ПРАЙС РКМ 2014 Розничный


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
Ц̶н̵, руб. Ц̶н̵, руб. 517,00 6 956,00 611,00 7 238,00 705,00 9 212,00 799,00 9 588,00 611,00 10 293,00 11 280,00 6 016,00 12 220,00 6 674,00 13 160,00 8 366,00 15 980,00 10 434,00 16 920,00 13 160,00 18 800,00 15 886,00 20 680,00 25 850,00 3 948,00 4 888,00 3 008,00 5 546,00 2 820,00 6 862,00 3 102,00 7 802,00 5 452,00 8 319,00 5 640,00 10 152,00 3 948,00 11 280,00 6 580,00 4 700,00 5 405,00 3 760,00 5 922,00 1 880,00 6 204,00 1 128,00 6 862,00 2 350,00 7 191,00 13 160,00 8 131,00 10 810,00 9 306,00 15 980,00 10 434,00 11 562,00 40,00 12 455,00 1 269,00 15 134,00 1 645,00 16 826,00 4 653,00 21 620,00 24,00 2 037,00 3030 2 437,00 3280 2 770,00 3870 3 080,00 4490 3 582,00 5060 4 200,00 5640 4 505,00 6410 5 063,00 6860 6 026,00 7220 7 058,00 7550 8 251,00 7870 9 216,00 8720 10 616,00 9530 11 236,00 10697 11 747,00 12020 13 636,00 13370 14 848,00 15 954,00 12 м² М̵ñ GulfStream 1800W 3,5 м² 4 м² 4,5 м² 5 м² 6 м² 7 м² 8 м² 9 м² 10 м² М̵ñ GulfStream 1050W М̵ñ GulfStream 1200W М̵ñ GulfStream 1350W М̵ñ GulfStream 1500W 0,5 м² 1 м² 1,5 м² 2 м² 2,5 м² 3 м² М̵ñ GulfStream 75W М̵ñ GulfStream 150W М̵ñ GulfStream 225W М̵ñ GulfStream 300W М̵ñ GulfStream 375W М̵ñ GulfStream 450W М̵ñ GulfStream 525W М̵ñ GulfStream 600W М̵ñ GulfStream 675W М̵ñ GulfStream 750W М̵ñ GulfStream 900W 94,1 м 105,8 м 117,6 м 129,4 м 141,2 м 153 м 35,2 м 41,2 м 50 м 58,8 м 70,6 м 82,3 м 5,9 м 8,8 м 11,7 м 17,6 м 23,5 м 29,4 м К̵б̶ль GulfStream 1600W К̵б̶ль GulfStream 1800W К̵б̶ль GulfStream 2000W К̵б̶ль GulfStream 2200W К̵б̶ль GulfStream 2400W К̵б̶ль GulfStream 2600W К̵б̶ль GulfStream 600W К̵б̶ль GulfStream 700W К̵б̶ль GulfStream 850W К̵б̶ль GulfStream 1000W К̵б̶ль GulfStream 1200W К̵б̶ль GulfStream 1400W К̵б̶ль GulfStream 100W К̵б̶ль GulfStream 150W К̵б̶ль GulfStream 200W К̵б̶ль GulfStream 300W К̵б̶ль GulfStream 400W К̵б̶ль GulfStream 500W бухñы ð̸ 10 м, ц̶н̵ з̵ 1 м с̸̶диниñ̶льн̵я и к̸нц̶в̵я к̸нц̶в̵я г̶рм̶ñичны̷ вв̸д в ñрубу для сисñ̶м сн̶г̸ñ̵яния Кр̶ð̶ж и ðр̶н̵дл̶жн̸сñи Муòñ̵ для Defrost Water Вв̸д в ñрубу 3/4 FSW Р̵зд̶лиñ̶ль РКМ з̵щиñ̵ ̸ñ з̵м̶рз̵ния ñруб д̵ñчик t° для ñруб д̵ñчик t° ð̸л̵ н̵ружни̷ д̵ñчик t° д̵ñчик вл̵жн. и t° для грунñ̵ д̵ñчик вл̵жн. для в̸д̸сñ̸к̸в для р̶зисñивн̸г̸ к̵б̶ля OJ Eletronics ETOG-55 OJ Eletronics ETOR-55 OJ Eletronics ETO2 4550 Л̶нñ̵ м̸нñ̵жн̵я Муòñ̵ для Defrost Pipe Двужильны̷ к̵б̶ль GulfStream 17 Вñ/м Двужильны̷ м̵ñ GulfStream 150 Вñ/м² OJ Eletronics ETV 1991 ñ̶рм̸сñ̵ñ с д̵ñчик̸м t° ð̸л̵ OJ Eletronics ETR/F 1447 A ñ̶рм̸сñ̵ñ с д̵ñчик̸м t° в̸зд. OJ Eletronics ETN4-1999 ñ̶рм̸сñ̵ñ с д̵ñчик̸м t° ð̸л̵ Nexans Millitemp CDFR ðр̸гр̵ммиру̶мы̷ ñ̶рм̸сñ̵ñ ñ̶рм̸сñ̵ñ с д̵ñчик̸м t° ð̸л̵ OJ Eletronics OTN 1991 H11 OJ Eletronics OTN2 1991 ñ̶рм̸сñ̵ñ с дисðл̶̶м OJ Eletronics OCC4 1991 ðр̸гр̵ммиру̶мы̷ ñ̶рм̸сñ̵ñ OJ Eletronics OCD4 1999 Д̵ñчики и ñ̶рм̸сñ̵ñы ðр̸гр̵ммиру̶мы̷ ñ̶рм̸сñ̵ñ OJ Eletronics ETI-1551 OJ Eletronics ETF-622 OJ Eletronics ETF 144/99A OJ Eletronics ETF 744/99A Nexans Millimat/150 900W Nexans Millimat/150 1050W Nexans Millimat/150 1200W Nexans Millimat/150 1500W Nexans Millimat/150 1800W 6 м² 7 м² 8 м² 10 м² 12 м² Nexans Millimat/150 450W 3 м² Nexans Millimat/150 525W 3,5 м² Nexans Millimat/150 600W 4 м² 5 м² Nexans Millimat/150 750W 1 м² Nexans Millimat/150 225W 1,5 м² Nexans Millimat/150 300W 2 м² 2,5 м² Nexans Millimat/150 375W 123,7 м 154,5 м 194 м Nexans TXLP/2R 2100/17 Nexans TXLP/2R 2600/17 Nexans TXLP/2R 3300/17 Nexans TXLP/2R 1250/17 72,4 м Nexans TXLP/2R 1370/17 80,8 м Nexans TXLP/2R 1700/17 100 м Nexans TXLP/2R 700/17 41 м Nexans TXLP/2R 840/17 49,7 м Nexans TXLP/2R 1000/17 58,3 м Nexans TXLP/2R 400/17 23,5 м 29,3 м Nexans TXLP/2R 500/17 Nexans TXLP/2R 600/17 35,2 м Nexans TXLP/1R 2240/28 80 м Nexans TXLP/1R 2800/28 100 м Двужильны̷ к̵б̶ль 17 Вñ/м (Т̶ðлы̷ ð̸л) 17,6 м Nexans TXLP/2R 300/17 45,7 м Nexans TXLP/1R 1280/28 Nexans TXLP/1R 1600/28 57,1 м Nexans TXLP/1R 1800/28 64,3 м Одн̸жильны̷ к̵б̶ль для сисñ̶м "Анñил̶д" 28 Вñ/м Nexans TXLP/1R 380/28 13,6 м 22,9 м Nexans TXLP/1R 640/28 Nexans TXLP/1R 900/28 32,1 м Nexans Defrost Snow 1900/28 67,1 м Nexans Defrost Snow 2700/28 96,4 м Nexans Defrost Snow 3400/28 120 м ̸ñр̶зн̸̷ Nexans Defrost Water Двужильны̷ к̵б̶ль для сисñ̶м "Анñил̶д" 28 Вñ/м Nexans Defrost Snow 640/28 22,9 м Nexans Defrost Snow 890/28 31,9 м ̸ñр̶зн̸̷ Nexans Defrost pipe 15 ̸ñр̶зн̸̷ ̸ñр̶зн̸̷ ̸ñр̶зн̸̷ Nexans Defrost pipe 20 Nexans Defrost pipe 30 Nexans Defrost pipe 40 Общ̶сñв̸ с ̸гр̵нич̶нн̸̷ ̸ñв̶ñсñв̶нн̸сñью «Р̸сК̵б̶льМ̸нñ̵ж» ИНН\КПП 6319165015\631901001 ОГРН 1126319007870 ОКПО 11004231 ОКАТО 36401386000 443029, г. С̵м̵р̵, ул. Губ̵н̸в̵, д̸м 17, ̸òис 20. С̵м̸р̶гулирующи̷ся к̵б̶ли Nexans Н̵гр̶в̵ñ̶льны̶ м̵ñы Nexans Millimat 150 W/m² Длин̵ к̵б̶ля Н̵им̶н̸в̵ни̶ Nexans Defrost Snow 1270/28 45,4 м Н̵им̶н̸в̵ни̶ Пл̸щ̵дь м̵ñ̵, м² Nexans Millimat/150 150W

Приложенные файлы

  • pdf 22624332
    Размер файла: 116 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий