PITANNYa DO ISPITU

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
Педагогічна психологія як галузь психологічної науки.
Завдання та принципи педагогічної психології.
Місце педагогічної психології в системі наукового знання, її зв'язок із загальною та педагогічною, диференційною, соціальною психологією, психологією праці, віковою фізіологією, педагогікою тощо.
Основні методологічні принципи психологічного дослідження. Вимоги до методів дослідження.
Організаційні методи дослідження (лонгітюд, «поперечний зріз», комплексний метод).
Емпіричні методи (спостереження, експеримент, «близнюковий метод»).
К.Д. Ушинський як родоначальник вікової та педагогічної психології.
Біогенетичний напрямок у психології.
Соціогенетичний напрямок у психології.
Когнітивно-генетична теорія Ж. Піаже.
Культурно-історична теорія розвитку вищих психічних функцій (Л.С. Виготський).
Ознаки психічного розвитку. Чинники психічного розвитку.
Соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, новоутворення як показники вікового розвитку.
Провідна роль навчання в психічному розвитку дитини. Зона актуального і зона найближчого розвитку (Л.С. Виготський).
Психологія дітей шестирічного віку. Методи навчання шестирічних дітей.
Психологічна готовність до вступу в школу (інтелектуальна, особистісна, соціально-психологічна, вольова).
Психологічні особливості навчальної діяльності обдарованих дітей.
Теорія поетапного формування розумових дій (П.Я. Гальперін).
Теорія навчання Л.С. Виготського.
Теорія навчання В.В. Давидова.
Теорія навчання Д.Б. Ельконіна.
Психологічні механізми формування особистості.
Проблема управління вихованням.
Показники і критерії вихованості, їх психологічна природа.
Виховне значення різних форм спілкування.
Виховний вплив колективу на особистість.
Характеристика сімейного виховання.
Виховання в дошкільному і молодшому шкільному віці.
Виховання підлітків і юнаків.
Самовиховання, його завдання та структура.
Основні етапи та методи самовиховання.
Особливості формування правильної самооцінки та потреби в досягненні успіхів.
Моральне виховання дітей.
Організація індивідуальної роботи з педагогічно запущеними дітьми.
Поняття научіння, навчання, учіння.
Рівні та типи научіння.
Особливості научіння в різні вікові періоди.
Психологічні основи теорій навчання.
Аналіз основних типів навчання.
Загальна характеристика видів навчання.
Механізми та зміст навчання.
Формування знань, умінь і навичок.
Психологічна структура учбової діяльності.
Формування мотивації учбової діяльності.
Психологічні основи індивідуалізації та диференціації навчання.
Чинники ефективності навчання.
Педагогічні здібності вчителя.
Структурні компоненти педагогічної діяльності.
Стилі педагогічної діяльності, їх характеристики.
Керівництво дитячими групами і колективом.
Навчання дітей умінням і навичкам спілкування.
Соціально-психологічні основи організації групової діяльності дітей.
Стилі керівництва педагогічним колективом.
Організація і стимулювання роботи членів педагогічного колективу.
Попередження і усунення конфліктів в роботі педагогічного колективу.
Сутність педагогічного спілкування, його функції.
Конфліктогенні педагогічні ситуації. Особливості педагогічних конфліктів.
Ефективність та культура педагогічного спілкування.
Психологічні особливості педагогічної саморегуляції.
60. Формування позитивного ставлення школярів до навчання.

15

Приложенные файлы

  • doc 18913375
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий