ГІДРОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ ЧЕРКАЩИНИ В СИСТЕМІ ФОРМУВ..


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ГІДРОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ

ЧЕРКАЩИНИ В СИСТЕМІ
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬ
НОЇ
ЕКОМЕРЕЖІЖуравель В.С., студент 2 курсу


Черкаського державного технологічного університету
,Корнелюк Н.М., старший викладач кафедри екології, науковий керівник

м.Черкаси, бульв. Шевченка, 406, Україна
На території Черкаської області нараховується понад 1037 р
ічок, найбільша з них р. Дніпро (в межах
області
-

150 км), 7 середніх річок
-

Рось, Тясмин, Гнилий Тікич, Гірський Тікич, Супій, Ятрань, Велика
Вись, а також малі річки, струмки.

Інтенсивне природокористування, нехтування екологічним обґрунтуванням у проц
есі розвитку
агропромислового комплексу, зарегулювання стоку річок, осушення боліт, стихійний розвиток
колективного садівництва та інші невпорядковані дії призвели до знищення майже 70 відсотків цінних
природних комплексів і ландшафтів України.

Природно
-
за
повідний фонд
Черкащини включає в себе 440 територій та об'єктів
на площі 39,3 тис. га, що
становить 1,9% від загальної площі. З 440 територій та об'єктів природно
-
заповідного фонду
області

20
мають статус загальнодержавного значення і займають площу
17,
5 га

Державний гідрологічний заказник місцевого значення «Ірдинське болото» створено з метою охорони
болотного масиву, впливає на гідрологічний режим та мікроклімат району. Заказник займає площу 372,9 га.
Місцезнаходження заповідного об’єкта


північно
-
схі
дна околиця м. Сміли, землі КСП 126,0 га, Смілянське
лісництво 246,9 га.

Заказник є регулятором гідрологічного режиму річок Ірдинка і Тясмин з типовою болотною
рослинністю і складає 1,3% від площі всієї області. Ірдинське болото належить до найбільших
дав
ньоруслових болотних масивів Лісостепу в якому збереглося багато рідкісних рослинних угруповань.

На території заказника зустрічаються представники рідкісних, зникаючих та таких, що підлягають
охороні рослин: жировик Лезеля, коручка болотна, хамарбія болотн
а, білозір болотний, гірчак зміїний,
образки болотні.

Фауністичний склад заказника визначається типовими представниками водно
-
болотних угідь, серед
яких багатий світ земноводних, плазунів, комах зустрічаються рідкісні види птахів


пугач, балобан, кулик
-
со
рока. В межах Ірдинського болота проживає найбільша в лісостеповій зоні популяція змієїда

Шуляцьке болото є головним джерелом наповнення ріки Гірський Тикич, у його заплаві побудовано 6
ставків загальною площею понад 1,5 тисяч гектарів із загальним обсягом

води в 22,5 млн м
3
. Цікавою і
багатою є флора цього заказника. У ній встановлено 1160 видів, що складає більше половини всієї болотної
флори України. Особливо різноманітною є флора осок


12 видів. Зустрічаються рідкісні для в даного
регіону


осока остис
та прямоколоса, оман високий, цикута отруйна.

Для заказнику притаманна мозаїчність біотопів

лучні, болотяні (очеретяні й осокові) біотопи, заплавні
вільхові ліси. Все це, у цілому, створює сприятливі умови для перебування птахів.

На території заказника д
уже велика видова різноманітність птахів, що гніздяться, висока щільність
їхнього гніздування


ці показники в десятки разів вищі, ніж на територіях прилеглих агроценозів.

З хижих птахів масовим видом є болотний лунь


щільність його гніздування одна з на
йбільш високих,
зафіксованих в природі

Інтенсивне природокористування, нехтування екологічним обґрунтуванням у процесі розвитку
агропромислового комплексу, зарегулювання стоку річок, осушення боліт, стихійний розвиток
колективного садівництва та інші н
евпорядковані дії призвели до знищення майже 70 відсотків цінних
природних комплексів і ландшафтів України.

Площа природно
-
заповідного фонду України зростає повільними темпами і становить на сьогодні лише
2 млн. гектарів, або 3,4 відсотка території країни,

що є недостатнім гарантом для забезпечення збереження і
відтворення генофонду тварин і рослин та різноманіття природних екосистем, насамперед на лівобережжі
Лісостепової зони, Придніпров
’ї

та в степовій частині Криму, де під охорону взято лише 0,2
-
0,7 від
сотка
територій.

В умовах економічної та екологічної кризи при переході до ринкових відносин та різних форм власності
без ефективних заходів з боку держави процес деградації генофонду флори і фауни, ценозів, екосистем та
ландшафтів стане незворотним.

Тому
, з огляду на все вище сказане, заказники «Шуляцьке болото» та «Ірдинське болото» мають велику
наукову цінність. В них представлені різноманітні болотні, лучні й водні угрупування. Багата й різноманітна
флора заказників включає в себе представників рідкісн
их і зникаючих видів та значну кількість цінних
лікарських рослин.Приложенные файлы

  • pdf 22610147
    Размер файла: 117 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий