Pitannya do ispitu z MK

проф. Холод О.М.
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
з навчальної дисципліни
«МАСОВІ КОМУНІКАЦІЇ»

Масові комунікації: визначення й умовності.
Масові комунікації, або мас-медіа, у житті суспільства.
Групи теоретичних платформ, що аналізують мас-медіа.
Рівні комунікації.
Критерії класифікації мас-медіа.
Друковані медіа.
Кіно (кінофільм) як мас-медіа.
Телебачення як вид мас-медіа.
Вид мас-медіа: радіомовлення.
Музика як мас-медіа.
Електронні (інтернет) мас-медіа.
Особливості медіатизації інформаційного простору
Моделі мас-медіа.
Типові риси сучасних італійських і американських мас-медіа.
Французька модель мас-медіа.
Двоступенева модель комунікації.
Модель “ко-орієнтації”.
Моделі мас-медіа в сучасній Україні.
Медіа і суспільство: масифікація.
Медіа і постмодерне суспільство.
Масовий характер кіберпростору.
Мережеві технології масифікації.
Класичні медіатеоріі: Гарольд Інніс.
Нові медіатеоріі: Маршалл По.
Критерії оцінки діяльності мас-медіа.
Мас-медіа і політичний стан суспільства.
Мас-медіа й ідеологія суспільства.
Рівень масової культури суспільства і мас-медіа.
Рівень освіти населення і мас-медіа.
Критерії аналізу організації масмедійної діяльності
Вплив фахового сектору на організацію медійної діяльності.
Зв’язок керівництва масмедійної діяльності з її організацією.
Технічний сектор як важливий фактор організації масмедійної діяльності.
Види інмутації масової комунікації
Інмутація масової комунікації, або власне інмутація
Інмутація технологічних і технічних факторів організації масмедійної діяльності
Критерії диференціації основних форм масмедійного виробництва.
Телевізійне кіновиробництво.
Радіовиробництво.
Інтернет-радіо.
Виробництво книжки.
Створення масового шоу (свята).
Поняття «аудиторія»: особливості тлумачення.
Ознаки і види аудиторії масмедіа.
Диференціація термінів «аудиторія» і «маси».
Вплив телебачення на трансформацію свідомості аудиторії (теорія симулякрів Ж. Бодрійяра).
Типи трансформації свідомості під впливом мас-медіа.
Телебачення як комунікація?
Впливу мас-медіа на аудиторію: синергетичні прогнози на майбутнє.
Мас-медіа як ізолятор аудиторії.
Мас-медіа як сцена (вплив телебачення та інтернет в теорії Ю. Габермаса).
Необмежена свобода слова для масмедіа як інмутація поведінки суспільства.

15

Приложенные файлы

  • doc 18913340
    Размер файла: 35 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий