Pitannya na ispit 2013-1

Державна пенітенціарна служба україни
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ


цикл педагогіки та психологіїПенітенціарна психологія

П И Т А Н Н Я
для підготовки курсантів ІІІ - го курсу
до семестрового екзамену з
«Пенітенціарної психології»


Підготував: старший викладач
циклу педагогіки та психології
к. психол. наук, доцент,
капітан внутрішньої служби
Мірошниченко О.М.

Чернігів – 2013

Питання на іспит з курсу «Пенітенціарна психологія»:
Загальне поняття про пенітенціарну психологію як науку. Предмет та завдання пенітенціарної психології.
Характеристика принципів та методів пенітенціарної психології.
Зв'язок пенітенціарної психології з іншими науками. Сучасне розуміння психіки людини.
Будова нервової системи людини.
Характеристика функцій нервової системи людини. Асиметрія головного мозку.
Поняття сигнальної системи людини. Перша та друга сигнальні системи та їх характеристика.
Основні закономірності вищої нервової діяльності людини та їх врахування в соціально-виховній роботі із засудженими.
Центральна нервова система, її будова та функції – головний та спинний мозок.
Принципи діяльності периферійної та вегетативної нервової системи. Роль рецепторів у житті людини.
Принцип роботи рефлекторної дуги та особливості формування динамічного стереотипу злочинця.
Поняття про темперамент та характеристика його типів. Особливості врахування темпераменту засудженого під час проведення індивідуальної роботи.
Класифікація характеру за змістом, повнотою та силою. Методи вивчення характеру
Негативні риси характеру. Психологічні методи, що дозволяють впливати на зміну негативних рис характеру засудженого.
Характеристика пам’яті, особливості її розвитку у засуджених.
Особливості когнітивних процесів у засуджених.
Уява та її особливості у засуджених.
Мислення та особливості його розвитку у засуджених.
Характеристика видів та рівнів здібностей. Психологічні умови формування та розвитку здібностей у засуджених.
Спрямованість особистості та її структура. Особливості спрямованості засуджених.
Поняття почуттів та емоцій. Особливості їх прояву у засуджених.
Вольова дія та її структура. Особливості прояву вольових якостей засуджених.
Мотиви та їх види. Особливості мотивів поведінки засуджених.
Психодіагностика в діяльності пенітенціарного психолога.
Види методик психологічної діагностики.
Особливості психодіагностичної роботи з новоприбулими засудженими.
Збір інформації та визначення індивідуальних психологічних особливостей особистості засудженого.
Особливості взаємодії із засудженим з використанням методів опитування: інтерв’ювання, бесіди, анкетування.
Кримінально-правова класифікація засуджених та їх характеристика.
Класифікація засуджених за соціально(психологічною характеристикою та її врахування у виховній роботі.
Психологічні особливості засуджених, обумовлені їх віком та статтю.
Психологічні особливості засуджених підліткового віку та їх врахування у виховній роботі з даною категорією.
Психологічна характеристика засуджених юнацького та молодіжного віку та особливості організації виховної роботи з ними.
Психологічні особливості засуджених зрілого віку.
Психологічні особливості засуджених, які страждають на алкоголізм. Зміст роботи з даною категорією засуджених.
Психологічні особливості засуджених, які страждають на наркоманію. Зміст роботи з даною категорією засуджених.
Характеристика осіб схильних до суїциду. Особливості роботи із засудженими схильними до суїциду.
Головні психолого-педагогічні вимоги щодо проведення індивідуальної бесіди з засудженим.
Особливості застосування вербальних та психомімічних прийомів встановлення психологічного контакту в процесі проведення індивідуальної бесіди. Техніки проведення індивідуальних бесід.
Поняття групи “ризику”. Особливості психологічної роботи із засудженими, які відносяться до групи “ризику”.
Сутність метода соціометрії та особливості його застосування в роботі із засудженими.
Кримінальні традиції як фактор впливу на формування протиправної поведінки засудженого. Заходи боротьби з кримінальними традиціями в умовах УВП.
Морально-психологічна атмосфера в колективі співробітників установ виконання покарань. Фактори, що впливають на професійну деформацію співробітників УВП.
Шляхи профілактики та подолання професійної деформації пенітенціарного персоналу.
Робота начальника відділення СПС щодо профілактики конфліктів в середовищі засуджених.
Види психологічної роботи, що запобігають формуванню малих неформальних груп з негативною спрямованістю в установах виконання покарань.
Види та зміст психологічної підготовки засуджених до життя на волі.
Стрес і фрустрація як типи прояву психічно напруженої ситуації.
Головні завдання , зміст та функції діяльності психологічної служби УВП.
Поняття режиму в установах виконання покарань та його психологічна сутність. Характеристика груп засуджених за їх відношенням до режиму утримання.
Характеристика виховної та каральної функції режиму в установах виконання покарань.
Поняття конфлікту та конфліктної ситуації. Стадії розвитку конфліктної ситуації.
Професійні принципи діяльності пенітенціарного психолога. Права та обов’язки психолога УВП.
Поняття та особливості групової думки, настрою в середовищі засуджених. Стратифікація середовища засуджених.
Поняття психологічного бар'єру та причини виникнення бар'єрів під час встановлення психологічного контакту із засудженим. Види психологічних бар'єрів та їх характеристика.
Поняття лідерства в неформальних групах. Робота начальника відділення СПС із негативно спрямованими лідерами.
Психологічна сутність методу узагальнення незалежних характеристик засудженого та особливості його застосування в умовах УВП.
Психологічні особливості праці засуджених. Характеристика мотивів відмовлення засуджених від праці.
Поняття екстремальної ситуації. Психологічна підготовка щодо дій пенітенціарного персоналу в психічно напружених та екстремальних ситуаціях.
Поняття малої неформальної групи, її ознаки та особливості. Класифікація та структура малих неформальних груп засуджених в УВП.
Типи конфліктів у середовищі засуджених та психологічні аспекти їх профілактики та розв'язання.Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 18913425
    Размер файла: 40 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий