Вимоги до кандидатів у ПС

13 EMBED Word.Picture.6 1415
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

21050 м. Вінниця, вул. Володарського, 47
тел.: (0432) 67-12-19, 67-12-30, 67-10-40, 67-29-66, 59-20-72; факс: 59-20-72
е-mail: [email protected]


Від „
18

лютого
2010
р.

01-13/146

На №


.
директорам районних,
міських, селищних та сільських центрів сССДМ


Щодо посилення вимог до кандидатів
в усиновлювачі, опікуни, піклувальники,
прийомні батьки, батьки-вихователі
надання інформації

Шановні колеги!
Для врахування у роботі, надсилаємо Вам постанову № 20 прийняту Кабінетом Міністрів України від 6 січня 2010 року „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України”, якою істотно посилено вимоги до кандидатів в усиновлювачі – як громадян України так і іноземців, кандидатів в опікуни, прийомні батьки та батьки-вихователі та посилено нагляд за дотриманням прав усиновлених дітей.
Вищезазначеною постановою, яка набрала чинності 22 січня 2010 року, також внесено зміни до Положення про дитячий будинок сімейного типу, Положення про прийомну сім’ю, Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей. Зокрема, уточнено категорії осіб, які не можуть бути усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками та батьками-вихователями.
У відповідності до статті 212 Сімейного Кодексу України. Зокрема, це стосується осіб, які:
1) обмежені у дієздатності;
2) визнані недієздатними;
3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
4) були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;
5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
6) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
7) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;
8) були засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
9) за станом здоров’я не можуть виконувати обов’язки щодо виховання дітей (інваліди І і ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);
10) страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами;
11) особи, з якими на спільній житловій площі проживають члени сім’ї (у тому числі малолітні, неповнолітні діти), які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства;
12) особи, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку;
13) інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.
Оскільки центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснюють збір інформації, підготовка кандидатів в прийомні батьки та батьки-вихователі, а отже є першими, хто стикається з документами, що надаються особами, які бажають утворити прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, просимо ретельно перевіряти довідки про наявність чи відсутність судимості та довідки про доходи, а саме:
1. Довідка про наявність чи відсутність судимості.
Довідка повинна надаватись відповідно до встановленого МВС зразка та видаватись відповідним управлінням інформаційних технологій УМВС України в області, місті, районі, районі в містах (зразок довідки додається), обов’язково повинна містити галографічну позначку та серійний номер, конкретно зазначається для чого вона надається (для здійснення усиновлення, встановлення опіки/піклування, створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу). Прізвище, ім’я, по-батькові, зазначене в довідці, повинно відповідати паспортним даним особи, яка виявила бажання створити прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, стати опікуном (піклувальником), не допускається жодного відхилення від паспортних даних. Про термін дії зазначеного документу та процедуру його поновлення, буде проінформовано додатково.
2. Довідка про доходи.
Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім’ї, не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Прожитковий мінімум на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних групп населення, щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік. Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років; - дітей віком від 6 до 18 років; - працездатних осіб; - осіб, які втратили працездатність.

Щодо створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу одинокими громадянами, які спільно проживають з іншою особою і перебувають у громадянському чи релігійному шлюбі, то повідомляємо, що Сімейним кодексом України не визначено поняття так званого „громадянського чи релігійного шлюбу”, а права та обов’язки такого подружжя визначено лише Цивільним кодексом України.
З метою соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовуються в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, для отримання повної інформації про потенційних прийомних батьків та батьків-вихователів, які не перебувають у шлюбі, але спільно проживають з іншими особами (у так званому „громадянському шлюбі”), рекомендуємо запитувати від обох (особи, яка бажає створити прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу та її „співмешканця”) пакет документів, передбачених пунктом 18 Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564, пунктом 16 Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565, пунктом 40 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, а саме:
- заяву від особи, яка створює прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу;
- письмову згоду співмешканця (співмешканки), засвідчену нотаріально, або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати;
- довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку(для кожного);
- документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням (для особи, яка створює прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу);
- довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних; потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів (для особи, яка створює прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу);
- копію паспорта (для кожного);
- висновок про стан здоров’я, складений за формою згідно з додатком 5 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866;
- довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
- довідку про наявність чи відсутність судимості (для кожного).
Також обов’язково слід проводити співбесіду зі співмешканцем (співмешканкою) щодо детального роз’яснення правових засад функціонування прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу, відповідальності за життя та здоров’я дітей, які виховуються в сім’ї, системи контролю за функціонуванням таких сімей тощо.
Звертаємо увагу, що соціальне супроводження сімей, які створені одинокими особами, має свої особливості та вимагає від соціального працівника високого професійного рівня для забезпечення успішної адаптації прийомної дитини, дитини-вихованця, та підготовки їх до виходу в самостійне життя.
У разі якщо в процесі функціонування сім’ї одинока особа укладає шлюб або починає спільно проживати з іншою особою без реєстрації шлюбу вищезазначені документи додатково подаються до служби у справах дітей за місцем створення сім’ї. Про зазначені вимоги слід інформувати кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі під час проведення співбесіди та навчання. Водночас пропонуємо включати обох осіб до проходження курсу підготовки та підвищення кваліфікації.

Додаток: 9 арк. в 1 прим.

Начальник відділу
методичного забезпечення соціальної роботи Оксана Яворська

Чижик
(0432) 67-10-40Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 22544806
    Размер файла: 70 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий