1-Birlik duasi

Бирлик дуасы

Аллахымыз бир, Пейгъамберимиз бир, китабымыз Къур’анымыз бир.
Аллахымыз бир, Пейгъамберимиз бир, китабымыз Къур’анымыз бир.
Аллахымыз бир, Пейгъамберимиз бир, китабымыз Къур’анымыз бир.
Бу къадар «бир», «бир» ичинде олыр мы айрылыкъ?
Бу къадар «бир», «бир» ичинде олыр мы айрылыкъ?
Бир элин неси бар? эки элин сеси бар!
Бир элин неси бар? эки элин сеси бар!
Келинъ бирлик олайыкъ, бирлик олып яшайыкъ.
Эп бирликте айтайыкъ:
Ля иляха илаллах, Ля иляха илаллах
Мухаммед Ресулюллах, Мухаммед Ресулюллах
Аллах бирдир, Онынъ бенъзери ёкътур. Аллах бирдир, Онын бенъзери ёкътур.
Мухаммед Онынъ къулу ве Ресулюдыр. Мухаммед Онынъ къулу ве Ресулюдыр.

Намазымыз бир, Рамазанымыз бир, темчит ве ифтарларымыз бир.
Намазымыз бир, Рамазанымыз бир, темчит ве ифтарларымыз бир.
Намазымыз бир, Рамазанымыз бир, темчит ве ифтарларымыз бир.
Бу къадар «бир», «бир» ичинде олыр мы айрылыкъ?
Бу къадар «бир», «бир» ичинде олыр мы айрылыкъ?
Бир элин неси бар? эки элин сеси бар!
Бир элин неси бар? эки элин сеси бар!
Келинъ бирлик олайыкъ, бирлик олып яшайыкъ.
Эп бирликте айтайыкъ:
Ля иляха илаллах, Ля иляха илаллах
Мухаммед Ресулюллах, Мухаммед Ресулюллах
Аллах бирдир, Онынъ бенъзери ёкътур. Аллах бирдир, Онын бенъзери ёкътур.
Мухаммед Онынъ къулу ве Ресулюдыр. Мухаммед Онынъ къулу ве Ресулюдыр.

Дуа:
Аллахым, бизни яраткъанынъ ичюн пек севемиз Сени. Къыямет куню кириледжек къапы тек Сенинъдир. Тек Санъа седжде этемиз ве тек Сенден ярдым истеймыз. Мубарек Рамазаннынъ хатырасына, мераметинънинъ хатырасына, чокъ севгенинъ - Пейгъамберимиз хатырасына дюньядаки бутюн балаларны яманлыкътан къорчала Аллахым. Бутюн дюнья бильсин Сенинъ бирлигинъни ве бир сеснен сёйлесин дюнья «Ля иляха илаллах. Мухаммед Ресулюллах»


15

Приложенные файлы

  • doc 22553558
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий