Pitannya do ispitu

Питання до іспиту з дисципліни «Теорія твору і тексту»
(2 курс заочного відділення)

Предмет і об’єкт теорії твору і тексту.
Текст і твір: співставлення понять.
Текст та його сприйняття. Типи фонових знань.
Функціональний та прагматичний аспекти вивчення тексту.
Різновиди інформації та функціонально-смислові типи мовлення.
Поняття художнього та нехудожнього тексту.
Поняття монологічного та діалогічного тексту.
Текст у тексті.
Цілісність і зв’язність як конструктивні ознаки тексту.
Одиниці тексту – висловлювання та міжфразова єдність.
Абзац як композиційно-стилістична одиниця тексту. Види абзацу. Функції абзацу.
Інформаційна насиченість текстів та засоби її підвищення.
Поняття напруженого і ненапруженого тексту.
Процеси компресії інформації в тексті.
Будова тексту. Композиція, фабула, сюжет.
Типи композиції тексту.
Фрагмент, заголовок, рубрикація у тексті як основні структури архітектоніки.
Заголовок. Заголовковий комплекс у тексті.
Роль законів логіки при створенні текстів.
Образ автора у творі.
Текст як функціонально-стильова категорія.

Рекомендована література:
Валгина Н.С. Теория текста. - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследова
·ния. - М., 1981.
Домашнев А. и др. Интерпретация художественного текста. М., 1983.
Золотова Г. А. Роль ремы в организации и типологии текста // Синтаксис текста. - М., 1979.
Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Лизанчук В. В., Кузнецова О. Д. Методи збирання і фіксації інформації в журналістиці: Навч. посіб. К., 1991.
Михайлин І. Л. Основи журналістики. Харків, 2000.
Накорякова К.М. Литературное редактирование. – М., 2004. – 432 с.
Різун В. В., Мамалига А. І., Феллер М. Д. Нариси про текст. Теоретичні питання комунікацій і тексту. К., 1998.
Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. К., 2002.
Серажим К. С. Текстологія: елементи тексту й апарат видання. К., 1998.
Сметанина С.И. Литературное редактирование для журналистов и специалистов по связям с общественностью. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2003. – 252 с.
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5&ђ Заголовок 7&ђ Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 18913359
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий