Pitannya do ispitu z kursu

Питання до іспиту з курсу «Менеджмент персоналу»
Організація та Зацікавлені групи.
Інституційні аспекти управління персоналом.
Завдання та функції управління персоналом.
Склад і структура персоналу.
Організаційна структура управління персоналом.
Сутність та ієрархія правових норм у регулюванні трудових відносин.
Нормативно-методичне забезпечення системи управління персоналом.
Характеристика та механізм трудових відносин на рівні організації.
Сутність, призначення та види трудових договорів.
Недоліки та проблеми укладання трудових договорів.
Колективні трудові договори та угоди.
Умови і процедура розірвання трудових відносин.
Основні вимоги організації діловодства кадрових служб. Документаційне забезпечення управління персоналом.
Організація обліку і звітності по персоналу.
Колективна взаємодія в управління персоналом. Сутність і види колективів (груп).
Характеристика різних моделей поведінки індивіда в групі.
Специфіка роботи менеджера з неформальними групами; умови ефективності такої роботи.
Чинники, що впливають на ефективність роботи групи.
Етапи розвитку колективу. Оцінка колективної взаємодії, соціоматриця.
Персонал в системі стратегічного управління організацією.
Стратегія управління персоналом організації: сутність, види, характерні риси,
Сутність та завдання політики управління персоналом (кадрової політики).
Типи політики управління персоналом та їх характеристика.
Національно-культурні особливості політики управління персоналом.
Фактори, що впливають на специфіку політики управління персоналом.
Оцінка ефективності кадрової політики організації.
Взаємозв’язок кадрової політики та стратегії управління персоналом.
Сутність, цілі та завдання кадрового планування.
Методи визначення потреб в персоналі.
Планування витрат на персонал та фактори, що їх визначають.
Сутність, мета та етапи наймання персоналу.
Вербування (набір) персоналу.
Призначення та методи відбору персоналу, їх порівняльна характеристика.
Сутність та види адаптації персоналу.
Суть та призначення професійного розвитку персоналу.
Концепції навчання персоналу, їх переваги та недоліки.
Методи і форми професійної підготовки персоналу.
Напрямки мінімізації ризику інвестицій в професійну підготовку персоналу.
Характеристика кар’єри як об’єкту управління персоналом.
Фактори розвитку кар’єри в організаціях.
Етапи ділової кар’єри.
Процес управління діловою кар’єрою.
Управління кадровим резервом.
Організація і способи звільнення працівників.
Управління плинністю кадрів в організації.
Гнучкі режими праці.
Поняття та організація атестації персоналу.
Суть, завдання і процес оцінки персоналу.
Суть і функції оплати праці. Форми та системи оплати праці.
Управління мотивацією персоналу. Партисипативне управління.
Суть, різновиди та причини конфліктів.
Стратегії та методи управління конфліктами.
Стрес у трудовій діяльності.
Трудова дисципліна та фактори , що її визначають.
Механізми та методи управління трудовою дисципліною.


Шрифт абзацу за промовчаннямЗвичайна таблиця Немає списку13Основной текст (2)_$Основной текст (2) + Малые прописныеОсновной текст (2) + Не курсив

Приложенные файлы

  • doc 18913412
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий