Практична робота 4

Практична робота № 4
Тема: Множення та ділення двійкових чисел
Мета: ознайомлення студентів з операціями на двійковими числами. Набути практичних навичок при множенні та діленні двійкової системи числення.
Теоретичні відомості:

Системи числення, що використовуються в комп’ютерних системах. Показник економічності системи. Двійкова система числення, переваги двійкової системи числення. Системи числення, що використовуються в комп’ютерних системах. Система числення  це спосіб зображення чисел і відповідні йому стані та дій над числами. Розрізняють позиційні та непозиційні системи числення.
Арифметичні операції над двійковими числами (додавання, віднімання, множення, ділення) здійснюються аналогічно до звичних десяткових операцій. Спочатку наведемо таблиці додавання, віднімання і множення найпростіших двійкових чисел:

Додаваня
Віднімання
Множення

0+0=0
1+0=1
0+1=1
1+1=10
0-0=0
1-0=1
1-1=0
0-1=1
0 * 0=0
1 * 0=0
0 * 1=0
1* 1=1

Алгоритм ділення модулів чисел з відновленням остач полягає у виконанні таких дій.
П. 1. Подвоїти модуль діленого .
П. 2. Відняти від подвоєного модуля діленого модуль дільника. Одержана різниця є першою остачею.
П. 3. Проаналізувати знак остачі R. Якщо , то черговому розряду частки присвоїти цифру 1 і перейти до п. 5; якщо ж R < 0, то черговому розряду частки присвоїти цифру 0.
П. 4. Відновити остачу, додавши модуль дільника .
П. 5. Подвоїти остачу. П. 6. Визначити чергову остачу, віднявши від попередньої остачі модуль дільника. Перейти до п. 3.
П. 3 - п. 6 виконувати до одержання всіх необхідних цифр частки.

Алгоритм ділення модулів чисел без відновлення остач зводиться до виконання таких дій.
П. 1. Подвоїти модуль діленого .
П. 2. Відняти від подвоєного модуля діленого модуль дільника. Одержана різниця є першою остачею.
П. 3. Проаналізувати знак остачі R. Якщо , то черговому розряду частки присвоїти цифру 1; якщо ж R < 0, то черговому розряду частки присвоїти цифру 0.
П. 4. Подвоїти остачу.
П. 5. Визначити чергову остачу, віднявши від попередньої остачі модуль дільника якщо і додавши до попередньої остачі модуль дільника якщо R < 0. Перейти до п. 3.
П. 3 - п. 5 виконувати до одержання всіх необхідних цифр частки.

Хід роботи:

Помножіть такі числа десяткові сила у двійковому коді(десяткові числа переведіть у двійкові , а згодом виконайте операції ):
1210 на 1510 (має вийти 101101002, розписати процес розв’язки)
2010 на 1310 (має вийти 1000001002, розписати процес розв’язки)
Поділити числа:
111002 на 1102
11002 на 1012
1100,012 на 10,102
Поділити число А = - 0, 10100 на число В = 0, 11011, використовуючи метод ділення з відновленням остач. (Розв'язання. Для даних чисел маємо: =1; = 0, 10100; =0; = 0, 11011. Визначаємо знак частки: =10=1. Віднімання будемо виконувати як додавання доповняльних кодів, тому = 1,00101.Відповідь: С= - 0, 10111.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Поділити число А = - 0, 10100 на число В = 0, 11011, використовуючи метод ділення без відновлення остач.( Розв'язання. Для даних чисел маємо: =1; = 0, 10100; =0; = 0, 11011. Визначаємо знак частки: =10=1. Віднімання будемо виконувати як додавання доповняльних кодів, тому = 1,00101.
Усі дії, що виконуються в процесі ділення, наведені в табл. 3.19.
Відповідь: С= - 0, 10111.


Контрольні питання:
Система числення –це ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Логічний зсув - це_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_ASCI-коди- це_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Висновок:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


Практична робота № 4
Арк.Зм.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата


Практична робота № 4
Зм
Лист
№ докум
Підпис
Дата


РозробивМноження та ділення двійкових чисел
Літ.
Лист.
Листів.

Перевірив

У

1


3


Група ЕС-41

Оцінка


ЗатвПриложенные файлы

  • doc 22607931
    Размер файла: 70 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий