Pitannya do ispitu


Питання до іспиту з дисципліни «Програмування. Структурний підхід»
Екзаменаційний білет складається з трьох теоретичних питань та двох практичних завдань.
Базові типи даних (специфікатори типу, синтаксис описів, область значення типів).
Аналіз роботи з пам’яттю функції malloc та оператора new.
Перетворення типів за замовчуванням під час виконання операцій.
Директиви препроцесора.
Перелічити директиви препроцесора та вказівки компілятору. Пояснити їхній зміст.
Бінарні операції: мультиплікативні та адитивні. Ситуації переповнення, втрати значення, погодження типів.
Оголошення та визначення функцій. Особливості та приклади.
Явні і неявні перетворення типів.
Визначення функції. Загальний вигляд. Формальні та фактичні параметри.
Зв’язок параметрів з аргументами функцій.
Аргументи функції. Особливості зв’язку параметра з аргументом.
Аргументи та параметри функції. Різниця між зв’язком через змінні та зв’язком через значення. Приклади.
Функції управління буферізацією потоків.
Типи значень, що повертають функції. Особливості. Приклади.
Функції читання та запису високого рівня.
Функції читання та запису низького рівня.
Функції введення/виведення високого рівня.
Функції введення/виведення консольного термінала та порту.
Форматне введення.
Функції динамічного розподілу пам’яті високого рівня (синтаксис, призначення, повертальні (зворотні, поворотні) значення).
Оператори циклу з постумовами (синтаксис, семантика, приклади застосування).
Синтаксис та семантика перемикача. Приклади застосування.
Відкриття та закриття потоків на високому рівні.
Типи операцій присвоєння (синтаксис, семантика, приклади).
Різниця між класами пам’яті static і extern (що стосується області дії функції).
Оператор while (синтаксис, семантика). Написати за допомогою while конструкцію, що еквівалентна for.
Унарні операції. Перелічити, вказати особливості.
Локальні та глобальні змінні функції. Область дії імен. Приклади.
Функції управління буферізацією потоків.
Адресна арифметика.
Структури (дві синтаксичні форми об’яви, ініціалізація структурних змінних).
Управління буферізацією потоків, відповідні функції.
Засоби створення зв’язаних списків структур.
Буферізація роботи з файлами.
Способи представлення алгоритму.
Різниця між буферами та строками. Основні функції роботи зі строками.
Бітові поля.
Різниця структур та об’єднань з точки зору зберігання в пам’яті.
Порівняння typedef та define.
Багатовимірні масиви (дві синтаксичні форми об’яви, засіб зберігання в пам’яті; типи елементів масиву).
Операції над структурами.
Форматне виведення (синтаксис, опис полів спеціфікацій форматів).
Доступ до елементів об’єднання; типи елементів об’єднання.
Вказівники. Вказівники та аргументи функцій, вказівники на функції. Вказівники (спосіб зберігання в пам’яті, операції “&” та “*”).
Вказівники замість багатовимірних масивів.
Засіб typedef.
Управління помилками.
Структури з посиланням на себе.
Об’єднання (дві синтаксичні форми).
Різниця між “fopen та “open”.
Укладач:проф. ФТІ, д.т.н., проф. Н.М. Куссуль.

Приложенные файлы

  • docx 18913337
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий