолы жететін жерлерде автокөлік техника жүретін жерлерде ғимарат ішінде немесе сыртында қорғаныш жабыны бар және қорғағыш жабыны жоқ кабелдерді қосымша қорғау керек.Механикалық әсерден қорғау үшін қауіпсіз биікте орнату қажет (жерден немее полдан 2м биіктікте немесе 0,3м жердің астында).Қалыңдығы 2,5мм металл пластина немее темір трубкамен қаптау қажет.
Жұмысқа кірісер алдында кабель салушылар тиісті құжаттарды зерттейді.
Трасса жобасы.
Көлденең профиль.
Құрылыстың жұмыстық сұлбалары.
Кабелдік ғимараттың сұлбалары.
Гирмитизация жүргізу шаралары.
Материалдардың және құрылғының пайдалану тәртібі.
Сметалар.
Материалдардың құрылғының пайдалану тәртібі;
Сметалар және т.б.
Әдетте кабельді монтаждау екі стадияға бөлінеді.
-Біріншіден ғимарат ішінде кабель салу үшін тіреу құрылғыларын орналастырады.
-Сосын кабельді салып,оны электр құрылғысына қосады.Кабельді жоғары кернеумен тексергеннен кейін кабельдің ұштарына дермитизация қақпақтарын орнатады.
Кабельді салудың тнхнологиясы келесі операциялардан тұрады.Кабельді бар барабанды орнату.
Домкраттармен кабельді қөтеру.
-Барабанның сыртқы қабатын алу.
-Барабанды түзету бұрау арқылы кабельді тарқатып,жердің бетіне сұлбадағыдай қою.
Кабельді тунель және канал арқылы жүргізгенде алдымен жүргізу орнын дайындап алады.
Бұл үшін винтиляция,өрт дабылы,ыстыққа төзімді қабырғалар бар ма екенін тексеріледі.
Кабельді салғанда оны істеуге,ауыстыруға болатындай етіп қояды.Кабельдердің қайсыуы,әр түрлі жазықтықтарда өтуі керек.
Кабель тунельдері,бөлімдерге бөлінуі тиіс.Олардың ұзындығы өрт сөндіру технологиясына байланысты.Бірақ 15 метрден артық болмауы керек.Кейін кабельдің элементтерін жерге қосады.
Кабельдің темір элементтерін.
Кабель муфталардың сыртқы қабаты.
-Кабельдің сыртқы қорғаныш қабатының.
-Жерге қосу үшін 100мм2 темір пластинаны немесе 6мм2 мыс пластинаны қолданады.
100В-қа дейін кернеулі кабельдерді 500-2500В кернеуі бар мегафометрлермен тексереді.
КМ- 4 кабилдері үшін көпарналы байланыстың және теледидарламаның коаксиалды тығыздығымен жиіліктің диапазонында 17 мгц. Екі коаксиалды жұп ұйымдастыру болады теледидарламаның бағдарламасының берілісін ара түзуде және қарама-қарсыда бағыттарда беруге және 1920 арна немесе 300 арна. Кабилдің конструкциясы екі коаксиалды жұпатрдын арнасы 3600 Симметриялы төрттіктерге қызметтік байланыс, телебасқарма және сигнализация жатады. Екі симметриялы тең жүйемен К- 24 сығылысады. КМЭБ- 4 үлгісінің кәбілдері қауіпті және араластыр- электромагнитті ықпалдың және биік зонасында төсеме үшін арнаулы.
ТАРАТУ ЖҮЕСІ
Тарату жүйесі, байланыс жолдарының түрлері, кабель маркасы Байланыс арнасының түрін және каналдар санында талап етілетін анализ негізінде орындалатын кабель маркасын және магистраль сиымдылығын тарату жүйесін таңдау. Каналдар саны қалааралық байланыстың соңғы арадағы шоғырланған пунктар қажеттілігімен, магистраль жолында орналасқан резервті каналдарды құруға арналған иілгіштікті жоғарылату, магистралды және зоналық байланысты толығымен тұрақтылық пен сенімділік жұмысымен анықталады.        
Байланыс желілерін құру үшін ақпаратты бір қолданушыдан екінші қолданушыға жеткізетін тарату және коммутация құралдары қолданылады. Тарату және коммутация функциялары басқарудың аппараттық және бағдарламалық құралдарымен жүзеге асырылады. Олар екі қолданушы арасындағы байланыс орнату процессін автоматтандыруға септігін тигізеді. Нақты байланыс желілерінде тарату, коммутация және басқару құрылғылары кеңістікте тармақталып орнатылған. Желі тек екі қолданушы арасында байланыс үшін қолданылады деп есептейік. Онда ақпарат бір қолданушыдан екінші қолданушыға автоматты түрде беріледі. Ол үшін тек тарату функциясы қолданылады, ал коммутация функциясы қажет емес. Бұл жағдайда тарату құралдары ақпаратты бір қолданушыдан екінші қолданушыға жіберу үшін керек. Бағыттаушы орта ретінде мыс немесе оптикалық кабельдермен қатар ауа да қолданылады.  Желіде үшінші қолданушының пайда болуына байланысты сұрақ туындайды – кім, қашан және кіммен байланыс орнатады? Бұл жағдайда берілген қолданушыға ақпарат тасымалдау үшін коммутация керек болады. Мысалы, А қолданушы бірінші В қолданушымен, кейін С қолданушымен байланыса алады. Басқаша айтсақ, абоненттің біреуі қалған абоненттің кез келгенімен байланыс орната алады. Мұнда коммутация функциясы абонеттердің қалауымен байланысты өзгертуге мүмкіндік береді.
3,4 3,5 3,6 БӨЛІМДЕР
1828800313055Байланыс кабелі анықталған жүйе бойынша ширатылған және жалпы ылғал өткізбейтін қабықшалы изолирленген сымдар жиынтығын көрсетеді. (сур.2.1)
Сур. 2.1. кабельдің жалпы түрі: 1-өзекшесі; 2- қабықшасы; 3- бронды сыртқы қабаты
Электрлік байланыс кабелінің классификациясы келесі белгілерде болады:
Пайдалану обылысы – магистральды байланыс кабелі, ішкізоналы
байланыс кабелі, ауылдық байланыс кабелі, қалалық телефондық кабельдер, дәнекер желілер және бағалар үшінгі кабельдер;
Аралық қабат пен пайдалану шарттары – жерасты кабельдері, суасты
және әуе (немесе әуе ілгекті) кабельдері;
18288001188085Конструкция – сымдардың өзара орналасуына байланысты физикалық сымдар – симметриялы және коаксиальды. Симметриялы тізбек екі бірдей конструктивті және электрлік байланыстағы сымдардан тұрады. (сур. 2.2,а). Коаксиальды тізбек қосарланған осьты екі цилиндрді, ондағы бір цилиндр – біріңғай сым келесі цилиндрдің ішіне концентрациялы орналасады, жартылай. (сур. 2.2,б);
Сур. 2.2. Кабельді тізбектер: а – симметриялы, б – коаксиальды
Жиілік тарататын спектр – төменгіжиілікті кабельдер (10 кГц-ке дейін) және жоғарғыжиілікті (10 кГц-тен жоғары);
Сыңар шиыршықты кабель және төрт (жұлдызды) шиыршықты кабель, тудырушы кабель және түйінді кабель тобына жататын изолирленген сымдардың шиыршықты түрлері.
Қорғаушы бетінің түрі – металды, пластмассалық қабықшалы кабель. Бронды кабельдің қабығы болаттан (жерасты қабатына), дөңгелек сымды болаттан (керуші күштен қорғау үшін) жасалынады.
2.1.2. Симметриялы байланыс кабельінің конструктивті элементтері
Токөткізгіш желілер. Өткізгіштер немесе токөткізгіш желілер келесі негізгі шарттарды қанағаттандыруы керек: жоғарғы электр өткізгішті, үлкен икемділік пен жеткілікті механикалық беріктілігінің болуы.
Байланыс кабельдерін өндіруде ең үлкен пайдалануға ие болған мыс. Кабельді желілер үшін көбінде ММ маркалы ρ = 0,0175 Ом·мм²/м үлесті кедергісі бар жұмсақ сымдар қолданылады. Симметриялы жоғарыжиілікті кабельдер үшін ең үлкен пайдалануды 0,9; 1,05; 1,2 мм диаметрлі мыс сымдар иеленіп отыр. Қалалық телефондық желілі кабельдер үшін ең көп таралғаны 0,32; 0,4; 0,5; 0,7 мм. диаметрлі мыс сымдар болып отыр.
Токөткізгіш сым изоляциясы. Изоляцияланған материалдың қасиеттері электрлік қатынаста келесі сипаттамалар бойынша анықталады:
Электрлік беріктілікпен Uпр, онда изоляция үлгісі жүріледі;
Диэлектрикте ток ағынын сипаттайтын, ρ тұрақты токта бөлінетін электрлік кедергімен;
Электрлік өріс ықпал етуімен, диэлектрде зарядтар ығысу деңгейін сипаттайтын, диэлектрлік өткізгіштікпен ε;
Диэлектриктегі энергия шығынын сипаттайтын, диэлектрлік шығынның тангенс бұрышынмен tgδ;
Кабельді сымды изолирлейтін материалдар жоғары үлесті көлемді кедергілі, диэлектрлік шығыны аз, диэлектрлік өткізгіштік мәні төмен, және созылмалы, иілгіштік қасиеті болуы керек. Сонымен қатар, олар технологиялық өңдеуге өте икемді, және де ескіруде төзімді болуы керек.
Байланыс кабелінде изоляцияланған материал ретінде кабельді қағаз, полистирол, полиэтилен және басқа да полимерленген пластмассалар қолданылады. 2.1 таблицада кабельді диэлектриктердің негізгі сипаттамалары көрсетілген.
Кесте 2.1
Кабельді диэлектриктердің негізгі сипаттмалары
Диэлектрик Тығыздық, г/см³ ε U, кВ/мм tgδ·10ˉ4 1 МГц жиілігінде
Кабельді қағаз
Полистирол
Бірыңғай полиэтиленҚуыс полиэтиленПолиаинилглорид0,7
1,05
0,92
0,47
1,26…1,40 2…2,5
2,5…2,7
2,2…2,3
1,45…1,5
3…6 5
40
30
6…10
30 400
2
3
5
400
Симметриялы кабельді байланыста ең ауқымды қолданысқа ие болған келесі изоляция түрлері:
құбырлы, трубка түрінде жүктелген (сур. 2.3,а) қағаз лента түрінде
жасалынады, қағаз-қуысты изоляцияларда болады, қағаздың біртекті қабатын көрсететін де болады;
кордельді, сымға спиральды орналасқан кордельден тұрады, және кордельдің үстіне жайылған ленталар;
біріңғай, пластмассаның біріңғай қабаттарына жасалынады;
қуысты, пенопластың біріңғай қабаттарынан тұрады.
баллонды, ішіне сым еркін орналасқан, жіңішке пластмассалық
трубканы көрсетеді, бұл трубка перидты спираль бойынша бастырылған және желіні изоляция центрінде сенімді ұстайды.(сур 2.3)
645160-133985
Сур. 2.3. симметриялы кабельді байланыс изоляциясының түрлері
Соңғы жалаңаш түрлерінде үшқабықты пленка – қуысты полиэтиленді желіліер кең қолданыс тапты. 2. 4 суретте изолирленген желінің көлденең қимасы көрсетілген. Желі изоляциясы тығыздығы төмен үш концентрацияланған полиэтилен қабаттарынан тұрады. Сыртқы 1 және ішкі 2 қабаттар біріңғай қабықшалы жабқыштарды көрсетеді. Олардың ортасында көбік шығаратын (қуысты) құрылымы бар, негізгі аралық 3 қабық орналасқан.
2232660-635
Сур.2.4. үшқабықты қабықшалы-қуысты полиэтиленді изоляция
Изоляция төрт түспен боялған : қызыл, жасыл, сары және көк. Пигмент сыртқы қабықшалы жапқышқа кірістірілген.
Жасалу топтары. Жеке изолирленген желілер симметриялы кабельдер элементтері деп аталатын топта ширатылады.
Топта желіні ширату тәсілдерінің бірнеше түрі бар:
жұпты шиыршық «П» (сур. 2.5,а);
жұлдызды шиыршық «З» (сур. 2.5,б);
егіз жұпты шиыршық «ДП» (сур. 2.5,в);
екі жұлдызды шиыршық «ДЗ» (рис. 2.5, г).
78994025400
Сур 2.5 шиыршық желілер түрлері
Жұлдызды шиыршық ең үнемді, электрлік параметрі жағынан ең тұрақты болып келеді. Жоғарғы жиілікті симметриялы кабельді байланыста жоғары қолданыс тапты. Өндірісте жұпты шиыршық ең қарапайым болып саналады және қалалық телефондық кабельдерді дайындауда қолданылады.
БАЙЛАНЫС КАБЕЛЬДЕРІНІҢ  МОНТАЖДАЛУЫ          
Кабельдің монтаждалуы бірнеше ережелерден тұрады. Бұл ережелер кабельдің төселуіне байланысты. Коаксиальді кабельдің монтаждалуын қарастырсақ: иілгіштің радиусы 15 диаметр болуы тиіс, кабельдің осінен муфтаның өсіне дейін ара қашықтық 70 см болуы керек. Муфталарға металлдық кеспелер мен үгінділердің түспеуін қамтамасыздандыру керек. Броньды егеу арқылы алып тастайды. Пышақпен пластмассадан және қорғасыннан жасалған қабықты (оболочка) кесіп алады. Кейін сымды кусачкалармен алады, экранды зажимді кескіштермен алады.           7.1 – сурет Кабель төселуінің негізгі жүйесі                     Кабель механикалық әсерлерге ұшырамау қажет. Кабельдің төселуі -10 дан төмен болмауы тиіс, ал полиэтиленді қабықша кезінде -20 болу керек. Трассалар жанудан қорғалған болып келеді. Қазіргі кезде электрлік мысты, оптикалық және телефондық кабельдер полиэтиленді трубаларға төселген. Осы технология Евроапада осы уақытқа дейін қолданылған. Дәл осы трубалардың жұмыс мерзімі 50 жыл. Трубаның ішкі беті антифрикцинді қабаты бар, яғни ол кабельдің төселуі кезінде кабельдің қажалуын азайтады. Осы трубалардың ішіне кабельді задувка арқылы төседі. Мұндай әдіс 4-6 км ге дейін кесусіз және қайта орау арқылы төсейді. Сваркаланған талшықты қорғау үшін муфта қолданылады. Муфтаның сопақ енгізулері болады. Герметизация термоусадкалар мен гельді блоктар арқылы жүзеге асады.

Приложенные файлы

  • docx 22515201
    Размер файла: 69 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий