Задания по химии

Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
а) P P2O5 H3PO4 Na3PO4;
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
Сульфур (IV) оксид
Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою: Основний оксид сіль основа метал сіль основний оксид.
Задача:
а) Обчисліть масу осаду, що утворився в результаті взаємодії розчину КОН та купрум (ІІ) сульфату масою 32г.


· Визначте число молекул вуглекислого газу, що містяться за нормальних умов в 11,2 л цього газу.
Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
б) Ba BaO Ba(OH)2 BaCl2;
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
вуглекислий газ
Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою: Основний оксид сіль основа метал сіль основний оксид.
Задача:
б) Обчисліть об`єм газу, що виділився в результаті взаємодії СаСО3 масою 30г із розчином сульфатної кислоти.


· Мідні руди вважаються багатими, якщо містять понад 3% міді (за масою), і бідними, якщо містять менше, ніж 2% міді. До якого типу слід зарахувати руду, яка містить 4% мінералу CuFeS2 ?

Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
в) Ca CaO Ca(OH)2 Ca(NO3)2;
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
вода
Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою: Основний оксид сіль основа метал сіль основний оксид.
Задача:
в) Обчисліть масу солі, що утворилася в результаті взаємодії FeCl3 масою 32,5г із розчином калій гідроксиду.


· Оксид невідомого шестивалентного елемента містить 48% Оксигену. Визначити цей елемент.
Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
г) S SO2 H2SO3 CaSO3;
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
водень
Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою: Основний оксид сіль основа метал сіль основний оксид.
Задача:
г) Яку масу MgCl2 потрібно використати для добування 57,4г Аргентум хлориду, за схемою:
MgCl2 + AgNО3 ...?


· Яка маса солі утвориться при взаємодії 18,67 г Калій гідроксиду з 14,08 г сульфатної кислоти?

Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
д) Cu CuO CuSO4 Cu(OH)2 CuO Cu
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
Калій гідроксид
Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою: Основний оксид сіль основа метал сіль основний оксид.
Задача:
д) Який об`єм газу можна отримати при повному окисненні метану об`ємом 35м3 ?


· Хімічна сполука містить за масою 24,39% Кальцію, 17,07% Нітрогену та 58,54% Оксигену. Визначте молярну масу сполуки.
Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
е) Cu(OH)2 CuO CuCl;
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
Кальцій карбонат
Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою: Основний оксид сіль основа метал сіль основний оксид.
Задача:
е) Обчисліть масу оцтового альдегіду, який отримали при окисненні етилового спирту масою 23г.?


· Хімічна речовина містить за масою 17,56% Натрію, 39,69% Хрому та 42,75% Оксигену. Визначити молярну масу речовини.

Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
є) Fe(OH)3 Fe2O3 Fe2(SO4)3.
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
Натрій хлорид
Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою: Основний оксид сіль основа метал сіль основний оксид.
Задача:
є) Визначить об`єм ацетилену, що використали для одержання 46,8г бензолу.


· Визначити масу оксиду, що утвориться при спалюванні 100 г технічної сірки, що містить 92% чистої сірки.
Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
а) Al2O3 Al2(SO4)2 Al(OH)3 Al2O3;
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
Літій фосфат
Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою: Основний оксид сіль основа метал сіль основний оксид.
Задача:
ж) Обчисліть об`єм газу, що утворився в результаті взаємодії оцтової кислоти з металічним натрієм масою 18,4г.


· 1 л газу за нормальних умов має масу 1,964 г. Визначити відносну густину цього газу за воднем.


Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
б) CaCO3 CaO Ca(OH)2 CaCO3 Ca(NO3)2;
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
Цинк оскид
Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою: Основний оксид сіль основа метал сіль основний оксид.
Задача:
і) Обчисліть об`єм амоніаку, що був використаний для одержання метиламіну масою 37,2г; за схемою:
СН3Cl + NН3 СН3NН2 + Н Cl


· Оксид невідомого п’ятивалентного елемента містить 56,34% Оксигену. Визначити цей елемент.
Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
в) Mg MgO Mg(OH)2 MgSO4;
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
Купрум (ІІ) хлорид
Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою: Основний оксид сіль основа метал сіль основний оксид.
Задача:
й) Обчисліть масу СаО, що можна отримати в результаті розкладу кальцію карбонату масою 90г.


· Хімічна речовина містить за масою 29,11% Натрію, 40,51% Хрому та 30,38% Оксигену. Визначити молярну масу цієї речовини.Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
г) SO3 ZnSO3 Zn(OH)2 ZnO?
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
хлоридна кислота
Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою: Основний оксид сіль основа метал сіль основний оксид.
Задача:
к) Який об`єм Н2 потрібно використати для повного відновлення пропіну масою 12г ?


· Відносна густина газу за повітрям рівна 1,52. Визначити масу 5,6 л цього газу за нормальних умов.
Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
д) Cu CuO CuSO4 Cu(OH)2 CuO Cu
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
Магній оксид
Запропонуйте ланцюг перетворень та складіть відповідні рівняння реакцій за такою схемою: Основний оксид сіль основа метал сіль основний оксид.
Задача:
а) Обчисліть масу осаду, що утворився в результаті взаємодії розчину КОН та
Ферум (ІІ) сульфату масою 32г.


· Оксид двовалентного металу містить 80,25% металу. Визначити метал.


Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
а) CuS SО2 SО3 К2SО4 ВаSО4;
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
Ферум (ІІ) сульфат
Напишіть рівняння реакції, за такою схемою: метал основний оксид основа сіль неметал кислотний оксид кислота
Задача:
б) Розклали кальцій карбонат масою 10 г. Утворений твердий залишок розчинили у хлорид ній кислоті. Яка маса утвореної солі?


· Визначити об’єм водню, що виділиться при взаємодії 120 г магнію з 441 г сульфатної кислоти.
Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
б) КClО3 О2 SО2 SО3 Na2SО4;
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
Ферум (ІІІ) оксид
Напишіть рівняння реакції, за такою схемою: метал основний оксид основа сіль неметал кислотний оксид кислота
Задача:
в) Суміш порошків цинку та міді масою 40 г обробили розчином хлоридною кислоти. Виділився газ об’ємом 4,48 л. Визначте масу компонентів у суміші.


· Хімічна речовина містить за масою 22,77% Натрію, 21,78% Бору та 55,45% Оксигену. Обчислити молярну масу речовини.Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
в) S Н2S SО2 К2SО3 MgSО3;
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
Калій хлорид
Напишіть рівняння реакції, за такою схемою: метал основний оксид основа сіль неметал кислотний оксид кислота
Задача:
г) При нагріванні 12 г суміші Купрум (ІІ) гідроксиду та Калій гідроксиду виділилося 0,05 моль води. Визначте маси компонентів у суміші.


· При взаємодії 27,6 г двовалентного металу з водою утворилося 34,2 г його гідроксиду. Визначте метал.
Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
г) N2 NН3 NО NО2 НNО3 Cu(NО3)2;
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
кисень
Напишіть рівняння реакції, за такою схемою: метал основний оксид основа сіль неметал кислотний оксид кислота
Задача:
д) Суміш міді з магнієм масою 100 г обробили надлишком хлоридною кислоти . При цьому виділилося 67,2 л газу. Визначте масу міді у суміші.


· Суміш цинку та його оксиду масою 20 г розчинили в хлоридній кислоті. Газ, що виділився при цьому, пропустили крізь Купрум (ІІ) оксид. Виділилося 12,8 г міді. Визначте склад суміші.

Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
е) N2 NО NО2 НNО3 NО2 Са(NО3)2;
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
Натрій сульфат
Напишіть рівняння реакції, за такою схемою: метал основний оксид основа сіль неметал кислотний оксид кислота
Задача:
є) Спалили 4 г металічного кальцію. Одержану речовину розчинили у воді. Яка речовина утворилася та яка її маса?


· При розчинені в хлоридній кислоті 5,58 г суміші порошків заліза і цинку виділилося 2,016 л водню (н.у.) . Визначте склад суміші.
Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
є) N2 NО NО2 N2 NН3;
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
Магній карбонат
Напишіть рівняння реакції, за такою схемою: метал основний оксид основа сіль неметал кислотний оксид кислота
Задача:
ж) Спалили 3,2 г сірки. Обчисліть масу оксиду, що утворився і масу кислоти, яка може утворитися, при розчинені цього оксиду у воді.


· Визначте елемент, якщо при розкладанні 20,6 г гідроксиду металу утворилося 15,2 метал (ІІІ) оксиду? Напишіть рівняння реакції.Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
з) C CО2 СаCО3 Са(НCО3 )2 CО2 MgCО3;
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
Купрум (ІІ) гідроксид
Напишіть рівняння реакції, за такою схемою: метал основний оксид основа сіль неметал кислотний оксид кислота
Задача:
з) Скільки грамів нітратної кислоти треба додати до забарвленого фенолфталеїном розчину, в якому міститься 4,48 г КОН, щоб розчин знебарвився? до якого типу відноситься така реакція?


· Яку масу Калій нітрату треба розкласти, щоб у добутому кисні спалити 640 г сірки?
Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
к) Si SiО2 К2 SiО3 Н2SiО3 SiО2 Si;
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
Ферум (ІІІ) оксид
Напишіть рівняння реакції, за такою схемою: метал основний оксид основа сіль неметал кислотний оксид кислота
Задача:
и) У посудину з водою помістили 20 г суміші кальцію та його оксиду. Обчисліть масу кожної речовини, якщо в результаті реакції виділилося 5,6 л водню.


· У результаті спалювання 13 г двовалентного металу утворилося 16,2 г оксиду цього металу. Визначте метал.


Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
л) CО2 К2CО3 СаCО3 CО2 CО;
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
Карбон (IV) оксид
Напишіть рівняння реакції, за такою схемою: метал основний оксид основа сіль неметал кислотний оксид кислота
Задача:
і) Скільки молів Карбон (ІV) оксиду утвориться при розкладанні 5,2г вапняку з масовою часткою кальцій карбонату 96%?


· Суміш срібла та магнію масою 2 г обробили розчином сульфатної кислоти. Газ, що виділився спалили. При цьому утворилося 0,9 г води. Визначте склад суміші.
Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
м) CО2 ВаCО3 ВаCl2 ВаCО3 CО2;
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
Алюміній гідроксид
Напишіть рівняння реакції, за такою схемою: метал основний оксид основа сіль неметал кислотний оксид кислота
Задача:
й) Розклали калій нітрат масою 12 г з масовою часткою домішок 16%. Який об’єм кисню виділився при цьому?


· Вуглекислий газ об’ємом 8,96 л, який отримали при спалюванні вугілля, пропустили крізь розчин кальцій гідроксиду ( в надлишку ). Яка маса осаду утворилася? Скільки грамів вугілля спалили, якщо масова частка домішок у ньому становить 4%?Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
о) S SО2 SО3 Na2SО4 ВаSО4;
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
Магній карбонат
Напишіть рівняння реакції, за такою схемою: метал основний оксид основа сіль неметал кислотний оксид кислота
Задача:
к) Скільки молів водню виділилося, якщо на цинк масою 7 г з масовою часткою домішок 5%, які не взаємодіють з кислотою, подіяли хлоридною кислотою?


· Кальцій карбонат масою 220 г з масовою часткою домішок 9% піддали термічному розкладу. Газ, що виділився при цьому, пропустили крізь розчин Калій гідроксиду до утворення середньої солі. Яка маса середньої солі?
Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:
п) CО2 СаCО3 CО2 MgCО3 MgСl2;
Напишіть чотири рівняння реакцій в результаті яких утворюється
Цинк оксид
Напишіть рівняння реакції, за такою схемою: метал основний оксид основа сіль неметал кислотний оксид кислота
Задача:
л) Кальцій оксид масою 30,8 г з масовою часткою домішок 5% піддали взаємодії з водою. Яка маса кальцій гідроксиду утворилася при цьому?


· При згорянні технічної сірки масою 12 г виділився газ, який пропустили крізь розчин Натрій гідроксиду, в якому маса NaOH 20 г, до утворення середньої солі. Визначте масову частку домішок у технічній сірці.


15

Приложенные файлы

  • doc 22542484
    Размер файла: 88 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий