Pitannya do zaliku

Питання до заліку

Поняття, предмет та методи галузі муніципального права.
Система муніципального права України.
Муніципально-правові норми та інститути.
Поняття та основні елементи муніципально-правових відносин.
Поняття та види джерел муніципального права України.
Теорія природних прав вільної громади.
Господарська (громадсько-господарська) теорія місцевого самоврядування.
Громадська (громадівська) теорія місцевого самоврядування.
Державна (державницька) теорія місцевого самоврядування.
Соціологічні концепції місцевого самоврядування.
Теорія муніципального соціалізму.
Соціально-класова теорія місцевого самоврядування.
Теорія соціального обслуговування.
Теорія дуалізму муніципального управління.
Поняття основ місцевого самоврядування.
Правові основи місцевого самоврядування.
Матеріальна основа місцевого самоврядування. Комунальна власність та її правовий режим.
Фінансова основа місцевого самоврядування. Місцеві бюджети та інші кошти місцевого самоврядування.
Соціальна основа місцевого самоврядування.
Територіальна основа місцевого самоврядування та проблеми її формування.
Визначення терміну місцеве самоврядування. Соціально-політична природа місцевого самоврядування.
Суб’єкти місцевого самоврядування.
Конституційні засади взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування.
Поняття системи місцевого самоврядування та її елементи.
Територіальна громада – основний елемент системи місцевого самоврядування.
Форми прямої демократії в місцевому самоврядуванні.
Поняття та види органів місцевого самоврядування.
Представницькі органи місцевого самоврядування.
Склад, порядок формування та форми роботи місцевих рад.
Обласні та районні ради: особливості формування та функції.
Сільський, селищний, міський голова: порядок обрання, місце та роль у системі місцевого самоврядування.
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.
Статус депутата місцевої ради.
Служба в органах місцевого самоврядування – самостійна форма публічної служби.
Статус службовців органів місцевого самоврядування.
Місце та роль органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування.
Асоціації та інші добровільні об’єднання органів місцевого самоврядування.
Поняття та зміст компетенції місцевого самоврядування.
Повноваження територіальної громади.
Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
Повноваження в галузі планування та в бюджетно-фінансовій сфері, затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.
Повноваження у сфері управління комунальною власністю.
Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Повноваження у сфері соціального захисту населення.
Повноваження по забезпеченню законності, правопорядку, охороні прав, свобод і законних інтересів громадян.
Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі зовнішньоекономічної діяльності.
Поняття та система гарантій місцевого самоврядування.
Загальні та спеціальні (правові) гарантії місцевого самоврядування. Заборона обмежувати права місцевого самоврядування.
Судовий захист прав та інтересів місцевого самоврядування.
Захист прав місцевого самоврядування в Конституційному Суді України.
Захист прав місцевого самоврядування в судах загальної юрисдикції.
Поняття та види відповідальності у муніципальному праві.
Підстави відповідальності та форми відповідальності у муніципальному праві.
15

Приложенные файлы

  • doc 18913322
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий