pitannya na ispit


Анкетування і його використання в роботі психолога.
Біологічне і соціальне в структурі особистості.
Виникнення і розвиток свідомості.
Відчуття як пізнавальний процес. Види відчуттів.
Воля як регуляція психічної активності людини. Структура вольового акту.
Вольові якості та їх розвиток.
Діяльність як умова розвитку особистості.
Експеримент і його використання в роботі психолога.
Емоції як психічний процес.
Загальна характеристика пізнавальних процесів.
Загальна характеристика психічних станів.
Загальні вимоги до організації та проведення психологічного дослідження.
Здібності та їх вплив на успішність діяльності. Загальні та спеціальні здібності, їх характеристика.
Інтерв’ю як метод вивчення психіки.
Методологічні принципи загальної психології. Загальна характеристика методів психології.
Механізми розвитку вищих психічних функцій.
Механізми розвитку самосвідомості особистості.
Мислення і мовлення.
Мислення як пізнавальний процес.
Операції мислення. Види мислення.
Опитування як метод психології.
Основні види діяльності та їх характеристика.
Основні напрями розвитку психології та їх характеристика.
Пам’ять як психічний процес.
Пам’ять як психічний процес.
Поняття про “Я-концепцію”.
Поняття про особистість у психології.
Порівняльний аналіз психіки тварин і свідомості людини.
Проективні методи дослідження психіки.
Психіка як об’єкт загальної психології.
Психологія як наука. Предмет психології.
Рівень розвитку психіки і форми поведінки тварин.
Розвиток психіки у філогенезі.
Рушійні сили формування і розвитку особистості.
Самооцінка і рівень домагань як характеристики самосвідомості.
Самосвідомість особистості та її розвиток.
Свідоме і несвідоме.
Співвідношення понять “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”.
Спостереження як метод психології. Можливості використання спостереження в роботі психолога. Побутове і наукове спостереження: порівняльний аналіз.
Сприймання як пізнавальний процес.
Спрямованість як головний компонент особистості.
Стадії становлення особистості.
Стадії становлення особистості.
Становлення психології як науки. Завдання психології як науки. Галузі психологічної науки.
Структура діяльності.
Структура особистості.
Структура свідомості.
Тестування як метод вивчення психіки.
Типи темпераменту та їх характеристики.
Увага та її властивості.
Увага та її властивості.
Умови становлення і розвитку характеру.
Уява як специфічний пізнавальний процес. Уява і творчість.
Формування навичок і вмінь у діяльності.
Функції психіки.
Характер: сутність і структура.

Приложенные файлы

  • docx 18913315
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий