PITANNYa DO ISPITU

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ
1. Історичні передумови виникнення і розвиток фінансів
2. Моделі фінансових відносин
3. Соціально-економічна сутність та функції фінансів
4. Фінансова система України: поняття, структура та загальна характеристика її сфер і ланок
5. Організаційні основи функціонування фінансової системи України
6. Суть і значення фінансового контролю
7. Фінансова політика, її зміст і завдання
8. Фінансовий механізм і його складові елементи
МОДУЛЬ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СФЕР І ЛАНОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН
9. Суть і функції фінансів підприємств
10. Організаційні основи функціонування фінансів підприємств
11. Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування
12. Формування фінансових результатів суб'єктів господарювання
13. Сутність і призначення державних фінансів
14. Економічна сутність та значення державних доходів. Методи мобілізації державних доходів
15. Економічна сутність та класифікація державних видатків
16. Державні фінанси провідних країн світу
17. Сутність, значення та функції державного бюджету
18. Бюджетний устрій та бюджетна система України
19. Бюджетний процес в Україні
20. Перспективні напрями реалізації бюджетної політики України
21. Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету
22. Сутність, склад і структура видатків державного бюджету
23. Принципи і форми бюджетного фінансування
24. Бюджетний дефіцит і його вплив на розвиток економіки
МОДУЛЬ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
25. Економічна сутність і функції податків
26. Елементи системи оподаткування
27. Класифікація податків
28. Податкова система і податкова політика держави
29. Призначення і роль цільових фондів фінансових ресурсів
30. Характеристика цільових фондів фінансових ресурсів
31. Недержавні фінансові фонди
32. Місцеві фінанси в економічній системі держави
33. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки
34. Збалансування місцевих бюджетів
35. Напрями реформування міжбюджетних відносин в Україні
36. Економічна сутність і роль державного кредиту
37. Форми державного кредиту
38. Класифікація державних позик і джерела їх погашення
39. Державний борг, його формування і обслуговування
40. Управління державним боргом
41. Концептуальні засади та стратегія управління зовнішнім боргом України
МОДУЛЬ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТРАХУВАННЯ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ І МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ
42. Особливості фінансових відносин у сфері страхування
43. Організаційні форми страхових фондів
44. Страховий ринок
45. Стратегія розвитку ринку страхових послуг в Україні
46. Призначення і структура фінансового ринку
47. Ринок грошей та кредитних ресурсів
48. Ринок цінних паперів
49. Ринок фінансових послуг
50. Лібералізація ринку фінансових послуг в Україні
51. Сутність і призначення міжнародних фінансів
52. Міжнародні фінансові організації і міжнародні фінансові інституції
53. Міжнародний фінансовий ринок.
15

Приложенные файлы

  • doc 18913277
    Размер файла: 29 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий