pitannya na ispit z ekonomiki

Предмет економічної теорії, її роль та функції.
Моделі кругопотоку продуктів і доходів у закритій економіці.
Форма суспільного виробництва. Товарне виробництво як першооснова ринку.
Попит як економічна категорія. Закон попиту. Нецінові детермінанти попиту.
Суть ринку як економічної категорії, його роль, функції та структура.
Сутність сукупного попиту та його структура. Цінові та нецінові детермінанти сукупного попиту.
Типи ринкової економіки та методи регулювання ринку.
Кейнсіанська концепція споживання. Споживання і заощадження як функції доходу.
Суть власності як економічної категорії. Об’єкти і суб’єкти власності категорії володіння, користування, розпорядження.
Пропозиція як економічна категорія. Закон пропозиції і нецінові детермінанти пропозиції.
Поняття економічної системи, її основні елементи і структура.
Досягнення ринкової рівноваги. Зміна стану рівноваги під дією нецінових детермінант попиту і пропозиції.
Поняття еластичності. Види еластичності.
ВВП як основний показник в системі національних рахунків. Принципи і методи розрахунку ВВП.
Еластичність попиту за ціною та її вимірювання. Еластичність попиту і витрати споживача.
Похідні показники СНР від ВВП.
Еластичність попиту за доходом і перехресна еластичність попиту. Види еластичності попиту за доходом та перехресної еластичності.
Сукупна пропозиція та її чинники. Класична, кейнсіанська та узагальнена крива сукупної пропозиції.
Еластичність пропозиції. Види еластичності пропозиції в миттєвому, короткостроковому і довгостроковому періодах.
Кейнсіанська функція споживання і її аналітична та графічна інтерпретація.
Національний та реальний ВВП. Цінові індекси Ласпейраса, Пааше, Фішера.
Поняття раціональної поведінки споживача. Смаки і уподобання споживача.
Основний і оборотний капітал. Фізичний і моральний знос основного капіталу.
Мультиплікатор автономних витрат і його інтерпретація.
Обмеження можливостей споживача. Поняття бюджетної лінії.
Сутність, цілі та інструменти фіскальної політики.
Крива байдужості. Аналіз кривої байдужості та її характеристика.
Дискреційна і не дискреційна фіскальна політика держави.
Фіскальна політика і державний бюджет.
Проблема виміру корисності. Кардиналістський і ординалістський підхід.
Крива Лаффера і її значення для формування податкової політики.
Поняття факторної виробничої функції. Види виробничих функцій.
Макроекономічна нестабільність та нерівномірність економічного розвитку.
Поняття ізокванти виробничої функції. Карта ізоквант. Властивості ізоквант.
Взаємозв’язок безробіття і інфляції. Крива Філіпса.
Бухгалтерські і економічні витрати. Утворення бухгалтерського і економічного прибутку.
Інфляційний і прецесійний розриви і їх розрахунок.
Постійні і змінні витрати. Граничні витрати. Функції кривих витрат та їх взаємозалежність в короткостроковому періоді.
Взаємодія сукупного попиту і сукупної пропозиції. Короткострокова рівновага на товарних ринках.
Умови повної (досконалої) конкуренції. Попит, виручка та прибуток конкурентної фірми.
15

Приложенные файлы

  • doc 18913448
    Размер файла: 27 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий