Pitannya do ekzamenu

Питання до екзамену
з дисципліни
« КТ та програмування »
для студентів
2 курсу
Компютерні програми і мови програмування. Етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера.
Алгоритм, визначення і основні властивості алгоритмів. Форми подання алгоритмів. Основні алгоритмічні конструкції.
Мова програмування Delphi та середовище розробки Turbo Delphi 2006. Створення, виконання та збереження проекту. Редагування проекту.
Розміщення елементів керування на формі Події та їх обробники. Створення процедур – обробників подій. Введення та виведення даних під час виконання проекту.
Константи. Змінні та їх властивості. Правила запису математичних виразів.
Розгалудження в Delphi. Вкладені розгалуження. Перемикачі і прапорці.
Команда циклу з лічильником у Delphi. Команди циклу з передумовою та циклу з післяумовою.
Підпрограми. Процедури користувача в Delphi. Функції користувача в Delphi. Стандартні процедури і функції.
Одновимірний масив даних. Поняття одновимірного масиву Введення та виведення значень елементів масиву. Задачі обробки одновимірних масивів.
Основи роботи в середовищі Windows XP. Інтерфейс користувача: Пуск, Панель задач, Робочий стіл.
Принципи роботи з файлами, папками і дисками:створення, перейменування, переміщення, видалення і відновлення видалених об’єктів. Виділення групи.
Вивід на друк. Відтворення звукового файла. Відправка файла по електронній пошті. Компресія даних.
Створення, перенесення і використання папки Портфель.
Синхронізація файлів.
Робота з дисками. Визначення вільного місця на диску. Очистка, дефрагментація, перевірка дисків.
Копіювання, форматування дискет та дисків.
Читання і запис компакт-дисків.
Проводник. Навігація по файловій системі. Настройка режимів відображення файлів і папок. Настройка інтерфейсу Проводника.
Пошук файлів і папок, комп’ютерів і людей.
Налаштування інтерфейсу Windows XP.
Настройка дати і часу, регіональних параметрів.
Екранні заставки. Керування живленням.
Аудіосистема Windows. Шрифти.
Отримання відомостей про систему.
Установка і настройка обладнання. Диспетчер пристроїв.
Установка і настройка принтера.
Настройка миші, клавіатури.
Установка і видалення програм. Зміна складу компонентів Windows.
Адміністрування Windows XP. Керування задачами і процесами.
Робота з обліковими записами користувачів.
Аварійне відновлення системи.
Архіватори. Архівація даних. SFX і багатотомні архіви
Типи вірусів. Антивірусні програми. Перевірка даних.
Текстові процесори, їх можливості та призначення. Огляд текстових процесорів.
Створення, збереження, відкриття та друк текстових документів. Робота з шаблонами документів.
Операції з фрагментами тексу: виділення,копіювання, переміщення, вставка, видалення.
Форматування шрифту, абзаців, сторінок.
Використання спеціальних символів. Вставка номерів сторінок, дат і приміток.
Створення і використання автотексту і автозаміни.
Колонки тексту, автоматична розстановка переносів.
Оформлення сторінки фігурними границями.
Створення змісту. Переміщення по документу за допомогою змісту.
Створення і форматування списків.
Використання стилів. Створення стилів користувача.
Вставка математичних формул Microsoft Equation.
Робота з графікою. Вставка малюнків із колекції, файлів, автофігур, діаграм, об(єктів WordArt в документ. Зміна розмірів, поворот, співвідношень між елементами фігур.
Групування і розгрупування графічних об’єктів.
Зміна порядку накладення графічних об’єктів.
Додавання до графічного об’єкту тексту.
Використання кольору, заливка і ефектів. Заливка і абриси. Додавання тіней та об’ємності.
Таблиці в МS Word. Створення, видалення таблиць. Перетворення тексту в таблицю і навпаки.
Зміна орієнтації і вирівнювання тексту в клітинці.
Об'єднання і розбиття клітинок.
Вставка, переміщення і видалення колонок і рядків.
Сортування даних в таблицях.
Створення форм та бланків засобами МS Word.
Табличні процесори, їх можливості та призначення.Огляд табличних процесорів.
Створення, збереження, відкриття та друк документів. Робота з шаблонами.
Примітка до клітинок.
Заховування і показ колонок та рядків.
Стилі електронних таблиць. Використання та створення стилю.
Використання функції Автоформат.
Робота з діапазонами клітинок. Заповнення діапазонів: автозаповнення, арифметична і геометрична прогресія.
Копіювання, вставка, переміщення і впровадження діапазонів.
Вставка і видалення колонок, клітинок, рядків.
Іменування діапазонів. Тривимірні діапазони.
Формули і функції. Введення формул, автосумування.
Копіювання і переміщення формул.
Відносні, абсолютні і змішані посилання, використання в формулах імен діапазонів.
Використання функцій. Майстер функцій.
Створення структури списка.
Форми даних, редагування записів у формі; додавання і видалення, пошук записів за допомогою форми.
Сортування списка. Вибір даних за допомогою автофільтра.
Створення та додаткова настройка діаграми.
Засоби створення електронного документообігу. Сканери. Сканування, сегментація і розпізнавання документів у Fine Reader.
Автоматичний переклад документів. Огляд перекладачів. Програма Prоmt. Програма PlayRuta.
Основи мережних технологій. Комп(ютерна мережа Інтернет. Адресація в мережі.
Сервісні мережі Інтернет:WWW, FTP, пошук інформації, електронна пошта, групи новин,інтерактивне спілкування, форум, чат, Internet-торгівля,Internet-банкінг, розваги.
Електронна пошта. Електронні адреси.
Поштові сервери. Реєстрація поштової скриньки. Огляд поштових програм.
Настройка програми Outlook Express для роботи з електронною поштою.
Створення, відправка, отримання електронних повідомлень. Відповідь автору. Створення, читання повідомлень з вкладеними файлами.
Ms Excel. Робота з листами книги. Захист листів та діапазонів.
Системні та персональні папки Windows XP.
Заховування вмісту системних папок і дисків.
Робота з ярликами.
Стандартні прикладні програми Windows XP : блокнот, калькулятор
Службові додатки Windows XP: буфер обміну, відомості про систему, таблиця символів
Режими МS Word.
Пошук інформації в Інтернет. Популярні Інтернет – ресурси.

15

Приложенные файлы

  • doc 18913436
    Размер файла: 46 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий