PITANNYa 2016 PRAVNIChIJ (1)

ПИТАННЯ ПРАВНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ
2016 рік
1. Біржі: поняття, юридичні ознаки, види та правове положення.
2. Порядок розміщення акцій при створенні акціонерного товариства.
3. Поняття господарського законодавства та його особливості.
4. Загальний порядок створення суб’єктів господарювання.
5. Зміна та розірвання господарського договору.
6. Спрощена процедура ліквідації юридичних осіб.
7. Поняття та ознаки господарського договору.
8. Неустойка у сфері здійснення господарської діяльності.
9. Правовий статус корпорацій за господарським законодавством України.
10. Свобода господарського договору.
11. Валютне регулювання у підприємництві.
12. Правовий статус ліквідаційної комісії.
13. Біржові угоди: поняття, порядок укладення.
14. Монопольне становище суб’єктів господарювання на ринку та зловживання ним.
15. Правовий статус холдингових компаній.
16. Зміст господарського договору.
17. Злиття та приєднання акціонерних товариств.
18. Правовий статус асоціацій та консорціумів за законодавством України.
19. Форми правового забезпечення якості продукції.
20. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
21. Правовий статус концерну за законодавством України.
22. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
23. Правовий статус приватних підприємств.
24. Способи індивідуалізації суб’єктів господарювання.
25. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: поняття, види.
26. Ліквідація суб’єктів господарювання.
27. Поняття, види та порядок встановлення цін підприємцями.
28. Майно і майнові права в господарському товаристві.
29. Ознаки фіктивної діяльності суб’єктів господарювання.
30. Філії та представництва як відокремлені підрозділи суб’єктів підприємницької діяльності: порядок створення, правове положення.
31. Предмет господарського права.
32. Захист від недобросовісної конкуренції.
33. Виробничі кооперативи як суб’єкти підприємництва.
34. Поняття та ознаки підприємницької діяльності.
35. Право господарського відання та оперативного управління майном.
36. Порядок видачі ліцензії на право заняття окремими видами господарської діяльності.
37. Зовнішньоекономічний договір (контракт): поняття, зміст, порядок укладення.
38. Суб’єкти малого підприємництва.
39. Правовий статус підприємств з іноземною інвестицією.
40. Громадяни як суб’єкти підприємницької діяльності.
41. Правове регулювання поділу юридичних осіб.
42. Свобода підприємницької діяльності.
43. Відшкодування збитків як міра відповідальності у сфері господарювання.
44. Форми розрахунків між господарюючими суб’єктами.
45. Поняття, суб’єкти та підстави банкрутства.
46. Поняття та види господарських товариств.
47. Санкції оперативного впливу на суб’єктів господарювання.
48. Джерела формування майна суб’єктів господарювання.
49. Перетворення акціонерних товариств.
50. Судовий захист прав суб’єктів господарювання.
51. Умови здійснення підприємництва.
52. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства: форми та методи.
53. Правовий режим акцій і дивідендів.
54. Порядок відкриття поточних рахунків суб’єктам господарювання.
55. Правовий статус дочірніх підприємств.
56. Правовий статус державних комерційних унітарних підприємств.
57. Особливості створення та діяльності повних товариств.
58. Гарантійні зобов’язання сторін договору у підприємництві.
59. Нетрадиційні способи укладення господарських договорів.
60. Цінні папери: поняття та види.
61. Виконання договірних зобов’язань між суб’єктами господарювання.
62. Основні та оборотні фонди (засоби) суб’єктів господарювання.
63. Порядок і способи реорганізації господарських організацій.
64. Товариство з обмеженою відповідальністю: порядок створення, правове положення.
65. Методи правового регулювання господарських відносин: поняття, види.
66. Поняття та види суб’єктів господарювання.
67. Санкції за порушення договору у сфері господарювання: поняття, види.
68. Попередній договір та протокол про наміри: поняття, зміст, порядок укладення.
69. Поняття і види зовнішньоекономічної діяльності.
15

Приложенные файлы

  • doc 18913295
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий