Plani seminarskikh zanyat


Заняття 1 (2 год.)
Тема 2. Правила складання та оформлення документів.
Правова та нормативна база діловодства в туризмі.
Характеристика основних законів та підзаконних актів у сфері туризму та документації.
Нормативно-методична база, що регламентує організацію діловодства в Україні на сучасному етапі.
Державні стандарти України, їх значення.
Вимоги до організаційно-функціональної структури служб діловодства.
Основні завдання та напрями діяльності служб діловодства.
Механізація і автоматизація діловодства як обов’язкова умова раціоналізації документаційного забезпечення.
Література 1–3; 8; 12–17; 19; 21; 22

Заняття 3 (2 год.)
Тема 2. Реквізити документа, їх призначення і оформлення.
Основні поняття діловодства: “реквізит документа”
Поняття “формуляр документа” та “формуляр-зразок”
Поняття “бланк документа”, “трафаретний текст”.
Оформлення документів (формат, поля, абзац, нумерація).
Текст документа, його взаємозумовлені логічні елементи.
Максимальний склад реквізитів, що використовуються при оформленні документів, їх розташування та правила оформлення.
Постійні та змінні реквізити.
Література 12; 15–17; 22

Заняття 4 (2 год.)
Тема 3. Призначення, склад та особливості підготовки організаційно – розпорядчих документів
Призначення та склад організаційно-розпорядчих документів.
Особливості підготовки організаційно-розпорядчих документів.
Внутрішнє та зовнішнє погодження.
Оформлення на документах позначок про наявність додатків, виконавця документа, надходження документа, контроль, виконання документа і направлення його до справи.
Правила засвідчення копій.
Використання комп’ютерних технологій при підготовці документів.
Література 1–3; 5; 8; 9; 15; 19

Заняття 5 (2 год.)
Тема 3. Конфіденційні документи.
Безпека цінних інформаційних ресурсів
Конфіденційний документ
Документування конфіденційних відомостей
Порядок роботи виконавців з конфіденційними документами і матеріалами
Потоки конфіденційних документів.
Література 1–3; 5; 8; 9; 15; 19

Заняття 6 (2 год.)
Тема 4. Проходження, виконання та реєстрація документів.
Поняття про системи документації.
Організаційно-розпорядча документація як одна з основних систем документаційного забезпечення управлінської діяльності.
Основні групи документів системи та їх різновиди.
Організаційні документи: положення, статути, інструкції, правила.
Розпорядчі документи: постанови, накази, розпорядження, рішення.
Документування діяльності колегіальних органів: складання протоколів, порядок оформлення рішень.
Література 12; 16–18; 20

Заняття 7 (2 год.)
Тема 4. Систематизація документів та їх зберігання.
Систематизація документів. Номенклатура справ
Поняття про формування справ у діловодстві.
Оперативне зберігання справ.
Передача документів до архіву.
Експертиза цінності документів.
Характеристика комплексу робіт з оформлення справ.
Порядок передачі справ до архівного підрозділу установи.
Література 1-3; 9-11; 20

Заняття 8 (2 год.)
Тема 5. Оформлення ліцензування та сертифікації туристичної діяльності
Порядок ліцензування туристичної діяльності та сертифікації туристичних послуг.
Законодавча база ліцензування туристичної діяльності.
Оформлення реєстрової картки та заяви на отримання державної ліцензії.
Оформлення заяви на проведення сертифікації туристичних послуг.
Типові правила надання туристичних послуг.
Література 1–3; 5; 8; 9; 15; 19

Заняття 9 (2 год.)
Тема 6. Правила службового листування
Класифікація листів (лист-повідомлення, гарантійний лист, лист-запит, лист-відповідь на запит, лист-підтвердження, супровідний лист, лист-прохання, лист-відповідь на прохання, листнагадування, лист-претензія, рекламаційний лист, лист-відповідь на претензію, рекомендаційний лист, лист-подяка, лист-вибачення, лист-вітання, лист-запрошення).
Реквізити листа та їх оформлення.
Вимоги до тексту листа.
Етикет ділового листування.
Оформлення листа.
Типові мовні звороти.
Міжнародні листи. Стандарти Міжнародної організації зі стандартизації на оформлення листування. Реквізити міжнародного листа.
Література 1, 2; 16–18; 20

Заняття 10 (2 год.)
Тема 7. Документування рекламної діяльності
Правила складання повідомлень, оголошень та прес-релізів.
Основи теорії, практики та методів рекламної діяльності в Україні.
Рекламні комунікації.
Структура текстового матеріалу рекламних звернень, аргументація, рекламні гасла.
Література 1–3; 8; 12–17; 19; 21; 22
Заняття 11 (4 год.)
Тема 8. Правила оформлення та ведення особових справ
Нормативно-методичні документи, що регламентують організацію роботи з документами з особового складу.
Характеристика комплексу документів з особового складу.
Характеристика трудового договору, контракту, трудової угоди.
Складання заяви, подання, автобіографії, резюме, характеристики, особового листка з обліку кадрів.
Особова справа: склад, правила ведення, використання та зберігання.
Вимоги до оформлення трудових книжок.
Література 12; 16–18; 20


Заняття 12 (4 год.)
Тема 9. Основні вимоги до оформлення посадових інструкцій працівників туристичних агенцій, екскурсійних бюро, туристичних операторів.
Загальні правила складання посадових інструкцій.
Приблизні посадові інструкції керівного складу (директор турагенства, головний бухгалтер, менеджер з бронювання та продажів, менеджер з візового забезпечення, менеджер з інформаційного супроводу, менеджер персоналу, менеджер з маркетингу, менеджер з продажу турпродуктів, менеджер з роботи з клієнтами та ін.).
Приблизні посадові інструкції фахівців (адміністратор офісу, гід-перекладач, інструктор-методист з туризму, організатор екскурсій, керівник туристичної групи).
Приблизні посадові інструкції технічних виконавців (рекламний агент, агент з продажу, агент з туризму, касир, кур’єр) в туристичній сфері.
Література 12; 16–18; 20

Заняття 13 (2 год.)
Тема 10. Укладення угоди між туристом та тур фірмою.
Порок страхування туристів.
Порядок страхування туристів
Права та обов’язки туристів.
Умови реалізації туристичного продукту та їх відображення в угоді на надання туристичних послуг.
Туристична путівка як документ первинного обліку турфірми.
Оформлення додатків до угоди (умови туристичної поїздки, заявочна форма на подорож).
Література 1–3; 5; 8; 9; 15; 21; 22


Заняття 14 (2 год.)
Тема 11. Туристські формальності та їх спрощення
Основи паспортних, візових формальностей.
Формальності митно-тарифного регулювання
Медичні формальності під час перетину кордону.
Порядок оформлення візи.
Процедури митного декларування.
Правила оформлення документів на вивезення культурних цінностей.
Література 1–3; 8; 12–17; 19; 21; 22

15

Приложенные файлы

  • doc 18913310
    Размер файла: 58 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий