Pitannya do ispitu Psikhokorektsiya

Питання до іспиту з курсу «Психокорекція»
Об’єкт та предмет психологічної корекції.
Специфіка психокорекції як галузі практичної психологічної допомоги.
Принципи психологічної корекції.
Види психологічної корекції.
Історія виникнення та розвитку психокорекції.
Поняття норми психічного розвитку.
Психодинамічний напрям в психокорекції.
Поведінковий напрям в психокорекції.
Когнітивний напрям в психокорекції.
Поняття індивідуальної психокорекції.
Завдання індивідуальної психокорекції.
Основні стадії індивідуальної психокорекції.
Поняття групової психокорекції.
Чинники психокорекційного процесу.
Задачі групової психокорекції.
Вимоги до психолога, що проводить психокорекцію.
Поняття про рапорт та підстройку.
Техніки прояснення інформації та техніки відображення.
Поняття групової динаміки.
Керівництво психокорекційною групою.
Види психокорекційних груп.
Рекомендації щодо збору інформації для психокоррекції.
Історія розвитку дитини як інформація для психокорекції.
Методи отримання інформаціїї для психокорекції.
Принципи складання психокорекційних програм.
Види психокорекційних програм.
Основні вимоги до складання психокорекційних програм.
Оцінка ефективності психокорекційних заходів.
Психотехнічні ігри як елементи психокорекційної програми.
Нормативи нормального розвитку дитини дошкільного віку.
Критерії оцінки відхилень в поведінці дитини.
Основні види порушень поведінки та їх корекція у дітей дошкільного віку.
Діагностика та корекція агресивності в дошкільному і молодшому шкільному віці.
Діагностика та корекція тривожності в дошкільному і молодшому шкільному віці.
Діагностика та корекція сором’язливості в дошкільному і молодшому шкільному віці.
Відставання в психічному розвитку в дошкільному віці.
Проблема психологічної готовності до шкільного навчання.
Методики раннього розвитку дитини.
Арт-терапія в психокорекційній роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.
Ігротерапія в психокорекційній роботі з дітьми дошкільного віку.
Компоненти психологічної готовності дитини до школи.
Методи збору інформації для психокорекції у дошкільників.
Принципи проведення бесіди та тестування при вступі до школи.
Корекційно-розвивальна робота при підготовці до школи.
Детермінація загальної неуспішності школярів.
Діагностика неуспішності в навчанні у молодших школярів.
Методи корекції неуспішності в навчанні у молодших школярів.
Соціально-педагогічна занедбаність в дитячому віці.
Профілактика та корекція соціально-педагогічної занедбаності в молодшому шкільному віці.
Діагностика, розвиток і корекція уваги в молодшому шкільному віці.
Діагностика, розвиток і корекція мислення в молодшому шкільному віці.
Діагностика, розвиток і корекція пам’яті в молодшому шкільному віці.
Діагностика, розвиток і корекція уяви в молодшому шкільному віці.
Розвиток і корекція мови в молодшому шкільному віці.
Корекція гіперактивності в молодшому шкільному віці.
Корекція самооцінки у дітей молодшого шкільного віку.
Напрями психокорекційної роботи з підлітками.
Методи корекції тривожності у підлітків.
Корекція агресивності в підлітковому віці.
Депресія в підлітковому віці та її корекція.
Поняття суіцидільної поведінки, її попередження в підлітковому віці.
Корекція акцентуацій характеру у підлітків.
Статеві девіації підлітків.
Діагностика та корекція пізнавальної сфери підлітка.
Особливості психокорекційної роботи з юнаками.
Проблеми спілкування в підлітковому та юнацькому віці, їх корекція.
Проблема професійного самовизначення юнака. Роль психолога.
Корекція реагування на стресові події в підлітковому та юнацькому віці.
Співвідношення понять «соціальна норма» та «девіантна поведінка».
Типи девіантної поведінки, їх причини та характеристика.
Профілактика та корекція девіантної поведінки дітей та підлітків.
Родина як об’єкт психокорекційного впливу.
Психологічні труднощі в сімейних стосунках.
Напрями психокорекційної роботи з родиною.
Типи виховання та психологічні проблеми дітей в залежності від типу виховання в родині.


Приложенные файлы

  • doc 18913353
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий