pitannya do ispitu-MS 1 (2)


ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ТА УМІНЬ,
якими повинен оволодіти студент впродовж вивчення дисципліни «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ»:
визначати місце людини в природі;
застосовувати площини та вісі для опису анатомічних об’єктів;
визначати та демонструвати відділи скелета; осьову і додаткові частини скелета; порожнини тіла людини;
описувати будову кісток різних відділів скелета, типи з’єднань кісток;
промацувати анатомічні утвори, виступи кісток;
демонструвати на скелеті і на живій людині рухи, які можна здійснити в тому чи іншому суглобі;
відрізняти кістки правої та лівої кінцівок;
визначати статеві та вікові відмінності черепа;
визначати статеві та вікові відмінності тазу;
визначати за місцем розташування групи м’язів, промацувати поверхневі м’язи;
визначати топографію ліктьової та пахвової ямок;
визначати топографію підколінної ямки;
визначати загальний план будови трубчастих та паренхіматозних органів;
визначати відділи та топографію органів дихання, їх проекцію на скелет;
визначати межі легень та плеври;
розрізняти зуби постійного прикусу за формою коронки;
знаходити на муляжах та вологих препаратах відділи шлунка, печінки, підшлункової залози;
відрізняти на муляжах та вологих препаратах тонку кишку від товстої;
промацувати привушну слинну залозу;
промацувати передній край печінки;
визначати проекцію нирок на задню черевну стінку;
визначати на муляжах та вологих препаратах основні структурні утворення нирок, сечового міхура;
визначати на таблицях та муляжах зовнішні та внутрішні чоловічі та жіночі статеві органи;
на таблицях, атласах, препаратах, муляжах визначати розташування, особливості будови серця та основних судин;
визначати межі серця на скелеті;
визначати місця вислуховування клапанів серця на скелеті;
знаходити ділянки для дослідження пульсу;
визначати топографію магістральних судин тіла, їх розгалуження та притоки;
знаходити серединну ліктьову вену;
знаходити і промацувати реґіонарні лімфатичні вузли;
визначати і демонструвати відділи та шлуночки головного мозку;
визначати оболонки та міжоболонкові простори головного та спинного мозку;
визначати ділянки іннервації спинномозкових нервів;
визначати ділянки іннервації черепномозкових нервів;
визначати місце виходу черепномозкових нервів з мозку, отворів черепа;
визначати на таблицях та муляжах основні морфологічні структури органів чуття.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ»
1. Предмет анатомії. Методи дослідження в анатомії. Вісі та площини, ділянки тіла.
2. Типи конституції тіла людини.
3. Клітина: будова, основні властивості.
4. Поняття про тканини, основні види тканин.
5. Епітеліальна тканина: особливості будови, розташування в організмі.
6. Сполучна тканина: особливості будови, види, розташування в організмі, значення.
7. М’язова тканина: особливості будови, види, розташування в організмі, значення.
8. Нервова тканина: особливості будови, види, розташування в організмі, значення.
9. Загальний план будови органа. Системи органів та їх функції.
10. Скелет: визначення, функції, структурно-функціональна одиниця скелета – кістка. Кістка як орган, її хімічний склад, окістя, види кісток.
11. З’єднання кісток, види. Будова суглоба, допоміжний апарат суглоба. Класифікація суглобів, види рухів у суглобах.
12. Скелет голови (череп): відділи та кістки, що їх утворюють, особливості будови кісток черепа. З’єднання кісток черепа. Вікові особливості черепа.
13. Скелет тулуба. Хребетний стовп, відділи. Особливості будови хребців, з’єднання хребців. Хребетний стовп в цілому: фізіологічні вигини хребта, їх формування, значення.
14. Будова груднини, ребра, види ребер, з’єднання ребер з грудниною та хребтом. Грудна клітка в цілому, форми грудної клітки.
15. Скелет верхньої кінцівки: скелет плечового пояса та вільної верхньої кінцівки, сполучення кісток.
16. Скелет нижньої кінцівки: скелет тазового пояса, таз в цілому, статеві відмінності тазу.
17. Скелет вільної нижньої кінцівки: відділи, сполучення кісток.
18. Скелетні м’язи, розташування, значення, м’язові групи. Будова м’яза як органа. Допоміжний апарат м’язів.
19. М’язи голови: мімічні та жувальні.
20. М’язи шиї, класифікація.
21. М’язи спини, грудей, їх функції. Діафрагма, функції.
22. М’язи живота, їх функції. Біла лінія живота.
23. М’язи верхньої кінцівки: м’язи плечового пояса, м’язи вільної верхньої кінцівки.
24. М’язи нижньої кінцівки: м’язи тазу, м’язи вільної нижньої кінцівки.
25. Травна система, структури травної системи, травний канал, великі травні залози, принцип будови стінки травного каналу.
26. Ротова порожнина, будова. Органи ротової порожнини.
27. Глотка, розташування, стінки, відділи.
28. Стравохід, розташування, відділи, будова стінки.
29. Шлунок, розташування, форми, відділи, будова стінки. Залози шлунка.
30. Тонка кишка, розташування, відділи, будова стінки, особливості будови тонкої кишки.
31. Товста кишка, розташування, відділи, особливості будови.
32. Великі слинні залози, будова, місця відкриття вивідних проток.
33. Підшлункова залоза, розташування, відділи.
34. Печінка, розташування, будова (зовнішня, внутрішня).
35. Жовчний міхур, розташування, будова стінки, функції. Жовчні протоки.
36. Дихальна система, органи дихальної системи. Ніс, будова, приносові пазухи, функції носа.
37. Гортань, топографія, будова, функції.
38. Трахея, топографія, будова, функції. Бронхи: види бронхів, відмінності бронхів, бронхіальне дерево.
39. Легені, розташування, будова (зовнішня та внутрішня), структурно-функційна одиниця – ацинус.
40. Плевра, будова, листки. Плевральна порожнина, плевральні синуси.
41. Нирки, розташування, будова (зовнішня і внутрішня), функції.
42. Сечоводи, сечовий міхур, розташування, будова стінки.
43. Сечівник жіночий та чоловічий, будова стінки, відмінності.
44. Чоловічі статеві органи, розташування, будова, функції.
45. Жіночі статеві органи, розташування, будова, функції.
46. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції. Гормони.
47. Щитоподібна залоза. Прищитоподібні залози. Топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони.
48. Гіпофіз, шишкоподібне тіло, топографія, будова, гормони.
49. Підшлункова залоза, як залоза внутрішньої секреції. Топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони.
50. Надниркові залози, статеві залози. Топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони.
51. Загруднинна (вилочкова) залоза: топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони.
52. Процес кровообігу, визначення, значення, структури, що його здійснюють.
53. Судини, види судин, будова стінки судин.
54. Серце, розташування, загальні дані, будова (зовнішня, внутрішня). Вінцеве коло кровообігу.
55. Судини малого кола кровообігу.
56. Аорта, відділи, артерії, що відходять від них.
57. Система верхньої порожнистої вени.
58. Система нижньої порожнистої вени.
59. Система ворітної вени печінки.
60. Лімфатична система, відділи. Зовнішні принципи будови. Лімфатичні вузли, лімфатичні судини (види), селезінка, мигдалики. Роль лімфатичної системи в імунному процесі.
61. Імунітет, визначення, види. Органи імунної системи.
62. Спинний мозок, загальні відомості, розташування, будова, сегменти спинного мозку, функції.
63. Оболонки спинного мозку, міжоболонкові простори.
64. Спинномозкові нерви, механізм утворення, види, сплетення спинномозкових нервів, ділянки іннервації.
65. Головний мозок, загальні відомості, розташування, відділи.
66. Довгастий мозок, розташування, будова, порожнина, функції.
67. Задній мозок, розташування, будова, порожнина, функції.
68. Середній мозок, розташування, будова, порожнина, функції.
69. Проміжний мозок, розташування, будова, порожнина, функції. Поняття про сітчастий утвір.
70. Кінцевий мозок, розташування, будова, порожнини.
71. Оболонки головного мозку, міжоболонкові простори. Ліквор, його утворення, рух, функції.
72. Черепні нерви, функціональні види (рухові, чутливі, змішані), ділянки іннервації.
73. Вегетативна нервова система, класифікація, будова, функціональне значення.
74. Будова шкіри (епідерміс, дерма), функції шкіри. Залози шкіри (потові, сальні, молочні). Похідні шкіри: волосся і нігті.
75. Нюхова та смакова сенсорні системи, будова.
76. Вухо, відділи (зовнішнє, середнє, внутрішнє). Слухова сенсорна система (кортіїв орган завитки), локалізація. Вестибулярна сенсорна система (отолітовий апарат), локалізація.
77. Око: очне яблуко (ядро, оболонки), зоровий нерв, додаткові структури (захисний, руховий, сльозовий апарати). Зоровий аналізатор.

Приложенные файлы

  • docx 18913440
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий