pitannya geodeziya ekzamen


Порядок обробки польового журналу теодолітної зйомки.
Нівелювання поверхні по квадратах.
Урівноваження розімкнутого теодолітного ходу.
Закріплення ліній на місцевості, способи провішування ліній та точність їх вимірювання в залежності від умов вимірювання.
Порядок обробки координатної відомості розімкнутого теодолітного ходу.
Оцінка точності результатів вимірювання кутів і мір ліній.
Обернена геодезична задача, використання її в практичній роботі.
Зйомка ситуації при теодолітній зйомці. Технічні допуски.
Зрівноваження перевищень в розімкнутому ході нівелювання.
Встановлення теодоліта в робоче положення при проведенні теодолітної зйомки.
Пряма геодезична задача і її використання в практичній роботі.
Зрівноваження горизонтальних кутів в розімкнутому теодолітному ході.
Зрівноваження приростків координат в розімкнутому теодолітному ході.
Порядок вимірювання горизонтальних кутів.
Визначення допустимої кутової нев’язки теодолітного ходу.
Створення геодезичної основи для теодолітної зйомки.
Калька контурів при теодолітній зйомці, її зміст і призначення.
Порядок роботи на станції при проведенні нівелювання траси.
Визначення горизонтальних проложень ліній з використанням ЕОМ та спеціальних таблиць.
Обернена геодезична задача на координати.
Складання абриса при проведенні теодолітної зйомки.
Зображення рельєфу горизонталями. Форми рельєфу.
Ведення польового журналу вимірювання кутів теодолітного ходу і його обробка.
Визначення перевищень за допомогою нівеліра.
Визначення площ графічним способом.
Суть і порядок проведення теодолітної зйомки.
Порядок обробки координатної відомості замкнутого теодолітного ходу.
Види нівелювання.
Нівелювання поверхні по квадратах.
Робота на станції при нівелюванні траси.
Зрівноваження перевищень нівелірних ходів.
Провести повірки теодоліта.
Складне нівелювання.
Розв’язати обернену геодезичну задачу виходячи з координат.
Х1=+1235,00Х2=+526,30
У1=+639,10У2=+988,30
Визначити ціну поділки планіметра для плану масштабу 1:10000.
Визначити ціну поділки планіметра для визначення площ на плані масштабу 1:10000.
Визначити перевищення тригонометричним способом.
S=193.17i=1.19V=3.00α=-2010′
Зрівноваження приростків координат замкнутого теодолітного ходу.
Створення геодезичної основи для теодолітної зйомки.
Побудова профілю траси.
Способи вирахування площ на планах та їх зрівноваження.
Визначити румби ліній знаки приростків координат, якщо відомі азимути ліній:
А1-2=193°30′
А3-4=233°40′
А7-8=91°15′
А5-6=16°17′
Значення предмету геодезія в підготовці техніків-зелевпорядників.Порядок обробки координатної відомості.
Зрівноваження приростків координат та оцінка точності їх вирахування.Оцифрувати сітку координат і нанести точки по координатах в масштабі 1:10000.
№ d Х У
1 500,00 200,00
321,80 2 573,00 513,49
377,30 3 269,09 737,42
Способи прив’язки ходів зйомочної основи до пунктів державної геодезичної сітки.
Способи геометричного нівелювання.
Порядок виконання польових робіт при нівелюванні траси.
Порядок зрівноваження замкнутого і розімкнутого нівелірного ходу.
Визначити горизонтальний кут (правий) по румбах ліній:
R1-2=ПнС: 43°16´
R2-3=ПдС: 33°23´
Визначення площ різними способами, їх точність.
Визначити абсолютну і відносну помилки при вимірюванні лінії 1-2:
L1-2=341,17;L2-1=341.39
Побудувати координатну сітку за допомогою лінійки Дробишева.Зрівноваження теодолітного ходу.
Вирахування і зрівноваження площ секторів.
Способи обчислення площ контурів землекористування.
Порядок визначення площ контурів в господарстві.
Визначити правий кут між напрямками: А1-2=20°30´ і r2-3=ПдС: 50°40´.
Рекогностування та закріплення точок теодолітного ходу на місцевості.
Суть проведення теодолітної зйомки.
Вирахування загальної площі ділянки.
Зрівноваження ходів нівелювання (замкнутих і розімкнутих).
Назвати способи зйомки ситуації та економічну доцільність застосування кожного з їх при теодолітній зйомці.
Геодезія, як наука, зв'язок з другими науками. Значення геодезії в розвитку народного господарства України.
Оцінка точності результатів вимірювання ліній і кутів.
Побудувати сітку квадратів з стороною 4 см, провести горизонталі через 0,5 м.
33,15
32,60
34,30
33,91
33,90
32,17
32,10
31,90
33,15
32,60
34,30
33,91
33,90
32,17
32,10
31,90

Вимірювання горизонтальних кутів та вимоги до ведення польового журналу.
Визначити абсолютну і відносну помилку вимірювання ліній, якщо її промірили двічі: L1-2=193.15 L2-1=193.27
Обчислити площу ділянки, якщо в натурі проведені виміри:
52,4
41,4
24,3
52,4
41,4
24,3

Способи зйомки ситуації місцевості.
Визначення горизонтальних проекцій ліній.
Визначити площу земельної ділянки по координатах.
№ Х У
1 550,50 500,00
2 1550,50 1202,30
3 900,00 1605,00
4 10,00 1000,00
Визначили значення горизонтального кута по результатах двох вимірювань, проаналізувати точність виконаної роботи. Результати вимірів кута:
49°17′07′′
49°17′16′′
Способи зйомки ситуації при теодолітній зйомці.
Нівелірні ходи і їх зрівноваження.
Зрівноваження горизонтальних кутів в розімкнутому теодолітному ході.
Визначити площу лісосмуги шириною 12 м і довжиною 1000 м.
Вимірювання горизонтальних кутів при теодолітній зйомці.
Ведення польового журналу при вимірюванні горизонтальних кутів.
Азимути і румби та зв'язок між ними.
Зрівноваження перевищень в розімкнутому нівелірному ході.
Визначення поправок в приростки координат.
Зрівноваження приростків координат в теодолітних ходах.
Вимірювання довжин ліній на місцевості.
Визначити довжину лінії і кут орієнтування по координатах:
Х1=543,17
У1=418,30
Х2=983,12
У2=1923,70
Х1=543,17
У1=418,30
Х2=983,12
У2=1923,70

Визначення недоступної для вимірювання відстані.
Провішування ліній через балку і пагорб.
Способи зйомки ситуації та економічна доцільність використання кожного з їх.
Назвати послідовність виконання польових робіт при теодолітній зйомці.

Приложенные файлы

  • docx 18913290
    Размер файла: 42 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий