Protokol_04_07_2015


ПРОТОКОЛ
зборів жителів смт. Калита
Броварського району Київської області
смт.Калита «04» липня 2015 року
Присутні 236 жителів смт. Калита Броварсього району Київської області, які зареєструвалися в Листі реєстрації жителів смт. Калита Броварського р-н Київської області для участі у зборах (Додаток № 2 до Протоколу зборів).
На зборах присутні представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій, у кількості 15 чоловік, список яких додається до Протоколу зборів (Додаток № 1 до Протоколу зборів жителів смт. Калита Броварського р-н Київської області від 04.07.2015 р.).
Порядок денний:
Про обрання голови зборів жителів смт. Калита.
Про обрання секретаря зборів жителів смт. Калита.
Про обрання лічильної комісії зборів жителів смт. Калита.
Про правомочність зборів жителів смт. Калита.
Про затвердження переліку проблемних питань, які будуть обговорюватися жителями селища.
Про затвердження порядку виступу запрошених представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій.
Про надання повноважень:
- голові зборів від імені жителів смт. Калита одноособово підписати Протокол зборів;
- ініціативній групі на підставі прийнятих рішень скласти, підписати та подати клопотання та/або запити на інформацію до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування смт. Калита.
Заслуховування виступів запрошених представників на збори жителів.
Про прийняття рішень жителями селища та вирішення питання щодо направлення відповідних клопотань та/або запитів на інформацію до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування смт. Калита, інших підприємств, установ, організацій.
По питанню першому порядку денного:
Слухали селищного голову Мороза С.Я., який запропонував обрати головою зборів жителів смт. Калита Верходуб Віру Миколаївну.
Голосували: «ЗА» - 236; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
Вирішили: обрати головою зборів жителів Верходуб Віру Миколаївну.
По питанню другому порядку денного:
Слухали селищного голову Мороза С.Я., який запропонував обрати секретарем зборів жителів смт. Калита Петрусь Олену Віталіївну.
Голосували: «ЗА» - 236; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
Вирішили: обрати секретарем зборів жителів смт. Калита Петрусь Олену Віталіївну
По питанню третьому порядку денного:
Слухали голову зборів Верходуб В.М., яка запропонувала обрати головою лічильної комісії Колісниченко Т.О., членами лічильної комісії – Овчинник Т.О., Лахно Ю.І., Воронну Н.В.
Голосували: «ЗА» - 235; «ПРОТИ» - 1; «УТРИМАЛИСЬ» - 0
Вирішили: обрати головою зборів лічильної комісії Колісниченко Т.С., членами лічильної комісії – Овчинник Т.О., Лахно Ю.І, Воронну Н.В.
По питанню четвертому порядку денного:
1. Слухали голову зборів Верходуб В.М. про правомочність зборів громадян: зважаючи на слабку активність громадян та недостатній рівень інтересу до питань життя територіальної громади, при наявності резонансних питань, правомочність зборів визначається кількістю членів громади, що взяли участь у зборах та висловили свою підтримку на користь певного питання.
2. Голосували: «ЗА» - 235; «ПРОТИ» - 1; «УТРИМАЛИСЬ» - 0
3. Вирішили: обрати головою зборів лічильної комісії Колісниченко Т.С., членами лічильної комісії – Овчинник Т.О., Лахно Ю.І, Воронну Н.В.
По питанню п`ятому порядку денного:
Слухали голову зборів Верходуб Віру Миколаївну, яка запропонувала затвердити перелік проблемних питань, які будуть обговорюватися жителями селища на зборах, а саме:
- високий рівень злочинності у селищі, бездіяльність місцевих правоохоронних органів;
- відсутність пункту швидкої допомоги в смт. Калита;
- порушення графіків роботи місцевими суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом, торгівлю алкоголем без ліцензії;
- про відсутність освітлення та асфальтних доріг у селищі;
- про хід роботи щодо об`єднання територіальних громад ;
- про виділення коштів для ремонту в приміщенні відділу міліції.
Голосували: «ЗА» - 236; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
Вирішили: затвердити перелік питань для обговорення на зборах, які були запропоновані головою зборів.
По питанню шостому порядку денного:
Слухали голову зборів Верходуб Віру Миколаївну, яка запропонувала наступний порядок виступу запрошених представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій, а саме:
- Начальник Броварського МВ ГУ МВС України в Київської області
- Заступник начальника Броварського РЦ ПМСД
- Головний лікар Броварської ЦРЛ
- Голова Броварської районної державної адміністрації
- Селищний голова смт. Калита
Голосували: «ЗА» - 236; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
Вирішили: затвердити порядок виступу представників, який запропонувала голова зборів.
По питанню сьомому порядку денного:
Слухали Колісниченко Т.О., яка запропонувала надати повноваження голові зборів жителів смт. Калита Верходуб Вірі Миколаївні одноособово підписати Протокол зборів жителів та, на підставі прийнятих рішень жителями селища, ініціативній групі скласти, підписати, подати клопотання до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування смт. Калита.
Голосували: «ЗА» - 236; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
Вирішили: уповноважити голову зборів жителів Верходуб Віру Миколаївну одноособово підписати Протокол зборів жителів та, на підставі прийнятих рішень жителями селища ініціативній групі скласти, підписати, подати клопотання та/або запити на інформацію до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування смт. Калита.
По питанню восьмому порядку денного:
Високий рівень злочинності у селищі, бездіяльність місцевих правоохоронних органів.
1. Слухали начальника Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Клименка Миколу Федоровича, який доповідав про криміногенну ситуацію у Броварському районі Київської області, зокрема у смт. Калита.
Клименку М.Ф. були поставлені наступні запитання жителями селища:
- Чи володіє він інформацією про те, хто є власником приміщення Калитянського селищного відділення міліції, на що, Клименко М.Ф. не дав відповіді.
- Про те, чи відомо Клименку М.Ф. статистика вчинення кримінальних правопорушень, про які заявили жителі смт. Калита, та яка статистика їх розкриття, розслідування та покарання; на що Клименко М.Ф. відповів, що за перше півріччя 2015 р. у Калиті вчинено 63 злочини, з яких 30 тяжкі та особливо тяжкі злочини.
- Про те, які заходи вжито для зниження рівня криміногенної ситуації у Броварському р-н та, зокрема в смт. Калита, на що начальник Броварського МВ ГУМВС України в Київської області відповів, що роблять все можливе (працюють оперативні групи, дільничні інспектори міліції), але вкрай не вистачає кадрового забезпечення.
- Про те, чи звертався Клименко М.Ф. за допомогою до ГУ МВС України в Київській обл. у вирішенні питання нестачі кадрів, на що Клименко М.Ф. відповів, що «так».
На прохання жителів смт. Калита Клименко М.Ф. надав контактні номери телефонів на випадок необхідності зв’язатися з працівниками Броварського МВ ГУ МВС України в Київської області :
- (04594) – 5-34-04 – чергова частина
- (04594) –4-04-70
- (067) – 506-96-90
- (097) – 759-43-24 – чергова частина Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області.
Клименко М.Ф. пропонував жителям смт. Калита допомагати працівникам Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області у попередженні та розкритті злочинів та вступати до громадських формувань, які допомагають контролювати правопорядок у Броварському районі і є підконтрольними Броварському МВ ГУ МВС України в Київській області.
2. Виступав Голова ветеранів АТО при Броварській РДА Білик В.П., який пропонував молодикам селища приєднуватися до їхнього об`єднання, щоб посприяти покращенню правопорядку в смт. Калита.
Контактний телефон громадської організації «Ветеранів АТО при Броварській РДА» - 0635965543.
3. Виступав керівник штабу ГФ «Правопорядок» Скотніков Ю.А., який розповів, чим займається їхнє формування (підтримують законність та правопорядок), наголосив на тому, що члени цього формування посприяли тому, що у м. Бровари було стримано посилення криміногенної ситуації. Скотніков Ю.А. звернувся до жителів смт. Калита з пропозицією створити структурний підрозділ ГФ «Правопорядок» у селищі, щоб допомагати дільничним інспекторам міліції запобігати та розкривати вчинення правопорушень. Запропонував назвати проект по боротьбі з правопорушниками «Шериф».
Відсутність пункту швидкої допомоги в смт. Калита
4. Слухали заступника начальника Броварського РЦ ПМСД Горбаня С.В., який розповів, що Калитянська амбулаторія є їхнім структурним підрозділом.
Балакір Р.Д. поставила запитання про те, який штат, графік роботи Калитянської селищної медамбулаторії, чи може лікар-стоматолог займати посаду головного лікаря амбулаторії. На вказані запитання Горбань С.В. відповів наступне:
- штат амбулаторії сформований за старою схемою і складається з 4-х лікарів: головний лікар, лікар-терапевт, сімейний лікар та ставку 4-го лікаря вони ділять між собою. Амбулаторія працює з 08:00 до 14:30; також нещодавно до Калитянської амбулаторії з капітального ремонту було повернуто автомобіль «Славута».
- відповідно до роз’яснень Департаменту охорони здоров`я при Київській обласні адміністрації лікар-стоматолог має право займати посаду головного лікаря;
На питання, чи головний лікар Калитянської мед. амбулаторії Удод Є.В. за основним місцем роботи повинен працювати з 08:00 до 14:30, а займатися приватною практикою (надання послуг лікаря-стоматолога) після 14:30, Горбань С.В. відповів «так».
Жителі селища не погодилися з тим, що Удод Є. В. працює стоматологом після 14:30, який, насправді, робить це у свій робочий час за основним місцем роботи (з 08:00 до 14:30).
Виступила лікар сімейної медицини Калитянської амбулаторії Горілей К.О., яка зазначила, що не може самостійно надавати медичну допомогу жителям селища, в якому офіційно проживає більше 5 тис. населення.
Жителів селища також цікавило запитання про те, на якій підставі одне з приміщення Калитянської амбулаторії передане в оренду для реалізації вікон чи дверей (населення остаточно не знає, що там продають чи виробляють).
Горбань С.В. зазначив, що Броварський РЦ ПМСД для роботи працівників Калитянської амбулаторії так само орендує приміщення у комунального підприємства «Калитянський» і такі запитання вже потрібно адресувати не до Броварського РЦ ПМСД, а до даного комунального підприємства.
Балакір Р.Д. попросила заступника начальника Броварського РЦ ПМСД розповісти про медичну реформу, розпочату в 2010 р., куди потрібно звертатися, якщо необхідно доставити хворого в лікарню або хоч надати першу допомогу.
Горбань С.В. доповів, що відповідно до медичної реформи медичну допомогу надають 04 структури:
- Броварський РЦ ПМСД;
- Броварський МЦ ПМСД;
-Бориспільська станція екстреної медичної допомоги Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
- Броварська центральна районна лікарня.
За надання швидкої медичної допомоги відповідає Київський обласний центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
5. Слухали Голову Наглядової ради Броварської ЦРЛ Покляцького О.В., який наголосив на тому, що громаді необхідно звернутися у відповідні органи для відміни медичної реформи. Пропонував призначити його уповноваженим представляти інтереси жителів смт. Калита Броварського району Київської області у органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування щодо подання клопотання до державних органів про передачу карет швидкої медичної допомоги з балансу Бориспільської станція екстреної медичної допомоги Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на баланс Броварської ЦРЛ та подальшого повернення карети швидкої медичної допомоги до Калитянської мед амбулаторії, забезпечення карети паливом і водієм.
Громада вирішила винести цю пропозицію на голосування.
6. Виступав головний лікар Броварської ЦРЛ Багнюк В.В., який наголосив на тому, що він був категорично проти медичної реформи розпочатої в 2010 р., бо, як показала практика, вона зовсім не ефективна.
Пропонував жителям смт. Калита звернутися з колективним клопотанням до Департаменту охорони здоров`я Київської обласної адміністрації, щоб Департамент посприяв відміні медичної реформи у Київській області та, зокрема у Броварському районі, передачі карет швидкої медичної допомоги з балансу Бориспільської станція екстреної медичної допомоги Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на баланс Броварської ЦРЛ та подальшому повернення карети швидкої медичної допомоги до Калитянської амбулаторії, забезпечення карети паливом і водієм.
Громада вирішила винести цю пропозицію на голосування.
7. Слухали Голову Броварської РДА Сінька В.О., який порушував питання створення цілодобового міліцейського підрозділу та питання об`єднання територіальних громад.
Надав контакти Керівника апарату адміністрації Броварської РДА Кушніренка Ю.І., тел. (04594) – 5-40-86, відділу звернень громадян (04594) – 5-21-80.
Хід роботи щодо об`єднання територіальних громад, порушення графіків роботи місцевими суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом, торгівлю алкоголем без ліцензії; відсутність освітлення у селищі.
8. Виступав селищний голова Мороз С.Я., який доповів про процес об`єднання територіальних громад.
Балакір Р.Д. запитала у селищного голови, як він дивиться на те, щоб створити комунальний заклад охорони здоров`я, працівники якого опікувалися б життям та здоров`ям жителів смт. Калита, на що Голова відповів, що цю пропозицію розглядати не будуть поки не закінчиться процедура об`єднання територіальних громад.
Було порушено питання незаконної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом депутатом Броварської районної ради Калініченком О.В., на що Калініченко О.В., відповів, що торгівлю вказаними напоями не здійснює.
Жителі селища зазначили, що Калініченко О.В. дійсно продає алкоголь та пиво в зоні парку.
Як з`ясувалось, приміщення, де здійснюється незаконна торгівля було передане комунальним підприємством «Калитянський» в оренду для перевдягання Калитянської футбольної команди, тобто передане приміщення використовується не за цільовим призначенням.
Начальник комунального підприємства «Калитянський» Бобошко П.В. привселюдно на зборах жителів смт. Калита пообіцяв розірвати договір оренди з причин використання наданого приміщення не за призначенням.
У Мороза С.Я. жителі селища поцікавилися, чому місцевими магазинами порушується рішення Калитянської селищної ради щодо режиму нічної торгівлі та режиму продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива. Селищний голова відповів, що власники магазинів ознайомлені під підпис з рішенням сесії Калитянської селищної ради про режим роботи, але жителі стверджують, що підприємці так і продовжують здійснювати торгівлю після 22:00, продаючи алкогольні, слабоалкогольні напої, пиво. При цьому селищна рада не зверталася до працівників органів внутрішніх справ, суду щодо вирішення цієї проблеми.
На питання щодо виділення коштів для ремонту Будинку культури Мороз С.Я. відповів, що коштів Броварська районна рада не надавала. Цей факт підтвердив Голова Броварської районної ради Гришко С.М.
Жителі селища просили селищного голову надати коротенький звіт про сплату єдиного податку місцевими суб’єктами підприємницької діяльності, зокрема тих, хто здійснюють роздрібну торгівлю. Мороз С.Я. сказав, що не може відповісти на це питання так, як це компетенція головного бухгалтера селищної ради.
На питання про те, чому не освітлюється селище Мороз С.Я. зазначив, що смт. Калита – освітлена, громада заперечила цей факт.
На питання, чому асфальтну дорогу проложили тільки до будинку селищного голови, Мороз С.Я. пояснив це плановим ремонтом пошкодженого покриття після прокладення газової труби.
На питання, скільки коштів селищна рада може виділити на ремонт приміщень Будинку культури та відділення міліції.
Відповідь: планується - 330 тисяч гривень на ремонт Будинку культури, а із 208 тисяч гривень виділить 100 тисяч грн. на ремонт приміщення міліції.
По питанню дев`ятому порядку денного:
1. Слухали голову зборів Верходуб Віру Миколаїівну, яка запропонувала узагальнити результати зборів та проголосувати за подання наступних клопотань та/або запитів на інформацію від імені жителів смт. Калита, Броварського району, Київської області до відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій:
- подати клопотання до Міністерства внутрішніх справ, ГУ МВС України в Київській області, Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області щодо забезпечення належного виконання функціональних обов’язків працівниками органів внутрішніх справ на території смт. Калита Броварського району Київської області та наведення правопорядку на території селища, виділення додаткових кадрів для обслуговування селища.
- подати клопотання начальнику Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області про те, щоб Броварське відділення визначило заходи, спрямовані на зміцнення правопорядку в смт. Калита і до 16.08.2015 р. надало представнику громади – Верходуб В.М. (смт Калита, вул. Шевченка, буд. 23, кв.56) письмовий звіт по виконаній роботі.
- подати клопотання до Броварського МВ ГУ МВС України в Київські області про публічне надання інформації начальником Калитянського відділення міліції Бабічем М.М. на чергових зборах жителів щодо виконання заходів, спрямованих на зміцнення правопорядку в смт. Калита (формат - виступ перед жителями смт. Калита).
- звернутися з клопотанням до Департаменту охорони здоров`я Київської обласної адміністрації, щоб на черговій сесій Київської обласної адміністрації Департамент посприяв відміні медичної реформи у Київській області та, зокрема у Броварському районі, ініціював передачу карет швидкої медичної допомоги з балансу Бориспільської станція екстреної медичної допомоги Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на баланс Броварської ЦРЛ та подальше повернення карети швидкої медичної допомоги до Калитянської амбулаторії, забезпечення карети паливом, водієм.
- подати клопотання до Калитянської селищної ради щодо розгляду на черговій сесії депутатів місцевої ради питання про встановлення заходів контролю за дотриманням встановленого графіку роботи магазинів, кафе, кафетеріїв ( з 06.00 до 22.00 год.) та режиму продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива в селищі.
- подати клопотання до Калитянської селищної ради щодо розгляду на черговій сесії депутатів місцевої ради питання про законність здійснення продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива депутатом Броварської районної ради Калінінченком О.В. у приміщенні, розташованому у парковій зоні за Будинком культури смт. Калита, яке за словами начальника комунального підприємства «Калитянський», було передане як роздягальня для Калитянської футбольної команди; вжити належних заходів для зупинення порушення закону Калініченком О.В. та надати Колісниченко Т.О.(смт Калита, вул.Леніна, буд.38, кв.31) письмову відповідь про результат боротьби з вищевказаним правопорушенням відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р.
- подати запит на інформацію до комунального підприємства «Калитянський» про надання роз’яснень щодо цільового призначення, наданого в оренду приміщення в смт.Калита, розташованого у парковій зоні за Будинком культури смт. Калита Калініченку О.В.
- подати клопотання до Калитянської селищної ради щодо надання селищним головою Морозом С.Я. публічного звіту 02.08.2015 р. про виконання положень, викладених у його передвиборчій програмі 2010 р.
- подати клопотання до Калитянської селищної ради про виділення коштів для здійснення капітального ремонту у приміщенні опорного пункту міліції в смт. Калита Броварського р-н Київської області та Будинку культури.
Голосували: «ЗА» - 236; «ПРОТИ» - 0; «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
Вирішили: за результатами проведення зборів жителів смт. Калита Броварського району Київської області від 04.07.2015 р. подати наступні клопотання та запити від імені жителів смт. Калита Броварського району Київської області:
- подати клопотання до Міністерства внутрішніх справ, ГУ МВС України в Київській області, Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області щодо забезпечення належного виконання функціональних обов’язків працівниками органів внутрішніх справ на території смт. Калита Броварського району Київської області та наведення правопорядку на території селища та виділення додаткових кадрів для обслуговування селища.
- подати клопотання начальнику Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області про те, щоб Броварське відділення визначило заходи, спрямовані на зміцнення правопорядку в смт. Калита і до 16.08.2015 р. подало представнику громади – Верходуб В.М. (смт Калита, вул. Шевченка 23/56) письмовий звіт по виконаній роботі.
- клопотання до Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області про публічне надання інформації начальником Калитянського відділення міліції, який обслуговує Калитянську селищну раду на чергових зборах жителів щодо виконання заходів, спрямованих на зміцнення правопорядку в смт. Калита (формат - виступ перед жителями смт. Калита)
- клопотання до Департаменту охорони здоров`я Київської обласної адміністрації, щоб на черговій сесій Київської обласної адміністрації Департамент посприяв відміні медичної реформи у Київській області та, зокрема у Броварському районі, ініціював передачу карет швидкої медичної допомоги з балансу Бориспільської станція екстреної медичної допомоги Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на баланс Броварської ЦРЛ та подальше повернення карети швидкої медичної допомоги до Калитянської амбулаторії, забезпечення карети паливом, водієм.
- подати клопотання до Калитянської селищної ради щодо розгляду на черговій сесії депутатів місцевої ради питання про встановлення заходів контролю за дотриманням встановленого графіку роботи магазинів, кафе, кафетеріїв ( з 06.00 до 22.00 год.) та режиму продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива в селищі.
- подати клопотання до Калитянської селищної ради щодо розгляду на черговій сесії депутатів місцевої ради питання про законність здійснення продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива депутатом Броварської районної ради Калінінченком О.В. у приміщенні, розташованому у парковій зоні за Будинком культури смт. Калита, яке за словами начальника комунального підприємства «Калитянський», було передане як роздягальня для Калитянської футбольної команди; вжити належних заходів для зупинення порушення закону Калініченком О.В. та надати Колісниченко Т.О.(смт Калита, вул. Леніна, буд.38, кв.31) письмову відповідь про результат боротьби з вищевказаним правопорушенням відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р.
- подати запит на інформацію до комунального підприємства «Калитянський» про надання роз’яснень щодо цільового призначення, наданого в оренду приміщення в смт. Калита, розташованого у парковій зоні за Будинком культури смт. Калита Калініченку О.В.
- подати клопотання до Калитянської селищної ради щодо надання селищним головою Морозом С.Я. публічного звіту 02.08.2015 р. про виконання положень, викладених у його передвиборчій програмі 2010 р.
- подати клопотання до Калитянської селищної ради про виділення коштів для здійснення капітального ремонту у приміщенні опорного пункту міліції в смт. Калита Броварського р-н Київської області та Будинку культури.
Голова зборів жителівВерходуб В.М.
Секретар зборів жителівПетрусь О.В.
Голова лічильної комісії зборів жителів Колісниченко Т.О.

Члени лічильної комісії: Овчинник Т.О.
Лахно Ю.І.
Воронна Н.В.

Приложенные файлы

  • docx 22533916
    Размер файла: 29 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий