Zhas_erekshelik_fizilogiasy_zh_1241_ne_mektep_g..


<question> Иммунитеттің фагоцитарлық қағидасын ұсынған:
<variant>И.И. Мечников
<variant>И.П. Павлов
<variant>И.М. Сеченов
<variant>П.К. Анохин
<variant>А.А. Маркосян
<question>Гомеостаз деген не
<variant>ішкі ортаның салыстырмалы тұрақтылығы
<variant>ішкі ортаның жағдайы
<variant>ішкі мүшелердің жағдайы
<variant>ішкі мүшелердің тұрақтылығы
<variant>ішкі ортаның абсолютті тұрақтылығы
<question> Баланың денсаулығын сақтауға қажетті жағдайларды қарастырып, түрлі ұсыныстар жасайтын:
<variant>мектеп гигиенасы
<variant>морфология
<variant>анатомия
<variant>физиология
<variant>цитология
<question>Балалардың физикалық өсіп-дамуын бағалайтын әдіс?
<variant>антропометриялық өлшеу
<variant>тамыр соғуын және қан қысымын анықтау
<variant>биохимиялық зерттеу
<variant>жүйке жүйесі типтерін анықтау
<variant>дене ұзындығын, салмағын өлшеу
<question>Баланың физикалық даму көрсеткіштері М+2-дан М+3ға дейінгі аралықта болғанда, оның физикалық дамуы қалай бағаланады?
<variant>жоғары
<variant>төмен
<variant>орташа
<variant>орташадан жоғары
<variant>орташадан төмен
<question>Бала өсуінің алғашқы қарқыны қашан байқалады?
<variant>туғаннан 1 жасқа дейін
<variant>1-3 жасқа дейін
<variant>6-7 жас аралығында
<variant>жыныстық жетілу кезеңінде
<variant>туғаннан 1 айға дейін
<question>Физиометрияға физикалық дамудың қандай белгілері жатады?
<variant>сүйек-бұлшықет жүйесінің даму дәрежесі
<variant>өкпенің тіршілік сыйымдылығы, қолдың бұлшықет күші
<variant>бой ұзындығы, дене салмағы және кеуде шеңбері
<variant>бұлшықеттің даму дәрежесі, майдың жиналу дәрежесі
<variant>жыныстық жетілу белгілері
<question>Әйел адамдар шамамен неше жасқа дейін өседі?
<variant>20-22
<variant>15-17
<variant>16-18
<variant>18-22
<variant>20-25
<question>Пубертаттық немесе жыныстық жетілу кезеңі?
<variant>12-15
<variant>3-5
<variant>6-7
<variant>7-10
<variant>17-18
<question>Өсу мен даму процесінің гетерохрондылығы:
<variant>өсу мен дамудың әркелкілігі
<variant>жылдам өсу<variant>сыртқы ортамен байланысы<variant>баяу өсу
<variant>жыныстық жетілудің ерте тоқтауы<question>Баланыңң психикалық және функциональдық дамуының тездеуі қалай аталады?
<variant>акселерация
<variant>адаптация
<variant>ретардация
<variant>аккомодация
<variant>дұрыс жауап жоқ<question>Жаңа туған нәресте кезеңі қай уақытқа дейін созылады?
<variant>туғаннан 10 күнге дейін<variant>туғаннан 1 жасқа дейін<variant>туғаннан 4 аптаға дейін<variant>туғаннан 3 жасқа дейін<variant>туғаннан 1 айға дейін<question>4-7 жас қандай кезеңді құрайды?
<variant>бірінші балалық шақ<variant>нәрестелік кезең
<variant>еметін шақ<variant>алғашкы балалық шақ
<variant>жыныстық жетілу кезеңі<question>Нейрон неден тұрады?
<variant>дене мен өсінділерден
<variant>аксон мен дендриттен
<variant>ядро мен цитоплазмадан
<variant>жүйкелерден
<variant>жүйке түйіндерінен
<question>Тітіркенуді қабылдаушы:
<variant>рецепторлар
<variant>эффекторлар
<variant>мембраналар
<variant>синапс
<variant>жүйке жасушасы денесі
<question>Нейрон өсіндісі аксонның негізгі қызметі:
<variant>нерв импульсін басқа жасушаға жеткізу
<variant>тіректік
<variant>жинақтау
<variant>қоректендіру
<variant>иррадиация
<question>Синапста қозуды бір нейроннан екінші нейронға немесе нейроннан жұмысшы мүшеге жеткізетін химиялық белсенді зат –
<variant>медиатор
<variant>рецептор
<variant>эффектор
<variant>фермент
<variant>қышкылдар
<question>Жұлыннан неше жұп жүйке тарайды?
<variant>31
<variant>8
<variant>10
<variant>24
<variant>12
<question>Шайнау, жұтыну, ему, сілекей бөлу сияқты әрекеттерді реттейтін орталықтар мидың қай бөлімінің қызметіне тәуелді?
<variant>сопақша
<variant>аралық
<variant>ортаңғы
<variant>мишық
<variant>Вароли көпірі
<question>Ортаңғы мидағы қызыл ядроның қызметі қандай?
<variant>қанқа бұлшықеттерінің тонусын реттеу
<variant>жүйке импульстерін өткізу
<variant>ағза температурасын реттеу
<variant>қимыл әрекеттерін реттеу
<variant>қан қысымын реттеу
<question>Сыртқы ортаның өзгерісін қабылдайтын рецепторлар:
<variant>экстерорецепторлар
<variant>хеморецепторлар
<variant> проприорецепторлар
<variant>тепе-теңдік рецепторы
<variant>дәм сезу рецепторы
<question>Қозудың орталық жүйке жүйесінде таралуы қалай аталады?
<variant>иррадиация
<variant>индукция
<variant>концентрация
<variant>трансформация
<variant>доминанта
<question>Балалардың үзіліс кезіндегі қозғалу белсенділігінің жоғары болуын қалай түсіндіруге болады?
<variant>бір ізді индукция
<variant>теріс индукция
<variant>оң индукция
<variant>иррадиация
<variant>доминанта
<question>Дәм сезу сенсорлық зонасы үлкен ми сыңарларының қай бөлігінде орналасқан?
<variant>төбе
<variant>маңдай
<variant>шүйде
<variant>самай
<variant>шүйде және самай бөлігі аралығында
<question>12-15 жас аралығында балалардың эмоциялық реакцияларының тұрақты болмауы мидың қай бөлімінің қызметіне тәуелді ?
<variant>аралық
<variant>сопақша
<variant>мишық
<variant>ортаңғы
<variant>базальды ганглиялар
<question>Рефлекс дегеніміз:
<variant>ОЖЖ қатысуымен әр түрлі тітіркендіргіштерге организмнің жауап беру реакциясы
<variant>нерв импульсі
<variant>рецептор
<variant>атқарушы ағза
<variant>ақпаратты жеткізу
<question>Ми рефлекстері деген еңбектің авторы:
<variant>Сеченов
<variant>Введенский
<variant>Павлов
<variant>Ломоносов
<variant>Анохин
<question>Шартсыз рефлекстердің ерекшеліктері:
<variant>туа пайда болған, тұрақты, тұқым қуалайды
<variant>өмір бойы қалыптасады және тұқым қуаламайды
<variant>рефлекторлық доғасы ми қыртысының қатынасуымен қалыптасады
<variant>рефлекторлық доғасы тұрақты емес, тұқым қуаламайды
<variant>рефлекторлық доға тұрақты емес, өмір бойы өзгерісте болады.
<question>Жоғары жүйке әрекетінің типтері жіктелуінің негізіне не жатады ?
<variant>жүйке процестерінің күші, ширақтығы және тепе-теңдігі
<variant>жүйке процестерінің иррадиациясы
<variant>жүйке процестерінің трансформациясы
<variant>жүйке орталықтарының стереотиптігі
<variant>жүйке орталықтарының доминанттігі
<question>Адамның жоғары жүйке әрекеті процестерінің ерекшелігі:
<variant>адамға сөйлеу және абстрактылы ойлау қабілеті тән
<variant>адам түрлі информацияны есте сақтайды
<variant>адамның миының салмағы жануарлар миының салмағынан артады
<variant>адамға эмоциялық реакция тән
<variant>дұрыс жауап жоқ
<question>Оқушылардың жұмыс қабілеттілігі көбінесе қыркүйек айында қалай болады?
<variant>төмен
<variant>жоғары
<variant>орташа
<variant>әртүрлі
<variant>дұрыс жауап жоқ
<question>Төмен қозғалыс белсенділігі – бұл:
<variant>гиподинамия
<variant>гипердинамия
<variant>гиперкинезия
<variant>денсаулық белгісі
<variant>адинамия
<question>Жоғары сынып оқушыларының жұмыс қабілеттілігі жоғары:
<variant>2-4 сабақ
<variant>1-3 сабақ
<variant>1-5 сабақ
<variant>2-6 сабақ
<variant>1-6 сабақ
<question>2-4 сабақтарда жоғары сынып оқушыларының жұмыс қабілеттілігі:
<variant>жоғары
<variant>төмен
<variant>өзгермейді
<variant>төмендейді
<variant>уақытқа байланысты емес
<question>Оқушыларда аптаның қандай күнінде жұмыс қабілеттілігі жоғары болады?
<variant>аптаның ортасында
<variant>дүйсенбі күні
<variant>сейсенбі күні
<variant>сенбі күні
<variant>жексенбі күні
<question>Төменгі сынып оқушыларының жұмыс қабілеттілігі қандай сабақта жоғары болады?
<variant>2-3 сабақта
<variant>1-2 сабақта
<variant>1-4 сабақта
<variant>2-5 сабақта
<variant>1-6 сабақта
<question>Ересек адамның түнгі ұйқысының ұзақтығы:
<variant>6-8 сағаттан кем емес
<variant>2-3 сағат
<variant>4-6 сағат
<variant>8-10 сағат
<variant>10 сағаттан көп
<question>Баланың мойын лордозы қай кезде қалыптасады?
<variant>2-3 айда
<variant>1 айда
<variant>1 жаста
<variant>3 айда
<variant>6 айда
<question>Кеуде және сегізкөз кифоздары қалыптасады:
<variant>6 айда
<variant>2 айда
<variant>3 айда
<variant>9 айда
<variant>4 айда
<question>Баланың ең ірі маңдай еңбегі қатаяды:
<variant>1-1,5 жаста
<variant>2-3 айда
<variant>5-6 айда
<variant>9 айда
<variant>3-4 жаста
<question>Сүйекке серпімділік беретін қандай заттар?
<variant>Органикалық заттар
<variant>Минералды заттар
<variant>Қышқылдар
<variant>Сілтілер
<variant>Гормондар
<question>Сүйекті отқа күйдіргенде қандай заттар оның құрамында сақталады?
<variant>Органикалық заттар
<variant>Қышқылдар
<variant>Сілтілер
<variant>Минералды заттар
<variant>Ферменттер
<question>Неше ай аралығында баланың отырып, тұру қабілеті қалыптасады?
<variant>6-8 айда
<variant>1,5-2 айда
<variant>2,5-3 айда
<variant>4-5 айда
<variant>12 айда
<question>Неше жас аралығында балаларда күрделі қозғалыстар (жүгіру, секіру, шаңғы тебу, жүзу, гимнастикалық жаттығулар) дамиды?
<variant>4-5 жаста
<variant>1-2 жаста
<variant>2-3 жаста
<variant>3-4 жаста
<variant>2,5-3 жаста
<question>Омыртқа қалпы (осанка) неше жаста қалыптасады?
<variant>6-7 жаста
<variant>2-3 жаста
<variant>3-4 жаста
<variant>1-2 жаста
<variant>4-4,5 жаста
<question>Балалар мен жасөспірімдердің сүйегінің құрамында қандай заттар көп болады?
<variant>Органикалық заттар
<variant>Қышқылдар
<variant>Сілтілер
<variant>Минералды заттар
<variant>Гормондар
<question>Омыртқа жотасының барлық иіндері қалыптасады:
<variant>1 жас шамасында
<variant>1 айда
<variant>3 айда
<variant>5 айда
<variant>10 айда
<question>Тірек-қимыл аппаратының қызметіне жатпайды:
<variant>Ақуыздардың алмасуы
<variant>Минералды тұздардың алмасуы
<variant>Қанның түзілуі
<variant>Қорғаныс
<variant>Қимыл
<question>Сколиоз – бұл:
<variant>Омыртқа жотасының бүйір жаққа қисаюы
<variant>Омыртқа жотасының алға қарай қисаюы
<variant>Омыртқа жотасының артқа қарай қисаюы
<variant>Сүйектердің зақымдануы
<variant>Д витаминінің жетіспеуі
<question>Сары дақ – бұл:
<variant>Анық көру аймағы
<variant>Көру жүйкесінің шағытын жері
<variant>Нашар көру аймағы
<variant>Аккомодация
<variant>Рефракция
<question>Көздің әр түрлі қашықтықта көру қабілеттілігі:
<variant>аккомодация
<variant>рефракция
<variant>алыстан көргіштік
<variant>жақыннан көргіштік
<variant>офтальмотренаж
<question>Көру анализаторының рецепторлық аппаратына жатады:
<variant>Торлы қабықшаның таяқша мен сауытша клеткалары
<variant>Биполярлық және ганглиялық жасушалар
<variant>Тор қабатының пигменттік бөлімі
<variant>Биполярлық жасушалар
<variant>Көру жүйке тамыры
<question>Көздің қосымша бөлімдері:
<variant>Қабақ, кірпік, қас
<variant>Торлы қабат, ақ қабық
<variant>Тамырлы қабық, кірпік
<variant>Көз алмасы, сауытша
<variant>Сауытшалар. Таяқшалар
<question>Анализаторлардың перифериялық (шеткі) бөлімінің қызметі:
<variant>Рецепторларды тітіркендіріп, нерв импульстарын тудырады
<variant>әсердің қасиеттерін анықтайды
<variant>бейнені тану
<variant>сигналды өзгерту
<variant>келісімді қозғалыс тудырады
<question>Есту сүйекшелері:
<variant> Балғаша, үзеңгі, төсше
<variant>дабыл жарғағы, балғаша
<variant>балғаша, үзеңгі, дабыл жарғағы
<variant>Евстахиев түтігі, үзеңгі, төсше
<variant>Сүйекті жарғақ, төсше
<question>Есту рецепторы қайда орналасқан?
<variant>Корти мүшесі
<variant>Дабыл жарғағы
<variant>Евстахиев түтігі
<variant>Сыртқы құлақ
<variant>Ортаңғы құлақ
<question>Есту мүшесі үш бөлімнен тұрады:
<variant>Сыртқы, ортаңғы және ішкі құлақ
<variant>Сыртқы және ішкі құлақ
<variant>Сыртқы, ортаңғы және ішкі жарты шеңбер каналы
<variant>Сыртқы, дабыл жарғағы, сопақша қуыс
<variant>Құлақ қалқаны, дабыл жарғағы және ұлу
<question>Анализаторлар туралы ілімнің негізін салушы:
<variant>Павлов
<variant>Мечников
<variant>Мендель
<variant>Вавилов
<variant>Сеченов
<question>Көздің оптикалық жүйесіне жатады:
<variant>Қасаң қабық, көз бұршағы және шыны тәрізді дене
<variant>Нұрлы және ақ қабықтар
<variant>Тамырлы қабық, склера
<variant>Тор қабығының сары дағы және көру нерві
<variant>Көз бұршағы, нұрлы қабық және шыны тәрізді дене
<question>Ақуыз ас қорыту жолында қандай заттарға дейін ыдырайды?
<variant>амин қышқылдарына
<variant>глицерин және май қышқылына
<variant>глюкозаға
<variant>қантқа
<variant>май қышқылдарына
<question>Май ас қорыту мүшелерінде қандай заттарға дейін ыдырайды?
<variant>глицерин және май қышқылына
<variant>амин қышқылдарына
<variant>глюкозаға
<variant>қантқа
<variant>май қышқылдарына
<question>Күрделі көмірсулар қандай заттарға дейін ыдырайды?
<variant>глюкозаға
<variant>амин қышқылдарына
<variant>глицерин және май қышқылына
<variant>глицеринге
<variant>май қышқылдарына
<question>Ауыз қуысында тамақ қандай өзгерістерге ұшырайды?
<variant>тамақ ұсақталады, крахмал ыдырайды
<variant>ақуыз ыдырайды
<variant>крахмал ыдырайды
<variant>май ыдырайды
<variant>крахмал сіңеді
<question>Ас қорыту жолында қоректік заттар не арқылы ыдырайды?
<variant>ферменттер
<variant>гормондар
<variant>медиатор
<variant>май қышқылы
<variant>гемоглобин
<question>Көмірсулар қандай ферменттердің әсерінен ыдырайды?
<variant>амилаза
<variant>липаза
<variant>химозин
<variant>пепсин
<variant>гастриксин
<question>Балада сүт тістері қай кезде шыға бастайды?
<variant>6-8 айда
<variant>10 айда
<variant>1 жаста
<variant>2 айда
<variant>4 айда
<question>Тұрақты тістер неше жаста шығып бітеді?
<variant>14 жаста
<variant>6 жаста
<variant>5 жаста
<variant>4 жаста
<variant>1 жаста
<question>Қандай ферменттің әсерінен ақуыздар ыдырайды?
<variant>пепсин
<variant>амилаза
<variant>липаза
<variant>мальтаза
<variant>сахароза
<question>Ыдыраған заттар қайда сіңіріледі?
<variant>ащы ішекте
<variant>ауыз қуысында
<variant>асқазанда
<variant>тоқ ішекте
<variant>тік ішекте
<question>Қандай витамин жетіспеген жағдайда «соқыр тауық» ауруы дамиды?
<variant>А
<variant>В
<variant>С
<variant>Д
<variant>Е
<question>Аскорбин қышқылы (С витамині) жетіспегенде туындайтын ауру?
<variant>цинга
<variant>анемия
<variant>пеллагра
<variant>бери-бери
<variant> сифилис
<question>Тағамдарда кальциферол (D витамині) жетіспегеннің салдарынан туындайтын ауру:
<variant>рахит (мешел)
<variant>анемия
<variant>пеллагра
<variant>бери-бери
<variant>сифилис
<question>С витамині қандай тағам түрлерінде көп:
<variant>қара қарақат
<variant>жұмыртқа
<variant>нан
<variant>сыр
<variant>қара икра
<question>Организмдегі бүйректің қызметі:
<variant>барлық жауаптар дұрыс
<variant>ішкі ортаның тұрақтылығын сақтайды
<variant>су мен тұздарды бөледі
<variant>аммиакты бөліп шығарады
<variant>несеп қышқылдарын бөледі
<question>Бір айлық нәресте тәулігінде неше мл зәр бөледі?
<variant>350-380 мл
<variant>1000мл
<variant>100 мл
<variant>200 мл
<variant>150 мл
<question>Балаларда еріксіз зәрін ұстай алмауы қалай аталады?
<variant>энурез
<variant>диурез
<variant>энкопрез
<variant>пиелонефрит
<variant>цистит
<question>Ішкі секреция бездерінің сыртқы секреция бездерінен айырмашылығы неде?
<variant>сөл бөлетін өзектері болмайды, өнімдерін тікелей қаңға бөледі
<variant>сөл бөліп шығаратын өзектері болады
<variant>сөл арнаулы түтікшелер арқылы мүшелерге құйылады
<variant>сөл түтікше арқылы дененің сыртына шығарылады
<variant>ешқандай айырмашылығы жоқ
<question>Ішкі секреция бездері бөлетін биологиялық белсенді затты қалай атайды?
<variant>гормон
<variant>сөл
<variant>фермент
<variant>секрет
<variant>медиатор
<question>Аралас секреция бездеріне қандай бездер жатады?
<variant>ұйқы безі мен жыныс бездері<variant>бүйрек үсті бездері мен жыныс бездері<variant>гипофиз бен эпифиз
<variant>ұйқы безі мен қалқанша без
<variant>тимус пен қалқанша без
<question>Қайсысы ішкі секреция бездеріне жатпайды?
<variant>сілекей безі
<variant>қалқанша без
<variant>ұйқы безі<variant>бүйрек үсті безі
<variant>тимус
<question>Ұйқы безі қандай гормон бөледі?
<variant>инсулин, глюкагон
<variant>адреналин, норадреналин
<variant>вазопрессин, окситоцин
<variant>паратгармон
<variant>тироксин
<question>Ұйқы безінің қызметі бұзылғанда қандай ауру пайда болады?
<variant>қант диабеті
<variant>кретинизм
<variant>акромегалия
<variant>зоб
<variant>алыптық
<question>Қалқанша бездің гиперфункциясы кезінде қандай ауру пайда болады?
<variant>Базед ауруы
<variant>кретинизм
<variant>микседема
<variant>ергежейлік
<variant>қант диабеті
<question>Организмдегі инсулин гормонының қызметі:
<variant>көмірсулардың алмасуын реттеу
<variant>витаминдердің алмасуын реттеу
<variant>майлардың алмасуын реттеу
<variant>минералды заттардың алмасуын реттеу
<variant>ақуыздардың алмасуына қатысу
<question>Ер адамдардың жыныс гормондарын қалай атайды?
<variant>андроген
<variant>эстроген
<variant>инсулин
<variant>тироксин
<variant>прогестерон
<question>Әйел адамның жыныс гормондары:
<variant>эстроген
<variant>андроген
<variant>инсулин
<variant>тироксин
<variant>глюкагон
<question>Организмде қан қандай қызмет атқарады?
<variant>барлық жауаптар дұрыс
<variant>тыныс алу
<variant>транспорттық
<variant> қорғаныс
<variant> жылуды реттеу
<question>Қан неден тұрады?
<variant>плазма мен формалы элементтерден
<variant>ферменттерден
<variant> антигендерден
<variant>тек плазмадан
<variant>тек бейорганикалық қосылыстардан
<question>Өкпеден мүшелерге оттегін, мүшелерден өкпеге көмір қышқыл газын тасмалдайтын эритроцит құрамындағы ақуызды зат:
<variant>гемоглобин
<variant>антидене
<variant>гормон
<variant>медиатор
<variant>агглютинин
<question>Қанға түскен микроорганизмдер мен токсиндерден организмді қорғайтын қан клеткасы:
<variant> лейкоциттер
<variant>эритроциттер
<variant>тромбоциттер
<variant>гемоглобин
<variant>агглютинин
<question>Қан жасаушы мүшелерге не жатады?
<variant>барлық жауаптар дұрыс
<variant>сүйек кемігі
<variant>көк бауыр
<variant>лимфа түйіндері
<variant>бауыр
<question>Қанның ұюына қатысатын қан клеткасы:
<variant>тромбоциттер
<variant>эритроциттер
<variant> лейкоциттер
<variant>моноциттер
<variant>нейтрофилдер
<question>І қан тобындағы адамдарға қай топтың қанын құюға болады?
<variant>өз тобын ғана
<variant>ІІ топтың
<variant>ІІІ топтың
<variant>ІV топтың
<variant>барлық топтардың
<question>ІV қан тобындағы адамдарға қай топтың қанын құюға болады?
<variant>барлық топтардың
<variant>ІІ топтың
<variant> ІІІ топтың
<variant>ІV топтың
<variant>І топтың
<question>Қан аздық кезінде қандай белгілер байқалады?
<variant>жоғарыдағы барлық белгілер
<variant>бастың ауруы
<variant>бастың айналуы
<variant>жұмыс қабілетінің төмендеуі
<variant>естен тану
<question>Қан айналу жүйесіне не жатады?
<variant>жүрек және тамырлар
<variant>эритроцит және тромбоцит
<variant>лейкоцит және эритроцит
<variant>өкпе және бронхылар
<variant>плазма
<question>Үлкен қан айналу шеңбері:
<variant>сол жақ қарыншадан басталып, оң жақ жүрекшеде аяқталады
<variant>оң жақ қарыншадан басталып, сол жақ қарыншада аяқталады
<variant>сол жақ жүрекшеден басталып, сол жақ қарыншада аяқталады
<variant>оң жақ жүрекшеден басталып, оң жақ қарыншада аяқталады
<variant>сол жақ жүрекшеден басталып, сол жақ жүрекшеде аяқталады
<question>Кіші қан айналу шеңбері:
<variant>оң жақ қарыншадан басталып, сол жақ жүрекшеде аяқталады
<variant>оң жақ қарыншадан басталып, сол жақ қарыншада аяқталады
<variant>оң жақ жүрекшеден басталып, оң жақ қарыншада аяқталады
<variant>сол жақ жүрекшеден басталып, сол жақ жүрекшеде аяқталады
<variant>сол жақ қарыншадан басталып, оң жақ жүрекшеде аяқталады
<question>Жүрек қақпақшаларының қызметі қандай?
<variant>қанның бір бағытта қозғалуын қамтамасыз етеді
<variant>қанның ретсіз қозғалуын қамтамасыз етеді
<variant>жүрек етінің жиырылуына қатысады
<variant>ешқандай қызмет атқармайды
<variant>тамырлардың жиырылуына қатысады
<question>Қалыпты жағдайда ересек адамның 1 мин жүректің жиырылу жиілігі нешеге тең?
<variant>75
<variant>30
<variant>20
<variant>140
<variant>40
<question>Жаңа туған нәрестелердің 1 мин жүректің жиырылу жиілігі:
<variant>140
<variant>30
<variant>20
<variant>75
<variant>40
<question>Партада отырған оқушының көкірегі мен парта шетінің арасы неше см болуы керек?
<variant>3-5 см
<variant>10-15 см
<variant>20-30 см
<variant>25-30 см
<variant>10-13 см
<question>Шеткі парталар мен қабырға аралығы неше см болуы тиіс?
<variant>50-65 см
<variant>20см
<variant>15-20 см
<variant>10-20 см
<variant>150-160 см
<question>Парталар қатарының аралығы неше см болуы тиіс?
<variant>70-75 см
<variant>10-15 см
<variant>5-10 см
<variant>20-30 см
<variant>25-30 см
<question>Алдыңғы парталар мен тақта аралығы:
<variant>2,4-3 м
<variant>10 м
<variant>8 м
<variant> 5 м
<variant>9 м
<question>Соңғы парталар мен тақта аралығы неше метр болуы тиіс?
<variant>8 м
<variant>2 м
<variant>м
<variant>1 м
<variant>4 м
<question>Жаңа туған балаларда тыныс алу типі қандай?
<variant>Құрсақтық
<variant>Көкіректік
<variant>Көкірек-құрсақтық
<variant>құрсақ-көкіректік
<variant>аралас
<question>Өкпенің тіршілік сыйымдылығын өлшеу үшін қандай құрал қолданылады?
<variant>Спирометр
<variant>Динамометр<variant>Тонометр
<variant>Велоэргометр
<variant>периметр
<question>Спирометр нені өлшеуге арналған құрал?
<variant>өкпенің тіршілік сыйымдылығын
<variant>бұлшықет күшін
<variant>дене еңбегі қабілеттілігін
<variant>ой еңбегі қабілеттілігін
<variant>барлық жауап дұрыс
<question>Тыныс алу типінің жыныстық айырмашылықтары қай кезде байқалады?
<variant>7-8 жаста
<variant>1-2 жаста
<variant>2-3 жаста
<variant>4-5 жаста
<variant>3-4 жаста
<question>Тыныс алу орталығы мидың қай бөлімінде орналасқан?
<variant>Сопақша мида
<variant>Аралық мида
<variant>Ортаңғы мида
<variant>Артқы мида
<variant>Алдыңғы мида
<question>Әйел адамдардың тыныс алу типі қандай?
<variant>Көкіректік
<variant>Құрсақтық
<variant>Көкірекқұрсақтық
<variant>құрсақкөкіректік
<variant>аралас
<question>Ер адамдардың тыныс алу типі:
<variant>Құрсақтық
<variant>Көкіректік
<variant>Көкірек-құрсақтық
<variant>құрсақ-көкіректік
<variant>аралас
<question>Ересек адамдар минутына шамамен неше рет дем алады?
<variant>15-16
<variant>10-12
<variant>5-6
<variant>8-10
<variant>10-11
<question>Сергектік кезде нәрестенің тыныс алу жиілігі минутына нешеге тең?
<variant>50-60
<variant>10-15
<variant>12-15
<variant>20-25
<variant>20-22
<question>Спортпен шұғылданбайтын ересек адамның өкпесінің тіршілік сыйымдылығы қанша?
<variant>3500 см³
<variant>1000 см³
<variant>2000 см³
<variant>7000 см³
<variant>8000 см³
<question>Эфферентті нейронды басқаша қалай атайды?
<variant>қимыл
<variant>сезгіш
<variant>аралық
<variant>орталыққа тепкіш
<variant>дұрыс жауап жоқ
<question>Ми мен жұлыннан таралатын жүйкелер жүйке жүйесінің қай бөліміне жатады?
<variant>шеткі
<variant>орталық
<variant>соматикалық
<variant>вегетативтік
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<question>Сөйлеу, ойлау, еске сақтау сияқты жоғары дәрежелі қызметтерді реттеу қай мидың қызметіне байланысты?
<variant>үлкен ми сыңарлары
<variant>Аралық ми
<variant>ортаңғы ми
<variant>сопақша ми
<variant>дұрыс жауабы жоқ
<question>Қан аздық кезінде қандай белгілер байқалады?
<variant>жоғарыдағы барлық белгілер
<variant>бастың ауруы
<variant>бастың айналуы
<variant>жұмыс қабілетінің төмендеуі
<variant>естен тану

Приложенные файлы

  • docx 22533649
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий