PITANNYa DO ISPITU

Питання на іспит з цивільного та сімейного права
Поняття зобов'язального права України та його система
Поняття зобов'язання, його характерні риси
Підстави виникнення та види цивільно-правових зобов'язань
Суб'єкти зобов'язання
Підстави припинення зобов'язань
Поняття та види забезпечення виконання зобов’язань
Неустойка. Форми та види неустойки
Порука. Форма та зміст договору поруки
Гарантія. Умови та правові наслідки порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією
Поняття завдатку та його форма. Відмежування завдатку від авансу
Застава та її види
Притримання
Поняття цивільно-правового договору, його значення
Класифікація цивільно-правових договорів
Умови договору та їх види
Укладення та форма договору
Зміна та розірвання договору
Поняття договору купівлі-продажу та його загальна характеристика
Поняття, елементи та зміст договору дарування. Види договору дарування
Поняття та істотні умови договору ренти. Відмежування ренти від суміжних договорів
Поняття, ознаки та зміст договору довічного утримання (догляду)
Поняття та загальна характеристика договору найму (оренди)
Зміст та припинення договору найму (оренди)
Поняття, істотні умови, форма та зміст договору лізингу. Види лізингу.
Поняття та ознаки договору позички. Елементи договору позички
Поняття договору найму (оренди) житла. Форма, істотні умови та сторони.
Поняття, ознаки та істотні умови договору підряду.
Види договору перевезення
Поняття, ознаки та зміст договору зберігання
Поняття, ознаки та зміст договору страхування. Сторони та істотні умови договору страхування
Поняття, ознаки та зміст договору доручення
Поняття, ознаки та зміст договору комісії
Поняття та ознаки договору управління майном
Поняття, сторони та предмет договору позики
Поняття та види кредиту
Договір банківського вкладу. Види банківських вкладів
Поняття, ознаки та зміст договору факторингу. Види договорів факторингу
Порядок укладення, сторони та форма договору факторингу
Поняття, ознаки та зміст договору комерційної концесії
Види договорів про розпорядження правами інтелектуальної власності
Поняття та особливості договору про спільну діяльність
Система недоговірних зобов’язань за законодавством України
Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу.
Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без доручення. Порядок компенсації здійсненних витрат
Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи
Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної або юридичної особи
Поняття зобов’язання, що виникає внаслідок набуття, збереження майна без достатньої правової підстави, його загальна характеристика
Поняття та загальна характеристика деліктних зобов’язань, їх співвідношення з договірними зобов’язаннями
Випадки відшкодування шкоди за правомірні дії. Крайня необхідність та необхідна оборона
Відповідальність юридичної або фізичної особи за шкоду завдану з вини її працівника
Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями державних та громадських організацій, їх службовими та посадовими особами
Відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування
Особливості відшкодування шкоди заподіяної джерелом підвищеної небезпеки
Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду
Відшкодування шкоди особі, яка потерпіла від злочину
Відповідальність за шкоду завдану малолітніми, неповнолітніми, особами, які цивільна дієздатність якої обмежена, відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними
Особливості відшкодування шкоди, завданої працівникові у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків.
Поняття та види спадкування. Склад спадщини
Спеціальні правила спадкування окремих видів майна, прав та обов’язків
Поняття та зміст заповіту. Особливі форми заповідальних розпоряджень
Обов’язкова частка у спадщині
Спільний заповіт
Форма заповіту
Загальні положення спадкування за законом. Черги спадкування за законом
Спадкування за правом представлення. Спадкова трансмісія
Прийняття спадщини та відмова від спадщини
Відумерлість спадщини
Поділ спадкового майна
Задоволення вимог кредиторів
Охорона спадкового майна
Поняття, ознаки та зміст спадкового договору
Поняття та ознаки шлюбу. Умови укладення шлюбу. Обставини, що перешкоджають укладенню шлюбу
Недійсність шлюбу. Види недійсного шлюбу
Право особистої приватної власності дружини, чоловіка
Право спільної сумісної власності подружжя
Шлюбний договір
Підстави припинення шлюбу. Розірвання шлюбу в органах РАЦС. Розірвання шлюбу за рішенням суду
Встановлення режиму окремого проживання подружжя
Порядок визначення походження дитини
Позбавлення батьківських прав
Майнові правовідносини батьків та дітей. Аліментні обов'язки батьків та дітей. Порядок сплати та стягнення аліментів
Поняття та порядок усиновлення. Правові наслідки усиновлення
13 LINK \l "_Toc149981858" 14Встановлення опіки, піклування та призначення опікуна15 та піклувальника над дітьми
Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування
Права та обов’язки опікунів та піклувальників над дітьми
13 LINK \l "_Toc149981860" 14Припинення опіки, піклування та звільнення опікуна15, піклувальника дитини від їх обов’язків
Поняття та ознаки договору про патронат над дітьми. Обов’язки патронатного вихователя
Поняття прийомної сім’ї, прийомних батьків та прийомних дітей. Створення прийомної сім’ї. Права та обов'язки прийомних батьків
Поняття та порядок створення дитячого будинку сімейного типу. Вимоги до батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу
Правовий статус вихованців дитячого будинку сімейного типу

Приложенные файлы

  • doc 18913354
    Размер файла: 45 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий