pitannya na ekzamen OP


Перелік питань
до семестрового екзамену з дисципліни «Охорона праці в галузі»
Охарактеризуйте основні законодавчі акти з охорони праці в галузі.
Охарактеризуйте умови укладання та виконання колективного договору.
Охарактеризуйте види контролю за станом охорони праці в підприємствах галузі.
Охарактеризуйте міжнародні стандарти щодо управління охороною здоров'я та безпекою праці.
Розкрийте основні напрямки та мету діяльності Міжнародної організації праці.
Охарактеризуйте основні положення ЗУ «Про охорону праці». Визначте гарантії прав громадян на охорону праці.
Визначте основні принципи державної політики в галузі охорони праці.
Охарактеризуйте систему управління охороною праці в галузі, її елементи та функції.
Охарактеризуйте нормативно-правові акти, охорони праці в галузі.
Розкрийте основні вимоги до побудови і функціонування СУОП в підприємствах галузі.
Дайте характеристику соціального страхування від нещасного випадку та професійного захворювання.
Охарактеризуйте регіональні системи управління охороною праці в галузі.
Дайте характеристику служби охорони праці підприємства, її прав та обов'язків.
Визначте основні завдання СУОПГ, функції управління охороною праці в галузі.
Дайте характеристику громадського контролю за станом охорони праці на підприємствах. Повноваження і права профспілок.
Дайте характеристику органів державного нагляду за станом охорони праці на підприємстві. Повноваження представників цих органів.
Охарактеризуйте законодавчу базу України в галузі охорони праці.
Охарактеризуйте організацію охорони праці на підприємстві. Обов'язки роботодавців і працівників щодо виконання вимог охорони праці
Обґрунтуйте створення безпечних і здорових умов праці та безпеку праці на підприємстві.
Дайте характеристику інструкції з охорони праці: їх види, зміст, порядок розробки і затвердження.
Вкажіть основні види відповідальності за порушення законодавства з охорони праці в підприємстві
Проаналізуйте види контролю за станом охорони праці в підприємстві.
Розкрийте значення та види планування роботи з охорони праці в підприємстві.
Вкажіть основні принципи державної політики охорони праці в галузі.
Розкрийте діяльність Фонду соціального страхування від нещасного випадку, його обов'язки,заходи, послуги і виплати та умови відмови від них.
Дайте характеристику умов праці в підприємствах галузі за показниками шкідливості та небезпечності. Запропонуйте заходи захисту від небезпечних чинників .
Охарактеризуйте санітарно-гігієнічні вимоги до організації роботи в підприємствах, установах,організаціях галузі.
Розкрийте суть і значення соціального страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на підприємстві: принципи, види, суб'єкти та об'єкти страхування, страховий ризик і випадок.
Охарактеризуйте обов'язки та права суб'єктів страхування від нещасних випадків..
Проаналізуйте умови праці в підприємствах та установах галузі з використанням інформаційних технологій (ВДТ).
Визначте дії працівників галузевих об'єктів на випадок виникнення пожежі.
З'ясуйте можливі причини виникнення пожежі в підприємствах галузі.
Запропонуйте організаційні і технічні заходи, направлені на профілактику локалізацію пожеж.
Поясніть послідовність дій при евакуації людей з будівель та приміщень. Відповідальність за організацію безпеки людей під час евакуації.
Дайте характеристику систем протипожежного захисту.
Охарактеризуйте нещасні випадки виробничого характеру.
Дайте характеристику інструкціям з охорони праці.
Проаналізуйте умови праці за показниками шкідливих та небезпечних чинників,важкості та напруженості праці.
Охарактеризуйте нещасні випадки невиробничого характеру.
Вкажіть основні вимоги пожежної безпеки електрообладнання, систем опалення ,вентиляції.
Розкрийте порядок розслідування та обліку нещасних випадків виробничого характеру.
Вкажіть основні причини та методи аналізу виробничого травматизму
Розкрийте порядок спеціального розслідування нещасного випадку.
Охарактеризуйте професійні захворювання та отруєння, порядок їх розслідування.
Охарактеризуйте загальні принципи організації пожежної безпеки підприємств, установ та організацій.
Розкрийте основні причини виробничих травм та професійних захворювань. Назвіть заходи щодо профілактики травматизму в підприємствах галузі.
Визначте пожежну безпеку будівель та споруд, їй вогнестійкість та шляхи підвищення.
Вкажіть способи припинення горіння та використання основних вогнегасних речовин. Порядок дій у разі виявлення пожежі
Вкажіть технічні способи та засоби захисту електроустановок.
Охарактеризуйте вплив візуально-дисплейних терміналів на здоров'я користувачів.
Охарактеризуйте організацію забезпечення безпечної евакуації персоналу у випадку пожежі.
Дайте характеристику способів припинення горіння та основних вогнегасних речовин.
Охарактеризуйте установки та засоби пожежогасіння на об'єктах галузі.
Дайте характеристику основних технічних засобів пожежної сигналізації оповіщення та зв'язку.
Вкажіть порядок розслідування та обліку нещасного випадку виробничого характеру.
Охарактеризуйте обов'язки роботодавця щодо забезпечення пожежної безпеки на підприємстві. Порядок дій у разі виявлення пожежі.
Дайте характеристику умов праці користувачів ВДТ за показниками напруженості трудового процесу.
Вкажіть засоби та заходи безпечної експлуатації електроустановок.
Дайте характеристику електрозахисних засобів і запобіжних пристосувань.
Охарактеризуйте систему протипожежного захисту об'єктів галузі та запобігання пожежі.
Охарактеризуйте загальні вимоги безпеки праці під час вантажно-розвантажувальних робіт.

Приложенные файлы

  • docx 18913446
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий