Marketingovi doslidzhennya Pitannya do ekzamenu..


Маркетингові дослідження Питання до екзамену
Розвиток світового ринку маркетингових досліджень
Сутність маркетингових досліджень
Класифікація маркетингових досліджень за цілями.
Суб'єкти маркетингових досліджень.
Етапи проведення маркетингових досліджень
Роль маркетингових досліджень в системі підтримки прийняття рішень.
Визначення проблеми та підходу до проведення маркетингового дослідження.
Управлінська та маркетингова проблеми. Компоненти підходу до проблеми.
План маркетингового дослідження.
10.Пошукове дослідження. Сфери застосування. Методи проведення. Результати.
Дескриптивне дослідження. Сфери застосування. Методи проведення. Результати.
Причинно-наслідкове дослідження. Сфери застосування. Методи проведення. Результати
Взаємозв'язок пошукового, дескриптивного та причинно-наслідкового досліджень..
Вторинна інформація. Класифікація.
Синдиковані джерела інформації.
Класифікація якісних досліджень.
Фокус-групи. Методика проведення та напрями застосування.
Глибинні інтерв'ю. Методика проведення та напрями застосування.
Проекційні методи. Методика проведення та напрями застосування.
Методи опитування. Класифікація та порівняння.
Особисті методи спостереження.
Методи спостереження за допомогою технічних заходів.
Умови наявності причинно-наслідкового зв'язку.
Класифікація моделей експерименту.
Методи попереднього експерименту. Цілі та застосування.
Методи дійсного експерименту. Цілі та застосування.
Псевдоексперимент Цілі та застосування.
Пробний маркетинг та його класифікація.
Сутність вимірювання та типи вимірювальних шкал.
Методи порівняльного вимірювання.
Методи непорівняльного вимірювання.
Розробка анкети. Основні етапи.
Розробка анкети. Основні підходи.
Планування та проведення вибірки.
Детермінований метод вибірки.
36.Імовірнісний метод вибірки.
Визначення об'ємів вибірки.
Метод довірчих інтервалів для генерального середнього.
Метод довірчих інтервалів для генеральної частки.
Базові методи статистичного аналізу даних. Попередня обробка даних. Одновимірнии та багатовимірний статистичний аналіз.
Варіаційний ряд. Частки. Достовірні частки. Накопичені частки.
Показники центру розподілу. Середнє. Мода. Медіана.
Показники варіації даних. Розмах. Міжквартильний розмах. Стандартне відхилення. Коефіцієнт варіації.
Показники форми розподілу. Асиметрія. Ексцес.
Однофакторний та багатофакторний дисперсійний аналіз. Застосування у маркетингових дослідженнях.
Однофакторний дисперсійний аналіз. Етапи виконання.
Багатофакторний дисперсійний аналіз. Етапи виконання. Гіпотези, що перевіряються. Статистики, які використовуються. Показники, які обчислюються.
Факторний аналіз даних. Застосування у маркетингових дослідженнях. Основні етапи.
Сутність кластерного аналізу. Основні етапи.
Ієрархічна та неієрархічна кластерізації у маркетингових дослідженнях.

Приложенные файлы

  • docx 18913453
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий