Kontrolni pitannya do ispitu

Контрольні питання до іспиту

Поняття і ознаки держави.
Функції держави.
Механізм сучасної держави.
Форма державного правління: поняття і види.
Територіальний устрій держави.
Політичний режим держави.
Теорії виникнення держави.
Сутність та ознаки права.
Функції права.
Джерела права.
Система права.
Поняття і зміст правовідносин.
Суб’єкти правовідносин, їх юридичні властивості.
Об’єкти правовідносин.
Правопорушення: поняття і ознаки.
Поняття та види юридичної відповідальності.
Поняття і предмет правового регулювання конституційного права України.
Система конституційного права України.
Джерела конституційного права України.
Поняття і види Конституції.
Юридична характеристика Конституції України.
Громадянство України: підстави набуття і припинення.
Політичні права і свободи громадян України.
Громадянські (особисті) права і свободи громадян України.
Соціально-економічні права громадян України.
Культурні права громадян України.
Конституційні обов’язки громадян України.
Конституційний статус Верховної Ради України.
Вибори до Верховної Ради України.
Організація і порядок роботи Верховної Ради України.
Функції і повноваження Верховної Ради України.
Конституційний статус Президента України.
Функції і повноваження Президента України.
Обрання і припинення повноважень Президента України.
Поняття і процедура імпічменту.
Статус Кабінету Міністрів України.
Функції і повноваження Уряду України.
Центральні органи виконавчої влади в Україні.
Місцеві органи виконавчої влади. Повноваження і порядок формування.
Судова система України.
Конституційний Суд України: компетенція і порядок формування.
Конституційні принципи судочинства.
Статус суддів в Україні.
Правове регулювання цивільних відносин.
Зміст цивільних правовідносин.
Суб’єкти і об’єкти цивільних правовідносин.
Юридичні особи: поняття, ознаки, види.
Цивільно-правові договори: поняття та види.
Форми цивільно-правових договорів.
Умови дійсності цивільно-правових договорів.
Право власності: зміст і форми.
Порядок спадкування за заповітом.
Порядок спадкування за законом.
Поняття і ознаки підприємництва.
Порядок реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
Обмеження в здійсненні підприємницької діяльності.
Поняття і порядок ліцензування.
Трудові правовідносини та їх учасники.
Колективний договір.
Трудовий договір: поняття, зміст, порядок укладення.
Зміна трудового договору.
Підстави припинення трудового договору.
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
Трудові спори в порядок їх вирішення.
Правове регулювання сімейних відносин. Джерела сімейного права.
Права і обов’язки подружжя.
Порядок укладення шлюбу.
Права і обов’язки батьків і дітей.
Умови і порядок розірвання шлюбу.
Права і обов’язки природокористувачів.
Екологічні права і обов’язки громадян.
Форми власності на землю.
Право приватної власності на землю.
Оренда землі.
Правове регулювання адміністративних відносин.
Суб’єкти адміністративних відносин.
Адміністративні правопорушення: поняття, ознаки, склад.
Система адміністративних стягнень.
Відповідальність за вчинення злочинів.
Поняття і ознаки злочинів.
Види злочинів.
Співучасть у вчиненні злочину.
Види кримінального покарання.
Обставини, що виключають кримінальну відповідальність.

15

Приложенные файлы

  • doc 18913268
    Размер файла: 34 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий