Kontrolni pitannya z TSZ


Контрольні питання з ЦЗ
Модуль 1
Охарактеризуйте урядову інформаційно-аналітичну систему збору, обробки, передачі та збереження моніторингової інформації з надзвичайних ситуацій.
Як проводиться територіальний моніторинг за об’єктами, процесами і системами захисту та ліквідації НС.
Дайте характеристику ідентифікації та паспортизації потенційно-небезпечних об’єктів господарювання.
Охарактеризуйте основні етапи аналізу НС та прогнозування їх наслідків.
Опишіть завдання Державної комісії з НС.
6. Як здійснюється галузевий моніторинг за станом безпеки у відповідній сфері.
Як здійснюється визначення показників, що характеризують ушкодження будівель, споруд та обсяги завалів у зонах НС, спричинених природними чинниками фізичного походження та пожеж.
Охарактеризуйте заходи з мінімізації небезпечних наслідків, які запроваджуються завчасно та у разі загрози затоплення.
Опишіть порядок розрахунку збитків за типами НС.
Охарактеризуйте організацію та проведення заходів щодо підвищення стійкості функціонування ОГ у надзвичайних ситуаціях.
Дайте характеристику зон затоплень, які виникають під час руйнувань підпірних споруд водосховищ.
Дайте оцінку пожежної обстановки на об’єктах господарської діяльності.
13. Охарактеризуйте інженерну підготовку зсувних та зсувонебезпечних територій.
14. Охарактеризуйте радіаційно-небезпечні об’єкти на території України.
15. Охарактеризуйте оцінку радіаційної обстановки, її мету та завдання.
16. Дайте характеристику хімічно-небезпечних об’єктів. Охарактеризуйте оцінку хімічної обстановки, її мету та завдання.
17. Охарактеризуйте превентивні заходи щодо зниження масштабів радіаційного та хімічного впливу на ОГ.
18. Охарактеризуйте порядок проведення дозиметричного контролю на ОГ при НС.
19. Дайте характеристику осередку біологічного зараження.
Охарактеризуйте типові режими радіаційного захисту і функціонування об’єктів господарювання в умовах радіоактивного забруднення місцевості.
Як здійснюється планування заходів із запобігання поширення інфекційних захворювань з первинного осередку ураження.
Охарактеризуйте методику розрахунку сил і засобів з локалізації розливу хімічної речовини на об’єкті (на прикладі ртуті).
Охарактеризуйте методику розрахунку сил і засобів з локалізації розливу хімічної речовини на об’єкті (на прикладі хлору та аміаку).
Охарактеризуйте структурно-функціональну модель протидії у НС.
Дайте характеристику вимогам до складу, змісту та формам плануючої документації на підприємствах.
Охарактеризуйте особливості планування дій персоналу щодо локалізації та ліквідації аварійних ситуацій на ОГД.
Дайте характеристику нормативно-методичним документам із створення та управління діяльністю спеціалізованих служб ЄДСЦЗ.
Назвіть основні положення міжнародного права з питань захисту людини.
Охарактеризуйте єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру в Україні (СЗРНС).
Назвіть поточні документи, що стосуються цивільного захисту, та охарактеризуйте їх основні положення: укази Президента України, Закони Верховної Ради, постанови Кабінету Міністрів України тощо.

Модуль 2

Охарактеризуйте основні принципи і способи забезпечення захисту населення в НС.
Дайте характеристику засобам індивідуального захисту. Назвіть вимоги до них.
Дайте характеристику засобам колективного захисту. Назвіть вимоги до них.
Охарактеризуйте захисні споруди ЦЗ. Назвіть вимоги до них.
Як здійснюється організація та проведення евакуаційних заходів.
Охарактеризуйте спеціальну обробку при аваріях на хімічно-небезпечних об’єктах .
Охарактеризуйте спеціальну обробку при аваріях на радіаційно-небезпечних об’єктах.
Охарактеризуйте спеціальну обробку при біологічному зараженні.
Як здійснюється організація експлуатації захисних споруд і укриття в них населення при НС.
Як проводиться захист приміщень від проникнення радіаційних і токсичних аерозолів.
Назвіть основні принципи профілактики радіаційних уражень.
Охарактеризуйте засоби медичного захисту при радіаційній небезпеці.
Охарактеризуйте дії населення за сигналами оповіщення штабу ЦО України.
Види, способи та сили ведення рятувальних робіт у НС.
Характеристика рятувальних та невідкладних робіт.
10. Ведення Р і НР в різних осередках ураження.
Порядок ліквідації наслідків аварій на об’єктах з сильнодіючими отруйними речовинами.
Особливості рятувальних робіт у районах стихійних лих.
Перша медична допомога при різних видах ураження (хімічному, радіаційному, біологічному).
Основи навчання з ЦЗ, види, напрямки, завдання.
Дії населення в умовах НС.
16. Організація життєзабезпечення населення при виникненні НС.
17. Організація проведення «Дня Цивільного захисту» у навчальних закладах.
18. Як здійснюється планування заходів ЦЗ та управління на об’єкті в умовах НС?
19. Як здійснюється планування рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єкті?
Які основні документи, що регламентують порядок оперативного виконання рятувальних та інших невідкладних робіт у районі НС вам відомі?


15

Приложенные файлы

  • doc 18913452
    Размер файла: 52 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий