Mozhlivi pitannya do ispitu z OP 2012-13

Вопросы могут повторяться или быть по-РАЗНОМУ сформулированы

Питання до іспиту з навчальної дисципліни
«Охорона праці» для студентів 2 та 3 курсів 2012-2013 н.р.

Про що повинен бути поінформований громадянин під розписку при укладенні трудового договору?
При виникненні ситуації небезпечної для здоров’я працівника він може не виконувати роботу
На які об’єкти поширюється чинність Закону України «Про охорону праці» й Кодексу законів про працю України?
Хто здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці?
У яких випадках дозволяється допускати до роботи працівника, який не пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці?
Коли проводиться позачерговий інструктаж і перевірка знань з охорони праці на робочих місцях?
Скільки років повинні зберігатися підприємстві акти розслідування нещасних випадків?
Хто організовує розслідування нещасного випадку на виробництві та готує наказ про склад комісії по розслідуванню?
Визначення робочої зони.
В роботі, зв’язаної з великим м’язовим навантаженням, перерви повинні бути
Заходи боротьби з монотонністю на виробництві .
Які заходи захисту від дії електромагнітного випромінювання ви знаєте?
Який вид випромінювання має найбільшу проникаючу здатність?
На скільки класів небезпеки поділяються хімічні речовини?
Чи можна відтягнути постраждалого від джерела струмоведучих частин за одяг?
Види відповідальності за порушення вимог охорони праці .
Основні обов’язки та права служби охорони праці.
Чинники, які впливають на тяжкість ураження електричним струмом.
Система протипожежного захисту.
Хто несе відповідальність згідно законодавства України за створення безпечних та здорових умов праці на кожному робочому місці на підприємстві, організації, установі?
Які пільги і компенсації передбачено законодавством за важкі та шкідливі умови праці?
В яких з перелічених випадках проводиться позачергове навчання та перевірка знань з охорони праці посадових осіб та спеціалістів?
Якими заходами підвищується рівень знань з охорони праці?
Який мінімальний розмір одноразової допомоги на кожного утриманця встановлено законодавством у разі смерті годувальника при нещасному випадку?
Протягом якого часу необхідно провести розслідування нещасного випадку на виробництві та скласти акт?
Для визначення ступеня важкості праці використовують такі фізіологічні показники:
В роботі, яка вимагає особливої уваги та тонкої координації рухів, великої нервової напруги, бажані такі перерви
Відповідно до Гігієнічної класифікації умови праці поділяються на.класи.
Вплив шуму на організм людини можна зменшити
Джерелами опромінення людини радіоактивними речовинами можуть бути
Яка допустима норма зовнішнього професійного опромінення людини в рік?
Чи можна відтягнути постраждалого від струмоведучих частин за ноги, торкаючись його взуття або одягу без ізоляції рук рятувальника?
Гранично-допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин.
Хто здійснює державний нагляд та громадський контроль за охороною праці
Захисне заземлення.
Основні причини пожеж.
На кого розповсюджується дія Закону «Про охорону праці» та Кодексу законів про працю?
Що розуміється під адміністративною відповідальністю за порушення Закону України «Про охорону праці»?
Який встановлено мінімальний розмір вихідної допомоги при звільненні працівника за власним бажанням, якщо власником порушено законодавство про охорону праці?
Чи має право власник укласти трудовий договір з особою, якій за медичними показниками протипоказана запропонована робота?
При якій мінімальній чисельності працівників на підприємстві виробничої сфери
створюється служба охорони праці?
Які пільги та компенсації передбачені чинним законодавством за важкі та шкідливі умови праці:
На кого покладено вищий нагляд щодо забезпечення законодавства з охорони праці?
Протягом скількох робочих днів проводиться спеціальне розслідування смертельних нещасних випадків на виробництві ?
Яким нормативним актом чи актами регулюється порядок розслідування нещасних випадків на виробництві?
Якщо працівником брутально порушені правила охорони праці, хто несе відповідальність за нещасний випадок?
Хто зобов’язаний гарантувати усім працівникам забезпечення прав у страхуванні від нещасного випадку на виробництві?
За ступенями важкості всі роботи поділяються на такі категорії:
Мутагенні речовини призводять до..
Прилад для контролю освітлення називається.
Чому в середньому дорівнює опір тіла людини?
Електробезпека це
Основні заходи щодо попередження виробничого травматизму та професійних захворювань на підприємстві зв’язку такі -
Які нещасні випадки вважаються пов’язаними з виробництвом та беруться на облік?
Охорона праці інвалідів.
Чи можна звільнити з роботи працівника в період тимчасової непрацездатності?
Де повинна виконуватися перевірка знань з питань охорони праці відрядженого працівника?
З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків?
Неповнолітні проходять медичні огляди:..
Хто затверджує акти розслідування нещасних випадків за формою Н-5 та Н-1 (чи НПВ)?
Який нещасний випадок вважається пов’язаним з виробництвом?
З яких причин виникає найбільша кількість нещасних випадків на виробництві?
Робоче місце це:..
Які групи знаків безпеки праці на виробництві ви знаєте?
Чи вважається нещасний випадок пов’язаним з підприємством, якщо він стався в обідню перерву?
Організація робочого місця передбачає:..
Яким основним вимогам має задовольняти освітлення?
Яку Ви знаєте систему вентиляції за способом подачі свіжого та видалення з приміщення забрудненого повітря?
Які заходи захисту від шуму Ви знаєте?
Яким чином працівник, який звільнює постраждалого від дії електричного струму, може ізолювати себе?
Мікроклімат виробничого середовища – це .
Нормативно-правовий акт з охорони праці (НПАОП) - це
Захисне занулення – це .
Охорона праці неповнолітніх передбачає .
До виробничих шкідливостей відносяться:
Хто одержує пільги й компенсації за важкі й шкідливі умови праці?
Тривалість робочого тижня для підлітків 16-18 років складає:
Хто здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці?
Які види витрат у разі ушкодження здоров’я працівника або нещасного випадку передбачено законодавством?
Нещасний випадок не вважається пов’язаним з виробництвом, якщо він виник при:
Що зобов’язаний зробити в першу чергу роботодавець при тяжких групових й смертельних нещасних випадках?
Забезпечення санітарного благополуччя досягається такими заходами:
Що може сприяти перегріванню організму людини?
До виробничих шкідливостей відносяться:
Знаки безпеки
За ступенем небезпеки шкідливі та отруйні речовини за дією на організм людини поділяються на:
Чому дорівнює оптимальна вологість повітря для людини?
Що характеризує коефіцієнт якості випромінювання?
Яким чином слід виходити із зони розтікання струму замикання на землю?
Кратність повітрообміну (для приміщень, де немає шкідливих виділень)
Основні причини виробничого травматизму та професійних захворювань
Методи контролю концентрації шкідливих речовин в повітрі виробничих приміщень
Методи захисту від вібрації
Які дії роботодавця у випадку ухилення працівника від проходження обов’язкового медичного огляду?
Результати розслідування нещасного випадку на виробництві оформлюються актом по формі Н-5 у випадку:
При якій мінімальній кількості постраждалих нещасний випадок вважається груповим?
Нещасні випадки визнаються пов’язаними з виробництвом у випадках:
Ергономіка - це наука, що вивчає:
Які пільги та компенсації передбачені чинним законодавством за важкі та шкідливі умови праці
На скільки ступенів поділяються електричні опіки в залежності від глибини ураження?
Який вид випромінювань не відноситься до оптичного діапазону?
Метеорологічні умови - це сукупність таких показників виробничого середовища:
Якими нормативними документами встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин ?
Заходи, спрямовані на підвищення працездатності людини й покращення стану її здоров’я.
Хто притягає до відповідальності порушників правил і норм з охорони праці або заохочує сумлінних працівників?
Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці й умови колективного договору із цих питань? Чи виплачується йому в цьому випадку вихідна допомога?
Електричні травми бувають:
Назвіть клас небезпеки шкідливих речовин.
Способи та засоби пожежогасіння.
Які види інструктажів проводяться на підприємстві та в якій послідовності?
Основні методи аналізу виробничого травматизму.
Визначення, об’єкт вивчення та задачі «Охорони праці».
Зазначте, які документи мають відношення до законодавчої бази охорони праці загального характеру.
Якими заходами можна досягти збільшення тривалості періоду стійкої працездатності людини:
Хто одержує пільги й компенсації за важкі й шкідливі умови праці?
Тривалість робочого тижня для підлітків 16-18 років складає:
Фактори, які визначають санітарно-гігієнічні умови праці, такі:
Який мінімальний розмір одноразової допомоги на сім’ю встановлено законодавством у разі смерті потерпілого при нещасному випадку?
В яких випадках спроби оживлення постраждалого після зупинки серця можуть бути ефективними?
Чи вважається нещасний випадок пов’язаним з виробництвом, якщо він стався на території підприємства при участі у спортивних змаганнях?
Як визначається середньомісячна заробітна плата для визначення розміру відшкодування шкоди?
Спеціальному розслідуванню підлягають такі нещасні випадки:
Від чого не залежить ступінь впливу електромагнітних випромінювань на організм людини?
Які з перелічених заходів спрямовані на загальне покращення умов праці?
Засоби природної вентиляції робочих приміщень:
Засоби індивідуального захисту працюючих від забруднення пилом, газом, паром
Основні принципи державної політики в галузі охорони праці
Охорона праці жінок
Протипожежний режим
Умови праці -це
До шкідливих психофізіологічних факторів виробництва належать:
Роботи в газонебезпечних місцях (ємностях, бункерах, колодязях каналізації) проводиться за:
Якими факторами, в основному, визначається середовище у виробничих приміщеннях?
Що характеризує коефіцієнт якості випромінювання?
Які заходи захисту від шуму Ви знаєте?
Яким чином працівник, який звільнює постраждалого від дії електричного струму, може ізолювати себе?
Що треба зробити, якщо одяг загорівся?
Які організаційні заходи повинен здійснити роботодавець для забезпечення пожежної безпеки?
На скільки категорій поділяються приміщення за ступенем враження людини електричним струмом?
У чому полягає перша допомога при електричних опіках першого або другого ступенів?
Від чого залежить вибір тих чи інших способів та засобів гасіння пожеж?
Як можна перервати дію електричного струму на постраждалого, якщо він судорожно стискає в руці струмоведучий провід?
Яким чином можна відключити електроустановку з метою звільнення постраждалого від дії електричного струму?
Що можна зробити для ізоляції рук рятувальника, якщо йому необхідно доторкнутися тіла постраждалого, не прикритого одягом?
В яких випадках забороняється працювати на лініях електропередач, які перебувають під напругою?
На яку відстань забороняється наближатися до проводу напругою 1000 В, що лежить на землі?
Ширина шляхів евакуації повинна бути не менше?
Який час дії вуглекислотного вогнегасника?
Види контролю за станом охорони праці існують на підприємстві
Статті Конституції України, що визначають права громадян з охорони праці на виробництві наголошують
Виробнича травма це –
Небезпечний та шкідливий виробничий фактори. Класифікація небезпечних та шкідливих факторів:
Які засоби захисту слід застосовувати для відокремлення постраждалого від струмоведучих частин, що знаходяться під напругою понад 1000 В?
Чи допускається використовувати для побутових та виробничих потреб запас води, призначений для цілей пожежогасіння?
Основні види вогнегасників такі:
Метою пожежної безпеки об’єкта є:
Назвіть класи небезпеки по ГДК шкідливих речовин.
На яку відстань потрібно винести постраждалого із зони розтікання струму замикання на землю?
Тривалість безперервної роботи з ВДТ не може перевищувати
Які передбачені внутрішньозмінні режими при 8-годинному робочому дні в залежності від характеру праці:
Основні джерела запалювання
Що слід зробити, якщо виявлено провід, що лежить на землі?
Кількість евакуаційних виходів із приміщень та з кожного поверху будівель потрібно приймати не менше.(
·2)
Методи досліджень виробничого травматизму:
На скільки категорій поділяються приміщення за вибухопожежною та пожежною небезпекою? (п’ять категорій (А, Б, В, Г, Д).
Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при.
При якій мінімальній кількості постраждалих нещасний випадок вважається груповим?
Керівник підприємства має право своїм наказом або розпорядженням звільнити від проходження стажування робітника, який.
Яким чином слід виходити із зони розтікання струму замикання на землю?
До первинних засобів пожежогасіння належать.
Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці?
Від чого залежить величина сили струму, що проходить через тіло людини при її одночасному доторканні до двох точок, між якими існує напруга? ? (Лк 11_ Умови ураження людини електрострумом при дотику до струмоведучих частин)
Яким чином працівник, який звільнює постраждалого від дії електричного струму, може ізолювати себе?
Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих фахівців пройти..
Де необхідно зробити запис щодо проведення первинного, повторного та позапланового інструктажів..
Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці розподіляються на такі класи
Де може здійснюватися підготовка, перепідготовка працівників за професіями для
виконання робіт, не пов’язаних з підвищеною небезпекою?
Керівник підприємства має право наказом звільняти від проходження стажування (дублювання) працівника, який..
З ким проводиться первинний інструктаж?
Інструкції можуть розроблятися як для . працівників окремих професій (технік електрозв’язку, оператор комп’ютерного набору, лаборант, слюсар та ін.), так і для окремих видів робіт (на висоті, монтажні, ремонтні роботи та ін.).
Які наслідки незадовільних результатів проходження працівником повторної перевірки знань з питань охорони праці?
Що розуміється під адміністративною відповідальністю за порушення Закону України «Про охорону праці»?
Вентиляція – це. Вентиляція класифікується за такими ознаками: .
Iнструктаж, який проводиться з працюючими перед виконанням робіт, на якi оформляється наряд-допуск називається..
Електроустановки це .......... Електроприміщення це. Електроприміщення поділяються на..
Інструкція з охорони праці повинна вміщувати такі розділи..
Яку Ви знаєте систему вентиляції за способом подачі свіжого та видалення з приміщення забрудненого повітря?
Посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки..(Лк 12)
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки.
Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки забезпечує роботодавець, а саме
Прилад для контролю відносної вологості повітря називається.
Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.
У процесі стажування (дублювання) працівник повинен
В які терміни проводиться повторний інструктаж з працівниками на робочому місці?
Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони праці (Держгірпромнагляд) мають право.(ст 39 з-на України Про ОТ)
Площа кабінету охорони праці повинна бути не менше.(24 м2)
Які сигнальні кольори прийняті в Україні?
Тривалість безперервної роботи з ВДТ не може перевищувати..(4 годин)

задачи
А) Розрахувати величину струму через тіло людини при випадковому торканні однією рукою струмонесучого проводу у двупроводній мережі 220 В (другий провід мережі заземлений) для випадків:
а) людина стоїть на цементному полу (Rп ц = 100 Ом) у мокрому взутті (Rвз м = 300 Ом);
б) людина стоїть на сухому дерев’яному полу (Rп д = 60000 Ом) в сухому взутті (Rвз сух= 40000 Ом).
Опір дотику(Rд) та заземлення (Rз) дорівнюють нулю.
Намалювати схему. Визначити ступінь ураження людини, зробити висновки.

Б) Розрахувати величину струму через тіло людини при випадковому дотику однією рукою струмонесучого проводу у трьохфазній мережі з заземленою нейтраллю для випадків:
а) людина стоїть під час дощу на землі (Rзем = 50 Ом) у мокрому взутті (Rвз м = 100 Ом);
б) людина стоїть на сухому дерев’яному полу (Rп д = 60000 Ом) в сухому взутті (Rвз сух= 40000 Ом).
Опір дотику(Rд) та заземлення (Rз) дорівнюють нулю.
Намалювати схему. Визначити ступінь ураження людини, зробити висновки.

В) Розрахувати величину струму через тіло людини при випадковому дотику двох струмонесучих проводів у трьохфазній мережі для випадків:
а) руки не захищені (Rд =0);
б) руки захищені сухою ганчіркою (Rд =90000 Ом);
в) руки в діелектричних рукавицях (Rд =400000 Ом).
Намалювати схему. Визначити ступінь ураження людини, зробити висновки.

Г) Розрахувати величину струму через тіло людини при випадковому дотику двох струмонесучих проводів мережі 220 В для випадків:
а) руки не захищені (Rд =0);
б) руки захищені сухою ганчіркою (Rд =50000 Ом);
в) руки в діелектричних рукавицях (Rд =700000 Ом).
Намалювати схему. Визначити ступінь ураження людини, зробити висновки.

Д). Визначити показник частоти травматизму, якщо кількість осіб, які потерпіли за рік дорівнює 12, середньоспискова чисельність працівників за цей же період – 300. (12 * 1000/300 = 40, ).

Е) Розрахувати кратність повітрообміну, якщо об’єм повітря, яке подається Qn=1020 м3, а об’єм приміщення V=950 м3. (1020/950= 1,1. 1, 1 раз на годину необхідно змінювати повітря в приміщенні.)

Ж) Визначити показник непрацездатності, якщо загальна кількість людино-днів непрацездатності на весь час хвороби дорівнює 5, середньоспискова чисельність працівників за цей же період дорівнює 250. (5/250 * 1000=20).

Порівнюючи розраховані Вами коефіцієнти частоти нещасних випадків за минулий рік для двох підприємств одного профілю, визначте, на якому з них стан охорони праці кращий. Вихідні дані для розрахунків: середньоспискова чисельність працівників – П1 = , П2 = ; кількість нещасних випадків – Т 1 = , Т 2 = .

Порівнюючи розраховані Вами коефіцієнти небезпеки виробництва за минулий рік для
двох підприємств одного профілю, визначне, на якому з них стан охорони праці кращий. Вихідні дані для розрахунків: середньоспискова чисельність працівників – П 1 = , П 2 = ; загальна кількість днів непрацездатності – Д 1 = , Д 2 = .

Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 18913265
    Размер файла: 77 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий