Test ortopedia 5 kurs KAZ 01 10 2014-1


5 курсқа арналған ортопедиялық стоматология бойынша 1000 тест сұрақтары тесттер (2014-2015)
1.Алтын қорытпасынан жасалған көпір тәрізді протезді дәнекерлеу үшін қолданылатын дәнекердің негізгі элементтері қандай?
1. +750 алтын қорытпасының сынамасы
2. 900 алтын қорытпасының сынамасы
3. күміс палладий қорытпасының 250 сынамасы
4. алтын қорытпасының 855 сынамасы
5. күміс-палладий қорытпасының 500 сынамасы
2.Металды пластмассалы синма-74, синма-М пластмассалары мен металл арасында қандай байланыс болады?
1. +механикалық
2. химиялық
3. құрамдастырылған
4. диффузиялық
5. физикалық
3.Тіс техникалық зертханада протез жасау үшін фарфорды күйдірудің қандай тәсілі қолданылады?
1.+фарфорды вакуумде күйдіру
2.фарфорды газбен күйдіру
3.фарфорды қысыммен күйдіру
4.дәнекер қосып күйдіру
5.арнайы пеште жарықпен полимерлеу
4.Металды керамикалық және металды пластмассалық протез жасау үшін қандай ғаныштан мүсін құяды?
1. табиғи ғаныштан
2. тез балқитын металдан
3. + суперғаныштан
4. кварцтан
5. медициналық ғаныштан
5.Штампталған металл сауытты дайындаудың 1-зертханалық кезеңі:
1.+ мүсінді құю, бағаналарды жасау, қалыптау
2. сауытты мүсіндеу
3. балауызды пластмассаға ауыстыру
4. сауытты жылтырату
5. окклюзиялық біліктерді дайындау
6.Металл қалпақшаны немен өңдейді?
1. карборунд тастармен
2. жіңішке ұсақ егеумен
3. егеумен
4. қышқылға салу арқылы
5.+құмсепкіш аспаппен
7.Металды керамикалық сауыттың металл қалпақшасын құйып, өңдегеннен кейін қалыңдығы қанша болуы керек?
1. 1 мм
2. 0,5 мм
3. +0,4 мм
4. 0,15 мм
5. 0,1 мм
8.Қос қабатты негіз дайындау үшін қолданылатын эластикалық пластмассаны атаңыз:
1. фторакс, эстакрил
2. протакрил, редонт
3.+ эладонт-100, ортосил – М
4. синма – 74, синма – М
5. ғаныш
9.Тіс тұқылындағы балауыздан мүсінделген қалпақшаның қалыңдығы қанша болу керек?
1. +0,2-0,3 мм
2. 0,4-0,5 мм
3. 0,1-0,5 мм
4. 2,5-3 мм
5. 1,5-2 мм
10.Анатомиялық қалып алу үшін қандай қалыптық масса керек?
1. ғаныш, силиконды масса
2. композиттік масса
3. +альгинатты, силиконды масса
4. эвгенолды, термопластиналық масса
5. полимерлік масса
11.Металды керамикалық және металды пластмассалы протез жасау үшін
қалып қандай жадығаттан алынады?
1. ғаныштан
2. термопластикалық массадан
3. дентин массасынан
4. +силиконды массадан
5. репиннен
12.Мүсіндерді кюветаға ғаныштаудың қандай әдістері бар?
1. тікелей, жанама, кері
2. жанама, құрама, әмбебап
3. +кері, тікелей, құрама
4. құрама, жанама, әмбебап
5. әмбебап, жанама, кері
13.900-сынамалы алтын қорытпасының балқу температурасы неге тең?
1. 740 С
2. 810 С
3. 940 С
4. 990 С
5. +1064 С
14.Фарфор сауытын дайындағанда оның негізіне не жатады?
1. тотықпайтын болат қалпақша
2. +платиналық қалпақша
3. КПҚ-дан жасалған қалпақша
4. хромды-никельді қалпақша
5. алтын қалпақша
15.Кеңес үкіметі кезінде кеңінен қолданылған материалды атаңыз?
1. фарфор
2. алтын қорытпасы
3. + IX18H9T, KXC, КПҚ қорытпасы
4. керамика
5. пластмасса
16. ҚР стоматологтарының ішінде кім ситалдан жасалатын сауыттар мен тістерді ұсынған?
1. В.Н.Копейкин
2. +А.А.Седунов
3. Н.М.Павлушкин
4. Ю.Ф.Титов
5. Г.Т.Сухарев
17.Дәнекерлеу үшін нені пайдаланады?
1. қышқылды
2. сілтіні
3. +натрийдің тетра буратын
4. мырыш тотығын
5. магний тотығын
18.Металды керамикалық сауыттардың қалпақшаларын неден дайындайды?
1. +&КХ қорытпасынан
2. тот баспайтын болаттан
3. пластина қорытпасынан
4. мыс қорытпасынан
5. күміс қорытпасынан
19.Металды керамикалық сауыттың қалпақшасын дайындауыдың әдісін атаңыз?
1. штамптау
2. созу
3. +құю
4. соққылау
5. керу
20.Көпір тәрізді протезді дәнекерлеуден кейін оны ағарту үшін қандай ерітінді пайдаланылады?
1. азот қышқылы
2. +тұз қышқылы
3. спиртпен
4. күкірт қышқылы
5. сілті ерітіндісі
21.Пластмассалы көпір тәрізді протездерді немен жылтыратады?
1. МОИ (ГОИ пастасымен)
2. +пемзамен
3. мономермен
4. спиртпен
5. эфирмен
22.Күміс дәнекер қай температурада балқиды?
1. 500 t°
2. 600 t°
3. +680 t°
4. 850 t°
5. 700 t°
23.Тот баспайтын болаттан жасалған көпір тәрізді протездің тетіктерін дәнекерлегенде қандай дәнекер пайдаланылады?
1. латун қосылған
2. палладий қосылған
3. никель қосылған
4. +Цитрин дәнекері
5. МЦ-күміс дәнекері
24.Жасанды сауытты қай пластмассадан жасайды?
1. норакрил
2. акрилоксид
3. карбодент
4. +синма - М
5. фторакс
25.Алынбайтын металды керамикалық құрылымға қолданылатын қалыптық материал:
1. стенс, зетаплюс, ғаныш
2. стомальгин, ғаныш, стенс
3. +дентофлекс, стоматофлекс, синдекс, зетаплюс
4. ғаныш, стенс
5. ғаныш, синдекс
26.Көпір тәрізді протезді ағарту, тегістеу, жылтырату қай технологиялық кезеңге жатады?
1. 1
2. 2
3. 3
4. +4
5. 5
27.Металл көпір тәрізді протезді (оның аралық бөлігін, құймаларды) немен жылтыратады?
1. пемзамен
2. ғанышпен
3. стеаринмен
4. вазилин майымен
5. +МОИ (ГОИ) пастасымен
28.Көпір тәрізді протезді жылтырату үшін не қолданылады?
1. сукно
2. жібек
3. +мақта-мата жібін
4. киіз дөңгелек (фильці)
5. дөңгелек щетка
29.Стоматологияда қолданылатын төмендегі материалдардың төмендегілерінің қайсысы пішіндегіш материалға жатады?
1. гелин
2. формадент
3. пластик
4. +силамин
5. формалин
30.Негізгі балауыз қандай пішінде шығарылады?
1. +төртбұрыш пластиналар тәрізді
2. кубик тәрізді
3. дөңгелек таяқша тәрізді
4. доғалданған пластина тәрізді
5. сопақ пластина тәрізді
31.Балауыз шаблон жасау үшін пайдаланылатын балауызды атаңыз:
1. лавакс
2. модевакс
3. +базисті балауыз
4. мүсіндегіш балауыз
5. формодент
32.Альгинатты қалыптық массаның ең басты кемшілігін атаңыз:
1. морт сынғыштығы
2. бөлме температурасында қатуы
3. +тез шөгуі
4. бұл массалар көбіне аллергия береді
5. ұзақ уақыт қатаюы
33.Қалыптық жадығаттардың қатқаннан соңғы физикалық күйіне байланысты
қалай жіктеледі?
1. эстетикалық, термопластикалық, қатты кристалданатын материалдар
2. гидроколлоидты, қайтымды, қайтымсыз материалдар
3. +қатты кристалданатын, силиконды, тиоколды материалдар
4. қатты кристалданатын, эластикалық, қайтымды
5. қатты, резіңке тәрізді, гидроколлоидті
34.Стомальгин мен «Үрееn» қалыпты жадығаттардың қай тобына жатады?
1. +эластикалық
2. термопластикалық
3. кристалданушы
4. қатты
5. резіңке тәрізді
35.Мүсіндегіш балауызға қандай балауыз жатады?
1. +салма тіске, көпірлі және доғалы жұмыстар жасауға арналған
2. құймалы және базисті балауыз
3. жабысқақ балауыз, түзетуші балауыз
4. жабысқақ балауыз, түзетуші балауыз, парафин
5. жабысқақ балауыз, түрлі-түсті балауыз
36.Пластмассалы сауыттың 1-зертханалық кезеңі:
1. мүсін қою
2. балауызды пластмассаға ауыстыру
3. сауытты мүсіндеу
4. +мүсінді құю, мүсіндеу, балауызды пластмассаға ауыстыру
5. штамптау
37.Болаттан жасалған сауыттың құрылымын аустениттік күйге келтіру үшін
термия шынықтыруды қай температурада жүргізеді?
1. 1300 tє
2. 1200 tє
3. 1050 tє
4. +900 tє
5. 800 tє
38.Штамптау әдісімен жасалатын сауытты қандай металдардан жасайды?
1. хромникельді болат, рандольф, платина
2. КПҚ-190, КХҚ алтынның 750-сынамасы
3. алтынның 750-сынамасы, нейзильбер, рандольф
4. +алтынның 900-сынамасы, хромникельді болат, КПҚ – 250
5. алтынның 750-сынамасы, күміс, платина
39.Алтын сауыт жасау үшін нешінші сынамалы қорытпа қажет?
1. 583
2. 750
3. +900
4. 1000
5. 583 немесе 750
40.Штампталған сауыт жасау үшін күміс-палладий қорытпасының (КПҚ) қай
маркасын пайдаланады?
1. ПД – 400
2. ПД – 300
3. ПД – 200
4. ПД – 100
5. +ПД – 250
41.Фарфор сауытын дайындау кезеңінде фарфор массасын жағу қандай
реттілікпен жүреді?
1. фольга, негізгі қабат, дентин-масса
2. фольга, дентин-масса, шыны массасы
3. +негізгі қабат, дентин масса, кіреуке, шыны массасы
4. фольга, кіреуке, шыны массасы
5. фольга, дентин-масса, кіреуке
42.Фарфор сауыттың қалпақшасын қандай жадығаттан жасайды?
1. КХҚ – дан
2. КПҚ –дан
3. +платинадан
4. алтыннан
5. ХНҚ – дан
43.Мүсіндегіш балауыздың құрамы қандай?
1. +парафин – 94%, церезин – 4%, балара балауызы – 2%, бояғыш зат
2. парафин – 50%, церезин және балара балауызы – 25 %-дан
3. парафин 30%, балара балауызы – 70%
4. парафин – 25%, карнауб балауызы – 75%
5. парафин – 80%, церезин – 4%
44.КХҚ-ға арналған отқа төзімді қабаттың құрамы қандай?
1. силамин, сиалит, маршалит
2. кристалит, кварц құмы
3. силаур, маршалит
4. ғаныш, кварц
5. +гидролизденген этилсиликат, маршалит, кварц құм
45.Штампталған сауыт жасау үшін қанша металл штампик жасау керек?
1. 1
2. +2
3. 4
4. 3
5. 5
46.Алтын сауыттардың шайнау бетінің төзімділігін күшейту үшін сауытқа не құйылады?
1. +алтын дәнекер
2. күміс дәнекер
3. балауыз
4. цемент
5. метал қорытпа
47.Телескопиялық сауыт қандай материалдан жасалады?
1. +металдан
2. пластмассадан
3. тек алтыннан
4. КПҚ-дан
5. ситалдан
48.Штампталған сауыт шетінің ғаныш штампикте дұрыс орналасуын көрсетіңіз?
1. тістің анатомиялық мойын деңгейінде
2. тістің клиникалық мойын деңгейінде
3. +тістің клиникалық мойын деңгейін жауып тұрады
4. тістің клиникалық мойын деңгейіне жетпей тұрады
5. тістің анатомиялық мойын деңгейін жауып тұрады
49.Штампталған сауыттың қалыңдығы қандай?
1. +0,22-0,28мм
2. 1,5-2,0мм
3. 1,8-3,5мм
4. 2,0-3,9мм
5. 2,0-4,0мм
50.Құрамдастырылған (комбинирленген) сауыттың металды сауыттан айырмашылығы қандай?
1. оның мықтылығы
2. +оның эстетикалық жағы
3. оның серпінділігі
4. оның қажалатындығы
5. оның физиологиялық жағы
51.Штампталған сауытты шақтап көру кезінде сауыт кең екені анықталды. Дәрігердің амалы:
1. крампонмен түзету
2. тісті қосымша егеу
3. +сауытты қайта дайындау
4. сол қалпында қалдыру
5. қайта қалып алу
52.Болат гильзаны қай температурада жасытады (отжиг) ?
1. 750 tє
2. +800 tє
3. 1100 tє
4. 1200 tє
5. 500 tє
53.Тот баспайтын болатты ағарту үшін оны қышқылдың қайнаған ерітіндісіне қанша уақытқа салады?
1. +30 секундқа
2. 2 минутқа
3. 5 минутқа
4. 10 минутқа
5. 1 минутқа
54.Құрамындағы байланыстырушы заттың түріне байланысты қалыптағыш (пішіндегіш) массалар қалай бөлінеді?
1. +силиконды және химиялық
2. силиконды, композитті, химиялық
3. силиконды, композитті, химиялық
4. эластикалық, тиоколды
5. сульфатты, химиялық
55.Алынатын қалыптан құйылатын ғаныш мүсінге судың көп қосылып кетуі қалай әсер етеді?
1. пластикалығы мен мықтылығы артады
2. морт сынғыш болады
3. мықты болады
4. қалыптың пішіні мен көлемі өзгереді
5. +кеуіктен сынғыш болады
56.Ғаныштың қату барысын не деп атайды?
1. +кристализация
2. пластификация
3. полимеризация
4. қату
5. гидротация
57.Тіс-техникалық ғаныштың орташа қату уақыты қандай?
1. 1 мин.
2. 2 мин.
3. +3-4 мин.
4. 5-6 мин.
5. 7-8 мин.
58.Ғаныштың қату барысында көлемі қалай кеңейеді?
1. өзгермейді
2. +1%-ке дейін кеңейеді
3. 0,5%-ке дейін кеңейеді
4. 3 %-ке дейін кеңейеді
5. 4%-ке дейін кеңейеді
60.Биологиялық жадығаттарға қай жадығаттар жатады?
1. КХҚ, алтын
2. фарфор, кристалл
3. акродент, стенс
4. +ситалл, биокерамика
5. норакрил, протакрил
61.Биошыныкерамикалы протезді қандай технологиямен жасайды?
1. ылғалдық орта технологиясы
2. қысымдау технологиясы
3. ұнтақты қат-қабаттау технологиясы
4. +изотермиялық пластикалық деформация технологиясы
5. штамптау технологиясы
62.Қай жадығат жоғары физикалық-химиялық қасиетке ие?
1. фарфор
2. фторакс
3. синма
4. +биошыныкерамика
5. тоттанбайтын болат
63.Биошыныкерамикалық массаның қандай кемістігі бар?
1. көп шөгеді
2. бағасы қымбат
3. аллергия туғызады
5. +түсі сәйкес келе бермейді
6. жасалу технологиясы күрделі
64.Кобальт-хромды қорытпаның балқу температурасы қанша?
1. 1280 tє
2. 1100 tє
3. +1450 tє
4. 1094 tє
5. 900 tє
65.Кобальт-хромды қорытпадан не жасайды?
1. штампталған сауыт
2. +бюгельді протездің кламмерін
3. жасанды тістер
4. фасеткаларды
5. құйма тістерді
66.Бюгоденттен не жасайды?
1. металды керамика
2. штифтер
3. имплантат
4. +құйылған алынбалы протез
5. алмалы-салмалы протез
67.КХҚ-ның /кобальт-хром қорытпаның/ негізгі құрамы қандай?
1. +Со, хром, молибден
2. темір, көміртегі, кремний
3. хорм, кремний, марганец
4. азот, көміртегі, кобальт
5. азот, темір, хром
68.Дайын бұйымды микробтардан қорғау үшін полимерге қосатын заттың аты қандай?
1. стабилизатор
2. пластификатор
3. толықтырғыш
4. біріктіргіш-агент (сшив-агент)
5. +антисептик
69.Біріктіргіш-агентті (сшив-агент) полимерге не мақсатпен қосады?
1. +беріктігін, тозуға тұрақтылығын арттыру үшін
2. эластикалық қасиетін сақтау үшін
3. құрамындағы бос мономерді азайту үшін
4. полимердің шөгуін кеңейту үшін
5. полимердің түсін келтіру үшін
70.Молекулалары қос байланыстың үзілуінен өзара байланысатын микро-молекулалық зат қалай аталады?
1. қышқыл
2. эфир
3. сілті
4. +мономер
5. катализатор
71.Металды керамикалық және фарфор конструкциялы протезді жасау кезінде қандай мүсін құяды?
1. +құрамдастырылған (комбинирленген)
2. алмалы-салмалы құрамдастырылған (комбинирленген)
3. суперғаныштан
4. қарапайым мүсіннен
5. боялған мүсіннен
72.Дәнекерленген көпір тәрізді протездің аралық бөлігін қай кезде мүсіндейді?
1. тірек тістерді мүсіндер алдында
2. тірек тістермен бірге мүсіндейді
3. +дәрігер тірек тістерді шақтап кигізіп болған соң
4. тістем күйінде қалып алғаннан соң
5. сауытты шақтап көргеннен кейін
73.Көпір тәрізді протездің бірнеше тірек сауыттарын жасаған кезде штиф-тер мен радалар бір-біріне қарағанда қалай орналасуы керек?
1. қиғаш бұрышпен
2. сүйір бұрышпен
3. бір-біріне параллель бұрышпен
4. +бір-біріне паралелль
5. тік бұрышпен
73.Көпір тәрізді протезді дайындауда алтынның қай сынамасы қолданылады?
1. 1000
2. 585
3. 750
4. +900
5. 533
74.Ұстап тұратын кламмер дайындауда алтын қорытпасының қай сынамасы қолданылады?
1. 1000-шы сынамасы
2. 585-ші
3. +750-ші
4. 900-ші
5. 533-ші
75.Көпір тәрізді протездің тетіктерін дәнекерлегенде оларды немен желімдейді?
1. жай балауызбен
2. мүсіндегіш балауызбен
3. бюгельді балауызбен
4. карнауб балауызбен
5. +жабысқақ балауызбен
76.Көпір тәрізді протездің тетіктерін бір-біріне дәнекерлеу үшін қалай ғаныштайды?
1. тірек сауыттары мен аралық бөлігін толығымен ғаныштайды
2. сауыттарын толық жабады, аралық бөлігін ашық қалдырады
3. сауыттарын ашық қалдырады, аралық бөлігін ғанышпен жабады
4. +тірек сауыттардың 2/3 бөлігі мен аралық бөліктің дәнекерленетін
тұстарын ашық қалдырады
5. тек қана ерін бетін жабады, аралық бөлік ашық қалады
77.Көпір тәрізді протезді дәнекерлеу үшін тетіктерін қай жадығатпен оқшаулайды?
1. супер ғанышпен
2. жай медициналық ғанышпен
3. 4/1-не маршалит араластырылған ғанышпен
4. 3/1-не кварц ұнтағы араластырылған ғанышпен
5. +пішіндегіш масса араластырылған ғанышпен
78.Көпір тәрізді протездің тетіктерін бір-біріне дәнекерлегенде тетіктер бір бірімен не арқылы байланысады?
1. химиялық реакциялар арқылы
2. механикалық әдіс арқылы
3. +дәнекер молекулаларының қорытпаға қарай диффузиялануы
арқылы
4. қыздырып біріктіру арқылы
5. дәнекер молекулаларының адгезиялануы арқылы
79.Дәнекерленген жерді немен өңдейді?
1. жіңішке майда егеумен (надфильмен)
2. жәй егеумен (напильникпен)
3. зімпара қағазбен
4. +борлармен және карборунд тегершіктерімен(дискілермен)
5. фрезамен
80.Көпір тәрізді протезді ағарту уақыты қанша?
1. 10 мин
2. 8 мин
3. 5 мин
4. 4 мин
5. +1 мин
81.Металл көпір тәрізді протезді немен тегістейді?
1. жіңішке майда егеумен
2. жәй майда егеумен (надфильмен)
3. жәй егеумен (напильникпен)
4. імпара қағазбен (наждачная бумага)
5. +резіңке дөңгелекпен
82.Резіңке дөңгелек ненің арқасында тегістегіш қасиетке ие болады?
1. резіңкенің құрамына кіретін алмаз ұнтақтардын арқасында
2. аллюминий тотығының арқасында
3. темір тотығының арқасында
4. хром тотығының арқасында
5. +шаң тәрізді кварц ұнтағының арқасында
83.Алынған қалыптағы штапмталған тірек сауыттардың ішіне не зат құяды?
1. дентин пастасын
2. формодентті
3. ғанышты
4. +мүсіндегіш балауызды
5. карнауб балауызын
84.Металды керамикалық протезді дәлірек мүсіндеу үшін оны неге орнатады?
1. окклюдаторға
2. +артикуляторға
3. ғанышблокка
4. ғаныштамайды
5. параллелометрге
85.Тіс протезін пішіндегіш массадан немен тазартады?
1. вулканит құрал-саймандармен
2. +HCI – да қайнатады
3. HHO- те қайнатады
4. KOH-та қайнатады
5. дистильденген суда қайнатады
86.Құрамындағы көміртегінің қанша пайыздық үлесі шойын деп аталады?
1. +1,7-4,5℅
2. 0,1-1,7℅
3. 3-5℅
4. 2-4℅
87.Қай температурада хромды-никель қорытпасының аустениттік құрылымы түзіледі?
1. +721 (960 С) тан жоғары
2. 00С
3. 300С
4. 400С
5. 1400С
88.Хромды-никельді болат қорытпасының балқу температурасы қанша?
1. 900 С
2. +1460 С
3. 1800С
4. 1000С
5. 1100 С
89.Бюгельді сауытты қандай жадығаттан жасайды?
1. металл мен пластмассадан
2. фарфор мен пластмассадан
3. +металдан
4. тек қана фарфордан
5. пластмассадан
90.Алтыннан жасалған сауыттың беріктігін күшейтетін әдіс:
1. тістердің шайнау беті мен кесу қырларын қосымша егелеу
2. термиялық шынықтыру, дәнекерлеу
3. қосалқы мүсіндеу, дәнекерлеу
4.сауыттың шайнау бетінің сыртынан дәнекерлеу
5. +тістің шайнау бетімен кесу қырларын қосымша егегеннен кейін
сауыт ішін дәнекер қабатпен толтыру
91.Алтын қорытпасынан жасалған сауыттың дайындалуының 2-клиникалық кезеңі?
1. қалып алу
2. тісті егеу
3. сауытты тапсыру
4. +сауытты шақтап көру
5. жеке-дара қасықты шақтап көру
92.Металды керамикалық қаңқаға керамикалық массаны жаққанда қандай байланыс түзіледі?
1. химиялық байланыс
2. +химиялық-механикалық байланыс
3. физикалық байланыс
4. механикалық байланыс
5. молекулалық байланыс
93.Металды керамикалық сауыттың окклюзиялық бетінің қалыңдығын көрсетіңіз:
1. 1,5-2,0
2. 1,8-3,5
3. 2,0-3,09
4. +2,0-4,0
5. 1,0-1,05
94.Шығыс елінде қай материалды алғаш рет тіс сауытын жасауға қолданған?
1. фарфорды
2. +алтын қорытпасын
3. хром-никельді қорытпасын
4. пластмассы
5. КПҚ-ны
95.Металды керамикалық және фарфор құрылымын дайындау кезінде қандай мүсінді құяды?
1. ғаныштан жасалған
2. отқа төзімді
3. суперғаныштан
4. +бөлектенетін, комбинирленген
5. құрамдастырылған
96.900-сынамалы алтын қорытпасының негізгі элементтері қандай?
1. алтын, кадмий, күміс
2. +алтын, мыс, күміс
3. алтын, күміс, палладий
4. алтын, мыс, палладий
5. алтын, кадмий, мыс
97.900-сынамалы алтынға қай элемент тұтқырлық және қызыл түс береді?
1. күміс
2. алтын
3. +мыс
4. палладий
5. кадмий
98.Кобальт-хромды қорытпадан не жасайды?
1. штампталған сауытты
2. +бюгельді протездің қаңқасын
3. жасанды тістерді
4. фасеткілерді
5. құймаларды
99.Фарфор тісті немен бояйды?
1. титан тотығымен
2. алтын мен платина тотығымен
3. хром тотығымен
4. күміс және мырыш тотығымен
5. +мыс тотығымен
100.Фарфорды күйдіргенде ол қаншалықты отырады?
1. +30-50%
2. 20-40%
3. 70-80%
4. 45-55%
5. 1-3%
101.Тысталған, әрленген, сауытты дайындаудың 1-зертханалық кезеңінде не істеледі?
1. сауытты мүсіндеу, жылтырату
2. +мүсін құю, штамптар (алу), дайындау, сауытты штамптау
3. мүсін құю, мүсіндеу, балауызды пластмассаға айырбастау
4. штамптау, мүсіндеу
5. сауытты жылтырату, мүсіндеу
102.Тысталған, әрленген сауытты дайындаудың 2-зертханалық кезеңінде не істеледі?
1. вестибулярлы беткейін мүсіндеу
2. сауытты штамптау
3. сауытты жылтырату
4. +сауытты жылтырату, вестибулярлы беткейін кесіп алып тастау,
балауыз фасеткасын пішіндеу және пластмасаға айырбастау
5. балауызды пластмассаға айырбастау
103.Тысталған, әрленген сауытты дайындаудың 3-зертханалық кезеңінде не істеледі?
1. +дайын сауытты өңдеу
2. штамп алу
3. балауызды пластмассаға айырбастау
4. сауытты штамптау
5. тістерді орнату
104.Күміс дәнекердің (%) пайыздық құрамы қандай?
1. 63% күміс, 27% мыс, 10% мырыш
2. +50% күміс,25% мыс,25% мырыш
3. 27% күміс, 10% мыс, 63% мырыш
4. 30% күміс,25% мыс,45% мырыш
5. 10 % күміс, 63% мыс,23% мырыш
105.Мономердің қай элементі полимер тізбегінің белсенді өсу орталығы ретінде қызмет етеді?
1. +бос радикал
2. бос ион
3. полярланған бос молекуласы
4. қос байланыстырудың үзілуі
5. арнайлы катализатор
106.Полимеризацияның негізгі сатыларын (кезеңдерін) атаңыз:
1. мономер-полимер қоспасын 1:1 етіп дайындау
2. мономер-полимер қатысын 1:2 етіп дайындау
3. мономер-полимер қоспасын 2:1 етіп дайындау
4. +иницирлену (белсендену), полимер тізбектің өсуі, тізбектің үзілуі
5. құм тәрізді, желім тәрізді, резіңке тәрізді, қатты болуы
107.Түйіршікті кеуіктер не себептен пайда болады?
1. мономер-полимер қоспасындағы мономердің аздау болып қалуынан
2. мономер-полимер қоспасындағы мономердің көп болып кетуінен
3. +пішіндегіш массаның бетіндегі мономердің буланып кетуінен
4. полимеризация тәртібінің бұылуынан
5. прессформаның дұрыстап толық қыспауынан
108.Ғаныштың қатуын бәсеңдететін затқа не жатады?
1. калийдің селитрасы, дала шпаты
2. поташ, марганец
3. сода, фуксин
4. +бура, қант, ұста желімі
5. ас тұзы, метилен көлігі
109.Ғаныштың температурасын 37°С-қа дейін қыздырса қату жылдамдығына қалай әсер етеді?
1. көптеген кеуіктер пайда болады
2. қатуы тоқтайды
3. қату жылдамдығына әсер етпейді
4. қату жылдамдығы бәсеңдейді
5. +қату жылдамдығы қысқарады
110.Фарфор сауыт жасау қандай зертханалық кезеңдерден тұрады?
1. құрамалы мүсін жасау, адаптыдан қалпақша алу, фарфор массаны
жағу, күйдіру, әшекейлеу
2. +құрамалы мүсін жасау, платиналы қалпақшамен қаптау, фарфор
масса жағу, оны күйдіру, әшекейлеу
3. құрамалы мүсін жасау, пластмасса қалпақшамен қаптау, фарфор
масса жағу, күйдіру, әшекейлеу, жылтырату
4. құрамалы мүсін жасау, әшекейлеу, күйдіру
5. құрамалы мүсін құю, қалпақша жасау, күйдіру, әшекейлеу
111.Ғанышты біркелкі араластырып дайындағанда бұйым сапасына қалай әсер етеді?
1. кеуектері көбейе түседі
2. +беріктігі, тығыздығы артады, тез қатады
3. тығыздығы артады, тез ериді
4. беріктігі артады, тез қатпайды
5. кеуіктері азаяды, беріктігі кемиді
112.Қос қабатты қалып алған кезде түзегіш (коррекциялағыш) зат ретінде қай жадығат
пайдаланылады?
1. ғаныш, сиэласт, репин
2. +сиэласт, дентафлекс, экзофлекс, стомафлекс
3. стенс, репин, сиэласт
4. ғаныш, дентафлекс, балауыз
5. стенс, тез қататын пластмасса, репин
113.Отқа төзімді мүсін алу үшін не істейді?
1. ғаныштан құйылған мүсінге параллелометрия жүргізу
керек
2. ғаныш мүсінге параллелография жүргізу керек
3. ғаныш мүсіндегі кемер аймақтарды оқшаулау керек
4. +ғаныштан құйылған мүсінді қосарлау (дублирование) керек
5. ғаныш мүсінді сумен қанықтыру керек
114.Отқа төзімді мүсінді ненің арқасында берік қылады?
1. +мүсінді балқытылған парафинге қанықтырады
2. құрғатады
3. жалынға қақтайды
4. мүсінді балауызға қанықтырады
5. мүсінді кептіреді
115.Ғаныш қалыптан ғаныш мүсін (модель) құю үшін ол қалыпты не істейді?
1. оған вазелин жағады
2. күнбағыс майын жағады
3. изокол жағады
4. парафинде қайнатады
5. +10-15 минуттай сабын суға салады
116.Карлен (фарфор) және металды керамикалық протездің құрылымын жасау үшін қандай модель құю керек?
1. +құрама модель
2. отқа төзімді модель
3. құрама: алынып-салынатын модель
4. суперғаныштан жасалған модель
5. ғаныштан құйылған модель
117.Балауыз композициялар мен металл қорытпалар сұйық күйден қатты күйге өткенде қандай өзгерiстер байқалады?
1. +шөгедi (ұшырайды)
2. кеңейедi
3. көлемi өзгермейдi
4. шөкпейді
5. көлемі өзгереді
118.Отқа төзiмдi қалыпты қалай кептiредi?
1. муфельдi пешке салып 100 0С-қа жеткенше тез қыздырады
2. +муфельдi пешке салып 100 0С-қа жеткенше жай қыздырады
3. қыздыру жылдамдығының маңызы жоқ
4. муфельді пешке салып 800С-қа жеткенше тез қыздырады
5. 800С-қа жеткенше жай қыздырады
119.Металл протездердi қандай ерiтiндiге салып ағартады (тотықты қабыршақтан тазартады)?
1. тұзды ерiтiндiде
2. сiлтiлi ерiтiндiде
3. +қышқылды ерiтiндiде
4. аралас ерітінді
5. газды ерітінді
120.Темірге нені қосып балқытқанда болат болады?
1. кобальті
2. +көміртекті
3. хромды
4. титанды
5. мысты
121.Хром-никельді қорытпаның (тот баспайтын болаттың) негізгі элементтеріне не кірмейді?
1. темір
2. көміртек
3. +кобальт
4. хорм
5. никель
122.Тот баспайтын болаттан жасалған сауыттың қалыңдығы қанша?
1. +0,2-0,28 мм
2. 1,5 мм
3. 0,38 мм
4. 0,5 мм
5. 0,44 мм
123.Металды сауыттарды қай әдіспен қалыптайды (штамптайды)?
1. +Паркер
2. тіке
3. жанама
4. Самсон
5. кері
124.Металл қалпақшаға керамикалық массаны жақпастан бұрын оны немен өңдейді?
1. қышқылмен
2. сілтімен
3. сумен
4. +дистильденген сумен
5. майлы сұйықтықта
125.Шақталып кигізілген сауытқа дәнекер құю үшін қандай зат бағдар болады?
1. тістем күйгіндегі қалып
2. тез балқитын металл
3. +сауыттың шайнау бетіне құйылатын балауыз
4. альгинатты масса
5. ғаныш
126.Металл қаңқаға фарфор массаны немен жағады?
1. +қыл қаламмен (кисточка)
2. қалақшамен
3. көз скальпелімен
4. арнайы тегістегішпен (гладилка)
5. арнайы қасықпен
127.Керамикалық массаны қайда күйдіреді?
1. қанықтырылған оттегінде
2. азонды ортада
3. сутегілі ортада
4. +вакуумде
5. азотты ортада
128.Тотықты қабыршақ (оксидная пленка) алу үшін металл қалпақшаның бетін қалай өңдейді?
1. КОН ерітіндісінде қайнатады
2. тұз қышқылында қайнатады
3. күкірт қышқылында қайнатады
4. +ваккумді пешке салып термоөңдеуден өткізеді
5. пешке салып жәй атмосфералық қысымда термо өңдейді
129.Қалпақшаға керамикалық массаны жақпастан бұрын оны қалай өңдейді?
1. ағартқышта ағартады
2. күкірт немесе азот қышқылына салып қайнатады
3. дистильденген суда қайнатады, содан соң пешке салып күйдіреді
4. +спиртпен сүртеді
5. КОН-та қайнатады
130.Керамикалық массаны қат-қабаттап жағу реттілігін көрсетіңіз:
1. дентин, бірінші қабат (опаковый), кіреуке (эмаль)
2. кіреуке (эмаль) қабаты, дентин, бірінші қабат
3. +бірінші қабат, дентин, кіреуке (эмаль) қабаты
4. дентин қабаты, кіреуке қабат
5. дентин қабаты, кіреуке қабат, бірінші қабат
131.Керамикалық массамен қалпақшаның қай жерлерін жабады?
1. +қалпақшаны толығымен жабады
2. тек қана алдыңғы (вестибулярлы) бетін жабады
3. ерін беті мен тістеу қырын жабады
4. ұрт беті мен ұрт төмпешіктерін жабады
5. оральді бетін жабады
132.Пластмасса сауытты немен жылтыратады?
1. ғанышпен
2. ұнтақталған бормен
3. МОИ (ГОИ) пастасымен
4. +пемзамен
5. вазелин майымен
133.Болаттың суықтан болған деформацияланған аустениттік құрылымын қайта қалпына келтіру үшін оны неге ұшыратады?
1. шынықтырады
2. +жасытады
3. жалпақтап өңдейді
4. күйдіреді
5. созады
134.Кобальт-хромды қорытпаның негізіне не кірмейді?
1. кобальт
2. хром
3. +мырыш
4. марганец
5. темір
135.Стоматологиялық фарфордан нені жасауға болмайды?
1. алынбалы протездің жасанды тістерін
2. +алынбалы протездің базисін
3. жасанды тістерді
4. тіс салмаларын
5. металды керамикалық протездің фасеткаларын
136.Стоматологиялық фарфордың негізгі компоненттеріне не жатады?
1. дала шпаты, кварц, фторфосфат
2. кварц, каолин, гидроксиапатит
3. коалин, дала шпаты
4. +кварц, дала шпаты, каолин
5. каолин, дала шпаты, фторфосфат
137.Альгинаттық қалыптық массамен алынған қалыптан мүсінді қанша уақытта құю керек?
1. +тез құю керек
2. бір сағаттан кейін
3. қай уақытта құйса бола береді
4. тәулік өткен соң
5. 2сағаттан кейін
138. «Лавакс» балауызын не үшін пайдаланады?
1. алмалы-салмалы протездің базисін мүсіндеу үшін
2. +алынбайтын протезді мүсіндеу үшін
3. сынған металл протез бөліктерін дәнекерлеу үшін
4. протезді жөндеу үшін
5. протезді жылтырату үшін
139.Табиғи ғашыштың формуласы қандай?
1. CaSO4. 3H2O үш сулы кальций күкірт қышқылы
2. CaSO3. H2O кальций көмір қышқылы
3. CaSO3. 2H2O екі сулы кальций көмір қышқылы
4. +CaSO4. 2H2O екі сулы кальций күкірт қышқылы
5. CaSO4. H2O кальций күкірт қышқылы
140.Медициналық ғаныштың химиялық формуласы қандай?
1. Ca (SO4) 2. 0,5H2O үш сулы кальций күкірт қышқылы
2. CaSO3. 3H2O екі кальций көмір қышқылы
3. +(CaSO4)2 H2O екі сулы кальций көмір қышқылы
4. (CaSO3)2 H2O екі сулы кальций көмір қышқылы
5. CaSO4. 2H2O кальций күкірт қышқылы
141.Металмен салыстырғанда пластмасса қандай қасиетке ие?
1. +жылуды нашар өткізеді
2. жылуды жақсы өткізеді
3. айырмашылығы жоқ
4. микроток туғызады
5. микроток туғызбайды
142.Мүсiндегi ерiген балауыз бойынша барлық қаптамалы отқа төзiмдi заттар неден тұрады?
1. толықтырғыштар (ұнтақтан)
2. +байланыстырушы заттан (суда араластырылған сұйықтық пен ұнтақта)
3. қышқылдан
4. сiлтiден
5. суда араластырылған ғаныш пен судан
143.Отқа төзiмдi қалыптағы балауызды қалай балқытып шығарады?
1. +муфельдi пешке салып қыздырады
2. газдың жалынында
3. қайнаған суды құйып
4. муфельді пешке салып суытады
5. бумен балқытып шығарады
144.Металға әсер етуге байланысты құю әдiсiнiң қандай түрлерi болады?
1. қысыммен, штамптаумен, созумен
2. +ортадан тепкiш әдiспен, қысыммен, жәй әдіспен
3. жәй әдiспен, қысыммен, штамптаумен
4. ортадан тепкіш әдіспен
5. бумен балқытып шығарады
145.Полимердiң макромолекуласы ұзарған сайын оның қасиетi қалай өзгередi?
1. нашарлайды
2. +жақсарады
3. макромолекуланың ұзындығы полимердiң сапасына әсер етпейдi
4. нашарлайды
5. өзгермейді
146.Полимердiң макромолекуласы қысқарған сайын оның қасиетi қалай
өзгередi?
1. +нашарлайды
2. жақсарады
3. макромолекуланың ұзындығы полимердiң сапасына әсер етпейдi
4. өзгермейді
5. тұрақтанады
147.Тiс протездiк мақсатта пластмассаға иiлiмдiлiк беру үшiн полимердiң ұнтағын немен араластырады?
1. сумен
2. +мономермен
3. спиртпен
4. әлсiз қышқыл етiтiндiсiмен
5. сутек асқын тотығымен
148.Пластмалық қалыптық массаның пресс-формаға салуға дайын екенiн
қалай бiлуге болады?
1. массаның жабысқақ болмауынан
2. массаның бетiне қалақшаны басса сықырлайды
3. массадағы эластикалық қасиеттiң пайда болуынан
4. +массаны созған кезде жiп тәрiздi созылмауы
5. массаның жабысқақ болуынан
149.Кюветадағы пластмассалы қалыптағыш массаны ненiң қысымымен
нығыздайды?
1. қолдың
2. +қол пресiнiң қысымымен
3. сауытты штамптайтын пресспен
4. Самсон аспабымен
5. бромштром арқылы
150.Пресс-формадағы пластмассалы қалыптағыш массаны қысымдауды қанша кезеңде жүргiзедi?
1. бiр кезеңде
2. +екi кезеңде
3. үш кезеңде
4. төрт кезеңде
5. бес кезеңде
151.Пластмассалы қалыптағыш масса ненiң арқасында қатаяды?
1. +мономердiң полимерленуiнiң арқасында
2. ингибитордың арқасында
3. макромолекулалардың бiрiгуiнен
4. стабилизатордың арқасында
5. бояғыш заттардың арқасында
152.Пресс-формадағы пластмассалы қалыптағыш массаның реакциясы
қалай жүргiзедi?
1. тез қыздыру арқылы
2. +қарапайым қыздыру арқылы
3. жиi суыту арқылы
4. тез суыту арқылы
5. кептіру арқылы
153.Пластмассалы қалыптағыш массаны ақырындап қыздыру ненiң алдын алады?
1. полимердiң механикалық қасиетiн арттырады
2. полимердiң механикалық қасиетiн төмендетедi
3. пластмассаның iшiндегi кеуiктердiң пайда болуына әкеледi
4. +пластмасса iшiндегi кеуiктердiң пайда болуының алдын алады
5. полимердің механикалық қасиетін өзгертпейді
154.Пластмассамен жұмыс iстегенде еркiн қалыптау әдiсi қалай жүреді?
1. ыстықтан полимеризацияланады
2. +суықтан полимерзацияланады (өздiгiнен қататын)
3. ыстықтан және суықтан полимерзацияланады
4. қысым арқылы полимеризацияланады
5. вакум арқылы полимеризацияланады
155.Пластмасса жетiлуiнiң бiрiншi (полимерлi-мономер композиция) кезеңi қалай аталады?
1. қамыр тәрiздi
2. +құм тәрiздi
3. резіңке тәрiздi
4. созылғыш жiп тәрiздi
5. тас тәрізді
156.Пластмасса жетiлуiнiң екiншi кезеңi (полимер-мономерлi композиция) қалай аталады?
1. қамыр тәрiздi
2. құм тәрiздi
3. резеңке тәрiздi
4. +созылғыш жiп тәрiздi
5. тас тәрізді
157.Пластмассаның жетiлуiнiң үшiншi кезеңi (полимер-мономерлi композиция) қалай аталады?
1. +қамыр тәрiздi
2. құм тәрiздi
3. резіңке тәрiздi
4. созылғыш жiп тәрiздi
5. тас тәрізді
158.Пластмасса жетiлуiнiң төртiншi кезеңi (полимер-мономерлi композиция) қалай аталады?
1. қамыр тәрiздi
2. құм тәрiздi
3. +резеңке тәрiздi
4. созылғыш жiп тәрiздi
5. тас тәрізді
159.Тiкелей ғаныштау тәсiлiнде кюветаның бөлiктерiн ашқанда жасанды тiстер қай жағында қалады?
1. кюветаның жоғарғы бөлiгiне өтедi
2. +мүсiнмен бiрге кюветаның негiзiнде қалады
3. жартысы кюветаның жоғарғы бөлiгiнде, ал екiншi жартысы негiзiнде
қалады
4. өзгермейді
5. өзгереді
160.Балауызды пластмассаға ауыстырудың бiрiншi кезеңiнде не iстеледi?
1. қалыпталады
2. +ғанышталады
3. полимеризацияланады
4. престеледі
5. штампталады
161.Балауызды пластмассаға ауыстырудың екiншi кезеңiнде не iстеледi?
1. +қалыпталады
2. ғанышталады
3. полимеризация
4. престеледі
5. штампталады
162.Балауызды пластмассаға ауыстырудың үшiншi кезеңiнде не iстеледi?
1. қалыпталады
2. ғанышталады
3. полимеризация
4. +престеледі
5. штампталады
163.Полимеризацияның қай сатысында массаны кюветаға салып қалыптайды?
1. құм тәрiздi
2. жiп тәрiздi созылған
3. +қамыр тәрiздi
4. резіңке тәрiздi
5. қатты
164.Пластмассаны полимеризациялау барысында кюветаны тез қыздырғанда протез базисiнде не болуы мүмкiн?
1. жарық түсуi мүмкiн
2. +газды кеуiктер пайда болуы мүмкiн
3. түйiршiкті кеуiктер пайда болуы мүмкiн
4. сопақ кеуектер пайда болуы мүмкін
5. сызат пайда болуы мүмкін
165.Пластмассалы протездегi түйiршiктi кеуiктер не себептен пайда болады?
1. кюветаны тез суытудан
2. кюветаны жай суытудан
3. кюветадағы пластмассаны жеткiлiксiз қысқаннан
4. +жетiлiп жатқан пластмассаның ашық бетiнен монометрдiң буланып
кетуiнен
5. мономердің көп болуынан
166.Ыстықтан қататын пластмасса құрамындағы қалдық мономер қаншаға тең?
1. 0,7 %
2. 2 %
3. +3 %
4. 5 %
5. 6%
167.Қандай әдістердің жасанды тiстерді дайындауға қатысы жоқ?
1. штамптау әдiсiнің
2. құю әдiсiнің
3. комбинирленген әдiстің
4. пластмассаны полимеризациялау әдісінің
5. +вакуум әдісінің
168.Соңғы рет штамптауды нешiншi металл штампта жасайды?
1. +бiрінші металл штампта жасайды
2. екiнші металл штампта жасайды
3. үшінші металл штампта жасайды
4. төртінші металл штампта жасайды
5. бесінші металл штампта жасайды
169.Штампталған сауыттың гильзасын алдын-ала штамптауды нешiншi металл штампта жасайды?
1. бiрінші металл штампта жасайды
2. +екiнші металл штампта жасайды
3. үшінші металл штампта жасайды
4. төртінші металл штампта жасайды
5. бесінші металл штампта жасайды
170.Жасанды сауытты Паркер әдiсiмен штамптау дегенiмiз не?
1. +жасанды сауыттың сыртынан штамптау
2. жасанды сауыттың iшiнен штамптау
3. құрамдастырып штамптау
4. әмбебап штамптау
5. айналдыра штамптау
171.Пластмасса сауыт жасау үшiн тiстiң мүсiнiн неден жасаған дұрыc?
1. +қарапайым ғаныштан
2. стоматологиялық цементтен
3. амальгамадан
4. суперғаныштан
5. металдан
172.Пластмасса сауытты мүсiндеу барысында протезделетiн тiстi қалай мүсiндеп қалпына келтiредi?
1. толық көлемiнде
2. көлемiн аздап үлкейтедi
3. +жасанды сауыттың қалыңдығындай көлемде келтiредi
4. көлемін өзгертпейді
5. қалың етіп мүсіндейді
173.Пластмасса сауытты қандай балауызбен мүсiндейдi?
1. +ақ балауызбен
2. жасыл балауызбен
3. сары балауызбен
4. көк балауызбен
5. қызыл балауызбен
174.Фарфорлы (керамикалық) сауытты мүсiндеу және күйдiру үшiн қандай фольгадан матрицаны қолданады?
1. мыс фольгадан
2. +платина фольгадан
3. палладий фольгадан
4. күмiс фольгадан
5. қорғасын фольгадан
175.Фарфор сауытты жасау үшiн керамикалық массаны немен араластырады?
1. су құбырынан аққан сумен
2. +дистильденген сумен
3. тұз қышқылының әлсiз ерiтiндiсiмен
4. қышқыл ерітіндісімен
5. арасан суымен
176.Тiс технигi егелген тiстiң анатомиялық пiшiнiн ғаныш мүсiнде қалпына келтiргенде қандай балауыз қолданады?
1. жабысқақ
2. бал арасы балауызын
3. базистi балауызды
4. +алынбайтын протезге арналған мүсiндегiш балауызды
5. көшіргіш балауызды
177.Штампталған сауыт жасар кезде егелген тiстi балауызбен мүсiндеудi қандай мүсiнде жргiзедi?
1. отқа төзiмдi мүсiнде
2. +ғаныш мүсiнде
3. штамптық ғаныш мүсiнде
4. құрамалы мүсiнде
5. әмбебап мүсінде
178. Фарфор массасын металды керамикалық қаңқаға жабыстыру үшiн не iстеу керек?
1. оны құмдаушы аспаппен өңдеу керек
2. қаңқаның бетiне майда тесiктер мен кедiр-бұдыр қалып жасау керек
3. +қаңқаның бетiн құмдаушы аспапта өңдеп, оның бетiн тазартып,
сүртiп, оған тотықты қабыршық жасау керек
4. қаңқаны құмдаушы аспаппен өңдеп тотықты қабыршық жасайды
5. құрамдаушы аспаппен тазартады, тотық қабыршықты алып тастайды
179. Металды керамикалық сауыт жасаған кезде қаңқаға керамикалық массаны сау тiске қарағанда қанша көлемде жағады?
1. сау тiс көлемiнен кiшiлеу
2. сау тiстiң толық көлемiндей
3. +сау тiс көлемiнен үлкендеу
4. сау тіс көлеміне деңгейлес
5. сау тіс көлеміне ұқсас
180. Қай кезеңдерде жасалған қателiктер металды керамикалық протездегi керамиканың сынуына әкеп соғады?
1. тiстiң дұрыс егелмеуi, бояғыш заттың көп болуы
2. тiстiң дұрыс мүсiнделмеуi, түсін дұрыс таңдамау
3. қаңқаның ластануы, бояғыштың аз қосылуы
4. компенсациялық лакты қалыңдау жағып жiберу
5. +қайта-қайта күйдiру
181.Металды керамикалық сауыт жасау барысында керамикалық массаны неге жағады?
1. штампталған қалпақшаға
2. +құйылып жасалған қалпақшаға
3. платина қалпақшаға
4. егелген тiстiң отқа төзiмдi мүсiнiне
5. штампталған сауытқа
182.Тот баспайтын болаттан жасалған көпiр тәрiздi протез бөлiктерiн бiр-бiрiне дәнекерлеу үшiн қандай дәнекер пайдаланады?
1. алтын
2. бура
3. қалайы
4. +күмiс
5. мыс
183.Алтыннан және болаттан жасалған протездердi дәнекерленгенде флюс ретiнде не қолданылады?
1. канифоль
2. хлорлы мырыш
3. +бура
4. көмiр
5. висмут
184.Дәнекерленген көпiр тәрiздi протездiң аралық бөлiгiн қай кезде мүсiндейдi?
1. тiрек тiстердi мүсiндер алдында
2. тiрек тiстермен бiрге мүсiндейдi
3. +дәрiгер тiрек тiстерге арналған сауыттарды шақтап болған соң
4. сауыттарды дайындаған соң
5. қалып алған соң
185.Құйылған көпiр тәрiздi протездi қандай металдан жасайды?
1. 900-сынамалы алтынның қорытпасынан
2. 750-сынамалы алтынның қорытпасынан
3. тот баспайтын болаттан
4. +кобальтхромды қорытпадан
5. күміс қорытпасынан
186.Металды керамикалық протездiң қаңқасын қандай металдан жасайды?
1. 900-сынамалы алтынның қорытпасынан
2. 750-сынамалы алтынның қорытпасынан
3. тот баспайтын болаттан
4. күміс-палладий қорытпасынан
5. +кобальтхромды қорытпадан
187.900-сынамалы алтынның қай қорытпасында қандай заттар бар?
1. +күмiс, мыс, алтын
2. күмiс, мыс, мырыш
3. күмiс, мыс, мырыш кадмий
4. күмiс, мыс, платина
5. темiр, платина, алтын
188.750-сынамалы алтынның қорытпасындағы легирлеушi заттарға қандай элементтер кіреді?
1. күмiс, мыс
2. күмiс, мыс, мырыш
3. күмiс, мыс, мырыш кадмий
4. +күмiс, мыс, платина
5. темiр, платина, алтын
189.Окклюзиялық бiлiгi бар балауыз базистiң деформациясын болғызбау үшiн оны немен қатайтуға болады?
1. тез қататын пластмассамен
2. ғанышты блокпен
3. +металл сымммен
4. балауызды қалыңдату арқылы
5. тез балқитын металмен
190.Бюгельдi протез жасау үшiн қандай металл қорытпалар пайдаланады?
1. хромды-никельдi қорытпа
2. +кобальт-хромды қорытпа
3. 900-сынамалы алтын негiзiдегi қорытпа
4. 750-сынамалы алтын негiзiдегi қорытпа
5. тоттанбайтын болат
191.Алынбалы протездегi иiлмелi кламмерлердi неден жасайды?
1. 900-сынамалы алтын қорытпасынан
2. кадмийi бар 750-сынамалы алтын қорытпасынан
3. платина бар 750-сынамалы алтын қорытпасынан
4. күміс-палладий қорытпасынан
5. +хром-никель қорытпасынан
192.Бюгельдi протез жасағанда отқа төзiмдi мүсiнді қосарлайтын (дублирование) кезде ғаныш мүсiннiң кемерлерiн немен толтырады?
1. қарапайым ғанышпен
2. жоғарғы сапалы ғанышпен
3. +балауызбен
4. отқа төзiмдi массамен
5. мольдинмен
193.Күрделi құрылымды бюгельдi протездiң қаңқасын қандай мүсiнде
мүсiндеген жөн?
1. +отқа төзiмдi модельде
2. ғанышты модельде
3. металл модельде
4. әмбебап модельде
5. құрамдас модельде
194.Бюгельдi протездiң қаңқасын жұмысшы ғаныш мүсiнде шақтап көргенде ненi ескерген жөн?
1. қаңқаны тек қана перпендикулярлы бағытта енгiзуін
2. +параллелометрияда таңдап алынған енгiзу жолдарын ескерген жөн
3. қаңқаны тек көлденең енгізуін
4. қаңқаны қиғаш енгізуін
5. қаңқаны Найша аспабы арқылы енгізуін
195.Бюгельдi протез қаңқасының ершiгi қай жерде орналасуы керек?
1. +альвеола өсiндiсi қырының ұшында
2. альвеола өсiндiсiнiң оральдi қырында
3. альвеола өсiндiсiнiң ұшындағы оральдi қырында
4. альвеола өсiндiсiнiң вестибулярлы қырында
5. вестибулярлы ылдый мен қыры ұшында
196.Алмалы-салмалы протездiң біртұтас құйылмалы қаңқасын алу үшiн қазiргi уақытта қай металл пайдаланады?
1. тот баспайтын болат
2. алтын қорытпасы
3. +кобальтхромды қорытпа
4. күмiс-палладий қорытпасы
5. тез балқитын металл қорытпасы
197.Жасанды пластмасса тiстер протездiң пластмасса базисiмен қалай байланысады?
1. механикалық түрде
2. +химиялық түрде
3. комбинирлi түрде
4. физикалық түрде
5. биохимиялық түрде

198.Полимерлік бұйымға жұмсақ иілімділік (пластикалық) қасиет беру үшін нені қосуға болады?
1. толтырғышты қосуға болады
2. бояғышты қосуға болады
3. тұрақтатқыш (стабилизатор) қосуға болады
4. +пластификаторды қосуға болады
5. сшив-агентті қосуға болады
199.Стоматологиялық бұйымдары мерзімінен бұрын «ескіруден» сақтау үшін полимерге қосатын затты не деп атайды?
1. сшив-агент деп атайды
2. +тұрақтатқыш деп атайды
3. бояғыш деп атайды
4. пластификатор деп атайды
5. радикал деп атайды
200.Полимердің әсемдік әсерін күшейту үшін қосатын зат қалай аталады?
1. пластификатор деп атайды
2. сшив-агент деп атайды
3. толтырғыш деп атайды
4. +бояғыш деп атайды
5. тұрақтатқыш деп атайды
201.Стоматологиялық бұйымға микроб әсер етпеу үшін полимерге қосатын зат қалай
аталады?
1. тұрақтатқыш
2. илендіргіш (пластификатор)
3. толықтырғыш (наполнитель)
4. тігістіргіш (сшив-агент)
5. +антисептик
202.Макромолекула арасында көлденең байланыс жасау үшін полимерге
қосатын заттың аты не?
1. илендіргіш (пластификатор)
2. толықтырғыш (наполнитель)
3. +тігістіргіш (сшив-агент)
4. тұрақтатқыш (стабилизатор)
5. үдеткіш (катализатор)
203.Полимерге тігістіргішті (сшив-агентті) не үшін қосады?
1. +полимер берік болу үшін, тозуға төзімді болу үшін қосады
2. полимердің эластикалық қасиетін сақтау үшін қосады
3. бос мономерді азайту үшін
4. полимердің шөгуін төмендету үшін қосады
5. полимердің түсіне сай түс жасау үшін қосады
204.Молекулалар арасында қос байланыс ашылу арқылы өзара қосалатын төмен молекулалы зат қалай аталады?
1. қышқыл
2. эфир
3. сілті
4. үдеткіш (катализатор)
5. +мономер
205.Төмен молекулалы заттарды тізбектеп қосып, жоғары молекулалы заттар алу жолы қалай аталады?
1. криссталдандыру, крисстал түзу жолы дейміз
2. этерефикацияландыру (эфир алу) жолы дейміз
3. +полимеризациялау (көп өлшемді зат алу) жолы дейміз
4. сәуле-жылу әсерінен қатаю жолы дейміз
5. термопластикалық өзгеру жолы дейміз
206.Екі-үш және одан да көп мономер қатысатын полимеризация түрі қалай аталады?
1. суықтан қатаю деп аталады
2. катализ деп аталады
3. гомополимеризация деп аталады
4. ыстықтан қатаю деп аталады
5. +қосарлана полимеризациялану деп аталады
207.Стоматологиялық полимердегі мономердің қандай элементі полимер тізбегінің белсенді өсу орталығы болып саналады?
1. +бос радикал
2. бос ион
3. бос поляризацияланған молекула
4. қос байланыстың түзілуі
5. арнайы үдеткіш (катализатор)
208.Қай элементтер арқылы полимерлік тізбек қалай өседі?
1. +бос радикал арқылы өседі
2. гидроксил арқылы өседі
3. аммиак арқылы өседі
4. күкіртті сутегі арқылы өседі
5. сутегі арқылы өседі
209.Полимеризацияның негізгі сатылары қандай?
1. мономер-полимер қоспасын 1:1 қатынаста дайындау
2. мономер-полимер қоспасын 1:2 қатынаста дайындау
3. мономер-полимер қоспасын 3:1 қатынаста дайындау
4. +тізбектің қозуы (иницирование), тізбектің өсуі, тізбектің үзілуі,
тізбектің тоқтауы
5. құм тәрізді, желім тәрізді, қамыр тәрізді, резинке тәрізді, қатты
түрдегі сатылар
210.Стоматологиялық мономерге қосылатын қоздырғышты (инициаторды) атаңыз?
1. үдеткіш (катализатор)
2. күкірт қышқылы
3. калийдің перманганаты
4. +бензоил сутегінің асқын тотығы
5. пергидроль
211.Қоздырғыштың (иницатордың) полимер тізбегінің өсу орталығы мен бос радикал
түзеп ыдырауына не әсер етеді?
1. +жылу, жарық, күн сәулесі
2. жылу, жарықтың жоғы
3. суық, жарық, күн сәулесі
4. суық, жарықтың жоғы
5. суық, қысым, вакуум
212.Дәнекерлену кезінде ғанышты ыстыққа төзімді ететін қандай зат?
1. дала шпаты
2. ақ балшық (каолин)
3. бор
4. бура
5. +кварц құмы
213. Медициналық ғаныш ерітіндісін алу үшін ғаныш ұнтағын суға шылайды, шылағанда ұнтақ пен су төмендегідей ара-қатынаста алынады. Соның қайсысы дұрыс?
1. +1,8:1
2. 1,0:1
3. 1,0:1,5
4. 1,0:1
5. 2,5:1
214.Суперғаныш ерітіндісін алу үшін альфа-форма ұнтағын суға шылайды, шылағанда ұнтақ пен су төмендегідей ара-қатынаста алынады. Соның қайсысы дұрыс?
1. 3:1
2. +2:1
3. 1:1
4. 2:1
5. 3:1
215.Альфа-форма медициналық ғаныштың негізгі қасиеті?
1. +беріктігі жоғары суды 65% дейін сіңіреді
2. кеуек, суды 65% дейін сіңіреді
3. морт, қамырша иеленеді
4. берік, тығыз
5. қатты, қамырша иленеді
216.Ғаныш ерітіндісі 37°С-ге дейін ысығанда, мұндай ыстық ғаныштың қатаю жылдамдығына қалай әсер етеді?
1. мұндай ыстықтан ғаныш өте кеуекті болып қатаяды
2. мұндай ыстықта ғаныштың қатаюы тоқталады
3. мұндай ыстық ғаныштың қатаю жылдамдығына әсер етпейді
4. мұндай ыстықтан ғаныштың қатаюы баяулайды
5. +мұндай ыстықтан ғаныштың қатаю жылдамдығы артады
217.Ғаныш ерітіндісі 37°С-тен 50°С-ге дейін ысығанда мұндай ыстық ғаныштың қатаю жылдамдығына қалай әсер етеді?
1. жоғары кеуектік пайда болады
2. тоқтатылады
3. әсер етпейді
4. +баяулайды
5. жылдамдығы артады
218.Жартылай қалыпты көбінесе қай жадығатпен (материалмен) алады?
1. стомальгинмен
2. ретинмен
3. гелинмен
4. +ғанышпен
5. стенспен
219.Ғаныш ерітіндісінің дұрыс араласпауы және тез араласуы бұйымның сапасына қалай әсер етеді?
1. +бұйым біркелкі кристалданбайды, кеуек болады, морт (сынғыш)
болады
2. бұйым біркелкі боп қатаймайды, түйіршіктер пайда болады
3. бұйымның қатаюы жылдамдайды
4. гидротация толық жүрмейді
5. бұйым қатты шөгіп кетуі мүмкін, ақау пайда болады
220.Ғаныштың қатаюы мен кристалдануын жылдамдататын заттар?
1. қант, ас тұзы
2. сода, калий перманганаты
3. +натрий хлориді, калий хлориді
4. қант, метилен көгінің ерітіндісі
5. калий перманганаты, қант
221.Алтынның қандай сынамасы көпір тәрізді протез жасау үшін қолданалады?
1. 1000 метрлік сынамасы
2. 583 метрлік сынамасы
3. 750 метрлік сынамасы
4. +900 метрлік сынамасы
5. 533 метрлік сынамасы
222.Ортопедиялық стоматологиядағы жадығаттар қандай топтарға бөлінеді?
1. металл және металл емес
2. пластмассалар және металл қорытпалар
3. +негізгі, клиникалық және көмекші
4. бағалы және бағалы емес
5. полимер және химиялық тұрақты қорытпалар
223.Қалып алатын, абразивті және тез еритін қорытпалар қандай топтағы жадығаттарға жатады
1. металл және еталл емес
2. негізгі
3. +көмекші
4. композиттер
5. пластмассалар
224.Көпір тәрізді протездің құрамдас бөліктерін дәнекерлеп болған соң
ғаныш блокты не істейді?
1. ауада (суытады) кептіреді
2. қыщқылға салады
3. сілтіге салады
4. +суық суға салады
5. пеш үстіне кептіреді
225.Болаттан жасалған көпір тәрізді протезді (аралық бөлігін, құймаларды) соңғы рет механикалық өңдеу қандай құрал-саймандармен жүргізіледі?
1. алмаз ұнтақтармен, фильцілермен
2. +резеңке дөңгелекпен, фильцілермен, МОИ (ГОИ) пастасының
щеткасымен
3. кварц ұнтағымен, зімпара қағазбен
4. пемзамен, фильцімен, МОИ (ГОИ) пастасымен
5. ғанышпен, пемзамен, МОИ (ГОИ) пастасымен, щеткамен
226.Көпір тәрізді протездің аралық бөлігін мүсіндеу кезінде қандай қалып аламыз?
1. толық анатомиялық
2. +тістем кезінде
3. жартылай
4. функциональды
5. бір жақты қалып
227.Көпір тәрізді протездің аралық бөлігіне қойылатын талаптар:
1. +шайнау бетінің ені тіректі сауыттың шайнау бетінің енінен қысқа
2. сауыт ені аралық бөлікке тең
3. сауыт аралық бөлікке тең
4. техниктің біліктілігіне байланысты
5. ені маңызды емес
228.Металды тіректі сауыттарды соңғы рет қалыптау үшін қажет аппарат қалай аталады?
1. Самсон
2. Найша аппараты
3. +бромштром
4. Ларин аппараты
5. балға мен төс
229.Дәнекерленген көпір тәрізді протездің аралық бөлімі қай зертханалы кезеңде мүсінделеді?
1. 2-клиникалық
2. 4-зертханалық
3. 4-зертханалық
4. +3-технологиялық
5. 4-ші клиникалы қ
230.Металды көпір тәрізді протездің тірек сауыттарын қай кезеңде шақтап
көруге болады?
1. бірінші
2. +екінші
3. үшінші
4. төртінші
5. бесінші
231.Хром-никельді болат, КХҚ, форфор қандай топтардағы жадығаттарға жатады?
1. металл және металл емес
2. химиялық тұрақты жадығаттар
3. эстетикалық қабілетке ие жадығатта
4. +негізгі
5. көмекші
232.Негізгі тіс протездік жадығаттар қалай аталады?
1. базисті
2. асыл текті қорытпалар
3. +конструкциялық
4. металды-керамикалық
5. асыл текті емес қорытпалар
233.Бір мономер, мысалы, метилметокрилат қатысатын полимеризация процесі қалай аталады?
1. суықтан қату
2. ыстықтан қату
3. сополимеризация
4. +гомополимеризация
5. катализден қату
234.Ыстықта қыздырғаннан-ақ кейін қататын пластмасаларды қалай атайды?
1.термотұрақты
2. термомобильді
3. реактвті
4. +ыстықтан қататын
5. өздігінен қататын
235.Ыстыққа қыздырмай ақ қататын пластмасалар қалай аталады?
1. термотұрақты
2. термомобильді
3. реактивті
4. ыстықтан қататын
5. +өздігінен қататын
236.Мономер мен полимерді 1: 2 қатынасында араластырғаннан кейінгі ұнтақтың ісінуінің 4-кезеңін қалай атайды?
1. қатты кезең
2. құм тәрізді кезең
3. +резіңке тәрізді кезең
4.жабысқақ кезең
5. қатты кезең
237.Қалыптағы (формовочная) масса дайындау үшін мономер мен полимердің салмақтық (массалық) ара қатынасы қанша болу керек?
1. +1:2
2. 1:2
3. 1:3
4. 2:1
5. 3:1
238.Мономер мен полимерден қалыптағыш (формовочная) масса дайындау
үшін олардың көлемдік ара қатынасы қанша болуы керек?
1. 1:2
2. 1:2
3. +1:3
4. 2:1
5. 3:1
239.Қалыптағыш массаның пісіп жетілу ұзақтығы қай жағдайда қысқарады?
1. +tо көтерілгенде
2. жарықты күшейткенде
3. tо төмендегенде
4. жарықты азайтқанда
5. мономер-полимер ұнтағын (үнемі) тұрақты түрде араластырып отырғанда
240.Пішіндегіш массаның пісіп жетілу ұзақтығы қай жағдайда созылады?
1. +tо төмендегенде
2. жарықты көп түсіргенде
3. tо көтерілгенде
4. жарықты аз түсіргенде
5. мономер-полимердің тұрақты түрде араластырғанда
241.Қысымды кеуіктердің пайда болу себебі?
1. полимеризация тәртібінің бұзылуы
2. қоспада мономердің көбейіп кетуі
3. мономер-полимер қоспасындағы мономердің жетпей қалуы
4. қалыптағыш қамырдың толық піспей қалуы
5. +пресс-форманың толық қысым түсірмеуі
242.Жасанды тістерді таңдағанда нені есепке алмаса болады?
1. тістің түсін, пішінін
2. табиғи сау түстерінің көлемін
3. науқастың жасын, жынысын
4. терісі мен шашының түсін
5. +адамның бойын
243.Қандай жасанды тістер протез базисімен химиялық байланыста болады?
1. фарфор тістер
2. металл тістер
3. +пластмасса тістер
4. болат тістер
5. ситалл тістер
244.Жасанды тістер қандай пішінде болады?
A) үшбұрышты
B) цилиндр тәрізді
C) сопақ пішінді
D) үшкір пішінді
E) тік бұрышты
1. A,B,C
2. D,E,C
3. +A, C, E
4. B, D, A
5. E, C, D
245.Сынған протез базисін жөндеп-жамаудың дұрыс ретін көрсетіңіз:
A) сынықтарды бір-біріне дихлорэтанмен желімдеу
B) протезді өңдеу тегістеу және жылтырату
C) пластмасса қамырды дайындау
D) протездің мүсінін ғаныштан құю
E) сынған жерлерді өңдеу, сол жерге пластмасса салу
1. E,D,C,B, A
2. +A,C,D, E, B
3. B, C, A, D, E,
4. D, E, C, B, A
5. C, B, A, D, E,
246.Өздігінен қататын пластмассалар қатарына қандай пластмассалар жатады?
1. элостапласт, боксил, ортосил
2. +протакрил, редонт, норакрил, карбопласт, акрилоксид
3. этакрил, акрил
4. ортосил, акрилоксид, этакрил
5. редонт, акрил, протакрил
247.Окклюзиялық біліктері бар балауыз базистерді не үшін қолданады?
1. +жақ сүйектердің орталық ара қатынастарын анықтау үшін
2. алынбалы протез конструкциясын тексеру үшін
3. алынбалы протездің шекарасын анықтау үшін
4. орталық окклюзияны тексеру үшін
5. тістемді биіктету үшін
248.Жоғарғы окклюзиялық білікте қандай бағыт-бағдарлы (орентировочные) сызықтар болу керек?
1. +ортаңғы сызық, сүйір тістер сызығы, жымию сызығы
2. сүйір тістер сызығы, күрек тістер сызығы, кампер сызығы
3. үлкен азу тістердің ортаңғы сызығы, көз қарашық сызығы
4. Кампердің горизонталі
5. Франкфурт горизонталі
249.Жасанды тіс қатарларын құрастырғанда төменгі жақ сүйек қандай пішінде болу керек?
1. жартылай эллипс пішінді
2. эллипс пішінді
3. ромб пішінді
4. трапеция ретінде
5. +парабола пішінді
250.Жасанды тіс қатарын құрастырғанда жоғарғы жақ қандай пішінде болу керек?1. парабола пішінді
2. эллипс пішінді
3. +жартылай эллипс пішінді
4. трапеция
5. ромб пішінді
251.Протезді қандай мақсатпен тегістейді?
1. артық жерлерін алу үшін
2. +бетіндегі кедір-бұдырлары, сызат-сызықтарды тегістеу үшін
3. коррозиялық тұрақтылықты арттыру үшін;
4. электр өткізгіштігін артыру үшін;
5. беріктігін арттыру үшін
252.Протезді тегістеуге және жылтыратуға арналған жадығаттардың аты қандай?
1. полимерлі;
2. +абразивті;
3. вулканизирлеуші;
4. қалыптағыш (формировочные);
5. ыстыққа төзімді
253.Протезді тегістеу барысындағы абразиевтің қаттылығы мен беріктілігі өңделініп жатқан жадығатқа сәйкес болуы керек пе?
1. иә
2. +одан берік болу керек
3. одан жұмсақ болу керек
4. оған пара-пар болу керек
5. морт сынғыш болу керек
254.Абразиевтің қай түрі ең қатты және берік қасиетке ие?
1. +корунд;
2. темір тотығы;
3. хром тотығы;
4. алюминий
5. мырыш тотығы
255.Пластмасса протезді қай абразиевпен тегістеп жылтыратады?
1. корборунд дөңгелегі арқылы
2. кварц құмы бар резіңке дөңгелекпен
3. +орта және майда ұнтақты кварц құмы бар киізді фильц арқылы
4. Штихель, шабер арқылы
5. МОИ арқылы
256.Жасанды тістерді қандай жадығаттардан жасайды?
A) пластмассадан
B) металдан болаттан
C) форфордан
D) алтыннан
E) піл сүйегінен
1. +A B, C, D
2. A,C,D,B
3. B, C, A, D, E,
4. D, E, C, B, A
5. С, B, A, D, E,
257.Мономер-полимерлік массаның түзелу сатыларын көрсетіңіз:
1. +құм тәрізді, жіп тәрізді, қамыр тәрізді, резіңке тәрізді
2. қамыр, жіп, құм, резіңке тәрізді
3. жіп, резіңке, қамыр, құм тәрізді
4. жіп, резіңке, қамыр, құм тәрізді
5. қамыр, құм, жіп, резіңке тәрізді
258.Альгинатты қалыптық жадығаттарды атаңыз:
1. +Стомальгин, Упен, Кромопон
2. Дентафлекс, Упен
3. Зетаплюс, Стомальгин
4. Стомальгин, Дентафлекс
5. Упен, Кромопан
259.Толық тіссіз жақтан алынатын анатомиялық қалыпты қай массамен
алады?
1. силиконды
2. тиоколды
3. +альгинатты
4. кез-келген
5. тек қатты кристалды
260.Жұмыстық қалыптан модель құю кезінде модель (мүсін) сынған. Сіз не істеуіңіз керек?
1. +қайтадан қалып алып, модельді қайтадан құю керек
2. модельді алып тастау керек
3. бұрынғы қалып бойынша жаңа модель құю керек
4. модельді желімдеу керек
5. қайтадан қалып алып, модельді мүсіндеу керек
261.Ғаныш мүсінге (модельге) қаттылық қасиет беру үшін не істеу керек?
1. +мүсінді бураның 20-30% ерітіндісінде 5-10 мин. қайнату керек
2. КМп04 (перманганат калий) ерітіндісінде 20 мин. ұстау керек
3. дихлорэтан желімімен өңделу керек
4. дистильденген суға 30 мин. салу керек
5. тұзды суға салу керек
262.Ғаныш қалыпты ғаныш мүсіннен (модельден) оңай ажыратып бөлу үшін не істеу керек?
1. +модель құюдан бұрын қалыпты су бойына сіңгенше суға салу
керек
2. қалыпты дайындамай тұрып мүсін құю керек
3. мүсін құйылар алдында қалыпқа балауыз жағу керек
4. мүсін құйылар алдында қалыпқа лак жағу керек
5. қалыпқа дихлорэтан жағу керек
263.Мүсінді құйып жатқанда қалып бөлшектері қозғалып кетсе не істеу керек?
1. мүсінді қайтадан құю керек
2. +қалыпты қайтадан алып, жаңа мүсін құю керек
3. қалып қатаймай тұрып оның бөлшектерін қосу керек
4. мүсінді өзгеріссіз қалдыру керек
5. қалыпты қатаймай тұрып, оның бөлшектерін желімдеу керек
264.Протез табанын клиникалық әдіспен қайта жасау үшін қандай пластмасса керек?
1. этакрил, фторакс
2. бакрил, ортосил
3. наокрил, акрилоксид
4. +протакрил, редонт
5. синма, карбопласт

265.Полимердің қаттылығын, беріктігін арттыру үшін, суығында шөкпеу үшін оған қандай толтырғыш қосады?
1. мырыш тотығының ұнтағын қосады
2. салқындатқыш қасиеті бар сұйықтық құяды
3. кварц құмын қосады
4. +талшық немес ұнтақ түріндегі органикалық немесе бейорганикалық заттарды қосады
5. майлы эмульсия құяды
266.Әр текті пластмассада полимер қандай қызмет атқарады?
1. негізгі зат қызметін атқарады
2. заттарды араластырғыш қызметін атқарады
3. заттарды еріткіш қызметін атқарады
4. +дисперсті заттарды бір-бірімен байланыстыратын қызмет атқарады
5. механикалық қоспа қызметін атқарады
267.Қандай массамен қалып алғанда тесікті қасық қолданылады?
1. ғанышпен
2. +эластикалық массамен
3. балауызбен
4. пластмассамен
5. цементпен
268.Металды пластмассалы сауытты әрлеу үшін не қолданылады?
1. +синма-М
2. акрилоксид
3. этакрил
4. протакрил
5. карбодент
269.Протез салардың алдында, барысында және соңында қандай қалып алуға болады?
1. жұмысшы
2. фантомды
3. көмекші
4. +бақылау
5. мұражайлық
270.Барлық қалып алғаш материалдарда ең қажетті қасиет қандай?
1. эластикалық
2. +пластикалық
3. шөгу қасиетінің болмауы
4. зиянсыздығы
5. ауыз сұйықтығына тұрақтылығы
271.Альгинатты массамен алынған қалыпты немен өңдеген дұрыс?
1. хлорамин ерітіндісімен
2. ультрадыбыспен
3. ультракүлгін саулемен
4. +глутар альдегид ерітіндісімен
5. марганец ерітіндісімен
272.Диагностикалық модель құю үшін қандай қалып алатын масса алған жөн?
1. +альгинатты
2. ғаныш
3. силиконды
4. тиоколды
5. термомассалы
273.Альгинатты қалып алатын материалды немен араластырады?
1. +суық сумен
2. жылы сумен
3. ас тұзы ерітіндісімен
4. суға қант қосып
5. суға бура қосып
274.Медициналық ғаныштан модель құю барысында оның беріктігін жоғарылату үшін нені қосқан дұрыс?
1. 3-4% ас тұзының ерітіндісін
2. химиялық зат қосылмаған суық суды
3. химиялық зат қосылмаған жылы суды
4. +бура қосылған суық суды
5. бура қосылған жылы суды
275.Қазіргі таңда қолданылатын альгинатты қалып алғаш материалды қалай қолданады?
1. +ұнтақты суық сумен араластырып
2. ұнтақты ыстық сумен араластырып
3. негізгі сықпаны катализатормен араластырып
4. массаны ыстық суға жұмсартып
5. матаны суық суға жұмсартып
276.Силиконды қалып алғаш материалдың құрамын атаңыз:
1. альгинат қышқылының натрий тұзы
2. эвгенол, тольк, мырыш тотығы
3. ара балауызы, парафин, канифоль
4. +кремний-органикалық полимерлер
5. кварц-органикалық полмерлер
277.Қазіргі таңда қайтымды гидроколлоидты материалдар не үшін қолданылады?
1. тіссіз жақ сүйектерден қалып алу үшін
2. қос қалып алу үшін
3. +модельдің екінші нұсқасын жасау үшін (дублирование)
4. жеке қасықтың ернеуін қалыптастыру үшін
5. күрделі қалып алу үшін
278.Қалып алғаш материалдар қандай топқа жатады?
1. құрылымдық (конструкциялық) материалдарға
2. тістехникалық материалдарға
3. +қосымша материалдарға
4. абразивті материалдарға
5. өңдегіш материалдарға
279.Қайтымды гидроколлоидты материалдан қалып алу үшін оны немен араластырады?
1. сумен
2. ұнтақпен
3. +су моншасында жылытып
4. катализатормен
5. ерітіндімен
280.Термопластикалық қалып алғыш материалдың құрамына не кіреді?
1. натрий альгинаты
2. мырыш тотығы және эвгенол
3. +балауыз арасы, парафин
4. кальций сульфаты
5. тиокол полимерлері
281.Тағайындалуына байланысты қалыптар қалай бөлінеді?
1. толық, бүтін
2. жартылай, ішінара
3. +анатомиялық, физиологиялық
4. жұмысшы, қосымша
5. қос қабатты, дара
282.Ғаныш мүсіндегі тіс тұқылдарын (культяларды) немен кесіп алады?
1. шпательмен
2. ғаныштық пышақпен
3. балауыздық қалақшамен
4. егеумен
5. +қыл арамен
283.Шөгетін қорытпаның орнын толтыру үшін құрамалы мүсіндегі тұқылдарға (культяға) не нәрсе жағады?
1. вазелин майы
2. изокол
3. тальк
4. ЭДА бөлгіш лагын
5. +лак (штумпфлак адаптылар жағады)
284.Тістемнің қалыпты түрлерін көрсетіңіз:
1. +ортогнатикалық, түзу, бипрогнатия, опистогнатия
1. ортогнатикалық, прогнатикалық;
3. бипрогнатикалық, прогнатия
4. терең, ашық, қиылысқан (перекрестный)
5. прогения, прогнатия
285.Тістемнің патологиялық түрлерін көрсетіңіз:
A) ортогнатикалық,
B) ортогнатикалық, прогнатикалық;
C) бипрогнатия, прогнатия
D) терең, ашық, қиылысқан
E) прогения, прогнатия
1. A, B
2. +D, E
3. A
4. B,D
5. E, C
286.Жоғарғы күрек тістермен төменгі тістер бір-бірімен түйіспеген тістем түрі қалай аталады?
1. терең тістем
2. прогнатикалық тістем
3. прогениялық тістем
4. ортогнатикалық тістем
5. +ашық тістем
287.Төменгі тістер жоғарғы тістерді жауып тұрған тістем түрі қалай аталады?
1. ортогнатикалық
2. прогнатикалық
3. +прогениялық
4. ашық тістем
5. тік тістем
288.Тіс қатары окклюзиясының қандай түрлері бар?
1. орталық, айқас, сагитальді
2. орталық, сол жақ және оң жақ трансверзальді
3. орталық, үйреншікті, жарақаттық
4. орталық, трансверзальді, сагитальді
5. +орталық, алдыңғы, артқы, бүйір жақты
289.Окклюзияға анықтама беріңіз:
1. тістердің, тұрақты түрде түйісуі
2. тыныштық күйдегі тістердің түйісуі
3. +тіс қатарларының белгілі бір уақытта өзара түйісуі
4. тістердің орналасуы және жылжуы
5. тістердің сагитальді окклюзияда түйісуі
290.Артикуляцияға анықтама беріңіз:
1. буын бетінің орналасуы
2. төменгі жақ сүйектің кез-келген жағдайда орналасуы
3. шайнау барысындағы төменгі жақтың кез-келген жағдайда орналасуы
4. +төменгі жақ сүйектің шайнау бұлшықет көмегімен жан-жақты жасайтын қозғалысы мен күй-жағдайы
5. шайнау, сөйлеу және ән айту барысындағы төменгі жақтың кез-келген жағдайда орналасуы
291.Ортогнатикалық тістем кезінде жоғарғы бірінші үлкен азу тістің алдыңғы ұрт төмпешігі қайда орналасқан?
1. төменгі бірінші және екінші үлкен азу тістердің арасында
2. +төменгі бірінші үлкен азу тістің ұрт төмпешіктерінің арасында
3. төменгі бірінші үлкен азу тіспен екінші кіші азу тістің арасындағы ойықта
4. төменгі бірінші үлкен азу тістің таңдай төмпешіктерінің арасында
5. төменгі екінші үлкен азу тістің таңдай төмпешіктерінің арасында
292.Орталық окклюзия күйінде тістер қалай түйіседі?
1. біртегіс
2. Алдымен алдыңғы тістер, содан соң бүйір тістер
3. алдымен шайнау тістер, содан соң алдыңғы тістер
4. жоғарғы тістер төменгі тістерді жауып тұрады
5. +бір уақытта, біртегіс, өзара тығыз
293.Шайнағанда және сөйлегенде буын бастары қалай қозғалады?
1. алға, төмен, артқа
2. алға, төмен, ішке қарай
3. алға, төмен, айнала
4. алға-артқа, төмен-жоғары, ішке
5. +алға, артқа, ішке, сыртқа, айнала
294.Тіс қатарының жалпы клиникалық экваторын анықтайтын аспаптың аты не?
1. гнатодинамометр
2. эстезиометр
3. +параллелометр
4. электроодонтометр
5. птенциомометр
295.Ортопедиялық стоматология клиникасында науқасты қарап тексеретін негізгі әдістерге не жатады?
1. +клиникалық
2. рентгенологиялық
3. биометриялық
4. диагностикалық модельдер
5. функциональді
296.Науқас адамды тексерудің бастапқы кезеңіне не жатады?
1. сырт көзбен қарап көру
2. ауыз қуысын тексеру
3. тіс қатарын тексеру
4. +анамнез жинау
5. ауыз кіре берісін тексеру
297.Ортопедиялық стоматологияда пальпация қандай жағдайда қолданылады?
1. пародонтальды қалтаның және тісжегі қуысының тереңдігін анықтау үшін
2. периодонттың күйін, тістердің қозғалғыштығын анықтау үшін
3. +альвеола өсіндісінің бедерін, шырышты қабықтың батымдылығын, шықшыт буын басының жағдайын анықтау үшін
4. бұлшықет пен тіс қатарының жағдайын анықтау үшін
5. сүйек төмпешіктерінің және пародонт тіндерінің жағдайын анықтау үшін
298.Ортопедиялық стоматологияда перкуссия қандай жағдайда қолданылады?
1. шырышты қабықтың батымдылығын анықтау үшін
2. +периодонттың реакциясын анықтау үшін
3. тісжегі қуысының тереңдігін анықтау үшін
4. пародонтальды қалыптың тереңдігін анықтау үшін
5. көзге онша көрінбейтін сүйек өсіндісін анықтау үшін
299.Рентгенография не үшін қолданылады?
1. пульпит пен периодонтитті ажырату үшін
2. тіс пен пародонттың функциональді жағдайын анықтау үшін
3. +тіс қуысының топографиясын, тіс түбір өзегінің жағдайын анықтау үшін
4. пародонттағы микроциркуляцияны анықтау үшін
5. тістің қозғалғыштығын анықтау үшін
300.Шықшыт буын элементтерін қабаттап тексеретін рентгенологиялық әдіске не жатады?
1. телерентгенография
2. +томография
3. панорамды рентгенография
4. ортопантомография
5. нысанды рентгенография
301.Сау тістің ұлпасы токтың қандай күшіне реакция береді?
1. 1-2 мкА
2. +2-6мкА
3. 6-10мкА
4. 10-15мкА
5. 15-20мкА
302.Энтин бойынша тістің қозғалғыштығы қанша дәрежеден тұрады?
1. екі
2. үш
3. +төрт
4. бес
5. алты
303.Христиансен, Рубинов қандай тексеру әдісін ұсынды?
1. тіс тірек аппаратының функциональді төзімділігін анықтайтын
2. +тіс қатарының шайнау тиімділігін анықтайтын
3. шайнау процесіндегі төменгі жақ сүйектің қозғалысын анықтайтын
4.пародонт тінінің тиімділігін анықтайтын
5. шықшыт буынның жағдайын анықтайтын
304.Габер және Конюшко кестесі арқылы нені есептеуге болады?
1. тіс қатарының шайнау тиімділігін
2. +тіс пародонтының функциональді төзімділігін
3. шайнау бұлшық етінің функциональді төзімділігін
4. шықшыт буынының функциональді төзімділігін
5. тістің патологиялық қажалу дәрежесін
305.Екі жақ сүйектегі тіс түбір тұсы тіндерінің жағдайы туралы мәліметті бір уақытта қандай әдіс береді?
1. дентальді рентгенография
2. панорамды рентгенография
3. +ортопантомография
4. томография
5. телерентгенография
306.Мастикациография арқылы нені зерттеуге болады?
1. тіс қатарының түйісу сипатын
2. шайнау бұлшықеттерінің жиырылуын
3. +төменгі жақ сүйектің шайнау барысындағы қозғалысын
4. төменгі жақ сүйек буын басының қозғалысын
5. жұту барысындағы бұлшық ет қозғалысын
307.Мастикациография дегеніміз не?
1. шайнау бұлшықеттерінің жиырылуын жазып алу
2. төменгі жақ сүйек буын басының қозғалысын жазып алу
3. +төменгі жақ сүйектің шайнау қозғалысын жазып алу
4. тіс қатарының түйісу сипатын жазып алу
5. шықшыт буынының қозғалысын жазып алу
308.Пародонт қантамырларының тамыр соғуын графикалық түрде тіркеп зерттейтін әдісті атаңыз:
1. ортопантомография
2. электромиография
3. фотоплетизмография
4. +реоплетизмография
5. мастикациография
309.Альвеола сүйек тінінің семуі (атрофиясы) қандай шамамен анықталады?
1. альвеола аралық биіктік деңгейімен
2. тістің клиникалық сауыт деңгейімен
3. +тістің анатомиялық сауыт деңгейімен
4. тістің клиникалық мойын деңгейімен
5. тістің анатомиялық мойын деңгейімен
310.Гнатодинамометр нені зерттейтін аспап?
1. шайнау бұлшық етінің абсолюттік күшін
2. +пародонттың төзімділігін
3. шайнау тиімділігін
4. шықшыт-буынының қимыл-қозғалысын
5. тіс протезінің технологиясын зерттейтін аспап
311.Белгілі бір уақыт ішінде тамақтың уақталып майдаланған дәрежесі нені көрсетеді?
1. пародонттың төзімділігін
2. +шайнау тиімділігін
3. тіс қатарының сақталу дәрежесін
4. шықшыт буынының күй-жағдайын
5. қызыл иектің төзімділігін
312.Төменгі жақ сүйектің жан-жақты қозғалысын көрсете алатын аппаратты атаңыз:
1. окклюдатор
2. параллелометр
3. +артикулятор
4. Самсон аппараты
5. гнатодинамометр
313.Төменгі жақ сүйектің тек тік бағыттағы қозғалысын көрсете алатын аппаратты атаңыз:
1. +окклюдатор
2. параллелометр
3. артикулятор
4. Самсон аппараты
5. гнатодинамометр
314.Пародонт тінін жансыздандырғаннан соң оның жүктемеге төзімділігі қалай өзгереді?
1. өзгермейді
2. шамалы өзгереді
3. шамалы жоғарылайды
4. +екі есе жоғарылайды
5. екі есе төмендейді
315.Протез орнындағы шырышты қабықтың сезімталдығы немен анықталады?
1. гнатодинамометрмен
2. +эстезиометрмен
3. электрон - вакуумды аппаратпен
4. коагулятормен
5. параллелометрмен
316.Электромиография дегеніміз не?
1. бұлшық еттің тонусын зерттейтін аспап
2. бұлшық еттің көлденең келген көлемін зерттейтін аспап
3. +бұлшық еттің биопотенциялын зерттейтін аспап
4. бұлшық еттің төзімділігін зерттейтін аспап
5. бұлшық еттің абсолютті күшін зерттейтін аспап
317.Мастикациография қандай әдіске жатады?
1. статистикалық
2. +функциональді
3. графикалық
4. органикалық
5. физиологиялық
318.Ортопедиялық стоматологияда функционалдық әдіске не жатады?
1. Рубинов бойынша шайнау сынамасы
2. рентгендік зерттеу
3. +электромиография
4. Агапов әдісі
5. Оксман әдісі
319.Ауыз қуысының шырышты қабығы сау кезде қандай түсті болу керек?
1. +ақшыл-қызғылт
2. қызарған
3. ақ
4. көгерген
5. сарғыш
320.Диагноз деген не?
1. ауырып келген науқастың сырқаты бойынша берілетін медициналы қорытынды
2. қысқаша медициналық қорытынды
3.+науқастағы ауру-сырқаттың ерекшеліктерін ескере отырып, медициналық терминдерді пайдаланылып жасалған қысқаша медициналық қорытынды
4. аурудың түрі бойынша медициналық қорытынды
5. ауру туралы және сол науқса организмінің жеке дара ерекшеліктерін ескере отырыпшығарылатын медициналық қорытынды
321.Сау тістің анатомиялық сауыты дегеніміз не?
қызыл иектің шығып тұратын тістің бөлігі
сау тіс сауытының ең үлкен бөлігі
+сау тістің кіреукемен (эмальмен) қапталған бөлігі
тіс сауытының түбірге өтетін бөлігі
тістің үлкен бөлігі
322.Клиникалық сауыт дегеніміз не?
+сау тістің қызыл иектен көрініп тұратын бөлігі
тіс сауытының түбірге өтетін бөлігі
тістің кіреукемен (эмальмен) қапталған бөлігі
сауыттың ең үлкен бөлігі
тістің үлкен бөлігі
323.Парадонт қалталарының тереңдігін немен өлшейді?
+кертпесі бар стоматологиялық зондпен
пинцетпен
штофпермен
айнамен
тегістегішпен
324.Тіс қатарының бір жақты дистальді шектелмеген кетігі Кеннеди жіктемесі бойынша қай сыныпқа жатады?
бірінші сыныпқа
+екінші сыныпқа
үшінші сыныпқа
төртінші сыныпқа
бесінші сыныпқа
325. «Клиникалық мойын» деген терминге анықтама беріңіз:
тістің анатомиялық мойын тұсынан өтетін бейнелеу сызығы
+тіс сауытының мойын бөлігіндегі қызыл иек жиегімен өтетін бейнелеу сызығы
тісті сауыт пен түбірге бөліп тұратын бейнелеу сызығы
тіс кіреукесінің (эмаль) цементке өтетін жеріндегі бейнелеу сызығы
тістің экваторы бойымен жүретін сызығы
326.Клиникалық сауыттың негізгі бөлігін құрайтын тіс тінін атаңыз:
кіреуке (эмаль)
+дентин
ұлпа
кіреукенің кутикулалары
цемент
327.Кіреукенің төменде көрсетілген биофизикалық қасиеттерінің қайсысы кіреукеге түсетін шайнау қысымына төтеп беруге көмектескеді?
+физиологиялық беріктілігі, қаттылғы
қалыңдығының біркелкі болмауы
кіреуке призмаларының радиалды жайласуы
кіреукенің кутикуласы
кіреукенің иімділігі
328.Ұлпаның тіс үшін қандай маңызы бар?
тіс ішкі ортасының тіні
жүйе аралық қарым-қатынас тіні
+тістің жүйке-рецепторлы аппараты
тістің пішінін сақтайды
трофикалық қызмет
329.Төменде аты аталған ғалымдардың қайсылары әртүрлі жастағы адамдардың алдыңғы тістер қабырғасының қалыңдығын арнайы зерттеген?
И.М.Оксман
М.Е.Липец
+Н.Е.Аболмасов, Е.И.Гаврилов
Б.С.Клюев, Е.Н.Гаврилов
В.Н.Копейкин
330.Тіс клиникалық сауытының қай беті «қауіпсіздік аймағының» көбірек қалыңдығын сақтайды?
медио-дистальді
+окклюзиялық
вестибулярлы-оральді
тістің мойын тұсындағы бүкіл беті
дистальді
331.Тіс клиникалық сауытының қай беті « қауіпсіздік аймағының » ең аз
қалыңдығын сақтайды?
медио-дистальды
окклюзиялық
вестибулярлы-оральді
+тістің мойын тұсындағы бүкіл беті
дистальді
332.Нормастеник адамдар үшін жоғарғы ортаңғы күрек тістерге қандай пішіні тән?
+ұзындығы енінен үлкен тістер тән
жіңішке, ұзын, тік бұрышты тістер тән
сопақ пішінді, енді, қысқа тістер тән
сопақ пішінді ұзын, мойын жіңішке тістер тән
тік бұрышты пішінді, енді, қысқа тістер тән
333.Астеник адамдар үшін жоғарғы ортаңғы күрек тістерге қандай /пішіні тән?
1. сопақ пішінді, енді, қысқа тістер тән
2. +жіңішке, ұзын, тік бұрышты тістер тән
3. ұзындығы енінен үлкен кез-келген тістер тән
4. сопақ пішінді, ұзын, мойыны ұзын тістер тән
5. тік бұрышты пішінді, енді, қысқа тістер тән
334.Гиперстеник адамдар үшін ортаңғы жоғарғы күрек тістерге қандай пішіні тән?
+сопақ пішінді, кең және ұзындығы енінен сәл үлкендеу тістер тән
сопақ пішінді, ұзын, жіңішке мойынды тістер
қысқа тістер тән
табиғи тістері әртүрлі ақ тіске тән тістер
тік бұрышты пішінді, енді, қысқа тістер тән
335.Қай этиологиялық факторлар көбіне тістің клиникалық сауытының бұзылуына әкеледі?
тіс жақ жүйесінің жарақаттары
пародонт аурулары
тісжегіне жатпайтын аурулар
+тісжегі және оның асқынулары
патологиялық қажалулар
336. «Жасанды сауыт» деген ұғымға дұрыс түсінік беріңіз:
1. табиғи тістің сауытын толық жауып тұратын протез
2. табиғи тістің сауытына кигізіліп оны толық жауып тұратын протез
3. +тістің пішінін, қызметін және эстетикасын қалпына келтіретін тіс протезі
3. табиғи тістің анатомиялық пішінін қалпына келтіретін протез
4. тіс қатарының кетігін қалпына келтіретін протез
337.Қандай аспапты тістерді тексеру үшін қолдануға болмайды?
1. тік пинцет
2. зонд
3. стоматологиялық айна
4. +шпатель
5. бұрышты пинцет
338.Жоғарғы жақтан қалып алудың кезектігі:
1. +жоғарғы жақтың дистальді бөлігінен бастайды
2. жоғарғы жақтың алдыңғы бөлігінен
3. жоғарғы жақтың оң жағынан
4. жоғарғы жақтың сол жағынан
5. қасықты біркелкі басу арқылы
339.Науқасты тексеріп қарау барысында ортопед-дәрігердің қолданатын аспаптары қандай?
+зонд, айна, пинцет
зонд, тегістегіш, экскаватор
айна, штопфер, тегістегіш
пинцет, экскаватор
ұлпа алғыш, пинцет, экскаватор
340.Салма тiстiң балауыз мүсiнiн қандай әдiстермен жасауға болады?
. жанама, қиғаш
қиғаш, тікелей
+құрамдастырылған, тікелей, жанама
тікелей, жанама, қиғаш
құрамдастырылған, қиғаш, тікелей
341.Тiс салмасын жанама әдiспен жасағанда жұмысты мүсiннiң қандай түрiн
жасайды?
қарапайым ғаныштан мүсiн жасайды
акрилдi пластмассадан мүсiн жасайды
құрамдастырылған мүсiн жасайды
+құрамдастырылған, жиналмалы мүсiн жасайды
металдан мүсін жасайды
342.Клиникалық сауытқа Миликевич бойынша 0,6-0,8 бірлікке бұзылу дәрежесінде
емдеу көрсеткіштері қандай?
+жасанды сауыттар
вкладка (салма)
штифті құрылым
пломба (бітеме)
тұқылды сауыт
343.Металды керамикалық сауыт салынатын тіске кертпені қандай
құрал-сайманмен жасайды?
алмаз таспен
тегершікпен
жалын тәрізді бұрғымен
+цилиндрлі бұрғымен
фрезамен
344.Тістің сепарациясы үшін қолданылады:
карборунд тастар
фрезалар
алмазды тастар
дрильборлар
+сеперациялық тегеріштер (дискілер)
345.Құрамдастырылған сауыт (қапталған) бөлігінің сынуы неден болады?
полимеризация ережесі сақталмағандықтан
шамадан тыс ағартылғандықтан
толық қалыпталмағандықтан
+терезені кесудегі жіберілген қателер
тіске дұрыс бекітілмегендіктер
346.Алтын мен КПҚ-дан жасалатын сауытты қандай жағдайда қолдануға
болады?
+тіс сауыттының ақауы
жайылмалы пародонтит
патологиялық қажалу
тістің түрінің өзгеруі
347.Алтыннан протез салар кезде тістің шайнау бетін қай шамаға егейді?
0,2 мм
+0,5 мм
0,28 мм
1 мм
1,5 мм
348.Дентиннің қай биофизикалық қасиеттерінің амортизациялық мәні бар?
дентиннің эмальден жұмсақ болуы
бірқалыпты қалыңдықтың болуы
екіншілік дентиннің түзелуі
+коллаген талшықтарының радиальді орналасуы
дентиннің кристалдары
349.Тіс ұлпасының маңызы қандай?
ішкі орта түзейді
жүйе аралық қатынас түзейді
3 +тістердің жүйкелі-рецепторлық аппаратын түзейді
тіс пішінін сақтайды
тіс қатарын сақтайды
350.Металды керамикалық сауыт жасаған кезде қаңқаға керамикалық массаны
сау тіске қарағанда қанша көлемде жағады?
сау тіс көлемінен кішілеу
сау тістің толық көлеміндей
+сау тіс көлемінен үлкендеу
сау тіс көліміндей
сау тіс көлемінде жартылай үлкендеу жағып жіберу
351.Тіс кіреукесі мен дентин қосылған жерді егеу үшін аспаптың қандай
жылдамдығы керек?
+орташа
жоғары
аз
өте жоғары
шамалы жылдамдық
352.Тісжегі қуысының жіктемесін кім ұсынды?
Кеннеди
Курляндский
+Блэк
Оксман
Ней
353.Тісті пластмасса сауытқа егеу қалыңдығы қандай?
0,28-0,3 мм
0,3-0,5 мм
0,5-1 мм
1,0-1,5 мм
+1,5-2 мм
354.Тіс сауытын металды сауытқа егеу көлемі қандай?
+0,2-0,3 мм
0,3-0,5 мм
0,5-0,7 мм
0,7-1,0 мм
1,0-1,5 мм
355.Қарама-қарсы тістердің бір-бірінен алшақтығы қалай тексереді?
көзбен тексереді
зондпен тексереді
төмпешіктердің айқындығымен
+көшірме қағазбен немесе балауызбен
ғанышпен
356.Тістің жанасу беттерін қандай құрал-саймандармен егейді?
өрнекті жұмыршақ тастармен (фассонные головки)
фрезамен
фисурлы борлармен
+сепарациялық тегеріштермен
карборундты тастармен
357. Егелген тістегі өткір бұрыштар мен тіс кемерлерін қандай құрал-
сайманмен тегістеуге болады?
сепарациялық тегерішпен
алмаз таспен
фрезамен
+цилиндрлі алмаз бормен
фиссуралы бормен
358.Телескопиялық сауыт деген не?
шайнау беті жоқ сауыт
алынбалы протездің базисіне жабыстырылған қызыл иекке енбейтін алынбалы сауыт
бұл да экваторлық сауыт, базиске бекітіледі
құйылып жасалған алынбалы сауыт
+қалпақшасы тіске цементпен бекітілген, ал алынбалы сауыты пластиналық базиске бекітілген сауыт
359.Телескопиялық сауытты қай жағдайда салады?
науқастың қалауы бойынша кез-кезген жағдайда
+протез салынатын жақ сүйекте қалған жалғаз тіс мықты, бірақ
сауытында ақау немесе биіктігі аласа болған жағдайда
тіс кетігі онша үлкен емес болса
тірек тістің экваторы айқын болса
360.Жасанды сауыттың көрсетілімдері:
тістің орналасуы мен формасының аномалиясы
тіс сауытының кетігі, аномалиясы
+тіс қалпының, орналасуының аномалиясы, тіс сауытының кетігі, ақауы
тістердің толық болмауы
тіс қатарының ақауы, аномалиясы
361.Жасанды сауыт:
беттің үштен бір бөлігін қалпына келтіреді
тіс қатарларын қалпына келтіреді
+тістің формасын, қызметін түсін қалпына келтіреді
сөйлеу қызметін қалыптастырады
тістің түрін жөндейді
362.Штампталған сауыт жасау кезінде дұрыс қалып алу жолы қандай?
жартылай анатомиялық қалып алу
тіс қатарынан анатомиялық қалып алу
жартылай қалып алу
толық көмекші қалып алу
+қос қабатты толық анатомиялық қалып алу
363.Қай жағдайда жасанды сауыт емдік және профилактикалық мәнге ие
бола алады?
жасанды сауыт тістің биіктігін сақтаса
+жасанды сауыт тістің физиологиялық пішініне сай болса
жасанды сауыт функционалды ерекшеліктерін сақтаса
жасанды сауыт тіс қабырғасының белгілі қалыңдығын сақтаса
жасанды сауыт әдемі болса
364.Пластмасса сауытпен емдеу кезінде егелген тұқылға қандай пішін беру
керек?
+барлық жағы доғалданған конус тәрізді
конус тәрізді, вестиулярлы цилиндр тәрізді
барлық жағы цилиндр тәрізді
барлық жағы конус тәрізді
конус тәрізді, кесу қыры сәл еңкейтілген
365.Адамның қай жасында дентин қалыңдығы тіске жетілген пішін бере алады?
28
+25
40
50
60
366. Дентиннің қалыңдығы қай жастан бастап ұлғаяды?
25
+40
60
18
50
367.Тістің ұлпа қуысының көлемі қай жастан кішірейеді?
25
+40
60
18
50
368.Әртүрлі жастағы адамдардың бүйір тістерінің қабырғаларының қалың-
дығын зерттеген ғалым?
И.М.Оксман
М.С.Липин
Аболмасов, Гаврилов
+Клюев, Гаврилов
Курляндский
369.Салма үшін дайындалатын қуыстың жиегіне фальц қандай бұрышпен жасалады?
15 °
30°
90°
+45°
60°
370.Пластмассалы сауыт дайындаудың екінші клиникалық кезеңінде дәрігердің іс әрекеті?
тіс тұқылынан қалып алу, балауыздан жасанды сауыт дайындау
тістің окклюзиялық бетін қосымша егеу
тістем кезінде қалып алу
+тіске шақтап көру, шетін коррекциялау
пішінін коррекциялау, жылтыратылған соң фосфат-цементпен бекіту
371.Штампталған сауыт жиегінің тіске кигізгеннен кейін орналасатын жері:
тістің анатомиялық мойын деңгейі
тістің клиникалық мойын деңгейін
қызыл иектің астына 4 мм-ге дейін кіреді
қызылиектің астына 2-3 мм кіріп тұрады
+қызылиектің астына 0,3 мм-ге дейін кіріп тұрады
372.Металды керамикалық сауытпен емдегенде егелген тістің тұқылына
қандай пішін беру керек?
конус тәрізді, барлық қабырғалары жұмырланған
конусқа ұқсаған, басқа беткейлері цилиндр тәрізді
цилиндр пішінді, бестибулярлы бетке бағытталған
барлық жағы конус тәрізді
+конус тәрізді, кесу қыры немесе окклюзиялық беті вестибулярлы бетіне бағытталған
373.Қандай сауыт дайындау кезінде, тістің вестибулярлы бетінің мойын бөлігінің қызыл иек деңгейінде айналмалы тік кертпе 0,5-1,0 мм шамасында жасалады?
пластмассалы
+фарфорлы
комбинирленген
металды керамикалы
металды пластмассалы
374.Қандай сауыт дайындау кезінде тістің вестибулярлы бетінің мойын бөлігінің қызыл иек деңгейінде тік бұрышты кертпе 0,5-1,0 мм шамасында жасалады?
пластмассалы
фарфорлы
+комбинирленген
металды керамикалы
металды пластмассалы
375.Қандай сауыт дайындау кезінде тістің вестибулярлы бетінің мойын бөлігінің қызылиек деңгейінен сәл төмен 0,3-0,5 мм шамасында кертпе жасалады?
пластмассалы
фарфорлы
комбинирленген
+металды керамикалы
металды пластмассалы
376.Металды керамикалық сауыт дайындаудың 1-клиникалық кезеңі?
тексеру, диагноз қою, протез құрылымын таңдау, тісті егеу, екі қабатты қалып алу
+тексеру, диагноз қою, протез құрылымын таңдау, жансыздандыру, тісті егеу, тіс қызыл иектің ретракциясын, кертпені қалыптастыру, қалып алу
диагноз қою, протез құрылымын таңдау, жансыздандыру, кертпені қалыптастыру, екі қабатты қалып алу
тексеру, диагноз қою, протез құрылымын таңдау, тістерді егеу, тіс қызыл иектің ретракциясын, кертпені қалыптастыру, қалып алу
диагноз қою, қалып алу, жансыздандыру
377.Алтын қоспасынан КПҚ сауыт дайындағанда 1-клиникалық кезеңдерінің
сатылары:
тексеру, диагноз қою, тісті егеу, қалып алу, сырқатнама және наряд толтыру
+тексеру, диагноз қою, емдеу жоспарын тағайындау
тексеру, жансыздандыру, протез құрылымын таңдау, тісті егеу, қалып алу, сырқатнама мен наряд толтыру
тексеру, тістерді егеу, тістеу жағдайында қалып алу, сырқатнама мен наряд толтыру
диагноз қою, қалып алу, сырқатнама толтыру
378.Штампталған сауытты тіске кигізіп өлшегенде ол 0,2 мм қысқа болып шықты. Не істеу керек?
сауыт ұзартылады
сол қалпында қалдырады
+сауытты қайтадан істейді
тісті егеп жеткізеді
крампондайды
379.Жасанды сауыт ұзын болғанда:
төске ұрып соғады
крампон қысқашымен тартады
қайтадан жасайды
+сауыт шеттерін қысқартады
сауытты қайта негіздейді
380.Жасанды сауытты дайындаудың 2-клиникалық кезені:
тісті егеу
қалып алу
+сауытты отырғызып өлшеу
сауытты тапсыру
сауытты қайта негіздеу
381. Төмендегі тіс техникалық материалдардың қайсысынан салма жасауға болмайды?
пластмасса
фарфор
металл
ситалл
+тез балқитын металл
382.Тіс қуысын салмаға дайындау барысында фальц қалай жасалады?
+тіс кіреукесінің қалыңдығына сәйкес
тіс кіреукесінің 1/3 қалыңдығына сәйкес
тіс кіреукесінің 1/2 қалыңдығына сәйкес
дентин мен кіреуке аймағына сәйкес
дентин қалыңдығына сәйкес
383.Металды керамикалық сауыттың кемшілігін атаңыз?
+егеудің зиянды болуы, қымбаттылығы, дайындаудың қиын болуы
түсін өзгертуі, сынғыштығы, қымбаттылығы
аллергиялық реакция тудырады, дайындау қиын
эстетикасы төмен, морт сынғыш, егегенде зиян келтіреді
түсін өзгертуі, сынғыштығы
384.Қандай сауыт дайындағанда тістің қатты тіндерін көп егеу керек?
металды сауыт
+металды керамикалық сауыт
тұқылды сауыт
штифті тіс
экваторлы сауыт
385.Фарфор сауытымен емдеуде қандай тістемнің түрі кері көрсеткіш болады?
тік
прогениялық
+терең
барлық тістемдер
аралас тістем
386.Металдан штампталып жасалған сауыттың тез тозып қалу себебі неде?
шайнау беті толық штампталмаған
+ағарту уақыты ұзарып кеткен
мойын бөлігі толық штампталмаған
дұрыс мүсінделмеген
тірек тіс көп егелген
387.Металды сауыттың клиникалық сапасы:
+анатомиялық пішінін сақтау, тістемді қалпына келтіру, кең немесе тар болмау, қызыл иектің астына 0,3 мм ену, қасындағы тістермен түйісу
тегіс, кең болу, тістемді биіктетпеу, қызылиекке түйісу
анатомиялық пішінін сақтау, қысқа болу, тістемді биіктетпеу, қызыл иек астына 0,3 мм астам ену
анатомиялық пішінін сақтау, тістемді биіктетпеу, қызылиек астына 0,3 мм астам ену
тегіс, тар болу, қызылиек астына 0,1 мм ену
388.Металды керамикалық сауыттың артықшылығы:
сәнді, мықты, арзан
сәнді, мықты, дайындау қарапайымдылығы
сәнді, түсін өзгертпейді
+сәнді, мықты, түсін өзгертпейді және маргиналды пародонтқа кері әсерін тигізбейді
қызыл иекті жарақаттамайды, осал, түсін өзгертеді
389.Мүсіндегі тіс тұқылына қандай мақсатпен лакты екі рет жағады?
+металдың шөгуін болдырмау мақсатында
ғаныш мүсіннің шөгуін тоқтату үшін
ғаныш мүсіннің беріктігі үшін
металл қалпақша жеңіл алынуы үшін
пішінді бұзбау үшін
390.Металды керамикалық сауыттармен протез салғанда ең жиі қолданыла- тын жансыздандыру түрлері?
аппликациялық, интралигаментарлық
аппликациялық, инфильтрациялық
+инфильтрациялық, интралигаментарлық
наркоз, аппликациялық
аппликациялық, өткізгіштік
391.Жартылай бұзылған сауыттың негізгі аспаптық тексеру әдісі?
шұқып тексеру, қағып тексеру, тістің қозғалғыштығын анықтау
шұқып тексеру, ЭОД, қағып тексеру, томография
қағып тексеру, R- сурет, электромиография
ЭОД, R- сурет, электромиография
+шұқып тексеру, ЭОД, R- сурет
392.В.Ю.Миликевич бойынша жартылай бұзылған сауытты жасанды сауытпен
емдеу көрсеткіштері:
0,4-0,5 мм
+0,6-0,8 мм
0,8 бірліктен жоғары
1,0 бірліктен жоғары
0,3-0,4 бірлік
393.Штампталған жасанды сауыттың клиникалық кезеңдері:
тексеру, егеу, қалып алу, мүсін құю, сауытты шақтау және тапсыру
егеу, қалып алу, мүсін құю, сауытты шақтау және тапсыру
тексеру, қалып алу, қарсы штамп құю, біржолата штамптау, сауытты шақтау
+тексеру, егеу, қалып алу, сауытты шақтап көру, тапсырып,цементке бекіту
қалып алу, алдын ала және соңғы штамптау, ағарту, цементке бекіту
394.Штампталған сауытты дайындаудың зертханалық кезеңдері:
тісті егеу, мүсін құю, мүсіндеу, ғанышты және металды қалыптау, бастапқы және ақырғы қалыптау
мүсін құю, окклюдаторға отырғызу, мүсіндеу, ағарту, тегістеу, цементке отырғызу
мүсіндеу, қалыптау, шақтау, ағарту, тегістеу
мүсін құю, ғанышты және екі металды штамп алу
+мүсін құю, окклюдаторға отырғызу, тістің сауыт бөлігін мүсіндеу, ғаныштан және екі металл штамптар алу, бастапқы және ақырғы штамптау, ағарту, тегістеу
395.
397. Тұқылды штифті салманы қай кезде қолдануға болады?
1. тістің патологиялық қажалуы кезінде
2. тістің ұлпасы бір жыл бұрын алынса
3. тістің түбір өзегі толығымен бекітілсе
4. тіс түбір тұсының тіндері сау болса
5. +тістің сауыт бөлігі қызыл иекке дейін бұзылса
398. Металды керамикалық протезге қалып алу үшін қандай қалыптық масса
қолданылады?
сиэласт, стенс, репин
стомальгин, дентофлекс, ортокор
+сиэласт, дентофлекс
упен, ғаныш, сиэласт
ғаныш, стенс
399.Не үшін металды керамикалық сауытта фарфор массасымен жабылмаған металдық «жаға» қалдырады?
жақсы бекіту үшін
жақсы эстетикалық қасиет үшін
+жақсы жылу өткізу үшін
сауыттың мықтылығын жоғарылату үшін
фарфордың бұзылуын тоқтату үшін
400.Фарфордың металға өту шекарасы қалай болуы керек?
1. +фарфор толығымен сауытты жауып тұруы керек
2. орталық окклюзиядағы антагонист тістердің түйісу аймағында болуы керек
3. фарфор вестибулярлы және шайнау бетінің кесу қырын жауып тұру керек
4. өту шекарасы окклюзиядағы антагонист тістердің түйісу аймағында болу керек
5. фарфорды жартылай жабу керек
401. Жасанды сауыттармен емдеуге көрсетілімдер:
+клиникалық сауыттың жартылай бұзылуы
клиникалық сауыттың толық бұзылуы
терең тістем, аномалиялары
периодонттағы созылмалы қабыну
пародонтоз
402.Металды керамикалық сауытқа арнап тісті егеу ерекшелігі қандай?
+мойын аймағында кертпені жасау
«қарлығаш» құйрығы тәрізді егеу
кертпе жасау, тегістеу
экватор аймағында кертпе жасау
тіс тұқылына цилиндр тәрізді пішін беру
403.Салма үшін қуыстың түбін (табанын) қалай қалыптастырады?
+тіс қуысының төбесіне параллель
тіс қуысы төбесінің бедерін қайталап
ұлпа мүйізшесіне 5° етіп
ұлпа мүйізшесіне 10° етіп
тіс қуысының қабырғасына параллель
404.Тісті протез салу үшін егеп болған соң ұлпаның қантамырындағы бұзылыстар қанша мерзімнен кейін қалпына келуі мүмкін?
бір аптадан соң
екі аптадан соң
+бір айдан кейін
бір жылдан соң
екі жылдан соң
405.Пластмассадан жасалған салманы қай кезде жылтыратады?
тісті цементпен бекітер алдында
+тісті цементпен бекітіп болған соң
кез-келген уақытта
маңызы жоқ
зертханалық жағдайда
406.Металдан жасалған салманы қай кезде жылтыратуға болады?
+тіске цементпен бекітер алдында
тіске цементпен бекітіп болған соң
кез-келген уақытта
маңызы жоқ
зертханалық жағдайда
407.Штифті тіс ненің себебінен түсіп қалуы мүмкін?
пародонттың қабынуынан
штифті тістің қозғалуынан
+штифті тісті бекіткен цементтің еріп кетуінен
пародонтиттің пайда болуынан
пульпиттің пайда болуынан
408.Пластмассалы сауытқа кертпе жасала ма?
жоқ
+жасауға болады
міндетті түрде
тістемге байланысты
денсаулығына байланысты
409.Хромникель қорытпасынан штампталған сауытты дайындаудың 1-клиникалық кезеңі:
1. +тексеру, диагноз қою, конструкция таңдау, жансыздандыру, тісті егеу, тістемде қалып алу, сырқатнама мен тапсырыс толтыру
2. тексеру, диагноз қою, жансыздандыру, қалып алу, шақтап көру, сырқатнама және тапсырыс толтыру
3. тексеру, жансыздандыру, тісті егеу, қалып алу, сырқатнама және тапсырыс толтыру
4. егеу, қалып алу, сауытты цементке бекіту
5. жансыздандыру, қалып алу, тапсырыс толтыру
410.Штифті тістерді қолданып протез саларда қандай қателіктер жиі кездесуі мүмкін?
1. тіс түбірінің қақ жарылмауы
2. +тіс түбір қабырғасының тесілуі
3. шырышты қабықты тістей беру
4. штифті тістің пародонтты жаралауы
5. қызылиектің қабынуы
411.Жасанды сауыт шайнау қызметін қанша пайызға қалпына келтірді?
55-70%
40-55%
70-90%
+95-100%
90-95%
412.Пластмассалы сауыт шетінің тіске орналасуы қандай?
тістің анатомиялық мойын деңгейінде
+тістің клиникалық мойын деңгейінде
қызылиек астына 4 мм-ге енеді
қызылиек астына 2-3 мм-ге енеді
қызылиек астына 0,1-0,2 мм-ге енеді
413.Штамп сауыттың шеті тіске қалай орналасады?
тістің анатомиялық мойын деңгейінде
тістің клиникалық мойын деңгейінде
қызылиек астына 4 мм-ге енеді
қызылиек астына 2-3 мм-ге енеді
+қызылиек астына 0,1-0,2 мм-ге енеді
414.Жасанды сауытты цементке отырғызу кезінде медикаментозды өңдеудің реті:
+сутегі асқын тотығы, спирт, эфир
эфир, спирт
спирт, сутегі, асқын тотығы
ауа, эфир
эфир, спирт, ауа
415.Қазақтың қай стоматолог ғалымы тістің қатты тініне ортопедиялық ем жасау кезінде жансыздандыру мәселелерін зерттеді?
+Д.Н.Джумадиллаев
В.С.Погодин
М.А.Темирбаев
И.И.Постолаки
С.С.Рузуддинов
416.Тіс кіреукесінің үстін кесу үшін аспаптың қандай жылдамдығы керек?
орташа
+жоғары
аз
өте жоғары
шамалы жылдамдық
417.Металды керамикалық сауыттың 2-клиникалық кезеңі:
тісті егеу
күйдіруден кейінгі сауытты шақтап көру
+қалпақшаны шақтап көру, түсін анықтау
сауытты тапсыру
сауытты қайта өңдеу
418.Штампталған сауыттың 2-клиникалық кезеңі:
тісті егеу
қалып алу
+сауытты шақтап кигізіп көру
сауытты тапсыру
сауытты қайта негіздеу
419.Егелген тіске штампталған сауыт 0,2мм-ге қысқарса не істеу керек?
созу керек
сол қалпында қалдыру керек
+қайта жасау
тісті сәйкес келгенше егеу
крампонмен созу керек
420.Егелген тіске штампталған сауыт ұзын болған жағдайда не істеу керек?
+қысқарту керек
қайта жасау керек
сол қалпында қалдыру керек
крампонмен созу керек
сол қалпында қалдыру керек
421.Тіректі тістің сауытын егегеннен кейінгі оның пішіні:
дұрыс цилиндр тәрізді болады
+анатомиялық пішіні сақталады, бірақ көлемі кішірейеді
көлемі кішірейеді, тістің беткей бөлігі бір-біріне 90°С бұрышқа тең
сауыт тіс түбірінен қызыл иек астына 0,5-1 мм кіреді
бір-біріне бүйір бөлігі параллель, ұзындығы өзгермейді
422.Пластмассалы сауытты дайындауда қолданылатын мүсін:
+суперғаныштан құйылады
отқа төзімді мүсін құйылады
аралас суперғаныштан тұрады
ғаныштан тұрады
аралас металдан тұрады
423.Сауытты тапсырған кездегі тістемнің жоғарылауы неге байланысты?
тіс толығымен егелмеген
фосфат-цемент сұйық араласқан
+фосфат-цемент қою араласқан
сауыттағы мақта талшықтары кіріп кеткен
сілекейге байланысты
424.Штампталған сауыттың 1-клиникалық кезеңі:
+тісті егеу, қалып алу
тісті егеу
қалып алу
сауытты шақтап көру
сауытты ағарту
425.Егер қызылиек науашығының тереңдігі 0,5 мм тең болса, металдан құйылған сауыт шетінің ұзындығы неге тең болады?
0,1-0,2 мм-ге
+0,3-0,4 мм-ге
0,5-0,7 мм-ге
қызылиек түбіне жетпейді
қызылиекке тиіп тұрады
426.Тісті форфорлы сауытқа егегенде:
кертпе қызылиек шетінен жоғары жасалады
+кертпе қызылиек шетінен бір қатарда жасалады
кертпе қызылиек қатарынан төмен жасалады
кертпе экватор деңгейінде жасалады
кертпе клиникалық мойыннан жоғары жасалады
427.Құйылған сауыттың 2-клиникалық кезеңі:
1. +шақтап кигізіп көру
2. сауытты негіздеу
3. сауыттың балауызбен жабылған окклюзиялық бетін қосымша егеу
4. вестибулярлық бетінде тесік жасау
5. тісті қосымша егеу
428.Ортопедиялық емді жоспарлауда металды керамикалық сауыт таңдау неге байланысты?
1. +тістем түріне, клиникалық сауыт биіктігіне, пародонт жағдайына
2. тек тістем түріне, парадонтқа
3. тістің топтығына, пародонт жағдайына
4. тістің түріне байланысты
5. тістің ақауына, сау тістің жағдайына
429.Жасанды фарфорлы сауыт тістің тұқылына қалай отыру керек:
тығыз
қысым түсіріп
бос, күшсіз
+тығыз, күшсіз
бос күйде
430. Сауытты бекітуге арналған цемент қандай күйде болу керек?
сұйық күйде
қою
қамыр тәрізді
+қаймақ тәрізді
қатты
431.Металды сауыт сапасының технологиялық көрсеткіштері:
1. +саңылаусыз, ойықсыз, жақсы жылтыратылған
2. кең, ойықсыз жылтыратылған
3. саңылаусыз, ойығымен, жақсы жылтыратылған
4. саңылау, тесігі жоқ
5. өткір қыры жоқ, тегіс, жылтыратылмаған
432.Металды сауыт сапасының клиникалық көрсеткіштері:
1.+анатомиялық пішінін сақтау, тістемді жоғарылатпау, кең болмау, қызылиек астына 0,2 мм ену керек
2. тегіс, кең болу, тістемді жоғарылатпау
3. анатомиялық формасын сақтау, тістемді жоғарылатпау, қызылиек астына 0,3 мм еніп бекітілуі тиіс
4. анатомиялық пішінін сақтау, қысқа болу, тістемді жоғарылатпау
5. тегіс болу, жұқа болу, қызылиек астына 0,1 мм ену керек
433.Қандай сауыт дайындау кезінде тістің вестибулярлы бетінің қызылиек
деңгейінде 0,5 мм кертпе жасалғаны дұрыс?
пластмассалық
фарфорлық
комбинирленген
металды керамикалық
штампталған
434. Тісті фарфорлы сауытқа арнап егегеннен кейін асқынудың алдын-алу үшін
нені қолданған дұрыс?
1. БФ-6-медицинаға арналған желімді
2. қорғаныс қалпақшаларын
3. «Циакрин», «Циодент» композиттерді
4. +провизорлы сауыттар
5. емдік фторлы сықпаларды
435.Штампталған сауытты тіске шақтап көру кезінде сауыт тар болды. Дәрігер әрекеті:
сауытты бұзу
сол күйінде қалдыру
тісті ағарту
+қайта қалыптау (штамптау)
тісті қайта егеу
436.Тіс сауытының толық бұзылуы неге байланысты?
1. пародонтитке
2. гингивитке
3. +тісжегінің салдарынан сауыттың бұзылуына
4. пародонтозға
5. флюорозға
437.Тістің түбірі қызылиек деңгейінде сынса қандай протез түрін салуға болады?
жасанды сауыт
салма
көпір тәрізді протез
++штифті құрылымдар
шендеуіш салу
438.Тұқылды сауытпен қандай тістерді емдеуге болады?
күрек тістерді
күрек тістер мен сүйір тістерді
күрек, сүйір және кіші азу тістерді
+күрек, сүйір, кіші және үлкен азу тістерді
кетігі бар тіс қатарын
439.Ричмонд ұсынған штифті тістің ерекшелігі қандай?
салманың болуы
+сыртқы сақинаның болуы
қорғағыш пластинканың болуы
кламмердің болуы
бұранданың болуы
440.Тістің түбірін пайдаланып штифті құрылым арқылы протез саларда не кедергі болуы мүмкін?
тіс түбір өзегінің кеңдігі
түбір қабырғаларының қалыңдығы
+түбір қабырғаларының жұқалығы
тіс түбір ұшындағы емделген өзгерістер
пародонтальді қалтаның болуы
441.Егерде жартылай алмалы-салмалы пластиналы протездегі кламмерлердің орналасуы сагитальді сызық бойынша болса, оның бекітілу болжамын анықтаңыз:
өте нәтижелі (қолайлы)
қолайлы
жоғарғы жақта қолайлылау
+екі жақта да (төменгі-жоғарғы) сәл қолайлылау
қолайсыз
442.Науқастың тістемін тірексіз (нефиксированный) ететін не?
ауызда қалған қарама-қарсы тістердің болуы
+барлық қарама-қарсы тістердің (антагонистердің) түсіп қалуы
барлық шайнау тістерінен айрылу
алдыңғы тістерден айрылу
алмалы-салмалы ескі протездердің болуы
443. Жартылай алмалы-салмалы протез жасау үшін қандай тістерді қолдануға болмайды?
пластмасса тістерді
фарфор тістерді
металл тістерді
ситалл тістерді
+сүйек тістерді
444.Тіс қызылиек жиегінің ретракциясы дегеніміз не?
кептіру
+қызылиек тіндерін ажырату және қызылиек саңылауын кеңейту
сауыт шекарасын кеңейту
тістің мойын аймағының анық көшірмесін алу
тісті химиялық және температуралық тітіркендіргіштен қорғау
445. Каучукті пайдаланып алмалы-салмалы пластиналы протезді вулканизациялау тәсілін кім ұсынды?
Дюшато
Фошар
+Гуднер
Кеннеди
Джексон
446.Жақ сүйектердің орталық ара қатынастарын бекіткенде окклюзиялық біліктің немесе протез табанының жаншылып, мыжылуына не себеп болады?
балауыз табанды жасағанда балауыз пластинасының мүсінге толық қысылып жабысуы
+окклюзиялық білігі бар балауыз табанды дайындағанда сым-қаңқаның болмауы
ауыздағы балауыз базистің қатты болуы
тістем біліктің қатты табанға (базиске) қойып жасалуы
окклюзиялық біліктің биіктігі жоғары болуы
447.Жартылай алмалы-салмалы пластиналы протездің бекіту элементтеріне не жатпайды?
механикалық құрылымдар
+протездің негізі
құлыптық бекітулер
кламмерлер
аттачмендер
448.Науқастың толық алмалы-салмалы пластиналы протезге бейімделу уақыты қаншаға созылады?
2 аптаға дейін
2 тәулікке дейін
алғашқы тәуліктерге дейін
+2аптадан 1,5 аптаға дейін
1,5 айдан жарты жылға дейін
449.Жартылай алмалы-салмалы пластиналы протездің ұстағыш кламмерлері шайнау қысымын қалай таратады?
табиғи тістерге шайнау бұлшық еттеріне
+ауыз қуысының шырышты қабығына
шырышты қабыққа, табиғи тістерге
табиғи тістерге және бұлшық етке
450.Жартылай алмалы-салмалы пластиналы тіс протезі нүкте арқылы бекітілгенде тиімділігі қандай болады?
өте қолайлы
қолайлы
жоғарғы жаққа қолайлы
екі жаққа да онша қолайлы емес
+қолайсыз
451.Жартылай алмалы-салмалы пластиналы протез дайындаудың бірінші зертханалық кезеңінде не істеледі?
+мүсіндерді окклюдаторға ғаныштау
балауызды пластмассаға ауыстыру
жұмысшы және көмекші мүсін құю
тістерді құю, түзету
қалып алу
452. Бір иықты кламмердің ию кезеңдерін көрсетіңіз:
ортасын ию
+иығын ию, денесін ию, өсіндісін ию
екі жақты ию, денесін ию
өсіндісін ию, денесін ию
денесін ию, иығын ию
453.Тіс қатары толық модельді орнынан жылжытып көргенде экваторлық сызықтың жағдайы қандай болады?
+жағдайы өзгереді
жағдайы өзгермейді
жағдайы сәл өзгереді
жағдайы шамалы өзгереді
жағдай көп өзгереді
454.Нея жүйесінде кламмерлер түрінің жалпы саны қанша?
+бес
үш
төрт
екі
алты
455.Нея жүйесіне тіреп-ұстап тұратын кламмердің қандай түрі кірмейді?
Аккер кламмері
Роуч кламмері
айналмалы кламмер
+Бонвил кламмері
бір иықты кері әсері бар кламмер
456.Окклюзиялық бастырманың мәні неде?
протезді дұрыс ұстап тұруда
тістерге шендеуіш болуында
+шайнау қысымын дұрыс таратуда
бос тістерді бекіту
протезді тұрақтандыру
457. Кламмер иығының тұрақтандырғыш бөлігінің қызметі қандай?
протезді дұрыс ұстап тұру
тістерге шендеуіш болу
+шайнау қысымын дұрыстап бөлу
бос тістерді бекітуде
протезді тұрақтандыруда
458.Параллелометрия әдісін қолданғанда жалпы клиникалық экватор мен анатомиялық экватор бір-біріне қаншалықты сәйкес келеді?
барлық жағдайда сәйкес келеді
+кейбір жағдайда ғана сәйкес келеді
сәйкес келмейді
сәйкес келуі мүмкін
екеуі екі басқа түсінік
459.Кламмер иығының ретенциялық бөлігі қандай аймаққа орналасады?
тістің шайнау бетіне орналасады
тістің экваторына орналасады
тістің окклюзиялық аймағына орналасады
+тістің гингивалық аймағына орналасады
тістің қырына орналасады
460. Кламмерлер қызметіне (функциясына) қарай қандай түрлерге бөлінеді?
+ұстап тұратын, тіреп тұратын, тіреп-ұстап тұратын түрге
екі иықты, бір иықты, тұзақ тәрізді түрге
майыстырылған, құйылған түрге
сым темірлі, таспа тәрізді түрге
бір иықты, тірек түрге
461.Пластиналық протезді қозғалтпай бекітетін элементке не жатады?
+механикалық құралдар жатады
протез табаны (базисі) жатады
жасанды тіс қатары жатады
протездің ершігі жатады
aдгезия жатады
462.Тіс қатарының үлкен ақауында қолданылатын пластиналық протездің табанына (базисіне) тамақты шайнау кезінде түсетін шайнау қысымын қалай азайтуға болады?
+табан (базистің) көлемін кішірейту арқылы
механикалық бекіткіштер арқылы
жасанды тістің санын азайтып отырғызу арқылы
адгезия арқылы
торус арқылы
463.Егер тіс қатарының ақауын пластиналы протезбен қалпына келтіретін болса, орталық окклюзияны қалай тауып бекітуге болады?
жұмсарған балауыз жолағы көмегімен
тістем білікше көмегімен
+тістем білікше көмегімен анықталатын окклюзия биіктігі бойынша
тістем білікшемен тыныштық күйде
балауыз жолағымен окклюзиялық биіктігі бойынша
464.Протез табаны (базисі) қай кезде клиникалық әдіспен қайта жасалмайды?
+ауыздың шырышты қабықтары ауырған кезде және науқасқа пластмасса жақпаған кезде
тістем (прикус) биіктігі төмендеген кезде
шықшыт буыны бұрыннан ауыратын кезде
шырышты қабық қабынғанда
шырышты қабық дистрофияға ұшырағанда
465. Қайта жасау әдісінің қайсысын қолданғанда протез табанының (базисінің) пластмассасы тастай тығыз (монолит) болып шығады?
клиникалық әдісті қолданғанда
+зертханалық әдісті қолданғанда
қалыпты балауызбен алғанда
аралас әдісті қолданғанда
қалыпты ғанышпен алғанда
466.Егер жоғарғы жақ сүйекке арналған қалыпты (стандартты) қасық жоғарғы жақтың төмпешіктеріне жетпесе не істеу керек?
+қасықтың шетіне балауыз жабыстырып, қасықтың мөлшерін үлкейту керек
қасықтың дистальді бөлімін ұзарту керек
қасықты өзгеріссіз қалдыру керек
жоғарыда аталғандардың бәрін істеу керек
қасықтың шетіне пластмасса жабыстыру керек
467.Тісті Васильев әдісімен орнықтырған кезде бірінші азу тіс қалай тұру керек?
оның екі төмпешігі де әйнекке тиіп тұру керек
+әйнекке оның ұрт төмпешігіне ғана тиюі керек, ал таңдай төмпешігі әйнектен 1мм төмен болуы керек
тістің екі төмпешігі де әйнекке 3 мм жетпеуі керек
тістің екі төмпешігі де әйнекке 2 мм жетпеуі керек
оның үш төмпешігі де әйнекке тиіп тұру керек
468. Әйнек бойынша жасанды тісті орнықтырғанда ортаңғы күрек тістер қалай тұруы керек?
тістеу қырлары әйнекке жетпеуі керек
+тістеу қырлары әйнекке тиіп тұруы керек
тістеу қырлары әйнекке 0,5 мм жетпеуі керек
тістеу қырлары әйнектен 2мм төмен болуы керек
тістеу қырлары әйнекке тек медиальді бұрыштарымен ғана тиіп тұру керек
469. Балауыз құрылымын тексерген кезде, жоғарғы жақтың жасанды тістері өте үлкен болып шыққаны анықталды. Не істеу керек?
+жақ сүйектердің ара қатынасын қайтадан анықтау керек
тек алдыңғы тістерді ауыстыру керек
барлық тістердің орындарын ауыстыру керек
жоғарғы жақтағы барлық тістердің орындарын ауыстыру керек
төменгі жақтың алдыңғы тістерінің орындарын ауыстыру керек
470. Қай кезде протез табанын клиникалық әдіспен қайта жасауға болады?
+протез табаны шамалы ғана қысқарған кезде
протез табаны айтарлықтай қысқарған кезде
жақ сүйекке протез тепе-тең боп отырмаған кезде
тістем биіктігі төмендеген кезде
протез табаны сынған кезде
471.Әйнек бойынша жасанды тіс салған кезде өртаңғы күрек тістер альвеолааралық өскін қырының ортасына қарағанда қалай орналасқаны дұрыс?
альвеолааралық өскін қырының ортасына тік болған дұрыс
+жасанды тістің 2/3 бөлігі альвеолааралық өскін қыры ортасының сыртында болғаны дұрыс
жасанды тістің 2/3 бөлігі альвеолааралық өскін ортасының ішінде болғаны дұрыс
альвеолааралық өскіннің сыртқы беті бойынша орналасқаны дұрыс
альвеолааралық өскіннің қыры тақ ортасы бойынша орналасқаны дұрыс
472.Нея жүйесіндегі кламмердің тісте орналасу заңдылығы қандай?
+тірек (стабилизациялық) бөлігі шолу сызығынан жоғары, ілмек (ретенциялық) ұшы одан төмен
тірек бөлігі шолу сызығында, ілмек ұшы одан жоғары
тірек бөлігі шолу сызығынан төмен, ілмек ұшы одан жоғары
тірек бөлігі шолу сызығынан жоғары, ілмек ұшы шолу сызығының деңгейінде
тірек бөлігі шолу сызығынан өте жоғары, ілмек ұшы сәл төмен
473.Тіреп-ұстайтын Нея кламмерлерінің 3-түрін атаңыз:
+құрама 1 және 2-түрі
Аккер түрі
Роуч түрі
окклюзиялық бастырмасы бар кері әсерлі бір иықты түрі
Джексон кламмері
474. Тіреп-ұстайтын Нея кламмерінің 4-түрін атаңыз:
құрама 1 және 2-түрі
Аккер түрі
+Роуч түрі
окклюзиялық қос батырмасы бар сақина түрі
окклюзиялық бастырмасы бар кері әсерлі бір иықты түрі
475. Жасанды тістерді салғанда ортаңғы күрек тістердің орналасуы қалай болуы керек?
әйнекке тимеуі керек
+әйнекке күрек тістің өткір қыры тиуі керек
әйнекке 0,5 мм жетпеуі керек
әйнекке 2 мм жетпеуі керек
әйнекке медиальді бұрышымен тиіп, ал дистальді бұрышымен 0,5 мм-ге тимеуі керек
476.Тісті Васильев әдісі бойынша салғанда бірінші кіші азу тіс қалай орналасуы керек?
қос төмпешігімен әйнекке тиіп тұру керек
+әйнекке тек ұрт төмпешігімен ғана тиеді, ал таңдай төмпешігі әйнекке 1 мм жетпейді
әйнекке тек таңдай төмпешігі ғана тиеді, ал ұрт төмпешігі әйнекке 1мм жетпейді
екі төмпешіктің екеуі де 1 мм жетпейді
ұрт төмпешігі әйнекке 1 мм жетпейді, ал таңдай төмпешігі әйнекке 0,5 мм жетпейді
477.Жоғарғы жақтың алдыңғы бөлiгiне салынатын көпiр тәрiздi протездiң жасанды тiстерi қызылиекке қарағанда қандай пiшiнде жасалуы керек?
шайнау кеңiстiгi пiшiнде
+жанасқан пiшiнде
ершiк тәрiздi
көлденең пішінде
қиғаш пішінде
478.Көпiр тәрiздi протездiң аралық бөлiгiн ершiк тәрiздi пiшiнде жасауға бола ма?
болады
+болмайды
кейде болады
кейде болмайды
тікелей жасаған дұрыс
479.Көпiр тәрiздi протездiң аралық бөлiгіндегi пластмасса фасетка шырышты қабыққа қарағанда қалай жайласуы керек?
шырышты қабыққа жанасуы керек
+шырышты қабыққа жанаспау керек
фасеткiнiң шырышты қабыққа қатынасының мәнi жоқ
шырышты қабыққа тиіп тұрған дұрыс
алшақ жатқан жөн
480.Металды керамикалық көпiр тәрiздi протездiң аралық бөлiгiн ершiк тәрiздi қылып жасау мүмкiн бе?
мүмкiн
+мүмкiн емес
кейде болады
кейде болмайды
жасаған дұрыс
481.Көпiр тәрiздi протездегi тiстердiң және жасанды тiстердiң шайнау төмпешiктерi қандай пiшiнде болуы керек?
анық бөлiнiп тұруы керек
+дөңгеленiп онша анық болмағаны дұрыс
жалпақ болуы керек
бедерлі болған дұрыс
жалпақ болған дұрыс
482.Көпiр тәрiздi протездiң бөлiктерiн дәнекерлемес бұрын оларды алдын ала немен бекiтедi?
+базистi балауызбен жабысқақ балауызбен
мүсiндегiш балауызбен
дәлденген электродәнекермен
дәлденген магнит дәнекермен
483.Металды керамикалық көпiр тәрiздi протездi қай мүсiнде жасайды?
суперғаныш мүсiнде
+құрамалы мүсiнде (разборный)
медициналық ғаныш мүсiнде
отқа төзiмдi мүсiнде
металл мүсінде
484. Көпір тәрізді металл протездің тірек сауыттарын шақтап кигізіп көру қандай клиникалық кезеңге жатады?
бірінші кезеңге
+екінші кезеңге
үшінші кезеңге
төртінші кезең
бесінші кезең
485.Кеннедидің жіктеуі бойынша тіс қатарының қандай кетігінде көпір тәрізді протез жасау абсолютті көрсеткіш болып табылады?
I, II, III, IV класстар
I, II класс
I, III класс
I, II, III класс
+III, IV класс
486.Көпір тәрізді протез дайындаудың II-клиникалық кезеңінде не істейді?
орталық ара қатынасын анықтау және бекітілмеген тістемде альвеола биіктікті анықтау
тексеру, диагноз қою
мүсін құю
+сауытты кигізіп шақтау, тістем күйінде қалып алу
протезді кигізіп шақтау, тістем күйінде қалып алу
487.Көпір тәрізді протездің аралық бөлігіне қандай талаптар қойылады?
+шайнау бетінің кеңдігі, жұлынған тіс сауыттың көлеміне сай болу керек
сауыт ені аралық бөліктің енімен бірдей болмауы керек
сауыт ені аралық еніне қарағанда үлкен болу керек
техниктің мамандануына байланысты кеңдігінің мәні жоқ
тірек тістердің көлемінен үлкен болу керек
488.Қандай себеп жартылай екіншілік адентияға алып келеді?
тұрақты тістер ұрығының толық қалыптаспауы
қызылиек аурулары
шықшыт буынының аурулары
таңдайдың жырығы
+тісжегінің асқынулары
489.«Көпір тәрізді» протезге дұрыс анықтама беріңіз:
протездің конструкциясы көпірдің конструкциясына ұқсас
алынбайтын протез, тіс қатарындағы кетіктің орнын толтырады
протез тіс қатарындағы кетіктің орнын толтырады, тірек тістерге цементпен бекітіледі
+алынбайтын протез кем дегенде екі тірегі бар, кіші және орта тіс қатарының кетігін кетіреді
бір тіректі көпір тәрізді протез
490.Қандай жағдайда шайнау қысымы көпір тәрізді тістің тірек тістеріне физиологиялық тұрғыдан жайсыз болады?
тірек тістер функциональді бағыттаушы топқа кіргенде
тісаралық кетік тік сызықты бағытта болғанда
тірек тістерге әртүрлі функциялы тістер қосылғанда
тірек тістер функциональді бағыттаушы топқа кірмегенде
+тірек тістерге қысым бұрыштан түскенде
491.Көпір тәрізді протез кезінде шайнау қысымы қандай тінге таралмайды?
пародонтқа
тірек тістерге
көрші тістерге
қарама-қарсы тістерге
+шырышты қабыққа
492.Көпір тәрізді протездің функциональді тиімділігі қандай?
+90-95% шайнау тиімділігін қалпына келтіреді
эстетикаға сай емес
барлық тіс қатарын қалпына келтіреді
80-90% шайнау тиімділігін қалпына келтіреді
70-80% қалпына келтіреді
493.Ортопедиялық стоматология клиникасында бір тірек тісті көпір тәрізді протез қолданыла ма?
иә, көпір тәрізді протездер бір тіске бекуі мүмкін
жоқ, мұндай протез қолданылмайды
+кіші азу тістер немесе фронтальді тұста тіс жоқ болғанда протездеуге қолданылады
тек бүйір тістерге протездеуге қолданылады
басқа протез түрлерін қолдану мүмкін болмаған жағдайда қолданылады
494.Көпір тәрізді протез дайындағанда тірек тістердің санын дұрыс таңдап алмау неге алып келеді?
функциональді артық күштің түсуіне
қызылиекті зақымдауға
+көпір тәрізді протез денесінің сынуына
қарсы тістердің периодонтында патологиялық үрдістің дамуына
тірек тістердегі ұлпаның патологиясына
495.Көпір тәрізді протездің аралық бөлігін қандай жадығаттан мүсіндейді?
+мүсіндеуіш балауызбен
негіздік балауызбен
лавакспен
доғалы балауызбен
протакрил арқылы
496.Протезбен қарсы тістердің арасында түйісу болмаған кезде не істеу керек?
+протезді қайта жасау керек
сауытты ұзарту керек
цементпен көтеріп мойнына дейін отырғызу керек
қайта мүсіндеу керек
қарсы тіске пломба салу керек
497.Көпір тәрізді протезді уақытша бекіту үшін не қолданылады?
+суға шыланған дентин
висфат-цемент
фосфат-цемент
адгезор
репин
498.Сауытты тірек тіске кигізіп көргенде қызылиегі ағарып кетті, бұл нені көрсетеді?
+сауыттың ұзын болғанын
сауыттың тар болғанын
сауыттың кең болғанын
сауыттың қысқа болғанын
тістемнің биіктеуін
499.Көпір тәрізді протезді бекітудің алдында тірек тістерді қандай дәрі-дәрмектің ерітіндісімен өңдеу керек?
люголь ерітіндісімен
10% марганец ерітіндісімен
ортофосфор ерітіндісімен
+спиртпен
сутегінің асқын тотығымен
500.Қандай мақсатпен көпір тәрізді протезді мүсіндеуді артикуляторда жүргізеді?
эстетикалық талаптарға сай
парадонт жарақаттарының алдын алу үшін
жақсы жабысу үшін
+біркелкі окклюзиялық түйісуге жету үшін
тез мүсіндеу үшін
501.Көпір тәрізді протез қандай құрама бөліктерден тұрады?
негіз және ұстап тұрушы кламмерлерден
жасанды сауыттардан
+тіректі бөліктер мен аралық бөліктерден
сақиналы қондырмадан
кламмерлері бар сауыттардан
502.Көпір тәрізді протезді мүсіндегенде денесі мен шырышты қабықтың арасында 2-3 мм саңылау қандай пішінде сақталу қажет?
сына тәрізді
+иек тәрізді
иек тәрізді, жанаса
аралас
вертикальді
503.Көпір тәрізді протезді бүйір бөлікке салуға қанша тістің болмауы көрсеткіш болып табылады?
+3-4 тістен кем емес
4-5 тістің болмауы
4-6 тістің болмауы
7 тістің болмауы
жоқ тістердің санының маңызы жоқ
504. Көпір тәрізді протездерге қойылатын клиникалық талаптар қандай?
серпімділігі
жұмсақтылығы
+тиімділігі
мықтылығы
жылу өткізгіштігі
505.Пластмассалы фасетканың сынап кету себебі?
+металды қаңқаның ретенциялық ілмегінің қысқа болуы
полимеризацияның бұзылуы
металды қаңқаны мүсіндеудің дұрыс болмауы
тірек тістердің дұрыс мүсінделмеуі
металды қаңқа ілмегінің ұзын болуы
506.Пластмассалы көпір тәрізді протезді бекіту үшін қандай цементті қолдануға тыйым салынған?
адгезор
фосфат-цемент
унифас
висфат-цемент
+күмісті фосфат
507.Құрамдастырылған көпір тәрізді протездің тірек тістерін шақтап көру, қай кезеңде істеледі?
1
+2
3
4
5
508.Көпір тәрізді протездің сыну себебіне не жатады?
+сауыттарды дәнекерлеуге алаңның аз болуы
көп мөлшерде бура қолдану
көпір тәрізді протездің денесі мен сауытындағы саңылаулар
дәнекерлеудің үлкен алаңы
дәнекердің көп болуы
509.Пластмассалы көпір тәрізді протездің түсін қай клиникалық кезеңде анықтайды?
+1
2
3
4
5
510.Көпір тәрізді протезді висфат-цементке бекіту кезінде мүмкін болатын қателіктер мен асқынулар қандай?
+тістемнің биіктеуі
цементтің жай қатуы немесе қатпауы
қызылиекке жетіп жатуы
сауыт астына мақта бөліктерінің кіріп кетуі
гальванизм көрінісі
511.Көпір тәрізді протездің тірек тістері мен аралық бөлігін желімдеп тұрған жабысқақ балауызды немен ерітіп шығарады?
дәнекерлеуші аспаппен
газды горелкамен
бензинмен, мономермен сүртеді
спиртті ыдыста қыздырады
+қайнаған сумен кетіреді
512.Көпір тәрізді протезді уақытша немен бекітуге болады?
+дентинді сумен
висфат-цементпен
фосфат-цементпен
адгезормен
сиэластпен
513.Қай клиникалық кезеңде тіректік пластмассалық сауыттарды қайта негіздеуге болады?
1
+2
3
4
5
514.Тіс қатарының Кеннеди бойынша қай кластық ақауын көпір тәрізді протездер толықтырады?
1,2-класс
1,3-класс
2-4-класс
+4-класс
1-4-класс
515.Кеннеди жіктеуінің негізіне не жатады?
+тістердің топтастырылуы, ақаудың сипаты, орналасуы
жақта орналасуына байланыссыз, жеке сақталған тістерге байланысты
тістемнің функциональді жағдайы
тұрақты орналасқан сау тістер саны
жоқ тістер саны
516.Пластмассалы көпір тәрізді протезді бекітудің басқа көпір тәрізді протезді бекітуден айырмашылығы неде?
+қайта негіздеу (перебазировка)
фосфат-цементке отырғызу
қызыл иек жарақаты
көпір тәрізді протез денесінің сынып қалуы
антогонист тістердің периодонтында паталогиялық үрдістің дамуы
517.Пластмассалы көпір тәрізді протез үшін тірек тістерді егеу неге тең?
0,2мм
0,5мм
1,0мм
+1,5мм
2-3мм
518.Көпір тәрізді протез салу үшін тірек тістерді егеуді қай беттен бастайды?
окклюзиялық беттен
тіл бетінен
вестибулярлы беттен
+жанасу бетінен
мойын бетінен
519.Тірек тістердің шайнау бетін қандай бормен егейді?
+алмаз бормен
шар тәрізді бормен
кері конус тәрізді бормен
фиссурлы бормен
цилиндр тәрізді бормен
520.Тістемді биіктетіп тұрған көпір тәрізді протездің аралық бөлігін қандай аспаппен өңдейді?
үлкен карборунд тасымен
екі жақты тегершікпен
+вулканитті тегершікпен
бір жақты тегершікпен
алмаз бормен
521.Көпір тәрізді протезді салу үшін дайындауға қажетті көрсеткіш?
тірек тістердің қозғалғыштығы
тіс қатарының шектелмеген ақауы
+ақауды шектейтін тістердің үлкен конвергенциясы
тіс қатары ақауының ұзақтығы
ақауы шектелмейтін конвергенциясы
522.Көпір тәрізді протез дайындау үшін тірек тістерді егеудің ерекшеліктері қандай?
көпір тәрізді протездің құрылымына байланысты
тірек тістер санына байланысты
+тірек тістердің қабырғаларының толық параллельдігін сақтауға байланысты
қабырғаларының орналасуына байланысты
параллельдікті сақтау міндетті емес, ең бастысы көп мөлшерде қатты тінді егеп тастау керек
523.Окклюзиялық білігі бар балауыз базистің деформациясын болғызбау үшін немен беріктігін арттырады?
тез қататын пластмассамен
ғанышты блокпен
+металл сыммен
балауызды қалыңдату арқылы
негізді қалыңдату арқылы
524.Көпір тәрізді протездің қандай түрлері бүгінгі талаптарға сай емес?
біртұтас құйылған
+дәнекерленген
құрамдастырылған
тіреп-ұстап тұрушы кламмерлері бар
адгезивті
525.Металды керамикалық және пластмассалық протез жасау үшін қалыптың қандай түрін алады?
функциональді
тістем күйінде (в прикусе) қалып алу
жартылай қалып алу
+толық анатомиялық қалып алу
ерікті әдіспен қалып алу
526.Окклюзиялық бастырма үшін орынды қандай құрал-саймандармен жасайды?
сепарациялық тегершіктермен, карборунд тастармен
сайлы бұрғылармен
жалын тәрізді бұрғылармен және сепарациялық тегершіктермен
+карборунд және алмаз тастармен
шар тәрізді және сайлы бұрғылармен, сепарациялық бұрғылармен
527.Физиологиялық тыныштық кезеңінде тістер аралығы неге тең?
0-2 мм-ге
+2-4 мм-ге
4-6 мм-ге
6-8 мм-ге
8-10 мм-ге
528.Металсыз протез салу жүйесіне не кіреді?
фарфор протездер
ситальді протездер
металды протездер
+«Targjg Vectrig» жүйесінің протездері
пластмассалы протездер
529. «Сеrec» жүйесі дегенді қалай түсінеміз?
+фрезерлеу арқылы протездер жасау
панорамды рентген түсіруге арналған аспап
толық тіссіз жаққа тістерді орналастыру жүйесі
пластиналы протездерді полимеризациялау жүйесі
жасанды сауытпен көпір тәрізді протезді алу жүйесі
530.Жалғыз тістің немесе жақ сүйектегі тіс түбірінің негізгі биологиялық ерекшелігін атаңыз:
+алмалы-салмалы протезге бейімделуді оңтайлатады
тіс протезінің әсерін жақсартады
тіс протезінің бекітілуін жақсартады
жасанды тіс қатарының конструкциялануын жақсартады
альвеола өсінді биіктігін семуден сақтайды
531.Жазық түрде кламмерді қолданғанда алмалы-салмалы пластиналы протездің фиксациясы қалай болады?
+ең қолайлы болады
қолайлы болады
жоғары жақта қолайлы болады
жоғарғы, төменгі жақта қолайсыздау болады
қолайлы емес
532.Қиғаш сызықтық кламмерді қолданғанда алмалы-салмалы пластиналы протездің фиксациясы қалай болады?
ең қолайлы болады
қолайлы болады
+жоғары жақта қолайлы болады
жоғарғы, төменгі жақта қолайсыздау болады
қолайлы емес
533.Көлденең сызықтық орналасқан кламмерді қолданғанда алмалы-салмалы пластиналы протездің фиксациясы қалай болады?
ең қолайлы болады
+қолайлы болады
жоғары жақта қолайлы болады
жоғарғы, төменгі жақта қолайсыздау болады
қолайлы емес
534.Сагитальді сызықтық орналасқан кламмерді қолданғанда алмалы-салмалы пластиналы протездің фиксациясы қалай болады?
ең қолайлы болады
қолайлы болады
жоғары жақта қолайлы болады
+жоғарғы, төменгі жақта қолайсыздау болады
қолайсыз
535.Нүктелі орналасқан кламмерді қолданғанда алмалы-салмалы пластиналы протездің фиксациясы қалай болады?
ең қолайлы болады
қолайлы болады
жоғары жақта қолайлы болады
жоғарғы, төменгі жақта қолайсыздау болады
+қолайсыз
536.Жартылай алмалы-салмалы протездің бекіту элементіне не жатады?
+механикалық бейімделу
протез негізі
жасанды тіс қатары
адгезивті крем
жоғарғы жақ төмпешігі
537.Тіс қатарының үлкен ақауы кезінде пластиналы протез негізіне түсетін шайнау қысымын қалай азайтуға болады?
+негіздің үлкен көлемін сақтау
механикалқ бекігіштер қолдану
тістерді аз көлемде қою
негіз алаңын азайту
жеңіл базис қолдану
538.Егер пластиналы протез көмегімен тіс қатарының ақауын орнына келтіре алса, онда орталық окклюзияны қалай бекітуге болады?
жұмсартылған балауыз жолақ көмегімен
тістем бөлігі көмегімен
+окклюзияның іздемелі биіктігі тістем білігі көмегімен
қалыптық масса көмегімен
балауыз базис көмегімен
539.Жартылай алмалы-салмалы пластиналы протез тіс-жақ сүйек жүйесінің шайнау тиімділігін қаншалықты қалпына келтіреді?
+55-70%
70-90%
95-100%
45-55%
90-95%
540.Қанша тіс жоқ болғанда емдеуге жартылай алмалы-салмалы пластиналы протез қолданылады?
4-9
1-4
+9-13
4-10
2-4
541.Жоғарғы жақтың алдыңғы тістерінде жартылай алмалы-салмалы пластиналы протездің негізі қалай дұрыс орналасады?
тістің клиникалық экваторынан сәл төмен
+таңдай төмпешігінен сәл төмен
тістің экваторынан жоғары
альвеола өсіндісінен төмен
альвеола өсіндісінен жоғары
542. Төменгі жақтың тістерінде жартылай алмалы-салмалы пластиналы протездің негізі қалай дұрыс орналасады?
+тістің клиникалық экваторынан сәл төмен
таңдай төмпешігінен сәл төмен
тістің экваторынан жоғары
альвеола өсіндісінен төмен
альвеола өсіндісінен жоғары
543.Жартылай алмалы-салмалы пластиналы протездің негізгі элементтері:
+жасанды тістер, негіз, кламмерлер
сауыт, аралық бөлік, негіз
негіз, кламмерлер, вестибулярлы доға
доға, негіз, кламмерлер, жасанды тістер
сауыт, жасанды тістер, кламмерлер
544.Торус дегеніміз не?
төменгі жақтың альвеола өсіндісіндегі сүйек төмпешігі
жоғарғы жақтың альвеола өсіндісіндегі сүйек төмпешігі
ішкі қисық сызық аймағындағы сүйек төмпешігі
+қатты таңдай тігіс аймағындағы білік тәрізді сүйек қалыңдығы төбешігі
төменгі бірінші молярдың вестибулярлы жақ аймағындағы көрінетін сүйек төбешігі
545. Пластмассалы тістер протез негізіне қалай бекітіледі?
түймелі крампон мен саңырауқұлақ тәрізді кеңістіктер арқасында механикалық тәсілмен
+химиялық бірігудің арқасында
компрессонды әдіспен
декомпрессонды әдіспен
әмбебап әдіспен
546.Жасалу әдісіне байланысты кламмерлердің түрін атаңыз?
бір иықты, екі иықты, көптізбекті
дентальді, дентоальвеоларлы
+иілген, құйылған
ұстаушы, тірек-ұстаушы
металды, пластмассалы
547.Жартылай алмалы-салмалы пластиналы протездің екі қабатты негізін не себептен дайындайды?
+протез орнының жұмсақ тіндерінің батыңқылығын біркелкі емес болғанда
протез орнының батыңқы шырышты қабығына қысым түспеу үшін
парадонт ауруы болғанда тірек тістердің қозғалғыштығын төмендету үшін
протездің қызметін ұзарту үшін
протез эстетикасын жақсарту үшін
548. Жартылай алмалы-салмалы пластиналы протездің негізін дайындау үшін қандай материалдар қолданылады?
+«Фторакс», «Этакрил» пластмассасы
«Протакрил», «Редонт»
металл құймалары
«Синма 74», «Синма М»
фарфор
549.Экзостоз дегеніміз не?
+төменгі жақтың альвеола өсіндісіндегі сүйек төмпешіктері
жоғарғы жақтың альвеола өсіндісіндегі сүйек төмпешіктері
ішкі қисық сызық аймағындағы сүйек төмпешіктері
қатты таңдай тігіс аймағындағы білік тәрізді сүйек төбешігі
төменгі бірінші молярдың вестибулярлы жақ аймағындағы көрінетін сүйек төмпешігі
550.Жартылай алмалы-салмалы пластиналы протезді дайындауда бірінші клиникалық кезеңде не жүргізіледі?
жартылай алмалы-салмалы пластиналы протездің құрылымын тексеру
орталық окклюзияны анықтау және бекіту
+жоғарғы және төменгі жақтан толық анатомиялық қалып алу
жартылай алмалы-салмалы протезді шақтап көру және өткізу
анатомиялық қалыпты протезделетін жақтан алу
551.Жартылай алмалы-салмалы пластиналы протезді дайындауда үшінші клиникалық кезеңде не жүргізіледі?
+жартылай алмалы-салмалы пластиналы протездің құрылымын тексеру
орталық окклюзияны анықтау және бекіту
жоғарғы және төменгі жақтан толық анатомиялық қалып алу
жартылай алмалы-салмалы протезді шақтап көру және өткізу
анатомиялық қалыпты протезделетін жақтан алу
552.Протезді бекіту (фиксациялау) дегеніміз не?
+жақ сүйекке протезді статика кезінде тұрақтау
протездің шайнау, сөйлеу кезінде тұрақтылығы
жақ сүйекте протездің статика және динамика кезінде тұрақтылығы
бұндай түсінік жоқ
протездің тұрақтылығы тек жұту кезінде
553.Жартылай алмалы-салмалы пластиналы протездің телескопиялық бекіту жүйесі дегеніміз не?
тіс-кламмерлер жүйесі
сауыт-кламмерлер жүйесі
+қалпақша-сауыт жүйесі
имплантат-кламмерлер жүйесі
Оксман жүйесі
554.Жартылай алмалы-салмалы пластиналы протездің телескопиялық бекіту жүйесі көбінесе қай тіске дайындалады?
алдыңғы тістерге
+бүйір тістерге
тек соңғы молярға
тек сүйір тіске
телескопиялық бекіту жүйесі қазір қолданылмайды
555.Кеммени кламмері дегеніміз не?
тірек-ұстаушы кламмерлер
металды пластмассалы пелоттар
+пластмассалы дентоальвеолярлық кламмер
көп тізбекті кламмерлер
телескопиялық жүйе
556.Протездің тұрақтануы (стабилизациялану) дегеніміз не?
статика жағдайында протездің жақта бекітілуі
+протездің шайнау, сөйлеу кезінде тұрақтылығы
статика және динамика жағдайында протездің бекітілуі
бұндай түсінік жоқ
протездің тұрақтылығы тек жұту кезінде байқалады
557. Кеммени кламмерлері не үшін қолданылады?
кез-келген жағдайда науқастың қалауы бойынша
+көлденең қысымнан тірек тістердің жүктемесін азайту үшін
тік қысымнан тірек тістердің жүктемесін азайту үшін
эстетикалық сапа үшін
протезге үйренуді тездету үшін
558.Қай кезде жартылай алмалы-салмалы пластиналы протезді дайындағанда түссіз пластмасса қолданылады?
кез-келген жағдайда науқастың қалауы бойынша
+бояғыштарға аллергиялық реакциясы болғанда
гиперсаливацияда
морфологиялық элементтер болғанда
гипосаливацияда
559.Жартылай алмалы-салмалы пластиналы протезді бекітудің қай түрінде ең көп кламмер басым келеді?
нүктелік
трансверзальді
диагональді
сагитальді
+жазық
560.Аталған анатомиялық құрылымдардың қайсысы оңтайлы ретенциялы қасиетке ие?
альвеолалық өсінді
+тіс
жоғарғы жақ төмпешіктері
таңдай күмбезі
ішкі қисық сызықтар
561.Аталған кламмерлердің қызмет атқаратын бөлігін көрсетіңіз?
дөңгелек жолақтар
+ұстаушы, тірек, тірек-ұстаушы бөліктер
иілген, құйылған бөліктер
бір иықты, екі иықты бөліктер
металды, пластмассалы бөліктер
562.Анатомиялық ретенция дегеніміз не?
+протез орнындағы табиғи анатомиялық түзілістер
протез орнындағы физиологиялық түзілістер
адгезия құбылысы
адгезия түрі
когезия түрі
563.Жартылай алмалы-салмалы пластиналы протезді ауыз қуысына шақтап көру ненің көмегімен жүргізіледі?
химиялық қаламмен
ғаныш арқылы
+көшірме қағаз арқылы
балауыз арқылы
қалыптық массамен
564.Орталық окклюзияны анықтау үшін балауыз құрылымды неден дайындайды?
жабысқақ балауыздан
мүсіндеу балауыздан
+негіз балауыздан
бюгельді балауыздан
ара балауыздан
565.Жасанды тістерді жанама тәсілмен қандай жағдайда қояды?
жоғарғы ерні қысқа болса
жоғарғы ерні ұзын болса
альвеолалық өсінді айқын білінсе
алдыңғы тіс қатарында бір тіс болмаса
+альвеолалық өсінді атрофияланған жағдайда
566.Жартылай алмалы-салмалы пластиналы протездің негізіне жасанды фарфор тістер қалай бекітіледі?
+механикалық
химиялық
желімнің көмегімен
арматуралық сым көмегімен
балауыз көмегімен
567.Алмалы-салмалы пластиналы протезді дайындауда тіс қатарының қандай ақауы (Кеннеди классификациясы бойынша) абсолютті көрсеткіш болады?
+бірінші – екінші
екінші – үшінші
үшінші – бірінші
төртінші – екінші
үшінші – екінші
568.Сымнан жасалған ұстаушы кламмердің бөліктерін атаңыз
иық, дене
өсінді, ертоқым, иық
иық, окклюзиялық жапсырма
өсінді, окклюзиялық жапсырма
+дене, иық, өсінді
569.Кеннеди бойынша бірінші класс тіс қатарының ақауы болғанда пластмассалы протез беку үшін кламмер сызығын қалай орналастырған дұрыс?
тік немесе тікелей
+трансверзальді немесе диагональді
сагитальді немесе фронтальді
жазықтық бойынша
нүктелік
570.Орталық окклюзияны анықтап болған соң «тістем біліктің» (фронтальды) алдыңғы бөлігінде қандай белгілер салынады?
мұрын-құлақ, көз қарашық сызығы
сүйір тістер және орталық сызықтары, езу сызығы
күлу сызығы, мұрын-құлақ сызығы
+жымию сызығы, орталық сызық, сүйір тістер сызығы
мұрын-құлақ, орталық сызық
571.Жоғарғы және төменгі тістер арасының орталық сызыққа сәйкес келмеуі нені білдіреді?
орталық окклюзияны
ортаға жақын оклюзияны
+бүйір жақты окклюзияны
алдыңғы окклюзияны
артқы окклюзияны
572.Жартылай алмалы-салмалы пластиналы протездің негізгі шекарасы неге байланысты?
пластмассаның түріне
негіздің қалыңдығына
тірек тістердің ұзындығына
тірек тістердің парадонт күйіне
+қалған тістердің санына
573.Қозғалмалы тістерден бір кезеңде қалып алу үшін қандай қалыптық материал қолданалады?
балауыз
ғаныш
стенс
+альгинатты
каучук
574.Жартылай алмалы-салмалы пластиналы протездің (ЖАСП) кламмерлер иығы тіске қалай жанасып тұруы керек?
бір нүктеде ғана жанасады
+кламмер иығы тіске тығыз жанасады
тек қана тіс мойнына жанасады
шырышты қабыққа жанасады
қызылиекке жанасады
575.Аттачмендер құрылымы жағынан қандай болады?
қарапайым және күрделі
+құлыптық және топсалы
топсалы және кламмерлі
қарапайым және құрама
қарапайым және әмбебап
576.Төменде аталған кламмердің қандай элементі ретенциялық қасиетке ие?
өсіндісі
+иығы
денесі
окклюзиялық бастырмасы
өсіндісі мен денесі
577.Жоғарғы жақта барлық бүйір тістер сақталған кезде жартылай алмалы-салмалы пластиналы протездің дистальді шекарасы қалай өтеді?
«А» сызығынан 1мм артта
«А» сызығы бойымен
«А» сызығынан 2мм алдыға қарай
+қатты таңдайды алдыңғы 1/3 бөлігінің аймағында
жұмсақ және қатты таңдай шекарасында
578.Жоғарғы жақта барлық алдыңғы тістер топтары сақталған кезде жартылай алмалы-салмалы пластиналы протездің дистальді шекарасы қалай өтеді?
«А» сызығынан 1,5мм артта
жұмсақ және қатты таңдай шекарасымен
+жоғарғы жақ төмпешіктерінің «А» сызығынан сәл алдында
таңдайдың алдыңғы 1/3 бөлігінде
жұмсақ таңдайдың артқы 1/3 бөлігінде
579.Тіс қатарының шектелмеген кетігі бар кезеңде төменгі жақ пластиналы протездің дистальді шекарасы қандай?
шырышты төмпешіктер жабылмайды
шырышты төмпешіктер 3мм жабылады
+шырышты төмпешіктер жартылай жабылады
дистальді шекара 6-шы тіс тұсынан өтеді
дистальді шекара 7-ші тіс тұсынан өтеді
580.Жартылай алмалы-салмалы протез дайындау кезінде жасанды тістерді орналастыруға төмендегі белгілердің қайсысы басымды болып табылады?
беттің түрі домалақ, сопақша, үшбұрышты т.б.
жымыю сызығының сипаттамасы
науқастың жасы мен жынысы
қалған тістердің саны және анатомиялық пішіні
+парадонт пен шырышты қабаттың жағдайы
581.Жартылай алмалы-салмалы протез қолданған кезде оның теріс әсеріне не жатады?
протездің бөтен заттық әсері
эстетикалық, гигиеналық сапалары
тірек тістердің егелуі
тірек тістерді бекіте түсуі
+тірек тістердің бірте-бірте қозғалуы
582. Қандай жағдайда жасанды тістер жанастырыла орналастырылады?
альвеола өсіндісінің алдыңғы бөлігі төмен болғанда
альвеола өсіндісінің бүйір бөлігі биік болғанда
+альвеола өсіндісінің алдыңғы бөлігі биік болғанда
альвеола өсіндісінің бүйір бөлігі төмен болғанда
альвеола өсіндісінің орташа биіктігінде
583.Қай жағдайда жасанды тістер қызыл иекке орналастырылады?
+альвеола өсіндісінің алдыңғы бөлігі төмен болғанда
альвеола өсіндісінің бүйір бөлігі биік болғанда
альвеола өсіндісінің алдыңғы бөлігі биік болғанда
альвеола өсіндісінің бүйір бөлігі төмен болғанда
альвеола өсіндісінің орташа биіктігінде
584.Жартылай алмалы-салмалы протез жасағанда орталық окклюзияны анықтау және бекіту нешінші клиникалық кезеңде жүргізіледі?
1
+2
3
4
5
585.Жартылай алмалы-салмалы протез жасағанда протезді кигізіп көріп және оны тапсыру нешінші клиникалық кезеңде жүргізіледі?
1
2
3
+4
5
586.Жартылай алмалы-салмалы протезді ең қолайсыз бекіту түрін көрсетіңіз?
диагональді
+нүктелік
трансверзальді
сагитальді
жазықтық
587.Тіс қатарының екі жақты шектелмеген кетігі Кеннеди бойынша нешінші класқа жатады?
+1
2
3
4
5
588.Тіс қатарының бір жақты шектелмеген кетігі Кеннеди бойынша нешінші класқа жатады?
1
+2
3
4
5
589.Тіс қатарының бүйір бөлігінде шектелген кетігі Кеннеди бойынша нешінші класқа жатады?
1
2
+3
4
5
590.Тіс қатарының алдыңғы бөлігінде шектелген кетігі Кеннеди бойынша нешінші класқа жатады?
1
2
3
+4
5
591.Жартылай алмалы-салмалы пластиналы протезді жасағанда екінші клиникалық кезінде не істелінеді?
протездің құрылымын тексеру
+орталық окклюзияны анықтау және бекіту
жоғарғы және төменгі жақтардан толық анатомиялық қалып алу
протезді кигізіп көру және тапсыру
тек қана протезделетін жақтан толық анатомиялық қалып алу
592.Жартылай алмалы-салмалы пластиналы протезді дайындаған кезде жұмысшы қалыпты алу үшін қандай қалыптық материалдар қолданылады?
+стомальгин, «Урееn»
стенс, дентол
ғаныш
ғаныш, стенс
дентафлекс, гелин
593.Протездің негізіне пластмассалы тістер қалайша бекітіледі?
түймелік крампон мен саңырауқұлақ тәрізді қуыстар арқылы механикалық тәсілмен
+химиялық жолмен
компрессионды әдіспен
декомпрессионды әдіспен
әмбебап әдіспен
594.Пелоттар дегеніміз не?
пластмассалы тіс альвеолды кламмерлер
металды көп тізбекті кламмерлер
Румпель-Шредер-Дольдер штангалы жүйелер
тіреп ұстап тұрушы кламмерлер
+негізге сым арқылы қосылған пластина тәрізді бекітулер
595.Пелоттар қай кезде қолданылады?
тіс қатарының Кеннеди бойынша 4 класс кетігінде
тіс қатарының Кеннеди бойынша 1,2,3 класс кетігінде
+көбінесе жоғарғы жақтың альвеола қыры шығыңқы пішінді және жоғары ерін қысқа болған кезде
жоғарғы жақтың альвеола өсіндісі төмен және жоғары ерін ұзын болған кезде
науқастың қалауы бойынша әр жағдайда
596.Кеммени кламмері неден жасалады?
+негіздік материалдан
балауыздан мүсіндейді
сымнан иеді
балауыздан мүсіндеп эластикалық пластмассадан жасайды
синма-М пластмассадан жасайды
597.Орталық окклюзияны анықтау үшін ғаныш мүсіндер клиникаға қандай түрде келеді?
окклюдаторда бекітілген
+окклюзиялық білігі бар балауыз негізбен
окклюдаторда бекітілген окклюзиялық білігі бар балауыз негізбен
жасанды тістері бар білікпен
негізі бар жасанды тістермен
598.Жасанды тістерді орналастыру кезінде мұрын қанатынан өтетін сызық неге сәйкес келеді?
сүйір тістің медиальді бетіне
сүйір тістің дистальді бетіне
+сүйір тістің ортасына
бірінші азу тістің ортасына
бүйір күрек тіс ортасына
599.Беттің төменгі бөлігінің биіктігін өлшеудің ең объективті әдісі:
+анатомиялық-физиологиялық әдіс
анатомиялық әдіс
антропометриялық әдіс
физиологиялық әдіс
биологиялық әдіс
600.Беттің орталық сызығы не үшін жүргізіледі?
жасанды тіс мойнын орналасуын анықтау үшін
тістердің енін анықтау үшін
тістердің пішінін анықтау үшін
тістердің түрін анықтау үшін
+орталық күрек тістердің орналасуын анықтау үшін
601.Алмалы-салмалы пластиналы протездің құрылымын тексеру кезеңінде клиникаға не беріледі?
ғаныш мүсіндегі окклюзиялық білігі бар балауыз негіз беріледі
тістері және кламмерлер бар пластмассалы негіз
+окклюдатордағы ғаныш мүсіндегі кламмерлері бар балауыз негіз беріледі
ғаныш мүсінде тістері және кламмерлері бар балауыз негіз беріледі
окклюдаторға орнатылған окклюзиялық білігі бар балауыз беріледі
602.Алмалы-салмалы протездің табаны (базисі) үшін қажет АКР-7 пластмассаның авторларын атаңыз.
+Б.Н.Бынин, М.В.Выгодский
В.Н.Батовский, И.Я.Поюровский
В.Н.Копейкин, В.Л.Гроссман
В.А.Курляндский
И.М.Оксман, М.Т.Бушан
603.Бюгельді протез жасағанда отқа төзімді мүсінді қосарластырған (дублирование) кезде жұмысшы ғаныш мүсінінің кемерлерін немен толтырады?
қарапайым ғанышпен
жоғарғы сапалы ғанышпен
+балауызбен
отқа төзімді массамен
мольдинмен
604.Күрделі құрылымды бюгельді протездің қаңқасын қандай мүсінде мүсіндеген жөн?
+отқа төзімді мүсінде
ғанышты мүсінде
аралас мүсінде
құрамдастырылған мүсінде
металл мүсінде
605.Бюгельді протездің қаңқасын жұмысшы ғаныш мүсінде шақтап көргенде нені ескерген жөн?
қаңқаны тек қана перпендикулярлы бағытта енгізу керек
+параллеометрияда таңдап алынған енгізу жолдарын ескерген жөн
көлденең бағытта енгізу керек
тік бағытта енгізу керек
орташа бағытты ескерген жөн
606.Бюгельді протез қаңқасының ершігі қай жерде орналасуы керек?
+альвеола өсіндісі қырының үстінде
альвеола өсіндісінің ұшындағы оральді қырында
альвеола өсіндісінің вестибулярлы қырында
альвеола өсіндісінің вестибулярлы қырында
вестибулярлы ылди мен қыры үстінде
607.Төменгі жақ-бет жүйесіндегі (ТЖБЖ) тіс протезі шырышты қабық пародонт тістің өзара оңтайлы физиологиялық қызметін сақтайтын тіс протезін атаңыз?
тіс салмасы жартылай сауыт, толық сауыт
көпір тәрізді протез
пластиналық протез, толық сауыт
штифті тістер, салма
+доғалы (бюгельді) протез
608.Қанша тіс жоқ болғанда доғалы протезбен емдеу керек?
+4-9 тіс
1-4 тіс
9-13 тіс
3-10 тіс
13-15 тіс
609.Доғалы протездің тіреп-ұстап тұратын кламмері қаңқаның ертоқымымен тұрақты берік қосылған кезде (стабильді) протез астындағы қандай тіректі тіндерге қысым көп түседі?
+тістің өзіне
тіс пен шырышты қабыққа
шырышты қабыққа
альвеола өсіндісіне
пародонтқа
610.Доғалы протездің тіреп-ұстап тұратын кламмері қаңқаның ертоқымымен босаңдау (лабильді) түрде қосылған кезде протез астындағы қандай тіректі тіндерге қысым көп түседі?
тістің өзіне
тіс пен шырышты қабыққа
+шырышты қабыққа
альвеола өсіндісіне
пародонтқа
611.Доғалы протездің тіреп-ұстап тұратын ілгері қаңқаның ертоқымымен жартылай босаңдау (полулабильный) түрде қосылған кезде протез астындағы қандай тіректі тіндерге қысым көп түседі?
тістің өзіне
+тіс пен шырышты қабыққа
шырышты қабыққа
альвеола өсіндісіне
пародонтқа
612.Тіс-жақ-бет жүйесінің шайнау тиімділігін тіректі (бюгельді) протез қаншалықты қалпына келтіреді?
55-70 ℅ -ке
+70-90℅ -ке
35-100℅ -ке
45-55℅ -ке
90-95℅ -ке
613.Тіректі доғалы протезге науқас қанша уақытта бейімделеді?
+2 аптаға дейін
2 тәулікке дейін
1 тәулікке дейін
жарты айдан 1,5 айға дейін
3 аптаға дейін
614.Доғалы протездің кламмерлері қандай бөліктен тұрады?
иық, дене, окклюзиялық бастырма
дене, өскін, иық
+дене, иық, өскін, окклюзиялық бастырма
окклюзиялық бастырма, өскін, доға
өскін, иық, доға
615.Егер тіс сауытының пішіні дұрыс болса, бірақ тіс қатарындағы басқа тістерге қарағанда қисайып тұрса немесе қисайған қалпында бұрылып тұрса, тірек тістегі «шолу сызығы» қандай топографиялық жағдайда болады?
бел ортада болады
төменде болады
биікте болады
+диaгональді бағытта болады
жоғарыда болады
616. Толық алмалы-салмалы пластиналы протезді отырғызғаннан кейін сөйлеу қызметі бұзылса не істеу керек?
1. жаңа протез дайындау керек
2. протез жиегін қысқарту керек
3. ауызды шаю керек
4. +жоғарғы жақ протездің алдыңғы тістер аймағына коррекция жасау керек
5. протезді жылтырату керек
617. Науқас К-ға толық алмалы-салмалы пластиналы протезді отырғызғаннан кейін сілекейдің көп бөлінуіне шағымданады. Курляндский бойынша бейімделу фазасын көрсетіңіз?
тітіркендіру
+жартылай тоқтау
толық тоқтау
қозу
тежелу
618. Толық алмалы-салмалы пластиналы протездің бекітілуі (фиксациясы) мен орнығуы (стабилизациясы) неге байланысты емес?
тірек тістер санына
кламмердің орналасуына
қатты таңдай күмбезінің тереңдігіне
альвеола өсіндісінің семуіне
+тісжегі дәрежесіне
619. Функциональді сорғыш қағидасы неге негізделген?
шырышты қабықтың макро және микро бедерінің ізін алуға негізделген
+протез астынан ауаның сорылып алуына негізделген
сілекейдің желімдегіш қасиетіне негізделген
протез базисінің бедеріне сәйкес келуіне негізделген
протез базисінің көлемін үлкейтуге негізделген
620. Жоғарғы жақтың вестибулярлы бетіндегі протез базисінің шекарасы қандай болу керек?
+шырышты қабықтың жылжымалы тұсын шамалы жабатын болу керек
шырышты қабықтың жылжымалы тұсын айтарлықтай жабатын болу керек
шырышты қабықтың жылжымалы тұсына шамалы жетпеу керек
өтпелі қатпар күмбезін жабатын болу керек
өтпелі қатпар күмбезін толық жабатын болу керек
621. Алмалы-салмалы протездің бекуі (фиксациясы) дегеніміз не?
+бет-ауыздың тыныштық күйінде протезді жақ сүйекке салу, бекіту
протезді функционалді сорғыштық әдіспен жақ сүйекке салу,бекіту
тамақты шайнаған кезде протездің жақ сүйектен шығып кетуі
жақ сүйектің қосымша қимыл-қозғалысы кезінде протездің жақ сүйектегі тұрақтылық күйі
тамақты шайнаған кезде және шайнамаған тыныштық күйдегі жақ сүйектің күйі
622. Тісі түгел түсіп қалған науқастың түрі өзгере ме?
өзгереді, жұмсақ тіндердің домбығуынан беті қисаяды
өзгереді, иегі мен астыңғы ерін бір шама шығып кетеді, астыңғы жақ сүйегі ұзарып кетеді, жоғарғы ерні салбырап кетеді
өзгереді, бетінің төменгі жағы үлкейеді, жоғарғы ерні ашық болады немесе жұқарады, мұрынның екі жағындағы қатпар қисаяды, аузы сәл ашық болады
+өзгереді, беті кәрілік кейіпке түседі, мұрынның екі жағындағы және иегінің астыңғы қатпарлары ойылып кетеді, екі езуі салбырап кетеді, бетінің төменгі үштен бір бөлігі әжептәуір қысылады
өзгермейді, науқастың келбеті қалыпты жағдайда болады
623. Тісі түгел түсіп қалған науқасты тексеріп қарағанда неге азу тістің сырт (ретромоляр) жағына көңіл бөлінуі тиіс?
өйткені ол жақты тексеру қиын
+өйткені ол протездің мөлшерін ұлғайту үшін керек
өйткені ол араға қасық жетпейді
өйткені ол арада патологиялық түзілістер жиі кездеседі
өйткені ол арада жара болуы мүмкін
624.Жоғарғы жақтағы шырышты қабықтың ең батымды жері қайсы?
қатты таңдайдың алдыңғы үштен бірі
қатты таңдайдың ортаңғы үштен бірі
+қатты таңдайдың артқы үштен бірі
алвеола өсіндісінің қыры
жұмсақ таңдайдың беті
625. Жоғарғы жақтан алынған анатомиялық қалыпты қарап бағалағанда алвеола төмпешігі түспей қалғандығы байқалады. Енді не істеу керек?
жеке-дара қасық жасау үшін қалыпты тіс техникалық зертханасына беру керек
көлемі кішілеу қасықпен қайта қалып алу керек
басқа қалыптық жадығатпен қайта қалып алу керек
+қалыптық қасықтың дистальді шетін балауызбен жиектеп барып қайта қалып алу керек
қасықтың ернеуін (бортын) базисті балауызбен ұзарту керек
626. Толық алмалы-салмалы протезді зертханада жасаудың ретін атаңыз:
A) ғаныштан мүсін құю тістем биіктері бар балауыз базис жасау
B) жасанды тістерді орналастырып шығу
C) мүсін құю, жеке дара қасық жасау
D) базисті соңғы рет мүсіндеу, балауызды пластмассаға ауыстыру
E) дайын протезді өңдеу, тегістеу орын жылжытуын атау
1. B, A, C, D, E
2. C, D, E, A, B
3. D, E, A, B, C
4. +C, A, B, D, E
5. E, D, C, B, A
627. Қай ғалым электронды-вакуумды аспап көмегімен шырышты қабықтың басымдылығын (податливость) анықтаған?
Катц
Оксман
Гаврилов
+Кулаженко
Курляндский
628. Қатты таңдай шырышты қабығының басымдылығы (податливость) неге байланысты?
протезді пайдалану мерзімінің ұзақтығына байланысты
шайнау бұлшықет қызметтерінің өзгеруіне байланысты
альвеолалық өскіннің семуіне байланысты
науқастың жасына байланысты
+қан тамырларының қызметіне байланысты
629. Жеке-дара қасықты қалай, қайда жасауға болады?
зертханалық (лабораториялық) жолмен жасауға болады
клиникада жасауға болады
+клиникалық және зертханалық (лабораториялық) жолмен жасауға болады
жасамауға болады
құю бөлмесінде жасауға болады
630. Жеке-дара қасықты жасау үшін қандай жадығаттар (материалдар) жиі пайдаланылады?
балауыз
+пластмасса
шеллак
металл
ғаныш
631. Бірінші клиникалық кезеңде қандай қалып алынады?
функционалды қалып
компрестік қалып
+анатомиялық қалып
қысымды ыдырататын қалып
қысым алынатын қалып
632. Функциональді қалыпты алғанда қандай масса қолданылмайды?
звгеномырышты сықпа
+силиконды масса
тиоколды масса
эластикалық масса
альгинатты масса
633. Мүлде тісі жоқ науқасты тексергенде қандай әдіс негізгі әдіске жатпайды?
сұрау әдісі
тексеру әдісі
пальпация әдісі
+R – графия әдісі
сырқатнама толтыру
634. Протезді бекіте алатын қандай әдіс ең маңызды болып саналады?
физикалық әдіс
+физикалық-биологиялық әдіс
механикалық әдіс
хирургиялық әдіс
физикалық-механикалық әдіс
635. Жеке-дара қасық не үшін керек?
анатомиялық қалып алау үшін керек
тістем білігі бар балауыз базисті әзірлеу үшін керек
функциональді қалып әзірлеу үшін керек
+функциональді-сорғыш қалып әзірлеу үшін керек
протездің базисін жасау үшін керек
636. Функциональді-сорғыш қалыптың ернеуі қалай қалыптасуы керек?
+Гербстің функциональді сынамасының көмегімен қалыптасуы керек
ауыз тіндерінің емін-еркін қозғалысының көмегімен қалыптасуы керек
шайнау қозғалысының көмегімен қалыптасуы керек
ымдау қозғалысының көмегімен қалыптасуы керек
тыныштық күйде қалыптасуы керек
637.. Функциональді қалыпты аларда нені ескерген жөн?
+әр аймақтағы шырышты қабықтың қалпына келгіштігін ескерген жөн
альвеолалық өскіннің сему дәрежесін ескерген жөн
томпақ сүйектер (торус) мен экзостардың (шордың) болуын ескерген жөн
мұндайда адамның қатты құсқысы келетінін ескерген жөн
шырышты қабықтың өткізгіштігін ескерген жөн
638. Жеке-дара қасықтың алшақтау (дистальді) шетінің шекарасы жоғарғы жақ сүйектің қай бөлімінде анықталады?
«А» сызығында 1-2 мм жетпей аяқталуы керек
+қасықтың шеті тұйық тесіктерді 1-2 мм-ге жабуы тиіс
«А» сызығының бойында аяқталады
«А» сызығын жұмсақ таңдайға қарай 5-6 мм-ге жабуы тиіс
торустың тұсында
639.Суппле жіктемесі шырышты қабықтың қандай қасиетін танып білуге негізделген?
қалған тістердің жағдайына негізделген
+протез орнындағы шырышты қабықтың түріне (типіне), батымдылығына
таңдайдағы томпақ сүйек (торус) жағдайына негізделген
жоғарғы жақ сүйек төмпешіктерінің жағдайына негізделген
альвеоларалық өсінділер қырының жағдайына негізделген
639. Люнд шырышты қабықтың қандай қасиетін анықтады?
жылжымалы қасиетін анықтады
+басымдылық (податливость) қасиетін анықтады
түсін анықтады
семуін анықтады
шырышты қабық бетіндегі түзілісті анықтады
640. «Бейімделу» атауы (термині) қандай мағына береді?
артикуляция деген мағына береді
+протезге үйрену деген мағына береді
физиологиялық тістем деген мағына береді
тітіркену деген мағына береді
жиырылу деген мағына береді
641. Дайын болған протездің сапасы, тиімділігі қалай анықталады?
сөздің анықтығына, тазалығына қарап анықталады
оның жақ сүйекке дұрыс бекуіне қарап анықталады
науқастың сыртқы пішінін қаншалықты келтіруіне қарап анықталады
+науқастың протезбен ішетін тағам түріне қарап анықталады
науқастың түріне қарап анықталады
642. Қандай аймақты Люнд орталықты фиброзды аймақ деп атаған?
қатты таңдайды атаған
жұмсақ таңдайды атаған
альвеолалық өсіндіні атаған
таңдайдың томпақ сүйегін (торусты) атаған
+сагитальді жік аймағын атаған
643. Қандай аймақты Люнд бездік аймақ деп атаған?
қатты таңдайдың алдыңғы үштен бір бөлігін солай атаған
+қатты таңдайдың артқы үштен бір бөлігін солай атаған
қатты таңдайдың ортаңғы үштен бір бөлігін солай атаған
сагитальді жік аймақ бөлігін солай атаған
вертикалды жік аймақ бөлігін солай атаған
644. Буферлік аймақ деген не?
жұмсақ таңдай аймағы
+қатты таңдайдың шырышты қабығының қан тамырлары жағы
альвеолалық өскіннің шырышты қабығы
жоғарғы жақ сүйек төмпешігі
төменгі жақ сүйек төмпешігі
645. Тіссіз жақ сүйекке И.М.Оксман қандай жіктеу ұсынды?
жоғарғы жақ сүйекке
+жоғарғы және төменгі жақ сүйекке
төменгі жақ сүйекке
жоғарғы жақ сүйектің шырышты қабығына
төменгі жақ сүйектің шырышты қабығына
646. Оксман тіссіз жақ сүйектің қанша түрін ұсынды?
+4 түрін
5 түрін
3 түрін
6 түрін
2 түрін
647. Жақ сүйектің қай түрінде тіссіз жақ сүйектің альвеоларалық өскіні мен төмпешігінің биіктігі байқалады?
3-түрінде
4-түрінде
5-түрінде
2-түрінде
+1-түрінде
648. Тіссіз жақ сүйектің қай түрінде альвеоларалық өсінді әр түрлі болып семеді?
1-түрінде
2-түрінде
3-түрінде
+4-түрінде
5-түрінде
649. Жымию сызығы неге сәйкес келеді?
+жоғарғы тіс мойындарына, сәл одан жоғары болуы мүмкін
жоғары тіс мойындарына, сәл одан төмен болуы мүмкін
жоғары тістердің кесу қырына тең болуы мүмкін
төменгі тістердің кесу қырына тең болуы мүмкін
төменгі тіс мойындарына, сәл одан төмен болуы мүмкін
650. Жымию сызығы қандай мақсатпен жүргізіледі?
тістерді түсіне қрай таңдау мақсатымен
тістерді еніне қарай таңдау үшін
+тістерді биіктігіне қарай таңдау үшін
тістерді түріне қарай таңдау үшін
тістерді көлеміне қарай таңдау үшін
651. Төменгі жақ сүйектің альвеолалы өсіндісінің сему ерекшеліктері қандай?
өсіндісінің ерінге қараған беті көбірек семеді
+өсіндісінің тіл жақ беті көбірек семеді
өсіндісінің ерінге қараған беті де, тіл жақ беті де бір қалыпты семеді
сему альвеола өсіндісінің ұшында анығырақ байқалады
сему өсіндісінің табанында байқалады
652. Кәрілік кем иектің («старческая прогения») қалыптасуына қандай жағдайлар себеп болады:
+жоғарғы және төменгі жақ сүйек альвеолалық өсіндісінің сему ерекшеліктері себеп болады
төменгі жақ сүйектің алға қарай жылжуы себеп болады
буын шұңқырындағы буын басының орналасу жағдайының өзгеруі себеп болады
төменгі жақ сүйектің артқа қарай жылжуы себеп болады
шықшыт буынының ауруы себеп болады
653.Жоғарғы және төменгі жақ сүйектегі барлық тісі түгел жоқ науқастың бет-келбетін не үшін анықтау керек?
жалпы анықтаудың керегі жоқ
+әр бет-келбетке тістердің түрі сәйкес болғандықтан анықтау керек
протездің құрылымын таңдау үшін керек
тістем (прикус) биіктігін анықтау үшін керек
жақ сүйектердің орталық ара қатынасын анықтау үшін керек
654. Кіші азу тіс тұсындағы экзостозы бар төменгі жақ сүйекке толық алмалы-салмалы протез салынғанда науқас оның аузын жарақаттағанын айтқан. Протезді жасау жолының қай кезеңінде (клиникалық, зертханалық) қателіктер кеткен?
+ғаныштан мүсін жасағанда экзостоз фольгамен бөлінбеген, протезде экзостоз жатқан жерге сай кертпе жасалмаған, протезді шақтап кигізіп көру әрі тапсыруды, көшірме қағаз арқылы тексермеген
жақ сүйектегі экзостаздар көшірме қағазбен бөлінбеген
протез жасағанда оның кіші азу тіс тұсында қызыл етке бататындай етіп жасалған
дұрыс құйылмаған мүсінде экзостоз көрінбей қалған
функциональді қалыптың дұрыс шықпауы, протез табанының бедерінің анық болмауы
655. Тіссіз ауыздың протезіне жасанды тіс салғанда қандай әдіс жиі қолданылады?
Гизи әдісі қолданылады
Сфералық жазықтық әдісі қолданылады
Ганау әдісі қолданылады
+Васильев әдісі қолданылады
Гельфанд-Катц әдісі қолданылады
656. Тіссіз жақ сүйектен жұмыстық қалыпты алу не үшін керек?
окклюзиялық білігі бар балауыз табанды (базисті) жасау үшін керек
+жеке дара қасықты дайындау үшін
модельді (мүсін) құю үшін керек
орталық окклюзияны анықтау үшін керек
жақ сүйектің ара қатынасын анықтау үшін
657. Тіссіз жақ сүйектің қызыл еті «салпық жота» болғанда қалыпты қандай әдіспен алған дұрыс?
кәдімгі анатомиялық қалып әдісімен алған дұрыс
компрессиялық қысым әдісімен алған дұрыс
+қысымды жеңілдету әдісімен алған дұрыс
құрамалы әдіспен алған дұрыс
функционалды қалып әдісімен алған дұрыс
658. Мүлде тісі жоқ жақтан анатомиялық қалып алғанда қандай қасық қолданылады?
жеке дара қасық
+мүлде тісі жоқ жаққа арналған темір қалыпты (стандартты) қасық
балауыз қасық
пластмасса қасық
тесігі бар пластмасса қасық
659. Тіс түгел түсіп қалғанда қандай қосымша тексеру әдістерін қолдануға болады?
+шайнау бұлшықеттерінің электормиографиясын қолдануға болады
ЗОД-ты қолдануға болады
эхоостеометрияны қолдануға болады
Рубинов сынамасын қолдануға болады
гнатодинаметрияны қолдануға болады
660. Кампердің горизонталь сызығына түсінік беріңіз:
тіс қатарының окклюзиялық бетіндегі сызық
мұрын қанатынан құлақ сақиналығына дейінгі сызық
+мұрын қанатынан сыртқы құлақ жанына дейінгі сызық
езуден құлақ ортасына дейінгі сызығы
мұрын қалтасының түбінен көз шарасына дейінгі сызық
661. Кампердің горизанталь сызығының маңызы қандай?
орталық окклюзияны анықтауға арналған бағыт-бағдар (ориентир) сызық
тістемнің түрін анықтауға арналған бағыт-бағдар сызық
тіссіз жақтардың тістемін анықтайтын бағыт-бағдар сызық
+тістерді шыны бойына орналастырып шығуға арналған бағыт-бағдар (ориентир) сызық
сагитальді буын жолын анықтауға арналған бағыт-бағдар сызық
662. Дайын болған толық алмалы-салмалы протездің сапасын тексеру барысында базистегі кеуектер байқалады. Қандай технологиялық қателіктер жіберілген?
протез толық полимеризацияланбаған
полимер мен мономердің ара қатынасы дұрыс емес
кювета салқын суға салынған
+полимеризация бұзылған
ішінде протезі бар кюветаны тез салқындатқан
663. Не нәрселер тіс қатарының тұрақтылығын қамтамасыз етеді?
A) түйісу нүктелері
B) пародонт пен альвеола өсіндісі
C) қызылиек
D) түбірдің ұзындығы
E) науқастың жеке-дара ерекшеліктері
1. B, C
2. C, D
3. E, D
4. E, A
5. +A, B
664.Тіс доғасын құрастыру үшін не нәрселерді бағыт-бағдар (ориентир) ретінде аламыз?
жымию сызығын және сүйір тістер сызығын
сүйір тістер сызығын және ортаңғы сызықты
жымию сызығы және ортаңғы сызық
+жоғарғы жақ тістем білігінің сыртқы беті, алвеола өсіндісінің орталықпен өтетін сызық, протетикалық сызықтыққа, сәйкес орналастырылған шыны
протетикалық жазықтық пен белгіленген бағыт-бағдар сызықтар
665. Сыртқы есу жолының төменгі жиегімен мұрын қырын байланыстыратын сызықты не деп атайды?
1. Шпеяның қисық сызығы
2. +Кампердің горизонталь сызығы
3. базальді доға
4. кламмерлік тік сызық
5. горизонтальді сызық
666. Фронтальді беттегі протетикалық жазықтықты қалыптастыру үшін қай сызықты бағыт-бағдар (ориентир) ретінде алады?
1. +көз қарашығы сызығын
2. мұрын құлақ сызығын
3. еріндердің түйіскен сызығын
4. физиологиялық тыныштық биіктігін
5. ортаңғы сызықты
667. Тістер толық жоқ болған жағдайда беттің төменгі биіктігі қалай өзгереді?
1. биіктемейді
2. +төмендейді
3. өзгермейді
4. төменгі жақ оңға жылжиды
5. төменгі жақ жылжиды
668. Пластиналы протезді жөндеу үшін қай пластмассаны пайдаланады?
1. этакрил, фторакс;
2. +протакрил, редонт;
3. бокрил;
4. АКР-5;
5. боксил
669. Толық пластиналы протез базисінің орташа қалыңдығы қанша?
1. +2 мм
2. 0,9-1 мм
3. 0,5 мм
4. 1,5 мм
5. 4-5 мм
670. Жасанды тістерді сфера жазықтығы бойынша орналастырғандағы жазықтық радиусы қаншаға тең?
1. 5-6 см
2. +9см
3. 15-20 см
4. 3-4 см
5. 25-30 см
671. Толық алмалы-салмалы протездің құрамындағы элементтерге не кіреді?
1. базис, тістем біліктері
2. жасанды тістер
3. тіреп-ұстап тұрушы кламмерлер
4. +базис, жасанды тістер
5. доға тістер
672. Жеке-дара қасық жасау үшін пайдалынатын пластмассалардың түрлерін атаңыз:
A) синма
B) ортосил, боксил
C) ортопласт
D) фторакс
E) +протакрил, редонт
673. Толық алмалы-салмалы протездің бекітілуі мен тұрақтануына ненің қатысы жоқ:
A) анатомиялық ретенцияның
B) адгезияның
C) функциональді сорылудың
D) жасанды тістерді орналастырудың
E) +кламмер жүйесінің
674. Окклюдаторға орналастырып шыққан тістерді қандай мақсатпен окклюдатордың ішкі жағынан қарап тексереді?
A) +шайнау тістердің таңдай және тіл төмпешіктер түйісу жағдайын тексеру үшін
B) ортаңғы тістердің орталық ара қатынасын тексеру үшін
C) балауыз базисті мүсіндеу үшін
D) анатомиялық құрылысқа сәйкестендіру мақсатында
E) жасанды тістердің түрін тексеру үшін
675. Толық алмалы-салмалы пластиналы протезді жасау қанша зертханалық кезеңнен тұрады?
A) 5
B) 3
C) 2
D) +4
E) 6
676. Біздің кафедра қолданылатын протез асты шырышты қабық жіктемесін ұсынған кім?
A) Кеннеди
B) Джексон
C) Курляндский
D) +Суппле
E) Гавлилов
677. Жоғарғы жақ сүйекке жеке дара қасықты кигізіп көргенде қасықтың алшақ (дистальді) жатқан шеті таңдайда қалай орналасуы керек?
A) қатты таңдай мен жұмсақ таңдайдың шекарасына жетпеу керек
B) жұмсақ таңдайға 2-3 мм жетпеуі керек
C) +қатты таңдай мен жұмсақ таңдайдың шекарасындағы тұйық тесіктерді 1-2мм жабуы керек
D) жұмсақ таңдайда жатуы керек
E) қатты таңдайдың ортаңғы үштен бір бөлігінде жатуы керек
678. Төменгі жақ сүйекке жеке дара қасықты кигізіп көргенде науқас екі ұртын тілімен кезек-кезек түртсе қасық орнынан жылжиды. Қасықтың қай жерін жөндеп түзету керек?
A) қасықтың төменгі жақ сүйек төмпешігінен 2-азу тіске дейінгі сыртқы қырын қырнау керек
B) қасықтың ұрт қатпар сызығына дейінгі сыртқы қырын қырнау керек
C) +қасықтың тіл мен ауыз түбі бұлшық еттерінің жақ сүйекке бекіген тұсына дәл келетін жерін қырнау керек
D) қасықтың иек асты – тіл бұлшықеттерінің жақ сүйекке бекіген тіл үзбесінің айналасына дәл келетін жерін қырнау керек
E) қасықтың ұрт және иек асты бұлшықеттерінің жақ сүйекке бекіген төменгі ерін үзбесінің айналасына дәл келетін жерін қырнау керек
679. Протетикалық жазықты анықтағанда оны қалыптастыру неден басталады?
A) төменгі біліктің окклюзиялық бетінен басталады
B) жоғарғы біліктің барлық окклюзиялық бетінен басталады
C) +жоғарғы біліктің алдыңғы бөлімінен басталады
D) жоғарғы біліктің бүйір бөлімінен басталады
E) жоғарғы және төменгі жақ сүйектерінің бөліктерімен бір жолы, бір
мезгілде басталады
680. Протетикалық жазықтықты бүйір тұста қалыптастырғанда неге қарай қалыптастырамыз?
A) қарашық сызығына қарап қалыптастырамыз
B) +мұрын-құлақ сызығына қарап қалыптастырамыз
C) тістердің бір-бірімен түйісу сызығына қарап қалыптастырамыз
D) физиологиялық тыныштық кезіндегі биіктігіне қарап
қалыптастырамыз
E) ортаңғы сызығына қарап қалыптастырамыз
681. Экзостоздар – дегеніміз не?
A) төменгі жақтың алвеола өсіндісіндегі сүйек төмпешіктері
B) жоғарғы жақтың алвеола өсіндісіндегі сүйек төмпешіктері
C) ішкі қиғаш сызық тұсындағы сүйек төмпешіктері
D) қатты таңдайдың жиегі тұсындағы көзге көрінетін сүйек төмпешіктері
E) төменгі бірінші үлкен азу тістің вистибулярлы тұсындағы көзге көрінетін сүйек төмпешіктері
1. +A, B
2. B, C
3. C, D
4. D, E
5. E, A
682. Торус дегеніміз не?
A) төменгі жақ сүйек альвеола өсіндісіндегі сүйек төмпешіктері;
B) жоғарғы жақ сүйек альвеола өсіндісіндегі сүйек төмпешігі;
C) ішкі қиғаш сызық аймағындағы сүйек төмпешіктері;
D) +қатты таңдай жігі аймағындағы көзге көрінетін сүйек төмпешіктері
E) төменгі бірінші үлкен азу тістің вестибулярлы аймағындағы көзге көрінетін сүйек төмпешіктері
683. Протез базисінің астында орналасқан кеңістік қалай аталады?
A) қақпақты кеңістік
B) +протез орны
C) протез алаңы
D) альвеол аймағы
E) базис аймағы
684. Альвеола өсіндісі ерінге өтер жердегі шырышты қабықты не деп атайды?
A) +өтпелі қатпар
B) белсенді қозғалмалы шырышты қабық
C) бейтарап аймақ
D) қозғалмалы шырышты қабық
E) батымды шырышты қабық
685. Мүлде тісі жоқ науқасты тексергенде, оның таңдайында томпақ сүйек (торус) байқалған, бұған не істеу керек?
A) науқастың таңдайдағы томпақ сүйегін түзеу үшін хирургиялық бөлмеге жіберу керек
B) +балауыз негізді пластмассаға ауыстырар кезде протез негізін томпақ сүйекке сәйкестендіру керек
C) протезді күнделікті жасап жүрген әдіспен жасау керек
D) қалып алар кезде компрессиялық әдіспен қалып алу керек
E) протез негізіне тесік жасап, таңдайдағы томпақ сүйекті босату
керек
686. Жымию сызығы төмендегі қай жұмысты анықтағанда бағдар бола
алады?
A) алдыңғы (фронтальді) тістердің тістеу қырларының орналасуын
анықтаған кезде
B) тістердің биіктігін анықтаған кезде
C) +жоғарғы тістердің мойнын анықтаған кезде
D) беттің ортаңғы сызығына сай ортаңғы күрек тістердің орналасуын анықтаған кезде
E) күрек тістердің орналасуын анықтаған кезде
687. Тістем биіктігін дұрыс анықтағанда сөйлеу сынамасы бойынша
біліктердің арасындағы саңылау қандай болу керек?
A) 7-8мм
B) 2-3мм
C) +4-5мм
D) 1мм-ге дейін
E) саңылау болмау керек
688. Окклюзиялық білік бетіне салынатын бағдарламалық сызықтар қандай жұмыс істегенде өздерінің бағдарлық қызметін атқарады?
A) жақ сүйектердің орталық ара қатынасын анықтағанда
B) тістем биіктігін анықтағанда
C) +тістің мөлшерін өлшеп таңдағанда
D) орталық окклюзияны бекіткенде
E) тіс жадиғатын таңдағанда
689. Ауызда мүлде тіс жоқ кезде беттің төменгі бөлік биіктігі (альвеолааралық биіктік) қалай өзгереді?
A) беттің төменгі үштен бір бөлік биіктігі жоғарылайды
B) +беттің төменгі үштен бір бөлік биіктігі төмендейді
C) беттің төменгі бір бөлік биіктігі өзгермейді
D) бет қисық болады
E) жұту қиындайды
690. Жоғарғы жақ сүйектен қалып аларда кей науқастың құсқысы келеді. Оған не себеп болады?
A) қасықтағы қалыптық зат шамадан көп болғанда
B) науқастың басы креслоға дұрыс қойылғанда
C) +шырышты қабықтың сезімталдығы жоғары болғанда
D) науқаста стоматит болғанда
E) қасықтағы зат аз болғанда
691. Тіссіз жақ сүйекте «салпық жота» болғанда анатомиялық қалыпты қандай қалыптық затпен алған жөн:
A) қою ғанышпен қалып алған жөн
B) термопластикалық затпен қалып алған жөн
C) +«жота» жылжып кетпейтіндей қысым түсіретін затпен қалып
алған жөн
D) альгинаттық затпен қалып алған жөн
E) силикондық затпен қалып алған жөн
692. Алдыңғы (фронтальді) бөлікте протетикалық жазықтықты қалыптасар кезде ол жазықтықтың көз қарашығына параллель болмауының белгілері қандай?
A) алдыңғы (фронтальді) тістер бір-бірімен түйіспейді
B) алдыңғы (фронтальді) тістер бір-бірімен қалай болса, солай түйіседі
C) +алдыңғы (фронтальді) тістердің өткір қыры мен қарашық сызығы
паралелль болмайды
D) протез ауызға дұрыс салынбаған
E) алдыңғы тістердің бір шеті ғана паралелль болады
693. Жоғарғы тістем білігінің вестибулярлық иінінің дұрыс қалыптасуының белгілері қандай?
A) еріндердің күшпен жымқырылуы
B) жақ сүйектің физиологиялық тыныштық күйіндегі биіктігі мен
тістем биіктік арасындағы айырмашылықтың болмауы
C) +протетикалық жазықтықтың жоғарғы немесе төмен орналасуы
D) беттің ұзаруы (сопаюы)
E) беттің ұзарып, еріндердің еркін жатуы
694. Протез негізі немесе окклюзиялық білік жаншылып, мыжылса не істеу керек?
A) +жаңа біліктер көмегімен орталық қатынастарды анықтау керек
B) ауызға қайта біліктерді кіргізіп, қайтадан жақ сүйектердің орталық ара қатынасын анықтау керек
C) балауыз пластинасын төменгі білікке салып, тістем биіктігін және жақ сүйектердің орталық ара қатынасын анықтау керек
D) жоғарғы базистен тістерді алып жақ сүйектердің орталық ара қатынасын қайтадан анықтау керек
E) жаңа біліктер арқылы орталық окклюзияны анықтау
695. Қатты таңдай мен жұмсақ таңдай қосылған жерді не деп атайды?
A) өтпелі қатпар деп атайды
B) +«А» сызығы деп атайды
C) арнайы атауы жоқ
D) қатты таңдай жігі деп атайды
E) қанат-жақ сүйектік қатпар деп атайды
696. Аузында түк тісі жоқ науқастың бет пішінін не үшін анықтау керек?
A) жасанды тістің түсін анықтау үшін керек
B) +әр бет-пішінге белгілі бір тіс түрі сәйкес келетіндіктен анықтау керек
C) протез құрылымын таңдау үшін керек
D) тістем биіктігін анықтау үшін керек
E) жақ сүйектердің орталық ара қатынасын анықтау үшін керек
697. Бейімделу сатысына (фазасына) не жатады?
A) протезге төзбеушілік
B) +протезге үйренушілік
C) протез тін асты тініне жабысушылығы
D) ауру белгісі (симтомы)
E) сілекейдің өзгеруі
698. Төменгі авторлар ұсынған тіссіз жақ сүйек жіктемесінің қайсысын қолдануға болады?
A) +Шредер мен Келлердің жіктемесін
B) А.И.Дойниковтың жіктемесін
C) В.Ю.Курляндскийдің жіктемесін
D) Кеннедидің жіктемесін
E) Блэктің жіктемесін
699. Ауызда мүлде тіс қалмаған кезде науқаста қандай өзгерістер айқын байқалады?
A) дикция кейде өзгереді, кейде өзгермейді
B) мұрынның екі жағындағы және иек асты қатпарлар қалыпты немесе шамалы өзгереді
C) +беттің төменгі бөлік биіктігі қысқарады
D) ерін, ұрт салбырамайды, кейде салбырайды
E) келбет пішіні қалыпты, кейде өзгереді
700. Жеке дара қасықты ауызға салып көргенде, ауыздың ауырғаны, ұрт тартпаларының, ерін мен тіл үзбелерінің жарақаттанғаны байқалған. Мұны қалай түзеу керек?
A) +қасықтың қырын жөндеу керек, қасықты ерін, тіл үзбелері мен ұрт тартпаларына сәйкестендіріп ою керек
B) жеке дара қасықтың тегіс емес, үшкір қырларын қайта жонып жөндеу керек
C) жеке дара қасықты өтпелі қатпарға 3-5 мм жетпейтіндей етіп қысқарту керек
D) зерттемелік жолмен протез табанын (базисін) қайта жасау керек
E) жеке дара қасықты қатпарға 2-3мм жетпейтіндей етіп қысқарту керек
701. Шайнау бұлшықеттерінің талуы, сөйлегенде және шайнағанда тістердің бір-бірімен тиісіп тықылдауы қай кезде байқалады?
A) орталық ара қатынасты анықтау кезде альвеола аралық биіктік жоғары болғанда байқалады
B) орталық ара қатынасты анықтау кезде альвеола аралық биіктік төмен болғанда байқалады
C) +жақ сүйектің физиологиялық тыныштық күйін және биіктігін анықтағанда байқалады
D) салмағы ауыр протезді жасағанда байқалады
E) жасанды тісті дұрыс салмағанда байқалады
702. Жоғарғы және төменгі жақ сүйектерге толық алмалы-салмалы протез саларда, орталық окклюзияда ауызды жапқанда қалақшамен анықталатын жасанды тістердің оң жақ бүйір тұсында саңылау байқалады. Дәрігер қай клиникалық кезеңде қате жіберген?
A) +протез құрылымын тексергенде орталық окклюзияда тістердің арасында жаппай байқалатын түйіспені анықтамаған
B) тіс салынарда модельді окклюдаторға дұрыс бекітпеген
C) балауызды пластмассаға алмастырар кезеңде пресстеу барысында, протез табанын жұқартып алған
D) протездің балауыз құрылымы кері әдіспен ғанышқа салынғанда (гипсовка) жасанды тістерді орнынан жылжытып алған
E) протездің бір жақ шетін шамадан тыс өңдеген, жылтыратқан
703. Тісі мүлде жоқ науқасты тексергенде жоғарғы және төменгі жақ сүйектердің альвеолалық өскіндерінің біркелкі семгені, протез орындағы шырышты қабық батымдылығының (податливость) орташа күйде екендігі анықталған. Нақтама (диагноз) қойыңыз:
A) Оксман бойынша 1-түр; Супле бойынша 3-түр
B) Оксман бойынша 2-түр; Суппле бойынша 2-түр
C) +Оксман бойынша 2-түр; Суппле бойынша 1-түр
D) Оксман бойынша 3-түр; Суппле бойынша 1-түр
E) Оксман бойынша 4-түр; Суппле бойынша 4-түр
704. Біздің кафедрада пайдаланылған тіссіз жақ сүйек жіктемесінің авторы кім?
A) Кеннеди
B) +Оксман
C) Курляндский
D) Шредер
E) Келлер
705. Таңдай күмбезі биік науқастың жоғарғы жақ сүйегінен алдын ала анатомиялық қалып алғанда таңдай тұста 2 см кеуек (тесік) пайда болған. Сіз не істер едіңіз?
A) жеке дара қасық жасау үшін қалыпты тіс техникалық зертханаға жіберу керек
B) тесікке балқыған балауыз құю керек
C) +қайтадан қалып алу керек
D) қалып алардың алдында таңдай күмбезіне қайтадан ғаныш жағу керек
E) басқа қасықпен қалып алу керек
706. Төменгі жақ сүйегіне жеке дара қалыпты кигізіп, тіл ұшын мұрын ұшына жеткізіп көргенде жеке дара қасық жақ сүйектен жылжып кетеді. Жеке дара қасықтың қай жерін түзеп жөндеу керек?
A) төменгі жақ сүйек төмпешігінен екі үлкен азу тіске дейін қасықтың сыртқы қырын жөндеу керек
B) қасықтың ұрт қатпар тұсын жөндеу керек
C) +қасықтың иек асты – тіл бұлшықеттері мен тіл үзбесі жақ сүйекке бекіген тұсын тіл жағынан жөндеу керек
D) қасықтың ұрт және иек асты бұлшықеттердің жақ сүйекке бекіген жерін төменгі ерін үзбе тұсын жөндеу керек
E) қасықтың тіл асты-жақ сүйек бұлшықеттері бекіген тұсын жөндеу керек
707. Төменгі протез жасау кезеңдерінің қайсысы протезге функциональді сорғыштық қасиет береді?
A) анатомиялық қалып алу кезеңі
B) +функциональді сынама жасай отырып функциональді қалып алу кезеңі
C) жақ сүйектердің орталық ара қатынасы мен тістем биіктігін анықтау кезеңі
D) толық алмалы-салмалы протез құрылымын тексеру кезеңі
E) протезді тапсыру кезеңі
708. Қасықты жоғарғы жақ сүйекке жеке-дара кигізіп көру үстінде ұртты сорып көргенде қасық жылжып кетеді. Қасықтың қай жерін жөндеу керек?
A) қасықтың артқы қырын жөндеу керек
B) +қасықтың ұрт тартпалар тұсын жөндеу керек
C) қасықтың жоғарғы ерін үзбе тұсын жөндеу керек
D) қасықтың алдыңғы бөлігін жөндеу керек
E) қасықтың жоғарғы жақ сүйек альвеоларлық төмпешік тұсын жөндеу
керек
709. Альвеолааралық биіктікті анықтауда біздің кафедра қандай әдісті қолданады?
A) антропометриялық әдісті қолданады
B) сөйлеу сынамасы әдісін қолданады
C) анатомиялық әдісті қолданады
D) +анатомиялық-физиологиялық әдісті қолданады
E) Герингер циркулі арқылы өлшеу әдісін қолданады
710. Тістем биіктігі мен жақ сүйек тыныштық күйі биіктігінің айырмашылығы неге тең?
A) альвеолааралық биіктіктің физиологиялық тыныштық күйіндегі биіктігіне тең болады
B) альвеолааралық биіктіктің физиологиялық тыныштық күйіндегі биіктігінен 2 мм жоғары болады
C) +альвеолааралық биіктіктің физиологиялық тыныштық күйіндегі биіктігінен 2-3мм төмен болады
D) альвеолааралық биіктіктің физиологиялық тыныштық күйіндегі биіктігінен 5-7 мм төмен болады
E) альвеолааралық биіктіктің физиологиялық тыныштық күйіндегі биіктігінен 5-7 мм жоғары болады
711. Жоғарғы тістем біліктегі ерін-ұрт (вестибулярлы) тінді қалыптастыру не үшін керек?
A) тістем біліктігін анықтау үшін керек
B) жақ сүйектердің ара-қатынасын анықтау үшін керек
C) +& жоғарғы жақ сүйек протезіне тіс салу үшін керек
D) төменгі жақ сүйек протезіне тіс салу үшін керек
E) протезге шақ жасанды тісті таңдап алу үшін керек
712. Жоғарғы тістем білігінің биіктігін анықтағанда оның қандай жағдайда болғаны дұрыс?
A) +сөйлеген кезде тістем білік жоғарғы еріннің қызыл жиегінен шығып тұрғаны дұрыс
B) тістем білік жоғарғы еріннің қызыл жиегінен 4-6 мм төмен тұрғаны дұрыс
C) тістем білік төменгі еріннің қызыл жиегінен 4-6 мм жоғары тұрғаны дұрыс
D) сөйлеген кезде тістем білік жоғарғы еріннен шықпағаны дұрыс
E) сөйлеген кезде жоғарғы және төменгі жақ сүйектегі біліктер екі еріннің қызыл жиегінен шықпағаны дұрыс
713.. Бір жақ сүйек мүлде тіссіз болғанда орталық окклюзияны анықтаудың қай кезеңі керек емес?
A) бағдарламалық сызық жүргізу керек емес
B) +протетикалық жазықтықты қалыптастыру керек емес
C) жақ сүйектердің орталық ара қатынасын бекіту керек емес
D) оның сөйлегенде физиологиялық тыныштық күйінің биіктігін
анықтау керек емес
E) альвеолааралық биіктікті анықтау керек емес
714.. Балауыз құрылымын сөйлеу сынамасын қолданып тексергенде жоғарғы еріннен алдыңғы тістер көрінбейді. Сіздің іс-әрекетіңіз қандай?
A) ешқандай түзету қажет емес
B) ірірек тістерді салу керек
C) орталық жақ сүйек ара қатынасын қайтадан анықтап, бекіту керек
D) +жоғарғы біліктің биіктігін қайта анықтап, протетикалық
жазықтықты қалыптастырып, жақ сүйектердің орталық ара
қатынастарын анықтап бекіту керек
E) жасанды тістердің басқа түстерін таңдау керек
715. Әйнек көмегімен тістерді салғанда ортаңғы күрек тістердің қыры қалай орналасуы керек?
A) әйнекке тимеу керек
B) +әйнекке тиюі керек
C) әйнекке 0,5 мм тимеуі керек
D) әйнекке 2 мм жетпеу керек
E) әйнекке тек медиалды бұрышымен тиуі керек
716. Протездің балауыз құрылымын тексергенде жоғарғы жақ сүйектің жасанды тістері науқасқа өте ірі болып көрінеді, сіздің іс-әрекетіңіз қандай?
A) +жақ сүйектерінің орталық ара қатынасын қайта анықтау керек
B) тек алдыңғы тістерді ауыстыру керек
C) барлық тістерді қайта салу керек
D) барлық жоғарғы жақ сүйегінің тістерін қайта салу керек
E) төменгі жақ сүйегінің тістерін қайта салу керек
717. Протездің балауыз құрылымын тексергенде оң жақ бүйірдегі жасанды тістердің арасында саңылау бары байқалған және протетикалық жазықтық дұрыс анықталмаған, сіздің іс-әрекетіңіз қандай?
A) жоғарғы жақ сүйектегі жасанды тістерді ауыздың ішінде қайдан салу керек
B) төменгі жақ сүйектің жасанды тістерін ауыз ішінде қарама-қарсы тістермен түйіскенше жөндеу керек
C) +тығыз түйіспеген тістердің арасында жұмсартылған балауыз жолағын салып, науқастан тістерін бір-біріне тиістіруін сұрау керек
D) бүйір тұстағы тістерді окклюдаторда қайтадан жөндеу керек
E) жақ сүйектердің орталық ара қатынасын қайтадан анықтап, жасанды тістерді қайтадан салу керек
718. «Темір фреза» аспабы қандай мақсат үшін қолданылады?
A) тістің қатты тіндерін егеу үшін
B) тұрақты протездерді түзеп жөндеу керек
C) +жеке дара қасықты және алмалы-салмалы протезді түзеп жөндеу үшін
D) протез құрылымын тексеру үшін
E) тістем білікті жасау үшін
719. «Алмұрт тәрізді» тас аспабы қандай мақсат үшін қолданылады?
A) тістің қатты тіндерін егеу үшін
B) тұрақты протездерді түзеп жөндеу үшін
C) +жеке-дара қасық пен алмалы-салмалы протезді түзеп жөндеу үшін
D) тістегі қуысын егеп тазалау үшін
E) тістем білік дайындау үшін
720. Протез табанының (базисінің) қызыл етке батқан жері болса, оны қалай анықтауға болады?
A) науқастың ауырған жерді айтуына қарай және ауызды дәрігердің өзі қарап анықтауға болады
B) +шырышты қабықты тексеріп анықтауға болады және шырышты қабынған жерін бояп анықтауға болады
C) функциональді сынамалардың көмегімен анықтауға болады
D) пальпация арқылы анықтауға болады
E) рентген арқылы анықтауға болады
721. Анатомиялық қалыптың қырын ауыз ішінде қалыптастыру үшін не істеу керек?
A) Гербст сынамаларын қолдану керек
B) +тіл мен ерінді қаттырақ және жайлап қимылдату керек
C) ауызды кең ашу керек
D) ауызды барынша қатты ашып қалып алу керек
E) ауызды сәл ғана ашып қалып алу керек
722. Қалыптық массасы бар қасықты жоғарғы жаққа салудың реті қандай?
A) +қасықты ең алдымен дистальді, сосын барып фронтальді (алдыңғы) бөлікте қысып ұстайды
B) қасықты алдымен алдыңғы (фронталды) сосын дисталды бөлікте қысып ұстайды
C) қасықты түгелдей бірқалыпты түрде жақ сүйекке салып ұстайды
D) қасықты жақ сүйекке қалай болса солай салуға болады
E) қасықты ауызға қырынан салады
723. Қалыптық массасы бар қалыпты төменгі жаққа салу реті қандай?
A) қасықтың ең алдымен дистальді, сосын барып фронтальді (алдыңғы) бөлікте қысып ұстайды
B) +қасықты алдымен алдыңғы (фронтальді) сосын дистальді бөлікте қысып ұстайды
C) қасықты түгелдей бірқалыпты түрде жақ сүйекке салып ұстайды
D) қасықты жақ сүйекке қалай болса солай салуға болады
E) қасықты ауызға қырынан салады
724 Жоғарғы жақ сүйектен жұмыстық қалып алғанда, таңдайда кеуек тесік (пора) пайда болған. Сіздің іс-әрекетіңіз?
A) +қалыпты қайтадан алу керек
B) кеуек тесікті ғанышпен толтыру керек
C) қалыпты балауызбен қайтадан мүсіндеу керек
D) кеуекке тиіспеу керек
E) кеуек тесікті балауызбен жабу керек
725. Жоғарғы жақ сүйектегі альвеола өсіндісінің сему ерекшеліктері қандай?
A) өскін таңдай мен ерінге қарай бір қалыпты семуі
B) сему альвеола өсіндісінің ұшында анық байқалады
C) +жоғарғы жақ сүйектің ерін жақ беті көбірек семеді
D) жоғарғы жақ сүйектің таңдай жақ беті көбірек семеді
E) альвеола өсіндісінің түбінде байқалады
726. Жеке дара қасықты кигізіп көргеннен кейін функциональды қалып төменгі жадыхаттармен (материалдармен) алынған. Соның қайсысы дұрыс?
A) репинмен, стенспен, балауызбен алынғаны дұрыс
B) стомальгинмен, акрилмен, стадонтпен алынғаны дұрыс
C) +репинмен, сиэластпен, дентофлекспен алынғаны дұрыс
D) дентофлекспен, фторакспен алынғаны дұрыс
E) ситаллмен, сиэластпен, эладентпен алынғаны дұрыс
727.. Модельдің қақпаша аймағын бұзып алмас үшін не істеу керек?
A) қалыптың ернеуін балауызбен мүсіндеу керек
B) +қалыптың ернеуін қалыңдығы 2-3 мм балауызбен жиектеу керек
C) қалыптың ернеуін лейкопластырмен жиектеу керек
D) қалыптың ернеуін воскалитпен жиектеу керек
E) қалыптың ернеуін стенспен жиектеу керек
728. Протездің тілді ары-бері қозғауда кедергі жасауы, сөздің бұзылуы, шайнау бұлшықеттерінің шаршауы неден болады?
A) толық алмалы протездің дұрыс жасалмауынан болады
B) +орталық окклюзияны анықтаған кезде альвеолааралық биіктіктің төмендеуінен болады
C) толық алмалы-салмалы протездің балауыздан жасаған мүсінін тексеруде жаңғалақтық жіберуден (жөнді көңіл бөлмеуден) болады
D) протездің үлкен болуына болады
E) жеке дара қасықты дайындау кезде оның ернеуін көңілдегідей қалыптастырмаудан болады
729. Жоғарғы сүйектің ара қатынасын анықтарда жоғарғы тістем балауыз білікті ауызға салып көргенде болатын кемшіліктер қалай түзетіледі?
A) +тек төменгі тістем бөлігін жөндеу арқылы түзетіледі
B) тек жоғарғы тістем білігін жөндеу арқылы түзетіледі
C) төменгі және жоғарғы тістем білігін жөндеу арқылы түзетіледі
D) тістем білікті ауызға салмай түзетіледі
E) тістем білікті қайта жасайды
730. Дәрігер протездің балауыз құрылымын анықтаған кезде науқас жасанды тістің өзіне жараспайтындығына қалыптан тыс аппақ екендігіне назар аударады. Жасанды тісті жасарда дәрігер нені ескермеген?
A) науқастың өңі мен денесінің түсін ескермеген
B) +науқастың жасын ескермеген
C) науқастың бет-келбетін ескермеген
D) шашының түсін ескермеген
E) көзінің түсін ескермеген
731. Протездің алдыңғы немесе бүйір тұстағы тістері өзара түйіспеген кезде, немесе айқасқан тістем пайда болғанда не істеу керек?
A) +протезді қайтадан жасау керек
B) протездегі алдыңғы тістерді ғана қайта жасау керек
C) протездегі бүйір тістерді ғана қайта жасау керек
D) тістер бір-бірімен түйіскенше протез табанын қайта жасау керек
E) протездегі азу тістерді қайта жасау керек
732. Жоғарғы жақ сүйек шырышты қабығының батымдылығы (податливость) шамалау болатын тұсты атаңыз?
A) +қатты таңдайдың алдыңғы үштен бір бөлігінде
B) қатты таңдайдың артқы үштен бір бөлігінде
C) қатты таңдайдың ортаңғы үштен бір бөлігінде
D) таңдай жігінде
E) жұмсақ таңдайда
733. Жоғарғы жақ сүйектен алынған анатомиялық қалыпты қараған кезде, альвеолалық дөңестің бедері шықпай қалғаны көрінеді. Дұрыс қалып алу үшін не істеу керек?
A) науқасқа жеке дара қасық жасау үшін алынған қалыпты тіс техникалық зертханасына беру керек
B) +бұл қалыпты қайтадан алу керек
C) басқа қалыптық жадығатпен қалып алу керек
D) базистік балауыз жолағы мен қасықтың шеткі жағын ұзартып, басқа қалып алу керек
E) базистік балауызбен қасықтың екі шетін (бортын) ұзарту керек
734. Жеке дара қасықты төменгі жақ сүйекке кигізіп көріп жатқанда, тіл ұшын оң және сол ұртқа алма-кезек тигізгенде, қасықтың өз орнынан жылжығанын байқаймыз. Қасықты қалай жөндеу керек?
A) төменгі жақ сүйек төмпешігінен бастап екінші үлкен азу тіске дейін қасықтың сырт қырын түзеу керек
B) ұрт қартпарлары тұсына сай қасықтың сырт қырын түзеу керек
C) +қасықты түзегенде оның тіл асты қырын ортаңғы сызықтан оңға және солға қарай 1см-дей қырып алу керек
D) қасықтың тіл-иек асты бұлшықеттерінің жақ сүйекке бекінген жеріне сай және оның тіл үзбесіне тұстас жерін қырнап түзету керек
E) қасықтың иек асты және ұрт бұлшықеттерінің жақ сүйекке бекитін орнына сай және оның төменгі ерін үзбе тұсына сай жерін қырнап түзету керек
735. Жоғарғы жақ сүйекке жеке-дара қасықты кигізіп көру кезінде қасықтың таңдайды жабатын дисталды шеті қалай орналасқаны дұрыс:
A) оның қатты және жұмсақ таңдай шекарасына 1мм жетпегені дұрыс
B) оның жұмсақ таңдайға 3 мм жетпей орналасқаны дұрыс
C) +оның қатты және жұмсақ шекарасында орналасып, тұйық тесікті 1-2мм жапқаны дұрыс
D) оның жұмсақ таңдайда орналасқаны дұрыс
E) оның қатты және жұмсақ таңдай шекарасына 3мм жетпегені дұрыс
736. Протетикалық жазықтың алдыңғы тұсын қалыптастыру кезінде нені бағдар етіп алған дұрыс?
A) +көз-қарашық сызығын алған дұрыс
B) құлақ-мұрын сызығын алған дұрыс
C) еріндері түйіскен сызықты алған дұрыс
D) беттің физиологиялық тыныштық күйінде оның төменгі бөлігінің үштен бір биіктігін алған дұрыс
E) орталық сызығын алған дұрыс
737. Біздің кафедрада пайдаланатын протез орны шырышты қабық жіктемесінің авторы кім?
A) Кеннеди
B) Джексон
C) Курляндский
D) +Суппле
E) Гаврилов
738. Жоғарғы жақ сүйекке тістем білікті салып көріп жатқанда жоғарғы еріннің дүрдиіп алға қарай шыққаны байқалады. Дәрігер не істеу керек?
A) тістем білік бар балауыз табанын (базис) дайындау керек
B) тістем білікті кигізіп көру керек
C) +жоғарғы жақ сүйектегі біліктің ерін-ұрт бетіндегі балауыз қабатын қырнап алу керек
D) төменгі жақ сүйектегі біліктің ерін-ұрт бетіндегі балауыз қабатын қалыңдату керек
E) қалыпты қайтадан алу керек
739. Протетикалық жазықтықты анықтау кезде оны қалыптастыру неден басталады?
A) таңдай бетінен басталады
B) +маңдай алды (фронтальді) бөліктен басталады
C) бүйір бөліктен басталады
D) төменгі бөліктен басталады
E) төменгі және жоғарғы жақ сүйек бөліктерінен бірдей басталады
740. Протетикалық жазықтықты бүйір тұста қалыптастыру кезде бағдарға не алынады?
A) көздің қарашық сызығы алынады
B) +құлақ-мұрын сызығы алынады
C) еріннің бір-біріне түйіскен сызығы алынады
D) беттің физиологиялық тыныштық кезінде оның төменгі бөлігінің
үштен бір биіктігі алынады
E) беттің орталық сызығы алынады
741. Тістем биіктігі жоғары болған кезде сөйлеу сынамасы тістің бір-біріне тықылдап тиіп тұрғанын көрсетеді. Мұндайда алдыңғы тістер арасындағы саңылау неге тең болады?
A) 4-5 мм-ге
B) +0-2 мм-ге жетпейді
C) 7-8 мм-ге
D) 8-10 мм-ге
E) 10-12 мм-ге
742. Толық алмалы-салмалы протездің негізгі бөліктері:
A) сауыт, жасанды тістер, доға
B) сауыт, аралық бөлік, доға
C) +& табаны (базисі), жасанды тістер, кламмерлер
D) табаны, кламмерлер, вестибулярлық доға
E) бюгель, табаны, кламмерлер, жасанды тістер
743. Толық алмалы-салмалы протезді науқастың аузына салған соң, ол бір апта өткеннен кейін шырышты қабықтың жарақаттанғанын ауырсынғанын айтады. Протез салғанда қандай ақыл-кеңесті айтпаған?
A) ауызды күнделікті шаю қажеттілігін айтпаған
B) протезді мұқиятты түрде күту керектігін айтпаған
C) +толық алмалы-салмалы протезді түзеп жөндеу үшін дәрігерге
келесі күні келу керектігін айтпаған
D) протезді дұрыс сақтау керектігін ескертпеген
E) протезді жөндеу үшін үш күннен кейін келуді айтпаған
744. Толық алмалы-салмалы протезді науқастың жоғарғы жақ сүйегіне салғанда дәрігерге науқас кейін томпақ сүйектің (торустың) жарақаттанғанына, ауырғанына, протездің нашар бекітілгенін айтқан. Протезді әзірлегенде қандай қателіктер кеткен?
A) протезді жасағанда оның табанын томпақ сүйектің бетіне бататындай етіп жасаған
B) +протез табаны томпақ сүйекке сай жасалмаған, қамтығыш клапанның шеті таңдай жігінен аспаған
C) қамтығыш клапанның шеті таңдай жігінен асып кеткен
D) протез табаны қалың жасалған
E) протездің шеті өтпелі қатпарға жетпеген
745. Науқастың аузына толық алмалы-салмалы протез салған соң оның өңі төмендегідей болып шыққан. Ерін-мұрын, иек асты қатпарлары тереңдеген, езу төмендеген, иек алға қарай жылжыған. Дәрігер-ортопед протез саларда қандай қателік жіберген?
A) науқастың бетіне, түріне сай емес бір қалыпты (майда) тістері бар протез салынған
B) +бетінің төменгі үштен бір бөлік биіктігі қалпына келтірілмеген, қысқартылған
C) толық алмалы-салмалы балауыз табаны (базисі) қалыңдаған
D) орталық окклюзияны анықтарда науқастың сырт бейнесі қалпына келтірілмеген
E) альвеолалы өскіннің шырышты қабығы мүлде семгенде қысым түсіру арқылы функциональді қалып алынған
746. Науқастың аузына толық алмалы-салмалы протез салғанда оның өңі өзгерген: иек алға шығып кеткен, ерін-мұрын және иек асты қатпарлары тереңдеген, екі езуі салбыраған. Протез салудың қай кезеңінде қателік кеткен?
A) қате 2-клиникалық кезеңде функциональді қалып алғанда кеткен
B) +қате 3-клиникалық кезеңде орталық окклюзия күйінде тістем биіктігін анықтауда кеткен
C) қате 4-клиникалық кезеңде протездің балауыз құрылымын тексергенде кеткен
D) қате 2-зертханалық (лабораториялық) кезеңде-модель үлгісін (шаблонын) жасауда кеткен
E) қате 3-зертханалық (лабораториялық) кезеңде тіс салу, протездің балауыз құрылымын ең соңғы рет мүсіндеуде кеткен
747. Төменгі жақ сүйекке салынған толық алмалы-салмалы протез кезінде үзбесі не себептен жарақаттанады және протез не себептен ауыздан шығып кете береді?
A) тіл астындағы протездің шеті ұзынырақ болған соң
B) тілдің үзбесі жақсы дамыған соң
C) +қымтағыш қақпаны жасарда тіл үзбесі биік орналасып кедергі болған соң
D) протез табаны қалың болған соң
E) толық алмалы-салмалы протез жөнді өңделмей жылтыратылмаған соң
748. Толық алмалы-салмалы протезді ауызға кигізу кезінде науқас жоғарғы ерні салбырап, түрінің қарт адамның түрі сияқты боп көрінетінін айтады. Сонда орталық окклюзияны анықтаудың қай кезінде қате жіберілген?
A) тістем білігін дайындау кезінде альвеоларлық өскін семуі ескерілмеген
B) қате альвеола доғасының алдыңғы бөлігінде үстіңгі тістем білігінің қалыңдығы мен ерін жақ иінін қалыптастыру кезінде жіберілген
C) +қате жоғарғы еріннің қызыл жиегі бойынша альвеола доғасының алдыңғы бөлігінде үстіңгі тістем білігінің биіктігі мен ерін жақ иінін қалыптастыру кезінде жіберілген
D) қате төменгі жақ сүйек алға жылжыған кезде және жақ сүйектерді орталық окклюзияда бекіткен кезде жіберілген
E) қате алдыңғы тісті салу кезде оны жасанды қызылиекке (етке) бекітпей, протездің базисіне тікелей бекіту кезінде (приточка) жіберілген
749. Әңгіме кезінде, күлгенде толық алмалы-салмалы протездің жоғарғы тістердегі өткір қыры көрінбейді, неге? Жақ сүйектердің орталық ара қатынасын анықтағанда қандай қате жіберілген?
A) ауыз сәл ашық тұрған кезде анықталатын тістем біліктің биіктігі дұрыс анықталмаған. Тістем білікті жоғарғы еріннің астынан 1-2 мм-ге шығып көрініп тұратындай етіп, оның бетін балауызбен өсіру керек еді
B) +тістем біліктің биіктігі дұрыс қалыптастырылмаған, бірақ қыры үстіңгі еріннің астынан 0,5-1 мм-ге шығып тұратын етіп алынған
C) тістем біліктің биіктігін қалыптастырған кезде альвеоларлық өскіннің өзгерілуі ескерілмеген
D) тістем біліктің биіктігі 2-4 мм шығып тұру керек
E) орталық ара қатынасты анықтағанда білік 2-3 мм шығып тұру керек еді
750. Толық алмалы-салмалы протездің балауыз құрылымын тексеру кезінде екі ерін бір-біріне керіліп тиіседі, бет пен жоғарғы ерін созылып тартылған, мұрынның екі жағындағы қатпар жазылған. Мұндай жағдайда қандай қателіктер жіберілген және қандай сынамалар бұл қателіктерді көрсете алады?
A) +орталық ара-қатынасты анықтау кезде альвеолааралық биіктік дұрыс анықталмаған. Ол қалыптағы шамадан биік боп алынған. Бұл қателікті саусақты керілген (жымқырылған) ерінге тигізгенде оның сол сәтте ашылып кету сынамасы көрсетіледі
B) протез табаны үлкен болып мүсінделген. Бұл қатені Гербстің ерінді керіп-созу функциональді сынамасы көрсетеді
C) жасанды үлкен тістер салынған. Бұл қателікті тілмен жоғарғы ерінді жалау сынамасы көрсетеді. Жасанды тіс үлкен болғанда тілмен ерінді жалау күшке түседі
D) протездің табаны үлкен болған әрі ірі жасанды тістер салынған
E) орталық ара қатынас дұрыс анықталған
751. Толық алмалы-салмалы протездің табаны қандай жағдайда өз пішінін өзгертеді, деформацияға ұшырайды?
A) пластмассаның құрамындағы заттар дұрыс мөлшерде алынбаған жағдайда
B) протез базисінің қалыңдығы дұрыс мүсінделген жағдайда
C) +пластмассаның полимеризациясы бұзылған жағдайда
D) протез жөнді өңделген, тегістелген, жылтыратылған
E) протездің базисі дұрыс жағдайда
752. Толық алмалы-салмалы протездің ауыз тіндеріне әсері қандай болады?
A) қалай болса солай болады
B) +тікелей болады
C) жанама болады
D) кері болады
E) әртүрлі болады
753. Толық алмалы-салмалы протездің жанама әсері қандай тіндерде байқалады?
A) протез жайғасатын орындағы тіндерде байқалады
B) +протезге тимей алыс жатқан тіндер мен ағзаларда байқалады
C) шықшыт буында, ішек-қарында, жүйке тамырларында байқалады
D) ішек-қарында, жүрек-қан тамарыларында байқалады
E) протез орнындағы тіндерде, ағзаның барлық мүшесінде байқалады
754. Толық алмалы-салмалы протездің ауыз тіндеріне әсері қандай?
A) +жарақаттандырады, уландырады, аллергиялық және басқа қосымша әсер етеді
B) тітіркендіреді, бірақ дұрыс тітіркендірмейді, яғни тіннің тітіркенуі протездің зиянды әсеріне сәйкес келмейді
C) әртүрлі әсер етеді
D) жайлы әсер етеді
E) химиялық жолмен уландырады, механикалық жолмен жарақаттандырады
755. Алмалы-салмалы протездің улағыш әсері неге байланысты?
A) протездің құрамындағы полимердің аздығына байланысты
B) протездің құрамындағы полимердің көптігіне байланысты
C) +протездің құрамындағы мономердің көптігіне байланысты
D) протездің құрамындағы гидрохинонның көптігіне байланысты
E) протездің құрамындағы бояғыш заттардың көптігіне байланысты
756. Протездің аллергиялық әсері неге байланысты?
A) +протез жадығатының протез астындағы тіндердің ақуызына әсер етуден пайда болған аллергенге байланысты
B) улағыш заттарға байланысты
C) ауыз тазалығын сақтамауына байланысты
D) жалпы соматикалық ауруларға байланысты
E) сапасыз жасалған протезге байланысты
757.. Толық алмалы-салмалы протезден болатын қабынуды не деп атайды?
A) протез орны тіндерінің реакциясы дейді
B) тұрақты дымқылдану (парниковой эффект) дейді
C) +протездік стоматит дейді
D) протез орны тіндерінің ауруы дейді
E) төзбеушілік дейді
758.Науқас толық алмалы-салмалы протезге үйрену кезеңінде ұрттың шырышты қабығын тістейтінін, сөйтіп шырышты қабығының жарақаттанғанын айтады. Ол жарақаттанудың себебі не?
A) тістем биіктігі жоғарылаған
B) тістем биіктігі төмендеген
C) жасанды тістер дөңес-сызаттық (фиссурно-бугорковый) түйіспеде
түйіседі
D) +дөңес-сызаттық түйіспенің болмауынан
E) жасанды тістер арасында тығыз окклюзиялық түйіспенің
болмауынан
759. Науқас протезге үйрену кезеңінде «с» дыбысын дұрыс шығара алмайды. Протездің қай жерін жөндеп түзету керек?
A) 13,12,11,21,22,23 тістер аймағындағы өтпелі қатпар тұсын жөндеу керек
B) төменгі алдыңғы тістердің тіл беті тұсын жөндеу керек
C) +протез таңдай бетінің алдыңғы үштен бір тұсын жөндеу керек
D) таңдайдың ортаңғы үштен бір тұсын жөндеу керек
E) протездің дистальді шекара тұсын жөндеу керек
760. Толық алмалы-салмалы протезді жасау кезеңдерін атаңыз?
A) жақ сүйектердің орталық ара қатынастарын анықтау керек
B) жоғарғы және төменгі жақ сүйектерден функциональды қалып алу керек
C) жоғарғы және төменгі жақ сүйектерден анатомиялық қалып алу керек
D) протездің балауыз құрылымын тексеру керек
E) толық алмалы-салмалы протезді салу керек
1) А.В.С.Е.Д.
2) В.А.С.Д.Е.
3) Е.А.Д.С.В.
4) +С.В.А.Д.Е.
5) А.В.С.Д.Е.
761. Дайын толық алмалы-салмалы протездің сапасын тексерген кезде оның базисінде газ толған кеуек бары анықталды. Қандай технологиялық қателіктер жіберілген?
A) протез жартылай (толық) полимеризацияланған
B) полимер мен мономер қатынасы дұрыс анықталмаған
C) кювета салқын ауға салынған
D) +полимеризация жолы бұзылған
E) кюветадағы протез бірден суытылған
762. Жоғарғы жақ сүйекке толық алмалы-салмалы протез салғанда, науқастың құсқысы келеді. Сіздің іс-әрекетіңіз?
A) жоғарғы жақ сүйегіне қайта жаңа протез жасау керек
B) +протездің «А» сызық тұсындағы жерді жөндеу керек
C) науқасқа протезге қалай үйренуді айтып түсіндіру керек
D) протездің табанын (базисін) қайта жасау керек
E) екі жақ сүйекке де протезін қайта жасау керек
763. Науқасқа толық алмалы-салмалы протезді тапсырып жатқанда не істеу керек?
A) протезді түрпілеуге арналған ұнтақпен тазалау керек
B) протездің иісін кетіру (дезодарация) жасау үшін және протезді антисептикалық етіп өңдеу үшін оны 5% сірке суына түнде салып қою керек
C) сабынды суға салып қою керек
D) +протезді тіс сықпасымен немесе тіс ұнтағымен жуып тазалау керек
E) протезді ыстық суға салып тазалау керек
764. Науқас толық алмалы-салмалы протез базисінің сынғанын айтады.
Сынық базисті қайтадан жөндеуге болады егер?
A) сынық бөліктер орнына дұрыс қойылмаса
B) сынық бөліктер орнына дәл қойылмаса
C) +сынық бөліктер орнына жақсы қойылса
D) сынғанда 3-4 бөліктер пайда болса
E) бұрын протез 3 рет жөнделген болса
765. Толық алмалы-салмалы протездің окклюзиясын жөндеп түзеу қандай мақсат үшін керек?
A) +төменгі жақты біркелкі қозғалысқа келтіру үшін керек, мұндай жағдайда барлық тіс бір-бірімен бір қалыпты өзара түйісетін болады
B) дикцияны жақсарту үшін керек, мұнда барлық тіс бір-бірімен бір қалыпты өзара түйісетін болады
C) беттің төменгі бөлігінің қалпына келтіру үшін керек, мұнда барлық тіс бір-бірімен бір қалыпты өзара түйісетін болады
D) дұрыс сөйлеу үшін керек
E) беттің төменгі бөлігін қалпына келтіру үшін керек
766. Толық алмалы-салмалы түзеп жөндеу кезінде функциональді сынамаларды не үшін қолданады?
A) +базистің шекарасын түзеп жөндеу үшін
B) окклюзияны түзеп жөндеу үшін
C) тістем биіктігін анықтау үшін
D) жақ сүйектердің орталық ара қатынасын анықтау үшін
E) жасанды тістерді түзеп жөндеу үшін
767. Толық алмалы-салмалы протезді дайындағанда жақ сүйектердің орталық ара қатынасын анықтап, дұрыс бекітпеудің белгілері қандай?
A) алдыңғы (фронтальді) тістердің өзара түйісуі және бүйір тұстағы тістердің бірден түйісуі
B) протездің орнықтылығы мен эстетикалық ойдан шығуы
C) сөйлегенде тістердің бір-бірімен тиісіп тұруы
D) окклюзия аралық саңылаудың болмауы
E) +алдыңғы (фронтальді) бөлімдегі тістер бір-бірімен тығыз түйісе тұра, шайнау тістерінің бір-бірімен түйіспеуі
768. Толық алмалы-салмалы протездің шекарасын сызғанда «А» сызығы қандай бағдарды көрсетеді?
A) +протездің артқы шекарасын көрсетеді
B) жоғарғы жақ сүйекке тіс қатарын қалай дұрыс құруды көрсетеді
C) алдыңғы тістерді қалай салуды көрсетеді
D) тістем биіктігін анықтау бағытын көсетеді
E) ол сызықтың ешқандай маңызы жоқ
769. Алмалы-салмалы протездің ту сыртындағы шекарасын анықтау кезде «А» сызығы бағдар болады. Сонда протездің шеті қалай жатуы керек?
A) «А» сызығына 5мм жетпеуі керек
B) «А» сызығына 1-2мм жетпеуі керек
C) «А» сызығымен шектелгені дұрыс
D) +«А» сызығын 1-2мм жаба түскені дұрыс
E) «А» сызығын 5мм жаба түскені дұрыс
770. Толық алмалы-салмалы протездің балауыз құрылымын тексергенде, орталық окклюзияның орына бүйірлік окклюзия анықталған. Не істеу керек?
A) жаңа қалып алу керек
B) +жақ сүйектердің орталық ара қатынасын қайта анықтау керек
C) тістем биіктігін қайта анықтау керек
D) басқа тістерді салу керек
E) дайын болған протез тістемін жөндеп, түзету керек
771. Толық алмалы-салмалы протезді науқасқа салғаннан кейін жөндеп түзету үшін (коррекциялау) үшін науқас дәрігерге қашан келу керек?
A) 2 күннен кейін
B) 1 күннен кейін
C) +келесі күні
D) ауыруды сезген кезде
E) 1 аптадан кейін
772. Толық алмалы-салмалы протезді дайындаудың қандай клиникалық кезеңінде протездің функционалды-жабыспалық қасиеті қамтамасыз етіледі?
A) анатомиялық қалып алу кезеңінде
B) +функционалдық қалып алу кезеңінде
C) жақ сүйектердің орталық ара қатынасын және тістем биіктігін
анықтау кезеңінде
D) протезді науқастың аузына салу кезеңінде
E) жасанды тістерді салған кезде
773. Алмалы-салмалы протез үшін шырышты қабықтың Суппле бойынша қай сыныбы қолайлы бола алады?
A) +1-сынып
B) 2-сынып
C) 3-сынып
D) 4-сынып
E) 5-сынып
774. Толық алмалы-салмалы протезді бекіткенде ненің мәні шамалы?
A) анатомиялық бүкпелер (ретенция)
B) заттардың бір-біріне жабысуы (адгезия)
C) заттардың бір-біріне сорылуы
D) жасанды тістерді жөндеп орналастыру
E) +науқастың жасы мен жынысы
775. Толық алмалы-салмалы протез қандай тінге тікелей әсер етеді?
A) қарама-қарсы орналасқан табиғи тістерге әсер етеді
B) +протез астындағы шырышты қабыққа әсер етеді
C) қарама-қарсы орналасқан тістердің кіреукесіне, қызыл иек
шырышты қабығына әсер етеді
D) тіс сауытына, альвеолалық өскінге, жұмсақ таңдайға әсер етеді
E) тілге, жоғарғы және төменгі еріндердің үзбесіне әсер етеді
776. Алмалы-салмалы шендеуіш протездің ауызға дұрыс салынғанын қандай аспап анықтайды?
гнатодинамометрмен
+параллелометрмен
реографпен
окклюзиограммамен
электродонтометрмен
777. Иммедиат протездің қандай түрлері болуы мүмкін?
+алмалы-салмалы түрі болуы мүмкін
алынбайтын тұрақты түрі болуы мүмкін
+жартылай алынатын түрі болуы мүмкін
толық алынбайтын түрі болуы мүмкін
құрамалы түрі болуы мүмкін
778. Алмалы-салмалы шендеуіш-протез қандай әдіспен жасалады?
+құю әдісімен жасалады
соғу әдісімен жасалады
дәнекерлеу әдісімен жасалады
штамптау әдісімен жасалады
+престеу әдісімен жасалады
779. Тістердің жеке түйіспесін таңдап егеп-түзету үшін не қажет?
реограмма
рентгенограмма
+окклюзиограмма
гнатодинимометрия
электродонтометрия
780.Тісті таңдап түзеткен соң не істеу керек?
тісті сауытпен қаптау керек
тіске пломба салу керек
+тіске құрамында фторы бар дәрі-дәрмекті жағу керек
шендеуіш салу керек
каппа салу керек
781. Қозғалған тістерге 2-3 айға шендеуіш салу қажет болса шендеуіштің қандай түрі қолданылады?
тұрақты түрі қолданылады
+уақытша түрі қолданылады
құрама түрі қолданылады
алынбайтын түрі қолданылады
алынатын түрі қолданылады
782. Уақытша шендеуішті қолдану алдында кенет қатты қабыну белгісі байқалса оны емдеу қажет пе?
қажет
қажет емес
кейін емдеу қажет
+сол сәтте емдеу қажет
бәрібір
783.Тістің алдыңғы тобына шендеуіш салу тұрақтандырудың қай түріне жатады?
+фронтальді тұрақтандыру түріне жатады
сагитальді тұрақтандыру түріне жатады
парасагитальді тұрақтандыру түріне жатады
доға бойынша тұрақтандыру түріне жатады
нүктелі түріне жатады
784. Тістің азу тістер тобына шендеуіш салу тұрақтандырудың қай түріне жатады?
фронтальді тұрақтандыру түріне жатады
+сагитальді тұрақтандыру түріне жатады
парасагитальді тұрақтандыру түріне жатады
доға бойынша тұрақтандыру түріне жатады
фронтосагитальді тұрақтандыру түріне жатады
785.Екі жақтағы азу тістер тобына шендеуіш салу тұрақтандырудың қай түріне жатады?
фронтальді тұрақтандыру түріне жатады
сагитальді тұрақтандыру түріне жатады
+парасагитальді тұрақтандыру түріне жатады
доға бойынша тұрақтандыру түріне жатады
фронтосагитальді тұрақтандыру түріне жатады
786.Тістердің барлық тобына шендеуіш салу тұрақтандырудың қай түріне жатады?
фронтальді тұрақтандыру түріне жатады
сагитальді тұрақтандыру түріне жатады
парасагитальді тұрақтандыру түріне жатады
+доға бойынша тұрақтандыру түріне жатады
фронтосагитальді тұрақтандыру түріне жатады
787. Тісті таңдап егеу кезінде оның өткір қырлары қандай бормен тегістеледі?
+карборунд таспен
сепарациялық тегерішпен
қатты қорытпалы тегерішпен
дөңгелек таспен
цилиндр тәрізді бормен
788.Шендеуіш-доға протезінің негізгі бөлігіне не жатпайды?
протездің доғасы
протездің ұстап-тіреп тұратын кламмерлері
протездің ертоқым тәрізді бөлігі
жасанды тістер
+жасанды қызылиек
789.Иммедиат-протезді қандай кезде қолдану тиімсіз?
жұлынған соң тістің орны жазылған кезде
+беттің төменгі бөлігінің биіктігі өзгергенде
косметикалық аурулар кезінде
протез салынған тістің қасындағы пародонттың сему дәрежесі төмендеген кезде
шайнау қысымы жасанды және табиғи тістерге бөлініп тұрған кезде
790.Алынбайтын шендеуіш-протезді жасауға не негіз болмайды?
тістің қатты тіндерінің топографиясы
+тістің қатты тіндерінің жағдайы
сауыттың биіктігі мен ретенциялық аймақ жағдайы
тістің периапикальді тіндерінің жағдайы
пародонт жағдайы (резервтік күшін сақтау)
791.Шендеуіш доға протезді жасау кезінде жұмыстық модельге қандай жадығаттар жарайды?
ғаныш жадығаты жарайды
цемент жадығаты жарайды
+супергипс жадығаты жарайды
металл жадығаты жарайды
қатты ғаныш жадығаты жарайды
792.. Тісті таңдап, егеп түзету әдісі қандай жағдайда қолданылады?
тіс адамның түрін бұзып тұрған жағдайда қолданылады
көпір тәрізді протезді жасаған кезде болатын дәрігердің қатесін жөндеу үшін қолданылады
+тістердің жеке түйіспесін (суперконтактын) түзету үшін қолданылады
тіс қатарының бұзылуын жөндеу үшін қолданылады
патологиялық қажалуды емдеу үшін қолданылады
793.Уақытша шендеуішті қолдану қай кезде тиімсіз?
шендеуіш салатын тістерді қатты бекітер кезде
шайнау қысымын барлық тіске біркелкі тарату кезінде
дәрі-дәрмекпен және хирургиялық жолмен ем жасар кезде
+тіс сауытының ақауын кетірер кезде
физиотерапия жасар кезде
794. Уақытша пластмасса шендеуіш ауыздың ішкі жағына қалай орналасуы керек?
қызылиек шетіне дейін жетуі керек
тіс қызылиек науашығына (желобок) 0,5мм бату керек
тіс қызылиек науашығына 1,0мм бату керек
+қызылиек шетіне жетпеу керек
қызылиек пен тіс бетіне орналасу керек
795.Уақытша шендеуіш жасау үшін тірек тістерге не істеуге болады?
егеу қажет
егеледі
міндетті түрде толық егеледі
+егеудің қажет жоқ
жартылай егеледі
796.Уақытша шендеуішті кім және қайда жасағаны дұрыс?
дәрігер емханада жасағаны дұрыс
тіс технигі зертханада жасағаны дұрыс
дәрігердің зертханада жасағаны дұрыс
тіс технигі емханада жасағаны дұрыс
+& дәрігер мен тіс технигі бірігіп жасағаны дұрыс
797.Шендеуішті тіске 2-3 жылға салу үшін оның қандай түрі қолданылады?
уақытша түрі
+тұрақты түрі
құралмалы түрі
алынатын түрі
алынбайтын түрі
798. Тіс қатарының кетігіне протез саларда және алынбайтын шендеуіш саларда қандай протез қолданылады?
+көпір тәрізді протез
доғалы протез
пластиналы протез
иммидиат протез
шендеуіш
799. Тіс қатарының кетігіне протез саларда және алмалы-салмалы шендеуіш саларда қандай протез қолданылады?
көпір тәрізді протез
+доғалы протез
пластиналы протез
иммидиат протез
шендеуіш
800. 13,12,11,21,22,23 – тістерге шендеуіш салу қандай тұрақтандыру түріне жатады?
+алдыңғы
біржақты
доға бойынша
сагитальді
парасагитальді
801.. Парасагитальді тұрақтандыру кезінде шендеуіш қандай тістердің тобына салынады?
алдыңғы
жақ сүйектің бір жағына
+жақ сүйектің екі жағына
жақ сүйектің бір жағындағы алдыңғы және бүйір тістер тобына
екі жақ сүйектің алдыңғы тістеріне
802.. Шендеуіш протездің енгізу жолын немен анықтайды?
гантодинамометрмен
+параллелометрмен
реографпен
рентгенмен
компьютерлік аппаратпен
803. Пародонт қабынуына тән емес көрсеткіш:
тістердің патологиялық қозғалуы
сүйек тіні альвеола қабырғасының сорылуы
сүйек қырларының төмендеуі
сүйек қалталарының пайда болуы
+қызылиектің ақшыл-қызыл болуы
804.Окклюзиограмманы нені анықтау үшін қолданады?
пародонт тіндерінің төзімділігін анықтау үшін
жақтардың окклюзиялық ара қатынасын анықтау үшін
+окклюзиялық алдын ала түйісуді анықтау үшін
окклюзиялық биіктікті анықтау үшін
қабынудың дәрежесін және таралу процесін анықтау үшін
805.Жайылған пародонтит кезінде тіс қызыл иек қалта неше тістің айналасында болады?
бір тістің тұсында
бірнеше тістің тұсында
тек жоғарғы жақтың тістерінде
тек төменгі жақтың тістерінде
+барлық тістерде
806. Шоғырланған пародонтит қандай жолмен емделеді?
жалпы жолмен
хирургиялық жолмен
терапиялық жолмен
ортопедиялық жолмен
+кешенді жолмен
807.Шоғырланған пародонтитті ортопедиялық әдіспен емдеу неге бағытталған?
пародонтит тудыратын себепке
+тістерге шеңдеуіш салуға
пульпит тудыратын себепке
жеке сауыттармен емдеуге
пластиналы протездермен ақауларды қалпына келтіруге
808.Жайылмалы пародонтит кезінде болатын тіс қатары кетіктерінің клиникалық белгілері:
+фронтальді тістердің алға ығысуы
тістердің жартылай шығуы
жоғарғы жақ фронтальді тістерінің шоғырлануы
жоғарғы тістердің таңдайға қисаюы
тік тістемнің пайда болуы
809.Пародонттың функциональді жетіспеушілігі кезіндегі тіс қатары кетігінің алғашқы клиникалық белгілері:
фронтальді тістер түсінің өзгеруі
+диастема және треманың пайда болуы
жоғарғы жақтың фронтальді тістерінің шоғырлануы
сүйір тістердің таңдайда орналасуы
сына тәрізді ақаудың пайда болуы
810.Пародонтит кезіндегі фронтальді тістердің протрузиясы мен тремасына қолданылатын ортопедиялық ем:
тістерді кламмер сымымен біріктіру
резиналық дөңгелектер
вестибулярлы протрузиялық доғасы бар пластина
вестибулярлы протрузиялық доғасы және қиғаш жазықтығы бар пластинка
+вестибулярлы ретрузиялық доғасы бар пластика
811.Пародонтиттің жергілікті этиологиялық факторына не жатады?
сүйегінің сынығы
жүрек-қантамыр аурулары
қызылиек шетінің жарақаты
жүйелі остеопатия
+микробты білем
812.Пародонтиттің түріне нақты диагноз қоюға мүмкіндік беретін әдіс:
+ортопантомографиялық әдіс
бағытталған дентальді рентгенография
бүйір проекциясындағы рентгенография
телерентгенография
дентальді рентгенография
813. Жергілікті пародонтты емдеу үшін жалпы емдеу әдісі қажет пе?
қажет
өтеу керек
+қажет емес
уақытша шендеуіштен кейін қажет болуы мүмкін
физиотерапиядан соң қажет болуы мүмкін
814.Қандай ауруда альвеолалық өскіннің семуі айқын көрінеді?
флюороз, гипоплазия ауруларында
жүрек-қантамыр жүйкесінің ауруларында
+жайылған (генерализованный) қанқұрт (пародонтит) ауруында
тісжегі ауруында
эндемиялық жемсау ауруында
815. Парадонт кезінде сүйек тініндегі деструкция қандай тіндерге тарайды?
жақ сүйектің денесіне
+жақ сүйектің тек альвеолалы бөлігіне
жақ сүйектің тек альвеолалы бөлігі мен денесіне
жақ сүйектің буын басына
жақ сүйектің барлық тініне
816. Пародонтит кезінде Кулаженко әдісімен анықталатын гемотоманың түзілу уақыты қалай өзгереді?
ұзарады
+қысқарады
өзгермейді
бірқалыпты болады
бірте-бірте ұзарады
817.Жұтуға дейінгі бір реттік шайнау кезеңі қаншалықты уақытқа созылады?
1,5 мин
30 сек
51 сек
12 сек
+14 сек
818.Пародонтит кезінде сілекей мен қызылиек сұйықтығының рН көрсеткіші қалай өзгереді?
+қышқыл жаққа
сілті жаққа
өзгермейді
бейтараптық көрсетеді
негіз жаққа
819.Пародонтит кезінде тіс ұлпасының электр қозғыштығы неге тең болады?
1мкА-ға дейін жоғарылайды
өзгермейді
15-20мкА-ға дейін төмендейді
+30-40мкА-ға дейін төмендейді
40-50мкА-ға дейін жоғарылайды
820.Тістердің ІІ дәрежелі қозғыштығы кезінде тіс қалай орнынан ығысады?
+вестибула-оральді, мезио-дистальді бағытта
вестибулярлы бағытта
тік, көлденең бағытта
көлденең бағытта
жан-жаққа ығысады
821.Алдыңғы топтағы тістер жергілікті пародонтитке шалдыққанда шендеуіш салу үшін қандай кламмер қолданылады?
Аккер кламмері
+Роуч кламмері
Аккер-Роуч кламмері
кері әсер ететін кламмер
артқа қарай кері әсер ететін кламмер
822.Пародонтиттің төмендегі симптомдарына не жатпайды?
гингивит
тіс шөгінділері
+тіс ұлпасының қабынуы
пародонтальді қалталардың болуы
тістердің патологиялық қозғалғыштығы
823.Пародонтоз кезінде альвеола өсіндісінің сүйек тініндегі резорбция қалай сипатталады?
біркелкі болып
+біркелкі және көлденең болып
біркелкі емес
біркелкі емес, көлденең
біркелкі емес, тік, көлденең
824.Жергілікті пародонтитке симптоматикасы ұқсас сырқатты көрсетіңіз:
эозинофильді гранулема
созылмалы остемиолит
пародонтоз, эозинофильді гранулема
қант диабеті (сусамыр)
+эозинофильді гранулема, созылмалы остемиолит
825.Жергілікті пародонтит кезінде пародонтальді қалталар қаншалықты анықталады?
+& бір топ тістерде
жеке жақ сүйектің барлық тістерінде
екі жақ сүйектің барлық тістерінде
тек қана жоғарғы жақ сүйек тістерінде
тек қана төменгі жақ сүйек тістерінде
826. Жергілікті пародонтитті емдеуге не жатпайды?
A) терапиялық емдеу
B) +физиотерапиялық емдеу
C) хирургиялық емдеу
D) +кешенді емдеу
E) ортопедиялық емдеу
827.Созылмалы пародонтиттің жеңіл түрінде рентгенограммада альвеола аралық қалқа қаншалықты резорбцияға ұшырайды?
А) өзгеріс болмайды
В) +1 деңгейге
С) 1/2 деңгейге
D) 3/4 деңгейге
Е) жаппай өзгереді
828.Созылмалы пародонтиттің орташа түрінде рентгенограммада альвеола аралық қалқа қаншалықты резорбцияға ұшырайды?
А) өзгеріс болмайды
В) 1/4 деңгейге
С) +1/2 деңгейге
D) 3/4 деңгейге
Е) жаппай өзгереді
829.Созылмалы пародонтиттің ауыр түрінде рентгенограммада альвеола аралық қалқа қаншалықты резорбцияға ұшырайды?
А) өзгеріс болмайды
В) 1/4 деңгейге
С) 1/2 деңгейге
D) +3/4 деңгейге
Е) жаппай өзгереді
830.Пародонтальді қалтаның тереңдігі туралы мәліметтерді жазу үшін В.Ю.Курляндский нені ұсынды?
А) рентгенограмманы
В) реограмманы
С) +одонтопародонтограмманы
D) тамографияны
Е) мастикациограмманы
831.Төмендегі ауруларды емдеу үшін тістерді таңдау егеу қандай патология кезінде керек емес?
А) +гингивит кезінде
В) пародонтит кезінде
С) пародонтоз кезінде
D) тістің қатты қажалуында
Е) тісжегі кезінде
832.Тістерді таңдап егеу әдісін қай кезде қолданған жөн?
А) эстетикалық бұзылыстар кезінде
В) көпір тәрізді протезд ідайындағанда дәрігердің қатесін түзеу үшін
С) +тістердің биік түйісуі кезінде (суперконтактты)
D) тіс қатарының деформациясы кезінде
Е) стоматит кезінде
833.Тістерді таңдап егеу үшін не қажет?
А) реограмма
В) +оклюзияграмма
С) рентгенограмма
D) ортопантограмма
Е) электромиограмма
834.Тістерді таңдап егеп болған соң қандай асқынулар кездесуі мүмкін?
А) тісжегі
В) периодонтит
С) +оклюзиялық биіктіктің төмендеуі
D) гингивит
Е) пульпит
835.Тістерді таңдап егеу үшін науқас адам қанша рет емханаға келуі тиіс?
А) бір рет
В) бір күннен кейін екі-үш рет
С) +бір аптадан соң 3-4 рет
D) бір аптадан соң 2-4 рет
Е) бір аптадан соң 1-2 рет
836.Тістерді таңдап егеу әдісі нені егеуге бағытталған?
А) тірек төмпешіктерді
В) қорғағыш төмпешіктерді
С) фиссураны
D) +төмпешіктердің ылдиын
Е) төмпешіктердің ұшын
837.Тістерді таңдап егеу қандай тіндер көлемінде жүреді?
А) +тіс кіреукесі, дентин көлемінде
В) дентин көлемінде
С) цемент көлемінде
D) тіс кіреукесі, дентин көлемінде
Е) дентин, цемент көлемінде
838.Тістерді таңдап, егеп болған соң олардың арасында орталық окклюзия күйінде қандай түйіспе (контакт) байқалады?
А) фиссуралы
В) төмпешікті
С) +фиссурлы-төмпешікті
D) фиссурлы-өткір қырлы
Е) өткір қырлы төмпешікті
839. Уақытша шендеуіш салу әдісі қай кезде қолданылады?
A) пародонтиттің бастапқы кезеңінде
B) пародонтоздың бастапқы кезеңінде
C) +пародонтиттің дамыған кезеңінде тістердің қозғаоғыштығы ІІ-ІІІ дәрежеге тең болып, ұяшық Ѕ -ден жоғары атрофияға ұшырағанда
D) гингивиттің созылмалы түрінде
E) пародонтиттің І-ІІ дәрежелік тістердің қозғалуына және ұяшықтың (лунка) 2/3 атрофияға ұшырағанда
840. Уақытша шендеуіш жайылған пародонтит кезінде қандай тұрақтандыруды (стабилизацияны) қамтамасыз етеді?
A) алдыңғы
B) сагитальді
C) +доға бойынша
D) парасагитальді
E) алдыңғы сагитальді
841. Пародонтитпен сырқаттанғанда уақытша шендеуішті қай кезеңде қолданады?
A) +тістерді таңдап егеп болған соң
B) тістерді таңдап егеудің алдында
C) шендеуіштің орнына тістер таңдалып егеледі
D) тістерді таңдап егеудің алдында және соңында
E) протез салардың алдында
842. Төмендегіт шендеуіштердің қайсысы уақытша шендеуішке жатады?
A) Мамлюк шендеуіші
B) Эльбрех шендеуіші
C) Шпренг шендеуіші
D) +пластмассадан жасалған каппа
E) сауыттан жасалған шендеуіш
843. Тұрақты шендеуіш салу үшін нені істемесе де болады?
A) гингивитті емдеу
B) қызылиек үсті-астындағы тіс шөгінділерін көтеру
C) +қызылиекке ретракция жасау
D) кюретаж жасау
E) іріңнің ағуын тоқтату
844. Альвеола өсіндісі сүйек тінінің қандай резобциясы (атрофиясы) кезінде пародонтограммаға қарап алынбайтын протез-шендеуіш салуға болады?
A) +түбір ұзындығының ј резорбциясына ұшырағанда
B) түбір ұзындығының Ѕ резорбциясына ұшырағанда
C) түбір ұзындығының ѕ резорбциясына ұшырағанда
D) түбір ұзындығының 1/3 резорбциясына ұшырағанда
E) түбір ұзындығының 1/5 резорбциясына ұшырағанда
845. Алынбайтын шендеуіш-протез дайындаудың қарсы көрсетілімі қандай?
A) шектелген ақаулар
B) тірек тістердің пародонтында резервтік күштің болмауы
C) +түбір ұшында қабыну процестердің болуы
D) тістердің қатты тіндеріндегі ақаулар
E) тіс қатарындағы ақаулар
846. Шендеуіштейтін доғалы протездің жұмысшы моделін алу үшін не қажет?
A) ғаныш
B) цемент
C) +суперғаныш
D) композит
E) тез балқитын металл
847. Шендеуіштейтін доғалы протездің негізгі элементтеріне не кірмейді?
A) доға
B) тіреп-ұстаушы кламмерлер
C) ершік тәрізді бөлік (базис)
D) жасанды тістер
E) +жасанды сауыттар
848. Пародонтиттің жергілікті этиологиялық факторларына не жатады?
A) эндокриндік аурулар
B) жүрек-қантамырлары аурулары
C) +тіс-жақ сүйек аномалиясы
D) созылмалы остемиелит
E) жүйке аурулары
849. Пародонтиттің жалпы этиологиялық факторларына не жатады?
A) +эндокриндік аурулар
B) қызылиектің жарақаттары
C) тіс-жақ сүйек аномалиясы
D) созылмалы остемиелит
E)+ жүйке аурулары
850. Пародонтиттің орташа түрінде пародонтальді қалтаның тереңдігі неге тең
A) 3,5мм
B) +5,0 мм
C) 5,7 мм
D) 7,9 мм
E) 9,11 мм
851. Пародонтиттің жеңіл түрінде пародонтальді қалтаның тереңдігі неге тең
A) +3,5мм
B) 5,0 мм
C) 5,7 мм
D) 7,9 мм
E) 9,11 мм
852. Пародонтиттің ауыр түрінде пародонтальді қалтаның тереңдігі неге тең
A) 3,5мм
B) 5,0 мм
C) +5,7 мм
D) 7,9 мм
E) 9,11 мм
853. Қалыпты жағдайда сілекей мен қызылиек сұйықтығының рН мөлшері неге тең?
A) 4,6-5,1
B) 3,5-4
C) +6,0-7,5
D) 6,0
E) 7,0
854. Шиллер-Писарев клиникалық сынамасы не туралы мәлімет бере алады?
A) +пародонтиттің таралуы мен айқын көрінуі туралы
B) тіс-қызыл сұйықтығындағы микробтар құрамы туралы
C) тыныштық кезінде қан айналымы туралы
D) пародонтиттегі лимфаның айналымы туралы
E) пародонтиттің резорбциялық түрі туралы
855. Шайнаған кезде пародонттың функциональді төзімділігі (қалыпты жағдайда) қаншалықты пайдаланылады?
A) 20%
B) +50%
C) 70%
D) 10%
E) 5%
856. Окклюзиялық супер контактты анықтауда төмендегі әдістердің қайсысы тиімсіз?
A) оккюзияграмма
B) +спрей-диагностика
C) мастикациограция
D) диагностикалық модель
E) көшірме қағаз
857. Тікелей протез салу үшін салынатын қалып қандай материалдан алынады?
A) ғаныштан
B) термопластикалық материалдан
C) силиконды материалдан
D) +альгинатты материалдан
E) тиоколды материалдан
858. Тікелей протез салудың көрсетілімі қандай?
A) көп тараған тісжегі
B) +пародонт аурулары кезінде қозғаған тістерді жұлу
C) тіс қатарының деформациясы
D) тіс қатарының патологиялық қажалуы
E) тіс қатты тіндерінің ақауы
859. Дайын иммедиат протезді тапсыру алдында қандай ерітіндімен емдеуге болады?
A) бір сөткеге спирттің 90є ерітіндісіне салады
B) +15-20 минут сутегінің 3% асқын тотығына салады
C) 5 сағат бойы спирттің 5є ерітіндісіне салады
D) 2 сағатқа хлораминнің 6% ерітіндісіне салады
E) 2 сағатқа калий перманганат ерітіндісіне салады
860. Пародонтит кезінде тіс қатарының деформациясына не әкелуі мүмкін?
A) қызылиек жарақаты
B) гингивит
C) +тістердің қозғалғыштығы
D) патологиялық қажалулар
E) шықшыт буынының аурулары
861. Пародонтитпен ауырған науқасқа ортодонтиялық тұрғыдан Эджуайс-техниканы қолдануға бола ма?
A) +болады
B) болмайды
C) балаларды емдегенде ғана болады
D) ересек адамдарға қолдану екіталай
E) жасына қараған жөн
862 Шендеуіш дегеніміз не?
A) төменгі жақ сүйекті сагитальді бағытта жылжытатын ортодонтиялық аппарат
B) +тіс топтарын иммобилизациялау үшін қажетті құрал
C) шықшыт буынының дифункциясын емдейтін қондырғы
D) тістем биіктігін көтеретін протез
E) окклюзиялық түйіспені реттейтін құрал
863. Реограмманың жоғары бөлігінің көтерілуі уақтысы нені көрсетеді?
A) +қантамыр қабырғасының созылымдылығын
B) көктамырдағы қан ақпауын
C) қантамырдың эластикалық қасиетін
D) шеткі қарсыласу күйін
E) қан айналымының жылдамдығы
864. Реограмманың төменгі бөлігінің көтерілуі уақтысы нені көрсетеді?
A) қантамыр қабырғасының созылымдылығын
B) +көктамырдағы қан ақпауын
C) қантамырдың эластикалық қасиетін
D) шеткі қарсыласу күйін
E) қан айналымының жылдамдығы
865. Гингивитпен қандай ауру қосарласа жүреді?
A) пародонтоз
B) +пародонтит
C) тісжегі
D) патологиялық қжалу
E) тісжегінің асқынған аурулары
866. Пародонтит кезінде тіс қатарының деформациясы болады ма?
A) +болады
B) болмайды
C) кейде болмайды
D) мүлдем болмайды
E) кейде болады
867. В.А.Пономарева тіс-жақ бұзылысын (деформациясын) қанша түрге бөледі?
1 түрге бөледі
+2 түрге бөледі
3 түрге бөледі
4 түрге бөледі
5 түрге бөледі
868. Тіске байланысты бұзылыстар (деформация) қай жаста тез үдейді?
+18-20 жаста
20-30 жаста
30-40 жаста
40-50 жаста
50-60 жаста
869. В.А.Пономарева бойынша жылжыған тістің цементі түбірдің жартысынан аса жалаңаштануы қай түрге жатады?
1 түр
+2 түр 2 топ
2 түр 1топ
3 түр
3 түр 1 топ
870. Қарама-қарсы тістері жоқ тістердің перодонтальді саңылауы қалай өзгереді?
кеңейеді
+& тарылады
өзгермейді
түбір ұшы кеңейеді
түбірі өзгермейді
871. Патологиялық қажалудың дамуына не әсер етпейді?
қатты тіндердің құрылымының жетіспеушілігі
тіс қатты тіндерінің минерализациясының бұзылуы
+тіс қатты тіндерінің қалыпты минерализациясы
азу тістерін жоғалту нәтижесінде тістерге артық күш түсіру
қышқылдардың әсері
872. Қышқылды некрозға сай емес белгілер:
тістердің кесу қырының тегіс емес, кедір-бұдырлығы
+тістің табиғи жылтырлығын жоғалтуы
дентин өзекшесінің тарылып, бекілуі
тістің электр қозғыштығының төмендеуі
табиғи тістердің жылтырының сақталуы
873. Тістің патологиялық қажалудағы функциональді бұзылыстары:
шайнау процессінің бір қалыпты болуы
+шайнау тиімділігінің төмендеуі
тістердің қозғалғыштығы
тісжегінің дамуы
ауыз шырышты қабығының өзгермеуі
874. Патологиялық қажалу, қажалған тіс бетінің пішішіне байланысты қалай ажыратылады?
+көлденең, тік, аралас
комбинирленген, тік
тік, құрамдастырылған
диагональды, аралас, тік
тік, аралас, құрамдастырылған
875. Патологиялық қажалудың асқынуына не жатпайды?
травматикалық артикуляция
гингивит, маргиналды периодентиттер
гиперэстезия
тістем биіктігінің төмендеуі
+шайнау тиімділігінің жоғарылауы
876. Тістердің қатты тіндерінің өте жоғары қажалу пішіні неге байланысты:
тіс қатарының пішініне
+тістемнің түріне
тістердің мөлшеріне
тіс қатарының ақауына
тістің аномалиясына
877. Тістердің вестибулярлы және оральді беттерінің қажалуы қалай аталады?
аралас
+тік (вертикальді)
компенсацияланған
декомпенсацияланған
көлденең (горизонтальді)
878. Беттің төменгі бөлігінің қысқаруынсыз болатын қажалу түрін қалай атайды?
аралас
тік (вертикальді)
+компенсацияланған
декомпенсацияланған
көлденең (горизонтальді)
879. Тістердің қатты тіндерінің ошақты қажалуының компенсацияланған түріне қандай емдеу әдісі қолданылады?
біркелкі істелетін дезокклюзия
тіс қатарының пішінінің коррекциясы
+ретімен істелетін дезокклюзия
миостатикалық рефлексті қайта құру
тістемді бекіту
880. Тістерінің өте жоғары қажалуы бар науқасты емдеудің ортодонтиялық кезеңінде қандай әдіс қолданылады?
вестибулярлы доғасы бар пластина
көлденең жазықтықты пластина
+пластмасса қаппа
Порта шендеуіші
пластиналы протез
881. Тістердің қатты тіндерінің қажалуының компенсацияланған түрін декомпенсацияланған түрінен ажырату үшін не істеу керек?
+беттің төменгі бөлігінің физиологиялық тыныштық күйі мен орталық окклюзия жағдайындағы биіктіктердің алшақтығын өлшеу
тістерді рентгенологиялық зерттеу
ЭОД жүргізу, окклюзиялық биіктікті анықтау
диагностикалық мүсіндерді құю, тыныштық күйін анықтау
окклюзиялық биіктікті анықтау
882. Тістердің қатты тіндерінің көлденең қажалуы кезінде қажалу фасеткаларының пішіні қандай болады?
сына тәрізді
+кратер тәрізді
баспалдақ тәрізді
тегіс келеді
тегіс емес келеді
883. Тістерге функциональді артық күш түсуге байланысты жоғары қажалуға қандай сырқат жиі симптом бола алады?
алиментарлы жетіспеушілік
тісжегі аурулары
+& қызылиек аурулары
эндокриндік аурулар
жүрек-тамыр аурулары
884. Тістердің қатты тіндерінің жоғары қажалуына әкелетін сыртқы этиологиялық факторға не жатады?
тістемнің патологиясы
+қышқылдар мен сілтілердің химиялық әсері
жартылай адентия
бруксизм
тіс қатарының ақауы
885. Тістердің аса қажалуының 2-3 дәрежесінде не қолданылады?
штампталған сауыттар
пластмассалы сауыттар
штампталып дәнекерленген көпір тәрізді протездер
+тұтас құйылған көпір тәрізді протез
шендеуіштер
886. Тістердің аса қажалуы бар науқастарды ортодонтиялық емдегенде нені қолданбаған дұрыс?
вестибулярлы доғасы бар пластинаны
қисық төсенішті пластинаны
пластмассалы каппаны
+Порта шендеуішін
Катц аспабын
887. Тістердің аса қажалуы кезінде тіс қуысы қалай өзгереді?
ұлғаяды
+тарылады
өзгермейді
кеңейеді
шөгеді
888. Тістердің аса қажалуының декомпенсацияланған түрімен ауыратын науқастарға арналған қосымша тексеру әдістері қандай?
қанның клиникалық анализі
+шықшыт буын томографиясы
қанның биохимиялық анализі
тістер мен жақтардың рентгенографиялық тексерулері
диагностикалық модель алу
889. Қандай ғалым тістердің аса қажалуының көлденең, тік және аралас түрлерін ұсынды:
Томпсон
Гаврилов
Курляндский
+Грозовский
Мартин
890. Кімнің жіктеуінде тістердің ауыспалы, физиологиялық және патологиялық қажалу кезеңдерінің өрлеуі байқалады?
Куряндский
Грозовский
Томпсон
+Бушан
Каламкаров
891. Тістердің қатты тіндерінің аса қажалуының 1 дәрежесінде тістердің қатты тіндерінің қажалу тереңдігі:
+сауыттың 1/3 ұзындығына дейін байқалады
тіс сауытының 2/3 ұзындығына дейін байқалады
1/3-ден 2/3- ге дейін байқалады
2/3-ден жоғары байқалады
қызылиекке дейін байқалады
892. Тістердің аса қажалуының 2-3 дәрежесінде не қолданылмайды?
+штампталған сауыттар
+пластмассалы сауыттар
+штампталып дәнекерленген көпір тәрізді протездер
тұтас құйылған көпір тәрізді протез
+шендеуіштер
893. Дезокклюзия әдісі қай жасқа дейін қолданылады?
15 жас
18 жас
25 жас
+40 жас
60 жас
894. Тістердің аса жоғары қажалуын жайылған және жайылмаған түрге бөліп жіктемені ұсынған автор кім?
Томпсон
+Курляндский
Бушан
Грозовский
Оксман
895. Костен синдромы қандай патологиялық қажалу түрінің асқынуына жатады?
компенсацияланып жайылған түрі
+компенсацияланбай жайылған түрі
жергілікті
тік
көлденең
896. Тістердің аса жоғары қажалуы кезінің барлық түрінде қандай жасанды сауыт қарсы көрсетілімге жатады?
+ штампталған
+пластмассалы
металды керамикалық
құйылған
фарфор сауыт
897. Тістердің аса жоғары қажалуында төмендегі сырқаттардың қайсысы сирек кездесуі мүмкін?
пародонтит
пародонтоз
гингивит
+тісжегі
папиллит
898. Шықшыт буын элементтерін атаңыз:
A) буын басы, буын дискісі, буын қалтасы
B) буын шұңқыры, буын төмпешігі
C) буын шұңқыры, буын басы
D) буын төмпешігі, буын басы
E) буын басы, буын дискісі
1. + А, В
2. В, С
3. С, D
4. D, Е
5. Е, А
899. Шықшық буын аурулары стоматологиялық аурулардың қанша пайызын құрайды?
70-90 %
57-75 %
+27-67 %
15-25%
80-100%
900. Шықшыт буын аймағында реография не үшін қолданылады?
жақ-бет аймағындағы бұлшық еттердің жиырылу қасиетін анықтау үшін
+гемодинамиканы анықтау үшін
төменгі жақ сүйек басының қозғалысын анықтау үшін
шықшыт буын элементтерінің көлемін анықтау үшін
шықшыт буын жүйкелерінің қызметін анықтау үшін
901.Қандай окклюзиялық қисық сызықтар бар?
сагитальді
трансверзальді
+сагитальді және трансверзальді
вертикальді
диагональді
902. Бүйірлі буын жолының бұрышы (Беннета бұрышы) неге тең?
11°
+17°
45°
100-110°
80-90°
903. Бүйірлі буын жолының бұрышы кімнің атына байланысты?
Гизи бұрышы
Уилсон бұрышы
+Беннета бұрышы
Монсон бұрышы
Кеннеди бұрышы
904. Сагитальді күрек тіс жолының бұрышы (Гизи бойынша) неге тең?
15-17°
30-35°
+40-50°
110-115°
80-90°
905. Сагитальді буын жолының бұрышы (Гизи бойынша) неге тең?
15-17°
30-35°
+40-50°
110-115°
80-90°
906. Шықшыт буынның морфологиялық элементтеріне рентгенологиялық әдістермен диагноз қойғанда, қандай әдіс нақты мәлімет бере алады?
панорамдық рентгенография
ортопантомография
теленрентгенография
рентгенокинематография
+компьютерлі томография
907. Шықшыт ауруларына диагноз қою үшін төмендегі әдістердің қайсысы тиімсіз?
функциональді окклюзияны талдау
+электродонтодиагностика
рентгенологиялық тексеру
буын аускультациясы
электромиографиялық тексеру
908. Шықшыт буын аурулары кезінде тісті таңдап егеу қандай мақсатпен жүргізіледі?
окклюзиялық биіктікті төмендету үшін
пародонтқа жүктемені азайту үшін
+функциональді окклюзияны қалыпқа келтіру үшін
окклюзиялық биіктікті көтеру үшін
тіс қатарының ақауын келтіру үшін
909. Созылмалы артрит кезінде шықшыт буынында қандай рентгенологиялық өзгерістер байқалады?
буын саңылауы кеңейеді
буын саңылауы тарылады
+шықшыт буын басының контуры анық шықпайды
буын сүйектік элементтердің деформациясы байқалады
буын басында қабыну белгілері байқалады
910. Артроз кезінде шықшыт буынында қандай рентгенологиялық көріністер байқалады?
A) буын саңылауы кеңейеді
B) буын саңылауы тарылады
C) буын саңылауы болмайды
D) +буын сүйектік элементтердің пішіні өзгереді
E) буын басының кортикальды қабаты тығыздалады
911. Шықшыт буынының артрозына қандай өзгерістер тән?
+буын тінінде шеміршек, сүйек, дәнекер қабыну элементіндегі кездесетін атрофиялық, дегенерациялық және пролиферациялық өзгерістер тән
суық тиген кезде сыздап жүйке бойымен тарайтын буын тінінің өршіп қабынуы
төменгі жақ сүйек қозғалысының бұзылуы, буынның сыртылдап ауруы
буын тініндегі дистрофиялық процестердің болуы
шықшыт буынның ауызды ашқанда қозғалмай қалуы
912. Жиі артритке тән көріністер қандай?
тыныштық кезде буынның тұрақты түрде ауруы
шықшыт буынында жиі-жиі ұстама ауруының пайда болуы
+төменгі жақ сүйек қозғалғанда буындағы ауыру сезімінің ұлғаюы
ауыздың 4,5-5 см ашылуы
шықшыт буынына сыртылдаған дыбыстың болуы
913. Окклюзиялық факторларға қандай фактор жатпайды?
буын жолы
Беннета қозғалысы
окклюзиялық жазықтық
+шайнау
Уилсон қисық сызығы
914. Шықшыт буын ауруларының оңтайлы реабилитациялық жолдарын көрсетіңіз:
ортопедиялық, медикаментозды, хирургиялық әдістер
ортопедиялық, физиотерапиялық әдістер, шайнау бұлшық етіндегі жансыздандырғыш дәрілермен блокада жасау
+психотерапия және медикоментозды әдістер, физиотерапия, миогимнастика, ортопедиялық әдістер
ортопедиялық, рефлексотерапиялық, хирургиялық әдістер
медикоментозды, миогимнастика, хирургиялық әдістер
915. Шықшыт буын ауруларының қандай түрінде шайнау бұлшықеттерінің түйілуі (спазмасы) байқалады?
артриттер
артроздар
+нейробұлшықетті дисфункция
ісіктер
тіс қатарының ақаулары
916. Шықшыт буын ауруларымен кімдер жиі ауырады?
ер адамдар
+әйел адамдар
жынысына байланысты емес
екеуі де бірдей
алма кезек ауырады
917. Шықшыт буын аурулары кезінде ортодонтиялық аппараттарды қолданудың мерзімдері қандай?
бір апта
екі апта
бір ай
+3-6 ай
бір жыл
918. Шайнау жүктемесі (нагрузкасы) қандай тістердің аумағында шоғырланады?
үлкен азу тістерде
күрек тістер мен сүгір тістерде
кіші азу тістерде
+кіші және үлкен азу тістерде
тек күрек тістерде
919. Шықшыт буынның дисфункциясы кезінде окклюзиялық-артикуляциялық синдромның пайда болуына қандай дәйектің қатысы жоқ?
ертерек окклюзиялық түйіспенің (контактың) пайда болуы
тіс қатарының деформациясы мен аномалиясы
тістердің түсіп қалуы
+зиянды әдістер
альвеола аралық биіктіктің төмендеуі
920. Окклюзияны түзеп-жөндеу (коррекциялау) қандай әдістермен жүргізіледі?
ортопедиялық, ортодонтиялық әдістер
+ортопедиялық, ортодонтиялық, хирургиялық әдістер
ортопедиялық, ортодонтиялық, хирургиялық, физиотерапиялық
ортодонтиялық, терапиялық
ортопедиялық, ортодонтиялық, физиотерапиялық
921. Тіс қатарында пайда болған кетік кезіндегі шықшыт буынындағы өзгерістер неге байланысты?
+шайнау қысымының таралу жағдайының өзгеруіне
шайнау тиімділігінің төмендеуіне
шайнау тиімділігінің жоғарылауына
аралас функциясы бар тіс топтарының пайда болуына
окклюзияның өзгеруіне
922. Шайнау бұлшық еттерінің функциональді жағдайына не әсер етпейді?
сақталған тістердің саны
парадонт жағдайы
төменгі жақ сүйектің жағдайы
окклюзияның бұзылуы
+тіс қатты тіндерінің кетігі
923. Шықшыт буын артрозға ұшырағанда симптоматика қай жақта айқын көрінеді?
шықшыт буынның сау жағында
+шықшыт буынның ауру жағында
шықшыт буынның екі бірдей жағында
шықшыт буында алма-кезек байқалады
шықшыт буында көрінбеуі де мүмкін
924. Шықшыт буынының аурулары кезінде тістерді таңдап егеу қандай мақсатпен жүргізіледі?
окклюзиялық биіктікті төмендету үшін
+пародонтқа жүктемені азайту үшін
+төменгі жақ сүйектің қозғалысын жақсарту үшін
пародонттағы сырқатты емдеу үшін
патологиялық қажалуды қалпына келтіру үшін
925. Шықшыт буынның ауруларына диагноз қоярда төмендегі әдістердің қайсысының қатысы шамалы?
беттің төменгі бөлігінің биігін анықтау
функциональді окклюзияны талдау
рентгенологиялық зерттеу
буын мен шайнау бұлшық еттеріне пальпация жасау
+қан құрамының анализін талдау
926. Артроздың этиологиясы мен патогенезіне төмендегі қандай фактордың тікелей қатысы жоқ?
функциональді окклюзияның өзгеруі
дұрыс протез салмау
төменгі жақ сүйектің аномалиясы
төменгі жақ сүйек буын басының дамымай қалуы
+ауызды шамадан тыс ашу
927. Жіті артрит симптомдарына төменгі факторлардың қайсысы кірмейді?
тыныштық кезінде буынның тұрақты түрде ауруы
буында байқалатын ұстамалы аурулар
төменгі жақсүйек қозғалғанда күшейетін аурулар
+ауызды бар болғаны 0,5 – 1,0 см шамасында ашу
ауызды 4,5 – 5,0 см-ге дейін ашу
928. Протез астындағы тін протез құрамындағы затпен әрекеттескенде түйіспелі (контакті) аллергия тудыратын заттың аты не?
антиген
антидене
адреналин
гидрохинон
+гаптен
929. Мыналардың қайсысы гаптен болады?
+гидрохинон, мономерлер, бензоил тотығы, мырыш тотығы, бояғыштар
мырыш, хром, никель, алюминий, молибден тотығы
метилметакрилат, полистирол, капрон, полипропилен, полимидтер
бакелит, стомалит, эфнелит
маршалит, силикат, силицин
930.. Төменгі аурулардың қайсысы аллергиялық стоматиттің белгісі бола алады?
+ауыз қуысы шырышты қабығының ісінуі, қызаруы (гиперемия), папиломотоз, ауыз тінінің қызуы
қатты және жұмсақ таңдай шырышты қабықтарының ісінуі, қызаруы (гиперемия) декубитальды жаралар
гиперпластикалық өзгерістер, жаралану, гиперемия, ісіну
сілекейдің көп бөлінуі, Квинке ісігі, гиперестезия
терінің қызаруы, ауыздың кебуі, жылу сезімталдығының төмендеуі
931. Аллергиялық стоматитпен ауыратын науқасқа төмендегі реакциялардың қайсысы тән?
қан қысымының жоғарылауы
+терінің қызаруы, дене температурасының жоғарылауы, беттің, қолдың жіті дерматиті, диспепсия, созылмалы ренит, конъюктивит
кератоконъюктивит, жас ағуы, құлақ маңы безінен сілекей бөлінуінің төмендеуі
артриттік өзгерістер, қышқылдықтың төмендеуі немесе жоғарылауы
психикалық өзгерістер, глоссалгия белгілері, жүрек-қантамыр жүйесі мен көрудің төмендеуі
932. Протездік стоматит кезінде төмендегі нақтамалық (диагностикалық) сынамалардың қайсысы қолданылады?
+скарификациялық-үлбіректі сынама, тері-аппликациялық сынама, экспозициялық және провокациялық сынама
домбықпалы (волдырная) сынама, Шиллер-Писарев сынамасы
эпимукоздық сынама, лейкопениялық сынама
экспозициялық және провокациялық сынамалар
Гербст, Рубинов, Гельман сынамалары
933. Протездік стоматитті нақтамалау үшін алғашқы кезде төмендегі әдістердің қайсысы қолданылады?
аллергиялық сынамалар жүргізу
+сырқат тарихымен (анамнезбен) танысу, сұрап білу
химиялық спектр әдісі, рентгенологиялық, биохимиялық әдістер
одонтопародонтограмма, шайнау сынамасы
телерентгенография, паноромдық R – графия, реография, пародонтограмма
934. Уытты (токсикалық) стоматит адам ағзасына әсер еткеннен кейін қанша уақытта белгі береді?
1 айдан соң
жарты айдан соң
+1-7 күннен соң
1 жылдан соң
5 жылдан соң
935. Төмендегі аурулардың қайсысы уытты (токсикалық) стоматиттің белгісі бола алады?
+протез астындағы шырышты қабықтың құрғауы, қызуы, ісінуі, сілекейдің көп бөлінуі (гипереаливация)
ауыздың қиын ашылуы, ісінуі, қызаруы
гиперпластикалық түзілістер және ауыздың құрғауы
Квинке домбықпасы, сезімталдықтың арта түсуі (гиперестезия)
папилломатоз, бет терісінің қызаруы, конъюктивит
936. Акрилаттар ұзақ уақыт әсер еткенде не болуы мүмкін?
+ас қорыту жүйесі өзгереді, моторика бұзылады, дискенезия, гастрит, колит аурулары пайда болады
жүрек-қантамырлар жүйесі өзгереді: миокардит, кардиосклероз, ревматизм аурулары пайда болады
тыныс алу жүйесі өзгереді: пневмония, плевриттер, бронхтың астма аурулары пайда болады
адам тез уланады
авитаминоз, есекжем, Квинке домбықпасы пайда болады
937. Протездік стоматитті емдеу үшін не істеу керек?
+оның пайда болу себебін анықтау керек, протезді қайта жасау керек немесе алып тастау керек, жалпы күш-қуат беретін дәріні ішу керек
протезді алып-тастау керек, протезді термиялық өңдеуден өткізу керек, ауызды шаю керек
күш-қуат беретін дәрілермен емдеу керек, антибиотиктермен емдеу керек, протез базисін ауызда қайта жасау керек
химиялық аллергенді жою керек (элиминация жасау керек)
физиотерапиялық ем жасау керек
938. Протез астындағы тіндердің протез табанының әсеріне зақымдануы қалай аталады?
жанамалық әсер дейді
+механикалық жарақат дейді
төзбеушілік дейді
қабыну дейді
протездік стоматит дейді
939. Таралуына қарай протездік стоматиттер қалай бөлінеді?
ошақты және жайылмалы түрге
шектелген және шексіз түрге
+күрт қатты ауыратын және ұзап ауыратын тү рге
жеңіл, орташа және ауыр түрге
жайылмалы және шексіз түрге
940. Аурудың өтуіне қарай протездік стоматиттер қалай бөлінеді?
+ошақты және жайылмалы түрге
шектелген және шексіз түрге
күрт қатты ауыратын және ұзап ауыратын түрге
жеңіл, орташа және ауыр түрге
ешқандай түрге бөлінбейді
941. Түріне қарай протездік стоматиттер қалай бөлінеді?
+қатаральдық, жараланған, гиперпластикалық түрге
жарақаттанған, уытты түрге
жанамалы, аллергиялық түрге
күрт қатты ауыратын және ұзап ауыратын түрге
шектелген және шексіз түрге
942. Себебіне қарай протездік стоматиттер қалай бөлінеді?
+жарақаттанған, химиялық, уланған, аллергиялық түрге
қатаральдық, жараланған түрге
шектелген және шексіз түрге
күрт қатты ауыратын және ұзап ауыратын түрге
ошақты және жайылмалы түрге
943. Қандай жарақат әсерінен протездік стоматиттер пайда болады?
+протез табанының тегіс болмауынан, табан шеті қырының өткір болуынан, протез ернуінің протез орнына сәйкес келмеуінен пайда болады
сауыт пен кламмердің қыры өткір болғандықтан пайда болады
протез табанының тінді шамадан тыс қысатындығынан пайда болады
протез табанындағы жасанды тістердің әсерінен пайда болады
протез табанының өте үлкен болуынан пайда болады
944. Жарақаттан пайда болатын протездік стоматиттің клиникалық белгілері
қандай?
+катаральды қабыну, күрт қатты ауыратын декубитальді жара, ойықжара, гиперпластикалық түзілістер
созылмалы қабыну, қанқұрт (пародонтит), қызылиек қабынуы (гингивит)
маргинальді протездік пародонтит
ұлпаның қабынуы (пульпит), пародонтит
периодонтит, стоматит
945. Жарақаттан пайда болатын протездік стоматит не істегенде тез жазылады?
+протез табанының шеткі қыры мен бетін тегістеп, түзеп желдегенде тез жазылады
антибиотиктерді пайдаланғанда тез жазылады
ауызды шипалы шөптермен шайғанда тез жазылады
ем-домдық сықпа, майларды жаққанда тез жазылады
ауыз және протез тазалығын дұрыс сақтағанда тез жазылады
946. Протезді пайдаланғанда стоматит сияқты боп көрінетін аллергиялық реакция төмендегі қай реакцияға жатады?
табан астында әсер ететін реакцияға жатады
+баяу әсер ететін реакцияға жатады
жанамалы барып әсер ететін реакцияға жатады
тікелей әсер ететін реакцияға жатады
әртүрлі әсер ететін реакцияға жатады
947. Ауыз шырышты қабығының қабынба жіті аурулары бар науқастарға протез салуға бола ма?
мүмкін
+болмайды
маңызы жоқ
кейде болады
емнен кейін болады
948. Аузында қызыл жалпақ теміреткісі бар науқасқа қай кезде алмалы-салмалы протез салған жөн?
+ремиссия кезінде
сырқат өршіген кезде
толық емдеген соң
сырқаттың басында
себебі анықталған соң
949. Қызыл жалпақ теміреткімен ауыратын науқасқа алмалы-салмалы протез саларда оның базисін қалай жасаған дұрыс?
алмалы-салмалы протездің базисі металл болғаны дұрыс
+күміс жалатылған пластмасса базисі бар алмалы-салмалы протездұрыс
қос қабатты базисі бар алмалы-салмалы протез дұрыс
доғалы протез жасаған дұрыс
адгезивті протез жасаған дұрыс
950. Ауыз шырышты қабығы лейкоплакияның эрозивті-жаралы түрімен зақымданғанда алмалы-салмалы протез қолдануға бола ма?
болады
+болмайды
байланысы жоқ
себебін анықтау керек
кейде болады
951. Ауыз шырышты қабығының созылмалы аурулары кезінде көпір тәрізді протезді қаншалықты қолдануға болады?
сирек қолданылады
+жиі қолданылады
байланысы жоқ
кейде болмайды
кейде болады
952. Лейкоплакия ауыз шырышты қабығының қатерлі ісігіне айналарда төмендегі факторлардың қайсысының қатысы жоқ?
ыстық тағамды қабылдау
ауызда сапасыз протездің болуы
+сағызды жиі шайшау
темекі тарту
алкогольмен әуестену
953. Ангулиттің дамуына ненің қатысы бар?
эндокриндік бұзылулар
шырышты қабықтың уытты зақымдануы
шырышты қабықтың термиялық зақымдануы
+беттің төменгі 1/3 бөлігінің айтарлықтай төмендеуі
пародонт тінінің зақымдануы
954. Ауыз шырышты қабығының эрозивті-жаралы созылмалы ауруының түрі немен байланысты?
тістің окклюзиялық бетінің деформациясымен
дисбактериозбен
пародонтпен
+әр түрлі металдан жасалған протезбен
жұқпалы аурулармен
955. Жүйелі қызыл жегімен ауыратын науқасқа қандай материалдан көпір тәрізді протез салған дұрыс?
КХҚ (кобальт-хром қорытпасы)
+күміс-палладий қорытпасы
750-алтын сынамасы
тот баспайтын болат қорытпасы
пластмассадан
956. Ауыз шырышты қабығының аурулары бар науқастарда металдан жасалған тіс протезі болса қандай шағым білдіруі мүмкін?
гингивиттің болуына
тіл бетінде өңездің болуына
+темір татқан сезімге
қызылиектің қанағыштығына
тіс шөгінділеріне
957. Ауыз шырышты қабығының қатерлі ісік алды аурулары қай жаста жиі кездеседі?
20-40 жастағы әйелдерде
+40-60 жастағы еркектерде
60-70 жастағы еркектер мен әйелдерде
70 жастан асқан еркектерде
70 жастан асқан әйелдерде
958. Қызыл жалпақ теміреткі кезінде ауыз шырышты қабығының қандай жері жиі зақымданады?
ауыз қуысының түбі
жоғарғы еріні
таңдайы
+үлкен азу тістер түйісетін сызық бойы
төменгі ерін
959. Созылмалы ауыздық кезінде қандай протез салған дұрыс?
пластмасса жасанды тістері бар протез
фарфор тістері бар протез
+беттің төменгі 1/3 бөлігін қалпына келтіре алатын протез
шықшыт буын жағдайын қалпына келтіре алатын протез
тіс кетігін кетіретін протез
960. Ауыз шырышты қабығының созылмалы аурулары кезінде сілекейде қандай ферменттердің белсенділігі арта түседі?
амилаза
+қышқыл фосфатаза
липаза
лизоцим
фибриноза
961. Ауыз шырышты қабығының және сілекейдің микроэлементтік құрамын жақсарту үшін не істеген дұрыс?
жансыздандырғыш дәрілерді қолдану
+әр текті металдан жасалған протезді алып тастау
протезді қаптағыш заттармен жабу
ауызға санация жасау
ауыз тазалығын сақтау
962. Қызыл жегі қандай ауруға жатады?
аллергиялық ауруларға
+коллагенозға
дисбактериозға
авитаминозға
жүйке ауруларына
963. Ангулит дегеніміз не?
ерін қызыл жиегінің ауруы
+ауыздық
езудің жарақаттануы
Дюринг ауруы
Хейлит
964. Тіс протезі бар науқаста аллергиялық реакцияның пайда болуына төмендегі қандай факторлардың қайсысы әсер етпеуі мүмкін?
дисбактериоз
«парник әсері»
тіспротездік материалдық ескіреуі
сілекей рН-нің өзгеруі
+ауыз гигиенасының нашарлығы
965. Ауыз қуысындағы микротоктың қалыпты мөлшерін көрсетіңіз:
+1-3 мкА
2-6 мкА
2-5 мкА
3-7 мкА
7-10 мкА
966. Төмендегі жалпы аурулардың қайсысы протездің жақпауына қатысы болмауы мүмкін?
қант диабеті
+ревматизм
шизофрения
невроздар
асқазанның ойық жарасы
967. Металл протезден пайда болатын уытты стоматитке қандай шағым тән емес?
+ауыздың құрғауы
сілекейдің көп бөлінуі
глоссалгия
ұйқының бұзылуы
тілдің сыздап ауруы
968. Пластмассаға аллергия болған кезде төмендегі тесттердің қайсысы қажет емес?
тері сынамасы
+рН-метрия
лейкопениялық сынама
Candida үшін жұқпа алу
экпозициялық сынама
969. Иммунитет дегеніміз не?
иммундық жүйенің антиденені түзегіш қабілеті
иммунды жасушалардың бөгде ақуыздарды ажырата алуы
бойында бөгде генетикалық ақпараттық белгілерідің болуы
+кейбір жасушалардың сыртқы ортадан енген бактериялардыжаюшылық қабілеті
ағза жасушасының фагоцитарлық функциясы
970. Спецификалық емес қорғаныс факторлары дегеніміз не?
белгілі бір антигенге антидененің түзілуі
бактериялық жасушаларға физиологиялық әсер ету
микроағзаға химиялық әсер ету
+микроағзаға физиологиялық, химиялық тұрғыдан кешенді әсер ету
спецификалық жасушалардың фагоцитарлық функциясы
971. Спецификалық емес қорғаныс механизмнің әсері ауыз қуысында қанша мерзімнен кейін көрінеді?
+ақуызды зат немесе басқа бөгде енген сәттен
тәулік өткен соң
1-2 аптадан соң
иммуноглобулин синтезіне жеткілікті уақыттан соң
қорғаныс күні қалыптасар уақытқа дейін
972. Төмендегі протездің қандай түрін қолданбаса протездің жақпау әсерін азайтуға болады?
тұтас құйылған көпір тәрізді протезді
базисі құйылған алмалы-салмалы протезді
+штампталған дәнекерленген көпір тәрізді протезді
түссіз пластмассадан жасалған протезді
металды керамикалық көпір тәрізді протезді
973. Ауыз қуысындағы иммунологиялық процестерді қандай фактор өзгертпеуі мүмкін?
криогендік факторлардың тінге әсері
тінге жоғары температураның әсері
+гелий-неонды лазер сәулесі
УЖЖ-терапия
радиосәуле терапиясы
9.47. Облигатты қатер ісік ауруына төменгі сырқаттардың қайсысы жатады?
Боуэн ауруы
Сүйелді невус
+Кератоакантома
фиброкератома
пародонтома
974. Металдан пайда болатын аллергиялық стоматит симптомдарына қандай симптом тән емес?
шырышты қабықтың құрғауы, қызаруы
ауызда әртүрлі металдың болуы
метал түсінің өзгеруі
дәнекерде тесіктердің болуы
+сілекейдің көп бөлінуі
975. Пластмассадан пайда болатын аллергиялық стоматит симптомдарына тән емес симптом:
шырышты қабықтың құрғауы, қызаруы
ауызда әртүрлі металдың болуы
металл түсінің өзгеруі
дәнекерде тесіктердің болуы
+сілекейдің көп бөлінуі
976. Төменгі симптомдардың қайсысы гальваноз кезінде болмауы мүмкін?
ауыздың темір татып тұруы
ауыздағы дәмнің өзгеруі
тілдің қызып-жануы
ауыздың құрғауы
+парестезия
977. Жоғарғы жақ сүйек ақауларының пайда болуына қандай сырқаттың қатысы жоқ?
бет-жақ сүйек аймағының қабынбалы процестері
жарақаттар мен операциялық шаралар
сәулемен емдеудің нәтижесі
туа пайда болған ақаулар
+шықшыт буынның ақаулары
978. Таңдайдың туа біткен жырығы нәрестелер арасында қаншалықты жиі кездеседі?
1/100 000 жағдайда
1/10000 жағдайда
+1/1000 жағдайда
2/1000 жағдайда
2/1000 жағдайда
979. Таңдайдың ақауы кезінде қалып алу үшін қалыптық масса қалай енгізіледі?
+«S» тәрізді имек шпатель арқылы төменнен жоғары қарай
арнайы қасық арқылы төменнен жоғары және алға қарай
C) арнайы қасық арқылы төменнен жоғары және алға қарай
«S» тәрізді имек қасық арқылы төменнен жоғары және артқа қарай
арнайы қасық арқылы төменнен жоғары тік бағытта
980. Жақ сүйектерге резекция жасалған кезде тікелей протез салуды кім ұсынды?
Е.И.Гаврилов
+И.М.Оксман
В.Н.Копейкин
В.Ю.Курляндский
А.С.Щербаков
981. Беттің маскасын ненің көмегімен алуға болады?
+ғаныштың
альгинатты массаның
силиконды массаның
термопластикалық массаның
балауыздың
982. Репонирлеуші әсері бар аппаратқа не жатады?
+Ванкевич шендеуіші
Порта шендеуіші
Сымтемірлі қапсырма шендеуіші
Лимберг шендеуіші
Вебер шендеуіші
983. Қызылиек бетіне бекітілетін шендеуішке не жатады?
+Порта шендеуіші
Вебер шендеуіші
Тигерштед шендеуіші
сымтемірлі қапсырма шендеуіші
Тигерштед шендеуіші
984. Тіс-қызылиекке бекітілетін шендеуішке не жатады?
Порта шендеуіші
+Вебер шендеуіші
Тигерштед шендеуіші
Лимберг шендеуіші
өздігінен қатаятын пластмасса шендеуіш
985. Төменгі жақ сүйектің жалған буыны кезде алмалы-салмалы протез қалай жасалады?
бір базис арқылы жасалады
базисі металдан жасалады
+өзара біріккен екі қозғалмалы бөліктен жасалады
қос базис арқылы жасалады
өзара біріккен тұтас бөліктен жасалады
986. Беттің протезін жасау үшін қандай пластмассаны қолдануға болмайды?
жұмсақ пластмассаны
қатты пластмассаны
жұмсақ және қатты пластмассаның қоспасын
+композитті пластмассаны
аралас пластмассаны
987. Дұрыс бітпеген сынықтардың себебіне не жатады?
+сынық бөліктерін дұрыс біріктірмеу
сынық бөліктерін дұрыс бекітпеу
ауыз тазалығын дұрыс сақтамау
миогимнастиканы ерте бастау
медикоментозды дәрілерді тағайындау
988. Жалған буынның пайда болуына, көбінесе не әсер етеді?
сынған сүйек бөліктерін дұрыс біріктірмеу
+сынған жердегі остеомиелит
мерзімнен ерте протез салу
деформацияның пайда болуы
ауыз тазалығының сақталмауы
989. Жүре пайда болған стомонозальді ақау кезінде қалып алудың ерекшелігі қандай?
ақауға тампон салу
қалыпты бөлшектеп алу
қалыпты құрастырмалы (разборный) қасықпен алу
ақауға тампон салмай қалып алу
+& қасықпен қалып алу
990. Жақ сүйекте жалғыз тіс қалғанда және операциядан кейінгі ақау кезінде қандай бекіткіш элементті қолдануға болады?
бекіткіш кламмер
магниттік
+телескопиялық сауыт
эластикалық масса
қапсырма шендеуіш
991. Қатты таңдайдың ортасында жатқан ақау кезінде салынатын протездің обтурациялық бөлігінің құрылымдық ерекшелігі қандай?
+базисте обтурациялық бөліктің болмауы
обтуратор мұрын қуысына енеді
обтураторға қуыс жасалады
базистегі ақау айналасына биіктігі 2-3 мм білік жасалады
обтуратор базис үстінен 2-3 мм биік тұрады
992. Төменгі жақ сүйек контрактурасының (бұлшықеттің тартылуы) қандай түрі жиі кездеседі?
сүйек-шеміршекті
тыртық-жұмсақ тінді
+рефлекторлы-бұлшықетті
дәнекер тінді
сүйек-бұлшықетті
993. Бет протезін бекіту үшін нені қолдануға болмайды?
биологиялық желімдерді
көзілдірік жақтауын
арнайы фиксаторларды
+"момент" желімін
магниттік құрылымдарды
994. Резекциялық протезді жасаудың ең оңтайлы мерзімі қандай?
операциядан кейін 2 ай өткен соң
операциядан кейін 6 ай өткен соң
операциядан кейін 2 апта өткен соң
+операция алдында
операция жасала салысымен
995. Жоғарғы жақ сүйек толықтай болмаған кезде қандай обтураторды қолданған жөн?
+жеңіл, қуысты обтураторды
массивті, тұтас келген обтураторды
қалқымалы обтураторды
жұқа пластинкадан жасалған обтураторды
қуысы жоқ обтураторды
996. Төменгі жақ сүйектің сынғанын нақты көрсететін негізгі клиникалық белгіге не жатады?
ауызды жаба алмау
+тіс қатары түйісіп тұрғанда тістемнің бұзылуы
төменгі тістерді жоғарғы тістердің көбірек басып тұрды
төменгі жақ сүйектің артқа қарай жылжуы (дистальды)
тістердің өзара тимей тұруы
997. Төменгі жақ сүйектің алға қарай буыннан екі жақты шығып кетуінің негізгі көрінісі қандай?
иектің бір жаққа қарай ығысуы
+науқас өз бетімен аузын жаба алмай, аузын жартылай ашып отыруы
төменгі жақ сүйектің ауыруы
окклюзияның бұзылуы
тістем аномалиясының байқалуы
998. Сүйек сынығы саңылауындағы тіс қызыл иекті қалтасы бар тісті не істеуге болады?
консервативтік емдеу
+жұлу
пластмассамен шендеуіштеу
лигатуралық сыммен шендеуіштеу
антибиотикпен емдеу
999. Төменгі жақ сүйек буыннан тайған кезде бұлшық еттік контрактураны қалай емдеуге болады?
+жергілікті анестезия жасап
жалпы наркоз беріп
дәрімен апликация жасап
аутомассаж жасап
физиотерапия арқылы
1000.Тістерді толық жоғалтудың ең жиі кездесетін себептерінің бірі
1.+ тісжегі және оның асқынулары
2. жүрек-қантамыр аурулары
3. ісік аурулары
4. жарақаттар
5. тістің қатты тіндерінің тісжегі емес зақымдалнулары
1001. Тістерді толық жоғалтудың ең жиі кездесетін себептерінің бірі
1. жарақаттар
2. жүрек-қантамыр аурулары
3. ісік аурулары
4.+ пародонт аурулары
5. асқазан ішек жолдарының аурулары
1002.Тістерді толық жоғалтқан кездегі жақ сүйегіндегі морфологиялық өзгерістер
1. төменгі жақта қозқалыс амплитудасының үлкеюі
2. төменгі жақта қозғалыс сипатының өзгеруі
3.+ альвеолярлық қырдың семуі
4. төменгі жақтың буын басының артқа және жоғары ығысуы
5. шықшыт буынының аймағында ауру сезімінің пайда болуы
1003. Тістерді толық жоғалтқан кездегі жақ сүйегіндегі патоморфологиялық өзгерістер
1.+ жоғарғы жақтың денесінің семуі,ит шұңқырының тереңдеуі
2. төменгі жақта қозғалыс сипатының өзгеруі
3. төменгі жақта қозқалыс амплитудасының үлкеюі
4. төменгі жақтың буын басының артқа және жоғары ығысуы
5. шықшыт буынының аймағында ауру сезімінің пайда болуы
1004. Тістерді толық жоғалтқан кездегі шықшыт буынындағы функциональды өзгерістер
1. буын төмпешігінің семуі
2. буын шұңқырының қалыңдауы
3. буын ішілік дисктің талшықтануы
4. буын ішілік дисктің жұқаруы
5.+ төменгі жақ қозғалыс амплитудасының үлкейуі
Организмде аллергизация тудыратын факторлар:
+Сілекейдің рН өзгеруі
+Әртүрлі металдардың болуы
Тіс қатарының ақауы
+Дизбактериоз
Тіс қатарының аномалиялары
1006. Тістерді толық жоғалтқан кездегі шықшыт буынындағы функциональды өзгерістер
1. буын төмпешігінің семуі
2. буын шұңқырының қалыңдауы
3.+ төменгі жақта қозқалыс амплитудасының үлкеюі
4. буын ішілік дисктің талшықтануы және жұқаруы
5. жоғарғы жақтың денесінің семуі,ит шұңқырының тереңдеуі
1007.Шредердің тіссіз жоғарғы жақ сүйегіне арналған классификациясының екінші типі мынандай көріністермен сипатталады
1. альвеолалы өсіндінің толық болмауы,жақ денесінің және жоғарғы жақ төмпешігнің көлемінің күрт төмендеуі,жазық таңдай
2.+ альвеолалы өсіндінің семуі орташа дәрәжеде ,таңдай тереңдігі орта
3. алдыңғы бөлікте альвеолды өсінді жақсы айқындалғаны,ал бүйір бөлімде айқын семіген
4. альвеолалы өсіндісі биік,жоғарғы жақ төмпешігі айқын,терең таңдай
5. алдыңғы бөлікте альвеолалы өсіндінің айқын семуі ,ал бүйір бөліктерінде айқындалған альвеолалы өсінді
1008. Шредердің тіссіз жоғарғы жақ сүйегіне арналған классификациясының үшінші типі мынандай көріністермен сипатталады
1.+ альвеолалы өсіндінің толық болмауы,жақ денесінің және жоғарғы жақ төмпешігнің көлемінің күрт төмендеуі,жазық таңдай
2. альвеолалы өсіндінің семуі орташа дәрәжеде ,таңдай тереңдігі орта
3. алдыңғы бөлікте альвеолды өсінді жақсы айқындалғаны,ал бүйір бөлімде айқын семіген
4. альвеолалы өсіндісі биік,жоғарғы жақ төмпешігі айқын,терең таңдай
5. алдыңғы бөлікте альвеолалы өсіндінің айқын семуі ,ал бүйір бөліктерінде айқындалған альвеолалы өсінді
1009. Шредердің тіссіз жоғарғы жақ сүйегіне арналған классификациясының бірінші типі мынандай көріністермен сипатталады
1. альвеолалы өсіндінің толық болмауы,жақ денесінің және жоғарғы жақ төмпешігнің көлемінің күрт төмендеуі,жазық таңдай
2. альвеолалы өсіндінің семуі орташа дәрәжеде ,таңдай тереңдігі орта
3. алдыңғы бөлікте альвеолды өсінді жақсы айқындалғаны,ал бүйір бөлімде айқын семіген
4.+ альвеолалы өсіндісі биік,жоғарғы жақ төмпешігі айқын,терең таңдай
5. алдыңғы бөлікте альвеолалы өсіндінің айқын семуі ,ал бүйір бөліктерінде айқындалған альвеолалы өсінді
1010. Шредердің тіссіз жоғарғы жақ сүйегіне арналған классификациясында семудің қанша дәрежесі бар
1. 2
2.+ 3
3. 4
4. 5
5. 6
1011. Келлердің тіссіз төменгі жақ сүйегіне арналған классификациясының үшінші типі мынандай көріністермен сипатталады
1. алдыңғы бөлікте альвеолалы өсіндінің айқын семуі ,ал бүйір бөліктерінде айқындалған альвеолалы өсінді
2.+ алдыңғы бөлікте альвеолды өсіндінің айқындалғаны,ал бүйір бөлімде айқын семіген
3. альвеолалы өсінді айқын емес,біркелкі семіген
4. альвеолалы өсінді айқын,біркелкі семіген
5. альвеолалы өсіндінің толық семуі
1012. Келлердің тіссіз төменгі жақ сүйегіне арналған классификациясының екінші типі мынандай көріністермен сипатталады
1. алдыңғы бөлікте альвеолалы өсіндінің айқын семуі ,ал бүйір бөліктерінде айқындалған альвеолалы өсінді
2. алдыңғы бөлікте альвеолды өсіндінің айқындалғаны,ал бүйір бөлімде айқын семіген
3. альвеолалы өсінді айқын емес,біркелкі семіген
4.+ альвеолалы өсінді айқын,біркелкі семіген
5. альвеолалы өсіндінің толық семуі
1017. Келлердің тіссіз төменгі жақ сүйегіне арналған классификациясында семудің қанша дәрежесі бар
1. 2
2. +3
3. 4
4. 5
5. 6
1017. Оксман тіссіз төменгі жақ сүйегіне арналған классификациясында семудің қанша дәрежесі бар
1. 2
2. 3
3. +4
4. 5
5. 6
1020.Суппли классификациясы бойынша протез орнының шырышты қабатының 2 класы мынандай көріністермен сипатталады
1. шырышты қабаттың қозғалмалы тартпалары,салбыраңқы қыр
2. гипертрофияланған шырышты қабат,қызарған,борпылдақ
3. қалыпты жағдайдағы ал-қызыл түсті шырышты қабат
4.+ семіген шырышты қабат,құрғақ,бозарған түсті
5. шырышты қабаттың қозғалмалы тартпалары, гипертрофияланған шырышты қабат
1021.Люнд бойынша протез орнының шырышты қабатының батымдылығындағы орталық фиброзды зона қай аймақта орналасады
1.+ таңдай тігісі,айқын емес шырышасты қабат,батымдылығы аз
2.альвеолалы өсінді, айқын емес шырышасты қабат ,батымдылығы аз
3. қатты таңдайдың артқы дистальды бөлігі,айқындалған шырышасты қабат,батымдылық дәрежесі айтарлықтай жоғары
4.көлденең қатпарлар,шырышасты қабаты бар,орташа батымдылыққа ие
5. қатты таңдайдың артқы 1/3 бөлігі,айқын емес шырышасты қабат,жоғары дәрежедегі батымдылыққа ие
1022. Люнд бойынша протез орнының шырышты қабатының батымдылығындағы майлы зона қай аймақта орналасады
1.таңдай тігісі,айқын емес шырышасты қабат,батымдылығы аз
2. альвеолалы өсінді, айқын емес шырышасты қабат ,батымдылығы аз
3.+ қатты таңдайдың артқы дистальды бөлігі,айқындалған шырышасты қабат,батымдылық дәрежесі айтарлықтай жоғары
4. көлденең қатпарлар,шырышасты қабаты бар,орташа батымдылыққа ие
5. қатты таңдайдың артқы 1/3 бөлігі,айқын емес шырышасты қабат,жоғары дәрежедегі батымдылыққа ие
1023.Тістерін толық жоғалтқан кезде функциональды қалып алуға арналған қасық
1. металлдан жасалған стандартты,тегіс
2.пластмассадан жасалған стандартты,тесіктері бар
3. эластикалық пластмассадан жасалған жеке дара қасық
4.+ қатты пластмассадан жасалған жеке дара қасық
5. пластмассадан жасалған стандартты жиектері бар,балауызбен дәлденген
1024.Тістерін толық жоғалтқан кезде «Алмалы-салмалы протездің балауызды құрылымын тексеру»
кезеңінде беттің төменгі 1/3 бөлігінің биіктігінің көтерілуі анықталғанда жақтардың орталық арақатынасын қайтадан анықтау керек
1.+ а тістем біліктері бар балауыздық негіз көмегімен
2. балауыз негізден жоғарғы бүйір тістерді алып және оған балауыз табақшаны жабыстыру
3. балауыз негізден төменгі бүйір тістерді алып және оған балауыз табақшаны жабыстыру
4. төменгі жақ бүйір тістерінің балауыздық негізіне балауыз табақшаны жабыстыру
5. төменгі жақ алдыңғы тістерінің балауыздық негізіне балауыз табақшаны жабыстыру
1025.Толық алмалы –салмалы протез дайындауда жасанды тістерді айқастырып орналастыру жақтардың төмендегідей арақатынасында қолданылады
1. ортогнатиялық
2.+ прогениялық
3.прогнатиялық
4. тік
5. жақтардың арақатынасының мәні жоқ
1026. Төменгі жақтың жасанды тістеріне балауызды табақша орналастыру әдісімен жақтардың орталық арақатынасын қайта бекіту қай кезде жасалынады
1. беттің төменгі 1/3 бөлігінің көтерілуі
2.+ беттің төменгі 1/3 бөлігінің төмендеуі
3. төменгі жақтың солға ығысуы
4. төменгі жақтың оңға ығысуы
5. төменгі жақтың алға ығысуы
1027.Алмалы-салмалы протездің негізінің қалыңдауының себебі болып табылады
1. қалып алудағы қателіктер
2. +пластмасаны қалыптауда кювета бөліктерін байланыстырудағы қателіктер
3. полимеризациядан соң кюветадан шығару кезіндегі протездің деформациялары
4. пластмассаны дайындауда полимер және мономердің арақатынасының бұзылуы
5. ғаныштау түрін таңдаудағы қателіктер
1028. Толық алмалы –салмалы протездің бекуі жеткіліксіз болған кезде,негіздің шартты ұзартылған щекарасына қажет
1. қалып алу және жаңа протез дайындау
2.+ протез жиектеріне коррекция жүргізу
3. протез шекарасын өздігінен қатаятын пластмассамен анықтау
4. протезді қолданып қалып алу,зертханада қайта негіздеуді жүргізу
5. эластикалық негіздік пластмассадан қайта негіздеуді жүргізү
1029.Алмалы-салмалы протезге біріншілік коррекция жүргізу уақыты
1.+ протез салынғаннан кейінгі келесі күн
2. протез салғаннан кейін бір аптадан соң
3. протез астында ауру сезімі пайда болған кезде ғана
4. науқаспен келісіп, кез келген жағдайда
5. протезге толық бейімделгеннен кейін
1030.Протездің пластмассалы негізінің мәрмерленуі мынандай жағдайда көрінеді
1. мономердің жарамдылық мерзімінің өтуі
2. полимердің жарамдылық мерзімінің өтуі
3. полимеризация сатысында температуралық режимнің бұзылуы
4.+ пластмассадан қамыр дайындаудың технологисын сақтамау
5. полимеризациядан соң кюветаны ерте суыту
1031. Тістердің толық болмаған кезде пластмассалы тістері бар протезді ауыстыру ұсынылады
+А 2-4 жылдан соң
Б 5-6 жылдан соң
В 7-8 жылдан соң
Г науқастың қалауы бойынша
Д қанағаттандырмайтын бекіну пайда болған кезде
1032. Алмалы –салмалы протездің қос қабатты негізін дайындауда қолданылатын эластикалық пластмасса
а) этакрил
б) синма-М
+в) ПМ-01
г) протакрил
д) фторакс
1033.Толық алмалы-салмалы протезге соңғы рет коррекция жүргізгеннен соң науқасқа клиникада диспансерлік қаралуды ұсыну қажет
А бір айда бір рет
+Б жарты жылда бір рет
В жылына бір рет
Г тек шағым пайда болған кезде
Д қалауына байланысты
1034. Орталық күрек тістерді орналастыруда ориентир қызметін атқарады
А мұрын қанаттары
Б жоғарғы жақтың үзбесі
+В беттің эстетикалық орта сызығы
Г жоғары еріннің фильтрумы
Д төменгі еріннің үбесі
1035. Тістем біліктері бар балауыздық негізбен жақтардың орталық арақатынасын анықтауды жүргізген соң
А жасанды тістерді орналастыру үшін қолданады
Б протез құрылымын тексеруге дейін сақтайды
+В протезді толық дайындауға және орналастыруға дейін сақтайды
Г балауызды қайта қолдану үшін қайта ерітеді
Д науқастың қолына беріледі
1036. Клиникада тістердің толық болмауында жақтардың орталық арақатынасын анықтау кезеңін жүргізу үшін ......келеді
+А тістем біліктері және балауыздық негізі бар мүсін
Б тістем біліктері бар балауыздық негіз
В окклюдаторға бекітілген тістем біліктері және балауыздық негізі бар мүсін
Г артикуляторға бекітілген тістем біліктері және балауыздық негізі бар мүсін
Д жасанды тістері және балауыздық негізі бар мүсін
1037. Тістердің толық болмауында жақтардың орталық арақатынасын бекіту алдында тістем біліктерінде ретенционды аймақтар қалыптастырады
А төменгі жақта окклюзиялық беткейінде
+Б жоғарғы жақта окклюзиялық беткейінде
В төменгі және жоғарғы жақта окклюзиялық беткейлерінде
Г насечкалардың орналасуының маңызы жоқ
Д төменгі және жоғарғы жақта вестбулярлық беткейлерінде
1038. Тістердің толық болмауында жақтардың орталық арақатынасын бекіту үшін тістем біліктерінде қыздырылған балауызды орналастырады
А жоғарғы жақта
+Б төменгі жақта
В жоғарғы және төменгі жақта
Г жоғарғы жақта тек шайнау тістері аймағында
Д төменгі жақта тек шайнау тістері аймағында
1039.Тістердің толық болмауында жақтардың орталық арақатынасын анықтауды бастайды
+А жоғарғы жақтың тістем білігінде вестибулярлы доғаны қалыптастырудан
Б беттің төменгі 1/3 бөлігінің биіктігіне сәйкестендіріп төменгі жақтың тістем біліктері бар балауыз негізін шақтаудан
В тістерді орналастыру үшін клиникалық ориентирлерді енгізуден
Г жақтардың орталық арақатынасын бекіту
Д жоғарғы жақтың тістем білігінде протетикалық жазықтықты қалыптастырудан
1040. Төменгі жақты көтеретін бұлшықеттер
А жақ-тіластылық
+Б самайлық
В қосқарыншалы
Г латеральді қанаттәрізді
Д иекасты-тіластылық
1042. Төменгі жақты көтеретін бұлшықеттер
А жақ-тіластылық
Б қосқарыншалы
В латеральді қанаттәрізді
+Г медиальді қанаттәрізді
Д иекасты-тіластылық
1043. Төменгі жақты түсіретін бұлшықеттер
+А жақ-тіластылық
Б самайлық
В латеральді қанаттәрізді
Г меншікті шайнау бұлшықеті
Д медиальды қанаттәрізді
1044. Төменгі жақты түсіретін бұлшықеттер
А самайлық
+Б қосқарыншалы
В латеральді қанаттәрізді
Г меншікті шайнау бұлшықеті
Д медиальды қанаттәрізді
1045 Төменгі жақтың алға қарай қозғалысы мына бұлшықеттің жиырылуның арқасында пайда болады
А самайлық
Б меншікті шайнау бұлшықеті
В медиальды қанаттәрізді
+Г латеральды қанаттәрізді
Д қосқарыншалы бұлшықеттің алдыңғы бөлігі
1046. Гизи бойынша төменгі жақтың қозғалысында шайнау циклі бітеді
А ауызды ашумен
Б жан-жаққа қозғалуымен
В орталық окклюзия жағдайында алға және төмен қарай жылжуы
Г жұмыс жағдайында тістердің аттас төмпешіктерінің түйісуі
+Д орталық окклюзия жағдайына қайтып келу
1047. Қалыпты жағдайда төменгі жақтың буын басы ауызды барынша ашу кезінде буын төмпешігінің еңісіне қарай орналастырылады
А негізінде
Б ортасында
+В шыңында
Г дөңесінің артында
Д негізіне жетпей
1048.Гизи бойынша сагиттальды буын жолы орташа бұрышы ...... градусқа тең
а) 17
+б) 33
в) 45
г) 55
Д) 65
1049. Гизи бойынша сагиттальды күрек тістік жолдың орташа бұрышы ...... градусқа тең
20-30
40-50
+ 55-60
65-70
75-80
1050.Төменгі жақты алға қарай жылжытқан кезде буын басы қай бағытта қозғалады
А алға
Б алға және бүйір жақтарға
+В төмен және алға
Г артқа және төмен
Д алға және жоғары
1051.Төменгі жақта буын басының бүйірлік қозғалысы, қозғалыс жағына қарай ығысады
А алға
Б алға және бүйір жақтарға
В төмен және алға
Г артқа және төмен
+Д меншікті осінің айналасында
1052.Ауыз қуысында жеке дара қасықты дайындауда қолданылады
А ғаныш
Б +балауыз
В+пластмасса
Г термопластикалық масса
Д жеңіл балқитын қортпа
1053.Тістердің толық болмауында алмалы-салмалы протездің физикалық-биологиялық беку әдісін қамтамасыз етеді
А функциональды сорылу және құлыптық бекулер арқылы
Б кламмерлер және функциональды сорылу арқылы
В кламмерлер және құлыптық бекулер арқылы
Г құлыптық бекулер және жабысулар арқылы
+Д жабысулар және функциональды сорылу арқылы
1054.Клапанды аймақ түсінігі болып табылады
А анатомиялық
Б физиологиялық
+В функциональдық
Г жүйелік
Д эстетикалық
1055. Жоғарғы жақтың толық тістерінің болмауында алмалы-салмалы протездің дистальды жиегі жақтардың ортогнатиялық арақатынасында мынандай болуы тиіс
+А қатты және жұмсақ таңдай шекарасын 1-2 мм жабуы тиіс
Б қатты және жұмсақ таңдайдың шекарасына дәл келуі керек
В қатты және жұмсақ таңдай шекарасын 3-5 мм жабуы тиіс
Г қатты таңдайдың шекарасына 5-7 мм жетпей тұруы керек
Д қатты және жұмсақ таңдай шекарасын 5-7 мм жабуы тиіс
1056.Төменгіжақтың толық тістерінің болмауында алмалы-салмалы протез шекарасының ретромалярлы төмпешікке қатынасы
+А оны толығымен жабуы тиіс
Б төмпешікке дейін 1мм жетпеуі тиіс
В төмпешікке дейін 5мм жетпеуі тиіс
Г төмпешіктің ортасында орналасуы керек
Д төмпешіктің 2/3 бөлігін жабуы тиіс
1057.Функциональды сынамалар жүргізуде төменгі жақтың қозғалыс амплитудасы байланысты
А жақтардық арақатынасына
+Б жақтардың сему дәрежесіне
В Суппли бойынша шырышты қабаттың түріне
Г төменгі жақтың көлеміне
Д беттің төменгі 1/3 бөлігінің биіктігіне
1058.Төменгі жақтың жеке дара қасығына функциональды «жұтыну» сынамасын жүргізгенде коррекция жасалатын орын
А сүйір тістер арасында вестибулярлы жағынан
Б алдыңғы топ тістері және азу тістер аймағында вестибулярлы жағынан
В азу тістер аймағында тіл жағынан
Г кіші азу тістер аймағында тіл жағынан
+Д азу тіс артындағы төмпешіктен жақ-тіластылық сызыққа дейін
1059. Төменгі жақтың жеке дара қасығына функциональды «ауызды кең ашу» сынамасын жүргізгенде коррекция жасалатын орын
А сүйір тістер арасында вестибулярлы жағынан
+Б алдыңғы топ тістері және азу тістер аймағында вестибулярлы жағынан
В азу тістер аймағында тіл жағынан
Г кіші азу тістер аймағында тіл жағынан
Д азу тіс артындағы төмпешіктен жақ-тіластылық сызыққа дейін
1060. Төменгі жақтың жеке дара қасығына функциональды « түтікше түрінде еріндерді алға шығару» сынамасын жүргізгенде коррекция жасалатын орын
А кіші азу тістер аймағында тіл жағынан
Б алдыңғы топ тістері және азу тістер аймағында вестибулярлы жағынан
В азу тістер аймағында тіл жағынан
+Г сүйір тістер арасында вестибулярлы жағынан
Д азу тіс артындағы төмпешіктен жақ-тіластылық сызыққа дейін
1061. Бүйір бөлікте протетикалық жазықтық мына сызыққа параллел
А жоғарғы еріннің жиегі
Б франкфурт сызығына
В альвеолярлық қыр
Г көз қарашығы
+Д кампер сызығы
1062. Беннет бойынша трансверсальды буын жолының орташа бұрышы ...... градусқа тең
+а) 17
б) 26
в) 33
г) 60
д) ПО
1063. (жақтық бұрыш) Трансверсальды күрек тістік жолдың орташа бұрышы ...... градусқа тең
а) 17-33
6) 40-60
в) 80-90
+г) 100-110
д) 135 және оданда көп
1065Бонвил бойынша төменгі жақтың буын басы және күректік нүкте арасындағы арақашықтық орташа ......см тең:
а) 7
+б) 10
в) 14
г) 17
Д) 33
1067.Тістердің толық болмауында альвеола аралық сызықпен көлденең жазықтық арасындағы бұрыш кем дегенде 80° болса жасанды тістерді қай типпен орналастыру көрсетілген
А ортогнатиялық
+Б прогениялық
В прогнатиялық
Г бипрогнатиялық
Д тік
1068.Тістерінің толық болмауында тістемнің прогениялық түрінде жасанды тістерді орналастыру қарастырылады
+А жоғарғы жақта 12 тіс,төменгі жақта 14 тіс
Б жоғарғы және төменгі жақта 14 тістен
В төменгі жақта 12 тіс, жоғарғы жақта 14 тіс
Г жоғарғы жақта 14 тіс,төменгі жақта 16 тіс
Д төменгі жақта 16 тіс, жоғарғы жақта 14 тіс
1069. Окклюдаторда тістерді орналастыруда окклюзияны анықтайды
А бүйір сол жақта
Б бүйір оң жақта
В алдыңғы
+Г орталық
Д дистальды
1070. Диаторлы фарфорлы тістер тіс доғасының қай бөлігіне орналастыруға қолданады
А тіс доғасының алдыңғы бөлімінде
+Б тіс доғасының бүйір бөлімінде
В тіс доғасының алдыңғы және бүйір бөлімдерінде
Г тек төменгі жақта
Д тек жоғарғы жақта
1071.Шықшыт буын құрылысының бірден-бір ерекшелігі болып табылады
+А жұптылығы
Б буын сұйықтығының жоқтығы
В буындық беткейлердің конгуэнттілігі
Г тек қана бір жазықтықта қозғалу мүмкіндігі
Д тек екі жазықтықта қозғалу мүмкіндігі
1072. Шықшыт буын құрылысының бірден-бір ерекшелігі болып табылады
А буын сұйықтығының болуы
+Б буын дискісінің болуы
В буындық беткейлердің конгуэнттілігі
Г тек қана бір жазықтықта қозғалу мүмкіндігі
Д тек екі жазықтықта қозғалу мүмкіндігі
1073.Жоғарғы жаққа арналған толық алмалы-салмалы протез тістерінің саны ереже бойынша ... тісті құрайды
а) 8
б) 10
в) 12
+г) 14
д) 16
1074.Төменгі жаққа арналған толық алмалы-салмалы протез тістерінің саны ереже бойынша ... тісті құрайды
а) 8
б) 10
в) 12
+г) 14
д) 16
1075.Толық алмалы-салмалы протездің дайындау кезінде жасанды тістерін таңдаудағы науқастың ерекшеліктері
А жынысы
Б дене бітімі
+В бет терісінің түсі
Г жасы
Д гнатодинамометрия мәліметтері
1076.Толық алмалы-салмалы протездің жасанды тіс қатарын құрастырудағы морфологиялық бағдар
+а альвеола өсіндісі
б күректістік емізікше
в жоғарғы жақта қатты таңдайдың көлденең қатпарлары
г төменгіжақтық төмпешік
д жақ-тіластылық сызық
1077.Тіссіз жақтарда орталық арақатынасты анықтауда жоғарғы жақтың тістем біліктері бар негізінің вестибулярлы бетіндегі күлкі сызығы қандай мақсатта анықталады
А жоғарғы жақтың алдыңғы тістерінің кеңдігін
Б +жоғарғы жақтың алдыңғы тістерінің мойынының орналасу деңгейін
В фронтальды жазықтықта орталық күрек тістерді орналастыру
Г төменгі жақ тістерінің биіктігін
Д төменгі жақ сүйек тістерінің мойын деңгейі
1078. Алмалы-салмалы пластиналық протезді шақтау жүргізіледі
А мүсінде тіс технигі көмегімен
+Б дәрігер көмегімен ауыз қуысында
В тіс технигі көмегімен мүсінде содан соң ауыз қуысында дәрігер көмегімен
Г мүсінде де науқастың ауыз қуысында да
Д дұрыс жауаптар б,в
1079.Толық алмалы-салмалы протезге коррекция жүргізер алдында болатын күшті ауру сезімі пайда болған кезде науқасқа ұсынылады
а протезді дәрігер қабылдауына келгенше шешпеу
+б протезді шешу және дәрігер қабылдауынан 3-4 сағат бұрын кию
в протезді шешу және дәрігерге бару
г дәрігерге протезсіз келу
1080 тіссіз төменгі жақтың алдыңғы бөлімінің тіласты аймағындағы протез орнының шекарасы
А Жақ –тіласты сызығын 1 мм - ге жабады
+Б Тіл үзбесін айналып өтіп , сілекей безі түтіктерін жаппай жетеді
В тіласты аймағында өтпелі қатпардың бойымен
Г алдыңғы аймақта белсінді үзбелер және тартпаларды айналып өтіп және өтпелі қатпар бойымен альвеолалы өсіндіні жауып жатады
1081.Тіссіз жоғарғы жақтың вестибулярлы аймағындағы протез орнының шекарасы
А таңдайдың соқыр тесігінің 2мм артында
+Б ұрт-қызылиектік тартпалар және жоғарғы еріннің ерін үзбелерін айналып,өтпелі қатпар бойымен
В жоғарғы жақты төмпешігін жабады
Г Ұрттық тартпаларды айналып өтіп,ретромолярлы шұңқыр және өтпелі қатпар бойымен
1082. Тіссіз жоғарғы жақтың дистальды аймағындағы протез орнының шекарасы
+А таңдайдың соқыр тесігінің 2мм артында
Б ұрт-қызылиектік тартпалар және жоғарғы еріннің ерін үзбелерін айналып,өтпелі қатпар бойымен
В жоғарғы жақ төмпешігін қамтиды
Г «А» сызығына дейін 1 мм жетпейді.
1083.Толық алмалы –салмалы протезді дайындауда протез орнының анатомиялық-топографиялық ерекшеліктері бағалау
А ауыз қуысының ашу дәрежесі
+Б альвеолалы өсіндінің айқындалу дәрежесі
В иек асты және мұрын қатпарларының айқындалуы
Г Мұрын-ерін қатпарының тегістелуі
1084. Функционалды қалыпты ата:
1.+ қысым түсірмей
2. Анатомиялық
3. +корректирлеуші
4. Диагностикалық
1086.Қаты жеке дара қасықтар болу керек
1. протез орнының шекарасымен сәйкес келмеуі
2. вестибулярлы доғаны қайталау
3. протз орны тіндеріне тығыз жабысуы,тепе-теңдікті бұзбауы
4.+ протез орнының шекарасымен сәйкестігі,тығыз емес жабысуы,қалыптық массаға орын болуы
1087. Толық алмалы-салмалы пластиналы протез дайындау кезіндегі ғаныштан дайындалған жұмысшы мүсінге қойылатын талаптар
1. қуыстардың болмауы,бұзылған,тіл үзбесі тартылған
2.+ протез орнының дәл көрінуі, қуыстардың болмауы,бұзылған
3. ұқыпты кесілген,өтпелі қатпар рельефінің айқын емес болуы
4. кореккция үшін арнайы тіс кемерлері және пішінінің өзгеруінің болуы
1088.Толық алмалы-салмалы пластиналы протез дайындау кезіндегі жақтардың жұмысшы мүсінідегі протез орнындағы морфофункционалдық түзілістерің көрінісі
1. төменгі жақ төмпешіктері,жоғарғы жақ төмпешіктері
2. «Б» сызығы ,өтпелі қатпар көлемі
3.ұрт-қызыл иектік тартпалар,тілдің,жоғарғы және төменгі ерін үзбелері
4. тістер,тіл тартпалар, үзбелер
5. +жоғарғы және төменгі ерін үзбелері, ұрт қатпары а сызығы торус экзостоз албвеола төмпешігі
1089.Толық алмалы-салмалы пластиналы протез дайындау кезіндегі балауызды біліктерге қойылатын талаптар
1. негіздің шекарасы протез орнының шекарасына дейін 2 мм жетпейді
2. ұрт-қызыл иек тартпаларын және тіл үзбесін жабады,мүсіндерге барлық жағынан тығыз жабысады
3. +протез орнының шекарасына дейін жететін дөңгелектенген қырлары тепе-теңдікті бұзбайды, мүсіндерге барлық жағынан тығыз жабысады
4. клапанды аймақ құру үшін негіздің шекарасы өтпелі қатпарларды 3 мм жабады
1090.Пластиналы протездің негізімен жасанды пластмассалық тістер байланысады
1. механикалық
2.+ химиялық
3. клей арқылы
1091.Тіссіз жақтардың орталық ара қатынасын анықтау кезіндегі негізгі қателіктер тобы
1. төменгі жаққа тістем біліктері бар балауыздық негізді дайындау кезіндегі қателіктер
2. +төменгі жақтың физиологиялық тыныштық жағдайын және тістің биіктігін анықтау кезіндегі қателіктер
3. жоғарғы жаққа тістем біліктері бар балауыздық негізді дайындау кезіндегі қателіктер
4. жоғарғы жаққа балауыздық негізді шақтау кезіндегі қателіктер
1092.Тіссіз жақтардың орталық ара қатынасын бекіту кезіндегі қателіктердің көрінісі
1.+ сайлы -төмпешікті түісудің болмауы
2. сайлы -төмпешікті түісудің сақталуы
3. жоғары және төменгі жақтардың күрек тістерінің арасынан өтетін сызықпен беттің орталық сызығы сәйкес келеді
4. окклюзия кілті сақталған
1093. Ортопедиялық стоматология тәжірибесінде толық алмалы-салмалы протездің тістерін орналастырудағы көп тараған әдісі
1. Васильев бойынша
2. сфералық беткей бойынша
3. Тей-Сауну бойынша
4.+ жеке дара окклюзиондық қисық бойынша
1094.Толық алмалы-салмалы протездің жасанды тістерін Васильев бойынша жақтардың мүсіндерін ненің көмегімен артикуляторға бекітеді
1.+ орналастырушы әйнек
2. Васильев құрылғысы
3. ерікті
4. Орналастырушы табақша
1095. Толық адентияның этиологиялық факторлары
1. жүрек-қантамыр аурулары
2. Оң аяқтың жарақаты
3.+ пародонт аурулары
4. гайморит
1096. Тістерін толық жоғалтқан кезде жақтардағы морфологиялық өзгерістер
1. төменгі жақтың қозғалысының сипаты және амплитудасының жоғарылауы
2.+ Ит шұңқырының тереңдеуі,жоғарғы жақ денесінің семуі
3. шырышты қабаттың семуі
4. төменгі жақтың артқа ығысуы кезінде
1097 Тістерді толық жоғалтқан кездегі жақтардағы функциональды өзгерістер
1. Ит шұңқырының тереңдеуі,жоғарғы жақ денесінің семуі
2.+ төменгі жақтың қозғалысының сипаты және амплитудасының жоғарылауы
3. жақтардың альвеолалы өсіндісінің семуі «кәрілік прогенияның пайда болуы»
1098 Тістерін толық жоғалтқан кезде шықшыт буынынындағы морфологиялық өзгерістер
1. төменгі жақтың қозғалысының сипаты және амплитудасының жоғарылауы
2.+ шеміршектің жұқаруы және талшықтануы
3. жақтардың альвеолалы өсіндісінің семуі
4. (кәрілік прогения) төменгі жақтың алға жылжуы
1099 Тістерін толық жоғалтқан кезде шықшыт буынынындағы функциональды өзгерістер
1. буын төмпешігінің семуі
3.+ шу,ауру,сықырдың пайда болыу
4. альвеолалы өсіндінің семуі
5. Ауыз ашылуының шектелуі
1101.Табиғи тісті жоғалтумен байланысты төменгі жақтың жартылай алмалы салмалы протезін жөндеу кезінде қалып алу қажет
1. протезсіз төменгі жақтан
2. протезбен төменгі жақтан
3. екі жақтан да протезсіз
4.+ төменгі жақтан протезбен,жоғарғы жақтан протезсіз қалып алу
1102. жартылай алмалы салмалы протезге жөндеу жүргізу үшін көмекші қалып алу қажет
1. негіздің сынуы кезінде
2. негіздің жырығы кезінде
3. кламмердің сынуы кезінде
4.+ қосымша жасанды тістерді орналастыру кезінде
1103.Толық алмалы-салмалы протезді бекітудің биомеханикалық әдісі
1. адгезия.
2. когезия,
3.+ анатомиялық ретенция,
4. магниттерді қолдану .
104. Толық алмалы-салмалы протезді бекітудің физикалық әдісі
1. анатомиялық ретенция
2. төменгі жақ протезінің ауырлауы
3. +адгезия
4. потезді шекара бойымен дұрыс жиектеу
1105.Толық алмалы-салмалы протезді тұрақтандырудың биофизикалық әдісі
1.+ дөңгелектенген тұйықталған клапан арқылы пайда болған ауа кеңістігі
2. протездің сыртқы бетін функцигнальды мүсіндеу
3. магнитті өрістің күші
4. анатомиялық ретенция
1106.Толық алмалы –салмалы протезді тұрақтандырудың әдісі ретінде –жасанды тістерді орналастыру
1.+ тістерді альвеолалы өсіндінің ортасына орналастыру
2. протез орны аумағын үлкейту
3. айқасқан тістем бойынша тістерді орналастыру
4. жоғарғы және төменгі жақтың орталық күрек тістері арасымен жүргізілген орталық сызықпен 5. беттің орталық сызығы сәйкес келеді
1107.Толық алмалы –салмалы протез негізінің рельефі шырышты қабат рельефімен сәйкес келуі қамтамасыз етіледі.
1. қатты жеке дара қасықты қолдану
2. Гербст бойынша функционалды сынамалар жасау
3.+ протез орнының белгілі бір анатомо-физиологиялық шарттары бойынша функционалды қалып таңдау әдісіне дифференциалды талдау жасау
4. протез шекараларын жиектеу
1108.Функционалды қалып келесі талаптарға сәйкес болу керек
1. жақтардың орталық ара қатынасын анықтау
2.+ айналмалы тұйықталған клапан құру үшін функционалды шетінің рельефі және шекарасын көрсетуі
3. физиологиялық тыныштық биіктігіне сәйкес келу керек
4. протез шекарасын дұрыс қалыптастыру
1109.Функционалды қалып алу кездегі функционалды шетінің дәрежесі сәйкес келу керек
1.+ ауызды кең ашу жағдайында
2. тіссіз жақтардың түісуі
3. Төменгі жақты еркін оң жаққа бұру
4. төменгі жақпен жоғарғы жақтың ара қатынасы 2 мм
1110.Төменгі тіссіз жақтың вестибулярлы аймағының протез орны шекарасы
1. төменгі жақ төмпешігін қосады
2.+ ұрт-қызыл иектік тартпалар және төменгі ерін үзбесін айнала,өтпелі қатпар бойымен
3. жақ-тіласты сызығын 1 мм жабады
4. төменгі жақ төмпешігін 1 мм жабады.
1111. Тіссіз төменгі жақтағы молярарты аймығының протез орны шекарасы
1.+ төменгі жақ төмпешігін қосады
2. жақ-тіласты сызығын 1 мм жабады
3. ұрт-қызыл иектік тартпалар және төменгі ерін үзбесін айнала,өтпелі қатпар бойымен
4. жақ-тіласты сызығын 2 мм жабады
1112. Тіссіз төменгі жақтағы бүйір бөлімінде тіласты аймығының протез орны шекарасы
1. төменгі жақ төмпешігін қосады
2.+ жақ-тіласты сызығын 1 мм жабады
3. тіласты аймағындағы өтпелі қатпар боймен
4. жақ-тіласты сызығын 3 мм жабады
1113.Протездің медиальді бағытта ығысуына қандай ретенциондық аумақ кедергі келтіреді
1.+ дистальді,
2. медиальді,
3. оральді.
4. мезио-дистальді
1114.экваторлық сызықтың қанша түрін білесіз
1. 3
2. 4
3.+ 5
4. 6
1115.толық алмалы-салмалы протезде тістерді орналастыру кезінде тістем біліктерінің сфералық беті қалыптастырылады
1. жазықтық
2.+ сфера түрінде
3. еркін
4. Шпее сызығы
1116. толық алмалы-салмалы протездің тыныштық жағдайындағы тұрақтануы аталады
1.+ фиксация;
2. стабилизация;
3. адгезия;
4. когезия
1117. тіссіз жақта орталық ара қатынас жағдайында толық алмалы-салмалы протездің тістерін орналастырғанда сфералық беткей анықталады
1. Ларин аппаратымен
2.+ ауызішілік және ауыз сыртылық сферадан құралған арнайы сызғышпен
3. шпательмен
4. циркульмен
1118.толық алмалы-салмалы протездің тістерін орналастырған кездегі орналастырушы табақша түрі
1. сфералық беткей
2. орналастырушы әйнек
3.+ табақша: жоғарғы беткей-жазық,төменгісі-сфера
4. парабола түрінде
1119.Жасанды тістерді таңдау кезінде маңызды емес
1. бет формасын
2. тіс доғасының формасын
3. бастың формасын
4. Науқастың жынысы және жасын
5.+ кәсібі
1120. Төменгі жақтағы жеке дара қасық шекарасы
1.+ ерін және ұрт тартпаларын айнала ,өтпелі қатпардан 1-2 мм жоғары
2. ерін және ұрт тартпаларын айнала ,өтпелі қатпардан 2-3 мм жоғары
3. ерін және ұрт тартпаларын айнала,жұмсақ тіндерге батып,өтпелі қатпардың ен терең жерімен
4. өтпелі қатпардан 2-3 мм төмен
1121. Толық тіссіз жақтардың орталық ара қатынасын анықтау кезінде жоғарғы жақтың тістем білігі бар негізінің вестибулярля бетіндегі күлкі сызығын қалай анықтайды
1. жоғарғы жақтың алдыңгы тістерінің ені
2. жоғарғы жақ алдыңғы тістер мойнының орналасу дәрежесі
3.+ фронтальды жазықтықта орталық күрек тістерді орналастыру
4. төменгі жақ тістерінің биіктігі
1122.Толық аламалы-салмалы протезді дайндау кезінде жасанды тістер түсін таңдаудағы науқастың ерекшелігі
1. жынысы
2. дене бітімі
3.+ бет терісінің түсі
4. жасы
1123.тіссіз жақтардың тістем биіктігі мен төменгі жақтың физиологиялық тыныштық жағдайын анықтау кезіндегі қателіктер
1. төменгі жақтың орталық ара қатынасында бекуі
2.+ тістем биіктігінің жоғарлауы
3. негізді лақтырудағы төменгі жақтың бекуі
4.+ тістем биіктігінің төмендеуі
1124.тістердің толық болмауында төменгі жақ протез негізінің жақ-тіласты сызығына қатынасы
1. оны жаппайды
2. оның деңгейінде аяқталады
3.+ оны жабады
4. оның деңгейінде
1125.Тістердің толық болмауында ортогнатиялық, прогениялық немесе прогнатиялық түрлерінде тіс қатарын құрастыру
1. окклюзиялық беткейді үлкейтудің қажеттілігі
2. науқастың сұранысымен
3. тіс қатарын құрастырушы аппарат түрлерімен(окклюдатор, артикулятор)
4.+ науқастың жақтарының ара қатынасының түріне
5. жақтардың семуі дәрежесі
1126.Толық алмалы-салмалы протезге бірінші коррекция жүргізу уақыты
1.+ протезді тапсырғаннан кейінгі күн
2. протезді тапсырғаннан 1 апта кейін
3. протез астында ауру сезімі пайда болған кезінде
4. 12 сағат көлемінде
1127.ерін,ұртты қозғалтқан кездегі ауру сезіміне шағымданғанда протездегі коррекция орны
1. жоғарғы жақ төмпешігі аймағы
2.+ ұрт-қызыл иек тартпалары және ерін үзбелері аймағы
3. таңдайдың алдыңғы бөлігі
4. таңдайдың артқы бөлігі
1128. Жасанды қызылиекке тістерді орналастыру кезінде
1. шлифмоторда жасанды тісті альвеола өсіндісіне жақсы бекуі үшін егейді
2.+ окклюзиялық білікке сүйене отырып ,негіздің балауызын ерітіп жасанды тісті орналастыру
3. жасанды тісті окклюзиялық біліксіз орналастыру
4. негіздің балауызын ерітіп жасанды тісті орналастыру
1129. Пластиналы протездің негізімен жасанды пластмассалық тістер байланысады
1. механикалық
2.+ химиялық
3. клей арқылы
4. адгезивті қоспа
1130.Тістердің аса қажалуына әсер етеді?
Үлкен физикалық жүктеме
Тісті шендеу
Пародонтит
+Эпилепсия
Қышқыл және сілті буларымен тыныс алатын жұмыс
1131.Тістердің аса қажалуына әсер ететін жалпы патогенетикалық факторлар ?
+Рахит, диабет
+Қалқанша без аурулары
Тістің тісжегі ақаулары
Терең тістем
Дірілдің әсері
1132.Кіреукенің деминерализациясына әкеледі?
+Ион алмасуының бұзылуы
+Ауыз сұйықтығындағы реминерализация катализаторларының төмендеуі
Кіреуке ерігіштігінің төмендеуі
+Ауыз сұйықтығындағы гидроксиапатиттердің төмендеуі
.Ауыз сұйықтығындағы лизоцимнің төмендеуі
1133.Тістердің аса қажалуның барлық формаларында қандай ортопедиялық құрылымдар неғұрлым тиімді?
Дәнекерленген
Штампталған
Алынатын
Алынбайтын
.+Тұтас құйылған
1134.Тістірдің аса қажалуының барлық формаларында қарсы көрсетілген сауыттар?
Штампталған
+Пластмассалы
Құйылған
Фарфорлы
Металдыкерамикалық
1135.Тістердің аса қажалуының ортодонтиялық емдеу кезеңінде қолданылады?
Ылди жазықтығы бар табақша
+Пластмассалы каппа
Тістем жазықтығы бар табақша
Вестибулярлы доғасы бар табақша
Катц аппараты
1136.Тістердің аса қажалуының қандай формасы Костен синдромымен асқынады?
Жайылған компенсирленген
+Жайылған компенсирленген емес
Ошақты
Тік
Көлденең
1137.Тістердің аса қажалуында тіс қуысы ?
Улкейеді
+Кішірейеді
Өзгермейді
138.Тістердің аса қажалуында жоғары сезімталдық болады?
Үнемі
Ешқашан
+Кейде
1139.Тістердің аса қажалуында қажалған фасетка формасы?
Сына тәрізді
+Кратер тәрізді
Баспалдақты
Тікбұрышты
Сопақша
1140.Тістердің аса қажалуымен қатар жүреді ?
Пародонтит
+Пародонтоз
Тістің тісжегі аурулары
+Сынатәрізді ақау
Гингивит
1141.Тістердің аса қажалуында ұлпаның қорғаныш рекциясы көрінеді?
Дистрофиясымен
+Орынбасушы дентиннің түзілуімен
Ұлпаның өлуімен
1142.Тістердің қатты тіндерінің аса қажалуында пайда болу мүмкіндігі төмендейді?
Пародонтиттің
Пародонтоздың
Гингивиттің
+Тіс жегінің
Сына тәрізді ақаудың
1143.Ошақты компенсирленген I дәрежелі тістердің аса қажалуының ортопедиялық емінің мақсаты ?
Беттің төменгі үштен бір бөлігінің қалпына келуі
Шайнау бұлшық етінің қызметінің қалпына келуі
Тістердің анатомиялық пішіндерін қалыптастыру
+Тістердің алда қажалуын ескерту
Төменгі жақтың орналасуын қалпына келтіру
1144.Ошақты компенсирленген емес I дәрежелі тістердің аса қажалуының ортопедиялық емінің мақсаты ?
Беттің төменгі үштен бір бөлігінің қалпына келуі
Шайнау бұлшық етінің қызметінің қалпына келуі
+Тістердің анатомиялық пішіндерін қалыптастыру
Тістердің алда қажалуын ескерту
Төменгі жақтың орналасуын қалпына келтіру
1145.Жайылған компенсирленген I дәрежелі тістердің аса қажалуының ортопедиялық емінің мақсаты ?
+Беттің төменгі үштен бір бөлігінің қалпына келуі
Шайнау бұлшық етінің қызметінің қалпына келуі
Тістердің анатомиялық пішіндерін қалыптастыру
+Тістердің алда қажалуын ескерту
Төменгі жақтың орналасуын қалпына келтіру
1146.Жайылған компенсирленген емес I дәрежелі тістердің аса қажалуының ортопедиялық емінің мақсаты ?
Беттің төменгі үштен бір бөлігінің қалпына келуі
+Альвеолааралық қашықтықты дұрыстау
+Тістердің анатомиялық пішіндерін қалыптастыру
Тістердің алда қажалуын ескерту
+Төменгі жақтың орналасуын қалпына келтіру
1147. I дәрежелі тістердің аса қажалуында қолданылады ?
+Салмалар
Пластиналы протездер
+Пломба
+Жасанды сауыттар
Доғалы протездер
1148.II және III дәрежелі тістердің аса қажалуында қолданылады ?
Пломба
+салмалар
штампталған сауыттар
+тұтасқұйылған сауыттар
+тұқылды сауыттар
1149.Тістердің аса қажалуының асқынуы болып табылады ?
Тіс жегі
+Шайнау бұлщық еттерінің қызметінің бұзылуы
+Пародонт аурулары
+Ұлпаның өлуі
Флюороз
1150.Патологиялық қажалудың қай формасында кезең –кезеңмен жасалынатын дизокклюзияның түрі
1.+жайылған
2.+Беттің төменгі үштен бір бөлігінің төмендеуінсіз
3.Ошақты
4.Аралас
1151.Патологиялық қажалуда металдыкерамикалық сауыттармен емдеу мүмкін бе?
1.жок
2.+мүмкін
3.1-2 дәрежелерде мүмкін
1152.Пародонтиттің дамыған дәрежесінде және тістердің қатты қозғалғыштығында тістерді таңдап егеуді жүргізген дұрыс:
1.+Шендеуден кейін
2.Тіс түбірлерін жұлғаннан кейін
3.Тіс ұлпасы алынғаннан кейін
1153.Пародонтитті емдеуде уақытша шендеуіштер тиіс :
Шайнау қысымын біркелкі таратуы
Дәрілік терапияға кедергі келтірмеуі
Тек тот баспайтын болаттан жасалуы
Төменгі жақтың қозғалысына кедергі жасамауы
+ Шырышты қабатты жарақаттамауы
1154.Кай жағдайда тістерді гелиокомпазитпен сым темірлі шыны талшықты жолақ жіппен шендеу көрсетілген.
Ауыр дәрежелі жайылған пародонтитте
+ Алдыңғы тістердің орта дәрежелі бастапқы кезеңдегі ошақты пародонтитінде
Шайнау тістердің орта дәрежелі бастапқы кезеңдегң ошақты пародонтитінде
Ауыр дәрежелі ошақты пародонтитінде
.Орта дәрежелі жайылған пародонтите
1155.Пародонтиттің емінде көп түйінді кламмерлі бекінуі бар алынбалы шендеуіш қаншалықты қатты болуы тиіс ?
Апапа
Шендеуіштердің барлық элементтері қатты және серпімсіз
+Шендеуіштің барлық құрылымы серпімсіз болуы тиіс тек тіректі – ұстап тұрушы кламмердің ретенциялық бөлігі және шайнау қысымын біркелкі таратудан басқасы.
1156.Пародонтитті ортопедиялық емдеу кезіндегі тістерді шендеудің мақсаты :
+Резервтік күші төмендеген тістер резервтік күші сақталған тістермен бірігіп шайнау қысымын пародонт тініне біркелкі тарату.
Бір дәрежелі қозғалғыштығы бар тістер жеке блокқа біріктіріледі.
Әр түрлі тіс топтарының функцинольдық қызметіне байланысты шендеуіш блоктары түзеді.
1157.Мамлок шендеуіші жасалады ?
Лигатурамен біріккен жасанды сауыттардан
+Тілдік бетіндегі жапсырмамен біріккен түбір штифтерінің жүйесімен
Тіс қатарының вестибулярлы және тілдік бетін қамтыған кламмерлі жүйесі бар алынатын шендеуіш.
1158.Пародонт ауруларының ортопедиялық емін жүргізу керек ?
Терапиялық емнен кейін
Хирургиялық емнен кейін
Негізгі стоматологиялық емнен кейін
Профессионалды гигиенадан кейін
+Этиологиялық факторларды анықтауға мүмкіндік беретін клинико-лабораторлық кезеңнен кейін
1159.Тіс шендеуішін жасау үшін қалып алғанда қозғалмалы тістердің жылжуын болдырмау ?
+Қалып алардың алдында тістерді лигатурамен байлау
Алдымен терапиялық және хирургиялық ем жүргізіп содан кейін тісті шендеу.
Қалып алардын алдында жалпы межикаментозды ем тағайындау.
Қалып алып жатқанда алдыңғы тістерді қалыптық қасыққа қысу
1161.Пародонтит кезінде тіс қатарының ақауының ортопедиялық емінің ерекшелігі неде?
1.Ортопедиялық емнің ерекшелігі жоқ
2.+Жоқ тістерді протездеу арқылы қалған тістерді шендеу
3.Алынбалы көпіртәрізді протезді қолдану ұсынылмаған
4.Тіс протездерін дайындак кезігде альвеолааралық қашықтықты 2 мм үлкейту керек
1162.Пародонтит кезінде жартылай жалаңаштанған тіс түбірлерін егеп тазалаудағы дайындықтың ерекшелігі неде?
1.Ерекшелігі жоқ
2. +Тістің клиникалық мойынының мөлшері төмендеген кезде алдын ала ұлпасын алу көрсетілген
3.Тістің жалаңаштанған бөлігіне алдын ала фторлактармен және герметиктермен өңдеу жүргізу
4.Тіс түбірлері жалаңаштанған бөліктерге алдын ала кальций препараттарымен электрофорез жүргізу
1163.Қандай күштердің әсерінен(бағыты бойынша) пародонт тіндерінің деструкциясының төзімділігі қаншалықты төмендейді?
1.Мағынасы жоқ
2.Вертикальді бағытталған күштерге
3.+Тіс осінің ұзындығына бұрыштық бағытталған күштердің әсері
4. Горизонтальді бағытталған күштерге
1164.Функционалды жүктемемен байланысты тістердің аса қажалуының этиологиялық факторы болып:
1.+Тістем аномалиялары
2.Гигиена құралдарының әсері
3.+Алиментарлы жеткіліксіздік
4.Химиялық әсер
5.+Бруксизм
1165.Тістердің аса қажалуының жайылған формасына пайда болуына әсер етеді
1.+Бруксизм
2.Шықшыт буының үйреншікті шығуы
3.+Химиялық өндірістерде жұмыс
4.Терапиялық емдеу кезіндегі қателіктер
5.+Қатты тағамдардан тұратын диета
1166.Компенсирленген тістердің аса қажалуының II – III дәрежесінде протездік кеңістікті алады
1.+Ортодонтиялық әдіспен
2.+Хирургиялық әдіспен
3.Протетикалық әдіспен
4.Функциональді әдіспен
5.Аралас әдіспен
1167.Тістердің аса қажалуына әсер ететін химиялық факторлар
1.+Күкірт қышқылды өндіріс
2.Организмде мукополисахаридтер мөлшерінің жоғарлауы
3.Мыс балқыту өндірісі
4.+Ішке таза лимон шырынын қабылдау
5. +Қоршаған ауадағы сілті булары жоғарлаған өндіріс орны
1168.Тістерді таңдап егеу әдісі қай кезде қолданылады
А гингивитте
+Б пародантитте
Г пародонтозда
Д тіс жегісінде
Е патологиялық қажалуда
1169.Пародонтитқа тән емес
А тістердің патологиялық қозғалуы
Б альвеола қабырғасындағы сүйек тінінің сорылуы
Г+ сүйек шығыңқылары
Дсүйек қалталарының болуы
Е Қызыл иек қанағыштығы
1170.Окклюзиограмма мынаны анықтау үшін қолданылады
А пародонт тіндерінің төзімділігін
Б жақтардың окклюзиялық жанасуын
Г +алдын ала окклюзилық түйісуін
Д окклюзиялық биіктікті
Е қабынудың дәрежесін және таралу үрдісін
1171.Жайылмалы пародонтитте тіс-қызылиектік патологиялық қалталар анықталады
А бір тісте
Б бірнеше тісте
Г тек жоғарғы жақ тістерінде
Д тек төменгі жақ тістерінде
Е +барлық тісте
1172.Пародантиттің орта дәрежесінде тіс-қызылиектік патологиялық қалтаны зондтау кезінде тереңдігі
А +3.5 дейін
Б 5мм
Г 5-7 мм
Д 7мм және оданда жоғары
Е 3.5-5мм
1173.Пародонтты емдеу кезіндегі уақытша шеңдеуіштер төмендегідей болуы тиіс
А+ шайнау қысымын біркелкі таратуы
Б емдік терапияға кедергі келтіру керек
В +қызылиектің шырышты қабатын жарақаттамауы
Г +тіс қатарына оңай орнығуы және оңай шығуы
Д +дайындалуының қарапайымдылығымен ерекшеленуі

1174. тістерді таңдап егеу кезінде мүмкін болатын асқынулар
А тістердің жоғары сезімталдығы
Б тісжегі
В периодантит
Г окклюзиялық биіктіктің төмендеуі
Д тістердің жылжуының ортодонтиялық тиімділігі
1. а,б,в
2. в,г,д
3. б,г
4+.а,г
5. б,в,г
1175.Шайнау тобы тістеріне екі жақты шеңдеуішті тұрақтандыру...... деп аталады
А фронтальды
Б сагиттальды
В+ парасагиттальды
Г доға бойымен
Д дистальды
1176.Пародонтиттің орта дәрежесінде тіс-қызылиектік патологиялық қалталарды зондтау кезінде тереңдігі
А түбірдің 1/4 ұзындығына
Б +түбірдің 1/2 ұзындығына
В түбірдің 3/4 ұзындығына
Г түбірдің 1/4 -1/2ұзындығына
Д түбірдің 1/4 -3/4ұзындығына
1177.Алмалы-салмалы шеңдеуш -пратезді енгізу жолы анықталады
А гнатодиномаметрмен
Б +параллелометрмен
В реографпен
Г рентгенмен
Д компьтерлі рентген аппаратпен
1178. Пародантиттің бастапқы дәрежесінде тіс-қызылиектік патологиялық қалталарды зондтау кезінде тереңдігі
А+ түбірдің 1/4 ұзындығына
Б түбірдің 1/2 ұзындығына
В түбірдің 3/4 ұзындығына
Г түбірдің 1/4 -1/2ұзындығына
Д түбірдің 1/4 -3/4ұзындығына
1179.Тістің клиникалық сауытының қай бөлігі «қауыпсіздік аймағында» неғұрлым жұқа болады
А +медиальды-дистальды
Б окклюзиялық
В. вестибулярлы-оральды
Г тістің мойын бөлігі барлық жағынан
Д .дистальды
1180. Пародонтитпен зақымданған 1 дәрежелі қозғалмалы тістер ығысады
А тек бір бағытта көлденең жазықтықта
Б көлденең жазықтықта вестибулярлы-оральды және мезиальды-дистальды бағытта
В көлденең және тік жазықтықта
Г тік жазықтықта барлық бағытта
Д+ тек бір бағытта көлденең жазықтықта, көлденең жазықтықта вестибулярлы-оральды және мезиальды-дистальды бағытта
1181. Пародонтит кезінде таңдап егеу әдісін қолдануға көрсеткіш болып табылады
А көптеген тісжегі
Б тістердің алдын ала түйісуі
В тіс қатарының ақаулары
Г патологиялық қажалу
Д кіреукенің гипоплазиясы
1. а,б
2. а,д
3.б,в
4. +б,г
5. в,д
1182. Шеңдеуіші бар доғалы протездің қаңқасының байланыстырушы элементі болып табылады
А металлды табақшалар
Б+ кламмерлер
В доғаның тармақталу
Г ұстаптұрушы өзек
Д ретенцилық түймелер (немесе бекулер)
1183. Жергілікті пародонтитте екі жақтағы азу тістер тобына шеңдеуіш салып тұрақтандырудың әдісін таңдаңыз
А фронтальды тұрақтандыру
Б сагиттальды тұрақтандыру
+В парасагиттальды тұрақтандыру
Г фронтальды-сагиттальды тұрақтандыру
Д парасагиттальды тұрақтандырумен бірге доға бойынша тұрақтандыру
1184. Ауру тарихын толтырудың дұрыс жолы:
+шағымдары, анамнез, объективті мәліметтер, диагноз, ем жоспары, емдеу күнделігі
анамнез, Шағымдары, ем жоспары, объективті мәліметтер, диагноз, емдеу күнделігі
объективті мәліметтер, шағымдары, анамнез, диагноз, ем жоспары, емдеу күнделігі
диагноз, шағымдары, анамнез, объективті мәліметтер, ем жоспары, емдеу күнделігі
ем жоспары, емдеу күнделігі, шағымдары, анамнез, объективті мәліметтер, диагноз
185 Металды сауыт штампталады:
аллюминиден
КХС
+тот баспайтын болаттан
платинадан
темірден
1186Жасанды сауыт дайындағанда тістің вестибулярлы бетін егейді:
резиналы дөңгелекпен
сепарациялық дискпен
фрезбен
+алмазды таспен
аулканитті дискпен
1187Металды сауыттың шеті кіріп тұруы тиіс:
экваторға дейін
қызылиекке дейін
+қызылиек науашығына 0,3 мм-ге
қызылиек науашығына 1 мм-ге
қызылиек науашығына 2 мм-ге
1188 Тістехникалық зертхана құрамына кіреді:
негізгі бөлме, ғаныштық бөлме,
+негізгі, ғаныштық, дәнекерлеу, құю,жылтырату , полимеризациялау бөлмелері
негізгі, дәнекерлеу, таңу, құю бөлмелері
қойма, дәнекерлеу, қабылдау, полимеризациялау, жылтырату, құю бөлмелері
негізгі, дәнекерлеу, құю бөлмелері,
1189 Тістехникалық зертханада мүсінді құю жүргізіледі:
+ғаныштық бөлмеде
полимеризациялау бөлмеде
құю бөлмесінде
жылтырату бөлмесінде
ұалыптастыру бөлмесінде
1190. Науқасқа доғалы протез дайындау көрсетілген. Тіректі тістері емделген. Қандай сауыт жасаған тиімді
комбинирленген
+доғалы
әрленген
қалыпқа келтіруші
экваторлы
191 Қос сауытты жүйеге (сыртқы және ішкі) жатады:
жакетті
экваторлы
+телескопиялық
тұқылды
пластмассалы
1192.Стандартты гильза жасалынады:
алтын қоспасынан
+1Х18Н9Т
КХҚ
КПҚ
750 сынамалы алтын
1193. Жартылай тіссауыты жауып тұрады:
+тістің тілдік, шайнау, жанасу беттерін
тістің экваторына дейін
түгел тісті
тілдік бетінен басқа барлық беттерін
вестибулярлы, тілдік, шайнау беттерін
1194. Жартылай алмалы-салмалы протез жасаған кезде, бектілген тістем болғанда, мына клиникалық кезең болмайды:
+тістем биіктігін анықтау
орталық окклюзияны анықтау
протезді шақтап көру
балауызды құрылымды тексеру
қалып алу
1195 Жартылай алмалы-салмалы протез жасаған кезде, тістердің жеткілікті саны болғанда, мына кезеңді жасамауға болады:
+ жеке дара қасық дайындау
орталық окклюзияны анықтау
протезді шақтау
қалып алу
балауызды құрылымды тексеру
1196 Жартылай алмалы-салмалы протез дайындаудың екінші клиникалық кезеңі:
толық қалып алу
+тістем биіктігін және орталық окклюзияны анықтау
балауызды құрылымды тексеру
ауыз қуысында протезді шақтап көру
протезді коррекциялау
1197 Қатаюдан кейінгі физикалық жағдайына байланысты қалыптық материалдар жіктеледі:
+эластикалық, термопластикалық, қатты кристалды
гидроколлоидты, қайтымды, қайтымсыз
қатты кристалды, силиконды, тиоколды
қатты кристалды, эластикалық, қайтымды
қатты кристалды, резина тәрізді, гидроколлоидты
1198 Стомальгин, YPEEN қалыптық материалдардың қай тобына жатады?
+эластикалық
термопластикалық
кристалданатын
қатты
резина тәрізді
1199 Мүсіндегіш балауызға жатады:
+салмаларды мүсіндеуге, доғалы және көпір тәрізді протез дайындауға арналған балауыз
құймаға және негізгі арналған балауыз
жабысқақ балауыз, түзетуге арналған, жексенбі
жабысқақ балауыз, түзеуге арналған, парафин
жабысқақ балауыз, түрлі-түсті канделильді
1200 Ғаныштың қатаюын тежейтін заттар:
калий селитрасы, дала шпаты
поташ, марганец
сода, фуксин
+бура, сахар, желім
ас тұзы, метилен көгі
1201.штифті тістің құрылымын кім ұсынды?
Ильина-Маркосян
Паршин
+Ричмонд
Копейкин
Ахмедов
1202 Штифті тіспен протездеу үшін түбірге қойылатын талаптар:
тіс түбірі қызылиек астында терең орналасқан, түбір өзегі ұшына дейін пломбыланған
+түбір қызылиектен шығып тұрады немесе қызылиек деңгейінде, әрі тұрақты, түбір өзегі ұшына дейін пломбыланған, тісжегімен зақымданбаған
түбір өзегінің қабырғаларының қалыңдығы жеткілікті, тісжегімен зақымданбаған
жұқа қабырғалы қисайған түбір
түбір ½ ұзындығына пломбыланған
1203 Нея ұсынған тірек-ұстағыш кламмерлерінің 3-ші және 5-ші түрін атаңыз:
+Комбинирленген, біриықты сақиналы
Аккер
Роуч
екі окклюзиялық бастырмасы бар, сақиналы
окклюзиялық бастырмасы бар кері әсерлі біриықты
1204 Нея ұсынған тірек-ұстағыш кламмерлерінің 2-ші және 4-ші түрін атаңыз:
Комбинирленген
Аккер, Роуч
+Екі Т-тәрізді иығы бар окклюзионды бастырма, біриықты кері әсерлі
2 окклюзиялық бастырмасы бар сақиналы, Роуч
Окклюзиялық бастырмасы бар, кері әсерлі біриықты
1205 Тірек-ұстағыш кламмер қандай бөліктерден тұрады?
Иық, дене, окклюзиялық бастырма
Дене, өсінді, иық
+Дене, иық, өсінді, окклюзиондық бастырма
Окклюзиялық бастырма, өсінді, доға
Иық, өсінді
1206 Доғалы протездің қаңқасы көбінесе неден жасалады:
хромникель қоспасынан
күміс-палладий ПД-250 қоспасынан
750 сынамалы алтын мен платинадан
900 сынамалы алтыннан
+кромкобальт қоспасынан
1207 Қашан бағанды бекітулер (балочные крепления) қолданылады?
шектелмеген ақауларды протездеуде
+шектелген ақауларды протездеуде
1 және 2 жауаптар
заманауи ортопедиялық стоматологияда бағанды бекітулер қолданылмайды
тіс қатарының алдыңғы аймағындағы ақауларды протездеуде
1208 Балауызды шаблонды дайындауға арналған балауызды атаңыз:
лавакс
модавакс
+негізгі балауыз
доғалы протез дайындауға арналған мүміндеуші балауыз
формодент
1209 Альгинатты қалыпты массаның негізгі кемшілігін атаңыз:
сынғыш
бөлме температурасында қатаюы
+тез отыруы, шөгуі
жиі кездесетін аллергиялық реакция
кемшілігі жоқ
1210. Тіс сауыт бөлігінің окклюзиялық бетіндегі қандай ақауда (В.Ю.Миликевич бойынша тістің окклюзиялық бетінің бұзылу индексі – ТОББИ ) жасанды сауытты қолдануға болады?
ТОББИ -0.2 ( 20 % бұзылу)
ТОББИ -0.4 ( 40 % бұзылу)
+ТОББИ – 0.6 ( 60 % бұзылу)
ТОББИ – 0.8 ( 80 % бұзылу)
ТОББИ – 0.9 ( 90 % бұзылу)
1211. Микропротездерге ... жатады :
+ Салмалар , винирлер , жартылай сауыттар
Жасанды сауыттар
Көпір тәрізді протездер
Дентальды имплантанттар
Адгезивті көпіртәрізді протездер
1212. Жасанды сауыттарға қарағанда салмалардың қандай артықшылығы бар ?
Әдемілігі
Шетінің жақсы жабысуы
+Тірек тістердің тінін көбірек сақтау
Аллергиялық реакцияның болмауы
Дайындалу жолының жеңілдігі
1213. Бітемеге (пломбаға) қарағанда салманың артықшылығы қандай
Әдемілігі
Шетінің жақсы жабысуы
Тірек тістердің тінін көбірек сақтау
Аллергиялық реакцияның болмауы
+Тісаралық жанасуды (контакты) жақсырақ қалпына келтіреді
1214.Табиғи тістің кіреукесінің қажалуына қандай құрылымдық материал сәйкес келеді ?
Металл
Фарфор
+ Компазит
Акрильді пластмасса
5.Ситал
1215.Inlay – салма үшін тісті егегенде фальц қиғаш бұрыш қалыптастыралады?
+Металл салманы қолданғанда
Металды керамикалық салманы қолданғанда
Компазитті салманы қолданғанда
Ситалды салманы қолданғанда
Тұтас керамикалық салманы қолданғанда
1216.Тіс сауыт бөлігінің окклюзиялық бетіндегі қандай ақауда (В.Ю.Миликевич бойынша тістің окклюзиялық бетінің бұзылу индексі ТОББИ ) штифті құрылымдарды қолдануға болады ?
ТОББИ -0.3 ( 30 % бұзылу)
ТОББИ -0.5 ( 50 % бұзылу)
ТОББИ – 0.6 ( 60 % бұзылу)
ТОББИ – 0.8 ( 80 % бұзылу)
+ТОББИ – 0.9 ( 90 % бұзылу)
1217.Тістің қатты тінімен қандай цементтер химиялық байланыс түзей алады ?
Мырыш - фосфатты
+Поликорбоксилатты
+ Шыныиономерлі
Силидонт
Силицин
1218.Тіс протездерін бекіту үшін қолданатын қандай цементтер тіс ұлпасын мейлінше аз тітіркендіреді?
Мырыш - фосфатты
+Поликорбоксилатты
+ Шыныиономерлі
Полимерлі
Сынап - фосфатты
1219.Тіс қатарының 34, 35 жартылай ақауы көпіртәрізді протездің қандай түрін ұсынасыз?
Металсыз керамикалық протез
Металсыз гелий – композитті протез
Штампталып дәнекерленген көпіртәрізді протез
+ Металды керамикалық көпіртәрізді протез
+ Металды пластмассалық көпіртәрізді протез
1220. Объективті қарғанда 14,15,16,17,24, 25, 26 ,27 жоқ . Қатты таңдай күмбезі жалпақтау , жоғарғы жақ сүйектің альвеолалы өсіндісі мен төмпешігі айтарлықтай семген. Протездің қандай құрылымын ұсынуға болады?
13,23 кламмерлер жүйесі бекіген жоғарғы жақ сүйекке доғалы протез
Құлыптық бекітілу жүйесі бар доғалы протез
Шендеуіштік доғалы протез
+Жоғары жақ сүйекке арналған алмалы –салмалы жартылай пластиналы протез
Микропротез
1221. Науқас адам үш ай бұрын миокард инфарктін басынан өткізген. 31,32,33,41,42,43 - 2-3 дәрежелі қозғалғыштық түрі анықталады. Төменгі жақ сүйекте азу тістер жоқ . Сіздің емдеу жоспарыңыз:
Терапевтің денсаулығы туралы қорытындыға байланысты ортопедиялық емдеу мүмкіндігін қарастыру
Породонтитті терапиялық әдіспен емдеу
Төменгі жақ сүйекке шендеуішті доғалы протезді салу
Төменгі жақ сүйекке алмалы- салмалы протез салу
+Кешенді емдеу : Терапиялық + ортопедиялық (шендеуішті доғалы протез салу)
1222. 11,12,21,22 –жоқ . Жасы 45 –те . Негізінде денсаулығы сау. Сіздің емдеу жоспарыңыз?
13-23 тіректері бар штампталып дәнекерленген көпір тәрізді протез
+13-23 тіректері бар металды керамикалық көпір тәрізді протез
+ 13 -23 тіректері бар металды пластмассалық көпір тәрізді протез
Доғалы протез
11,12,21,22 имплантация + керамикалық немесе металды пластмассалық сауыттар
1223. Ортогнатикалық тістем кезінде альвеола аралық биіктікті тістердің қандай анатомиялық бөліктері ұстап тұрады ?
Жоғарғы және төменгі бүйір тістердің ұрттық шайнау төмпешіктері
Жоғарғы және төменгі бүйір тістердің таңдай және тілдік шайнау төмпешіктері
Жоғарғы және төменгі бүйір тістердің ұрттық төмпешіктері
+Жоғарғы жақ сүйектердің таңдай төмпешіктерімен төменгі жақ сүйектернің ұрт төмпешіктері
Жоғарғы жақ тістердің қырлары
1224.Миотикалық рефлексті қайта құрғанда дәйекті дезокклюзия әдісі қандай жағдайларға қолданылады ?
Альвеола аралық биіктікті 1 мм дейін көтергенде
Альвеола аралық биіктікті 2 мм дейін көтергенде
+Альвеола аралық биіктікті 3 мм дейін көтергенде
Айтылған жағдайлардың кез келген кезінде қолданылады
Альвеола аралық өлшеусіз бірақ көтеріледі
1225. Тіс қатарында тістер жартылай болмаған жағдайда беттің төменгі бөлігі биіктігінің төмендеуі неге әкеліп соғады ?
+ Төменгі жақ сүйектің дистальды жылжуына
+ Күрек тістік терең жабуға
Төменгі жақ сүйекттің тайып кетуіне
Қызыл жалпақ теміреткіге
Көптеген тісжегіге
1226 . Тіс қатарында тістер жартылай болмай , деформациямен асқынған кезде және беттің төменгі бөлігінің биіктігі 6 мм төмендегенде миотикалық рефлексті қайта жасау қажет пе?
+ Қажет
Қажет емес
Мүлдем болмайды
Кейбір кезде болады
+Тұрақты түрде қажет
1227. Тіс қатарында тістердің жартылай болмауы әрі жарақаттық артикуляциямен асқынуы қандай аурулар туғызуы мүмкін?
Тістердің қатты тіндерінің ауруларына
+ Шықшыт буыны ауруына
+ Породонт тінінің ауруларына
Ауыз шырышты қабық ауруларына
Шайнау бұлшықет ауруларына
1228. Тіс қатарында тістер жартылай болмаған жағдайда альвеола өсіндісмен бірге тістің ұзаруы неге байланысты ?
Периодонт тіндерінің қайта түзелуіне
Альвеола өсіндісінің планшеттік гипертрофиясына
+ Альвеола өсіндісінің ваканттық гипертрофиясына
Тіс қатарының деформациясына
Тіс қатарының анамолиясына
1229. Алмалы салмалы протездің базисіне атачменнің қандай бөлігі бекиді?
Патрица
Матрица
Патрица мен матрица
+ Ең күрделі бөлігі
Ең қарапайым бөлігі
1230.Құлыптық бекіту жүйесін қандай жағдайда қолдануға болмайды ?
Клиникалық сауыт төмен кезде
Тірек тістің пародонты 1\3 семгенде
+Тірек тістің пародонты 1\2 семгенде
Клиникалық сауыт емделген кезде
Тірек тістің пародонты сау кезде
1231. Атачмен орнатылуы тиіс :
Артикуляторда
Окклюдаторда
+Параллелометрде
Гнатодинамометрде
Беттік доғада
1232. Сауытішілік атачменнің сауыт сыртында орналасқан атачменнен артықшылығы :
+Түсетін күштің әсері тірек тіс бойының осіне жақын жатады
Түсетін күштің әсері тірек тіс бойының осінен алшақ жатады
Тірек тіс аз егелінеді
Көлемі аз келеді
Тірек тіс көбірек егелінеді
1233. Бөлікшелі фиброиа кезіндегі сіздің тактикаңыз:
Хирургиялық емдеу
+ Ортопедиялық емдеу : анатомиялық және фунциональдық салмақ түсірмей қалып алу
+ Екі апта бойы протезді ауызға салмай қайта хирургке көріну.
Дипансерлік есепке алып , бақылау
Гербст сынамасын қолданып қалып алу
1234. Ауыздықтың пайда болу себебі ?
+Протездік кандидоз
+ Cтафилакок әсері
Беттің төменгі бөлігі биіктігі төмендеуіне
Вирусты стоматит
Аллергиялық стоматит
1235. Ауыздық- стоматологиялық ауру ма әлде беттің төменгі бөлігінің төмендеуіне байланысты симптом ба?
+Ауру
Симптом
Синдром
Патологиялық процесс
Морфологиялық элемент
1236. Папилломатоздың қандай себептері бар?
+ сапасыз тіс протездерінің механикалық әсері
+акрилді пластмассаның әсері
Журек- қантамырларының аурулары
Эндокринді жүйе ауруларының аурулары
Пародонт тіндерінің аурулары
1237. қызы жалпақ теміреткі кезінде толық тіссіз төменгі жақ сүйекті ортопедиялық емдеу үшін қандай тактика қолданады?
+ түссіз пластмассадан жасалған алмалы- салмалы протезді, қатаң полимеризация тәртібін сақтап қайтадан жасау
+ стоматологта терапиялық ем алу:ремиссия кезінде жұмсақ төсемді пайдаланып ортопедиялық емдеу
Науқасты тексеруге жіберу: қан құрамында қант мөлшерін анықтау.
Биохимиялық және иммунологиялық зерттеме жүргізу
Дәрігер эндокринологқа көрсету
1238. Лейкоплакияның пайда болуына қандай этиологиялық деректер әсер етеді?
Тіс протездік травматизм
+ пластмассалық протездің акрилдік негізі
+ науқастың жасы
+ үлеспелі аурулар
Пародонт аурулары
1239. Шайнау тістері болмаған кезде буын басының ығысу бағыты:
Алға
Төмен
+ ішке және артқа
Жоғары
Сыртқа және алға
1240. Шықшыт буынында пайда болатын артроздың (шор буынның) алғашқы көріністері:
Зақымданған буынның қытырлауы
+Зақымданған буында шудың байқалуы
Зақымданған буынның шамалы қозғалуы
Зақымданған буынның қатты ауруы
Зақымданған буын тұсының қызаруы
1241.Буын тегерішінің (дискісінің) салбырап – пролаксқа ұшыраған клиникасы немен сипатталады?
+ ауызды шамалы ашумен
Буынның сыртылдауымен
+ буындағы тұрақты ауыру сезімімен
Ауызды мүлдем аша алмауымен
Буынның қытырлауымен
1242.жақ сүйектер айтарлықтай семген кезде қолдануға болады:
Кем дегенде 6-8 бұрандалы және цилиндрлі сүйек ішілік имплантаттарды имплантациялау
3-4 жалпақ имплантаттарды имплантациялау
+ маңдай (фронтальды) тұсына 2-4 импланттаттарды имлантациялау
Бүйір жақта 2-4 импланттаттарды имплантациялау
Сүйек ішілік 4-6 цилиндрлі импланттаттарды имплантациялау
1243. Имплантация үшін, салыстырмалы түрде, төмендегі қандай жағдай қарсы көрсетілім болады?
Маңдай алдында 1 тің болмауы
Тіс қатарының шектелген ақаулары
+ патологиялық тістем
Толық тіссіздік
Асқазан-ішек аурулары кезінде тістерді жоғалту
1244. Төмендегі дәйектердің қайсысы имплантация үшін абсолюттң кері көрсетілім болады?
Пародонтит
Патологиялық тістем
Обыралды (рак) аурулар
Бруксизм
+ орталық және шеткі жүйке жүйесі
1245.Тістердің аса жоғары қажалатын барлық түрінде қандай ортопедиялық құрылымдар қолданылады?
Штампталған сауыттар
+ біртұтас құйылатын протездер
Ауыз сыртындағы емдеу протездері
Ауыз ішілік емдеу протездері
Штапмталып дәнекерленетін протездер
1246. Тістердің аса жоғары қажалуының жергілікті (локальді) түрінде ортопедиялық ем үшін:
Көлбеу жазықты пластинка қолданылады
+ пластмассалы каппа қолданылады
Вестибулярлы доғасы бар пластинка қолданылады
Тістем алаңы бар пластинка қолданылады
Бағыттап тістейтін пластинка қолданылады
1247. Тістердің орталық окклюзиясымен төменгі жақ сүйектің салыстырмалы физиологиялық күйінің биіктігі арасындағы қашықтық миллиметр өлшемімен неге тең?
1-1,5 мм
+1,5-4 мм
5-7 мм
7-8 мм
9-10 мм
1248. Тістердің аса жоғары қажалуын емдеу барысында тістің сақталған түбірін пайдалану қаншалықты тиімді:Дұрыс емес жауап қайсысы
Тістің сауыт бөлігін қалпына келтіру үшін немесе тірек тіс ретінде қолдану
тістемді және шайнау тиімділігін қалпына келтіру үшін
альвеола өсіндісінің семуін баяулату үшін
пародонт ауруын емдеу үшін
+Ауыз шырышты қабығының ауруларын болдырмау үшін
1249. тістердің аса жоғары қажалуы кезінде тістің сауыт бөлігі:
Үлкейеді
+кішірейеді
Өзгермейді
Шамалы өзгереді
Мүлдем өзгермейді
1250.Тіс қатарының деформациясы адамның қандай жасында күшті дами түседі
+ жас кезінде
Егде жас кезінде
Жас кезімен егде жас кезінде бірдей өзгереді
Адамның жасына байланысты емес
Жас кезінде өзгермейді
1251. Тіске салынатын каппаның тіс қызылиектік каппадан ерекшелігі қандай?
+ тірек тек тіске түседі
Альвеола өсіндісінің шырышты қабығы тірек болады
Альвеола өсіндісінің шырышты қабығымен тіс тірек болады
Пародонт тіні тірек болады
Тіс- жақ сүйек жүйесі тірек болады
1252. иммедиат протездің жарамдылық мерзімі
5-6 ай
7-8 ай
1 ай
+3 айға дейін
1 жыл
1253. иммедиат протездің негізі қандай материалдан жасалады?
КХҚ
+Базисті пластмассадан (этакрил)
Бағалы металлдан
Тот баспайтын болаттан
Ситалдан
1254.иммедиат протезді қай кезде қолданамыз?
+Тіс қатарының ақауы кезінде
Аномалиялық тістем кезінде
Шықшыт буыны ауруы кезінде
Брекет жүйесінің алдында
Тіс қатарының деформациясы кезінде
1255.иммедиат протезді дайындау мерзімі
1 аптаға дейін
+1-2 күн аралығында
1 ай
Барлығы
4-5 сағатта
1256. иммедиат протезді дайындау алдында не істелінеді?
Қозғалған тістер жұлынады
+Алдын ала қалып алынады
Алдын ала шендеуіш салынады
Тістер таңдалып егелінеді
Тісжегісі бар тістер емделеді
1257. тіс қатары пішінінің өзгеруін (деформациясын) емдеудің қандай әдістері бар?
+Ортопедиялық ; хирургиялық- аппараттық; хирургиялық
Хирургиялық- аппараттық; хирургиялық
Терапиялық ; протетикалық; иммедиат протездік
Ортопедиялық; терапиялық; салма салу
Таңдап егеу; ортодонтиялық; металды керамикалық протез
1258. тіс қатары пішінінің өзгеруін ортопедиялық емдеудің түрлері қандай?
Металло пластмассалы сауыттар, доғалы протездер
Жартылай алмалы пластиналы протездер, тістерді таңдап егеу
+Төменгі жақты жылжыту, тісті таңдап егеу, аппараттық (ортодонтиялық)
Төменгі жақты жылжыту, каппалы, жартылай алмалы пластиналы протез
Доғалы протез, жартылай алмалы пластиналы протез
1259. тіс қатары пішінінің өзгеруін ортопедиялық емдеуде қолданылатын төменгі жақты жылжыту әдісін қолдануға қолайлы жағдайлар:
Төменгі жақтың прогениясы, шықшыт буынының физиологиялық жағдайда болуы, жоғарғы жақтың алдыңғы топ тістерінің болмауы
+ төменгі жақтың дистальды бағытта жылжуы, шықшыт буынының алдыңғы бөлігінде кеңістіктің болуы, альвеола аралық биіктіктің төмен болуы
Жоғарғы жақтың дистальды бағытта жылжуы , шықшыт буынының алдыңғы бөлігінде кеңістіктің болуы, альвеола аралық биіктіктің төмен болуы
төменгі жақтың дистальды бағытта жылжуы, шықшыт буынының алдыңғы бөлігінде кеңістіктің болуы, альвеола аралық биіктіктің биік болуы
Жоғары жақтың дистальды бағытта жылжуы, шықшыт буынының алдыңғы бөлігінде кеңістіктің болуы, альвеола аралық биіктіктің төмен болуы
1260. Төменгі жақтың шынайы орталық жағдайда ұстап тұруы үшін қолданылатын пластиналы протездің ерекшелігі қандай ?
Лигатурамен ұстап тұруы үшін төменгі жаққа арналған пластиналы протезде ілмектердің болуы
Пластиналы протездің жасанды тістердің орындарымен ауыстыру
Пластиналы протездің салмағын көбейту
Пластиналы протездің салмағын азайту
+Төмпешіктері айқын жасанды тістерді қолдану
1261. Шайнау төмпешіктерін таңдап егеуден кейін маргинальды пародонтта кернеу шамасы қаншаға азаяды ?
10 %
25 %
+35 %
50 %
75 %
1262. Супраконтакттарды табу үшін ең қолайлы әдіс ?
Диагностикалық мүсін
Рентген суреті
+Көшірме қағазы (8-200 мкм), окклюзиограмма
Анамнез толтыру
Гнатодинамометрия
1263. Супраконтактілердің жіктемесін кім ұсынды ?
+Jankelson (1955)
Black (1964)
Лукомский (1980)
Keller (1978)
Steve Jobs (1990)
1264.Супраконтакттардың 1 класы :
+Төменгі үлкен және кіші азу тістердің ұрт төмпешіктерінің вестибулярлы ылдиы (скаты) , төменгі алдыңғы тістердің вестибулярлы беткейі
Жоғарғы үлкен және кіші азу тістердің таңдай төмпешіктерінің оральды ылдилары
Жоғарғы үлкен және кіші азу тістердің таңдай төмпешіктерінің вестибулярлы ылдилары
1265. Супраконтакттардың 2 класы :
Төменгі үлкен және кіші азу тістердің ұрт төмпешіктерінің вестибулярлы ылдиы (скаты) , төменгі алдыңғы тістердің вестибулярлы беткейі
+Жоғарғы үлкен және кіші азу тістердің таңдай төмпешіктерінің оральды ылдилары
Жоғарғы үлкен және кіші азу тістердің таңдай төмпешіктерінің вестибулярлы ылдилары
1266. Супраконтакттардың 3 класы :
Төменгі үлкен және кіші азу тістердің ұрт төмпешіктерінің вестибулярлы ылдиы (скаты) , төменгі алдыңғы тістердің вестибулярлы беткейі
Жоғарғы үлкен және кіші азу тістердің таңдай төмпешіктерінің оральды ылдилары
+Жоғарғы үлкен және кіші азу тістердің таңдай төмпешіктерінің вестибулярлы ылдилары
1267.Дамыған пародонтит кезеңінде және тістер қатты қозғалғанда тістерді таңдап егеу қай кезде жасаған жөн :
+ Алдын ала шендеуіш салған соң
Тістердің түбірін жұлған соң
Депульпациядан кейін
Тіс шөгінділерін алған соң
Тұрақты шендеуіш салған соң
1268. Пародонтитті емдеуде уақытша тіс шендеуіштері :
+ Шайнау қысымын біркелкі таратуы тиіс
+ Дәрілермен емдеуге кедергі болмуы тиіс
+ Шырышты қабықты жарақаттамауы тиіс
Тек тот баспайтын болаттан жасауы тиіс
Композитті материалдан жасауы тиіс
1269. Тіс шендеуішін жасау үшін қалып алар кезде қозғалған тістердің ығысуын қалай болдырмауға болады ?
Салмақ түсірмейтін қалып алу
+Қалып алар алдында лигатурамен байлау
Алдымен терапиялық немесе хирургиялық ем жасап, содан кейін тістерге шендеуіш жасау.
Қалып алар алдында дәрі -дәрмектік ем жасау
Қалып алар барысында алдыңғы тістердің қалып алатын қасыққа қысып ұстау
1270. Беттің төменгі бөлігінің биіктігінің төмендеуін көрсететін белгілер :
+Мұрын -ерін және ерін –иекасты қатпарларының тереңдеуі .
Ұрттың қалыңдауы
Кеңсірік үстінің тереңдеуі
Бет сүйектерінің айқындалуы
1271. Тістері мүлдем жоқ науқасты тексергенде жоғарғы жақ сүйектері қандай сүйектік түзілістерді ескеру керек ?Дұрыс емес жауапты тап
Торусты, таңдай жігін
Жоғарғы жақ сүйек төмпешігін
Альвеола өсіндісін
Мұрын –ерін қатпарын
+Төменгі жақ үзбесін
1272. Жақ сүйек альвеола өсінділерінде біркелкі емес сему қандай жағдайда байқалады ?
+Тістердің әр түрлі уақытта жұлғанда
+Жеке бір тістерді жарқаттап жұлғаннан кейін
Шегрен ауруы кезінде
Шықшыт ауруының созылмалы артриті кезінде
Шырышты қабықтың созылмалы ауруы кезінде
1273. Компрестік функциялық қалып алу үшін төмендегілердің қайсысы қолданылады ?
Алгинатты масса
Ғаныш
+Ағымдығы төмен дережелі поливинилсиолксан массасы
Ағымдығы жоғары дәрежелі поливинилсилоксан массасы
Термопластикалық материалдар
1274. Салмақ аз түсіретін функциялық қалып алу үшін төмендегілердің қайсысы қолданылады ?
Алгинатты масса
Ғаныш
Ағымдығы төмен дережелі поливинилсиолксан массасы
+Ағымдығы жоғары дәрежелі поливинилсилоксан массасы
Термопоастикалық материалдар
1275. Тістер мүлдем болмаған жағдайда анатомиялық қалып алу үшін қандай материалдар қолданылады
+Альгинатты
+Силиконды
+Термопластикалық
Ғаныш
Балауыз
1276. протез орнындағы шырышты қабық құрғақ болып, атрофияға ұшырағанда қандай қалып алынады?
Компресстік
+Салмақ түсірмейтін
Дифференциалды
Құрамдастырылған
Қос қабаттық
1277. жоғарғы және төменгі жақ сүйектерге окклюзиялық біліктері бар балауыз базисті салған соң және жақ сүйектердің арақатынасын тіркегеннен кейінгі сіздің әрекетіңіз
+ окклюзиялық біліктің биіктігін анықтау
+ маңдай алдында вестибулярлы биіктікті қалыптастыру
+ тістем білік бетіне косметикалық ортаңғы және сүйір тіспен күлкі сызықтарын түсіру
Бүйір тұста окклюзиялық білікті түзету
Орталық окклюзияны анықтау
1278. жасанды тістерді түсі пішіні және өлшемі неге байланысты?
+Жасына
+Жынысына
+Келбеттің анатомиялық ерекшелігіне
Кәсібіне
Тұлғасына
1279, акрильді протездегі қалдықтық мономер шамасы неге тең ?
+0,2 %
0,4 %
10%
20%
40%
1280. қалдықтық мономердің көп болуына қандай техникалық қателіктер себеп болу мүмкін?
+ пластмассаны араластырғанда мономер мен полимердің арақатынасының бұзылуы
Жылтырату барысында пластмасса протездің қызып кетуі
+ полимеризация тәртібінің бұзылуы
Қолдану мерзімі өтіп кеткен пластмассадан протез жасау
Тістехникалық бөлменің температурасы
1281. акрильді протездің сапасын арттыратын жаңа технологияны атаңыз:
+ аса жоғары жиілікті (СВИ) технология
+ құрғақ ортада полимеризациялау
+ инфрақызыл спектроскопия әдісі
Полимеризаттың тез суу әдісі
Вакуум аппаратын қолдану
1282. аллергиялық стоматитті дамытатын этиологиялық дәйектерді атаңыз:
Қалдықтық мономердің 20% дейін болуы
+ соматикалық аурулар (бронхиалды астма)
+ мономердің 0,2 -0,4% болуы
Акрил протезі шекарасының қысқа болуы
Акрил протезінің түссіз пластмассасы
1283. акрил пластмассасына байланысты токсикалық – химиялық стоматиттің этиологиялық факторларын атаңыз:
+қалдықтық мономер мөлшерінің 3-5 % көп болуы
Акрил пластмассаның бояуы
+ кәсібіи зияндықтар
Шырышты қабықтың жарақаттануы
Бұрын қолданған протездің әсері
1284.науқастың жоғары жақ сүйегіне толық алмалы-салмалы протез шақталып салынған, алдыңғы тістермен тамақты тістегенде протез бекімей қалған, протезді қалай шақтап көруге болады?
Протездің шекарасын «А» сызығы бойынша кішірейту керек
Протездің шекарасын «А» сызығы бойынша үлкейту керек
Протездің шекарасын алдыңғы тұста өтпелі қатпар бойынша қысқарту керек
+ «А» сызығы бойынша протездің дұрыс жатуын тексеру керек
+Гебст сынамасын жасау керек
1285. имплантация үшін төмендегілердің қайсысы салыстырмалы түрде қарсы көрсетілім болып табылады:
Қан өндіретін ағзалардың ауруы
Регенерациялық мүмкіндігі төмен сүйек жүйесінің аурулары
+ пародонтит
Қатерлі ісіктер
Жүрек- қантамыр аурулары
1286. барлық жасалатын имплантация үшін жұлынған тістен кейін қанша мерзім күту керек
1-3 ай
3-6 ай
+6-9 ай
9-12 ай
12-14 ай
1287, шырышты қабықтың астына магнит енгізілетін имплантация түрі:
Субпериостальды имплантация
+Субмукозды имплантация
Суйек ішілік имплантация
Эндоссально-субпериостальды имплантация
Бикортикальды имплантация
1288. микростомия кезінде жиналмалы протездің құрылым ерекшелігі қандай?
+ топса (шарнир) арқылы қосылып екі бөліктен тұратын протез
Екі немес үш бөліктен тұратын протез
Үш бөліктен тұратын протез
Кламмер арқылы қосылып екі бөліктен тұратын протез
Кламмер арқылы қосылып үш бөліктен тұратын протез
1289. Ле Фор бойынша жоғары жақ сүйек сынығының қандай түріне шендеуіш доғадан, бастағы тірек телпешіктен және оларды қосатын желіден тұратын стандартты кешенді М, Збарж ойлап тапты:
1+ 1-түрі
2.2-түрі
3.3-түрі
4.4-түрі
5.5-түрі
1290. тіс қатарының деформациясын түзейтін әдістер:Біреуінен басқасы
протетикалық
Аппарат- хирургиялық
ортодонтиялық
хирургиялық
+Физиотерапиялық
1291. артроздың (шор буынның ) негізгі себептері:
Аллергиялық реакциялар
+ организмдегі зат алмасу
+ суперконтактілер
Тіс қатарының ақауы
Тіс қатарының аномалиясы
1292. шықшыт буынының қандай ауруларына ауызды ашу қиынға түседі:
Бұлшықет буынының дисфункциясы
Артроз (шор буын)
+Артрит (сор буын)
+Анкилоз (тас буын)
Контрактура (қатпа буын)
1293. шықшыт буынның бұлшық ет буындық дисфункциясын кім бастау керек?
Физиотерапевт
Хирург
+ ортопед
Ортодонт
Терапевт
1294.тістерді таңдап егеу қандай мерзімде жүргізіледі?
Бір рет келгенде
Екі рет келу барысында
+Апта ішінде үш, төрт рет келгенде
Апта ішінде екі рет келгенде
Аз дегенде аптаның ішінде бес рет келу керек
1295. бұлшық ет буынды дисфункция кезіндегі ауру сезімі үш тармақты нерв невралгиясында пайда болатын ауырудан қалай ажыратылады?
+Ұстамалы сипаты жоқ
Ұстамалы ауру сезімі болады
Бетке қол тигізгенде ауру күшейе түседі
+бетке қол тигізгенде ауру күшеймейді
Ауру күндіз түні сезіледі
1296. артроз (шорбуын ) бұлшық ет буын дисфункциясынан қалай ерекшеленеді?
+ артроз кезінде шайнау бұлшық еттерін сипап көргенде ауырмайды
артроз кезінде шайнау бұлшық еттерін сипап көргенде ауырады
+ артроз кезінде рентгендік өзгерістер болмайды
Дисфункция кезінде буында рентгендік өзгерістер болмайды
Дисфункция кезінде буында рентгендік өзгерістер болады
1297. Имплант жасау үшін ең қолайлы болып есептелінетін металл:
Платина
Алтын
+Титан
Күміс
КХҚ
1298. Имплантацияның бір әдісі - Эндодонто – эндоссальды имплантация:
+Тіс түбірі өзегі арқылы штифті құрылымды сүйек тінінде бекіту
Сүйек қабы шырышты қиындысын өтіп сүйек тініне имплантты енгізу
Индивидуальды жасалынған имплантатты сүйекқаб- шырышты қиындының (лоскут) астына енгізу
Батырма (кнопка ) пішінді металды имплантатты шырышты қабат астына енгізу
Өтпелі қатпарға , шырышты қабат астына магниттарды енгізу
1299 . Имплантацияның бір әдісі - эндоссальды имплантация:
Тіс түбірі өзегі арқылы штифті құрылымды сүйек тінінде бекіту
+ Сүйек қабы шырышты қиындысын өтіп сүйек тініне имплантты енгізу
Индивидуальды жасалынған имплантатты сүйекқаб- шырышты қиындының (лоскут) астына енгізу
Батырма (кнопка ) пішінді металды имплантатты шырышты қабат астына енгізу
Өтпелі қатпарға , шырышты қабат астына магниттарды енгізу
1300. Имплантацияның бір әдісі – cубпериостальды имплпнтация:
Тіс түбірі өзегі арқылы штифті құрылымды сүйек тінінде бекіту
Сүйек қабы шырышты қиындысын өтіп сүйек тініне имплантты енгізу
+Индивидуальды жасалынған имплантатты сүйекқаб- шырышты қиындының (лоскут) астына енгізу
Батырма (кнопка ) пішінді металды имплантатты шырышты қабат астына енгізу
Өтпелі қатпарға , шырышты қабат астына магниттарды енгізу
1301. Имплантацияның бір әдісі – субмукозды имплантация:
Тіс түбірі өзегі арқылы штифті құрылымды сүйек тінінде бекіту
Сүйек қабы шырышты қиындысын өтіп сүйек тініне имплантты енгізу
Индивидуальды жасалынған имплантатты сүйекқаб- шырышты қиындының (лоскут) астына енгізу
Батырма (кнопка ) пішінді металды имплантатты шырышты қабат астына енгізу
+Өтпелі қатпарға , шырышты қабат астына магниттарды енгізу
1302. Имплантацияның бір әдісі – инсерт- имплантация:
Тіс түбірі өзегі арқылы штифті құрылымды сүйек тінінде бекіту
Сүйек қабы шырышты қиындысын өтіп сүйек тініне имплантты енгізу
Индивидуальды жасалынған имплантатты сүйекқаб- шырышты қиындының (лоскут) астына енгізу
+Батырма (кнопка ) пішінді металды имплантатты шырышты қабат астына енгізу
Өтпелі қатпарға , шырышты қабат астына магниттарды енгізу
1303. Имплантацияның кезеңдерін рет ретімен ата :
Операциядан кейінгі жараны жабу
Сүйек орнын (ложа) дайындау қиындыны (лоскут)
Сүйекқаб –шырышты қабат қиындыны ажыратып бөлу
Сүйек орнына имплантатты енгізу
Имплантаттардың орнығу уақыты
+3-2-4-1-5
2-3-1-4
1-2-3-4-5
3-4-2-1-5
3-1-2-4-5
1304 . Кейінге қалдырылған имплантация кезінде, жоғарғы жақта имплантат қанша уақыт орын алады ?
1-2 ай
3-4 ай
+5-6 ай
1 жыл
2 жыл
1305. Кейінге қалдырылған имплантация кезінде, төменгі жақта имплантат қанша уақыт орын алады ?
1-2 ай
+3-4 ай
5-6 ай
1 жыл
2 жыл
1306. Б.П.Марков (1987) қандай имплантацияның әдісін неге негіздеген :
Эндодонтық штифтарды қолдану
+Магниттердің күшіне негізделген
Индивидуальды жасалған батырма тәрізді имплантатты қолдану
Конус тәрізді имплантат жүйесін қолдану
Бірнеше блоктардан тұратын арнайы құрылымдарды қолдану
1307. Жоғарғы жақ сүйекте кламмер сызықтарының оңтайлы орналасу түрі :
Сагитальді
Трансверзальді
+Диагональді
Парасагитальді
Фронтальді
1308. Төменгі жақ сүйекте кламмер сызықтарының оңтайлы орналасу түрі :
Сагитальді
+Трансверзальді
Диагональді
Парасагитальді
Фронтальді
1309. Окклзиялық бастырманың негізгі қызметі :
Протезді ұстап тұру
Тістерге шендеуіш салу
+Шайнау қысымын тарату
Протезді жанамалай бекіту
Протезді тұрақтандыру
1310 . Окклюзиялық бастырманың орналасуы :
Тістің мойын бөлігі
Тістің кесу қыры
Сүйір тістің төмпешігі
+Премоляр мен молярдың төмпешік аралық жүлгесі мен сүйір тістің төмпешігі
Тістің экватор аймағы
1311 . Доғалы протездің дайындау барысында жұмысқа арналған модель неден жасалады ?
Алибастрдан
Медициналық ғаныштан
Тіс сауытын бекітетін цементер
+Ерекше қатты ғаныштан
Силидонттан
312. Кламмер иығының ретенциялық бөлігі қандай қызмет атқарады ?
+Протезді ұстап тұрады
Тістерге шендеуіш болады
Шайнау қысымын бөледі
Шайнау қысымын бөлмейді
Протезді жартылай ұстап тұрады
1313.Межаралық сызығын анықтайтын аспап ?
Эстезиометр
Осциллограф
+Параллелометр
Гнатодинамометр
Электроодонтометр
1314. Доғалы протезді ауызға кіргізу жолы ?
Реографпен анықталады
Осциллографпен анықталады
+ Параллелометр
Гнатодинамометр
Полярографпен
1315.Суббазальды сыныққа жатады ?
+Ле Фор -1
Ле Фор -2
Ле Фор -3
Ле Фор -4
1316. Жоғарғы жақ сүйек сынықтар жіктемесін ұсынған ғалым ?
Герен
+Ле Фор
Лефевра
Лурье
1317. Сынық бағыты жоғарғы жақ өсіндісінің негізінен көлбеу жазықтықта алмұрт тәріздес тесіктің астымен , гаймор қуысының төменгі қабырғасымен өтетін сызық :
Ле Фор -1
Ле Фор -2
+Ле Фор -3
Ле Фор -4
1318. Жоғарғы жақтың альвеолды өсіндісінң бір жақты сынығы :
Ле Фор -1
Ле Фор -2
Ле Фор -3
+Ле Фор -4
1319. Сынық жолы маңдай сүйегімен мұрын сүйегінің жігінен басталып , көз қуысының ішкі , төменгі сыртқы қабырғалары арқылы өтетін сынық :
+Ле Фор -1
Ле Фор -2
Ле Фор -3
Ле Фор -4
1320. Сынық бағыты маңдай –мұрын жігінен басталып көз қуысының ішкі қабырғасы арқылы көз астаушасына келетін сынық :
Ле Фор -1
+Ле Фор -2
Ле Фор -3
Ле Фор -4
1321 . Жоғарғы жақ сынықтары механизімі бойынша қандай болады ?
Майысу
Қысымнан
+ Ығысу
Жұлынудан
1322. Жоғарғы жақ сүйегінің қанша өсіндісі бар ?
3
5
6
+4
1323. Аталғандардың ішінен жоғарғы жақ сүйек денесінің бетіне жатпайды ?
Мұрын беті
Көздік беті
Самай асты беті
Алдыңғы беті
+Таңдай беті
1324. Ашық тістем жоғарғы жақ сынықтарының қандай типінде болады ?
Ле Фор -1
+Ле Фор -2
Ле Фор -3
Ле Фор -4
1325. Аталған симптомдардың ішінен қайсысы жоғарғы жақ сынықтьарына тән ?
+Патологиялық қозғалу
Сынықтың ауытқуы
Ошақты ауру сезім
Сықырлау
1326. Жоғарғы жақ сынығында транспорттық шендеуіш ретінде қолданылады ?
Энгель доғасы
Тигерштед шендеуіші
+Иекасты сақпаңы
Збарж шендеуіші
1327. Жоғарғы жақтың альвеолды өсідісінің ығысусыз сынуында қолданылады ?
Иекасты сақпаңы
Серіппелі Энгель доғасы
Васильев аппараты
Вебер аппараты
+Тегіс сым темірлі құрсау (скоба)
1328. Жоғары жақтың екіжақтың сынығын ортопедиялық емдеу үшін қолданылады ?
Тигерштед шендеуіші
Тегіс сымтемірлі құсау
Ванкеевич шендеуіші
+Збарж шендеуіші
1329.Параллелометр жасағанда тіс сауытындағы ретенциялық аймақтың тереңдігі неге байланысты ?
+Тістің анатомиялық формасына
Модель табанының биіктігіне
+Модельдің еңкею дәрежесіне
+Параллелометрия әдісіне
Экватордың айқындылығына
1330. Нея жүйесіне кіретін тіреп –ұстаушы кламмерлер :
Келлер
+Роуч
Кеннеди
+Аккер
Шредер
1331. Жоғарғы жақ сүйектегі бюгельді протездің таңдай доғасының қатты таңдай шырышты қабығына қатысы :
Тиіп тұрады
+0.5 -1 мм тимейді
1-1.5 мм тимейді
1.5-2 мм тимейді
2-2.5 мм тимейді
1332 .Доғалы протез қаңқасындағы Кипмайдер қандай элемент қатарына жатады ?
Тістерге шендеуіш болатын
Бекіткіш болатын
Төңкергіш ретінде
+Төңкеруді болдырмайтын
Тұрақтандырғыш ретінде
1333. Параллелометрия жасағанда жұмысшы модельдің табанына (цоколына) сызылады :
Шолу сызығы
Тіс экваторлық сызығы
+Тістердің осі бойынша өтетін сызық
Альвеола өсіндісінің кеңдігін көрсететін сызық
Клиникалық мойын сызығы
1334. Жұмысшы модельдің қосалқы түрін жасау үшін қолданылады :
Альгинаттар
+Силикондар
+Гидроколлоидтар
Мырыш оксид эвгенолдар
Цементтер
1335. Тіреп ұстағыш кламмердің тірек бөлігі орналасады :
+Окклюзиялық аймақта
Ретенциялық аймақта
Шолу сызығы аймағында
Клиникалық мойын аймағында
Кламмер аймағында
1336. Ауыз шырышты қабығының ауыру сезімталдығын анықтайтын аспап ?№
Реограф
+Эстезиометр
Гнатодинамометр
Кулаженко аппараты
Электроодонтометр
1337.Жартылай алмалы –салмалы пластиналы протез шайнау тиімділігін қаншалықты арттырады:
15% дейін
+50 % дейін
70 % дейін
80 % дейін
90 % дейін
1338. Ертерек протез салу үшін жұмысшы қалып алу мерізімі :
Тіс жұлынған күні
Тісті жұлмай тұрып
+Тісті жұлып болған соң , Бір бес күн өткеннен кейін
Тіс жұлынғаннан кейін , төрт бес апта өткен соң
Жұлынған тіске бір ай болғаннан кейін
339. Кейінірек протез салу үшін жұмысшы қалып алу мерізімі :
+Тіс жұлынғаннан кейін төрт немесе бес апта өткен соң
Тісті жұлып болған соң , бір бес күн өткен соң
Тісті жұлмай тұрып
Тісті жұлатын күні
Жұлынған тіске бір ай болған соң
1340. Тікелей протез салу үшін жұмысшы қалып алу мерізімі
Тіс жұлынғаннан кейін төрт немесе бес апта өткен соң
Тісті жұлып болған соң , Бір бес күн өткеннен кейін
Тісті жұлмай тұрып
+Тісті жұлатын күні
Жұлынған тіске бір ай болған соң
1341. Тістерді қосып кламмерлер орналасатын сызық :
Диагональді
Шолу
Экваторлы
+Кламмерлі
Сагитальды
1342. Алмалы салмалы пластиналы протезді сақтауға болады ?
Құрғақ күйде
+Қайнаған суда
Спирт ерітіндісінде
Калий перманганатында
Сутектің асқын тотығында
1343. Кандидомикоздың алдын алу үшін алмалы салмалы пластиналы протезді сақтауға болады ?
Калий перманганатында
Нистатинде
Спирт ерітіндісінде
+ Сода ерітіндісінде
Сутектің асқын тотығында
1344. Алмалы салмалы пластиналы протезді пайдаланғанда дикцияның тазалығына әсер етеді ?
+ Қатты таңдайды жабатын протез базисінің сырт пішіні
+Жоғарғы жақ сүйектегі протезде алдыңғы жасанды тістерді орнату ерекшеліктері
Төменгі протезге қойылған жасанды тістердің ерекшеліктері
+Жоғарғы жақтағы протез базисінің қалыңдығы
Протездің материалы
1345. Алмалы салмалы пластиналы протезді шақтап көруді:
Тіс технигі модельде жүргізіледі
Дәрігер науқастың аузына с алып көреді
+Тіс технигі моделге , кейін барып дәрігер науқастың аузына салады
Дәрігер модельде тексереді
Тіс технигі науқастың аузына салып көреді
1346. Алмалы салмалы протезден ауру сезімі болғандықтан түзеп жөндеудің алдында :
Дәрігерге барудың алдында протез ауызға салынбайды
Дәрігерге барғанға дейін протез ауыздан алынбайды
+Протезді ауыздан шығарып дәрігерге көрінуге 3-4 сағат қалғанда оны түзету үшін қайта салады
Дәрігерге барар алдында протезді түзету үшін екі үш сағат протезбен жүреді
Дәрігерге барар алдында протезді түзету үшін бір екі сағат жүреді
1347. Алмалы салмалы протезді түзеп -жөндеуді бастапқы яғни бірінші кезеңі :
Протездің бекітілуін тексеру
+Науқастың шағымына мән беру
Орталық окклюзияны тексеру
Алдыңғы және бүйірлік окклюзияны тексеру
Протез орныңдағы тіндерді тексеру
1348. Алмалы салмалы протезді түзеп -жөндеудің екінші кезеңі :
Протездің бекітілуін тексеру
Науқастың шағымына мән беру
Орталық окклюзияны тексеру
Алдыңғы және бүйірлік окклюзияны тексеру
+Протез орныңдағы тіндерді тексеру
1349. Алмалы салмалы протезді түзеп -жөндеудің үшініш кезеңі :
+Протездің бекітілуін тексеру
Науқастың шағымына мән беру
Орталық окклюзияны тексеру
Алдыңғы және бүйірлік окклюзияны тексеру
Протез орныңдағы тіндерді тексеру
1350 . Жалған буын қанша уақыттан кейін пайда болады ?
1-2 апта
7-8 күн
+3-4 апта
6-8 апта
10 күн
1351. Жалған буынның пайда болуына әсер ететін жалпы факторларға жатады , тек біреуінен басқасы ?
Зат алмасу бұзылыстары
Туберкулез
Авитаминоз
Дистрофиялар
+Сынықтарға уақытында репозиция жасамау
1352. Жалған буынның пайда болуына әсер ететін жергілікті факторларға жатады , тек біреуінен басқасы ?
Сынықтарға уақытында репозиция жасамау
Шендеуіштерді ерте шешу
Иммобилизацияның жеткіліксіздігі
+Организмнің реактивтілігін төмендететін аурулар
Ұзақ өтетін жақтардың жарақаттық остеомиелиті
1353.Жалған буыны бар науұасты қарап тексергенде болмайды?
Окклюзияның бұзылуы
Бет ассиметриясы
Беттегі тыртықтар
+беттің ісінуі мен гиперемиясы
Төменгі жақтың дұрыс емес қозғалысы
1354.Дұрыс бітіспеген сынықтар кезіндегі морфофункционалды өзгерістерге жатады , тек біреуінен басқасы :
Ашық тістем
Қиылысқан тістем
Сөйлеудің бұзылуы
+Прогениялық тістем
Шайнау бұлшықеттерінің дисфункциясы
1355. Дұрыс бітіспеген сынықтардың пайда болуына қандай қателіктер себеп болады ,тек біреуінен басқасы :
Жараны алғашқы өңдеу уақытында көрсетілмесе
Бекіткіш аппаратты дұрыс салмаса
Бекіткіш шендеуішті уақытынан ерте алса
+Емдік гимнастика тағайындалса
Науқас емге немқұрайлы қараса
1356. Ветикальды ығысу кезінде жақтар түйіседі ?
+ Жақтың бір бөлігі толық , екінші бөлігі мүлдем түйіспейді
Жақтартың екі бөлігіде бірдей түйіседі
Жақтардың екі бөлігіде мүлдем түйіспейді
Тек жақтардың бір бөлігі жартылай , екінші бөлгі толық түйіседі
Тек жақтардың бір бөлігі жартылай , екінші бөлігі мүлдем түйіспейді
1357.Дұрыс бітіспеген сынықтарды емдеу түрлері?
+Хирургиялық, Ортодонтия-ортопедиялық және біріккен
Хирургиялық, Ортодонтия-ортопедиялық және терапиялық
Терапиялық, Ортодонтия-ортопедиялық және біріккен
Ортодонтиялық, хирургиялық,ортопедиялық
Хирургиялық, терапиялық, ортопедиялық
1358. Жақтардың сынығы қандай түрлерге бөлінеді :
+Қозғалмалы, қиын қозғаламалы, қозғалмайтын
Қозғалмалы , майысып қозғалатын , салынбайтын
Қозғалмалы , қозғалмайтын, шектен тыс қозғалатын
Қиын қозғалмалы, қозғалмайтын , шектен тыс қозғалатын
Жылжып қозғалатын , қиын қозғалатын, қозғалмайтын
1359. Жоғарғы сау әрі тістері түгел болғанда, ал төменгі жақтың аз қозғалатын ығысуында қандай аппаратты қолданады ?
+ Шураның серіппелі ылди жазықтығы
Катцтың серіппелі рычагы
Прот шендеуіші
Васильев шендеуіші
Кызылиек шендеуіші
1360. Шураның серіппелі ылди жазықтықты аппараты қанша айда нәтиже береді?
2-3 ай
3-8 ай
+ 2-6 ай
4-5 ай
1-3 ай
1361 . Не себептен төменгі жаққа тиген күш тұйық шеңбер арқылы тарап оның белгілі бір жерлері сынады ?
+Доға тәріздес болғандықтан
Төртбұрышты болғандықтан
Морт сынғыш болғандықтан
Үшбұрышты болғандықтан
Көпбұрышты болғандықтан
1362. Төменгі жақ сүйегінің ең осал жерлері :
Күрек тістер ұялары, орталық жік, төменгі жақ буын өсіндісі
+Орталық жік, сүйір тіс ұялары, төменгі жақ бұрышы және төменгі жақ буын өсіндісі
Сүйір тіс ұялары, төменгі жақ бұрышы , тәж өсіндісі , үлкен азу тіс ұялары
Орталқы жік, төменгі жақ бұрышы , барлық тістер ұялары
Сүйір тіс ұялары , күрек тіс ұялары , орталық жік, тәж өсіндісі
1363. Орталық сызық жігі өте қатты болғандықтан сынық оның оң және сол жағынан қанша мм ауытқиды?
10 мм
3-4 мм
+ 1-2 мм
5-6 мм
7-8 мм
1364. Төменгі еріннің сезімталдығының жойылуы қай сыныққа тән?
Жоғарғы жақ
+ Төменгі жақ
Мұрын сүйегі
Маңдай сүйегі
Самай сүйегі
1365. 1982 жылы төменгі қысымды полиэтиленнен жасалған стандартты шендеуішін ұсынған ғалым ?
Алтынбеков
+Оразалин
Мамеков
Супиев
Тулеуов
1366. Альвеолды өсіндіге және тістерге бектілетін шендеуіш:
+Тіс-қызыл иектік шендеуіш
Тегіс жақша тәріздес шендеуіш
Екі жақтық ілмектері бар шендеуіш
Қызыл иектік шендеуіш
Тістік шендеуіш
1367. Толық тістерінен айырылған науқастың төменгі жақ сүйегі сынғанда жиі қолданылатын шендеуіш.
Серіппелі рычагы бар Катц пластинкасы
Васильев шендеуіші
Оразалиннің шендеуіші
Тіс қызыл иектік шендеуіші
+Порт шендеуіші
1368.Альвеолды өсіндінің шырышты қабатына жанасып, бекітілетін шендеуіш?
+Қызыл иектік шендеуіш
Тістік шендеуіш
Васильев шендеуіші
Оразалиннің шендеуіші
Тегіс жақша тәріздес шендеуіш
1369. Алмалы салмалы протезге Курляндский бойынша бейімделудің екінші фазасы :
Толық тежелу
+ Жартылай тежелу
Тітіркену
Маужырау
Қозу
1370. Алмалы салмалы протезге Курляндский бойынша бейімделудің үшінші фазасы :
+Толық тежелу
Жартылай тежелу
Тітіркену
Маужырау
Қозу
1371 . Тістегі тіреп ұстағыш кламмердің ретенциялық бөлігі орналасады :
Экваторға
+Тіс кемеріне (поднутрение)
Окклюзиялық аймаққа
Қызыл иек тұсына
Тірек тіс бетіне
1372. Қазіргі таңда доғалы протездердің негізгі жасалу әдістері:
+ Құю
Штамптау
Соғу
Бөлшектеп дәнекерлеу
Пресс арқылы жасау
1373. Кіші келген ершікке ұқсас ( алмалы салмалы) көпір тәрізді протездің құрамдық элементтері:
Доға
+Ершік
+Құлыптық бекітулер
+Жасанды тістер
Салмалар
1374 . Кіші келген ершікке ұқсас ( алмалы -салмалы) көпір тәрізді протездің құрамдық элементтері:
Доға
+Тіреп ұстағыш кламмерлер
+Құлыптық бекітулер
+Жасанды тістер
Табиғи тірек тістер
1375. Бюгелді протездердің синонимдері:
Адгезивті протез
+Доғалы протез
Шартты алмалы-салмалы протез
Алмалы- салмалы көпір тәрізді протез
Тіреп ұстағыш протез
1376. Алмалы салмалы протезге Курляндский бойынша бейімделудің бірінші фазасы ?
Толық тежелу
Жартылай тежелу
+Тітіркену
Маужырау
Қозу
1377 . Алмалы салмалы протезді түзеп жөндеудің төртінші кезеңі :
Протездің бекітілуін тексеру
Науқастың шағымына мән беру
+Орталық окклюзияны анықтау
Алдыңғы және бүйірлік окклюзияны анықтау
Протез орнындағы тіндерді тексеру
1378. Алмалы салмалы протезді түзеп жөндеудің бесінші кезеңі :
Протездің бекітілуін тексеру
Науқастың шағымына мән беру
Орталық окклюзияны анықтау
+Алдыңғы және бүйірлік окклюзияны анықтау
Протез орнындағы тіндерді тексеру
1379. Ауызға салынған алмалы салмалы протезге тез бейімделу үшін ұсыныс :
Бір апта бойы протезді ауыздан шығармау
Протезді күндіз ауызға салып , түнде алу
+Күндіз протезді ауызға салып , мүмкіндігінше алғашқы екі үш апта бойы түнде алмаған дұрыс
Екі апта бойы протезді ауыздан шығармау
Мүмкіндігінше алғашқы екі үш күн бойы түнде ауызға салып байқап көру
1380. Жоғарғы жақ сүйекке алмалы салмалы протезді салғанда , құсу рефлексі пайда болса , онда не істеуге болады ?
+Протездің дистальды шеті қысқартылады
Функциональды оккюзия тексеріледі
Протез базисінің қалыңдығы жұқартылады
Протез базисінің шеті вестибулярлы беті бойымен қысқартылады
Қайтадан функциональды қалып алынады
1381 . Алмалы салмалы пластиналық протезді жөндеу үшін жұмысшы қалып алынады біреуден басқа :
Кламмер сынғанда
Протездің базисі сынғанда
+Протездің шекарасын нақтағанда
Протез базисінде сызат болғанда
Қосымша жасанды тіс қосқанда
1382 . Кіші келген ершікке ұқсас ( алмалы -салмалы) көпір тәрізді протездің құрамдық элементтері:
Салмалар
+Кламмерлер
+Аттачмендер
Жартылай сауыттар
+Телескопиялық
1383. Шықшыт буынын емдеу кезінде электрофорезді қалай қолданады?
+Тұрақты электр тогы арқылы дәрілерді шырышты қабатқа енгізу
Күн сәулесі және лазер арқылы
Төменгі қысымды импульсті қолдану
Ультрадыбысты қолданып дәрілерді тері астына жіберу
Жоғарғы айтылғандардың барлығы
1384. Шықшыт буыны неден тұрады ? Біреуінен басқа:
Төменгі жақ буын басы
Буын өсіндісі
Диск
Капсула және байлам
+бұлшық еттер
1385. Шықшыт буыны пішіні жағынан неге ұқсайды ?
+Эллипс
Дөңгелек
Доғал
Үшбұрышты
Овал тәрізід
1386. Буын басының ұзындығы және ені ?
10,15 мм
15,45 мм
+20,10 мм
5,30 мм
20,5 мм
387. Буын капсуласы буынның орнынан шығып кету кезінде жыртыла ма ?
Иа
+Жоқ
Шығып кетуі болмайды
Белгісіз
Мүмкін
1388.Буын капсуласы неден тұрады ?
+Фиброзды және ішкі эндотелиальды қабаттан
Коллаген талшықтарынан
Сарысулы сұйықтықтан
Дәнекер тіннен
Барлығы дұрыс
1389. Капсуланың ең ұзын бөлігі қай жерде ?
+Алдында және сыртында
Артында және ішінде
Тек алдында
Тек ішінде
Бірінші және үшінші жауап
1390. Буын капсуласының жіңішке бөлігі :
+Алдыңғы және ішкі
Сыртқы және артқы
Тек сыртқы
Тек алдыңғы
Ортаңғы қабаты
1391. Буынның байланыстырушы аппараты тұрады :
+Сыртқы және ішкі капсулярлық байламнан
Сұйықтықтан
Эндотелиалды қабаттан
Екі қабатты қалың қабаттан
Көпіршіктерден
1392. Буын капсуласының қалындығы қай аралықта болады ?
3-4 мм
2-3 мм
+0,4 -1,7 мм
5 мм
1-2,5 мм
1393.Кламмердің окклюзиялық бастырмасы орналасатын тіс сауытының бетіндегі орын:
Тегіс бетті келеді
Тік бұрышты келеді
«қарлығаш құйрығы » сияқты
+қасықша тәрізді келеді
Төрт бұрышты келеді
1394.Доғалы протездің қаңқасын дәл құю неге байланысты?
Протез элементтерін дәнекерлеуге
+ протез қаңқасын біртұтас құюға
Аралас жасау әдісіне
Біртұтас құю әдісін кламмерлер иығын ию әдісімен қатар жүргізуге
Доғалы протез элементтерін пісіруге
1395.Қызылиекпен шолу (межелеу) сызығы ортасында жатқан тіс сауытының бөлігі не деп аталады?
Тіс кемері
Окклюзиялық аймақ
+Ретенциялық аймақ
Кламмер аймағы
Қызылиек аймағы
1396.Имплант денесімен байланысатын,болашақ протезге тұқыл ретінде қолданылатын инфрақұрылымды атаңыз:
+Абатмент
Долдер
Қызылиекқалыптастырушы(формирователь десны)
Жапқыш
Трансфер
1397.Имплантаттар қондырылған ауыз қуысынан қалып алу үшін қандай құрылым қолданады:
Абатмент
Долдер
Қызылиекқалыптастырушы(формирователь десны)
Жапқыш
+Трансфер
1398.Имплантаттарға протездеу алдында қызылиек жиегін құру үшін қандай құрылым қолданады?
Абатмент
Долдер
+Қызылиекқалыптастырушы(формирователь десны)
Жапқыш
Трансфер
1399.Имплантация кезінде орнатылған имплантаттың ішін оқшаулау үшін қолданылатын уақытша құрылым
Абатмент
Долдер
Қызылиекқалыптастырушы(формирователь десны)
+Жапқыш(заглушка)
Трансфер
1400.Имплантат қондырғаннан кейін, сүйек пен имплантат арасында пайда болатын байланыс:
+остеоинтеграция
Регенерация
Остеопения
Механикалық қысым
Химиялық байланыс
1401.Қондырылған имплантат маңы қабынып ,ауырып ,ал имплантат қозғалмалы болса,онда :
+ОПТ түсіріп,ағзадан бөлінуін(отторжение) дәлел деп қайта имлантация жүргізу
ОПТ түсіріп ,имплантты уақытша шеңдеу керек
Имплантатты алып,стерилизациялап,қайта қондыру
Имплантатты басқа жуан имплантаттқа ауыстыру
Ортодонтиялық лигатурамен басқа тістерге бекіту
1402.Остеоинтеграция ұғымын енгізіп ,имплантологияның дамуында орасан зор үлес қосқан кім?
+Бронемарк
И.У.Мушеев
Б.Б.Омешбаев
I.A.Small
H.Nordgren
1403.Қазіргі кезде имплантат-абатмент құрылымында алтыбұрышты бекітілуі не үшін керек?
Бекітілуді жақсарту
+антиротациялық кедергі
Рентгенограммада имплантаттың құрылымдарын айқындау үшін
Эстетикалық жақсы көрсеткіштерге жету үшін
Имплантат мықтылығын жақсарту үшін
1404.Қазіргі кезде имплантат шығаратын қанша фирма тіркелген?
10 аса
50 аса
100 аса
+1000 аса
10000 аса
1405.Имплантат шығарудан алдынғы топ фирмалары:
+Branemark (Nobelcare), Alpha-Bio,Alpha –Gate (Израиль)
«Лико», «Импламед» (Россия)
«Три- Ай» (Астратект)
Имплаза (Хест)
Анкилоз(Degussa )
1406.Жоғарғы жақ сүекте бюгельді протездің доғасы орналасады:
Қатты таңдайдың алдыңғы үштен бір бөлігінде
+Қатты таңдайдың ортаңғы үштен бір бөлігінде
Қатты таңдайдың артқы үштен бір бөлігінде
Жұмсақ таңдай тұсында
Қатты таңдай мен жұмсақ таңдайдың тұсында
1407.Окклюзиялық бастырманың негіз тұсындағы қалыңдағы :
0.5 мм
0.8-1 мм
1.2-1.5 мм
+2-2.5 мм
0.8-1 мм
1408.Жеке тұрған молярға қолданылатын кламмер:
Свенсон
Роуч
Бонвиль
+Сақина тәрізжі
Аккер
1409.тістердегі шолу (межелеу) сызығы анықталады:
Көшірме қағазбен
+параллелометрмен
Кимографпен
Стоматологиялық зондпен
гнатодинамометрмен
1410.Параллелометрдің ретенция дәрежесін (тіскемер тереңдігін) өлшейтін №1 құралы қаншалықты тереңдікті көрсетеді ?
0.5 мм
+0,25 мм
0.1 мм
0.75 мм
0.95 мм
1411. Параллелометрдің ретенция дәрежесін (тіскемер тереңдігін) өлшейтін №2 құралы қаншалықты тереңдікті көрсетеді ?
+0.5 мм
0,25 мм
0.1 мм
0.75 мм
0.95 мм
1412. Параллелометрдің ретенция дәрежесін (тіскемер тереңдігін) өлшейтін №3 құралы қаншалықты тереңдікті көрсетеді ?
0.5 мм
0,25 мм
0.1 мм
+0.75 мм
0.95 мм
1413. Егер тіс ауыз ішіне қисайса , шолу сызығы (межелеу ) тіл бетінен қалай қарай жылжиды ?
Медиальді
Латеральді
Тік
+Окклюзиялық бетіне қарай
Дистальді бетке қарай
1414. Шолу сызығын сызарда параллелометрге не затты қолданады ?
Штифт –пышақты
+Штифт –талдағышты
Штифт –грифельді
Тіскернеу тереңдігін өлшегіш (ретенскопты )
Штифт –колбаны
1415. Егер артқа қарай модельді қисайтатын парпллеломертияны жүргізсе , доғалы протезді енгізу жолы қалай болады?
Тік
Арттан алға
+Алдан артқа
Сол жақтан оңға
Оң жақтан солға
1416.Шолу сызығын қиып өтеді :
Окклюзиялық бастырма
+Кламмердің ретенциялық бөлігі
Кипмайдер
Тырнақ тәрізід өсінді
Екі иықты өсінді
1417. Бір тұтас құйылған доғалы протезді құрылымына :
+Металл қанқа жатады
+Жасанды тістегі бар пластмасса базисі жатады
Кемени кламмері жатады
Иілген кламмер жатады
Бір иықты сым темір кламмер жатады
1418. Кламмер иығының серпімділігі неге байланысты ?
+ Металл қорытпаның химиялық құрамына
Металл қорытпаны құю технологиясы
+Кламмер иығының ұзындығына
Тістем түріне
Тіс қатарының ақауына
1419. Тіскемері (Поднутрение) өте айқын кезде кламмерді қалай жасайды ?
Қысқа және қалыңдау етіліп
+Қысқа және жіңішке
Ұзын және жіңішке
Ұзын және қалыңдау етіп
Орташа қысқа , орташа қалыңдау
1420. Тіскемерді (Поднутрение ) айқын көрінбей тұрғанда кламмерді қалай жасайды ?
+Қысқа және қалың
Ұзындау және жіңішке
Қысқа және жіңішке
Ұзындау және қалың
Қысқалығы мен ұзындығы орташа
1421. Тістері жартылай болмаған науқастарға алмалы салмалы протезді бекіту үшін қандай әдістер қолданылады ?
+Механикалық
Биофизикалық
+Физикалық
+Анатомиялық ретенция
Химиялық
1422 . Отқа төзімді модель үшін қандай материал қолданылады ?
Ғаныш
Пластмасса
+Силамин
Фторакс
Мольдин
1423 . Отқа төзімді модельді жасау үшін қолданылатын материал ?
Аурит
+Силамин
Суперғаныш
+Бюгелит
Мольдин
1424. Алмалы салмалы протездің базисін клиникалық жағдайда қайта жасау үшін қолданылатын материал ?
+ Протакрил М
Синма М
Фторакс
Акрил
Стомакрил Релонт
1425. Құйылған металл базистің пластмасса базистің артықшылығы :
+Жоғарғы беріктілік
+Гигиенаның жоғары болуы
+Протез орныңдағы шырышты қабықтың өте сирек аллерияға ұшырауы
Тірек тіспен шырышты қабыққа қысымды біркелкі бөлуі
Эстетикалық қасиеті
1426. Функциялық сипаттарына қарай бөлінетін кламмерлер :
+Тірегіш
Салмақ азайтатын
Салмақ түсіретін
+Тірек ұстағыш
Көп функциялы
1427. Алмалы салмалы протездің тірек тістеріне қойылатын талаптар :
+Экваторы айқын
+ Тұрақтылық
+Қатты тіндердегі ақау , тірек болуға кедергі болмау керек
Мойын тұсы жалаңаштанбау керек
Аномалиясыз болған дұрыс
1428. Қос қабатты протездің базисін жасауға көрсеткіштер :
+Альвеола өсіндісін айқын семуі
+Шырышты қабықтың қысымға жоғарғы сезімталдығы
Протез базисінің жиі сынуы
+Жұлуға болмайтын протез орнындағы сүйек өсінділері
Протез орнындағы шырышты қабықтың құрғақ семуі
1429. Металл базисі бар алмалы салмалы протезді қолданатын жалпы медициналық көрсетілімдері :
+ Бруксизм
Эпилепсия
Терең тістем
+Протез орнындағы тінге байланысты протездің жиі сынуы
Тірек тістер пародонтының аурулары
1430.Статистикаға байланысты жасы алпыстан асқан адамдарда тістерінің толық болмауы қаншалықты кездеседі ?
15 % жағдайда
25 % жағдайда
50 % жағдайда
40 % жағдайда
+60 % жағдайда
1431. Статистика мәліметіне сәйкес тістері мүлдем болмағанда алмалы салмалы протезді пайдаланатын науқастар :
5 %
15 %
25 %
+ 40 %
60 %
1432. Тістері мүлдем түсіп қалған науқастарға протез салғанда шешілетін мәселелер ?
+ Протездің бекінуі мен тұрақтануы
+Науқастың сырт келбетін қалпына келтіру
Сүйек түзілісін стимуляциялау
Жергілікті иммунитетті тұрақтандыру
Қан айналымын жақсарту
1434. Тістер мүлдем түсіп қалғанда төменгі жақ сүйектің бұрышы :
Кішірейеді
+Үлкейеді
Өзгермейді
Деформацияға ұшырайды
Кеңейеді
1435. Толық тіссіз науқастардың мұрын ерін қатпарлары :
+ Айқын көрінеді
Тегістелген
Өзгермеген
Асимметрия байқалады
Томпайады
1436. Толық тіссіз науқастардың езуі :
Төмендеген
Көтерілген
+Айқын көрінеді
Ішіне кірген
Тегістелген
1437. Толық тіссіздік кезде шайнау бұлшық еттердің :
+ Көлемі кішірейеді
+Жартылай семеді
Көлемі үлкейеді
Гипертрофияланады
+Әлі(күші) кеткен
1438. Толық тіссіздік кезде самай сүйегінің буын шұңқыры :
+Тегістеледі
Тереңдейді
Деформацияланады
Атрофияланады
Жалпақ болады
1439. Тістердің окклюзиялық беттерінің қандай деңгейінде езу көрінеді ?
13 және 23
14 және 24
34 және 44
+ 15 және 25
16 және 26
1440 . Жоғарғы жақ сүйекте толық алмалы салмалы протездің артқы жерінің орналасу жағдайы ?
+ А сызығында бітеді
А сызығын 1-2 мм жабады
А сызығын 2-3 мм жабады
А сызығына 1-1.5 жетпейді
А сызығына 2-3 мм жетпейді
1441. Альвеолалық беткейлердің түрлері :
Бүйрек тәрізід
+Жатып келген
+Қалқа сияқты
+Тік келген
Доға тәрізді
1442. Толық алмалы салмалы протездің биофизикалық бекітілу әдісінің негізі :
+Адгезия
+Капилярлық құбылыс
Протез орнындағы шырышты қабықтың батымдылығы
+Функциялық сорғыштық
Протезді молекулярлық күшпен ұстау
1443. Суппле ұснған жіктемеге жатады :
Қалып алатын материалдар
Қалып алу әдістері
Альвеола өсіндісінің беткейлерінің түрлері
+Шырышты қабық түрлері
Сынама түрлері
1444. Жеке дара пластмасса қасық шетінің орташа қалыңдығы ?
+ 1,5 мм кем емес
2,5 мм кем емес
3,5 мм
4,5 мм
5 мм
1445. Е.И.Гаврилов бойынша қан тамырға бай қатты таңдайдағы шырышты қабық аймағының атауы :
Қан тамыр аймағы
+Буфер аймағы
Шырыш асты аймақ
Амортизациялық аймақ
Инервациялық аймақ
1446. Тік қысым түскенде шырышты қабықтын рельеф деңгейін өзгертетін қасиеті :
Жылжымалық
+Батымдылық
Серпімділік
Қысым түсіргіштік
Амортизациялық
1447. Шредер жіктемесі неге жатады ?
Тіс қатарының ақауына
+Тіссіз жақ сүйекке
Батымдылық аймағына
Шырышты қабық түріне
Сынама түріне
1448. Шырышты қабықтың ең жоғарғы батымдылығы байқалады :
Қатты таңдайдың сагитальді тігісінде
Қатты таңдайдың көлденең қатпарында
Альвеола өсіндісінің қырында
+ Қатты таңдайдың артқы үштен бір бөлігінде
Альвеола өсіндісінің беткейінде
1449. Бұлшық еттерді жауып ері олар жиырылғанда қозғалатын шыршыты қабық атауы ?
+ Активті –қозғалмалы
Пассивті – қозғалмалы
Бейтарапты
Клапанды
Функциялы
1450. Келлер жіктемесі :
Қалыптық материалдарға жатады
Тіс қатарының ақауына жатады
+Тіссіз төменгі жақ сүйекке жатады
Тіссіз жоғарғы жақ сүйекке жатады
Жоғарғы және төменгі тіссіз жақ сүйекке жатады
1451. Борпылдақ , батымды ,шырышты қабықты Суппле :
Бірінші типке жатқызады
Екінші типке жатқызады
+Үшінші типке жатқызады
Төртінші типке жатқызады
Бесінші типке жатқызады
1452. Толық тіссіз науқас адамды тексергенде қандай әдістер тиімді ?
+ Клиникалық
+Ренгенологиялық
+Биометриялық
Периотестометриялық
Физикалық
1453. Функциялы сынамаларды қолданып нені анықтауға болады ?
+ Бұлшық еттердегі функциялы өзгерістерді
+Шықшыт буындағы функциялы өзгерістерді
+Миобуынды функциялы синдромды
Пародонт тінінің мүмкіндігін
Жақ сүйектердің ара қатынасын
1454. Сөйлеу сынамасын мен қозғалтқыш функция арқылы нені анықтауға болады ?
Тіс түспей тұрып жақ сүйектердің арақатынасын
+Күрек тістік жабудын тереңдігін
+Беттің төменгі үштен бір бөлігінің оңтайлы биіктігін
Окклюзиялық тыныштық күйінің биіктігін
Орталық окклюзия биіктігін
1455. Сапасыз толық алмалы салмалы протезді пайдаланғанда : Дұрыс емес жауапты тап
Фонетиканы өзгерту мүмкін
Пародонтит пайда болу мүмкін
Шықшыт буынының қызметін өзгеруі мүмкін
Протездік стоматит пайда болу мүмкін
+Науқастың жасына әсер етуі мүмкін
1456. ТАСП саларда протез орнын хирургиялық әдіспен дайындауға жатады ?
Міндетті түрде таңдай торусын кетіру
+Ауыз кірберіс мен түбін тереңдету
+Тыртық тартпаларды кетіру , үзбелерді түзету
+ Экзостоздарды кетіру
Шырышты қабық ауруларын емдеу
1457. ТАСП ға тірек боларлық жеке тұрған тіс түбірін сақтаудың пайдалы жақтары ?
+ Протездің бекітілуін жақсартады
Тіс түбірімен периодонт арқылы шайнау қысымын таратуды жақсартады
Протездің шайнау тиімділігін арттырады
+ Альвеола өсіндісінің семуін баяулатады
Протездің сынбауына жағдай жасайды
1458. Мүлдем тісі жоқ науқасқа қайта протез салардағы негізгі моменттерге жатады :
+Сөйлеу функциясын жақсарту
Артопатияның алдын алу
+Шайнау тиімділігін артыру
+Эстетикалық талаптардан шығу
Пародонтопатияның алдын алу
1459.ТАСП сапасыз жасалғанда жағымсыз жағдайларға мыналар жатады :
+ Төменгі жақ сүйектің ығысуы
+ Беттің төменгі үштен бір бөлігі биіктігінің төмендеуі
+Шайнау бұлшық еттерінің дсфункциясы
Окклюзияның аномалиясы
Орталық окклюзияның өзгеруі
1460. ТАСП ны ауыстыру барсында нені ескерген жөн:
+Протез орнының көлемін
Төменгі жақ сүйектің артикуляциясын
+Протез орны тіндерінің жағдайын
+ Жасанды тістер қатарының окклюзиялық арақатынасын
Жоғарғы жақ сүйектің арткуляциясын
1461. Протез орнының сапалық белгілеріне жатады :
+Альвеола өсіндісінің сему дәрежесі
Жақ сүйектердің қарым қатынасының ерекшеліктері
+Протез орнының көлем шамасы
+ Сүйек түзілісінің болуы
Окклюзиялық биіктік шамасы
1462.Тұтастай керамикалық сауыт үшін тістерді егегенде апроксимальді қабырғалардың жағдайы:
Параллельді болу
Дивергирленуі тиіс
+ 5-9 градус бұрышқа конвергирленуі тиіс
15-20 градус бұрышқа конвергирленуі тиіс
20-22 градус бұрышқа конвергирленуі тиіс
1463.Шифті тұқылды салмаларды қандай тістерге жасауға болады?
Жоғарғы және төменгі жақ сүйектердің бір түбірлі тістеріне
Жоғарғы жақ сүйектің күрек,сүйір және азу тістеріне
Төменгі жақ сүйектің күрек,сүйір және азу тістеріне
+ кез келген топың тістеріне
Жоғарғы және төменгі жақ сүйектердің үлкен азу тістеріне
1464.Тұқылды салмаларға жасауға болатын сауыттар. Дұрыс еместі тап:
Штампталған
Құйылған
Пластмасса
Құрамдастырылған
+Дәнекерленген
1465.Тістің сауыт бөлігі қызыл иек деңгейінде сынғанда қалпына келтіруге болады:
Жартылай сауытпен
Экваторлық сауытпен
+Штифті құрылымдармен
Алмалы салмалы протезбен
Салмалармен
1466.Штифті құрылым жасау үшін тіс түбірлеріне қойылатын талаптар:
+ тіс өзегі түбір ұшына дейін пломбылану керек
+ түбір тіні қалыпты болу тиіс
Өзек түбір ұшына пломбыланбауы тиіс
+Тіс түбірінің қалыңдығы 1 мм кем болмауы тиіс
Периодонтальді саңылау кең болу тиіс
1467.Салмасы бар штифті тіске :
Логанның тісі жатады
Ричмонд тісі жатады
Ахметовтың тісі жатады
+Ильин-Маркосянның тісі жатады
Құлманбетовтың тісі жатады
1468.Штифті құрылым жасарда тістің түбір ұзындығына қарағанда штифт ұзындығы қандай болу керек:
1/3
½
+2/3
Толық түбір ұзындығына
Штифтің ұзындығының мәні жоқ
1469. ТАСП-на салу үшін протез орнындағы шырышты қабаттың ең жайлысы, қолайлысы:
1. +Тығыз және серпімді болу
2. Жіңішке және семген
3. Борпылдақ және батымды
4. «Салбыраңқы» қыр
5. Қалың және серпімсіз
1470. ТАСП-ның дистальды шетін қалыптастыру барысында нені ескерген жөн:
+Қатты таңдайдың дистальды шетінің кескінін
Қанат – жақсүйек қатпардың топографиясын
+ «А» дірілдеуіш аймағының сипатын
+ Тұйық тесіктің орналасуын
Жұмсақ таңдайдың беткейлік түрін
1471 Протез салу үшін төменгі жақсүйектің қандай сему түрі ыңғайлы болып табылады
+Альвеола өсіндісінің біркелі шамалы скмуі
Альвеола өсіндісінің біркелкі айтарлықтай семуі
Алдыңғы тұста айтарлықтай семуі
Біркелкі емес сүйектің семуі
Артқы тұста жақсүйектің көбірек семуі
1472. ТАСП-ның тұрақтылығына әсер ететін шайнау бұлшықеттер:
Дөңгелек
Иекасты
+Сыртқы қанат тәрізді
+Қосқарыншалы бұлшықеттің алдыңғы бөлігі
Ішкі қанат тәрізді
Тіссіз жақсүйектен жүк түсіргіш (разгружающий) қалыпты қай кезде алған орынды?
+Шырышты қабық жіңішкерген кезде
Беттің төменгі бөлігінің биіктігі төмендегенде
Альвеола өсіндісі қатты семгенде
Протез орнындағы шырышты қабық аса сезімтал болғанда
Шырышты қабық қалындау кезде
Протез орнының кейбір жерлеріне таңдамалы жүктеме түсіретін қалып қалай аталады?
Жүк түсіргіш
Функциональды
+Дифференцияланған функциональды
Компрестелген функциональды
Анатомиялық
Толық тіссіздік кездегі беттің төменгі бөлігі биіктігінің кішірею белгілері:
+Шықшыт буынының дисфункциясы
+Езуде ауыздықтың пайда болуы
«С» және «З» дыбыстыран шығарғанда алдыңғы тістер арасында 5-6мм саңылаудың болуы
Шайнау бұлшықеттері тонусының төмендеуі
Шайнау бұлшықеттерінде биопотенциалдың көтерілуі
Тіссіз жақсүйектің, ауыздықтың клиникалық көрінісінің байқалуы:
Тістем түрлерінің өзгеруі
+Кәрілік прогения
+Шайнау мен сөйлеудің өзгеруі
Төменгі жақсүйектің артикуляциясы
Окклюзиялық өзгерістер
ТАСП-ның протез орнындағы тіндерге әсері:
+Тіссіз альвеола өсіндісінің семуін күшейтеді
Тіссіз альвеола өсіндісінің семуін тоқтатады.
Жанама әсері жоқ
Сүйек тінінің гипертрофиясын ұлғайтады
Шырышты қабыққа әсері жоқ
Функциональды қалыптың шетін пассивті қалыптастыруға кім ықпал етеді?
Науқас
Медбике
+Дәрігер-стоматолог-ортопед
+Дәрігер стоматологтың көмекшісі
Тіс технигі
Функциональды қалыптың шетін белсенді қалыптастыруға кімнің қатысы бар?
+Науқастың
Дәрігер-стоматолог-ортопедтің
Дәрігер-стоматолог көмекшісінің
Медбикенің
Тіс технигінің
Жақсүйектің альвеола өсіндісінің қатты семген кезде функциональды қалыпты қандай сынама арқылы алуға болады?
+Гербст
Шиллер-Писарев
Манту
+Көлемді мүсіндеу әдісі
Седунов әдісі

Мүлдем тісі жоқ науқасқа протез саларда төменгілердің қайсысы анықталады?
Тістем түрі
Пародонт түрі
Орталық окклюзия
+Жақсүйектердің орталық ара-қатынасы
Шықшыт буынының күйі
ТАСП жасау кезінде Васильев бойынша жасанды тістерді анатомиялық әдіспен қойғанда нені қолданады?
«Гнатомат» артикуляторын
Сфералық бетті
+Шыны затын
Окклюзиялық біліктердің беттерін жеке-дара үгіткішті
Окклюдаторды
Жасанды тістерді таңдауда дәрігер-стоматолог-ортопед неге мән бермесе болады?
Терінің түсіне
Беттің пішініне
Науқастың жасына
Науқастың жынысына
+Нерв жүйесінің типіне
«Ганау бестік» ұғымына кіреді:
+Буын жолының ығысуы
Протетикалық жазықтықтың ығысуы
+Шайнау төмпешіктерінің биіктігі
Тістердің пішіні
Тістердің түсі
«Ганау бестік» ұғымына кіреді:
Азу тістер пішіні
+Күрек тістік жабу
Сагиттальды және трансверзальды қисықтар
Тістердің түсі
Күрек тістердің пішіні
Артикуляторды бағдарлама жасай алуына байланысты төмендегідей етіп бөлінеді:
+ Ортаңғы-анатомиялық
+Жартылай реттеуші
+Толық реттеуші
Фотооптикалық
Когерентті
ТАСП-да алдыңғы тістерді орнату үшін төмендегілерді ескереді:
+Жоғарғы еріннің ұзындығы мен қалыбын
Паунд үшбұрышын
Окклюзия аралалық саңылау шамасын
+Мұрынның енін
Беттің төменгі бөлігінің биіктігін
Окклюзиялық факторларға кірмейтін атауды атаңыз:
Буын жолы
+Шайнау акты
Бенетта қимылы
Окклюзиялық жазықтық
Шпее қисық сызығы
Окклюзияны бұзатын факторлар: Дұрыс емес жауап:
Ауыздағы жергілікті факторлар
Шықшыт бауыны аурулары
Бұлшықеттердің дисфункциясы
Көптеген тісжегі аурулары
+Шырышты қабықтың аурулары
Ауыздағы микротоктың шамасы:
1-3 мкА
+2-6 мкА
2-5 мкА
3-7 мкА
7-9 мкА
Организмде аллергизация тудыратын факторлар:
+Сілекейдің рН өзгеруі
+Әртүрлі металдардың болуы
Тіс қатарының ақауы
+Дизбактериоз
Тіс қатарының аномалиялары
Металл протезден болған аллергиялық стоматитті немен салыстыруда ажыратуға болады?
+Глоссалгиядан
+Кандидоздан
+Гальвинизмнан
Парадонт аурулармкн
Шықшыт ауруларымен
Науқасқа акрил пластмасса жақпағанда алмалы-салмалы протезді неден жасаған дұрыс?
+Металл базистен
Гуттаперча материалынан
Каучук материалынан
+Жұмсақ силикон төсемнен
Композитті материалдан
Металл протезді пайдаланғанда металға аллергиялық рекция қанша мерзімнен кейін пайда болады?
1 жылдан кейін
2 жылдан кейңн
+5-15 жылдан кейін
10 жылдан кейін
15 жылдан кейін
Төмендегі қандай сырқат бет-жақ сүйек аймағындағы жүре пайда болған ақауға жаптайды?
Оқтан пайда болған жарақат
Спорттық жарақат
+Пародонтит
Онкологиялық аурулар
Өндірістік жарақаттар
Бет-жақ сүйек аумағындағы туа пайда болған ақауларға жатады:
Қатерлі ісіктер
+Қатты таңдайдың жырығы
+Жоғарғы таңдайдың жырығы
Гемангиома
Лимфангиома
Төменгі аурулардың қайсысы бет-жақсүйек аймағында ақаудың пайда болуына себеп болмайды?
Остеомиелит
Туберкулез
+Ангиномикоз
Мерез
Қатерлі ісіктер
Бет-жақсүйек ортопедиясында қолданылатын негізгі аппараттар қатарына не жаптайды?
Бекітуші аппарат
Қалыптастырушы аппарат
+Оқшаулаушы аппарат
Орынбасушы аппарат
Түзетуші аппарат
Тіс-қызылиекүсті шендеуішке не жатады?
Тигерштад шендеуіші
Васильев шендеуіші
+Вебер шендеуіші
+Ванкевич шендеуіші
Порта шендеуіші
Репонирлеуші ортопедиялық аппаратқа жатады:
Порта шендеуіші
Васильев шендеуіші
+Курляндский шендеуіші
+Ванкевич шендеуіші
Порта шендеуіші
Төменгі жақсүйектің екіжақты сынығында ортаңғы бөліктің ығысуы:
+Артқа қарай
Алға қарай
Жоғары қарай
+Төмен қарай
Ішке қарай
Төменгі жақсүйектің екі жақты сынығында бүйірлік бөліктің ығысуы:
Артқа қарай
Алға қарай
+Жоғары қарай
Төмен қарай
+Ішке қарай
Төменгі жақсүйектің денесі екіжақты сынғанда алдыңғы тістердің түйісу түрі:
Прогнатиялық
+Ашық
Прогениялық
Айқасқан
Медиальды
Алынбайтын протезді біратала бекіту үшін қандай зат қолданылады?
Репин
+Фосфат – цемент
Майлы дентин
Сулы дентин
Акрилл пластмасса
Бекітілген штампталған сауытты көрсетіліміне қарай тістен алу қажетті аспап:
+Дөңгелек бор
+Сауыт арасы
Фрез
+Алмаз ұршық (головка)
Карборунд ұршық
Алынбайтын протезді уақытша бекітуге арналған материалдар:
Акрилоксид
+Сулы дентин
Висфат цемент
+Мырышоксидті паста
Силидонт
Пластмассалы сауытты жасауға полимеризация тәртібі бұзылса, неге әкелі мүмкін?
Сауыттың көлемі ұлғаяды
Сауыттың көлемі кішірейеді
+Газды кеуектер пайда болады
Түйіршікті кеуектер пайда болады
+Пластмассаның беріктігі төмендейді
Металды керамикалық сауыттың цементінің босауына қандай жағдайлар әсер етеді?
+Тіс тұқылына конус қалпын көп беру
+Тістен көп егеп қысқарту
+Функциялық окклюзияның салыстыра тексерілмеуі
Сапасыз құю
Қосқабатты қалыптың деформациясы
Металды керамикалық сауытты дайындағанда керамикалық массаны неге жағажы?
Штапталған қалпақшаға
+Құйылған қалпақшаға
Платиналы қалпақшаға
Отқа төзімді штампикке
Тез балқитын металл штампикке
Металл қаңқаның бетіне керамика жабысу үшін жасалатын әрекет:
Қаңқаны майдан тазартрады
Құмшашқышпен өңделеді
Құмшашқышпен өңделіп, қаңқа майдан тазартылады
Қаңқа майдан тазартылып, оксид қабыршақ түзіледі
+Құмшашқышпен өңделеді, қаңқа майдан тазартылады және оксид қабыршақ түзіледі
Қандай сауыт жасауда құрастырмалы ғаныш модель құйылады?
Штампталған
Пластмасса
+Металды керамикалық
+Металды пластмассалық
Ситалл-керамикалық
Металды керамикалық сауытқа тісті егегенде тіс тұқылына көп конустық пішін берілсе неге әкеп соғады?
Пародонт жарақатына
+Протездің дұрыс бекілмеуіне
Протезді қиын отырғызуға
Тіс мойын тұсындағы эстетикалық ақауға
Окклюзияның ақауына
Фарфор массасын күйдіргенде жоғары температурадан басқа нені қолданады?
Қысымды
+Вакуумды
Центрифугированияны
Магнитті
Катализаторды
Металды керамикалық сауытты дайындауда соңғы зертханалық кезеңге жатады:
+Жылтырату
Модельге шақтау
Соңғы рет күйдіру
Пішінін соңғы рет түзеу
Глазурьлеу
Құйылған қаңқадан керамикалық массаның сынып кетуіне себеп:
Тіс тұқылын дұрыс егемеу
+Қаңқаны дұрыс мүсіндемеу
+Қаңқаның былғануы
Компенсациялайтын лактың көп жағылуы
+Көп күйдіру
Тұтастай керамикалық сауыт үшін тісті егегенде кертпенің (уступ) орналасуы:
+Тіс мойынының периметрі бойынша
+Вестибулярлы бетінде
Оральды және апроксимальды беттерде
+Апроксимальды беттерде
Тек оральды бетінде
Тұтастай керамикалық сауыт жасауға масса неге салынып әрі күйдіріледі?
Отқа төзімді ғанышқа
Алтын фольга қалпақшаға
+Платинаа фольга қалпақшаға
Күміс-паладий фольга қалпақшаға
Кобальт-хром қалпақшаға
1518. Төменгі жақтың сынықтарын иммобилизациялау үшін лигатуралық байламдар қолданылады
1. қалыңдығы 1мм болатын қола-алюминалы сым
2. +қалыңдығы 0,5мм болатын қола-алюминалы сым
3. қалыңдығы 0,5мм болатын алюминий сымы
4. ортодонтиялық сым
5. қалыңдығы 2 мм болатын алюминий сымы
1519. Бекітуші аппараттар орналасу орнына байланысты келесі түрлерге бөлінеді 3
1.+ ауыз ішілік
2.+ ауыз сыртылық
3.+ сүйек ішілік
4. құрамалы
5. шырышастылық
1520.Сынықтардың ығысуының ең иқтималды себебі болып табылады
1.+ жаралаушы оқтың күші және оның бағытының әрекеті 3
2. науқастың жасы
3.+ бұлшықеттің тартылысы
4.+ сынықтардың ауырлауы
5. сынықтардың орналасуы
1521. Тістердің орналасу ақаулары 3
1.+ Тортопозиция;
2.+ Дистопозиция;
3.+ Сурпапозиция;
4. Тремалар, диастемалар;
5. Гипердонтия
1522. Тіс-қызылиектік шеңдеуіш болып табылады
1. Тигерштет шеңдеуіші;
2. Васильев шеңдеуіші;
3. Вебер шеңдеуіші;
4.+ Ванкевич шеңдеуіші;
5. Порт шеңдеуіші;
1523. Шықшыт буынының артриттерін қандай топтарға бөледі
1. жеңіл инфекциялық,ауыр жарақаттық,арнайы
2. жедел инфекциялық, жарақаттық асқынған,ревматикалық
3. жарақаттан кейінгі,ревматикалық,асқынған
4.+ жедел инфекциялық, жедел жарақаттық,созылмалы
5. инфекциядан кейінгі, «ауысушы,іріңді»
1524. Науқастың ауыз қуысын тексерген кезде жоғарғы тістердің төменгі тістерді жауып тұратын жоғағы және төменгі тістердің алдыға қарай иілуі байқалды.Бұл қандай тістемге тән
1.+ Бипрогнатия;
2. Ортогнатия
3. тік тістем
4. жабық тістем
5. прогения
1525. Науқастың ауыз қуысын тексерген кезде жоғарғы күрек тістердің төменгі тістерді айқын емес жауып тұруы байқалады.Мұндай тістердің орналасуы қандай тістемге тән
+Прогения;
) Ортогнатия;
) Бипрогнатия;
) тік тістем
) жабық тістем
1526. Нейробұлшықеттік дисфункциональді ауыру синдромын немен дифференциялайды
1. Пульпитпен;
2. Периодонтитпен;
3. Остеомиелитпен;
4.+ Невритпен;
5. Паратитпен
1527. Тістем биіктігі төмендеген ауруларды емдеудің негізгі шарттары болып табылады
1.+ сагиттальді және вертикальді жазықтықтарда төменгі жақтың қалыпты күйін қалыптастыру
2. альвеолааралық биіктікті төмендету
3.+ беттің төменгі 1/3 биіктігін ұзарту
4. тістердің функциональды қысымын шектеу
5.+ эстетиканы жақсарту
1528. Науқас 43 жаста шайнау қызметінің бұзылуына,төменгі жақтың қозғалысына,сөйлеудің бұзылуына,косметикалық ақауға,ауыз ашылуының шектелуіне және беттің ассиметриясына шағымданады.Анамнезіде 3 ай бұрын төменгі жақтың сынғаны анықталды.Сынықтардың қандай асқынуына осы симптом мәліметтері барынша сәйкес келеді
1. микростомия
2. жақтардың қарысуы
3.+ төменгі жақтың дұрыс бітіспеген сынықтары
4. тіс қатарларының ақауы
5. тіс қатарларының деформациясы
1529. Жараны біріншілік өңдеудің дұрыс еместігі,жақ сынықтарының ұзақ уақыт жақаралық бекуі,емдік физкультура қабылдаудың кешігуі.Жоғарыда аталғандар қандай асқынуға алып келуі мүмкін
1. тіс қатарларының деформациясы
2. тіс қатарларының ақауы
3.+ жақтардың қарысуы
4. төменгі жақтың дұрыс бітіспеген сынықтары
5. Микростомия.
1530. Шықшыт буынының аурулары кезіндегі буындық симптомдар
1. жақтарда,шайнау бұлшықеттеріндегі ауру сезімі
2.+ буындық шулар
3.+ төменгі жақтың қиын қозғалуы
4. құлақтағы ауру сезімі
5.+ ұзақ қысымның әсерінен буындағы ауру сезімі
1531. Микростомия кезінде қолданылады
1. доғалы протездер
2. тірек-ұстап тұрушы кламмерлері бар пластиналық протез
3. шеңдеуіштік құрылым
4.+ жиналмалы протездер
5. Шредердің шарнирі бар шеңдеуіші
1532. Жұмсақ таңдайдың ақауы кезінде қолданылады
1. + Кезе-нің қозғалмалы обтураторы
2. Кламмерлі бекітуі бар алмалы ажыратқыш пластинка
3. металлды протез
4. Курляндский тығындағышы
5. пластмассалы протездер
1533 Таңдай ақауы бар жоғарғы жақтан қалып алардан бұрын мына іс-шараны жүргізеді:
) Ұрттарды үрлетіп функциональды сынамалар жүргізу
) ЭОД
) +Ақауды дәкелі материалмен тампонадалау
) Рентгенография
) Рубинов бойыншафункциональды (шайнау) сынамасын жүргізу
1534 Эктопротез дайындаудың алғашқы клиникалық кезеңі:
) +Беттен қалып алу
) Эктопротездің балауызды репродукциясын дайындау
) Бет терісінің түсіне сәйкес келетін пластмассаны таңдау
) Мүсінді құю
) Протез құрылымын анықтау
1535. Жақтардың сынығы бар науқастарды емдеу:Дұрыс емес жауап қайсысы
Хирургиялық
Ортопедиялық
Терапиялық
Кешенді
+Физиотерпаиялық
1536.Тістердің аса қажалуының профилактикасы.Дұрыс емесін тап
1.Қарсы сауыттармен протездеу
2.Қарсы салмалармен протездеу
3.Тістерді композитті материалдармен қалпына келтіру
+4.Жасанды сауыттармен протездеу
Әр бір медицина қызметкерінде болу керек:
+Жеке медициналық кітапша;
Үй кітапшасы;
Жүкті әйелдің стационарлы карточкасы;
+Қызметкердің жеке куәлігі
Сақтандыру кітапшасы
Стоматологиялық айнаны залалсыздандыру жүргізіледі:
+Химиялық әдіс арқылы 3% сутегінің асқын тотығымен 60 минут;
Автоклавтау арқылы 60 мин;
Қайнату арқылы 15мин;
Ауа арқылы 20мин ;
Ағын судың астында шаю 20 мин;
+3% сутегінің асқын тотығымен 60 минут;
Тіс техниктерінің үстелі зертханада орналасуы қандай болуы керек:
+Табиғи жарық сол жақтан түсуі керек;
Табиғи жарық оң жақтан түсуы керек;
Табиғи жарық артқы жақтан түсуы керек;
Табиғи жарық алдыңғы жақтан түсуы керек;
Тек жасанды жарық болуы қажет;
+Жалпы жасанды жарық үстелге үстінен түсуі керек
Барлық стоматологиялық кабинеттерде және тіс техникалық зертханаларда жарықтың коэффиценті мынадай болуы қажет:
+1:4
1:8 – 1:9;
1:2 – 1:3;
1:10 – 1:11;
2:3 – 2:4
+1:5;
Адамдардың қоғаммен және бір-бірімен қарым-қатынасын анықтайтын жалпы қоғамдық сана-сезімнің түріне жатпайды:
Ар-ождандық
+Қоғамдық
+Жан ашырлық
+Әлеуметтік қорғансыз
+Қауымдастылық
Ар-намыстық
Науқастың өзі немесе туысқандарының сұранысы бойынша науқастың өлімін тездетуге бағытталған дәрігер іс әрекетіне жатпайды:
+Энтузиазм;
+Этика деонтология;
+Мораль;
Эфтаназия;
+Плагиат;
+Деонтология;
Дәрігердің іс-қимылының, моралінің және кәсіби борышының сұрақтарын қарастыратын жалпы этиканың бөлімі:
+Дәрігерлік этика;
Дәрігерлік борыш;
Дәрігерлік құпия;
Профессионализм;
Дәрігердің міндеті;
+Дәрігерлік мінез-құлық
Мына сөздер кім айткан:«Біз үшеуміз- сен, ауру және мен»?
Гиппократ;
Андрей Визалий;
+Абу – Фарадж;
Павлов;
Сеченов
Әл-Фараби
Деонтология–бұл:
+Дәрігердің науқас медициналық қызметкерлердің алдындағы парызы;
Мінез құлықтың мәдениеті;
Дәрігердің сапалы жұмысы;
Дәрігердің еңбекқорлығы;
Дәрігердің мазасыздығы;
+Оның туысқандарының алдындағы парызы;
+Медициналық қызметкерлердің алдындағы парызы;
Дәрігерлік этика:
+Дәрігердің іс-қимылын қарастыратын жалпы этиканың бөлімі:
Аурудың этиологиясы мен патогенезін зерттейтін медицинаның бір бөлімі
Сол аурудың даму себебін анықтау
Дәрігердің жоспар құра алуы
Науқасқа диагнозын айтпау
+Дәрігердің моралін қарастыратын жалпы этиканың бөлімі:
+Дәрігердің кәсіби борышын қарастыратын жалпы этиканың бөлімі:
Емдейтін дәрігер бұл:
+Медициналық мекемелерде науқасты емдеуші;
Халық емшісі;
Жоғарғы оқу орнында оқитын студент;
Оқыс оқиға орнында медициналық көмек көрсетуші;
Жедел медициналық көмек бригадасының;
Тек қана ауыр жарақатпен келген науқасты емдеуші
«Біліктілік категория» қанша жылға жарамды?
+5 жыл
3 жыл
7 жыл
10 жыл
1 жыл
4
Стоматологиялық кабинетте ылғалды жинау күніне неше рет жүргізіледі?
Күніне 2 рет;
Күніне 1 рет;
+Күніне 3 рет;
Аптасына 1 рет;
+Тан ертен, түсте ,кешке
Айына 1 рет;
+Тәулігіне 3 рет
Жартылай алмалы-салмалы протезді шақтап көру алдында оны:
+Дезинфекциядан өткізеді
Қайнатады
Қайта негіздейді
Стерилизациялайды
Егейді
+Дезерітіндіге салып өңдейді
Этил ерітіндісімен өңдейді
Аспаптардың бетіндегі барлық микроорганизмдерді толық жою қалай аталады?
+Стерилизация
Антисептика
Асептика
Дезинфекция
Дезонтикация
Утилизация
Стоматологиялық кабинеттің қабырғасын немен бояйды?
+Майлы бояумен
Эмульсиямен
Әкпен
Боялмайды
Түсқағаз жабыстырылады
Лакпен
Стоматологиялық тегеріш (диск) қалай өңделеді?
+Химиялық әдіс арқылы өңдеу
Қайнату
Ауа арқылы
Автоклавтау
Кварцтау
+Химиялық ерітіндіге салу арқылы
Денсаулық сақтау жүйесіндегі стандартқа жатпайды?
Ұйымдастырушылық технологиялар
Медициналық қызметтер
Медициналық және фармацевтикалық жұмысшылардың квалификациясы
Есептік-тіркеулік құжаттар
+Конституция декларациясы
+әлуметтік дағдарыстар
Халықты медицина әдістерімен емдеуге құқылы:
+Медициналық білімі бар тұлға
Медициналық білімі жоқ тұлға
Кез келген адам
Гипноз жасай алатын тұлға
Психиатрда есепте тұратын тұлға
+Мамандығына сәйкес лицензиясы бар тұлға
Тіс технигінің жұмыс орны мынадай болуы қажет:
+Газы бар, жергілікті шаңды жинайтын, электрлі тіс техникалық тегістегіш машинасы,
Стерильді аспаптарға арналған үстел
Суды жіберетін жүйесі бар стоматологиялық қондырғы
Құю қондырмасы
САД/САМ жүйесі
Бор машинасы
Пластмасадан, резеңкеден жасалған бұйымдар қалай дезинфекцияланады?
Химиялық
+Таза сумен шаю
Физикалық
Автоклавтау
Қайнату
+Ағынды су астында шаю
Стоматологиялық кабинеттерді кварцтеу уақыты:
+30мин
1 сағ
15 мин
40 мин
20 мин
+Жарты сағат
Металдан, шыныдан жасалған бұйымдарды стерилизациялайтын камерадағы жұмыстық температура қандай болады?
+180
280
380
80
200
160
«Дәрігердің антын » кім ұсынды?
+Гиппократ
Амбруоз Поре
Н.М. Пирогов
Авиценна
Цицирон
Ибн-Сина
Бүгінгі таңда жалпы дәрігерлік мамандықтың неше түрі бар?
+100ден аса
200 ден аса
150 ге
70
180
45 тен аса
Мамандыққа дайындықтың және біліктіліктің (квалификация) деңгейі жайлы, білім мекемесінен берілетін құжат қалай аталады? Дұрыс емес жауаптарды көрсетініз
Диплом
+Сертификат
+Мед.кітапша
+Интернатура куәлігі
+Біліктілікті (квалифкацияны) көтеру
+Жеке куәлігі
Стерилизация алдындағы өңдеу дегеніміз бұл:
+Медициналық аспаптардың ақуыздық ластануларды алып тастау мақсатында стерилизация алдындағы тазалау
Медициналық аспаптарды стерилизация алдындағы қайнату
Медициналық бұйымдарды химиялық өңдеу
Кварцтау
Озондау
+Майлы және механикалық ластануларды алып тастау мақсатында стерилизация алдындағы тазалау
Топтық конфликттің түрлері:
+Топ ішілік
+Топ аралық
Белсенді, енжар
Вертикальды, көлденең
Позитивті, қорлану
Әлеуметтік
Шешілмей жатқан, алғашқы конфликт алдындағы кезең:
+Шиеленіскен қарым-қатынас
Дәрігердің өзін-өзі жоғары санауы
Дәрігердің тәжірибесінің болмауы
Науқастың өзін-өзі дұрыс ұстамауы
Ем алдындағы науқастың қорқынышы
Аталғандардың бәрі дұрыс
Жеке тұлға конфликтісінің неше типі бар?
науқас, әріптес, тумалар арасындағы қатынас;
дәрігер, науқас арасындағы қырсықтық қатынас;
дәрігер, науқас, тіс технигі арасындағы демонстративті түрі;
дәрігер, науқас, медбике, тіс технигі арасындағы басқаруға келмейтін;
+демонстративті
+басқаруға келмейтін қатынас;
+қырсықтық,
Шешілмей жатқан, алғашқы конфликт алдындағы кезең:
+Шиеленіскен қарым-қатынас
Аталғандардың бәрі дұрыс
Дәрігердің өзін-өзі жоғары санауы
Дәрігердің тәжірибесінің болмауы
Науқастың өзін-өзі дұрыс ұстамауы
Ем алдындағы науқастың қорқынышы
Медициналық ем әрекетіне кім келісім береді?
Дәрігер
+ Науқас
Бөлім меңгерушісі
Аурухананың бас дәрігері
Денсаулық сақтау департаментінің директоры
+Емделуші
+Ауру адам
Маркетинг негізінде жүзеге асатын менеджменттің компоненті:
+Табысты басқару
Қаржыны басқару
Персоналдарды басқару
Стратегиялық менеджмент
Инновациялық менеджмент
+Пайдалы басқару
Асептика бұл:
+Теріде, шырышты қабықта, жара бетінде және ауыз қуысында болатын аурулардың қоздырғыштарының оқшаулануын және көбеюін алдын алуға бағытталған шара;
+шырышты қабықта болатын аурулардың қоздырғыштарының оқшаулануын және көбеюін алдын алуға бағытталған шара;
+жара бетінде және ауыз қуысында болатын аурулардың қоздырғыштарының оқшаулануын және көбеюін алдын алуға бағытталған шара;
Ауруханаішілік инфекцияға қарсы бағытталған шара;
Бактериологиялық зерттеуге бағытталған шара;
Ауаны зерттеуге бағытталған шара;
Зертханалық анализдер;
Емдік- профилактикалық мекемелерге жатады:
+Стоматологиялық емхана
+стационар;
Бақылау өткізу пункті;
ҚР әскеріндегі дәрігерге дейінгі көмек көрсету орны;
Шипажай орындары;
Санитарлы-өткізгіш пункті;
Белгілі бір дәрігердің кәсіби деңгейін бағалауда науқасты қызықтыруы мүмкін:
+Мамандығы бойынша дәрігердің жұмыс өтелімі (стаж)
+шетелдегі клиникаларда жұмыс жасауы;
Мекен-жайы;
Тіркелген орны;
Қаржылық жағдайы;
Дәрігердің денсаулық жағдайы;
Заңға қарсы жалған медициналық құжаттар жасалғанда:
Мадақталады
+Қылмыстық іс қозғалады
Осылай үнемі жасалады
Бұған мән бермейді
+Жауапқа тартылады
Бұл заңға қарсы емес
+Заңмен қудаланады
Мынадай жағдайда науқасқа моральдық шығыны үшін компенсация беріледі:
Дәрігерлік құпияны ашу;
+Денсаулыққа зиянын тигізген ем әдісі;
Емді бастау барысында науқастан бас тартуы;
Науқастың ем жайында және келісім бергендігі жайында құжаттың болмауы;
Өзінің міндеттерін дәрігердің орындауы;
+Мүгедектікке алып келетін іс-әрекеттері
Микромеркурлализм – бұл:
+Сынаппен созылмалы уланудың функциональды кезеңі
Ангиодистониялық синдром
Жалпы қан анализіндегі өзгерістер
Гипотиреоз симптомы
Созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің функциональды кезеңі
Сірке суымен уланудың функциональды кезеңі
Дәрігердің профилактикалық және емдік мақсатта жасалған тексеру, емдеу немесе басқа да іс-әрекеті:
+Медициналық ем әрекеті;
Қарап тексеру;
Медициналық қызметтер;
Денсаулықты анықтау;
Анамнезді жинау;
Диагностика жүргізуі
Медициналық ем әрекетті жасауда соңғы шешімді кім қабылдайды?
+Науқастың өзі және дәрігер
Дәрігер
Коммисия
Бас дәрігер
Отбасы
Медбике
Маман бірінші санатты (категорияны) дәрежені алу үшін:
+Соңғы 5жылда кем дегенде екі мақала жазуы керек;
Әр жарты жыл сайын мақала жазуы керек;
Жыл сайын мақала жазуы керек;
Мақала жазбауы керек;
Жарты жыл бойы дайындықтан өтуі қажет;
Мақала жазуға міндетті емес
АХК-10 (МКБ-10) бойынша қалдықтың (отход) неше класы бар?
Қауіпті, қауіпті емес;
+Қауіпті емес;
+эпидемиологиялық қауіпті және өте қауіпті;
+ құрамы бойынша өндірістік қалдықтарға жақындары;
+радиоактивті қалдықтар;
Биологиялық қалдықтар, биологиялық емес қалдықтар;
Радиоактивті және бактериолгиялық қалдықтар;
Утилизацияға кететін және кетпейтін қалдықтар;
Стоматологиялық клиникаларда:
+Стоматологиялық қондырғылар,
+ материалдар және құрал-жабдықтар;
Зерттеулік лаборатория;
Изотопты лаборатория;
Шлейф-мотор;
Кювета болады;
Науқасты зерттеу барысында алынған науқастың денсаулығының жағдайы, нақтамасы және басқа да ақпараттардың сақталуы:
+Дәрігерлік құпия;
Сыр;
Ақпараттың жетіспеушілігі;
Жасырын ақпарат;
Дәрігерлік этика
Дәрігерлік эстетика
Глассперленді стерилизатор қолданлады:
+Ұштықтарды стерильдейді;
Аспаптарды стерильдейді;
Айналарды стерильдейді;
Қолғаптарды стерильдейді;
Алжапқыштарды стерильдейді;
Турундаларды стерильдейді
Стоматолгиялық кабинеттің едені мынадай болуы қажет:
+Рулонды линолеуммен төселуі қажет
+тесіктері болмауы керек
Мрамор төселуі қажет
Паркет төселуі қажет
Крагиус төселуі қажет
Майлы бояумен боялуы қажет
Стерильді материал және аспаптарды сақтау уақыты:
5 тәулік
12 сағат
+24 сағат
10 сағат
+1 тәулік
Жұмыс орнында инфекцияның таралуының алдын алу үшін:
+Тісті егеу барысында қолды және көзді қорғау,
+ борларды ұштықта қалдырмау
Әр науқастан соң душқа түсу қажет
Күні бойы бір қолғаппен жұмыс істеуі керек
Күніне кем дегенде екі науқасты қабылдау керек
Дәрігер стоматологтың кәсіби аурулары:
+Миопия
+ мойын остеохондрозы
Созылмалы холецистит
Созылмалы дуоденит
ЖИА (ИБС)
Ортопедиялық қабылдауда қандай аспап қолданбайды:
Лоток
Айна
Пинцет
Шпатель
+Байонет
+Файлдар
+Құстұмсықты қысқыш
Стоматологиялық ем әрекеті кезінде қандай қауіпті жағдайлар кездесуі мүмкін?
+Анафилактикалық шок,
+коллапс
+АҚ жоғарылауы,
+ талу;
Истерия;
Шайнау бұлшықеттерінің гиперфункциясы;
Ортопедиялық қабылдауда келесі аспаптар қолданылады:
+Шпатель, қасықтар
+ дисктер, борлар
+қалыптық материалдар және т.б
Штопфер, тегістегіш, түбір инесі, файлдар
Тегістегіш, кюретажды қасықтар, тік элеватор
Міндетті құжаттардың тізімі:
+043/У,
+037-1
+039-4/У
045/У, 037/Б
086/А, 037/Б
Ұйымды басқаруда басқарудың субъектісі:
+Менеджер
Секретарь
Директор
Бөлім меңгерушісі
Юрист
Квалификациялық стоматологиялық көмекті кім және қай жерде көрсетеді? Дұрыс емес жауаптарды көрсетіңіз
+Арнайы стоматологиялық клиникада стоматолог-дәрігер;
Райондық амбулаторияда;
Жедел жәрдем көмегінің бригадасы;
жара бетінде және ауыз қуысында болатын аурулардың қоздырғыштарының оқшаулануын және көбеюін алдын алуға бағытталған шара;
Медбике
Егер науқас 15 жасқа толмаса, оның еміне келісім береді:
+Туыстары және науқастың заңды өкілдері
Емдейтін дәрігер
Медбике
Науқастың достары
+Ата анасы
Медициналық көмек қажет кезде, науқас құқылы:
+Дәрігерді, сонымен қатар отбасылық дәрігерді таңдау
+ профилактикалық мекемелерді таңдай алады
Құқысы жоқ
Науқас тек кей жағдайда ғана дұрыс
Дәрігерді алдап пайдалану
Емдейтін дәрігердің құқықтық еркі:
+Арнайы міндеттелген тұлғамен келісіп, бақылаудан бас тартуы
+емдеуден бас тартуы;
Науқасты таңдауы;
Өзінің кәсіби міндеттерін орындамау
Дәрігердің құқығы жоқ;
Қажеттілікті және сұранысты нарық арқылы қамтамасыздандыруға бағытталған адами қызметтің түрі:
+Маркетинг
Бренд
Келісім шарт
Менеджмент
Консилиумды кімдер жүргізеді:
+Дәрігерлер
Науқас
Науқастың туыстары
Кіші медициналық қызметкерлер
Медициналық университеттің студенттері
УК (УФ) шамдарды қолданғанда медициналық кызметкерлер қандай қорғаныс шарасын қолдану қажет:
+Қорғаныштық көзәйнек
Көзді жұму
Бетперде (Маска)
Қолғап
+УК (УФ) шамның әйнегінен қарау
Медицицналық қызметкерлердің жеке қорғаныс шараларына қандай әдістер жатады?
+Қалпақ, халат,
ЖӘҚК «Жалпы әскери қорғаныс кешені»
Газтұтқыш, қолғаптар;
+қолғаптар, көзәйнек
+ауыстыратын аяк киім;
Тері жабындысының, шырышты қабаттың қанмен немесе биолгиялық сұйықтықтармен ластануда жүргізілетін шара:
+Ағынды су астында шаю,
Йодпен өңдеу;
Сабынды ерітіндімен өңдеу;
Бриллиант жасылының ерітіндісімен өңдеу;
+антисептиктермен өңдеу;
Себепсіз созылған ем кезінде дәрігер-стоматолог ортопед қандай бастапқы жауапкершілікке тартылады?
+Тәртіптік жауапкершілік
Әкімшіліктік жауапкершілік
Қылмыстық жауапкершілік
+Сөгіс алады
Менеджменттегі басқару қызметіне жатпайды:
Жоспарлау
Ұйым
+Ізгілікті (гуманное) қарым-қатынас
+Қайырымдылық
+Тегін көмек көрсету
Менеджменттегі басқару қызметіне жатпайды:
Жоспарлау
Ұйым
+Ізгілікті (гуманное) қарым-қатынас
+Қайырымдылық
+Тегін көмек көрсету
Менеджменттің компоненттері:
+Стотегиялық менеджмент,
Бас жетекші, көшбасшы
Кезендерді байланыстырушы ресурстарды таратушы
+қызметкерлерді басқару,
+техникалық процестерді басқару
Асептика және антисептика ережелерін сақтамағаннан туатын ауру:
Қант диабеті
+Гепатит
Созылмалы пиелонефрит
+АИВ инфекциясы
+Мерез
Науқасқа жедел жәрдем көмегін көрсетпеген жағдайда не болуы мүмкін?
Әкімшілік жауапкершілік
+Қылмыстық жауапкершілік
Дәрежесін көтереді
+Науқастың жағдайының нашарлауы
+Науқастың өлімі болуы
Жалпы тәжірибе дәрігер-стоматологтың дипломнан кейінгі бір жылдық оқуы жүргіледі:
+Медициналық жоғарғы оқу орнындағы стоматологиялық факультетте
Тек жеке меншік стоматологиялық кабинеттерде
Заң институтында
+Іштей
+Күндізгі
Дәрігер стоматологқа дипломнан кейінгі мамандандыру:
+Міндетті түрде қажет
Қажеті жоқ
Тек мемлекеттік мекемелерге жұмысқа орналасатын кезде ғана керек
Қазақстанда дипломнан кейінгі білім алу жоқ
Жекеменшік мекемеде қажеті жоқ
Термометрлерді және градусниктерді дезинфекциялау әдісі:
+Химиялық
Физикалық
Автоклавтау
Қайнату арқылы
+Дезининфекциялық ерітіндіде
Заңсыз дәрігерлікке не жатады:
Халық емшілері
Медбикелік іс
+Жоғарғы оқу орнында оқитын студент
Жеке меншік клиникадағы дәрігер
+Арнайы медициналық білімі жоқ басқа сала маманы
Жоғары білімді маманға жоғары санаттағы (категориядағы) дәреже алуы үшін қанша жыл жұмыс істеуі керек?
3 жылдан кем емес
5 жылдан кем емес
7 жылдан кем емес
+10 жылдан кем емес
Дәрігердің біліктілігінің (квалификациясының) дәрежесін анықтайтын, нәтижесінде соған сәйкес құжат берілетін ісшара:
+Аттестация
Емтихан
Жарты жылдық тестілеу
Мақала жазу
Өзінің жұмысын фантомда көрсету
Ағзаның өзінің қоздырғыштары белсендірілген кезде дамитын инфекция:
+Эндогенді инфекция
Экзогенді инфекция
Аурухана ішілік инфекция
+Аутоинфекция
Медициналық мамандарды кәсіби (профессиональды) дайындау барысында психологиялық білімнің ролінің жетіспеушілігіне байланысты феномен:
+Адам тұлғасына кәсіби көзқарас феномені
Үйрену феномені
Көмек технологиясының феномені
+Профессиональді көзқарас
Медициналық қызметкерлер жылына неше рет флюрографиядан өтуі қажет?
Әр 3 ай сайын
+Әр 6 ай сайын
Әр 18 ай сайын
+Жылына 2 рет
Госпитальдық инфекция бұл:
+Стационар жағдайындағы кез-келген клиникалық аурулар
Емханадағы инфекциялық аурулар
Эпидемиологиялық ошақтағы аурулар
Амбулаториялық емханадағы инфекциялық аурулар
+Ауруханаішілік инфекция
Медициналық деонтология бұл:
+Дәрігердің борышы туралы түсінік
Науқастың және дәрігердің қарым-қатынасы
Медициналық заңнаманың құқықтық негізі
+Дәрігерлік парыз
+Дәрігерлік міндет пен этика
Дәрігер қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды, егер:
Байқаусыз денесіне жарақат жасаса
+Квалификациялық көмек көрсету
Қызмет көрсетуіне заңсыз ақы төлеу
+Жедел көмек көрсету
+Науқас емнен бас тартса
Медициналық қызметкер міндетті емес:
Емдеу әдісі және тәсілін таңдау мүмкіндігі ақпарат беру
Қызметтік міндеттілігіне байланысты медициналық көмек көрсету
Дәрігерлік құпияны сақтау
+Науқас үшін шешім қабылдауға
Толық диагностика жүргізу
Кепілденген тегін медициналық көмек көлеміндегі стационарлық көмек қай кезде жасалады:
+Денсаулық сақтау жүйесінің жоспарлау ретімен науқастар ауруханаға жатқызылады;
Стационарлы көмекті алмастыратын
Санитарлық авиацияның ұйымдастырушылық қызметі тапсырыс бергенде
+Жедел көмек алғанда
+Ардагерлерге және жүкті әйелдерге
Мынадай жағдайда науқасқа моральдық шығыны үшін компенсация беріледі:
Дәрігерлік құпияны ашу;
+Денсаулыққа зиянын тигізген ем әдісі;
Емді бастау барысында науқастан бас тартуы;
+Диагноз дұрыс қойылмаса
Стоматологиялық ем әрекеттерге науқастың өз еркімен келісім берілуі:
Медициналық картаға науқастың ауызша берген келісімі туралы дәрігердің тіркеуі
+Науқастың алдағы ем әрікетінің қауіп-қатерімен танысқандығы жайлы қол қойылған формуляр
Екі куәгер бар кезде науқастың берген ауызша келісімі
+мүмкін болатын нұсқаулармен танысқандығы жайлы қол қойылған формуляр
Талу бұл:
Бассүйек-ми жарақаттанғанда немесе нашамен, алкогольмен, улы газбен, ұйықтататын дәрілермен уланғанда ұзақ есінен тануы
+Мидың ишемиясы (қан келудің аз болуы) әсерінен болатын қысқа уақытқа есінен тануы
Аллергиялық шок сияқты қауіп-қатер
+гипогликемия (көмірсудың жетіспеушілігі) әсерінен болатын қысқа уақытқа есінен тануы
Коллапс бұл:
Бассүйек-ми жарақаттанғанда немесе нашамен, алкогольмен, улы газбен, ұйықтататын дәрілермен уланғанда ұзақ есінен тануы
Мидың ишемия (қан келудің аз болуы) және гипогликемия (көмірсудың жетіспеушілігі) әсерінен болатын қысқа уақытқа есінен тануы
+Қысқа уақытты артериялық және веналық қысымның және айналымдағы қан қысымының төмендеуімен сипатталатын жедел қан тамырлық жетіспеушілік
+Естің сақталуымен жүретін жедел қан тамырлық жетіспеушілік
Талудың алдыңғы белгілері пайда болғанда нені істеуге болмайды?
Науқасты отырғызу, шүйдесін басып, басын екі тізесіне жеткізіп және одан соң қайтадан бойын жазуды өтіну
+Жансыздандыру
Мүсәтір спирті бар мақтаны иіскету
+Манипуляцияны ары қарай жалғастыруға
+Жедел көмек шараларын бастамауға
Науқаспен қарым-қатынастағы қате:
Көңіл бөлу
Жылы жүзділік
+Зорлық көрсету
+Немқұрайлық
+Ақпарат бермеу
Медициналық сақтандыруға кімдер міндеттеледі?
Балалар
Мүгедектер
Жұмыссыз тұрғындар
+Барлық тұрғындар
+Халық
Ашық формадағы туберкулезі бар науқастарға стоматологиялық көмек мына жерде көрсетіледі:
Аудандық емханадағы терапиялық бөлімшеде
Амбулаториялық клиникадағы териапиялық бөлімшеде
+Туберкулезбен ауыратын науқастарға арналған мамандандырылған мекемеде
+Тубдиспансер
+Фтизиатр бақылауымен
«Терминатор» аппараты нені дезинфекциялауға қолданады?
Стоматологиялық айна
+Зондтар
Мақталы анжыларды
+Пинцет
+экскаватор
Медициналық сарапшы міндетті:
Сараптаманы жүргізуді ұйымдастыру және жұмыстың бақылауын жүргізу
+Клиниканың өкілеттілігі қатысуы кезінде сараптаманы жүргізу
Қосымша сараптаманы жүргізудің керектігін негіздеу
Сараптаманың уақытымен жүргізу реттілігін келісу
Сараптама жасалатын жеке жағдайларды сұрыптау
ДДҰ (ВОЗ) қандай ұйымға жатады?
Жекеменшік, коммерциялық емес
Үкіметтілік емес
+Үкіметтілік
Филантропиялық
Коммерциялық
Ауруханаішілік инфекцияның алдын алу шарасы:
ЕПМ (ЛПУ) тәртібіне сәйкес санитарлы-эпидемияға қарсы шаралар
+Ауруханада сырқаттың нозологиялық түрлерін емдеу
Емдік-күзеттік тәртіп
Науқасты тексеру
Клиникалық-зертханалық жұмысты жетілдіру
АІИ (ауруханаішілік инфекция) қоздырғыштары болуы мүмкін
Бактериялар
+Вирустар
Саңырауқұлақтар
Қарапайымдылар
Көпжасушалы паразиттер
АИТ (адамның иммунитет тапшылығы) инфекциясының және В және С гепатитінің таралуының негізгі факторы:
Тұрмыстық жағдай әсері
Фекально-оральді
+Парэнтеральді
Сарысу арқылы
Сілекей арқылы
Науқастың мұрынының және көзінің шырышты қабатына биологиялық сұйықтық тамып кеткенде мына ерітіндінің ағындысымен жедел түрде шаю керек:
30% сульфацил натрий ерітіндісі
0,025% калий перманганаты
3% хлорамин
+3% сутегінің асқын тотығы
70% спирт
АИТ (адамның иммунитет тапшылығы) инфекциясын тасымалдаушы науқасты қабылдауда аспаппен жарақаттап алған кезде медициналық қызметкер міндетті:
Қолғапты шешу және қанды шығару
+Теріні йодпен өңдеу
Аурухана әкімшілікке хабар беру
Профилактикалық ем жайындағы сұрақты шешу
0-3-6-12 ай схемасы бойынша тексеру

Приложенные файлы

  • docx 18891224
    Размер файла: 399 kB Загрузок: 7

Добавить комментарий