Положення КВК


Проект
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Чемпіонату гри команд КВК у ВСП Львівський коледж «Інфокомунікації»
НУ «Львівська політехніка»
I. Загальні положення1.1 Це Положення визначає порядок проведення чемпіонату ігор команд Клубу веселих та кмітливих (далі - Чемпіонат) коледжу.
1.2 Чемпіонат - це змагання студентських команд Клубу веселих та кмітливих коледжу, який проводиться щороку за встановленим порядком. Гра проводиться на добровільних засадах і є особисто-командною першістю серед студентів навчальних груп коледжу.
1.3 Чемпіонат КВК проводиться з метою консолідації зусиль адміністрації коледжу та студентського самоврядування, щодо створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку студентів, виявлення талановитих, обдарованих, творчих особистостей, патріотичного, морального та естетичного виховання молоді, організації їх змістовного дозвілля.
1.4 Дане положення розроблено відповідно до Типового положення про місцевий (обласний, міський, районний) та республіканський (в Автономній Республіці Крим) чемпіонати КВН, затверджене Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорті N 1576/22/392 від 12.05.2009 р.
II. Головні завдання Чемпіонату.
2.1 Пропаганда та популяризація кращих зразків вітчизняного гумору та сатири.
2.2 Формування особистості молодої людини, її соціальної зрілості.
2.3 Пошук молодих обдарувань, підтримка та розвиток їх творчості.
2.4 Організація змістовного дозвілля студентів, створення сприятливих умов для реалізації їх творчого потенціалу.
2.5 Пропаганда, популяризація та консолідація молодіжного руху КВК в коледжі.
2.6 Визначення кращих команд КВК коледжу.
2.7 Залучення студентів до активної участі в суспільно-корисному житті навчального закладу, зміцнення дружніх зв’язків між студентами.
III. Умови проведення та регламент
3.1 В першості мають право брати участь команди всіх навчальних груп коледжу
3.2 Склад команди не повинен перевищувати 6 чоловік.
3.3 Команда повинна мати назву та відповідну форму одягу.
3.4 Одна група має право виставляти не більше однієї команди.
3.5 Порядок виступу команд визначається жеребкуванням.
3.6 Учасники реєструються шляхом заповнення та подання до Оргкомітету заявки. Реєстрація команд-учасників триватиме до 19.02.2014р.
3.7 Заповнена учасником або його представником реєстраційна форма заявки автоматично означає згоду учасника з усіма пунктами цього Положення.
3.8 Команди, даючи згоду на участь, дають згоду на висвітлення їх матеріалів у засобах масової інформації та на офіційному сайті ВСП Львівський коледж «Інфокомунікації» НУ «Львівська політехніка».
3.9 Учасники не сплачують жодних внесків за участь, всі витрати стосовно організації та проведення ігор оргкомітет вирішує самостійно.
3.10 Спонсори, меценати та партнери команд отримують будуть оголошені ведучим гри КВК мінімум двічі за одну гру.
3.11 Регламент.
3.11.1 Гра проходить за порядком:
Привітання (5-7 хвилин) – гумористичне естрадне дійство, яке передбачає демонстрацію командами логічно пов’язаних між собою жартів, мініатюр, пісенних пародій тощо на тему «Привіт це я»». Презентувати свою команду, її назву.
Розминка – конкурс, у якому команди за тридцять секунд повинні придумати смішні та кумедні відповіді на запитання, які задають інші команди, журі, ведучий (за рішенням оргкомітету).
Капітанський конкурс (5-7- хвилин) – це змагання капітанів команд-учасниць гри, які перебуваючи одночасно на сцені, по черзі виконують завчасно підготовлений монолог на тему: «Якби я був директором коледжу».
Домашнє завдання (7-10 хвилин) – гумористична міні-вистава (СТЕМ), виконана учасниками команд, в основу якої покладено сюжет на тему: «Один за всіх і вона проти всіх». Одночасно на сцені можуть знаходитись не більше трьох чоловік3.11.2 Час виступу кожної команди не повинен перевищувати час встановлений регламентом, за перевищення часу журі залишає за собою право знизити оцінкиІV. Організаційний комітет Чемпіонат
4.1 Для організації та проведення Чемріонату створюється організаційний комітет далі - Оргкомітет), який формується у складі представників адміністрації, викладачів та студентського самоврядування коледжу відповідно до наказу директора.
4.2 Склад організаційного комітету:
голова комітету координує роботу з підготовки та проведення Чемпіонату;
секретар комітету веде документацію;
члени організаційного комітету підпорядковані голові.
4.3 Організаційний комітет:
забезпечує якісну підготовку та проведення Чемпіонату;
визначає організаційні умови та порядок проведення Чемпіонату;
організовує роботу з проведення Чемпіонату;
вносить пропозиції щодо нагородження учасників Чемпіонату;
сприяє висвітленню проведення та результатів Чемпіонату в засобах масової інформації.
4.4 Оперативне керівництво підготовкою та проведенням ігор КВК здійснюють: куратори груп, заступник директора з виховної роботи, голова студентського самоврядування.
4.5 Головою Оргкомітету є директор коледжу або призначена ним особа.
4.6 Оргкомітет здійснює:
затвердження Положення про чемпіонат;
визначає регламент проведення Чемпіонату, а саме: визначає перелік конкурсів, теми, часовий регламент та умови виступів команд на кожному з етапів Чемпіонату;
визначення порядку та розмірів фінансування заходів чемпіонату, затвердження кошторису чемпіонату;
безпосередню організацію ігор чемпіонату;
технічне забезпечення чемпіонату;
визначення складу та забезпечення роботу компетентного журі ігор Чемпіонату на всіх його етапах;
затвердження складу команд-учасниць чемпіонату;
визначення та нагородження переможців та кращих учасників чемпіонату;
забезпечення висвітлення чемпіонату у засобах масової інформації;
4.7 Обов’язки Оргкомітету:
надати командам час для репетицій, актову залу.
забезпечити команди редакторами-кураторами (далі - редактори) та наявними методичними матеріалами;
здійснювати попередній перегляд та редагування ігор чемпіонату;
залучати кошти спонсорів для проведення чемпіонату;
заздалегідь попереджувати інші сторони про нововведення та зміни в роботі.
4.8 Права Оргкомітету:
звільняти команду від участі в Чемпіонаті при невиконанні нею своїх обов’язків;
редагувати сценарії виступів команд перед грою;
вносити зміни та доповнення до даного Положення;
розробляти та затверджувати окремі Положення. для проведення ігор кожного етапу.
V. УЧАСНИКИ
5.1 Учасниками Чемпіонату ігор КВК є команди сформовані з представників однієї навчальної групи.
5.2 Кожна команда визначає певний колір як ознаку відмінності. Даний колір має бути переважаючим у зовнішньому вигляді учасників команди, а також (рекомендовано) - у їхніх вболівальників5.3 Членами команд можуть бути тільки студенти коледжу.
5.4 Обов’язки команд:
виступи українською мовою.
не піздніше 2 тижнів до початку ігор подати до Оргкомітету для редактури готові сценарії конкурсів (крім імпровізаційних);
додержуватись коректної поведінки під час проведення ігор і репетицій;
додержуватися регламенту виступу, вказаного у Положенні;
прислуховуватися до побажань редакторів та Оргкомітету;
нести відповідальність за поведінку своїх вболівальників;
5.5 Права команд:
відмовитися від виступу в іграх, попередивши Оргкомітет за 1 тиждень до гри;
звернутися до Оргкомітету з претензіями про порушення даного Положення;
внести свої побажання в Оргкомітет при розбіжностях по проведенню ігор.
5.6 Весь використаний творчий матеріал (жарти, пісні, номери) є інтелектуальною власністю команди-учасниці.
VІ. РЕДАКТОРИ
6.1. Редакторами чемпіонату є: представники виховного відділу коледжу, куратори груп та викладачі призначені заступником директора з навчальної роботи.
6.2 Головним редактором є заступник директора з виховної роботи.
6.3 Головний редактор координує та контролює роботу редакторів чемпіонату, несе відповідальність за якість гри в цілому.
6.4 Редактор команди є художнім керівником команди і бере безпосередню участь у підготовці команди до виступу: постановка репетиційного процесу, редактура сценарію, режисура виступу, створення іміджу. Він несе відповідальність за невжиття на сцені нецензурної лексики учасниками команди. Також унеможливлює образи в бік учасників інших команд.
6.5 Обов’язки редакторів:
проводити заходи по підготовці команди до ігор;
надавати методичну допомогу командам-учасницям;
надати головному редактору сценарій виступу команди за 3 дні до початку гри;
нести персональну відповідальність за якість виступу підготовленої ним команди;
слідкувати за хронометражем виступу команди у іграх та за виконанням його правки сценарію;
доводити до відома журі факти невиконання редакторських правок під час виступу.
6.6 Права редакторів:
не пізніше 2 тижнів до початку ігор отримати від команд готові сценарії конкурсів (крім імпровізаційних), наробки та інший творчий матеріал для редактури;
якщо конкурсний виступ команди перевищує допустимі часові рамки, редактори мають право скорочувати програму виступу, враховуючи побажання команди;
вирізати чи виправляти будь-який матеріал з виступу команд за умови обов’язкового пояснення причини. Причинами можуть бути неактуальність, вульгарність, пропаганда наркотиків, насилля, спиртних напоїв, порнографії, богохульства, расової та національної дискримінації.
внести корективи до сценарію навіть після генеральної репетиції, враховуючи загальну картину гри.
6.7 Редакторські перегляди проводяться не пізніше, ніж за день до початку гри.
6.8 Команди зобов’язані враховувати побажання та вказівки редакторів, в іншому разі на розгляд Оргкомітету виноситься питання про зняття їх з турніру.
VІІ. СУДДІВСТВО ІГОР
7.1 Склад журі Чемпіонату формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання робіт учасників та визначення переможців і призерів гри. До складу журі входять представники адміністрації коледжу та учнівського самоврядування, визнані особистості КВНського руху та інші популярні особистості (за згодою).
7.2 Головою журі є директор коледжу або призначена ним особа.
7.3 Члени журі обираються на передодні гри Оргкомітетом. Журі чемпіонату – колегіальний орган, склад якого на протязі кожного туру залишається незмінним. Кількісний склад журі – 5 чоловік.
7.4 Голова журі організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів гри, затверджує список переможців і призерів Чемпіонату.
7.5 Секретар журі зберігає, систематизує, оформлює документи та матеріали гри.
7.6 Члени журі забезпечують об’єктивність оцінювання під час проведення гри, заповнюють оцінювальні протоколи, визначають переможців та призерів гри.
7.7 Журі оцінює виступи команд, публічно виставляє оцінки, коментує свої рішення. Після кожної гри журі детально пояснює помилки команд-учасниць, робить загальний аналіз гри.
7.8 Конкурсні виступи оцінюються по 5-бальній системі.
7.9 Журі оцінює виступи команд за кожен конкурс комплексною оцінкою за такими критеріями: відповідність темі та її розкриття; художній та професійний рівень конкурсних виступів; оригінальність; інтелектуальний потенціал; якість текстів; щільність жартів; музикальність, елементи шоу; імпровізація та кмітливість; навички у сценічних жанрах (пластика, артистизм, хореографія, розмовні та вокальні дані та ін.); вміння працювати з мікрофонами; стиль команди; реквізит, художнє, музичне оформлення; логіка мови, дикція, сценічна культура, додержання морально-етичних норм.
7.10 Засуджуються: малохудожні, низькопробні виступи, значні перевищення часу виступів, використання старих анектодів та жартів.
7.11 Заохочуються: застосування музичного супроводу, якісних презентацій та фонограм, костюмів, декорацій.
7.12 За порушення часового регламенту команди штрафуються за кожну хвилину понад ліміт – мінус один бал із суми оцінок, показаних журі гри за конкурс (за винятком затримок з вини технічних служб).
7.13 Рішення журі за результатами кожної гри оформляється протоколом .
VІІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ І НАГОРОДЖЕННЯ
8.1 Визначення результатів гри чемпіонату здійснює журі після закінчення гри та на основі даного Положення.
8.2 Рішення журі перегляду та оскарженню не підлягає.
8. 3 За результатами виступів команд визначається одна команда переможець. Інші команди отримають дипломи відповідного ступеня.
8. 4 Переможці та учасники ігор КВН нагороджуються дипломами та призами виходячи з засобів організаторів.
8.5 Допускається затвердження призу глядацьких симпатій, призів в окремих номінаціях, зокрема приз кращому гравцю КВК коледжу.
ІХ. ФІНАНСУВАННЯ
9.1 Чемпіонат проводиться за кошти організаторів, спонсорів, добровільних внесків та пожертвувань.
9.2 Витрати на організацію та проведення чемпіонату здійснюються у відповідності до Кошторису затвердженого Оргкомітетом.

Приложенные файлы

  • docx 22534994
    Размер файла: 35 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий