Pitannya do zaliku

ТІ ПИТАННЯ, ЩО ВИДІЛЕНІ ЖИРНИМ ШРИФТОМ – ДНІПРЕНКО В. І. – ВИКРЕСЛИВ ЗІ СПИСКУ!!!!!

Питання до заліку

Законодавство України у сфері стандартизації.
Мета, принципи та основні завдання стандартизації.
Еволюція світової стандартизації.
Державна політика в Україні у сфері стандартизації.
Об’єкти стандартизації.
Суб»єкти стандартизації.
Категорії нормативних документів та їх позначення.
Види стандартів.
Основні терміни і визначення в галузі стандартизації.
Принципи стандартизації.
Методи стандартизації.
Форми стандартизації.
Еволюція національної системи стандартизації в Україні.
Основні вимоги національної системи стандартизації в Україні.
Діяльність Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарту України) у сфері стандартизації.
Діяльність технічних комітетів з стандартизації.
Діяльність органів галузевих служб стандартизації.
Організація робіт зі стандартизації.
Правила розроблення та приймання нормативних документів.
Порядок застосування стандартів.
Інформаційне забезпечення та право власності на стандарти.
Фінансування робіт у стандартизації.
Діяльність міжнародних та регіональних організацій зі стандартизації.
Діяльність Міжнародної організації зі стандартизації (ISO).
Комплекс стандартів національної стандартизації України.
Структура та зміст ДСТУ 1.0-2003 Національна стандартизація. Основні положення.
Структура та зміст ДСТУ 1.2-2003 Правила розробки національних нормативних документів.
Структура та зміст ДСТУ 1.5:2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.
Структура та зміст ДСТУ 1.6:2004 Правила реєстрації нормативних документів.
Структура та зміст ДСТУ 1.7-2001 Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів.
Структура та зміст ДСТУ 1.10:2005 Правила розроблення, побудови, викладання, оформлення, ведення національних класифікаторів.
Структура та зміст ДСТУ 1.11:2004 Правила експертизи проектів національних нормативних документів.
Структура та зміст ДСТУ 1.12:2004 Правила ведення справ нормативних документів.
Етапи розроблення нормативного документа.
Зміст і виклад технічного завдання на розроблення нормативного документа.
Зміст і виклад пояснювальної записки до проекту нормативного документа.
Загальна характеристика структури стандарту.
Система класифікації та кодування інформації.
Національні стандарти України з уніфікації бібліографічного запису і бібліографічного опису та скорочення слів і словосполук.
Національні стандарти стосовно консервації документів та книжкових пам»яток.
Ідентифікація документів на основі застосування Міжнародної стандартної нумерації книг (ISBN) і серіальних видань (ISSN).
Національні стандарти з видавничої справи.
Національні стандарти з аналітико-синтетичної обробки науково-технічної інформації.
Структура та зміст термінологічних стандартів з інформації та документації.
Структура та зміст національних стандартів стосовно систематизації, предметизації та індексування документів.
Національні стандарти України з кодування інформації.
Термінологічні стандарти з видавничої справи.
Стандарти організацій України з видавничої справи.
Вихідні відомості в книжковому виданні.
Вихідні відомості в періодичних і продовжуваних виданнях.
Вихідні відомості в нотному виданні.
Випускні дані в книжковому виданні.
Структура та зміст ГОСТ 7.5-88 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Журналы, сборники, информационные издания. Элементы издательского оформления.
Структура та зміст ГОСТ 7.57-89 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Издательские и книготорговые библиографические указатели. Общие требования.
Структура та зміст ГОСТ 7.61-90 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Государственные библиографические указатели. Общие требования.
Структура та зміст ГОСТ 7.78-99 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Вспомогательные указатели. Общие требования.
Структура та зміст ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення .
Структура та зміст ДСТУ 2395-2000 Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика.
Структура та зміст ДСТУ 2398-94 Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення.
Структура та зміст ДСТУ 3003:2006 Технологія поліграфічних процесів. Терміни та визначення.
Структура та зміст ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.
Структура та зміст ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення.
Структура та зміст ДСТУ 3018-95 Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення.
Структура та зміст ДСТУ 3772-98 Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги.
Структура та зміст ДСТУ 3814-98 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг.
Структура та зміст ДСТУ 3939-99 Матеріали й устаткування. Терміни та визначення.
Структура та зміст ДСТУ 4419:2005 Інформація і документація. Документи аудіовізуальні: Терміни та визначення понять.
Структура та зміст ДСТУ 4515:2006 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація серіальних видань.
Структура та зміст ДСТУ 4489: 2004 Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів.
Структура та зміст ДСТУ 4826:2007 Інформація та документація. Видання інформаційні. Загальні вимоги.
Структура та зміст ДСТУ 4861:2007 Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості.
Структура та зміст ДСТУ 5034:2008 Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність: Терміни та визначення понять.
Структура та зміст ДСТУ 6096:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування.
Структура та зміст ДСТУ 7152:2010 Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках.
Структура та зміст ДСТУ 7157:2010 Інформація та документація. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості. – Чинний 2010.07.01. - К.: Держспоживстандарт України, 2010.
Структура та зміст ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.
Структура та зміст ДСТУ ГОСТ 7.9: 2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Реферат і анотація. Загальні вимоги.
Структура та зміст ДСТУ ГОСТ 7.22:2004 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Промислові каталоги. Загальні вимоги.
Структура та зміст ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Консервація документів. Загальні вимоги.
Структура та зміст ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації.
Структура та зміст ДСТУ ГОСТ 7.66:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Індексування документів. Загальні вимоги до координатного індексування.
Структура та зміст ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної і видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання.
Структура та зміст ДСТУ ГОСТ 7.84:2008 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Видання. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення.
Структура та зміст ДСТУ ГОСТ 7.87:2008 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Книжкові пам’ятки. Загальні вимоги.
Структура та зміст ДСТУ ISO 5127:2007 Інформація і документація. Словник термінів.
Структура та зміст СОУ 22.2-02477019-01: 2004 Картки образотворчі немарковані. Технічні умови.
Структура та зміст СОУ 22.2-02477019-02: 2005 Видання аркушеві. Технічні умови.
Структура та зміст СОУ 22.2-02477019-03: 2005 Газети. Технічні вимоги.
Структура та зміст СОУ 22.2-02477019-06: 2006 Журнали. Технічні умови.
Структура та зміст СОУ 22.2-02477019-07: 2007 Поліграфія. Підручники і навчальні посібники для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Загальні технічні умови.
Структура та зміст СОУ 22.2-02477019-09: 2007 Видання. Видавниче оформлення і поліграфічне виконання. Показники якості.
Структура та зміст СОУ 22.2-02477019-11: 2008 Поліграфія. Видання для дітей. Загальні технічні вимоги.
Структура та зміст СОУ 22.2-02477019-14: 2009 Видання книжкові. Технічні умови.


Приложенные файлы

  • doc 18913426
    Размер файла: 48 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий