Pitannya do ekzamenu


Питання до екзамену1. Предмет інформатики. Теоретичний фундамент інформатики.
2. Інформатика й інформаційні технології. Роль інформатики у сучасному суспільстві.
3. Прикладні задачі інформатики. Економічна інформація та економічна інформатика.
4. Інформаційна система: структура, склад та компоненти системи.
5. Історія розвитку, класифікація та покоління обчислювальної техніки.
6. Задачі економічної інформатики на сучасному етапі.
7. Основні напрямки розвитку технічних та програмних засобів обробки інформації.
8. Призначення, структура і класифікація технічних засобів інформаційних систем.
9. Особливості структури, конструкції персональних комп'ютерів. Вибір конфігурації персональних комп'ютерів.
10. Класифікація програмного забезпечення. Еволюція розвитку програмногозабезпечення та інструментальних засобів програмування, їх порівняльнахарактеристика.
11. Призначення та функції операційних системи. Історія розвитку операційних систем.
12. Характеристика операційної системи Windows XP. Встановлення Windows XP.
13. Файлова система. Інтерфейс користувача Windows XP. Налагодження інтерфейсу.
14. Властивості об'єктів Windows XP. Основні прийоми роботи в середовищі Windows XP: запуск програм, керування папками, файлами та ярликами. Робота з дисками.
15. Програма "Проводник". Пошук файлів, папок, комп'ютерів у середовищі операційної системи WindowsXP.
16. Прикладні програми Windows XP. Панель управління.
17. Встановлення обладнання. Встановлення та оновлення драйверів. Встановлення принтера, модему, сканера та ін.
18. Встановлення та знищення програм у середовищі операційної системиWindows XP. Оновлення програм.
19. Встановлення та знищення компонентівWindows XP.
20. Адміністрування Windows XP. Робота в локальній мережі.
21. Управління задачами та процесами. Службові програми.
22. Комп'ютерні віруси та антивірусні програми. Робота з антивірусними програмами в середовищі Windows XP.
23. Характеристика операційної оболонки Total Commander і її практичне використання.
24. Архівація даних. Робота з програмами - архіваторами Win Zip, Win Rar та ін.
25. Характеристика програми Microsoft Word. Склад та призначення елементів вікна. Огляд меню.
26. Створення, збереження, пошук і завантаження текстових документів. Перевірка правопису, використання тезаурусу.
27. Вставлення і редагування тексту, спеціальних знаків. Операції з абзацами та фрагментами тексту.
28. Створення та використання авто тексту. Форматування тексту, абзаців. Встановлення параметрів сторінки(oрієнтація, поля, верхній і нижній колонтитули, нумерація сторінок)
29. Робота з кількома документами одночасно. Робота з великими документами
30. Таблиці: створення, оброблення, форматування, сортування, обчислення елементами «Формула» у Microsoft Word.
31. Редактор формул Microsoft Equation: запуск, створення та редагування формул у Microsoft Word.
32. Робота з графікою. Створення, вставлення ілюстрацій, створення об'єктів WordArt та ін. у Microsoft Word.
33. Поняття та класифікація комп’ютерних презентацій. Види та типи презентацій.
34. Створення мультимедійних презентацій засобами MS Power Point.
35. Визначення, призначення, класифікація комп’ютерних мереж.
36. Архітектура й принцип роботи комп’ютерної мережі. Поняття протоколу.
37. Семирівнева еталонна модель узагальненого мережевого протоколу.
38. Передання повідомлень у мережі: формування блоку, фрагмента, пакета та кадру. Модель «клієнт-сервер».
39. Апаратні і програмні засоби Internet.
40. Протоколи TCP/IP. Послуги Internet.
41. Доступ користувачів до мережі Internet, система адресації у мережі Internet.
42. Робота з браузером Microsoft Internet Explorer. Перегляд документів у World Wide Web (WWW).
43. Визначення: гіпертекст, гіпермедіа, WebcTopiHKa (HTML-документи).
44. Операції з файлами: завантаження, пряме відкриття та робота з файлами. Пошук даних у мережі.
45. Система електронної пошти. Ведення електронної кореспонденції: створення, відправлення повідомлень і відповідей на листи, пошук і накопичення адрес. Адресні книги. Приєднання файла до повідомлення.
46. Настроювання програми. Використання адресної книги, списків розсилки.
47. Основні поняття мови HTML. Основні правила дизайну при оформленні HTML-документа.
48. Класифікація загроз безпеці та вразливостей інформації в комп’ютерних системах. Етичні та правові основи захисту інформації.
49. Інтелектуальна власність, авторське право та комерційна таємниця.
50. Стандарти інформаційної безпеки.
51. Загрози, що походять з Internet. Правила безпечної роботи в Internet.

Приложенные файлы

  • docx 18913370
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий