Pitannya do ispitu z politichnoyi ekonomiyi

Питання до іспиту з політичної економії

Предмет політичної економії.
Виникнення і основні етапи розвитку економічної науки.
Методи та функції політичної економії.
Економічні закони та категорії.
Економічний зміст виробництва.
Структура виробництва.
Основні фактори виробництва.
Суспільний продукт.
Виробничі можливості суспільства і продукт виробництва
Межа виробничих можливостей
Економічні потреби суспільства. Закон зростання потреб
Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності
Економічні інтереси
Сутність економічної системи.
Економічні відносини та їх структура.
Типи і еволюція економічних систем.
Економічний устрій: суть та роль у житті суспільства.
Власність та її економічний зміст
Структура власності. Різноманіття форм власності у ринковій економіці.
Тенденції розвитку відносин власності в Україні.
Форми організації виробництва.
Товар і його властивості. Вартість: альтернативні теорії. Двоїстий характер праці, втіленій у товарі.
Форми вартості. Закон вартості і його роль у розвитку товарного виробництва
Сутність і функції грошей.
Закони грошового обігу. Інфляція.
Еволюція грошей.
Ринок, суть, функції та умови формування.
Попит та його чинники. Закон попиту.
Пропозиція та її чинники. Закон пропозиції.
Ціна і конкуренція в ринковій економіці.
Інфраструктура ринку
Домогосподарства в системі економічного кругообігу.
Підприємство і підприємництво.
Засади теоретичного аналізу змішаної економічної системи
Моделі змішаної економіки
Функції і роль держави у змішаній економіці
Концепції державного регулювання змішаної економіки
Зміст суспільного відтворення і сукупний суспільний продукт
Система національних рахунків та її основні макроекономічні показники
Національний дохід і його роль у суспільному відтворенні
Національне багатство: зміст, структура
Суть економічного зростання та його основні протиріччя
Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи
Фактори економічного зростання
Моделі економічного зростання
Сутність, місце та роль розподілу в процесі відтворення
Розподіл національного доходу і об’єктивні основи формування доходів населення
Перерозподіл національного доходу і споживання
Споживання, національний дохід і заощадження
Міжнародна економіка як складова економіки в цілому.
Суть, форми та принципи розвитку міжнародних економічних відносин.
Особливості розвитку сучасних міжнародних економічних відносин.
Причини виникнення глобальних проблем.
Проблема світової ядерної війни та забезпечення стабільного миру.
Паливно-енергетична та сировинна проблеми.
Основні шляхи розв'язання глобальних проблем.
Додаткові питання з політичної економії (дайте визначення категоріям)

Американська модель змішаної економіки
Екстенсивний тип економічного зростання
Японська модель змішаної економіки
Інтенсивний тип економічного зростання
Шведська модель змішаної економіки
Додана вартість
Просте відтворення
Економічний розвиток
Економічний цикл
Номінальна заробітна плата
Розширене відтворення
Реальна заробітна плата
СНР
Національний дохід
Розподіл доходів
Національне багатство
Заробітна плата
Економічне зростання
Фонд нагромадження
Інституціоналізм
Абстрактна праця
Неолібералізм
Приватизація
Кейнсіанство
Підприємницька діяльність
Неокласицизм
Інфраструктура ринку
Експеримент
Економічна потреба
Математичне моделювання
Розвинуте товарне виробництво
Абстрагування
Підприємство
Метод аналізу
Власність
Економічна система
Підприємництво
Робоча сила
Конкретна праця
Виробництво
Економічний інтерес
Економічна категорія
Роздержавлення
Конверсія
Мілітаризація
Конкуренція
Продуктивні сили суспільства
Засоби виробництва
Капітал
Праця
15

Приложенные файлы

  • doc 18913291
    Размер файла: 42 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий