pitannya do ispitu Kriminalne pravo

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
З ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО»

Кримінальний кодекс України як єдине джерело галузі кримінального права.
Принципи галузі кримінального права.
Поняття кримінально-правової норми, її структура та види елементів.
Поняття і підстави та форми реалізації кримінальної відповідальності.
Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі, просторі та за колом осіб.
Злочин у кримінальному праві та його ознаки. Класифікація злочинів.
Склад злочину та його елементи.
Вина у вчиненні злочину та її форми.
Суб’єкт злочину, його ознаки та види за Кримінальним кодексом України.
Суб’єктивна сторона злочину, її елементи та їх ознаки.
Об’єкт злочину, його ознаки та види за Кримінальним кодексом України.
Об’єктивна сторона злочину, її елементи та їх ознаки.
Осудність та обмежена осудність за кримінальним правом України.
Стадії вчинення злочину та їх характеристика.
Поняття співучасті та її види.
Види співучасників при складній співучасті. Кримінальна відповідальність співучасників.
Види співучасті за стійкістю суб’єктивних зв’язків між співучасниками.
Причетність до злочину та її різновиди
Множинність злочинів та її види.
Обставини, що виключають злочинність діяння.
Підстави звільнення від кримінальної відповідальності.
Поняття та види кримінального покарання, їх класифікація.
Загальні засади призначення судом покарання.
Обставини, що пом’якшують покарання та обтяжують покарання.
Призначення покарання за сукупністю вироків.
Призначення покарання за сукупністю злочинів.
Порядок та підстави звільнення від кримінального покарання та його відбування.
Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування.
Поняття судимості та її правові наслідки.
Поняття судимості, порядок зняття та, погашення судимості.
Ознаки та специфіка кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.
Поняття, різновиди примусових заходів медичного характеру. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру.
Поняття та порядок застосування примусового лікування.
Кримінальна відповідальність за умисне вбивство за КК України та його різновиди.
Кримінальні ознаки та відповідальність за «Грабіж», «Розбій».
Кримінальна відповідальність за «Вимагання» та «Шахрайство» за КК України.
Кримінальна відповідальність за «Заподіяння тілесних ушкоджень». Різновиди тілесних ушкоджень за КК України.
Кримінальна відповідальність за «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів і прекурсорів».
Дати оцінку злочинам «Державна зрада» та «Шпигунство».
Кримінальна відповідальність за «Бандитизм».
Проаналізувати поняття, ознаки та класифікацію злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості.
Дати оцінку складу злочину «Незаконне позбавлення волі або викрадення».
Проаналізувати склад злочину «Порушення таємниці голосування».
Визначити поняття, кваліфікуючі ознаки злочину «Хуліганство».
Визначити поняття та ознаки складу злочину «Одержання хабара».
Дати оцінку складу злочину «Незаконна порубка лісу».
Охарактеризувати склад злочину «Розголошення державної таємниці».
Охарактеризувати склад злочину «Створення злочинної організації».
Дати оцінку складу злочину «Самовільне залишення військової частини або місця служби».
Визначити ознаки складу злочину «Примушування давати показання».
Дати оцінку складу злочину «Незаконне заволодіння транспортним засобом».
Проаналізувати склад злочину «Крадіжка».
Дати оцінку складу злочину «Незаконне полювання».
Дати оцінку складу злочину «Недбале зберігання вогнепальної зброї».
Проаналізувати склад злочину «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».
Проаналізувати склад злочину «Завідомо неправдиве показання».
Дати оцінку злочинам «Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти».
Характеристика ознак складу злочину «Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут».
Визначити поняття та ознаки складу злочину «Провокація хабара».
Охарактеризувати склад злочину «Залишення в небезпеці».
Проаналізувати склад злочину «Незаконне поміщення в психіатричний заклад».
Дати оцінку складу злочину «Грубе порушення законодавства про працю».
Проаналізувати склад злочину «Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом».
Охарактеризувати склад злочину «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
Дати оцінку складу злочину «Втягнення у вчинення терористичного акту».
Проаналізувати склад злочину «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності».

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ

Б1ЛЕТ № 11. Поняття галузі кримінального права. Предмет 1 завдання крим1нального права.


2. Обставили, що пом’якшують та обтяжують покарання.3. СИТУАЦ1Я:


Гр. Черненко неодноразово упродовж року вчиняв дрібне хуліганство. За це на нього послідовно накладались адміністративні стягнення у вигляді штрафу, виправних робіт і адміністративного арешту (ст.173 КпАП). У зв’язку з тим, що гр. Черненко знову вчинив таке саме порушення, дільничний інспектор міліції у рапорті на ім’я начальника РВВС порушив питання про притягнення хулігана до кримінальної відповідальності як "невиправного".

Чи обґрунтована думка дільничного інспектора міліції?


Екзаменатор

Б1ЛЕТ № 2
1. Принципи галузі кримінального права.


2. Поняття співучасті та її види.

3. СИТУАЦ1Я:


Ран1ше судимий гр.Дралко зустр1в громадян Шульгу 1 Каца, з якими ран1ше в1дбував покарання. П1д час пиятики Дралко розпов1в сво1м знайомим, що замислив д1стати гранату, щоб з нею с1сти у л1так 1 захопити його. Шульга 1 Кац не радили цього робити. Про розмову стало в1домо прац1вникам м1л1ц11.

Чи е п1дстави для порушення крим1нально1 справи?


Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ


Б1ЛЕТ № 31. Поняття 1 п1дстави крим1нально1 в1дпов1дальност1.2. Поняття касац1йного оскарження.3. СИТУАЦ1Я


У шк1льному басейн1 проводився урок плавання учн1в другого класу. Викладач Макуха залишив басейн, бо йому терм1ново було потр1бно зателефонувати. За час його в1дсутност1 школяр Таратута захлинувся 1 потонув.

Охарактеризуйте об"ективну сторону злочину. Чи перебувають тяжк1 насл1дки у причинному зв"язку з1 службовою д1яльн1стю Макухи?Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11

ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

Б1ЛЕТ № 4
1. Поняття повторност1 злочин1в.
2. Учасники крим1нального процесу, 1х права та обов"язки.
3. СИТУАЦ1Я


Сторож Рибка побачив, що двое нев1домих ламають двер1 складу. Злякавшись нападу злочинц1в, Рибка залишив пост 1 вт1к. Злочинц1 викрали матер1альних ц1нностей на велику суму грошей.

Чи можна визнати Рибку сп1вучасником розкрадання?


Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

Б1ЛЕТ № 5
1. Поняття судимост1 та правов1 насл1дки судимост1.2. Поняття 1 зм1ст обвинувального висновку.3. СИТУАЦ1ЯПеребуваючи на ринку, гр.Пирогов вихопив у продавця чоботи 1 поб1г. Продавець 1 ще трое громадян наздогнали Пирогова, в1д1брали чоботи 1 били його доти, поки 1м не перешкодили прац1вники м1л1ц11. В1д побо1в Пирогов перестав бачити на одне око. Адвокат продавця переконував суд, що його п1дзахисний д1яв у межах заход1в, необх1дних для затримання злочинця, бо не знав чи е у Пирогова зброя.

Чи можна погодитися з адвокатом?

Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11

ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

Б1ЛЕТ № 6


1. Поняття крайньо1 необх1дност1.2. Поняття, п1дстави застосування 1 види, запоб1жн1 заходи.3. СИТУАЦ1Я


Гр.Санько катав на мотоцикл1 свою знайому гр.Канопко, зав1з 11 у л1с, де намагався згвалтувати. Одначе Канопко вчинила в1дчайдушний оп1р, який Санько не зм1г подолати. П1сля цього розлючений Санько жорстоко побив Канопко з метою помсти.


На допит1 в1н переконував, що добров1льно в1дмовився в1д вчинення згвалтування.


Чи можна з цим погодитись? Дайте юридичну оц1нку д1ям гр.Санька.

Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11
ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

Б1ЛЕТ № 7


1. Поняття крим1нального покарання та 1х види.2. Попередн1й розгляд справ суддею та його результати.3. СИТУАЦ1ЯВод1й Петько, керуючи автомашиною у нетверезому стан1, порушив правила безпеки дорожнього руху 1 ско1в на1зд на гр.1гнатенка. Вважаючи, що 1гнатенко живий, з метою уникнути в1дпов1дальност1, Петько вдарив потерп1лого монтировкою по голов1, проломив йому череп, п1сля чого труп викинув в озеро.


Судово-медична експертиза встановила, що 1гнатенко помер в1д на1зду автомашиною, а удари по голов1 гр.Петко завдавав уже трупов1.

Дайте крим1нально-правову оц1нку д1ям гр.Петька.
Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11

ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

Б1ЛЕТ № 81. Склад злочину (поняття та елементи).2. Прив1д, п1дстави та процесуальний порядок порушення крим1нально1 справи.3. СИТУАЦ1Я


Гр.Суржак замислив об1красти крамницю. Про це в1н неодноразово розпов1дав сво1м друзям, висловлював р1зн1 вар1анти скоення злочину, об1цяв почастувати 1х п1сля крад1жки. Однак вчинити будь-як1 д11 в1н не встиг, бо був притягнутий до крим1нально1 в1дпов1дальност1 за ч.1 ст.14 (готування до злочину) 1 ч.3 ст.185 КК (крад1жка, поеднана з проникненням у чуже прим1щення).

Чи обгрунтоване притягнення Суржака до крим1нально1 в1дпов1дальност1?

Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11


ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖБ1ЛЕТ № 9
1. Стад11 вчинення злочину.2. Поняття крим1нального процесу та його завдання.3. СИТУАЦ1Я


Гр.Гайворонська навчалась у медучилищ1 1 п1сля занять увечер1 поверталася додому в передм1стя через л1сопосадку. Оск1льки там вже траплялися напади на д1вчат з метою 1х згвалтування, Гайворонська для самозахисту носила при соб1 медичний скальпель. Того вечора у л1сопосадц1 1й назустр1ч трапився чолов1к, який видався 1й п1дозр1лим, 1 Гайворонська витягла скальпель. Коли чолов1к проходив повз не1, то вхопився за 11 плече 1 Гайворонська вдарила його скальпелем у жив1т, запод1явши тяжк1 т1лесн1 ушкодження. Як виявилося п1зн1ше, чолов1к просто послизнувся 1 мимох1ть ухопився за 11 плече.


Дайте оц1нку д1ям Гайворонсько1.
Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11

ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
Б1ЛЕТ № 10

1. Тлумачання закону про крим1нальну в1дпов1дальн1сть.2. П1дсудн1сть крим1нальних справ.3. СИТУАЦ1Я


Гр.Покутий, який був у нетверезому стан1, напав на гр.Ланка 1 ударив його ножем у плече. Ланко вибив н1ж з рук Покутого 1 поц1лив ним у серце, в1д чого Покутий помер на м1сц1.

Чи п1длягае Ланко крим1нальн1й в1дпов1дальност1?


Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11

ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

Б1ЛЕТ № 11
1. Чинн1сть закону про крим1нальну в1дпов1дальн1сть у час1 1 простор1.2. Судов1 витрати.3. СИТУАЦ1Я


Суд засудив громадян Симака 1 Вознюка до позбавлення вол1 на строк три роки кожного за таемне викрадення 340 м вовняно1 тканини (ч.2 ст.185 КК). Засуджен1 на момент вчинення злочину працювали у служб1 охорони фабрики. Як додаткову м1ру покарання суд призначив Симаку 1 Вознюку позбавлення права об1ймати посади, пов"язан1 з матер1альною в1дпов1дальн1стю, строком три роки.

Чи базуеться це р1шення на закон1?
Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11
ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

Б1ЛЕТ № 12
1. Поняття злочину. Ознаки та класиф1кац1я злочин1в.2. Поняття д1знання, його завдання 1 строки.3. СИТУАЦ1ЯСуд на п1дстав1 ч.1 ст.97 КК зв1льнив в1д крим1нально1 в1дпов1дальност1 неповнол1тнього Ланка, який вчинив крад1жку вал1зи з речами на вокзал1 (ч.1 ст.185 КК) 1 застосував до нього примусов1 заходи виховного характеру.


Чи правильно вчинив суд?

Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11


ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

Б1ЛЕТ № 13


1. Поняття вини та 11 форми.2. Поняття 1 система принцип1в крим1нального процесу.
3. СИТУАЦ1ЯГр.Кал1нчук з метою помсти вир1шив п1дпалити будинок сус1да. Вноч1 в1н обкидав будинок соломою, п1дпалив 11, а сам зник. Але солома виявилася мокрою 1 полум"я загасилося саме собою, не запод1явши шкоди.


Дайте юридичну оц1нку д1ям гр.Кал1нчука.


Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11
ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

Б1ЛЕТ № 14
1. Обставини, що виключають сп1вучасть у злочин1.2. Види доказ1в в крим1нальному процес1 та 1х оц1нка.3. СИТУАЦ1Я


Гр. Халупов, перебуваючи у нетверезому стан1 на вулиц1, "причепився" до незнайомо1 йому ж1нки Толкуново1, безп1дставно стверджуючи, що вона вкрала у нього грош1. Толкунова в1дштовхнула Халупова, той упав, вдарився головою об тротуар, в1д чого стався перелом к1сток склеп1ння та основи черепа, що спричинило смерть потерп1лого.

Квал1ф1куйте д11 Толкуново1.
Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11


ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

Б1ЛЕТ № 151. Поняття крим1нально правово1 норми, 11 види, структура.2. Поняття, види 1 зм1ст протокол1в.3. СИТУАЦ1Я


Гр.Бойко засуджений за ч.3 ст.296 КК до трьох рок1в позбавлення вол1 1 за ч.1 ст.185 КК теж до трьох рок1в позбавлення вол1. З урахуванням того, що Бойко ран1ше неодноразово судимий, суд шляхом повного складання призначених покарань призначив йому остаточну м1ру покарання - ш1сть рок1в позбавлення вол1.


Чи правильний вирок суду?

Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11
ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

Б1ЛЕТ № 16
1. Поняття суб"екта злочину.


2. П1дготовча частина судового розгляду.3. СИТУАЦ1Я

Громадяни Карпов, Шустов 1 Раб1нович зорган1зували напад, використовуючи незаконно добут1 дв1 гладкоствольн1 мисливськ1 рушниц1, вчинили три напади на осел1 громадян. Для запланованого нападу на 1нкасатор1в вони взяли у гр.С1мка автомашину, пов1домивши, для чого вони 11 беруть, 1 пооб1цяли С1мков1 10% в1д суми грошей, якими вони заволод1ють.

Квал1ф1куйте д11 зазначених ос1б.Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

Б1ЛЕТ № 17
1. Поняття сп1вучаст1. Види сп1вучасник1в.2. Поняття доказ1в. Джерела доказ1в в крим1нальному процес1.3. СИТУАЦ1Я


Гр.Заворотько ворогував з1 сво1м сп1вроб1тником Прядком, який прилюдно звинувачував його у тому, що в1н перекладае свою роботу на 1нших колег. Вир1шивши позбутися Прядка, Заворотько п1дбурив його родича Каткова вбити Прядка, дов1вши, що Катков стане спадкоемцем його квартири. Катков убив Прядка, за що був засуджений за п.6 ч.2 ст.115 КК, а Заворотько - за ч.4 ст.27 1 п.6 ч.2 ст.115 як п1дбурювач. На суд1 обидва заперечували квал1ф1кац1ю сво1х д1й. Заворотько стверджував, що його мотиви не були корисливими, а Катков, - що не став володарем квартири.


Чи е п1дстави погодитися з ними?
Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ
КОЛЕДЖ

Б1ЛЕТ № 18
1. Поняття сукупност1 злочин1в.2. Процесуальн1 строки - поняття, обчислення 1 поновлення.
3. СИТУАЦ1Я


Гр. Пересунько за медичними показниками не могла мати дитину, але дуже бажала цього. Побачивши б1ля магазину коляску з немовлям, вона схопила дитину, подалася на вокзал 1 по1хала у село до сво1х родич1в, де видала дитину за свою.

Квал1ф1куйте д11 Пересунько.


Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11
ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

Б1ЛЕТ № 19

1. Загальна характеристика обставин, що виключають злочинн1сть д1яння.2. Процесуальна характеристика судового сл1дства.
3. СИТУАЦ1Я

Шахтар1 та 1нш1 прац1вники м1ста упродовж к1лькох м1сяц1в з вини м1сцево1 влади не одержували зароб1тну плату. З метою звернути увагу на свое становище, шахтар1, члени 1хн1х с1мей 1 прац1вники 1нших п1дприемств блокували маг1стральну зал1зничну кол1ю 1 автошляхи б1ля м1ста упродовж трьох д1б, чим була завдана сумарна шкода у розм1р1 1, 5 млн.грн.


Дайте правову оц1нку ситуац11.

Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11
ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
Б1ЛЕТ № 20

1. П1дстави зв1льнення в1д кримнально1 в1дпов1дальност1.2. Процесуальний зм1ст судових дебат1в 1 останнього слова п1дсудного.
3. СИТУАЦ1ЯВикористовуючи св1й ПК, гр. Лошкин, аби перев1рити сво1 "зд1бност1", зм1г ув1йти в комп"ютерну мережу компан11 "Нав1гатор", скоп1ював 1нформац1ю про умови польоту 11 л1так1в 1 зм1нив пароль для доступу до ц1е1 1нформац11 прац1вник1в диспетчерсько1 служби.


Дайте правову оц1нку цим д1ям.


Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

Б1ЛЕТ № 211. Застосування умовно-дострокового зв1льнення в1д в1дбування покарання.2. Поняття необх1дно1 оборони.3. СИТУАЦ1Я


На металург1йному комб1нат1 був зданий в експлуатац1ю новий цех, безпечна в еколог1чному план1 робота якого потребувала одночасного введення в д1ю очисних споруд для очистки промислових сток1в. Не маючи необх1дних кошт1в для зведення цих споруд, директор комб1нату видав наказ про початок експлуатац11 цеху. У результат1 цього ст1чн1 води з цеху виливалися впродовж двох м1сяц1в у р1чку, що призвело до загибел1 риби у н1й.

Квал1ф1куйте д11 директора комб1нату.
Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11


ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
Б1ЛЕТ № 22
1. Поняття, мета та види примусових заход1в медичного характеру.2. Набрання вироком законно1 сили та його виконання.3. СИТУАЦ1Я


Гр. Ковалко, маючи нам1р убити гр. Ганнушк1ну, щоб заволод1ти 11 майном, у л1сосмуз1 напав на не1, вихопив з 11 рук господарську сумку, при цьому завдав потерп1л1й удари металевою трубою 1 шабером по голов1, обличчю 1 грудях, у результат1 чого у Ганнушк1но1 - численн1 рани голови, проломлен1 к1стки черепа, ушкоджений головний мозок. Пот1м, поваливши потерп1лу на землю, Ковалко намагався 11 згвалтувати, але його д11 були припинен1 громадянами, що п1дб1гли.


Квал1ф1куйте вчинене.

Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11

ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
Б1ЛЕТ № 231. Поняття апеляц11 та 11 зм1ст. Строки розгляду справ за апеляц1ею.2. Грубе порушення законодавства про працю.3. СИТУАЦ1Я


Громадяни Коротаев, Паньковський 1 Чубар створили орган1зовану злочинну групу, яка, д1ючи п1д прикриттям ф1рми "Праця за кордоном", активно пропагувала серед молодих ж1нок ви1зд за кордон н1бито для роботи хатн1ми роб1тницями 1 прибиральницями. Фактично за домовлен1стю з 1ноземними сутенерами вони вивозили ж1нок для використання поза 1хн1м бажанням у сфер1 секс-б1знесу, тобто у рол1 пов1й. Усього у такий спос1б за кордон було переправлено 23 ж1нки, три з яких, не маючи змоги повернутися, пок1нчили життя самогубством.


Квал1ф1куйте д11 Каратаева, Паньковського 1 Чубаря.
Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11

ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
Б1ЛЕТ № 241. Призначення покарання за сукупн1стю злочин1в та за сукупн1стю вирок1в.


2. Поняття вбивства та його види.


3. СИТУАЦ1Я

Громадянин Харченко,який обвинувачувався в скоенн1 разом з Павловим розб1йницького нападу на 1нкасатора для заволод1ння грошовою виручкою, п1д час попереднього сл1дства захвор1в тимчасовим розкладом душевного стану 1 за ухвалою суду був пом1щений на примусове л1кування в псих1атричну л1карню спец1ального типу. Справу по обвинуваченню Харченка було вид1лено в окреме провадження та зупинено до його одужання. Справу по обвинуваченню Павлова було направдено в суд 1 в1н був засуджений. Вирок вступив у законну силу.
П1сля л1кування Харченка справу по його обвинуваченню було поновлено, зак1нчено розсл1дування та направлено в суд. На судове зас1дання був викликаний та приведений п1д конвоем з ВТК Павлов, який дав св1дчення про участь Харченка в розбо1.

Чи може бути Павлов допитаний у суд1 1 в якост1 кого?

Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
Б1ЛЕТ № 251. Порядок застосування зв1льнення в1д в1дбуття покарання з випробуванням.


2. Поняття рецедиву злочин1в.


3. СИТУАЦ1Я


Прац1вники державно1 л1сово1 охорони Палк1н 1 Цевко намагалися затримати гр. Чухрая, який займався незаконною порубкою л1су. Чухрай, схопивши мисливську рушницю, з двох ствол1в вистр1лив у охоронця, вскочивши у вантаж1вку, зник. Потерп1л1 отримали ушкодження середньо1 тяжкост1.Квал1ф1куйте д11 Чухрая.Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11


ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
Б1ЛЕТ № 261. Загальн1 засади призначення судом крим1нального покарання.


2. Особливост1 провадження в справах про злочини неповнол1тн1х.3. СИТУАЦ1Я

Злочинна група з чотирьох чолов1к за попередньою змовою незаконно в1дкрила валютн1 рахунки в ряд1 обласних ф1л1й комерц1йних банк1в "Правексбанк", "Мр1я-банк", "Приватбанк", а пот1м отримала 1 привласнила 35300 дол. Зазначен1 кошти були переказан1 на валютн1 рахунки, в1дкрит1 на п1дставних ос1б з "Комерс-анку" м.Франкфурт-на-Майн1 (Н1меччина), шляхом п1дробки плат1жних доручень кл1ент1в "Комерс-анку".

Квал1ф1куйте д11 член1в за зазначено1 групи.
Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11

ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
Б1ЛЕТ № 27
1. Крим1нальна в1дпов1дальн1сть 1 покарання неповнол1тн1х.


2. Незаконне полювання.3. СИТУАЦ1Я


Гр.Рябко, прийшовши додому до свого випадкового знайомого Картеля вир1шив заволод1ти ц1нностями, як1 в1н там побачив. Неспод1вано вдарив Картеля ножем 1 вбив його. Пот1м прихопив ц1нност1, реч1 1 грош1, виходячи, п1дпалив квартиру, яка до прибуття пожежник1в вигор1ла вщент.


Квал1ф1куйте д11 Рябка.


Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11
ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
Б1ЛЕТ № 28
1. Перегляд судових р1шень у порядку виключного провадження.2. Поняття та квал1ф1кац1я граб1жу; крад1жки.3. СИТУАЦ1Я


Батьки восьмир1чного Петрика Тупко пост1йно пиячили, не годували 1 не одягали сина ( це робили 1хн1 сус1ди), а пот1м взагал1 заборонили йому з"являтися додому. У зв"язку з цим Петрик залишився на вулиц1, ночуючи на горищ1 1 займаючись жебрацтвом.


Квал1ф1куйте д11 подружжя Тупко.

Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
Б1ЛЕТ № 291. Застусування примусових заход1в медичного характеру.2. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатац11 транспортного п1дприемства.3. СИТУАЦ1Я

Попередне сл1дство у справ1 Баранюка проводив сл1дчий прокуратури Шорохов. В1н же виступив у судовому зас1данн1 при розгляд1 дано1 справи як державний обвинувач, де 1менувався прокурором. П1сля скасування вироку суду 1 направлення справи на додаткове розсл1дування у зв"язку з неповнотою попереднього сл1дства Шорохов знову займався розсл1дуванням дано1 справи.


Чи не суперечить положенням закону така д1яльн1сть сл1дчого Шорохова?


Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11


ЧЕРН1ВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМ1КО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖБ1ЛЕТ № 30
1. Сл1дчи д11 та процесуальний порядок 1х проведення.


2. Поняття контрабанди.3. СИТУАЦ1Я


До сл1дчого, який в1в розсл1дування у справ1 про зл1сне хул1ганство, вчинене Сп1р1ним, звернулися 70 - р1чний батько 1 16 - р1чний син п1дозрюваного 1 просили не застосовувати до нього тримання п1д вартою, а обмежитися передачою його 1м на поруки.


Чи може сл1дчий задовольнити це клопотання? Хто може бути поручителем при особист1й поруц1?


Екзаменатор Голова циклово1 ком1с11
Приложенные файлы

  • doc 18912032
    Размер файла: 120 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий