Любити серцем.PDF


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Ÿˆ•ˆ´µ¶·µ¸¹º»¼\r‰ˆ• ˆ \bƒ›¦ \f ‹ˆ‰¤‰½\n\n
 \b ƒƒ‹ˆ’ ‡‰ Ÿ•– ƒ\n
\r
¾°¿À¹ÁŠÂÃĵŹÃÆÇÅÈÉ·¼
ÊÊÊÂÃĵŹÃŹ·ÂÇÀ
¨ˆ‰—‡“\r
©…†–Œ•ˆ—šˆ ‡‡“\r
©‡• ‰•‹“\r
©‰‡‡šŒ‹“\r
©ˆ‹š‡‰­‡‡ ­“\r
©‹š…ˆ‡–­–“\r
‚—š‰‡•–•“\r
©Œ…š‹\r
©žƒ ˆƒ ”“\r
©Œ•ˆ—‡‡…\r
©—œ‡‹ ˆ“\r
©‹• ˆ—“\r
©‰‡‡Œ•ˆŒˆ‰“\r
ž‡‡‹‡ˆ•‡•“\r
©•‰‹…†•“\r
©‰‡‡”‹ˆ•š“\r
©‡ž––‰‡“\r
‡ Œ‡‡˜ƒ ‡“\r
©…†–ž ‡“\r
©‰‡—‡ Œ“\r
¥…”ƒ‰ˆ­ž‡‡ž”“\r
©‡…‰‡‡‹ ”“\r
®•ˆ–” •—••“\r
Ÿ•ˆ —•š‰ˆ‰“\r
©ˆ Œ ‰‹§…‡ˆ—˜–“\r
©”• Œ•“\r
©‰‡‡ž‹ˆˆ•š“\r
ˆœ“\r
©­Œ Œ‰‡‡•‹“\r
®ˆŒ‰ •ƒœ‡…“\r
‡‰˜ƒ– ”“\r
© ˆ¢•”ƒœ‰‰ˆ“\r
©ˆ†‹‡ˆ‡Œ‰“\r
¦‰ŒŒ‡ˆŒ•“\r
©•”‹‡Œ‰“\r
©‰‡ ˆ…†“\r
‹‡‡š•‰•“\r
©‡†‡‹ˆ…Œ ‰“\r
†˜­Œ”ž•”•“\r
©ˆ• ƒ¢‹‡š‰‡‡“\r
®‡†‡š °‹•“\r
®ˆŒ‰‡šŒ‰•“\r
‹‡‡š•‰•“\r
‡ Œ‡‡˜ƒ ‡“\r
®ˆŒ‰‡šŒ‰•“\r
®ˆŒ‰ •ƒœ‡…“\r
®‡†‡š °‹•“\r
®•ˆ–” •—••“\r
©Œ•ˆ—‡‡…\r
©­Œ Œ‰‡‡•‹“\r
©—œ‡‹ ˆ“\r
©‹• ˆ—“\r
©ˆ• ƒ¢‹‡š‰‡‡“\r
©‡†‡‹ˆ…Œ ‰“\r
©‡…‰‡‡‹ ”“\r
©Œ…š‹\r
©‡• ‰•‹“\r
©‹š…ˆ‡–­–“\r
©‡ž––‰‡“\r
©‰‡‡ž‹ˆˆ•š“\r
©‰‡‡”‹ˆ•š“\r
© ˆ¢•”ƒœ‰‰ˆ“\r
©…†–Œ•ˆ—šˆ ‡‡“\r
©…†–ž ‡“\r
©‰‡‡Œ•ˆŒˆ‰“\r
©‰‡‡šŒ‹“\r
©‰‡ ˆ…†“\r
©‰‡—‡ Œ“\r
©ˆ Œ ‰‹§…‡ˆ—˜–“\r
©•”‹‡Œ‰“\r
©”• Œ•“\r
©ˆ‹š‡‰­‡‡ ­“\r
©ˆ†‹‡ˆ‡Œ‰“\r
©•‰‹…†•“\r
¦‰ŒŒ‡ˆŒ•“\r
¨ˆ‰—‡“\r
¥…”ƒ‰ˆ­ž‡‡ž”“\r
‚—š‰‡•–•“\r
ž‡‡‹‡ˆ•‡•“\r
ˆœ“\r
‡‰˜ƒ– ”“\r
†˜­Œ”ž•”•“\r
Ÿ•ˆ —•š‰ˆ‰“\r
Чи, може, то перший наш гріх?
Біля ніг твоїх я - подорожник.
І знаю, що мене безмежно любиш
То Божий дар – тебе любить.
І ми йдемо змокрілими стежками,
Як в твоїх очах щось ожива…
Я тебе обрав, чи, може, доля
Треба йти, але не можу я
І ось подих твій ожива.
Тебе на стежці сонячній зустрів.
А я тебе не можу не любити
І не обожнювати наміри твої.
Я вже знаю: ти без них не можеш,
Як не можу я без чар твоїх.
Тож в неділю урожай збирать
Годить нам з безмежною любов’ю.
Кожному віддячує за труд,
Тож мушу я подякувать негоді,
Обожнюю і в спеку, і в дощі.
І розкидав геть пожовкле листя,
Пожовклим верховіттям шестів.
І не можна було не помітить,
І безмежно кохав тебе я.
Ти теж схилилась, зрізала, поклала
Знайома з дитинства стежина
Кожна риса твоя чарівна.
Що належить, кохана, тобі.
В полоні поглядів щасливих і тривожних,
Яким скоряюсь в миті пристрасті побожно
Невже ти вся належиш лиш мені?
Неможливо навіть передати,
Сірий дощ зволожує ріллю.
Що бринить тривожно, мов струна.
Що настрій також має певну суть.
Коли ж розмай безмежний голубіє
В час такий не можу не помітить,
Що і настрій теж змінився твій.
І не можу річ просту рішить:
Чи без тебе вже не можу жить.
Рясні дощі зволожують траву.
А вздовж стежки голубіють айстри,
Рожеві пелюстки її летіли.
Ти вся належиш лиш мені,
Мені належиш лише ти,
І я також усе життя
Тобі належу, більш нікому.
Такі хвилини – божевільні.
Ніщо тебе не зможе зупинить.
Істоту кожну ти навкруг жалієш,
Любов така, вона не знає меж.
Рушники вишивані лежать.
А в душі щось тривожне пече.
Може, бачиш нас у вишині.
Ще сніг лежить, морози ще вночі,
Ти – найдорожча, ти – єдина
Рожеві падають дощі.
А в небі рожеві сузір’я
Тож не журись, не зітхай.
Мов на останнім рубежі зима?
Кожний намір твій боготворю,
З кожним роком віддаєш все більше
Я вже не можу один.
Серед квітів білих і рожевих.
«Так. Вони такі рожево
А може, ти своє щось загадала,
Можливо, навіть я в тих мріях був…
А ми плетемося стежками,
Не можна під дощ залишати.
Вони тривожні, мов громи.
І вже не так бентежить лихо,
В коханні ми тотожні своїм мріям.
Обожнюю місячні ночі,
Вона хвилює серце кожну мить…
Світає… І рожева матіола
Кохання безмежне, мов світ.
Яке дорожче всіх багатств для нас.
І ти належиш лиш мені.
І все, чого я можу побажати, –
Світ здавася безмежним і добрим,
Ніхто не зможе в світі полюбить.
Чуття, мов квітку, бережу.
Щоб зберегти на кожнім полотні
Яка належить тільки лиш мені.
І кожну лінію наніс окремо,
Чарівні звуки мрію стережуть.
А у хаті порожній – лиш тиша,
У яких втопаю кожну ніч.
Воно не може не прийти.
Воно не може не здійснитись,
І ти, я знаю, теж не спала.
І кожний день, і кожну мить.
Підтряхла стежка на городі,
Я межу боявся перейти…
Кожне слово, тиші кожна мить.
Лежить пухнастий білий сніг.
Ми пробираємось стежками,
Не можу навіть уявити,
Безмежно хвилює мене.
Укриває дороги й стежки…»
І кожним рухом, кожним словом
Замітала стежки і мости.
І поцілунок мій я стримати не можу,
І кожний день, і мить коротку кожну
Неможливо загасить зорю.
Притрушувало стежки у садах,
І так мене бентежив образ твій.
«Прочищу стежку, а завія замете.
В мішки – і на подвір’я хутко звожу.
Я без принад його давно не можу.
Ти не можеш навіть і хвилини
Без моєї ніжності прожить.
Я також до тебе серцем лину
І скучаю дуже кожну мить.
І ожеледь на вітах, і мороз,
Можливо, тому я виходжу в поле,
Я крокую, замріяний, стежкою аж
Я не знаю, чому вже не можу
Без твоїх чарівностей прожить.
Я тебе голублю, наче рожу,
Можливо, ми стали мудріші
Я кожну мить до тебе серцем лину,
Не можу стримать власні почуття.
Можливо, тому, що одна
Ти взяла їх бережно в долоні
В погожий день
Неначе наші прожиті літа.
Перемерзлі, пожовклі осінні гриби.
За те, що я не можу вже без тебе,
Безмежно я тебе кохаю,
Я, зізнаюсь, теж щось малював би,
Тож нічого більше не лишилось,
Я без тебе не можу і дня.
Не схожа на принцесу чи княжну,
Сприймайте як дарунок кожну мить.
У грунт воложистий лозу я вставив,
Пішов уверх і вшир пішов він теж,
Крокує ген аж до сусідніх меж,
І пішли стежками росними.
Почули, як пожовклий лист бринить,
Я стільки років бережу в собі
Кожна мить і все моє життя.
\f  \t\b
‹\t Œ£\f\bƒ‚
\r\b\b\f\b\b\b\b
\f\t\b\b­¤\t\f
\b\f\b‚ƒ\b\r\f\t
\b\r\b‚ƒ\f\b \b„\b\t
\b\f\b \t\r„
¢\t„\fƒ \f\f\r
 €\b\b\b\b\f\b\r\f\b
\b \t  €\b\f\b\r‚
\t\b\t\bƒ\t
†\r\b\f\bŽ›\f\b
€\b\b\b\b\b\b\t\t
\f\b\t\b\b\b ƒ\b\b\r
\r\b\b\r‚\t\b\bƒ \b
‚\f\b ‰
\b‚‚\t„\b\t\b\rŽ
š\t\f\b\t‚€
§\f\b\n\t\b\b
\fƒ „\t\t‚¨\b
\bƒ\f\b\tŠ©
\b\f\b\r\f\b\t \b‚\t\b \b\f \b
ƒ‚\b\t\b’\b\t\t\b ƒ
 \f\b \b\rƒ\b
\r”\b \b\n\t\b €
‚\t\b\t\b„\b
‹‰\r\r\r\f\b\r\bŒ€‚
 \f  \t\r\b\b
‡\b\bƒ
\f\t‡\b„ \b\b‚\t„
•\b„\b\f\b‘\r –—˜™Ž
‰\b\f\b\t‚\f
œ•\b„\b\f\t\b‚\b\t\b
\b\b\t‚œ\t‚\f\b–˜\t
œ\b\t‚\b\b\t\b‚„\t\b\f\t
\bž\t \b\r\f\t\rƒ
\r\b\f\b‚
Ÿ¡„\b\b\t \b ‚
\b\t\f\t¢\t‚\b
\b‚\b€\t \b ‚\t
‚ ž\b€\t ‚
\b\t„\b
ˆ \b\t\f‚
\r\t‚\b  \t\b
\b \t‚›\r\t\b\f\b\r
\f\b \t\f‹\b\b’\t 
\b\b\t\b‚\bŒ\b
\r\f \n\t\b\b
\b\b\b\b\b\t
\b\b\t\t\f 
 \b­ €\b \b\t\b
\f\b\b\t‚\t\bƒ\b\t
\b\b\t\b„€„‚
\f\b‚\b…\b\b\f\b\b ƒ
\b\f\b \b\b‚\f\b
ˆ\t\f€
‰\f\b\b\t\b\b‚\t‚\b \b­
†\b    \t€\b\b\b‚\f\b\r
\f\b\t\b\t\b\t‚\r\b\b\t
\b\b\t‹ˆŒ\b\t\b\f\b\b
Ž\b‚‚\b
‘‚\f\b\t‚\b‚\b\t\b
\b\b\t‚\t\b\t‚
\b\b  ‚\f
\b \b  €\b\t\b\t   
\b ‚\f\b\b\b\b
’  
\rƒ\f \n\n
„…†‡ˆ‡‰Š‹‡ŒŽ€‚ ­‘Š
\rƒ\f \n\n‘\f\n\f
\r\f 
\n\t\n\b
\n\t\n

\r

Приложенные файлы

  • pdf 22608220
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий