Pitannya do ispitu z Makroekonom

Питання до іспиту з макроекономіки

Предмет і об’єкт макроекономіки.
Сукупна пропозиція.
Типи економічних систем.
Крива сукупної пропозиції. Класична та кейнсіанська модель зв’язку сукупної пропозиції з рівнем цін.
Функції макроекономіки.
Нецінові фактори сукупної пропозиції.
Поняття і порівняльна характеристика систем макроекономічного рахівництва.
Сукупний попит і сукупна пропозиція як базова модель економічної рівноваги.
Система національних рахунків.
Модель економічної рівноваги “витрати – випуск”.
Основні макроекономічні показники.
Модель економічної рівноваги “вилучення - ін’єкції”.
Валовий внутрішній продукт. Поняття і методи обчислення.
Мультиплікатор інвестицій.
Валовий національний дохід. Валовий національний дохід наявний.
Простий мультиплікатор витрат.
Особистий дохід. Використовуваний дохід.
Сукупні витрати і потенційний ВВП. Рецесійний розрив.
Номінальний і реальний ВВП.
Сукупні витрати і потенційний ВВП. Інфляційний розрив.
Сутність і структура економічного циклу.
Роль держави у змішаній економіці.
Причини циклічних коливань.
Основні економічні функції держави.
Види економічних циклів.
Економічна рівновага у змішаній економіці.
Зайнятість і безробіття.
Дискреційна фіскальна політика.
Види безробіття.
Складний мультиплікатор витрат.
Закон Оукена.
Зв’язок між рівнем податкових ставок і надходженнями до бюджету. Крива Лаффера.
Інфляція і дефляція. Поняття. Види інфляції.
Фіскальна політика та держбюджет. Бюджетне сальдо.
Інфляція попиту.
Концепції збалансування бюджету.
Інфляція пропозиції. Стагфляція.
Джерела фінансування бюджетного дефіциту.
Номінальна і реальна відсоткові ставки.
Грошовий ринок. Грошова пропозиція.
Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса.
Сукупний попит на гроші.
Споживання. Середня та гранична схильність до споживання.
Модель грошового ринку.
Функція споживання. Графічна та алгебраїчна модель.
Банківська система та грошова пропозиція.
Заощадження. Середня та гранична схильність до заощадження.
Цілі грошово-кредитного регулювання.
Функція заощадження. Графічна та алгебраїчна модель.
Інструменти грошово–кредитного регулювання.
Інвестиції. Мотиви інвестування.
Економічне зростання. Фактори економічного зростання.
Інвестиційна функція. Графічна та алгебраїчна модель.
Вплив грошово–кредитної політики на економіку: політика дорогих і дешевих грошей.
Сукупний попит. Крива сукупного попиту.
Платіжний баланс. Поняття і структура.
Цінові фактори сукупного попиту.
Економічна нерівність та політика соціального захисту населення.
Нецінові фактори сукупного попиту, їх вплив на криву сукупного попиту.
Крива Лоренца як графічна модель фактичного розподілу доходів.15

Приложенные файлы

  • doc 18913289
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий