Pediatriya Temi i plani praktichnikh zanyat


Теми і плани практичних занять
Тема 1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ДИТИНИ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ
Завдання 1. Придбати навички оцінки пульсу, дихання, вимірювання артеріального тиску /АТ/, пальпацію лімфатичних вузлів.
Завдання 2. За таблицями „Органи дихання” та „Будова легень” вивчити топогрпфію та будову органів дихання.Знайти верхні дихальні шляхи. Розглянути будову гортані.Вміти знаходити і називати долі та сегменти легені та плевральну порожнину. Замалювати загальний план будови дихальноі системи.
Завдання 3. Ознайомитись з методиками визначення пульсу, артеріального тиску, частоту дихання, які є показниками роботи серця.
Завдання 4. По таблицях та атласах розглянути будову дихальної системи. Ознайомити з методами дослідження органів дихання в дітей
Література:
Дитячі хвороби / за ред. В.М.Сидельникова, В.В Бережного.-К.: Здоров”я,1999.
Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми.-К.:Вінниця,2002
Коцур Н.І. Основи педіатрії і гігієни дітей ранього та дошкільного віку: навч. посібн.,- Чернівці: Книги-ХХІ,2004.-576с.
Майданник В.Г. Педиатрия.-Харьков: Фолио,2002.-1191с.
Медицина дитинства / за ред. П.С.Мощича: у 4т.- К.: Здоров”я,1994
Организация медицинского контроля за развитием и здоровьем дошкольников и школьников на основе массових скрипинг-тестов в условиях детского сада и школи. /Под. Ред.М.В.Сердюковской.- М.:Здоровья,1995.
Педіатрія: Навч.посібник. / О.В.Тяжка, О.П.Вінницька, Т.І.Лутай та інші, за ред. Проф. О.В.Тяжкої.-К.:Медицинак,2005.-552с.
Чеботарьова В.Д, Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія.-К.: Б.в.,1999
Практичне заняття № 2: ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ, ОРГАНІВ ЧУТТЯ
Завдання 1. За таблицями ознайомитись з топографією (місцем розташування в організмі) та фізіологічними особливостями ендокринноі системи у дітей.
Завдання 2. Проаналізувати дії вихователя щодо спостережень за дітьми хворими на діабет. Висновки записати в зошит.
Завдання 3. Ознайомитись з методикою визначення цукру у сечі глюкотестом:
Завдання 4. За таблицями, муляжами, посібниками ознайомитись з основними ( 5 класичними) органами чуття у дітей.
Завдання 5. За таблицями ознайомитись з будовою перифейного відділу слухового аналізатора та основними захворюваннями органа слуха у дітей.
Завдання 6. За таблицями та муляжем ока ознайомитись з особливостями зорового аналізатора та замалювати загальний план будови ока, зробити позначки.
Завдання 7.Ознайомитись з методикою визначення гостроти зору.
Література:
Дитячі хвороби / за ред. В.М.Сидельникова, В.В Бережного.-К.: Здоров”я,1999.
Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми.-К.:Вінниця,2002
Коцур Н.І. Основи педіатрії і гігієни дітей ранього та дошкільного віку: навч. посібн.,- Чернівці: Книги-ХХІ,2004.-576с.
Майданник В.Г. Педиатрия.-Харьков: Фолио,2002.-1191с.
Медицина дитинства / за ред. П.С.Мощича: у 4т.- К.: Здоров”я,1994
Организация медицинского контроля за развитием и здоровьем дошкольников и школьников на основе массових скрипинг-тестов в условиях детского сада и школи. /Под. Ред.М.В.Сердюковской.- М.:Здоровья,1995.
Педіатрія: Навч.посібник. / О.В.Тяжка, О.П.Вінницька, Т.І.Лутай та інші, за ред. Проф. О.В.Тяжкої.-К.:Медицинак,2005.-552с.
Чеботарьова В.Д, Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія.-К.: Б.в.,1999
Практичне заняття № 3: АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ І ДОГЛЯД ЗА НЕЮ
Завдання 1. Ознайомити студентів з режимними моментами новонародженої дитини.
Слідкуванням за санітарним режимом, контролювати розвиток і стан здоров'я дітини. (Висновки записати в зошит).
Завданя 2. Ознайомити студентів з принципами складання режиму дня. Запропанувати студентам скласти режим дня для новонародженої дитини.
Завдання 3. Виписати в зошити фази найбільшого напруження адаптаційних реакцій „Синдром дитини, що тільки народилася”
Завдання 4. Ознайомитися з фізіологічними та погранічними (транзіторними) станами шкіри та підшкірної жирової клітковини в період новонародженності.
Завдання 5. Ознайомитись з фізіологічною дією різних видів рухів, основними гігієнічними вимогами при підготовці до фіз.занять із дітьми, та записати іх в зошит.
Завдання 6. Ознайомити студентів з правилами масажу, основними прийомами оздоровчого масажу та їх фізіологічною дією ( погладжування, розтирання, поплескування, вібрації).
ЛІТЕРАТУРА
Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми.-К.:Вінниця,2002
Коцур Н.І. Основи педіатрії і гігієни дітей ранього та дошкільного віку: навч. посібн.,- Чернівці: Книги-ХХІ,2004.-576с.
Майданник В.Г. Педиатрия.-Харьков: Фолио,2002.-1191с.
Медицина дитинства / за ред. П.С.Мощича: у 4т.- К.: Здоров”я,1994
Организация медицинского контроля за развитием и здоровьем дошкольников и школьников на основе массових скрипинг-тестов в условиях детского сада и школи. /Под. Ред.М.В.Сердюковской.- М.:Здоровья,1995.
Педіатрія: Навч.посібник. / О.В.Тяжка, О.П.Вінницька, Т.І.Лутай та інші, за ред. Проф. О.В.Тяжкої.-К.:Медицинак,2005.-552с.
Чеботарьова В.Д, Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія.-К.: Б.в.,1999
Наказ МОЗ України № 4 від 5.01.1996 „Про організацію забезпечення медичної допомоги новонародженим в Україні”.
Шабалов Н.П. Неонатология: в 2т..-СПб.:Спецлит,1996
Практичне заняття № 4: РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ. ХВОРОБИ НЕЗБАЛАНСОВАННОГО ХАРЧУВАННЯ
Завдання1. Ознайомитись із анатомо-фізіологічними особливостями травного апарту дітей та зробити висновки про відмінність в будові травного апарату дорослоі людини та дитини.
Завдання 2. Ознайомитись з організацією харчування дітей в дошкільних закладах, оволодіти навичками складання меню.
Завдання 3. Навчитись давати гігієничну характеристику та оцінку добового харчового раціона дітей.
Завдання 4. Ознайомитись з основними видами гострих кишкових захворювань та розладами травлення у дітей. Висновки записати в зошит.
Завдання 5. Ознайомити студентів із характерними особливостями гельмінтів, циклами іх розвитку та профілактичними заходами.
Завдання 6. Ознайомитись з методами виявлення підвищеної чутливості у дітей до харчових продуктів та лікарских засобів та веденням харчового щоденника.
Література:
Дитячі хвороби / за ред. В.М.Сидельникова, В.В Бережного.-К.: Здоров”я,1999.
Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми.-К.:Вінниця,2002
Коцур Н.І. Основи педіатрії і гігієни дітей ранього та дошкільного віку: навч. посібн.,- Чернівці: Книги-ХХІ,2004.-576с.
Майданник В.Г. Педиатрия.-Харьков: Фолио,2002.-1191с.
Медицина дитинства / за ред. П.С.Мощича: у 4т.- К.: Здоров”я,1994
Организация медицинского контроля за развитием и здоровьем дошкольников и школьников на основе массових скрипинг-тестов в условиях детского сада и школи. /Под. Ред.М.В.Сердюковской.- М.:Здоровья,1995.
Педіатрія: Навч.посібник. / О.В.Тяжка, О.П.Вінницька, Т.І.Лутай та інші, за ред. Проф. О.В.Тяжкої.-К.:Медицинак,2005.-552с.
Чеботарьова В.Д, Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія.-К.: Б.в.,1999
Практичний модуль №5. НЕРВОВО-ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ
Завдання 1. Ознайомитись з анатомо-фізіологічними особливостями центральноі нервовоі системи дітей ( за таблицями, посібниками ).
Формування умовно-рефлекторної діяльності в онтогенезі дитини.
Особливості розвитку ВНД у дітей дошкільного віку.
Умови формування поведінчеських реакцій.
Завдання 2. Ознайомитись з розвитком центральної нервової системи в онтогенезі. Висновки записати в зошит.
Завдання 3. Ознайомитись з будовою головного мозку та кори головного мозку.
Завдання 4. Ознайомитись з методикою проведення спостережень за дітьми в дошкільному закладі та оцінкою іх нервово-психічного розвитку.
Завдання 5. Ознайомитись з методикою вивчення вихователем індивідуальних особливостей дітей у групі шляхом спостереження. Усвідомити необхідність спокійного й доброзичливого ставлення до дітей і значення позитивних емоцій у питаннях вихованя.
Завдання 6. Користуючись методичними посібниками ознайомитись із складанням таблиц спостереження вихователем для занесення данних про кожну дитину (відображая три рівні: високий, недостатній, незадовільний). Про: а) активність дитини; б)дисциплінованість дитини; в) якість відповідей; г) якість результатів.
Завдання 7. Ознайомитись з неврозами у дітей, причинами іх виникнення та ролю вихователя в попередженні порушень ВНД у дітей.
Завдання 8. Навчити студентів на основі спостережень за дітьми: 1) заповнювати адаптаційний лист на дитину з урахуванням відомостей: призвище, ім”я, поведінка під час неспання (емоційний стан), апетит, сон, стан слизових оболонок та шкіри, температура тіла та інші наявні особливості;
2) робити висновки.
Література:
1.Дитячі хвороби / за ред. В.М.Сидельникова, В.В Бережного.-К.: Здоров”я,1999.
2.Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми.-К.:Вінниця,2002
3.Коцур Н.І. Основи педіатрії і гігієни дітей ранього та дошкільного віку: навч. посібн.,- Чернівці: Книги-ХХІ,2004.-576с.
4.Майданник В.Г. Педиатрия.-Харьков: Фолио,2002.-1191с.
5.Медицина дитинства / за ред. П.С.Мощича: у 4т.- К.: Здоров”я,1994
6.Организация медицинского контроля за развитием и здоровьем дошкольников и школьников на основе массових скрипинг-тестов в условиях детского сада и школи. /Под. Ред.М.В.Сердюковской.-
7.М.:Здоровья,1995.
8.Педіатрія: Навч.посібник. / О.В.Тяжка, О.П.Вінницька, Т.І.Лутай та інші, за ред. Проф. О.В.Тяжкої.-К.:Медицинак,2005.-552с.
9.Чеботарьова В.Д, Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія.-К.: Б.в.,1999
Практичний модуль № 6. КОНТРОЛЬ ЗА РОЗВИТКОМ І СТАНОМ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ
Завдання 1. Визначте види та методи контролю за станом здоров’я дітей, що здійснюються педіатрром та вихователем в дошкільному закладі. Запишить у зошит висновки.
Завдання 2. Ознайомитись з основними показниками здоров”я: сном (характер засипання і пробудження, настрій під час неспання), температура тіла, апетит, та ін. показники.
Завдання 3. Більшисть показників фізичного розвитку можна отримати за допомогою антропометричного метода: перерахуйте їх.
Завдання 4. Визначення постави й форми стопи, профілактика порушень постави у дітей.
Завдання 5. Ознайомитись з профілактикою травматизму в дітей та методами надання долікарськоі допомоги.
Практичне заняття № 7: ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Завдання 1. Фізична культура передбачає спеціальні заняття гімнастикою з елементами масажу та система загартувальних заходів. Ознайомитись з основними гігієнічними вимогами при підготовці фізкультурних занять. Записати в зошит вимоги:
Завдання 3. Ознайомитись з системою роботи та основними факторами загартовування в дошкільних закладах (повітрям, водою, сонцем, ходіння босоніж) та дотриманням правил проведення гартувальних заходів.
Завдання 4. Ознайомитись з методикою загартування ослаблених дітей, які часто хворіють. Висновки записати в зошит.
Завдання 5. Користуючись текстом розділу „ Комплекс загартувальних процедур для дітей дошкільного віку” виписати в таблицю загартувальних процедур: назви загартувальних процедур, кращій чсм для проведення, температуру (води, повітря) та тривалість процедури.
Література:
Коцур Н.І. Основи педіатрії і гігієни дітей ранього та дошкільного віку: навч. посібн.,- Чернівці: Книги-ХХІ,2004.-576с.
Майданник В.Г. Педиатрия.-Харьков: Фолио,2002.-1191с.
Медицина дитинства / за ред. П.С.Мощича: у 4т.- К.: Здоров”я,1994
Организация медицинского контроля за развитием и здоровьем дошкольников и школьников на основе массових скрипинг-тестов в условиях детского сада и школи. /Под. Ред.М.В.Сердюковской.- М.:Здоровья,1995.
Педіатрія: Навч.посібник. / О.В.Тяжка, О.П.Вінницька, Т.І.Лутай та інші, за ред. Проф. О.В.Тяжкої.-К.:Медицинак,2005.-552с.
Практичний модуль № 8. ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ
Завдання 1. Ознайомитись з класифікацією інфекційних захворювань за інтенсивністю поширення.
Запвдання 2. Виписати в зошит з підручника „ Основи медичних знань” тлумачення термінів: пандемія, епідемія, спорадичні випадки, природньосередкові ( ендемічні) хвороби.
Література:
Дитячі хвороби / за ред. В.М.Сидельникова, В.В Бережного.-К.: Здоров”я,1999.
Капітан Т.В. Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми.-К.:Вінниця,2002
Коцур Н.І. Основи педіатрії і гігієни дітей ранього та дошкільного віку: навч. посібн.,- Чернівці: Книги-ХХІ,2004.-576с.
Майданник В.Г. Педиатрия.-Харьков: Фолио,2002.-1191с.
Медицина дитинства / за ред. П.С.Мощича: у 4т.- К.: Здоров”я,1994
Организация медицинского контроля за развитием и здоровьем дошкольников и школьников на основе массових скрипинг-тестов в условиях детского сада и школи. /Под. Ред.М.В.Сердюковской.- М.:Здоровья,1995.
Педіатрія: Навч.посібник. / О.В.Тяжка, О.П.Вінницька, Т.І.Лутай та інші, за ред. Проф. О.В.Тяжкої.-К.:Медицинак,2005.-552с.
Чеботарьова В.Д, Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія.-К.: Б.в.,1999

Приложенные файлы

  • docx 18907424
    Размер файла: 23 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий