pitannya radiatsiynoyi meditsini

 Модуль 1 Загальні та вибрані питання радіаційної медицини
Текстові тестові питання
1.                   Хронічна променева хвороба може бути обумовлена:
A.                 Загальним опроміненням
B.                 Переважно локальним опроміненням від зовнішніх джерел
C.                 Від радіонуклідів, які відносно рівномірно розподіляються (3Н, 24Na і значною мірою 137Cs )
D.                 Нічого з перерахованого
E.                  * Всі відповіді правильні
2.                   Хронічна променева хвороба – захворювання, що виникає при:
A.                 Тривалому (1-5 і більше років) опроміненні малими дозами іонізуючих випромінювань
B.                 При опроміненні, що перевищують гранично допустимі дози
C.                 При сумарній дозі опромінення 0,7-1,0 Зв
D.                 * Всі перераховані фактори
E.                  Інший варіант відповіді
3.                   Інкорпорація радіоактивних речовин в організмі частіше за все обумовлена шляхом попадання:
A.                 * Інгаляційним
B.                 Внутрішньовенним
C.                 Оральним
D.                 Ректальним
E.                  Внутрішньом’язевим
4.                   Хронічна променева хвороба внесена до переліку хвороб:
A.                 Гематологічних
B.                 * Професійних
C.                 Серцево-судинних
D.                 Онкологічних
E.                  Нервових
5.                   Для хронічної променевої хвороби характерно:
A.                 Ураження різних органів
B.                 Ураження різних систем організму
C.                 Тривалість та хвилеподібність перебігу проявів ушкоджень
D.                 Одночасність перебігу ушкоджень з відновленням та реакціями пристосування
E.                  * Всі відповіді правильні
6.                   В перебігу хронічної променевої хвороби розрізняють періоди, всі крім:
A.                 Формування (власне ХПХ)
B.                 Відновлення
C.                 Безпосередніх наслідків
D.                 Віддалених наслідків
E.                  * Первинної реакції
7.                   Клінічні прояви хронічної променевої хвороби залежать від:
A.                 Статі
B.                 Віку пацієнта
C.                 * Величини поглинутої дози і особливостей опромінення
D.                 Всі відповіді правильні
E.                  Інший варіант відповіді
8.                   При хронічній променевій хворобі опромінення може бути всім крім:
A.                 Загальним
B.                 Локальним
C.                 Внутрішнім
D.                 Зовнішнім
E.                  * Частковим
9.                   В разі виникнення хронічної променевої хвороби внаслідок зовнішнього опромінення спостерігається все крім:
A.                 Вегето-судинні порушення
B.                 Зміни картини периферичної крові (панцитопенія)
C.                 Порушення травної функції
D.                 Підвищення ламкості та проникливості судин
E.                  * Випадіння прямої кишки
10.               В нервовій системі при тривалому впливі іонізуючого випромінювання найбільш рано розвиваються зміни, що проявляються:
A.                 * Нейро-циркуляторною дистонією за гіпотонічним типом
B.                 Безсонням
C.                 Астенічним синдромом
D.                 Функціональною недостатністю
E.                  Всіма перерахованими змінами
11.               За ступенем важкості ХПХ виділяють варіанти перебігу:
A.                 Легкий
B.                 Середній
C.                 Важкий
D.                 Термінальний
E.                  * Підгострий
12.               Критерії тяжкості ХПХ включають зміни з боку:
A.                 Нервової системи
B.                 Системи крові
C.                 Внутрішніх органів
D.                 Інфекційні ускладнення
E.                  * Всі перераховані
13.               Для легкого ступеня ХПХ не характерні:
A.                 * Органічні зміни центральної нервової системи
B.                 Астенія
C.                 Вегето-судинна дистонія
D.                 Відносний лімфоцитоз
E.                  Порушення функції шлунка
14.               Середній ступінь тяжкості ХПХ супроводжується всім крім:
A.                 Вираженою астенізацією цнс
B.                 Помірною гіпохромною анемією
C.                 Гіпотонією, трофічними розладами
D.                 Можливими інфекційними ускладненнями
E.                  * Алопеції
15.               Органічні зміни в нервовій системі виникають при ХПХ:
A.                 Легкого ступеня тяжкості
B.                 Середнього ступеня тяжкості
C.                 * Тяжкого ступеня
D.                 При всіх ступенях тяжкості
E.                  Виникають лише функціональні зміни
16.               При тяжкому ступені ХПХ спостерігаються:
A.                 Вегетативні розлади
B.                 Глибокі порушення обміну та трофіки
C.                 Інфекційні ускладнення
D.                 Виражена кровоточивість
E.                  * Всі перечислені зміни
17.               В системі крові при тяжкому ступені ХПХ розвиваються:
A.                 Спустошення кісткового мозку
B.                 Агранулоцитоз
C.                 Виражена кровоточивість
D.                 * Все перераховане
E.                  Нічого з перерахованого
18.               Септичні ускладнення ХПХ можливі при:
A.                 Легкому ступені тяжкості
B.                 Середньому ступені тяжкості
C.                 * Тяжкому ступені
D.                 Всіх ступенях тяжкості
E.                  Септичних ускладнень небуває
19.               При середньому ступені тяжкості ХПХ у внутрішніх органах виникають зміни:
A.                 Дистрофія міокарду
B.                 Ураження слизових оболонок
C.                 Ураження ендокринних залоз
D.                 Ураження шлунка і кишківника
E.                  * Всі перераховані
20.               Легкий ступінь важкості ХПХ не супроводжується:
A.                 Органічними змінами в нервовій системі
B.                 Інфекційними ускладеннями
C.                 Змінами червоної крові
D.                 Органічними змінами шлунково-кишкового тракту
E.                  * Всі відповіді правильні
21.               Для легкого ступеня ХПХ характерне все крім:
A.                 Астенія, вегето-судинна дистонія
B.                 Нестійкість серцево-судинної регуляції
C.                 Вестибулярні порушення
D.                 Порушення чутливості
E.                  * Органічних змін шлунково-кишкового тракту
22.               При об’єктивному обстеженні пацієнта з легким ступенем ХПХ визначається:
A.                 Емоційна лабільність
B.                 Стійкий червоний дермографізм
C.                 Тремор пальців рук
D.                 Загальний гіпергідроз
E.                  * Все перераховане
23.               Легкий ступінь ХПХ супроводжується всім крім:
A.                 Зниженням вмісту лейкоцитів
B.                 Лімфоцитозом
C.                 Нейтрофільним зсувом вліво
D.                 Можливою токсичною зернистістю нейтрофілів
E.                  * Органічних змін шлунково-кишкового тракту
24.               Функціональні порушення шлунково-кишкового тракту при легкому ступені ХПХ проявляються всіма проявами окрім:
A.                 Диспепсичними розладами
B.                 Дискінезією жовчних шляхів
C.                 Хронічним гастритом із зниженою секрецією та моторикою
D.                 нічого з перехованого
E.                  * Органічних змін шлунково-кишкового тракту
25.               При дослідженні кісткового мозку пацієнтів з легким ступенем ХПХ визначаються:
A.                 Ознаки подразнення червоного паростка кровотворення (ретикулоцитоз)
B.                 Незначне збільшення кількості незрілих клітин мієлоїдного ряду
C.                 Зростання кількості плазматичних клітин
D.                 * Всі перераховані зміни
E.                  Нічого з перерахованого
26.               В психічній сфері хворих з легким ступенем ХПХ виявляється:
A.                 Фіксаційна гіпомнезія
B.                 Підвищена втомлюваність
C.                 Психічна виснаженість
D.                 Нічого з перехованого
E.                  * Всі правильні відповіді
27.               Середній ступінь важкості ХПХ характеризується всіма проявами окрім:
A.                 Вираженою астенією
B.                 Гіпотонією
C.                 Вегето-судинною дистонією
D.                 Дієнцефальним синдромом
E.                  * Органічних змін ЦНС
28.               Для пацієнтів з середнім ступенем важкості ХПХ характерна:
A.                 Кровоточивість
B.                 Помірна гіпохромна анемія
C.                 Значне зниження вмісту тромбоцитів
D.                 Значне зниження вмісту лейкоцитів
E.                  * Всі відповіді правильні
29.               У хворих з середнім ступенем важкості ХПХ виникають:
A.                 Трофічні розлади шкіри, волосся, нігтів
B.                 Ознаки пригнічення функції ендокринної системи
C.                 Ознаки пригнічення функції шлунково-кишкового тракту
D.                 Можливі інфекційні ускладнення
E.                  * Всі перераховані зміни
30.               Основні симптоми важкого ступеня ХПХ обумовлені станом:
A.                 Нервової системи
B.                 Серцево-судинної системи
C.                 Глибоким пригніченням кровотворення
D.                 * Глибоким пригніченням кровотворної та нервової систем
E.                  Нічого з перерахованого
31.               Дифузне ушкоження головного мозку при важкому ступені ХПХ супроводжується порушеннями окрім:
A.                 Руховими
B.                 Рефлекторними
C.                 Чуттєвими
D.                 Ознаками дієнцефального синдрому
E.                  * Органічних змін ЦНС
32.               При важкому ступені ХПХ виявляються симптоми ураження черепно-мозкових нервів
A.                 Горизонтальний ністагм
B.                 Пригнічення і відсутність кон’юктивальних та корнеальних рефлексів
C.                 Зниження або підвищення сухожильних та періостальних рефлексів
D.                 Зниження черевних рефлексів
E.                  * Всі перераховані
33.               Вегетативні розлади при важкому ступені ХПХ проявляються всіма ознаками окрім:
A.                 Адинамією
B.                 Запамороченням
C.                 Блюванням
D.                 Безсонням
E.                  * Підвищенням активності
34.               Для важкого ступеня ХПХ з боку серцево-судинної системи не характерні:
A.                 Напади серцебиття та болю в ділянці серця
B.                 * Межі серця збережені
C.                 Аускультативно глухість тонів серця
D.                 На ЕКГ – глибокі дистрофічні зміни в міокарді
E.                  Інший варіант відповіді
35.               При біохімічному обстеженні пацієнтів з ХПХ важкого ступеня визначається:
A.                 Гіпопротеїнемія
B.                 Гіпохлоремія
C.                 Гіперхолестеринемія
D.                 * Гіпопротеїнемія, гіпохлоремія
E.                  Нічого з перерахованого
36.               Внаслідок спустошення кісткового мозку при важкому ступені ХПХ відмічається:
A.                 Вміст еритроцитів в периферичній крові нижче 2,0х1012/л
B.                 Кількість лейкоцитів менше 1,0х109/л
C.                 Кількість тромбоцитів до 20-50 тисяч
D.                 Різко виражена кровоточивість
E.                  * Всі відповіді правильні
37.               Своєрідність ХПХ при нерівномірному опроміненні (надходження в організм радіонуклідів натрію, йоду, фосфору) полягає в поєднанні:
A.                 Прогресуючих глибоких місцевих змін
B.                 Мало вираженою загальною реакцією організму
C.                 Пізнім проявом загальної реакції організму
D.                 * Всі відповіді правильні
E.                  Нічого з перерахованого
38.               При визначенні ступеня важкості ХПХ, що обумовлена дією ізотопів з депонуванням в окремих органах керуються принципами:
A.                 Відхилення в структурі або функції «критичного органу» при динамічному спостереженні
B.                 Зміни в «критичному органі», що виявляються при звичайному клінічному дослідженні
C.                 Зміни, виявлені в органах, що малочутливі до радіонукліду
D.                 * Всі відповіді правильні
E.                  Інші варіанти відповіді
39.               Для 1-го ступеня важкості ХПХ, обумовленої дією депонованих ізотопів характерні:
A.                 * Відхилення в структурі або функції «критичного органу» при динамічному його спостереженні
B.                 Зміни в «критичному органі», що виявляються при звичайному клінічному дослідженні
C.                 Зміни в структурі або функції органів, мало чутливих до депонованого радіонукліду
D.                 Нічого з перерахованого
E.                  Всі відповіді правильні
40.               Для 2-го ступеня важкості ХПХ, обумовленої дією депонованих ізотопів характерні:
A.                 Відхилення в структурі або функції «критичного органу» при динамічному його спостереженні
B.                 * Зміни в «критичному органі», що виявляються при звичайному клінічному дослідженні
C.                 Зміни в структурі або функції органів, мало чутливих до депонованого радіонукліду
D.                 нічого з перерахованого
E.                  Всі відповіді правильні
41.               Для 3-го ступеня важкості ХПХ, обумовленої дією депонованих ізотопів характерні:
A.                 Відхилення в структурі або функції «критичного органу» при динамічному його спостереженні
B.                 Зміни в «критичному органі», що виявляються при звичайному клінічному дослідженні
C.                 * Зміни в структурі або функції органів, мало чутливих до депонованого радіонукліду
D.                 нічого з перерахованого
E.                  Всі відповіді правильні
42.               Основну частину опромінення населення обумовлюють:
A.                 * Природні джерела радіації
B.                 Штучні джерела іонізуючих випромінювань
C.                 Техногенні катастрофи
D.                 Всі відповіді правильні
E.                  Інший варіант відповіді
43.               Накопичена на протязі всього життя людиною доза (за рахунок природного радіаційного фону) не перевищує:
A.                 * 0,1 Зв
B.                 0,2 Зв
C.                 0,3 Зв
D.                 0,4 Зв
E.                  0,5 Зв
44.               Накопичена на протязі всього життя людиною доза за рахунок всіх основних джерел радіації не перевищує:
A.                 0,1 Зв
B.                 0,2 Зв
C.                 0,3 Зв
D.                 0,4 Зв
E.                  * 0,5 Зв
45.               Природній радіаційний фон обумовлений джерелами:
A.                 Космічними
B.                 Земної кори
C.                 Іншими джерелами: радіоактивності води, продуктів харчування, будівельних матеріалів та ін.
D.                 * Всі відповіді правильні
E.                  Інший варіант відповіді
46.               Джерела опромінення, що створюють природній фон радіоактивності подідяють на такі, що обумовлюють:
A.                 Зовнішнє опромінення
B.                 Внутрішнє опромінення
C.                 Додаткове опромінення
D.                 * Зовнішнє і внутрішнє опромінення
E.                  нічого з перерахованого
47.               Хто відкрив явище природної радіоактивності?
A.                 Марія Складовська-Кюрі і П’єр Кюрі
B.                 Вільгельм Конрад Рентген
C.                 * Анрі Беккерель
D.                 Ірен і Фредерік Жоліо-Кюрі
E.                  Іван Пулюй
48.               Хто відкрив явище штучної радіоактивності?
A.                 Марія Складовська-Кюрі і П’єр Кюрі
B.                 Вільгельм Конрад Рентген
C.                 Анрі Беккерель
D.                 * Ірен і Фредерік Жоліо-Кюрі
E.                  Іван Пулюй
49.               Назвіть джерела іонізуючих випромінювань
A.                 Радіонукліди
B.                 Електрофізичні генератори
C.                 Потужний магніт
D.                 * Електрофізичні генератори, радіонукліди
E.                  Нічого з перерахованого
50.               Коли була відкрита природна радіоактивність?
A.                 1881 р.
B.                 1895 р.
C.                 * 1896 р.
D.                 1903 р.
E.                  1911 р.
51.               Коли була відкрита штучна радіоактивність?
A.                 1895 р.
B.                 1896 р.
C.                 1903 р.
D.                 1911 р.
E.                  * 1935 р.
52.               Назвіть види фотонних іонізуючих випромінювань
A.                 Гамма-випромінювання
B.                 Рентгенівське випромінювання
C.                 Нейтронне випромінювання
D.                 * Гамма та рентген випромінювання
E.                  Нічого з перерахованого
53.               До корпускулярних іонізуючих випромінювань не відносяться:
A.                 Альфа-частинки
B.                 Нейтрони
C.                 * Гамма-промені
D.                 Бета-частинки
E.                  Протони
54.               Для іонізуючих випромінювань не характерна дія:
A.                 Проникаюча
B.                 * Силова
C.                 Іонізуюча
D.                 Біологічна
E.                  Фотохімічна
55.               Явище наведеної радіоактивності характерне для:
A.                 * Нейтронного випромінювання
B.                 Гамма-випромінювання
C.                 Альфа-частинок
D.                 Бета-частинок
E.                  Рентгенівського випромінювання
56.               Назвіть параметри, від яких залежить біологічний ефект іонізуючих випромінювань
A.                 Проникаюча здатність випромінювання
B.                 Щільність іонізації тканин
C.                 Радіочутливість тканин
D.                 Нічого з перерахованого
E.                  * Всі відповіді правильні
57.               Назвіть проникаючу здатність в тканинах альфа-частинки
A.                 * 50-70 мікрометрів
B.                 1-1,5 см
C.                 До 10 см
D.                 До 10 метрів
E.                  Інший варіант відповіді
58.               Бета-частинки проникають в тканинах
A.                 50-70 мікрометрів
B.                 * 1-1,5 см
C.                 До 10 см
D.                 До 10 метрів
E.                  Інший варіант відповіді
59.               Назвіть проникаючу здатність в тканинах гамма-кванта
A.                 * Десятки сантиметрів
B.                 Від кількох сантиметрів до кількох метрів
C.                 1-1,5 см
D.                 50-70 мікрометрів
E.                  Інший варіант відповіді
60.               Назвіть щільність іонізації альфа-частинки
A.                 2-3 пари іонів на 1 см пробігу
B.                 20-30 пар іонів на 1 см пробігу
C.                 * 2-3 тисячі пар іонів на 1 см пробігу
D.                 200-300 пар іонів на 1 см пробігу
E.                  Інший варіант відповіді
61.               Назвіть щільність іонізації бета-частинки
A.                 2-3 пари іонів на 1 см пробігу
B.                 20-30 пар іонів на 1 см пробігу
C.                 * 200-300 пар іонів на 1 см пробігу
D.                 2-3 тисячі пар іонів на 1 см пробігу
E.                  Інший варіант відповіді
62.               Назвіть щільність іонізації гамма-кванта
A.                 * 2-3 пари іонів на 1 см пробігу
B.                 20-30 пар іонів на 1 см пробігу
C.                 2-3 тисячі пар іонів на 1 см пробігу
D.                 200-300 пар іонів на 1 см пробігу
E.                  Інший варіант відповіді
63.               Чи можна керувати процесом радіоактивного розпаду?
A.                 Так
B.                 * Ні
C.                 При наднизьких температурах
D.                 При опроміненні радіоактивної речовини нейтронами
E.                  Лише при застосуванні графітних стержнів
64.               Назвіть позасистемну одиницю вимірювання радіоактивності
A.                 Беккерель
B.                 * Кюрі
C.                 Грей
D.                 Рентген
E.                  Рад
65.               Назвіть позасистемну одиницю вимірювання експозиційної дози
A.                 Кулон
B.                 * Рентген
C.                 Грей
D.                 Рад
E.                  Зіверт
66.               Назвіть одиницю вимірювання поглинутої дози в системі СІ
A.                 Беккерель
B.                 Кулон
C.                 Зіверт
D.                 * Грей
E.                  Рентген
67.               Назвіть одиницю вимірювання еквівалентної дози в системі СІ
A.                 * Зіверт
B.                 Грей
C.                 Рентген
D.                 Рад
E.                  Кулон
68.               Назвіть принципи захисту від дії іонізуючих випромінювань
A.                 Захист екрануванням
B.                 Захист часом
C.                 Захист відстанню
D.                 нічого з перерахованого
E.                  * Все перераховане
69.               Розрізняють способи захисту від іонізуючих випромінювань
A.                 Стаціонарні
B.                 Пересувні
C.                 Індивідуальні
D.                 Нічого з перерахованого
E.                  * Всі відповіді правильні
70.               До індивідуальних мір захисту від іонізуючого випромінювання при роботі з відкритими ізотопами відносять:
A.                 Фартухи
B.                 Респіратори
C.                 Пересувні ширми
D.                 Дотримання правил особистої гігієни
E.                  * Все перечислене вірно
71.               Назвіть показники нормального радіаційного фону
A.                 1-5 мікрорентген за годину(мкР год)
B.                 * 10-15 мікрорентген за годину(мкР год)
C.                 15-25 мікрорентген за годину(мкР год)
D.                 10-50 мікрорентген за годину(мкР год)
E.                  25-50 мікрорентген за годину(мкР год)
72.               Назвіть джерела радіоактивного забруднення навколишнього середовища
A.                 Уранова промисловість
B.                 Ядерні реактори
C.                 Радіохімічна промисловість
D.                 Радіаційні аварії, ядерні вибухи та ін.
E.                  * Всі перераховані
73.               В яких випадках встановлюються гранично-допустимі рівні радіації?
A.                 * У випадках радіаційної аварії
B.                 При масових профілактичних оглядах
C.                 В регіонах підвищеного радіаційного фону
D.                 Всі відповіді правильні
E.                  Інший варіант відповіді
74.               Характерним у реакції травного тракту на опромінення є:
A.                 Пригнічення секреторної функції
B.                 Зниження ферментативної активності екскретів залоз
C.                 Зміна моторики шлунка і кишківника
D.                 Нічого з перерахованого
E.                  * Всі відповіді правильні
75.               В неврологічному анамнезі характерними на опромінення є симптоми:
A.                 Асиметричне підвищення сухожильних і зниження шкірних рефлексів
B.                 Порушення адаптації до навантажень
C.                 Стомлюваність, головний біль, запаморочення, та інші
D.                 Нічого з перерахованого
E.                  * Всі відповіді правильні
76.               При хронічному опроміненні наростаюча цитопенія обумовлена всім крім:
A.                 Зменшенням кількості нейтрофілів
B.                 Зменшенням кількості лімфоцитів
C.                 Зменшенням кількості тромбоцитів
D.                 * Підвищення рівня лейкоцитів
E.                  Інший варіант відповіді
77.               Перші симптоми легкого ступеня ХПХ проявляються всіма ознаками окрім:
A.                 Постійною слабкістю
B.                 Підвищеною стомлюваністю
C.                 Погіршенням апетиту
D.                 Сонливістю
E.                  * Підвищення розумової активності
78.               Для ХПХ легкої форми характерно те, що усунення опромінення сприяє:
A.                 Припиненню розвитку хвороби
B.                 Повному одужанню
C.                 Здатності уражених радіацією органів компенсувати шкідливу дію опромінення
D.                 Нічого з перерахованого
E.                  * Всі відповіді правильні
79.               Для легкого ступеня ХПХ не характерні
A.                 * Інфекційні ускладнення
B.                 Вегетодистонія
C.                 Астенія
D.                 Не змінена червона кров
E.                  Відносний лімфоцитоз
80.               Легка форма ХПХ характеризується всім крім:
A.                 Не всі органи уражені радіацією
B.                 Органи не втратили здатності компенсувати шкідливу дію опромінення
C.                 Усунення опромінення сприяє припиненню розвитку хвороби
D.                 Можливе повне одужання
E.                  * Органічними змінами шлунково-кишкового тракту
81.               Для середнього ступеня ХПХ  не характерно:
A.                 Покращання і погіршання стану хворого
B.                 Різко знижується працездатність
C.                 Хворі дратівливі, втрачають пам’ять
D.                 Зниження артеріального тиску
E.                  * Підвищення імунітету
82.               Вчасно виявлена ХПХ середнього ступеня під впливом лікування може:
A.                 Бути припинена
B.                 Повне відновлення відбувається повільно
C.                 Повне відновлення відбувається повільно і не завжди
D.                 * Всі варіанти можливі
E.                  Жодна відповідь неправильна
83.               Які зміни в кістковому мозку характерні для легкого ступеня тяжкості ХПХ?
A.                 Змін не виявлено
B.                 * Нерізке гальмування дозрівання мієлоїдних клітин
C.                 Пригнічення всіх ростків кровотворення
D.                 Спустошення
E.                  Інший варіант відповіді
84.               Які зміни в кістковому мозку характерні для середнього ступеня тяжкості ХПХ?
A.                 Змін не виявлено
B.                 Нерізке гальмування дозрівання мієлоїдних клітин
C.                 * Пригнічення всіх ростків кровотворення
D.                 Спустошення
E.                  Інший варіант відповіді
85.               Які зміни в кістковому мозку характерні для тяжкого ступеня ХПХ?
A.                 Змін не виявлено
B.                 Нерізке гальмування дозрівання мієлоїдних клітин
C.                 Пригнічення всіх ростків кровотворення
D.                 * Спустошення(мієлокаріоцитів менше 1х109/л)
E.                  Інший варіант відповіді
86.               При легкому ступені тяжкості ХПХ інфекційні ускладнення:
A.                 * Відсутні
B.                 Можливі
C.                 Численні
D.                 Всі варіанти можливі
E.                  Інший варіант відповіді
87.               При середньому ступені тяжкості ХПХ інфекційні ускладнення:
A.                 Відсутні
B.                 * Можливі
C.                 Численні
D.                 Всі варіанти можливі
E.                  Інший варіант відповіді
88.               При тяжкому ступені ХПХ інфекційні ускладнення:
A.                 Відсутні
B.                 Можливі
C.                 * Численні
D.                 Всі варіанти можливі
E.                  Нічого з перерахованого
89.               У пацієнтів з ХПХ тяжкого ступеня характерно все крім:
A.                 Процес хвороби незворотній
B.                 Пацієнти потребують постільного режиму
C.                 Смерть наступає при катастрофічному руйнуванні кровотворних органів
D.                 Септичний стан, спричинений втратою імунітету
E.                  * Повного одужання
90.               Діагностика ХПХ включає:
A.                 Документований радіометричний контроль
B.                 Тривалий стаж роботи з джерелом іонізуючого випромінювання (10-15-20 років)
C.                 Детальний аналіз диспансерного спостереження (особливо контроль вихідних даних)
D.                 Умови праці
E.                  * Всі перераховані фактори
91.               Помилки при діагностиці ХПХ:
A.                 Не були діагностовані захворювання нервової системи до початку контакту з іонізуючим випромінюванням
B.                 Не були враховані судинні дистонії до початку контакту з радіоактивним випромінюванням
C.                 Не були враховані ендокринно-судинні дисфункції до початку контакту з радіоактивним випромінюванням
D.                 Не були враховані хронічні інфекції до початку контакту з радіоактивним випромінюванням
E.                  * Всі відповіді правильні
92.               Що відноситься до іонізуючого випромінювання?
A.                 Ультразвукове
B.                 * Гама-промені
C.                 Радіохвилі
D.                 Інфрачервоне випромінювання
E.                  Ультрафіолетові промені
93.               Яка мінімальна смертельна доза при опроміненні всього тіла рентгенівськими або гама-променями?
A.                 0,1 Грей
B.                 1 Грей
C.                 * 10 Грей
D.                 100 Грей
E.                  1000 Грей
94.               Основним ефектом дії іонізуючого випромінювання на воду є:
A.                 Дисоціація молекул води
B.                 Збудження молекул води
C.                 Утворення сульфатних сполук
D.                 * Утворення вільних радикалів
E.                  Полімеризація молекул води
95.               При недостатності кисню («кисневий ефект») радіочутливість біологічних об’єктів:
A.                 Підвищується
B.                 Не змінюється
C.                 * Знижується
D.                 Відсутня
E.                  Всі відповіді неправильні
96.               Специфічною дією іонізуючого випромінювання на хромосоми клітин є:
A.                 * Розрив хромосом
B.                 Дезінтеграція хромосом
C.                 Подвоєння кількості хромосом
D.                 Пошкодження дистальних відділів хромосом
E.                  Деформація хромосом
97.               Оцініть вплив віку на радіочутливість людини. Вкажіть періоди максимальної радіочутливості:
A.                 Дитячий вік
B.                 * Молодий вік
C.                 Зрілий вік
D.                 Старий вік
E.                  Вік не пов’язаний з радіочутливістю
98.               Які фізичні явища простежуються в опромінених клітинах?
A.                 Електростатичні ефекти
B.                 Іонізація атомів і молекул
C.                 Теплопродукція
D.                 Флюоресценція
E.                  * Іонізація атомів і молекул, електростатичні ефекти
99.               Який вплив іонізуючих випромінювань на молекули органічних сполук можна віднести до прямої дії випромінювань?
A.                 * Утворення вільних радикалів
B.                 Міжмолекулярний енергетичний обмін
C.                 Утворення продуктів радіолізу
D.                 Зміни молекул в результаті пасажу через них електронів
E.                  Дія на макромолекули частинок квантів
100.            Які зміни відбуваються у високомолекулярних сполуках під дією іонізуючого випромінювання?
A.                 * Іонізація молекул
B.                 Синтез молекул
C.                 Утворення подвійних зв’язків
D.                 Розриви ковалентних зв’язків
E.                  Інший варіант відповіді
101.            Вкажіть обов’язкові компоненти пошкодження тканин в результаті опромінення:
A.                 * Радіоліз води
B.                 Склероз тканин
C.                 Канцерогенез
D.                 Атрофія тканин
E.                  Інший варіант відповіді
102.            Які фактори впливають на радіочутливість тканин (РЧТ) приїх опромінюванні?
A.                 РЧТ практично не залежить від видуопромінювання
B.                 РЧТ менше виражена при хронічному опромінюванні
C.                 РЧТ суттєво нижча при хронічному опромінюванні
D.                 * РЧТ змінюється в залежності від виду, характеру опромінювання і віку
E.                  В заключному періоді тривалого опромінювання РЧТ знижується
103.            Природніми радіонуклідами організму людини є:
A.                 * Калій-40 і вуглець-14
B.                 Рубідій-87 і тритій
C.                 Уран-238 і торій-232
D.                 Уран-235 і торон
E.                  Полоній-210 і свинець-210
104.            Колективна і популяційна дози вимірююься в:
A.                 Рентгенах і радах
B.                 Греях і берах
C.                 * Люд./Зв і люд./берах
D.                 Кюрі і беккерелях
E.                  Мбер/рік і бер/рік
105.            Найбільший вклад в річну еквівалентну дозу від природніх джерел вносить опромінення:
A.                 Гонад
B.                 Червоного кісткового мозку
C.                 * Легень
D. Щитовидної залози
E. Рогівки
106. Найменше надходження природніх радіонуклідів в організм з продуктами харчування обумовлено:
A. * Вершковим маслом
B. Молоком
C. Водою
D. Рослинними продуктами
E. М’ясними продуктами
107. Які особливості організму в найбільшій мірі визначаються його радіочутливістю?
A. Зв’язані із статтю
B. * Індивідуальні
C. Вікові
D. Психоемоційні
E. Расові
108. Що відбувається при дії терапевтичних доз іонізуючого випромінювання на клітину?
A. Клітина негайно гине
B. Пошкодження клітини можуть бути відсутні
C. Руйнуються радіочутливі структури клітин
D. * Випромінювання переважно впливає на хромосоми
E. Інший варіант відовіді
109. Найбільш чутливі структури молекули клітини знаходяться в:
A. Мітохондріях
B. Рибосомах
C. * Ядрі
D. Ядерці
E. Інший варіант відповіді
110. Вкажіть фактори, які впливають на індивідуальні розбіжності в реакції на опромінення:
A. * Вік
B. Стать
C. Спадкова чутливість
D. Стан здоров’я
E. Всі відповіді правильні
111. Назвіть найпростіші і найбільш ефективні засоби зменшення біологічного впливу радіації:
A. Призначення масивних доз сольових розчинів
B. * Створення штучної гіпоксії
C. Гіпербарична оксигенація
D. Всі відповіді правильні
E. Інший варіант відповіді
112. Що називається продромальним періодом?
A. Часовий інтервал до появи порушень в ШКТ
B. Час до видимих проявів дії радіації
C. * Асимптоматичний період
D. Час до смерті опроміненої особи
E. Інший варіант відповіді
113. Смерть хворого з променевим ЦНС-синдромом може відбуватися без видимих змін в кишечнику, що означає:
A. * Зміни у цій системі не встигли розвинутись
B. Кишечні явища не розвинулись завдяки своєчасному лікуванню
C. ЦНС-синдром є вторинним після променевого ураження кишечника
D. ЦНС-синдром – вторинний після загибелі гемопоетичної системи
E. Всі відповіді правильні
114. Кістковий мозок і лімфатична система є:
A. Радіорезистентними системами
B. * Високорадіочутливими системами
C. Нормально функціонують навіть після опромінювання у великих дозах
D. Функціонують після стимуляції кровотечами або інфекцією
E. Інший варіант відповіді
115. При справжньому пострадіаційному гастроінтестинальному синдромі у пацієнта спостерігається все крім:
A. Явище анорексії
B. Вторинна дегідратація внаслідок блювання
C. Вторинна інфекція внаслідок агранулоцитозу
D. * Органічних змін шлунково-кишкового тракту
E. Ні одне із зазначеного
116. При надходженні всередину організму радіонукліди:
A. Швидко виводяться
B. Захоплюються лімфоцитами як і інші інородні тіла
C. * Ідуть тим самим метаболічним шляхом, що і їх нерадіоактивні аналоги
D. Не акумулюються в тканинах і кістках скелету
E. Всі відповіді правильні
117. Чим визначається радіотоксикологічна дія інкорпорованих радіонуклідів
A. Характером випромінювання
B. Енергією випромінювання
C. Періодом напіврозпаду нукліда
D. * Швидкістю виведення
E. Ні одним із зазначеного
118. Які органи в радіотоксикології відносяться до «критичних органів»?
A. Ендокринні органи
B. Репродуктивні органи
C. Органи, ураження яких призводить до загибелі організму
D. * Органи, які переважно накопичують певні радіонукліди
E. Тканини з високою радіочутливістю
119. Який вплив на вираженість променевих ефектів має «фактор часу»?
A. Практично не впливає
B. * Впливає
C. Не змінює сумарного ефекту променевого впливу
D. Не сприяє прискоренню репарації променевих ушкоджень
E. Всі відповіді правильні
120. Клінічна картина гострого місцевого променевого пошкодження залежить від
A. Виду випромінювання
B. Поглинутої дози
C. Об’єму пошкоджених тканин
D. Анатомічної локалізації пошкодження
E. * Всього вище перерахованого
121. На шкірі первинна еритема виникає при бета-опроміненні в діапазоні
A. 1-2 Гр
B. 6-12 Гр
C. 20-30 Гр
D. * 30-100 Гр
E. 100-150 Гр
122. Згасання первинної еритеми, що виникає в першу добу після бета-опромінення наступає через
A. * 2-3 дні
B. 6-7 днів
C. 10-15 днів
D. 14-20 днів
E. 20-30 днів
123. Яка мінімальна смертельна доза при опроміненні всього тіла рентгенівськими або гама-променями?
A. 0,1 Грей
B. 1 Грей
C. * 10 Грей
D. 100 Грей
E. 1000 Грей
124. Основним ефектом дії іонізуючого випромінювання на воду є
A. Дисоціація молекул води
B. * Утворення вільних радикалів
C. Утворення сульфатних сполук
D. Полімеризація води
E. Блокування молекул води
125. Коли були відкриті х-промені?
A. * 1881 р.
B. 1896 р.
C. 1903 р.
D. 1911 р.
E. 1935 р.
126. Хто сформулював наступний закон: “Іонізуюча радіація тим сильніше впливає на клітини, чим інтенсивніше вони поділяються і чим менш виражені їх морфологія і функція”?
A. Г. Хейніке
B. В. Груббе
C. Холл-Едвардс
D. * І. Бергоньє і Л. Трібондо
E. А. Бенджамін і А. Смок
127. Специфічною дією іонізуючого випромінювання на хромосоми клітин є
A. * Розрив хромосом
B. Дезінтеграція хромосом
C. Подвоєння кількості хромосом
D. Пошкодження дистальних відділів хромосом
E. Деформація хромосом
128. Хто вперше повідомив про перші випадки раку у рентгенологів під впливом іонізуючого випромінювання?
A. * Фрібен і Сік
B. В. Груббе
C. Холл-Едвардс
D. І. Бергоньє і Л. Трібондо
E. А. Бенджамін і А. Смок
129. Які фізичні явища простежуються в опромінених клітинах?
A. Електростатичні ефекти
B. Іонізація атомів і молекул
C. Теплопродукція
D. Флюоресценція
E. * Іонізація атомів і молекул, електростатичні ефекти
130. Хто вперше застосував лікування іонізуючим випромінюванням при злоякісній пухлині?
A. Г. Хейніке
B. * В. Груббе
C. Холл-Едвардс
D. І. Бергоньє і Л. Трібондо
E. А. Бенджамін і А. Смок
131. Хто вперше описав вплив іонізуючого випромінювання на кістковий мозок (променева анемія та лейкопенія)?
A. * Г. Хейніке
B. В. Груббе
C. Холл-Едвардс
D. І. Бергоньє і Л. Трібондо
E. А. Бенджамін і А. Смок
132. Назвіть фізичні явища, що простежуються в опромінених клітинах?
A. Електростатичні ефекти
B. Іонізація атомів і молекул
C. Теплопродукція
D. Флюоресценція
E. * Іонізація атомів і молекул, електростатичні ефекти
133. Хто вперше виявив ушкодження хромосом при іонізуючому опроміненні клітин?
A. Г. Хейніке
B. В. Груббе
C. * Пертес
D. І. Бергоньє і Л. Трібондо
E. А. Бенджамін і А. Смок
134. В опромінених клітинах простежуються наступні фізичні явища
A. Електростатичні ефекти
B. Іонізація атомів і молекул
C. Теплопродукція
D. Флюоресценція
E. * Іонізація атомів і молекул, електростатичні ефекти
135. Хто вперше описав пригнічення імунітету під впливом іонізуючого випромінювання?
A. Г. Хейніке
B. В. Груббе
C. Пертес
D. І. Бергоньє і Л. Трібондо
E. * А. Бенджамін і А. Смок
136. Коли сталася аварія на Чорнобильській АЕС?
A. 1 травня 1985 р.
B. * 26 квітня 1986 р.
C. 22 квітня 1989 р.
D. 9 травня 1989 р.
E. 1 грудня 1991 р.
137. Вкажіть, який вплив іонізуючих випромінювань на молекули органічних сполук можна віднести до прямої дії випромінювань?
A. * Утворення вільних радикалів
B. Міжмолекулярний енергетичний обмін
C. Утворення продуктів радіолізу
D. Зміни молекул в результаті пасажу через них електронів
E. Дія на макромолекули квантів
138. Кому з перелічених вчених двічі присуджувалася Нобелівська премія?
A. Вільгельм Конрад Рентген
B. Анрі Беккерель
C. П’єр Кюрі
D. * Марія Складовська-Кюрі
E. Фредерік Жоліо-Кюрі
139. Що являє собою альфа-випромінювання?
A. Електромагнітні хвилі довжиною 10-5-10-2 нм
B. Електромагнітні хвилі довжиною < 0,1 нм
C. Іонізуюче випромінювання електронів
D. Іонізуюче випромінювання позитронів
E. * Іонізуюче випромінювання ядер атомів гелію
140. Що являє собою бета-випромінювання?
A. Електромагнітні хвилі довжиною 10-5-10-2 нм
B. Електромагнітні хвилі довжиною < 0,1 нм
C. * Корпускулярне електронне чи позитронне іонізуюче випромінювання
D. Корпускулярне іонізуюче випромінювання важких іонів
E. Корпускулярне іонізуюче випромінювання ядер атомів гелію
141. Які зміни відбуваються у високомолекулярних сполуках під дією іонізуючого випромінювання?
A. * Іонізація молекул
B. Синтез молекул
C. Утворення подвійних зв’язків
D. Розриви ковалентних зв’язків
E. Всі відповіді правильні
142. Що являє собою гамма-випромінювання?
A. Електромагнітні хвилі довжиною 10-5-10-2 нм
B. * Електромагнітні хвилі довжиною < 0,1 нм
C. Корпускулярне електронне чи позитронне іонізуюче випромінювання
D. Корпускулярне іонізуюче випромінювання важких іонів
E. Корпускулярне іонізуюче випромінювання ядер атомів гелію
143. Вкажіть обов’язкові компоненти пошкодження тканин в результаті опромінення
A. * Радіоліз води
B. Склероз тканин
C. Канцерогенез
D. Атрофія тканин
E. Всі відповіді правильні
144. Які особливості організму в найбільшому ступені визначають його радіочутливість?
A. Зв’язані із статтю
B. * Індивідуальні
C. Вікові
D. Психоемоційні
E. Расові
145. Що являють собою х-промені?
A. * Електромагнітні хвилі довжиною 10-5-10-2 нм
B. Електромагнітні хвилі довжиною < 0,1 нм
C. Корпускулярне електронне чи позитронне іонізуюче випромінювання
D. Корпускулярне іонізуюче випромінювання важких іонів
E. Корпускулярне іонізуюче випромінювання ядер атомів гелію
146. Яке з перелічених випромінювань є іонізуючим?
A. Ультразвукове
B. Інфрачервоне
C. Ультрафіолетове
D. Радіохвилі
E. * Гамма-промені
147. Назвіть особливості організму, які в найбільшому ступені визначають його радіочутливість?
A. Зв’язані із статтю
B. * Вікові
C. Професійні
D. Психоемоційні
E. Расові
148. В найбільшому ступені наступні особливості організму визначають його радіочутливість?
A. Зв’язані із статтю
B. * Індивідуальні
C. Вікові
D. Психоемоційні
E. Расові
149. Що відбувається при дії терапевтичних доз іонізуючого випромінювання на клітину?
A. Негайна загибель клітини
B. Пошкодження клітини можуть бути відсутні
C. Руйнуються радіорезистентні структури клітин
D. * Випромінювання переважно впливає на хромосоми
E. Інший варіант відповіді
150. Найбільш чутливі структури молекули клітин знаходяться в
A. Мітохондріях
B. Рибосомах
C. * Ядрі
D. Ядерці
E. Вакуолях
151. Частота генетичних мутацій радіаційного походження:
A. Є незмінно високою в статевих клітинах
B. Збільшується з віком
C. Продовжує збільшуватись навіть після закінчення опромінювання
D. Лінійно зростає в залежності від дози
E. * Є незмінно високою в статевих клітинах, лінійно зростає в залежності від дози
152. Більшість із радіаційних мутацій є
A. Домінантними
B. Спонтанними
C. * Шкідливими, небезпечними для життя
D. Вибірково корисними
E. Інший варіант відповіді
153. Радіаційні мутації виникають внаслідок
A. * Змін в ДНК
B. Змін в РНК
C. Змін в дезоксірибозі цукрів
D. Змін в білках
E. Всі відповіді правильні
154. Ранній пострадіаційний рак виявляється у вигляді
A. Сквамозно-клітинної карциноми
B. Остеосаркоми
C. Бронхіальної карциноми
D. * Лейкемії
E. Інший варіант відповіді
155. Часовий інтервал між радіаційним впливом і появою патологічних ефектів називається
A. Мертвим часом
B. Метаболічним періодом
C. * Латентним періодом
D. Продромальний період
E. Інший варіант відповіді
156. Одним із пізніх ефектів радіаційного впливу є
A. Еритема
B. * Неспецифічне зменшення тривалості життя
C. Геморрагії
D. Спонтанні аборти
E. Інший варіант відповіді
157. Вкажіть фактори, які найбільше впливають на індивідуальні розбіжності в реакції на опромінення:
A. * Вік
B. Стать
C. Спадкова чутливість
D. Стан здоров’я
E. Всі перераховані фактори
158. Назвіть найпростіші і найбільш ефективні засоби зменшення біологічного впливу радіації
A. Призначення масивних доз сольових розчинів
B. * Створення штучної гіпоксії
C. Гіпербарична оксигенація
D. Всі відповіді правильні
E. Інший варіант відповіді
159. До найбільш ранніх клінічних проявів гострого опромінення всього тіла у великих дозах відносять
A. Тривожний страх у поєднанні з тахікардією
B. * Нудота і блювання
C. Діарея
D. Підвищення температури
E. Все зазначене
160. Що називається продромальним періодом?
A. Часовий інтервал до появи порушень в шлунково-кишковому тракті
B. * Асимптоматичний період
C. Час до смерті опроміненої особи
D. Часовий інтервал до появи порушень в центральній нервовій системі
E. Інший варіант відповіді
161. Загибель ЦНС після гострого опромінення відбувається
A. Через декілька годин після опромінення голови
B. Через добу після опромінення голови
C. * При опроміненні надмірними дозами (100 Гр і вище) всього тіла
D. У зв’язку з променевими пошкодженнями легень
E. Від усіх зазначених факторів
162. Що є причиною пострадіаційного гастроінтестинального синдрому?
A. Фракційоване опромінення всього тіла сумарною дозою 4 Гр
B. Підвищена чутливість шкт до дії радіації
C. Гостре одноразове опромінення всього тіла дозою 2 Гр
D. Гостре одноразове опромінення ділянки живота дозою 1 Гр
E. * Гостре одноразове опромінення всього тіла і живота дозою 10 Гр
163. При справжньому пострадіаційному гастроінтестинальному синдромі у пацієнта спостерігається
A. Явище анорексії
B. Вторинна дегідратація внаслідок блювання
C. Вторинна інфекція внаслідок агранулоцитозу
D. * Все зазначене
E. Ні одне із зазначеного
164. Кістковий мозок і лімфатична система є
A. Радіорезистемними системами
B. * Високорадіочутливими системами
C. Нормально функціонують навіть після опромінювання у великих дозах
D. Функціонують після стимуляції кровотечами або інфекцією
E. Всі варіанти відповіді можливі
165. Дайте відповідь про пізні радіаційні ефекти
A. Можуть ніколи не проявлятися
B. * Можуть з’являтися через місяці або роки після опромінення
C. Важко оцінити їх зв’язок з опроміненням, так як вони малоспецифічні
D. Високоспецифічні, так як неминуче ведуть до смерті організму
E. Всі варіанти відповіді можливі
166. Опромінення ембріону в малих (діагностичних) дозах може призвести до
A. * Спонтанного аборту
B. Багатоплідності
C. Передлежанням плаценти
D. Сідничним передлежанням
E. Всім зазначеним
167. При надходженні всередину організму радіонукліди
A. Швидко виводяться
B. Захоплюються лімфоцитами як і інші сторонні тіла
C. * Ідуть тим самим метаболічним шляхом, що і їх нерадіоактивні аналоги
D. Акумулюються в тканинах і кістках скелету
E. Інший варіант відповіді
168. Надходження всередину організму радіонуклідів супроводжується
A. Швидким виведенням
B. Захоплюються лімфоцитами як і інші сторонні тіла
C. Ідуть тим самим метаболічним шляхом, що і їх нерадіоактивні аналоги
D. * Акумуляцією в тканинах і кістках скелету
E. Інший варіант відповіді
169. Чим визначається радіотоксикологічна дія інкорпорованих нуклідів?
A. Характером випромінювання
B. Енергією випромінювання
C. Періодом напіврозпаду нукліда
D. * Швидкістю виведення
E. Ні одним із зазначеного
170. Які органи в радіотоксикології відносяться до «критичних органів»?
A. Ендокринні органи
B. Репродуктивні органи
C. Органи, ураження яких призводить до загибелі організму
D. * Органи, які переважно накопичують певні радіонукліди
E. Тканини з високою радіочутливістю
171. До «критичних органів» в радіотоксикології відносяться
A. Ендокринні органи
B. Репродуктивні органи
C. Органи, ураження яких призводить до загибелі організму
D. * Органи, які переважно накопичують певні радіонукліди
E. Тканини з високою радіочутливістю
172. Які положення постулюють концепцію «критичного органу» в радіобіології?
A. * Вибіркове накопичення радіонукліду в певному органі
B. Можливість виведення радіонукліду із певного органу
C. Нерівномірність опромінення всього організму даним радіонуклідом
D. Нерівномірність опромінення всього організму даним радіонуклідом
E. Можливість ранньої діагностики ураження критичного органу
173. Теорія мішені – це
A. Вплив на ферменти
B. * Вплив на генетичний апарат
C. Пошкодження оболонки клітини
D. Вплив на молекули ДНК
E. Вплив на вакуолі клітин
174. Генетичні ефекти опромінення умовно ділять на
A. Спадкоємні порушення
B. Фізіологічну неповноцінність
C. Збільшення канцерогенного ризику
D. Нічого з перерахованого
E. * Всі відповіді правильні
175. Спадкоємними є серйозні порушення розвитку у нащадків опромінених батьків
A. Ембріональна загибель
B. Вроджені вади
C. Зниження фертильності
D. * «Великі мутації»: хромосомні, геномні, важливих структурних генів
E. Інший варіант відповіді
176. При якому з перелічених фізичних процесів не виникає гамма-випромінювання?
A. Розпад радіоактивних ядер
B. Перехід ядер зі збудженого стану в основний
C. * Пружне зіткнення швидкого нейтрона з ядром
D. Взаємодія швидких заряджених частинок з речовиною
E. Анігіляція електронно-позитронних пар
177. Які частинки не випускаються відомими на Землі радіоактивними ізотопами?
A. * Протони
B. Нейтрони
C. Електрони
D. Позитрони
E. Важкі іони
178. Вкажіть особливості картини променевої реакції у дітей дошкільного віку
A. Клінічна картина загальної променевої реакції у дітей виявляється менш яскраво
B. Період виражених променевих симптомів у дітей розпочинається раніше, ніж у дорослих
C. Наявна лабільність судинних реакцій, особливо шкіри обличчя
D. Маса тіла не зростає або зменшується
E. * Всі відповіді правильні
179. Яка з перелічених частинок має найкоротший час існування в речовині?
A. Протон
B. Нейтрон
C. Електрон
D. * Позитрон
E. Важкий іон
180. Яке співвідношення між масою електрона і протона?
A. 1 : 10
B. 1 : 20
C. 1 : 100
D. * 1 : 2000
E. 1 : 3876
181. Яка залежність між глибиною проникнення іонізуючого випромінювання в тканини організму і його іонізуючою здатністю?
A. Прямо-пропорційна
B. * Обернено-пропорційна
C. Параболічна
D. Геометрична прогресія
E. Немає залежності
182. Віддалені наслідки опромінення у людей виникають через
A. 1-3 місяці
B. 6 місяців
C. 1 рік
D. 2-3 роки
E. * 10-20 років
183. Який з перелічених видів іонізуючого випромінювання має найменшу проникаючу здатність?
A. * альфа-випромінювання
B. бета-випромінювання
C. гамма-випромінювання
D. х-промені
E. Нейтрони
184. Який з перелічених видів іонізуючого випромінювання має найбільшу проникаючу здатність?
A. альфа-випромінювання
B. бета-випромінювання
C. * гамма-випромінювання
D. Важкі іони
E. Протони
185. До віддалених наслідків іонізуючого опромінення людини належать
A. Скорочення тривалості життя
B. Виникнення додаткових випадків лейкозів, злоякісних пухлин, катаракт кришталика
C. Развиток нефросклерозу
D. Порушення рівноваги у функції ендокринних залоз, зниження плідності, порушення ембріонального розвитку
E. * Всі зазначені
186. Раннє променеве старіння характеризується певними властивостями
A. Гетерохронність – різниця в часі настання виражених проявів старіння різних тканин, органів і систем
B. Гетеротопність – неоднаковий прояв процесів старіння в різних органах і структурах
C. Гетерокінетичність – різна швидкість розвитку вікових змін
D. Гетеровекторність – різноспрямованість вікових змін, пов’язана з активацією одних і пригніченням інших життєвих процесів у старіючому організмі
E. * Всіма перерахованими
187. Під час прискореного променевого старіння змінюються енергетичні процеси в клітині
A. Знижується активність дихальних ферментів
B. Зменшується кількість мітохондрій
C. Порушується функція клітинних мембран
D. Знижується основний обмін
E. * Всі відповіді правильні
188. Які нижче перераховані вади частіше спостерігаються при внутрішньоутробному опроміненні плода
A. * Мікроцефалія і розумова відсталість
B. Вроджений вивих стегна
C. Вроджена вада серця
D. Все зазначене
E. Не спостерігається жодна із зазначених
189. Чим небезпечне опромінення ембріону в термін вагітності від 3 до 6 тижнів?
A. Вродженими вадами
B. Неонатальною смертністю
C. Розумовою деградацією дитини
D. Мікроцефалією
E. * Всім зазначеним
190. Які пострадіаційні зміни спостерігаються в гемопоетичній системі після опромінення?
A. Зменшення числа форменних елементів крові в периферійній крові
B. Поява абортивних форменних елементів в периферійній крові
C. Спустошення червоного і білого гемопоетичного паростка кісткового мозку
D. * Все зазначене
E. Інший варіант відповіді
191. Випромінювання яких частинок найглибше проникає в речовину?
A. Протони
B. * Нейтрони
C. Електрони
D. Позитрони
E. Важкі іони
192. До пострадіаційних змін в гемопоетичній системі після опромінення відносять
A. Зменшення числа форменних елементів крові в периферійній крові
B. Поява абортивних форменних елементів в периферійній крові
C. Спустошення червоного і білого гемопоетичного паростка кісткового мозку
D. * Все зазначене
E. Інший варіант відповіді
193. Який з перелічених видів іонізуючого випромінювання має найменшу іонізуючу здатність?
A. альфа-випромінювання
B. бета-випромінювання
C. * гамма-випромінювання
D. Протонне випромінювання
E. Нейтронне випромінювання
194. Частота радіаційних мутацій прямо пропорційна
A. * Типу опромінених клітин
B. Рівню лінійної передачі енергії
C. Послідовності пуринових основ в ДНК
D. Розташуванню пуринових основ в ДНК
E. Всі відповіді правильні
195. Яка довжина пробігу альфа-випромінювання в тканинах?
A. * До 50 мкм
B. До 0,5 см
C. До 1 см
D. 5-6 см
E. Десятки сантиметрів
196. Кількість радіаційних мутацій прямо пропорційна
A. * Типу опромінених клітин
B. Рівню лінійної передачі енергії
C. Послідовності пуринових основ в ДНК
D. Розташуванню пуринових основ в ДНК
E. Всі відповіді правильні
197. Яка довжина пробігу бета-випромінювання в тканинах?
A. До 50 мкм
B. До 0,5 см
C. * До 1 см
D. 5-6 см
E. Десятки сантиметрів
198. Яка довжина пробігу гамма-променя в тканинах?
A. До 50 мкм
B. До 0,5 см
C. До 1 см
D. 5-6 см
E. * Десятки сантиметрів
199. Радіаційні мутації прямо пропорційні
A. * Типу опромінених клітин
B. Рівню лінійної передачі енергії
C. Послідовності пуринових основ в ДНК
D. Розташуванню пуринових основ в ДНК
E. Всі відповіді правильні
200. Яка довжина пробігу нейтронів в тканинах?
A. До 50 мкм
B. До 100 мкм
C. До 0,5 см
D. До 1 см
E. * Сантиметри-метри
201. Радіаційні генетичні мутації є
A. Зворотніми
B. Не зворотніми
C. Зворотніми чи не зворотніми в залежності від виду клітин
D. Зворотніми чи не зворотніми в залежності від енергії випромінювання
E. * Зворотніми чи не зворотніми залежно від виду клітин та енергії випромінення
202. В яких одиницях визначають щільність іонізації випромінювання?
A. Кулон/г сухої речовини
B. * Кількість пар іонів, утворених в одиниці довжини пробігу у повітрі
C. Кількість іонів, утворених в одиниці довжини пробігу у повітрі
D. Кількість пар іонів, утворених в одиниці об’єму повітря
E. Кількість іонів, утворених в одиниці об’єму повітря
203. Яка іонізуюча здатність альфа-випромінювання?
A. 1 пара/мм
B. 1 пара/см
C. 5-10 пар/мм
D. * (10-20)х103 пар/мм
E. 3,7х1010 пар/мм
204. Яка іонізуюча здатність бета-випромінювання?
A. 1 пара/мм
B. 1 пара/см
C. * 5-10 пар/мм
D. (10-20)х103 пар/мм
E. 3,7х1010 пар/мм
205. Яка іонізуюча здатність гамма-випромінювання?
A. 1 пара/мм
B. * 1 пара/см
C. 5-10 пар/мм
D. (10-20)х103 пар/мм
E. 3,7х1010 пар/мм
206. Яка іонізуюча здатність нейтронного випромінювання?
A. 1 пара/мм
B. 1 пара/см
C. 5-10 пар/мм
D. * Сотні – десятки тисяч пар/мм
E. 3,7х1010 пар/мм
207. Який вплив на вираженість променевих ефектів має «фактор часу»?
A. Практично не впливає
B. * Впливає
C. Не змінює сумарного ефекту променевого впливу
D. Не сприяє прискоренню репарації променевих ушкоджень
E. Всі варіанти відповіді можливі
208. Причиною смерті осіб на 3-5 добу після гострого опромінення всього тіла являються
A. Гемопоетичні розлади
B. Гастроінтестинальні порушення
C. * Термічна травма
D. Зміни в ЦНС
E. Інший варіант відповіді
209. Яка позасистемна одиниця поглинутої дози?
A. Рентген (Р)
B. Кулон/кілограм (Кл/кг)
C. Грей (Гр)
D. Зіверт (Зв)
E. * Рад
210. Яка позасистемна одиниця еквівалентної дози?
A. Рентген (Р)
B. Рад
C. * Бер
D. Кюрі (Кі)
E. Беккерель (Бк)
211. Які первинні променеві реакції визначають принцип сортування осіб уражених радіацією
A. Час появи больового синдрому
B. Температурна реакція
C. * Час появи рефлекторних реакцій (нудоти, блювання)
D. Реакції шкіри і слизових
E. Час появи неврологічних ознак
212. Яка позасистемна одиниця радіоактивності?
A. Рентген (Р)
B. Рад
C. Бер
D. * Кюрі (Кі)
E. Беккерель (Бк)
213. Яка позасистемна одиниця енергії іонізуючого випромінювання?
A. Рентген (Р)
B. Грей (Гр)
C. Кулон (Кл)
D. * Електрон-вольт (еВ)
E. Джоуль (Дж)
214. Назвіть первинні променеві реакції,що визначають принцип сортування осіб уражених радіацією:
A. Час появи больового синдрому
B. Температурна реакція
C. * Час появи рефлекторних реакцій (нудоти, блювання)
D. Реакції шкіри і слизових
E. Час появи неврологічних ознак
215. Рад – одиниця вимірювання:
A. Експозиційної дози
B. * Поглинутої дози
C. Еквівалентної дози
D. Потужності дози
E. Активності радіонуклідів
216. Електрон-вольт – одиниця вимірювання:
A. Напруги електричного поля електронів
B. Потужності експозиційної дози
C. Еквівалентної дози
D. Ефективної дози
E. * Енергії іонізуючого випромінювання
217. Зіверт – одиниця вимірювання:
A. Експозиційної дози
B. Поглинутої дози
C. * Еквівалентної дози
D. Потужності дози
E. Активності радіонуклідів
218. Які з перерахованих ознак уражень є провідними в клініці гострої променевої хвороби?
A. * Неврологічні, гематологічні, кишкові
B. Шкірні
C. Офтальмологічні
D. Стоматологічні
E. Всі перераховані
219. Бер – одиниця вимірювання:
A. Експозиційної дози
B. Поглинутої дози
C. * Еквівалентної дози
D. Потужності дози
E. Активності радіонуклідів
220. Рентген – одиниця вимірювання:
A. * Експозиційної дози
B. Поглинутої дози
C. Еквівалентної дози
D. Потужності дози
E. Активності радіонуклідів
221. Назвіть перераховані ознаки уражень, що є провідними в клініці гострої променевої хвороби?
A. * Неврологічні, гематологічні, кишкові
B. Шкірні
C. Офтальмологічні
D. Стоматологічні
E. Всі перераховані
222. Яке співвідношення між позасистемною та системною одиницями енергії іонізуючого випромінювання?
A. 100 : 1
B. 1 : 100
C. 1 : 3876
D. 1 : 3,7 х 1010
E. * 1 : 1,6 х 10-19
223. Для якої фізичної одиниці є правильним наступне визначення: “доза, яка утворює в 1 кг сухого повітря іони, що несуть заряд 1 Кулон кожного знаку”?
A. Грей (Гр)
B. Беккерель (Бк)
C. * 3876 Рентген
D. Зіверт (Зв)
E. Кюрі (Кі)
224. Для якої фізичної одиниці є правильним наступне визначення: “енергія випромінювання 1 Джоуль, яку поглинула речовина масою 1 кг”?
A. Рентген (Р)
B. Кулон/кг (Кл/кг)
C. * Грей (Гр)
D. Зіверт (Зв)
E. Кюрі (Кі)
225. Для якої фізичної величини є правильним наступне визначення: “відношення середньої енергії, яка передана іонізуючим випромінюванням речовині, до маси речовини”?
A. Експозиційна доза
B. * Поглинута доза
C. Еквівалентна доза
D. Ефективна доза
E. Радіоактивність
226. Вкажіть патологічні стани, що відносяться до соматико-стохастичних радіаційних ефектів
A. Гостра променева хвороба
B. Променеві опіки
C. Скорочення тривалості життя
D. * Лейкози
E. Всі перераховані
227. Для якої фізичної величини є правильним наступне визначення: “кількість випромінювання, визначеного в повітрі і здатна його іонізувати”?
A. * Експозиційна доза
B. Поглинута доза
C. Еквівалентна доза
D. Ефективна доза
E. Радіоактивність
228. Коефіцієнт ризику виникнення стохастичного ефекту – це
A. Захворювання легкого ступеня гострої променевої хвороби
B. Виникнення катаракти у населення при опроміненні фоновими дозами
C. Виникнення спадкових аномалій в осіб середнього віку
D. Вирогідність виникнення каліцтв
E. * Виникнення спадкових аномалій в осіб середнього віку, вирогідність виникнення каліцтв
229. Для якої фізичної величини є правильним наступне визначення: “добуток поглинутої дози в окремому органі чи тканині на радіаційний зважувальний фактор”?
A. Експозиційна доза
B. Поглинута доза
C. * Еквівалентна доза
D. Ефективна доза
E. Радіоактивність
230. Для якої фізичної величини є правильним наступне визначення: “сума добутків еквівалентних доз в окремих органах і тканинах на відповідні тканинні зважувальні фактори”?
A. Експозиційна доза
B. Поглинута доза
C. Еквівалентна доза
D. * Ефективна доза
E. Радіоактивність
231. Небезпека опромінення від інкорпорованого джерела радіоактивності залежить від
A. Типу і енергії радіонукліду
B. Фізичного періоду напіврозпаду
C. Біологічного періоду напіввиведення
D. * Всього зазначеного
E. Нема правильної відповіді
232. Яке з тверджень є правильним?
A. 1 Гр = 10 Зв
B. * 1 Зв = 100 Бер
C. 1 Дж/кг = 1 Р
D. 1 Кл/кг = 1 Гр
E. 1 Рад = 10 Гр
233. Для якої фізичної величини є правильним наступне визначення: “відношення кількості спонтанних ядерних перетворень за інтервал часу”?
A. Експозиційна доза
B. Поглинута доза
C. Еквівалентна доза
D. Ефективна доза
E. * Активність
234. Яке співвідношення між системною і позасистемною одиницями радіоактивності?
A. * 1 Кі = 3,7 х 1010 Бк
B. 1 Кі = 3876 Бк
C. 1 Бк = 100 Кі
D. 1 Кл/кг = 3876 Р
E. 1 Гр = 100 Рад
235. Які із зазначених ефектів є нестохастичними?
A. Лейкози
B. Остеогенні саркоми
C. Точкові мутації
D. Хромосомні аберації
E. * Гостра і хронічна променева хвороба
236. Яке співвідношення між системною і позасистемною одиницями поглинутої дози?
A. 1 Кі = 3,7 х 1010 Бк
B. 1 Рад = 0,1 Гр
C. 1 Бк = 100 Кі
D. 1 Кл/кг = 3876 Р
E. * 1 Гр = 100 Рад
237. Із зазначених ефектів нестохастичними є
A. Лейкози
B. Остеогенні саркоми
C. Точкові мутації
D. Хромосомні аберації
E. * Гостра і хронічна променева хвороба
238. Виберіть правильне твердження
A. Нестохастичні ефекти є прогнозовані
B. Стохастичні ефекти є контрольовані
C. * Стохастичні ефекти є прогнозовані
D. Нестохастичні ефекти є контрольовані
E. Нема правильної відповіді
239. Яке співвідношення між системною і позасистемною одиницями еквівалентної дози?
A. 1 Зв = 100 Рад
B. 1 Рад = 0,01 Зв
C. * 1 Бер = 0,01 Зв
D. 1 Гр = 100 Бер
E. 1 Гр = 10 Рад
240. Який з перелічених видів випромінювання має найбільший радіаційний зважувальний фактор?
A. х-промені
B. * альфа-промені
C. бета-промені
D. гамма-промені
E. Протонне
241. Який з перелічених видів випромінювання має найменший радіаційний зважувальний фактор?
A. * Фотонне
B. альфа-промені
C. Нейтронне
D. Важкі іони
E. Протонне
242. Радіаційний зважувальний фактор якого виду випромінювання прийнятий за 1?
A. * Фотонне
B. альфа-промені
C. Нейтронне
D. Важкі іони
E. Протонне
243. Який орган найбільш радіочутливий?
A. Нирки
B. * Гонади
C. Печінка
D. Серце
E. Щитовидна залоза
244. Назвіть орган найбільш радіочутливий?
A. Нирки
B. * Гонади
C. Печінка
D. Серце
E. Щитовидна залоза
245. Нестохастичні ефекти
A. Непрогнозовані
B. Безпорогові
C. Контрольовані
D. * Порогові
E. Все зазначене
246. Для тканини якого з перелічених органів значення тканинного зважувального фактору найменше?
A. * Шкіра
B. Стравохід
C. Легені
D. Кістковий мозок
E. Гонади
247. Для тканини якого з перелічених органів значення тканинного зважувального фактору найменше?
A. Кістковий мозок
B. Товста кишка
C. Легені
D. Шлунок
E. * Сечовий міхур
248. Для тканини якого з перелічених органів значення тканинного зважувального фактору найбільше?
A. Сечовий міхур
B. * Шлунок
C. Молочна залоза
D. Печінка
E. Стравохід
249. Максимально переносима шкірою доза рентгенівського випромінювання при однократному зовнішньому впливі становить
A. Близько 2 Гр
B. Близько 4 Гр
C. Близько 6 Гр
D. Близько 8 Гр
E. * Близько 10 Гр
250. Для тканини якого з перелічених органів значення тканинного зважувального фактору найбільше?
A. Шкіра
B. Щитоподібна залоза
C. Печінка
D. * Товста кишка
E. Стравохід
251. Стійке облисіння виникає при опроміненні дозою
A. 2-3 Гр
B. 4-5 Гр
C. 5-6 Гр
D. * Дозою вище 7 Гр
E. Інший варіант відповіді
252. Облисіння виникає при опроміненні дозою
A. 2-3 Гр
B. 4-5 Гр
C. 5-6 Гр
D. * Дозою вище 7 Гр
E. Інший варіант відповіді
253. Виберіть правильне визначення радіаційного зважувального фактору?
A. * Коефіцієнт, який враховує відносну біологічну ефективність різних видів іонізуючого випромінювання
B. Коефіцієнт, який враховує відносну радіочутливість різних органів і тканин
C. Коефіцієнт, який використовують при визначенні ваги різних елементарних частинок
D. Коефіцієнт, який відображає співвідношення маси ядра і орбітальних електронів
E. Коефіцієнт, який відображає співвідношення доз зовнішнього і внутрішнього опромінень
254. При гострих радіаційних ураженнях шкіри визначаються періоди
A. Рання променева реакція чи променева еритема
B. Латентний період
C. Період значних клінічних проявів
D. Період повного або часткового відновлення
E. * Всі зазначені
255. Який з перелічених методів визначення радіоактивності та доз іонізуючих випромінювань полягає у вимірюванні електричного струму або газових розрядів у детекторі?
A. Сцинтиляційний
B. * Іонізаційний
C. Радіолюмінесцентний
D. Фотографічний
E. Нейтронно-активаційний
256. За тяжкістю клінічного перебігу розрізняють ушкодження шкіри у вигляді
A. Гострого еритематозного дерматиту
B. Гострого бульозного дерматиту
C. Некротично-виразкового дерматиту
D. Некротичного дерматиту
E. * Всі зазначені
257. Який з перелічених методів визначення радіоактивності та доз іонізуючих випромінювань полягає у реєстрації спалахів світла, що виникають під впливом випромінювання?
A. * Сцинтиляційний
B. Іонізаційний
C. Радіолюмінесцентний
D. Фотографічний
E. Нейтронно-активаційний
258. Який з перелічених методів визначення радіоактивності та доз іонізуючих випромінювань полягає у поглинанні і накопиченні енергії іонізуючого випромінювання спеціальними детекторами з подальшим її перетворенням в інший вид, яку можна зареєструвати при нагріванні чи опроміненні ультрафіолетом?
A. Іонізаційний
B. Сцинтиляційний
C. * Люмінесцентний
D. Фотографічний
E. Термо-ультрафіолетовий
259. Який з перелічених методів визначення радіоактивності та доз іонізуючих випромінювань ґрунтується на їх здатності спричинювати фотоліз галоїдного броміду срібла?
A. Іонізаційний
B. Хімічний
C. Люмінесцентний
D. * Фотографічний
E. Нейтронно-активаційний
260. Гострий еритоматозний дерматит відповідає:
A. * Легкому ступеню ушкодження
B. Середньому ступеню ушкодження
C. Тяжкому ступеню ушкодження
D. Дуже тяжкому ступеню ушкодження
E. Всім зазначеним
261. Який з перелічених методів визначення радіоактивності та доз іонізуючих випромінювань ґрунтується на випромінюванні виходу необоротних радіаційно-хімічних реакцій, що відбуваються під їх впливом у рідких або твердих системах?
A. Іонізаційний
B. Термолюмінесцентний
C. * Колориметричний
D. нічого з перерахованого
E. Нейтронно-активаційний
262. Який з перелічених методів визначення радіоактивності та доз іонізуючих випромінювань пов’язаний з вимірюванням наведеної радіоактивності?
A. Іонізаційний
B. Сцинтиляційний
C. Фотографічний
D. * Нейтронно-активаційний
E. Позитронно-радіаційний
263. Для гострого еритоматозного дерматиту характерний
A. * Легкий ступінь ушкодження
B. Середній ступінь ушкодження
C. Тяжкий ступінь ушкодження
D. Дуже тяжкий ступінь ушкодження
E. Всі зазначені
264. Гострий бульозний дерматит відповідає
A. Легкому ступеню ушкодження
B. * Середньому ступеню ушкодження
C. Тяжкому ступеню ушкодження
D. Дуже тяжкому ступеню ушкодження
E. Всім зазначеним
265. Який з перелічених методів визначення радіоактивності та доз іонізуючих випромінювань пов’язаний з оцінкою реакцій, які виникають в деяких тканинах при їх опроміненні?
A. * Біологічний
B. Калориметричний
C. Біохімічний
D. Експериментальний
E. Тканинний
266. Який нормальний показник природного радіаційного фону?
A. * 10-15 мкР/год
B. 20-25 мкР/год
C. 10-15 мР/год
D. до 20 мР/год
E. 30-50 Р
267. Некротично-виразковий дерматит відповідає
A. Легкому ступеню ушкодження
B. Середньому ступеню ушкодження
C. * Тяжкому ступеню ушкодження
D. Дуже тяжкому ступеню ушкодження
E. Всім зазначеним
268. Яку фізичну величину являє собою природний радіаційний фон?
A. Експозиційна доза
B. Еквівалентна доза
C. Радіоактивність
D. * Потужність експозиційної дози
E. Енергія іонізуючого випромінювання
269. Як називається пристрій для вимірювання доз іонізуючого випромінювання і їх потужності?
A. Потенціометр
B. * Дозиметр
C. Ареометр
D. Радіометр
E. Спектрометр
270. Як називається пристрій для визначення сумарної активності препаратів і радіоактивного забруднення?
A. Потенціометр
B. Дозиметр
C. Ареометр
D. * Радіометр
E. Спектрометр
271. Як називається пристрій для визначення якісного і кількісного радіонуклідного складу препаратів?
A. Потенціометр
B. Дозиметр
C. Ареометр
D. Радіометр
E. * Спектрометр
272. Некротичний дерматит відповідає
A. Легкому ступеню ушкодження
B. Середньому ступеню ушкодження
C. Тяжкому ступеню ушкодження
D. * Дуже тяжкому ступеню ушкодження
E. Всім зазначеним
273. Яка гранично допустима річна доза опромінення для осіб, які працюють з іонізуючим випромінюванням?
A. 0,5 Бер
B. 1,0 Бер
C. 3,0 Бер
D. * 5,0 Бер
E. 10,0 Бер
274. Як називається ефект, який виникає при взаємодії квантового випромінювання з речовиною і полягає в тому, що кванти передають всю свою енергію електронам і при цьому зникають?
A. * Фотоелектричний ефект
B. Комптон-ефект
C. Ефект утворення електронно-позитронних пар
D. П’єзо-електричний ефект
E. Квантово-електронний ефект
275. Як називається ефект, який виникає при взаємодії квантового випромінювання з речовиною і при цьому утворюється пара частинок – електрон і позитрон?
A. Квантово-корпускулярний ефект
B. Комптон-ефект
C. * Ефект утворення електронно-позитронних пар
D. П’єзо-електричний ефект
E. Квантово-орбітальний ефект
276. Як називається ефект, який виникає при взаємодії квантового випромінювання з речовиною і полягає в тому, що квант передає електрону частину своєї енергії і при цьому він змінює напрямок руху?
A. Фотоелектричний ефект
B. * Комптон-ефект
C. Ефект утворення електронно-позитронних пар
D. П’єзо-електричний ефект
E. Квантово-електронний ефект
277. Хронічний променевий дерматит проявляється
A. Ділянками гіперпігментації
B. Ділянками гіпопігментації
C. Схильністю до геморагій
D. Ділянками гіперкератозу і бородавчастих розростань
E. * Всім зазначеним
278. Як називається процес з’єднання електрона з позитроном з утворенням замість них 2-х гамма-квантів?
A. Корпускулярно-квантовий ефект
B. Комптон-ефект
C. Дематеріалізація
D. * Анігіляція
E. Квантово-корпускулярний ефект
279. Для хронічного променевого дерматиту характерні
A. Ділянки гіперпігментації
B. Ділянки гіпопігментації
C. Схильність до геморагій
D. Ділянки гіперкератозу і бородавчастих розростань
E. * Все зазначено
280. Як називається процес утворення іонів із нейтральних атомів або молекул?
A. Електрифікація
B. Комптон-ефект
C. * Іонізація
D. Анігіляція
E. Іонно-ядерний резонанс
281. Проникність капілярів порушується при опроміненні іонізуючою дозою
A. * 1 Гр
B. 2 Гр
C. 3 Гр
D. 4 Гр
E. 5 Гр
282. Як називається процес, при якому після взаємодії з іонізуючим випромінюванням електрони переходять на більш віддалену орбіту?
A. Прискорення
B. Комптон-ефект
C. * Збудження
D. Анігіляція
E. Ампліфікація
283. В якому випадку виникають ядра віддачі?
A. При взаємодії електрона з позитроном
B. * При пружному зіткненні нейтрона з ядром
C. При непружному зіткненні нейтрона з ядром
D. При непружному зіткненні протона з ядром
E. При взаємодії електрона з нейтроном
284. Як називається процес зіткнення нейтрона з ядром з випусканням гамма-квантів, протонів або альфа-частинок?
A. * Захват
B. Комптон-ефект
C. Збудження
D. Анігіляція
E. Ампліфікація
285. Променева катаракта супроводжується
A. Набряком рогівки
B. Множинними ерозіями
C. Сльозотечею
D. Світлобоязню
E. * Всім зазначеним
286. Що відбувається при непружному зіткненні нейтрона з ядром?
A. Утворюються ядра віддачі
B. Комптон-ефект
C. Первинна іонізація
D. Вторинна іонізація
E. * Частина енергії нейтрона йде на збудження ядра, частина – на надання йому кінетичної енергії. При цьому збуджене ядро випускає кілька гамма-квантів
287. Що відбувається при пружному зіткненні нейтрона з ядром?
A. * Утворюються ядра віддачі
B. Комптон-ефект
C. Первинна іонізація
D. Вторинна іонізація
E. Частина енергії нейтрона йде на збудження ядра, частина – на надання йому кінетичної енергії. При цьому збуджене ядро випускає кілька гамма-квантів
288. Специфічною дією іонізуючого випромінювання на хромосоми клітин є:
A. * Розрив хромосом
B. Дезінтеграція хромосом
C. Подвоєння кількості хромосом
D. Пошкодження дистальних відділів хромосом
E. Деформація хромосом
289. Назвіть найбільш радіовразливий орган травлення
A. * Тонка кишка
B. Порожнина рота
C. Слинні залози
D. Стравохід
E. Шлунок
290. Який природний радіонуклід основною мірою визначає радіоактивність тканин рослин і тварин?
A. 14C
B. 22Na
C. * 40K
D. 226Ra
E. 235U
291. Який з перелічених радіонуклідів основною мірою визначає радіоактивність підземних вод?
A. 14C
B. 22Na
C. 40K
D. * 226Ra
E. 235U
292. Який з перелічених радіонуклідів має земне походження?
A. 3H
B. 7Be
C. 14C
D. 22Na
E. * 235U
293. Де не застосовуються закриті радіонуклідні джерела випромінювання?
A. * Рентгеноспектральний аналіз
B. Контактна променева терапія
C. Метрологічна експертиза радіометричної апаратури
D. Метрологічна експертиза спектрометричної апаратури
E. Нейтронний каротаж
294. Де застосовуються закриті радіонуклідні джерела випромінювання?
A. Рентгеноспектральний і рентгеноструктурний аналіз
B. * Контактна променева терапія
C. Близькофокусна рентгенотерапія
D. Дефектоскопія
E. Комп’ютерна томографія
295. Віддалені несприятливі наслідки ураження слизових оболонок шлунково-кишкового тракту це
A. Міхурово-піхвові нориці
B. Ректовагінальні нориці
C. Рубцева деформація стравоходу
D. Рубцева деформація входу до гортані
E. * Все зазначене
296. Де застосовуються нерадіонуклідні джерела випромінювання?
A. * Комп’ютерна томографія
B. Контактна променева терапія
C. Метрологічна експертиза радіометричної апаратури
D. Метрологічна експертиза спектрометричної апаратури
E. Нейтронний каротаж
297. Де не застосовуються нерадіонуклідні джерела випромінювання?
A. Рентгеноспектральний аналіз
B. * Контактна променева терапія
C. Близькофокусна рентгенотерапія
D. Дефектоскопія
E. Комп’ютерна томографія
298. До віддалених несприятливих наслідків ураження слизових оболонок шлунково-кишкового відносять
A. Міхурово-піхвові нориці
B. Ректовагінальні нориці
C. Рубцева деформація стравоходу
D. Рубцева деформація входу до гортані
E. * Все зазначене
299. Який з видів іонізуючого випромінювання найчастіше використовується для лікування злоякісних новоутворень?
A. альфа-випромінювання
B. бета-випромінювання
C. * гамма-випромінювання
D. Протонне випромінювання
E. Нейтронне випромінювання
300. Морфологічні зміни печінки на пізніх стадіях гострого променевого ураження проявляються в
A. Розладах крово- і лімфотоку
B. Дегенеративно-некробіотичних змінах паренхіми і строми
C. Набряку
D. Анемії
E. * Всі відповіді правильні
301. Назвіть морфологічні зміни печінки на пізніх стадіях гострого променевого ураження
A. Розлади крово- і лімфотоку
B. Дегенеративно-некробіотичні зміни паренхіми і строми
C. Набряк
D. Анемії
E. * Всі відповіді правильні
302. Протягом якого максимального періоду часу необхідно отримати мінімальну дозу опромінення, щоб розвинулася гостра променева хвороба?
A. Кілька годин
B. 1 доба
C. 2-3 доби
D. До 5 діб
E. * 3-10 діб
303. В чому суть ефекту Раєвського?
A. * В діапазоні поглинутої дози 10-100 Гр середня тривалість життя не залежить від дози опромінення
B. По мірі збільшення тривалості променевого впливу загальна доза опромінення, яка викликає однаковий ступінь тяжкості захворювання, може бути більшою в порівнянні з одномоментним характером впливу
C. Радіочутливість тканини прямо пропорційна проліферативній активності і обернено пропорційна ступеню диференціації її клітин
D. Біологічний ефект опромінення прямо пропорційний поглинутій дозі (доза-ефект)
E. Стохастичні ефекти опромінення мають вірогідний характер і виявляються при тривалому спостереженні за великими групами населення
304. Виберіть правильне формулювання закону Блера-Девідсона.
A. В діапазоні поглинутої дози 10-100 Гр середня тривалість життя не залежить від дози опромінення
B. * По мірі збільшення тривалості променевого впливу загальна доза опромінення, яка викликає однаковий ступінь тяжкості захворювання, може бути більшою в порівнянні з одномоментним характером впливу
C. Радіочутливість тканини прямо пропорційна проліферативній активності і обернено пропорційна ступеню диференціації її клітин
D. Біологічний ефект опромінення прямо пропорційний поглинутій дозі (доза-ефект)
E. Стохастичні ефекти опромінення мають вірогідний характер і виявляються при тривалому спостереженні за великими групами населення
305. Яка середня тривалість життя потерпілих при поглинутій дозі тотального опромінення 10-100 Гр (згідно з ефектом Раєвського)?
A. * 3,5 доби
B. 7 діб
C. 10 діб
D. 14 діб
E. 21 доба
306. Як називається ефект незалежності середньої тривалості життя від величини дози опромінення?
A. Ефект Бергоньє-Трібондо
B. * Ефект Раєвського
C. Ефект Блера-Девідсона
D. Ефект Гуськової
E. Стохастичний ефект
307. До найбільш радіочутливих органів ендокринної системи належать
A. Наднирникові залози
B. * Статеві залози
C. Гіпофіз
D. Щитоподібна залоза
E. Підшлункова залоза
308. Хто встановив наступний закон: «по мірі збільшення тривалості променевого впливу загальна доза опромінення, яка викликає однаковий ступінь тяжкості захворювання, може бути більшою в порівнянні з одномоментним характером впливу»?
A. А. Раєвський
B. А.К. Гуськова
C. * Блер і Девідсон
D. Бергоньє і Трібондо
E. І. Жоліо-Кюрі
309. Хто є автором наступного твердження: «в діапазоні поглинутої дози 10-100 Гр середня тривалість життя не залежить від дози опромінення»?
A. * А. Раєвський
B. А.К. Гуськова
C. Блер і Девідсон
D. Бергоньє і Трібондо
E. І. Жоліо-Кюрі
310. Яка з форм гострої променевої хвороби прогностично найбільш сприятлива?
A. * Кістково-мозкова
B. Кишкова
C. Токсемічна
D. Судинна
E. Церебральна
311. Найбільш радіорезистентним органом ендокринної системи являється
A. Щитоподібна залоза
B. * Паращитоподібна залоза
C. Наднирникові залози
D. Гіпофіз
E. Підшлункова залоза
312. Яка з форм гострої променевої хвороби має найшвидший перебіг?
A. Кістково-мозкова
B. Кишкова
C. Токсемічна
D. Судинна
E. * Церебральна
313. Яка з форм гострої променевої хвороби має найповільніший перебіг?
A. * Кістково-мозкова
B. Кишкова
C. Токсемічна
D. Судинна
E. Церебральна
314. В якому діапазоні поглинутої дози розвивається кістково-мозкова форма гострої променевої хвороби?
A. * 1-10 Гр
B. 10-20 Гр
C. 20-40 Гр
D. 40-80 Гр
E. > 80 Гр
315. В якому діапазоні поглинутої дози розвивається кишкова форма гострої променевої хвороби?
A. 1-10 Гр
B. * 10-20 Гр
C. 20-40 Гр
D. 40-80 Гр
E. > 80 Гр
316. Під впливом іонізуючого випромінювання на щитоподібну залозу можливий розвиток
A. Тиреоїдиту
B. Гіпотіреозу
C. Доброякісних і злоякісних пухлин
D. Паратиреокринного синдрому
E. * Всього зазначеного
317. В якому діапазоні поглинутої дози розвивається токсемічна форма гострої променевої хвороби?
A. 1-10 Гр
B. 10-20 Гр
C. * 20-80 Гр
D. > 80 Гр
E. Немає прямої залежності від дози
318. В якому діапазоні поглинутої дози розвивається церебральна форма гострої променевої хвороби?
A. 1-10 Гр
B. 10-20 Гр
C. 20-80 Гр
D. * > 80 Гр
E. Немає прямої залежності від дози
319. Скільки ступенів важкості має кістково-мозкова форма гострої променевої хвороби?
A. 2
B. 3
C. * 4
D. 5
E. Немає ступенів важкості
320. Вплив іонізуючого випромінювання на щитоподібну залозу може призвести до розвитку
A. Тиреоїдиту
B. Гіпотіреозу
C. Доброякісних і злоякісних пухлин
D. Паратиреокринного синдрому
E. * Всього зазначеного
321. Скільки ступенів важкості має кишкова форма гострої променевої хвороби?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. * Немає ступенів важкості
322. Щитоподібна залоза людини може опромінюватись за умов:
A. Діагностичної і терапевтичної мети
B. В професійних умовах
C. В надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу
D. * Всі відповіді правильні
E. Нічого з перерахованого
323. Скільки ступенів важкості має токсемічна форма гострої променевої хвороби?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. * Немає ступенів важкості
324. В людини щитоподібна залоза може опромінюватись за умов
A. Діагностичної і терапевтичної мети
B. В професійних умовах
C. В надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу
D. * Всі відповіді правильні
E. нічого з перерахованого
325. В якому діапазоні поглинутої дози розвивається легкий ступінь гострої променевої хвороби?
A. 0,5-1,5 Гр.
B. * 1-2 Гр
C. 2-4 Гр
D. 4-6 Гр
E. 6-8 Гр
326. В якому діапазоні поглинутої дози розвивається середній ступінь гострої променевої хвороби?
A. 1-2 Гр
B. * 2-4 Гр
C. 4-6 Гр
D. 6-8 Гр
E. 8-10 Гр
327. Неефективна доза для щитоподібної залози дітей
A. Не існує
B. * Менше 1 Гр
C. 1-2 Гр
D. Менше 5 Гр
E. Інший варіант відповіді
328. В якому діапазоні поглинутої дози розвивається тяжкий ступінь гострої променевої хвороби?
A. 1-2 Гр
B. 2-4 Гр
C. * 4-6 Гр
D. 6-8 Гр
E. 8-10 Гр
329. Прикладом променевого ураження кісток може бути
A. Остеонекроз
B. Переломи в зоні опромінення
C. Сповільнення загоєння переломів
D. * Все зазначене
E. Інший варіант відповіді
330. Якої фази кістково-мозкового синдрому гострої променевої хвороби не існує?
A. Первинне спустошення
B. Вторинне спустошення
C. Абортивний підйом
D. * Фаза розпалу
E. Регенеративна фаза
331. На яку добу після опромінення виникає фаза «абортивного» підйому кістково-мозкового синдрому гострої променевої хвороби?
A. 1-2 доба
B. 3-4 доба
C. 4-5 доба
D. 5-6 доба
E. * 7-10 доба
332. На яку добу після опромінення виникає фаза вторинного спустошення кістково-мозкового синдрому гострої променевої хвороби?
A. 5-6 доба
B. 7-8 доба
C. 9-10 доба
D. 11-13 доба
E. * 14-36 доба
333. Радіобіологічний ефект найбільше залежить від
A. Часу опромінення
B. Віку
C. Статі
D. * Поглинутої дози
E. Виду випромінювання
334. В якій фазі кістково-мозкового синдрому гострої променевої хвороби формується променева аплазія кісткового мозку?
A. Первинне спустошення
B. * Вторинне спустошення
C. Абортивний підйом
D. Фаза розпалу
E. Регенеративна фаза
335. Кінцевий радіобіологічний ефект найбільше залежить від
A. Часу опромінення
B. Віку
C. Статі
D. * Поглинутої дози
E. Виду випромінювання
336. Якої фази церебрального синдрому гострої променевої хвороби не існує?
A. Атаксична
B. Летаргічна
C. * Відновлення
D. Конвульсивна
E. Судомна
337. При якій поглинутій дозі в перебігу гострої променевої хвороби може бути відсутнім період первинної реакції?
A. * < 2 Гр
B. 6-10 Гр
C. 10-20 Гр
D. 20-30 Гр
E. Немає дозової залежності
338. Клінічна картина радіаційного ураження в основному залежить від
A. * Рівномірності (або нерівномірності) розподілу дози в тілі організму
B. Віку
C. Статі
D. Виду випромінювання
E. Тривалості впливу радіації
339. Через який час після одномоментного опромінення дозою 2 Гр у потерпілого розпочнеться період первинної реакції?
A. * 1-2 год
B. 2-3 год
C. 3-4 год
D. 4-5 год
E. 5-6 год
340. Яка тривалість періоду первинної реакції при поглинутій дозі 2 Гр?
A. 4-6 год
B. 6-8 год
C. 8-10 год
D. 11-14 год
E. * 18-20 год
341. Яка тривалість періоду первинної реакції при легкому ступені гострої променевої хвороби?
A. * Відсутній або кілька годин
B. До 1 доби
C. До 2 діб
D. До 3 діб
E. До 4 діб
342. Яка тривалість періоду первинної реакції при середньому ступені гострої променевої хвороби?
A. Відсутній або кілька годин
B. * До 1 доби
C. До 2 діб
D. До 3 діб
E. До 4 діб
343. Яка тривалість періоду первинної реакції при тяжкому ступені гострої променевої хвороби?
A. Відсутній або кілька годин
B. До 1 доби
C. * До 2 діб
D. До 3 діб
E. До 4 діб
344. В органах дихання радіорезистентними є:
A. Судинна система легень
B. Лімфатична тканина
C. * Хрящова тканина
D. Бронхіолярний епітелій
E. Клітини, які вистилають альвеоли
345. Яка тривалість періоду первинної реакції при тяжкому ступені гострої променевої хвороби?
A. Відсутній або кілька годин
B. До 1 доби
C. 1-2 доби
D. 2 доби
E. * > 2-3 діб
346. Радіорезистентними в органах дихання є
A. Судинна система легень
B. Лімфатична тканина
C. * Хрящова тканина
D. Бронхіолярний епітелій
E. Клітини, які вистилають альвеоли
347. Яка з перелічених клінічних ознак в періоді первинних реакцій є найменш прогностично несприятливою?
A. * Повторне блювання
B. Пронос
C. Колапс
D. Фебрильна температура
E. Короткочасна втрата притомності
348. До радіорезистентних, в органах дихання, відносяться:
A. Судинна система легень
B. Лімфатична тканина
C. * Хрящова тканина
D. Бронхіолярний епітелій
E. Клітини, які вистилають альвеоли
349. Біологічна ефективність при зовнішньому впливі радіації перебуває у певній залежності від:
A. Виду іонізуючого випромінювання
B. Дози опромінення
C. Потужності дози випромінювання
D. Кратності опроміненння
E. * Всього перечисленого
350. При опроміненні людини найбільше діагностичне, а в деяких випадках і прогностичне значення має:
A. Час появи нудоти
B. Час появи блювання
C. Тривалість диспептичного синдрому
D. * Все зазначене
E. Інший варіант відповіді
351. Який з перелічених клінічних симптомів, що виникають у хворих в період первинної реакції гострої променевої хвороби є найменш сприятливим?
A. Головний біль
B. Субфебрильна температура тіла
C. Гіперемія шкіри
D. Повторне блювання
E. * Пронос
352. Починаючи з якого ступеня тяжкості гострої променевої хвороби в періоді первинної реакції у потерпілих виникає субфебрильна температура?
A. Легкий (І ступінь)
B. * Середній (ІІ ступінь)
C. Тяжкий (ІІІ ступінь)
D. Вкрай тяжкий (ІV ступінь)
E. Лише при кишковій формі
353. В осіб, потерпілих від дії іонізуючого випромінювання, первинна реакція виникає через:
A. * 0,5-3 год
B. 3-5 год
C. 5-7 год
D. 12-24 год
E. Інший варіант відповіді
354. Починаючи з якого ступеня тяжкості гострої променевої хвороби в періоді первинної реакції у потерпілих виникає фебрильна температура?
A. Легкий (І ступінь)
B. Середній (ІІ ступінь)
C. Тяжкий (ІІІ ступінь)
D. * Вкрай тяжкий (ІV ступінь)
E. Лише при кишковій формі
355. Первинна реакція на опромінення може тривати в людини:
A. Секунди
B. Хвилини
C. Години
D. * Дні
E. Роки
356. Які зміни в периферичній крові хворих на гостру променеву хворобу не спостерігаються в першу добу після опромінення?
A. Нейтрофільний лейкоцитоз
B. * Лейкопенія
C. Зсув лейкоцитарної формули вліво
D. Абсолютна лімфопенія
E. Відносна лімфопенія
357. Які біохімічні зміни в аналізах крові і сечі не спостерігаються у потерпілих в періоді первинної реакції при дозі опромінення 3-4 Гр?
A. Аміноацидоурія
B. Гіперглікемія
C. Гіпербілірубінемія
D. * Зниження концентрації креатиніну в крові
E. Зниження вмісту хлоридів в крові
358. В перебігу променевої хвороби прогностично несприятливими ознаками є:
A. Шокоподібний стан з падінням артеріального тиску
B. Короткочасна втрата свідомості
C. Субфібрильна температура
D. Пронос
E. * Все зазначене
359. Які зміни не спостерігаються на 2-3 добу після опромінення в пунктатах кісткового мозку при гострій променевій хворобі?
A. Зниження кількості мієлокаріоцитів
B. Зниження мітотичного індексу
C. Зникнення мегакаріоцитів
D. Зникнення промієлоцитів
E. * Збільшення кількості еритрокаріоцитів
360. Прогностично несприятливими ознаками, які визначають дуже тяжкий перебіг променевої хвороби є:
A. Шокоподібний стан з падінням артеріального тиску
B. Короткочасна втрата свідомості
C. Субфібрильна температура
D. Пронос
E. * Все зазначене
361. Яка тривалість латентного періоду при легкому ступені гострої променевої хвороби?
A. 4-6 діб
B. 6-8 діб
C. 8-17 діб
D. 15-25 діб
E. * 30 і більше діб
362. Обтяжливий внесок променевих уражень шкіри в загально-клінічному синдромі променевої хвороби визначається:
A. Поширеністю процесу
B. Ступенем виразності патологічних змін
C. Тривалістю перебігу
D. Рецидивом патологічного процесу
E. * Всім зазначеним
363. Яка тривалість латентного періоду при середньому ступені гострої променевої хвороби?
A. 4-6 діб
B. 6-8 діб
C. 8-17 діб
D. * 15-25 діб
E. 30 і більше діб
364. Яка тривалість латентного періоду при тяжкому ступені гострої променевої хвороби?
A. 4-6 діб
B. 6-8 діб
C. * 8-17 діб
D. 15-25 діб
E. 30 і більше діб
365. Назвіть обтяжливий внесок променевих уражень шкіри в загально-клінічному синдромі променевої хвороби:
A. Поширеність процесу
B. Ступінь виразності патологічних змін
C. Тривалість перебігу
D. Рецидив патологічного процесу
E. * Все зазначене
366. Яка тривалість латентного періоду при вкрай тяжкому ступені гострої променевої хвороби?
A. * Відсутній або < 6-8 діб
B. 8-17 діб
C. 15-25 діб
D. 25-30 діб
E. 30 і більше діб
367. Який клінічний симптом може зустрічатися у потерпілих в латентному періоді гострої променевої хвороби?
A. Гарячка
B. * Випадіння волосся
C. Крововиливи у внутрішні органи
D. Олігурія
E. Блювання
368. Які зміни в кістковому мозку виявляються в латентному періоді гострої променевої хвороби?
A. Пригнічення лише лімфоцитарного паростка
B. Пригнічення лише еритроцитарного паростка
C. Пригнічення лише тромбоцитарного паростка
D. * Виражена аплазія
E. Компенсаторна гіперплазія
369. Який з перелічених гематологічних симптомів зустрічається в латентному періоді гострої променевої хвороби?
A. * Нейтропенія
B. Еритроцитоз
C. Поява в пункт аті кісткового мозку клітин Березовського-Штернберга
D. Відносний лімфоцитоз
E. Зсув лейкоцитарної формули вліво
370. Які зміни в крові потерпілих не зустрічаються в латентному періоді гострої променевої хвороби?
A. Абсолютна лімфопенія
B. * Анемія
C. Тромбоцитопенія
D. Зменшення кількості ретикулоцитів
E. Нейтропенія
371. Відносне покращення стану людини після періоду первинних реакцій проявляється припиненням:
A. Рвоти
B. Нудоти
C. Нормалізується сон і апетит
D. Покращується загальне самопочуття
E. * Всі відповіді правильні
372. Які з перелічених клітин крові найменш чутливі до дії іонізуючого випромінювання?
A. * Еритроцити
B. Нейтрофіли
C. Лімфоцити
D. Ретикулоцити
E. Тромбоцити
373. Які з перелічених клітин крові найбільш чутливі до дії іонізуючого випромінювання?
A. Еритроцити
B. Нейтрофіли
C. * Лімфоцити
D. Ретикулоцити
E. Тромбоцити
374. При первинних реакціях на іонізуюче опромінення людини особлива увага приділяється:
A. Появі окремих симптомів реакції
B. Часу появи симптомів від моменту опромінення
C. Тривалості симптомів
D. Вираженості симптомів
E. * Всьому зазначеному
375. Якими клітинними елементами представлений морфологічний склад білої крові в періоді розпалу гострої променевої хвороби?
A. Нейтрофілами
B. * Лімфоцитами
C. Моноцитами
D. Базофілами
E. Еозинофілами
376. Яка з перелічених характеристик морфологічного складу білої крові відповідає періоду розпалу гострої променевої хвороби?
A. Відносна і абсолютна лімфопенія
B. Відносний і абсолютний нейтрофільний лейкоцитоз
C. Відносна лімфопенія при абсолютному лімфоцитозі
D. * Відносний лейкоцитоз при абсолютній лімфопенії
E. Відносний нейтрофільний лейкоцитоз при абсолютній лейкопенії
377. Які зміни біохімічних показників не характерні для періоду розпалу гострої променевої хвороби?
A. Гіпопротеїнемія
B. * Гіпербілірубінемія
C. Гіпоальбумінемія
D. Підвищення вмісту основного азоту в сироватці крові
E. Зниження концентрації хлоридів в сироватці крові
378. Що визначають за допомогою проби Нестерова?
A. Сухожильні рефлекси
B. Кількість хромосомних аберацій в культурі лімфоцитів периферичної крові
C. Кількість хромосомних аберацій в культурі лімфоцитів пунктатів кісткового мозку
D. Потужність поглинутої дози іонізуючого випромінювання
E. * Ламкість капілярів
379. Рання поява проносу в періоді первинних реакцій гострої променевої хвороби характерна для
A. I-го ступеня важкості
B. II-го ступеня важкості
C. III-го ступеня важкості
D. Токсемічної форми
E. * Вкрай важкого ступеня важкості
380. Що можна визначити за допомогою методу А.К. Гуськової?
A. * Ступінь тяжкості кістково-мозкового синдрому гострої променевої хвороби
B. Потужність експозиційної дози іонізуючого випромінювання
C. Ламкість капілярів, геморагічну здатність
D. Ступінь променевої енцефалопатії
E. Ступінь дегідратації організму
381. В якому діапазоні знаходяться значення кількості лімфоцитів периферичної крові у хворих з середнім ступенем гострої променевої хвороби в період розпалу?
A. 4,0-3,0х109/л
B. 3,0-1,5х109/л
C. * 1,5-0,5х109/л
D. 0,5-0,1х109/л
E. <0,5х109/л
382. При гострій променевій хворобі тривалість періоду первинної реакції становить
A. 1-2 год
B. 3-4 год
C. До 24год
D. До 2-х діб
E. * Від декількох годин до 3-4 діб
383. В якому діапазоні знаходяться значення кількості лімфоцитів периферичної крові у хворих з тяжким ступенем гострої променевої хвороби в період розпалу?
A. 4,0-3,0х109/л
B. 3,0-1,5х109/л
C. 1,5-0,5х109/л
D. * 0,5-0,1х109/л
E. Не встигає розвинутися
384. В якому діапазоні знаходяться значення кількості лімфоцитів периферичної крові у хворих з вкрай тяжким ступенем гострої променевої хвороби в період розпалу?
A. 4,0-3,0х109/л
B. 3,0-1,5х109/л
C. 1,5-0,5х109/л
D. 1,0-0,5х109/л
E. * <0,5х109/л або не встигає розвинутися
385. В якому діапазоні знаходяться значення кількості тромбоцитів периферичної крові у хворих з легким ступенем гострої променевої хвороби в період розпалу?
A. 120-100х109/л
B. * 100-60х109/л
C. 50-30х109/л
D. 30х109/л
E. <20х109/л
386. В якому діапазоні знаходяться значення кількості тромбоцитів периферичної крові у хворих з середнім ступенем гострої променевої хвороби в період розпалу?
A. 120-100х109/л
B. 100-60х109/л
C. * 50-30х109/л
D. 30х109/л
E. <20х109/л
387. В якому діапазоні знаходяться значення кількості тромбоцитів периферичної крові у хворих з тяжким ступенем гострої променевої хвороби в період розпалу?
A. 120-100х109/л
B. 100-60х109/л
C. 50-30х109/л
D. * 30х109/л
E. <20х109/л
388. В якому діапазоні знаходяться значення кількості тромбоцитів периферичної крові у хворих з вкрай тяжким ступенем гострої променевої хвороби в період розпалу?
A. 120-100х109/л
B. 100-60х109/л
C. 50-30х109/л
D. 30х1099/л
E. * <20х109/л
389. До розвитку геморагічного синдрому приводить
A. Лейкопенія
B. Анемія
C. Тромбоцитопенія
D. Підвищена проникність судин
E. * Тромбоцитопенія, підвищена проникність судин
390. З геморагічних проявів гострої променевої хвороби частіше всього спостерігаються
A. * Крововиливи в шкіру і слизові оболонки
B. Носові кровотечі
C. Маткові кровотечі
D. Крововиливи в мозок
E. Шлунково-кишкові кровотечі
391. В якому діапазоні знаходяться значення ШОЕ у хворих з середнім ступенем гострої променевої хвороби в період розпалу?
A. 5-10 мм/год
B. 10-25 мм/год
C. * 25-40 мм/год
D. 40-80 мм/год
E. 60-80 мм/год
392. В якому діапазоні знаходяться значення ШОЕ у хворих з тяжким ступенем гострої променевої хвороби в період розпалу?
A. 5-10 мм/год
B. 10-25 мм/год
C. 25-40 мм/год
D. * 40-80 мм/год
E. 60-80 мм/год
393. При дозі загального іонізуючого опромінення 10-20 Гр первинна реакція виникає:
A. * В перші хвилини
B. Через 3-4 год.
C. Через 12 год.
D. Через 24 год.
E. Через 2 доби
394. В якому діапазоні знаходяться значення ШОЕ у хворих з вкрай тяжким ступенем гострої променевої хвороби в період розпалу?
A. 5-10 мм/год
B. 10-25 мм/год
C. 25-40 мм/год
D. 40-80 мм/год
E. * 60-80 мм/год
395. При дозі загального іонізуючого опромінення 10-20 Гр первинна реакція триває:
A. год.
B. 10 год.
C. 12 год.
D. 24 год.
E. * дні
396. Коли при гострій променевій хворобі з’являється анемія?
A. Період первинної реакції
B. Латентний період
C. * Період розпалу хвороби
D. Термінальний період
E. Період відновлення
397. Коли при гострій променевій хворобі з’являється лімфопенія?
A. * Період первинної реакції
B. Латентний період
C. Період розпалу хвороби
D. Термінальний період
E. Період відновлення
398. При дозі опромінення 4-6 Гр прогноз на виздоровлення
A. Благоприємний
B. Відносно благоприємний
C. * Сумнівний
D. Неблагоприємний
E. Інший варіант відповіді
399. В якому періоді гострої променевої хвороби виникає геморагічний синдром?
A. Період первинної реакції
B. Латентний період
C. * Період розпалу хвороби
D. Термінальний період
E. Період відновлення
400. Прогноз і вибір методу лікування при гострому місцевому променевому пошкодженні залежить від:
A. Виду випромінювання
B. Поглинутої дози
C. Об'єму пошкоджених тканин
D. Анатомічної локалізації пошкодження
E. * Всього зазначеного
401. В якому періоді гострої променевої хвороби розпочинається пригнічення сперматогенезу?
A. Період первинної реакції
B. * Латентний період
C. Період розпалу хвороби
D. Термінальний період
E. Період відновлення
402. Що виникає при І ступені променевого опіку шкіри?
A. * Сухий епідерміт
B. Вологий епідерміт
C. Бульозний дерматит
D. Бульозно-виразковий дерматит
E. Виразково-некротичний дерматит
403. Що виникає при ІІ ступені променевого опіку шкіри?
A. Сухий епідерміт
B. * Вологий епідерміт
C. Бульозний дерматит
D. Бульозно-виразковий дерматит
E. Виразково-некротичний дерматит
404. Що виникає при ІІІ ступені променевого опіку шкіри?
A. Еритема
B. Сухий епідерміт
C. Вологий епідерміт
D. * Бульозно-виразковий дерматит
E. Виразково-некротичний дерматит
405. Що виникає при ІV ступені променевого опіку шкіри?
A. Еритема
B. Сухий епідерміт
C. Вологий епідерміт
D. Бульозно-виразковий дерматит
E. * Виразково-некротичний дерматит
406. Які порушення гемопоетичної системи у віддалений період після перенесеної гострої променевої хвороби не характерні?
A. Рефрактерна анемія
B. Апластична анемія
C. Тромбоцитопенія
D. * Лейкоцитоз
E. Відносний лімфоцитоз
407. Які ознаки не характерні для гострого радіаційного пульмоніту?
A. «Гримлячі» хрипи в легенях
B. Інтерстиційний набряк
C. Дихальна недостатність
D. * Множинні ерозії слизової оболонки бронхів
E. Гіпоксемічна кома
408. Який з перелічених синдромів не притаманний гострій променевій хворобі?
A. Кишковий
B. Орофарінгеальний
C. Кістковомозковий
D. Токсемічний
E. * Дисемінованого внутрішньосудинного згортання
409. Чим обумовлена фазність перебігу гострої променевої хвороби?
A. * Реакцією нервової та ендокринної систем
B. Змінами в кістковому мозку
C. Кількістю інкорпорованих радіонуклідів
D. Співвідношенням доз зовнішнього і внутрішнього опромінення
E. Нерівномірним опроміненням частин тіла
410. Які первинні променеві реакції є визначальними при сортуванні уражених осіб?
A. Час появи больового синдрому
B. Температурна реакція
C. * Час появи рефлекторних реакцій (нудота, блювання)
D. Реакції шкіри і слизових
E. Час появи неврологічних ознак
411. Який фактор покладений в основу класифікації гострої променевої хвороби?
A. Час опромінювання
B. Потужність поглинутої дози
C. * Величина загальної поглинутої дози
D. Значення радіаційного зважувального фактора
E. Значення тканинного зважувального фактора
412. Що є причиною смерті осіб, які гинуть на 3-5 добу після гострого опромінення всього тіла?
A. Гемопоетичні розлади
B. Гастроінтестинальні порушення
C. Термічна травма
D. * Зміни в ЦНС
E. Ниркова недостатність
413. Що називається продромальним періодом ГПХ?
A. Часовий інтервал від моменту опромінення до появи порушень в ШКТ
B. Часовий інтервал від моменту опромінення до розвитку періоду розпалу хвороби
C. Час від моменту опромінення до смерті опроміненої особи
D. * Часовий інтервал від моменту опромінення до розвитку первинної реакції
E. Проміжок часу між періодами первинної реакції і розпалу захворювання
414. Найбільш ранніми клінічними проявами гострого опромінення всього тіла великими дозами є:
A. Тривожний страх в поєднанні з тахікардією
B. * Нудота і блювання
C. Діарея
D. Підвищення температури
E. Випадіння волосся
415. Яка мінімальна поглинута доза зовнішнього опромінення ділянки голови здатна викликати епіляцію?
A. 2,5-3,0 Грей
B. 3,0-5,0 Грей
C. * 5,0-7,5 Грей
D. 7,5-10,0 Грей
E. 10-15 Грей
416. Хто відкрив х-промені?
A. Марія Складовська-Кюрі і П’єр Кюрі
B. Вільгельм Конрад Рентген
C. Анрі Беккерель
D. Ірен і Фредерік Жоліо-Кюрі
E. * Іван Пулюй
417. Хто відкрив радій?
A. * Марія Складовська-Кюрі і П’єр Кюрі
B. Вільгельм Конрад Рентген
C. Анрі Беккерель
D. Ірен і Фредерік Жоліо-Кюрі
E. Іван Пулюй
418. Хто відкрив полоній?
A. * Марія Складовська-Кюрі і П’єр Кюрі
B. Вільгельм Конрад Рентген
C. Анрі Беккерель
D. Ірен і Фредерік Жоліо-Кюрі
E. Іван Пулюй
419. Від яких факторів залежить пригнічення кровотворення:
A. Виду іонізуючого випромінювання
B. Дози
C. * Об'єму опромінених тканин
D. Топічної локалізації опромінюваного об'єму тканин організму
E. Індивідуальної реактивності організму
420. Який ряд кістковомозкового кровотворення є найбільш радіочутливим?
A. Гранулоцитарний
B. Тромбоцитарний
C. Еритроїдний
D. * Лімфоїдний
E. Ні одне із зазначеного
421. Які місцеві променеві ураження і ускладнення належать до ранніх?
A. Які розвиваються у процесі променевої терапії
B. Які розвиваються у процесі променевої терапії або в строки від 3 х днів до 3 х тижнів після закінчення променевого лікування
C. Які розвиваються в строки від 3 х тижнів до 3 х місяців після променевої терапії
D. * Які розвиваються в процесі променевого лікування або в найближчі 3 місяці після закінчення променевого лікування
E. Ні одне із зазначеного
422. Які патологічні зміни відносяться до ранніх променевих уражень шкіри?
A. Еритема
B. Сухий епідерміт
C. Вологий епідерміт
D. Рання променева виразка
E. * Бульозний набряк і рання променева виразка
423. Які сумарні поглинуті дози шкірою гама випромінювання звичайним фракціонуванням викливають сухий епідерміт?
A. 10-20 Гр
B. 20-30 Гр
C. 30-35 Гр
D. * 40-50 Гр
E. 55-60 Гр
424. Які патологічні зміни відносяться до пізніх променевих ускладнень з боку шкіри?
A. Гіперпігментація
B. Атрофічний дерматит
C. Гіпертрофічний дерматит
D. * Променевий фіброз (індуративний набряк) шкіри
E. Пізня променева виразка
425. Які із променевих ускладнень кісткової системи відносяться до ранніх?
A. Остеопороз
B. Первинно хронічний променевий остеомієліт
C. Патологічний перелом
D. Уповільнення росту кісткової тканини у дітей
E. * Всі відповіді невірні
426.            Які із променевих уражень і ускладнень відносяться до пізніх?
A.                 Катаральний променевий цистит  
B.                 Ерозивно-десквамативний променевий цистит  
C.                 Катарально-атрофічний променевий цистит    
D.                 Виразковий променевий цистит (інкрустований і неінкрустований)    
E.                  * Вториннозморщений сечовий міхур   
427.            Чим викликано зменшення кількості в периферійній крові її формених елементів при променевій терапії?
A.                 Скорочення терміну життя формених елементів периферійної крові  
B.                 Підвищеною загибеллю клітинних елементів периферійної крові  
C.                 * Пригніченням клітинного кровотворення   
D.                 Збільшенням терміну дозрівання клітинних елементів крові
E.                  Ні одне із зазначеного    
428.            Що називається нуклідом?
A.                 Атоми з певною кількістю протонів і нейтронів в ядрі, але з різними властивостями  
B.                 * Атоми з певною кількістю протонів і нейтронів в ядрі, але з однаковими властивостями   
C.                 Атоми з однаковою кількістю протонів і різною кількістю нейтронів в ядрі  
D.                 Атоми з однаковим масовим числом і різним числом протонів і нейтронів в ядрі  
E.                  Атоми з різною кількістю протонів і однаковою кількістю нейтронів в ядрі      
429.            Який вид атомів зветься ізотопом?
A.                 З певною кількістю протонів і нейтронів в ядрі, але різними властивостями  
B.                 З певною кількістю протонів і нейтронів в ядрі і однаковими властивостями  
C.                 * З однаковою кількістю протонів і різною кількістю нейтронів в ядрі   
D.                 З однаковою кількістю нуклонів і різною кількістю протонів в ядрі  
E.                  З різною кількістю протонів і однаковою кількістю нейтронів в ядрі  
430.            Який вид атома зветься ізомером?
A.                 * З однаковою кількістю протонів і нейтронів в ядрі, але різними властивостями   
B.                 З однаковою кількістю протонів і нейтронів в ядрі і однаковими властивостями  
C.                 З однаковою кількістю протонів і різною кількостю нейтронів в ядрі  
D.                 З однаковим масовим числом але різною кількістю протонів і нейтронів в ядрі  
E.                  З однаковою кількістю нейтронів і різною кількістю протонів в ядрі  
431.            Який вид атомів зветься ізобаром?
A.                 З однаковою кількістю протонів і нейтронів в ядрі і різними властивостями  
B.                 З однаковою кількістю протонів і нейтронів в ядрі і однаковими властивостями  
C.                 З однаковою кількістю протонів і різною кількостю нейтронів в ядрі  
D.                 * З однаковим масовим числом але різною кількістю протонів і нейтронів в ядрі   
E.                  З однаковою кількістю нейтронів і різною кількістю протонів в ядрі  
432.            Від чого залежить масове число нукліда?
A.                 * Від загальної кількості нуклонів в ядрі   
B.                 Від співвідношення між нуклонами в ядрі  
C.                 Від структури електронної оболонки атома  
D.                 Від кількості нейтронів в ядрі  
E.                  Від кількості протонів в ядрі  
433.            Від чого залежить радіоактивність нукліда?
A.                 Від загальної кількості нуклонів в ядрі  
B.                 * Від співвідношення між нуклонами в ядрі   
C.                 Від структури електронної оболонки атома  
D.                 Від кількості нейтронів в ядрі  
E.                  Від кількості протонів в ядрі  
434.            Від чого залежить стабільність нукліда?
A.                 Від загальної кількості нуклонів в ядрі  
B.                 * Від співвідношення між нуклонами в ядрі   
C.                 Від структури електронної оболонки атома  
D.                 Від кількості нейтронів в ядрі  
E.                  Від кількості протонів в ядрі  
435.            Де в періодичній системі розташовані стабільні елементи?
A.                 В кінці  
B.                 З початку       
C.                 * З початку і в середині   
D.                 В середині       
E.                  В середині і кінці  
436.            Де в періодичній системі розташовані радіоактивні елементи?
A.                 * В кінці   
B.                 З початку  
C.                 З початку і в середині  
D.                 В середині  
E.                  В середині і кінці  
437.            З якім періодом напіврозпаду радіонукліди відносять до довгоживучих?
A.                 Більше 1 години  
B.                 Більше 15 годин  
C.                 Більше 1 доби  
D.                 * Більше 15 діб   
E.                  Більше 1 місяця       
438.            Як змінюється енергія фотонного випромінення при проходженні його крізь речовину?
A.                 Не змінюється  
B.                 Збільшується  
C.                 * Зменьшується   
D.                 Збільшується, а потім зменьшується  
E.                  Зменьшується, а потім збільшується  
439.            Як зміниться потужність дози при зменшенні відстані від точечного джерела гама випромінення?
A.                 Не зміниться  
B.                 Збільшиться пропорційно відстані  
C.                 * Збільшиться пропорційно квадрату відстані   
D.                 Зменшиться пропорційно відстані  
E.                  Зменшиться пропорційно квадрату відстані  
440.            Як зміниться щільність потоку випромінення при збільшенні відстані від точкового джерела?
A.                 Не зміниться  
B.                 Збільшиться пропорційно відстані  
C.                 Збільшиться пропорційно квадрату відстані  
D.                 Зменшиться пропорційно відстані  
E.                  * Зменшиться пропорційно квадрату відстані   
441.            Які матеріали найбільш ефективно ослаблюють рентгенівське випромінення?
A.                 З великим атомним номером і малою  щільністю         
B.                 *  З великим атомним номером і великою  щільністю          
C.                 З великою щільністю  
D.                 З малим атомним номером  
E.                  З малим атомним номером і великою  щільністю         
442.            Які матеріали найбільш ефективно ослаблюють гама випромінення?
A.                 З великим атомним номером і малою  щільністю         
B.                 *  З великим атомним номером і великою  щільністю          
C.                 З великою щільністю  
D.                 З малим атомним номером  
E.                  З малим атомним номером і великою  щільністю         
443.            Які матеріали найбільш ефективно поглинають нейтронне випромінення?
A.                 З великим атомним номером і малою  щільністю         
B.                 З великим атомним номером і великою  щільністю         
C.                 З великою щільністю  
D.                 З малим атомним номером  
E.                  *  З малим атомним номером і великою  щільністю          
444.            Які матеріали доцільно використовувати для поглинання бета випромінення?
A.                 З великим атомним номером і малою  щільністю         
B.                 З великим атомним номером і великою  щільністю         
C.                 З великою  щільністю         
D.                 З малим атомним номером  
*   З малим атомним номером і великою  щільністю          
445.            Для захисту від якого виду випромінення використовується природний уран?
A.                 * Гама   
B.                 Нейтронного  
C.                 Не використовується як екран  
D.                 Рентгенівського
E.                  Нічого з перерахованого 
446.            Для захисту від якого виду випромінення використовуються парафін і вода?
A.                 Гама  
B.                 * Нейтронного   
C.                 Бета    
D.                 Рентгенівського
E.                  Нічого з перерахованого   
447.            Що визначає одиниця Грей?
A.                 Гама еквівалент  
B.                 *  Поглинену дозу   
C.                 Еквівалентну дозу  
D.                 Ефективну дозу  
E.                  Поглинену дозу в несистемних одиницях  
448.            Який вид випромінення має місце при електронному бета розпаді?
A.                 Протон і електрон  
B.                 Електрон і позитрон  
C.                 Електрон       
D.                 * Електрон і антинейтрон   
E.                  Нічого з перерахованого 
449.            Хто відкрив явище радіоактивності?
A.                 Рентген  
B.                 Марія Кюрі  
C.                 *  Беккерель   
D.                 Фредерік Жоліо Кюрі  
E.                  Менделєєв  
450.            Хто відкрив явище штучної радіоактивності?
A.                 Курчатов  
B.                 Марія Кюрі  
C.                 Беккерель  
D.                 * Подружжя Жоліо Кюрі   
E.                  Резерфорд  
451.            В скількі разів відносна біологічна ефективність у альфа випромінення вище ніж у гама випромінювання?
A.                 * В 20 разів   
B.                 В 10 разів  
C.                 В 2 рази  
D.                 Рівні  
E.                  Не можна порівнювати  
452.            "Якому виду випромінення властива найбільша довжина пробігу в повітрі?
A.                 Тепловим нейтронам  
B.                 Проміжним нейтронам  
C.                 *  Релятивістським нейтронам   
D.                 Гама випромінюванню  
E.                  Рентгенівському випромінюванню  
453.            За допомогою якої величини можна порівнювати опромінення окремого органа з опроміненням всього тіла?
A.                 Коефіціента якості (радіаційного фактора)  
B.                 *  Зважувального коефіціента (тканинного фактора)   
C.                 Коефіціента поглинання  
D.                 Коефіціента ризику  
E.                  Не можна порівнювати  
454.            У якого вида випромінення найменша проникаючу властивість у повітрі?
A.                 * Альфа випромінення
B.                 Бета випромінення
C.                 Гама випромінення
D.                 Рентгенівське
E.                  Теплові нейтрони       
455.            Чи можна повністю поглинути гама випромінення від штучного джерела за допомогою екрану?
A.                 * Не можна   
B.                 Можна, якщо екран металевий  
C.                 Можна, якщо екран товстий  
D.                 Можна, якщо екран із свинця
E.                  Нічого з перерахованого       
456.            Який заряд ядра?
A.                 * Дорівнює кількості протонів   
B.                 Дорівнює кількості нейтронів  
C.                 Дорівнює сумі протонів і нейтронів  
D.                 Ядро електронейтрально 
E.                  Нічого з перерахованого  
457.            Що зветься радіонуклідом?
A.                 Радіоактивний елемент  
B.                 * Радіоактивний різновид атома   
C.                 Будь який різновид атома  
D.                 Атом, у якому кількість протонів дорівнює кількості нейтронів  
E.                  Атоми з однаковими хімічними властивостями  
458.            Які атоми називаються ізотопами ?
A.                 * Будь які дві або більше різновидностей атомів одного хімічного елементу   
B.                 Дві різновидності атомів,якщо вони радіоактивні       
C.                 Дві різновидності атома, якщо вони радіоактивні  
D.                 Теж саме, що і радіонуклід  
E.                  Нічого з перерахованого 
459.            Який із факторів може змінити період напіврозпаду?
A.                 Нагрівання до високої температури  
B.                 Витримка при високому тиску  
C.                 Вітримка прі низькому тиску  
D.                 * Змінити не можливо 
E.                  Нічого з перерахованого   
460.            У якого випромінення найбільша біологічна ефективність?
A.                 * альфа   
B.                 бета  
C.                 гама  
D.                 нейтрони  
E.                  Нічого з перерахованого 
461.            В скількі разів відносна біологічна ефективність у гама випромінення нижща, ніж у альфа?
A.                 Рівні  
B.                 В 2 рази  
C.                 В 10 разів  
D.                 * В 20 разів   
E.                  Порівнювати не можна  
462.            Що називається нуклідом?
A.                 Будь який хімічний елемент  
B.                 Будь який радіоактивний елемент  
C.                 *  Будь яка різновидність атомів   
D.                 Будь яка радіоактивна різновиднисть атомів       
E.                  Атоми з однаковими хімічними властивостями  
463.            Для чого використовується одиниця 'ефективна доза'?
A.                 * Для порівняння біологічного ефекту (ступеня ризику) при загальному і локальному опроміненні   
B.                 Для визначення ступеня ризику при загальному опроміненні  
C.                 Для визначення кількості наслідків опромінення в малих дозах  
D.                 Нічого з перерахованого 
E.                  Все з перерахованого
464.            В якіх одиницях вимірюється енергія гама випромінення:
A.                 * Дж   
B.                 Вт  
C.                 Кл  
D.                 еВ/с  
E.                  Зв  
465.            З якою метою використовується еквівалентна доза?
A.                 * Для оцінки поглиненої дози з урахуванням біологічної ефективності даного випромінення   
B.                 Для оцінки біологічного ефекту при опроміненні одного органа  
C.                 Для порівняння біологичного ефекту від гама  і бета випромінення  
D.                 Для оцінки вирогідності виникнення радіаційно біологічних ппшкоджень в тканинах  
E.                  Нічого з перерахованого 
466.            Визначити найбільш ефективний принцип захисту при роботі з гама джерелом:
A.                 Захист кількістю (активністю)  
B.                 Захист часом  
C.                 Захист відстанню  
D.                 * Захист екраном   
E.                  Нічого з перерахованого 
467.            Що таке 'зіверт'?
A.                 Одиниця виміру експозиційної дози  
B.                 Одиниця виміру поглиненої дози  
C.                 *  Одиниця виміру еквівалентної дози   
D.                 Одиниця виміру потоку енергії  
E.                  Одиниця виміру щільності потоку енергії  
468.            Що собою являє альфа частинка?
A.                 Атом гелію  
B.                 * Ядро гелію   
C.                 Ядро водню  
D.                 Протон  
E.                  Дейтрон  
469.            Що характеризує радіаційний фактор?
A.                 * Відносну біологічну ефективність різних видів випромінювання   
B.                 Відносний стохастичний ризик опромінення окремої тканини  
C.                 Іонізуючу здібність різних видів випромінювання      
D.                 Проникну здібність різних видів випромінювання      
E.                  Іонізуючу та проникну здібність різних видів випромінювання      
470.            Що характеризує тканиний фактор?
A.                 Відносну біологічну ефективність різних видів випромінювання  
B.                 *  Відносний стохастичний ризик опромінення окремої тканини   
C.                 Іонізуючу здібність різних видів випромінювання  
D.                 Проникну здібність різних видів випромінювання  
E.                  Іонізуючу та проникну здібність різних видів випромінювання  
471.            Що враховує поняття ефективної дози?
A.                 Рівень поглиненої дози в органах і тканинах організму     
B.                 Значення радіаційного фактора     
C.                 Значення тканинного фактора      
D.                 * Сукупність наведених показників   
E.                  Нічого з перерахованого 
472.            Які джерела випромінювання створюють радіаційний фон?
A.                 * Природні і техногенні   
B.                 Природні радіонукліди Землі  
C.                 Космічне випромінювання  
D.                 Тільки природні джерела  
E.                  Тільки техногенні джерела  
473.            Працівники рудників з видобутку уранової руди отримують найбільшу дозу опромінення на:
A.                 Кістковий мозок
B.                 Печінка
C.                 Шлунок
D.                 Щитовидну залозу
E.                  * Легені
474.            Який з перерахованих радіонуклідів має штучне походження?
A.                 тритій
B.                 вуглець
C.                 калій
D.                 * стронцій
E.                  радон
475.            Яка клітинна культура з периферичної крові використовується для визначення дози цитогенетичним методом?
A.                 Тромбоцити
B.                 Еозинофіли
C.                 Базофіли
D.                 * Лімфоцити
E.                  Моноцити
476.            Вкажіть ліміт ефективної дози за рік для категорії А (особи, які постійно або тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань) відповідно до норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97)
A.                 * 20 мЗв / рік (2 бер / рік)
B.                 5 мЗв / рік (0,5 бер / рік)
C.                 40 мЗв / рік (4 бер / рік)
D.                 2 мЗв / рік (0,2 бер / рік)
E.                  10 мЗв / рік (1 бер / рік)
477.            При проведенні дослідження вмісту радіонуклідів (цезію-137, стронцію-90) в молоці і картоплі місцевого виробництва було виявлено перевищення тимчасово допустимого рівня цезію-137 в молоці. Який з технологічних прийомів з метою зменшення вмісту радіонуклідів у молоці є найбільш ефективним?
A.                 * Переробка молока у топлене масло
B.                 Переробка молока в м'який сир
C.                 Переробка молока в твердий сир
D.                 Переробка молока в сметану
E.                  Пастеризація молока
478.            У періоді первинної реакції ГПХ виділяють наступні синдроми:
A.                 Диспептичний, нефротичний , церебральний
B.                 * Диспептичний, загальноклінічний , гематологічний, місцевий
C.                 Гематологічний, серцево-судинний, місцевий
D.                 Загальноклінічний, легеневий, серцево-судинний
E.                  Церебральний, гематологічний, легеневий
479.            Як називаються хімічні речовини, які посилюють ефекти іонізуючого випромінення на клітинному (тканинному ) рівні?
A.                 Радіоблокатори
B.                 Радіопротектори
C.                 Радіосорбенти
D.                 Комплексоноутворювачі
E.                  * Радіосенсібілізатори
480.            У яких одиницях вимірюється поглинена доза в системі СІ?
A.                 Рентген
B.                 Кулон/кг
C.                 Ампер/кг
D.                 * Грей
E.                  Зіверт
481.            За тривалість життя радіонукліда приймається:
A.                 2 періоду напіврозпаду
B.                 5 періодів напіврозпаду
C.                 * 10 періодів напіврозпаду
D.                 20 періодів напіврозпаду
E.                  50 періодів напіврозпаду
482.            Які найбільш достовірні ранні пострадіаційні злоякісні наслідки?
A.                 Рак яйників
B.                 * Лейкемії
C.                 Бронхіальні карциноми
D.                 Остеосаркоми
E.                  Аденокарциноми щитовидної залози
483.            Для боротьби з інфекційними ускладненнями в період розпалу ГПХ найбільш ефективним буде застосування:
A.                 Лейкоцитарної маси
B.                 Антилімфоцитарної сироватки Богомольця
C.                 * Антибіотиків
D.                 Плазми
E.                  Гемосорбції
484.            Яка з перелічених речовин не відноситься до групи антиоксидантів?
A.                 Аскорбінова кислота
B.                 * Ацетилсаліцилова кислота
C.                 Токоферрола ацетат
D.                 Селен
E.                  Унітіол
485.            Правило Бергоньє-Трибондо стверджує:
A.                 Диференціювання клітин не впливає на їх радіочутливість
B.                 Радіорезистентність є клітини з високою мітотичної активністю
C.                 * Радіочутливим є клітини з високою мітотичної активністю
D.                 Зародкові та статеві клітини не чутливі до малих доз
E.                  Мітотична активність не впливає на радіочутливість
486.            Що означає поняття LD 50/30?
A.                 Гинуть більшість опромінених організмів
B.                 * Гине 50% опромінених організмів протягом 30 днів
C.                 Гине 50% опромінених організмів у віці 30 років
D.                 Гине від 30 до 50% опромінених організмів
E.                  Все перераховане
487.            У радіологічному відділенні лікарні для лікування злоякісних новоутворень використовують закриті джерела іонізуючих випромінювань. Які з перелічених заходів потрібно використовувати для захисту персоналу при роботі з ними?
A.                 * Скорочення часу роботи та екранування джерела
B.                 Систематичне очищення поверхонь від радіоактивних забруднень та скорочення часу роботи
C.                 Герметизація установок та організація вентиляції приміщення
D.                 Екранування джерела та використання засобів індивідуального захисту органів дихання
E.                  Збільшення відстані до джерела і виконання правил індивідуальної гігієни
488.            Тривалий вплив малих доз іонізуючих випромінювань розглядається як стресовий чинник. Комплексні зміни при стресі виявляються у вигляді так званої "тріади Сельє". Яка з перелічених змін входить в "тріаду Сельє"?
A.                 Помутніння кришталика ока
B.                 Часткова епіляція
C.                 Гіпертрофія міокарда
D.                 * Гіпертрофія надниркових залоз
E.                  Гіпергідроз
489.            Який з перерахованих ознак не відноситься до нестохастичних ефектів?
A.                 Наявність порогу впливу
B.                 Наявність залежності між дозою і ступенем вираженості ефекту
C.                 Контрольованість ефекту
D.                 Передбачуваність термінів проявів ефекту
E.                  * Непередбачуваність термінів проявів ефекту
490.            Де переважно накопичується стронцій Sr при надходженні в організм:
A.                 У м'язах
B.                 У наднирниках
C.                 У печінці
D.                 * У скелеті
E.                  У центральній нервовій системі
491.            Джерелом будь випромінювання є стронцій 90Sr?
A.                 Альфа
B.                 Альфа; гама
C.                 * Бета
D.                 Бета; гама
E.                  Гамма
492.            Т 1 / 2 радіонукліда стронцію Sr становить:
A.                 8,8 років
B.                 17 років
C.                 * 28,9 років
D.                 30,1 років
E.                  24 тис. років
493.            Метаболічним аналогом якого з перерахованих нижче хімічних елементів є цезій 137Cs?
A.                 Натрію
B.                 * Калію
C.                 Кальцію
D.                 Магнію
E.                  Барію
494.            У якої тканини переважно накопичується цезій 137Cs при надходженні в організм?
A.                 * У м'язах
B.                 У наднирниках
C.                 У печінці
D.                 У скелеті
E.                  У центральній нервовій системі
495.            Основними дозоутворюючими радіонуклідами у віддалені терміни (5 і більше років) після аварій, пов'язаних з руйнуванням активної зони реактора є:
A.                 Ізотопи йоду
B.                 Радій і радон
C.                 * Цезій і стронцій
D.                 Молібден і технецій
E.                  Ксенон і криптон
496.            Яка з перерахованих ознак не відноситься до стохастичного ефекту?
A.                 Відсутність порогу впливу
B.                 Наявність залежності між дозою та ймовірністю появи ефекту
C.                 Відсутність залежності між дозою і ступенем вираженості ефекту
D.                 Неконтрольованість ефекту
E.                  * Передбачуваність термінів прояву ефекту
497.            Які найбільш інформативні ранні клінічні прояви гострого опромінення всього тіла у великих дозах (більше 1 Гр)?
A.                 Тривожний страх у поєднанні з тахікардією
B.                 * Нудота і блювання
C.                 Діарея
D.                 Підвищення температури
E.                  Менінгеальна симптоматика
498.            При променевому ураженні шкіри у хворого спостерігається сухий дерматит, пухирі відсутні. Така клінічна картина виникає при дозі опромінення:
A.                 5-8 Гр
B.                 7-13 Гр
C.                 10-15 Гр
D.                 * 15-20 Гр
E.                  20-30 Гр
499.            Яка з перелічених заходів не відноситься до завдань медичного сортування потерпілих при масових радіаційних ураженнях:
A.                 Розподіл постраждалих за ступенем тяжкості хвороби для вирішення питання про черговість їх евакуації
B.                 Виділення групи осіб з найбільш легкими ушкодженнями, які можуть бути використані на допоміжних роботах
C.                 Виділення групи осіб, які потребують медичної допомоги в найближчі години і дні
D.                 Визначення обсягу та строків спеціальних медичних досліджень і термінів госпіталізації потерпілих
E.                  * Дозиметрія і санітарна обробка постраждалих
500.            При зверненні людини у будь-який медичний заклад в перші години після опромінення з симптомами первинної реакції гострої променевої хвороби, повинно застосовуватися:
A.                 Введення антибіотиків
B.                 Переливання тромбоцитарної маси.
C.                 * Переливання плазмозамінників
D.                 Переливання еритроцитарної маси
E.                  Переливання лейкоцитарної маси
501.            Для боротьби з геморагічними проявами в період розпалу ГПХ найбільш ефективним буде застосування:
A.                 * Кріоконсервованої і тромбоцитарної маси
B.                 Е-амінокапронової кислоти
C.                 Дицинону
D.                 Вікасолу
E.                  Місцевої гемостатичної терапії
502.            У періоді первинної реакції ЦПХ виділяють наступні синдроми:
A.                 Диспептичний, нефротичний , легеневий, церебральний
B.                 * Диспептичний, загальноклінічний, гематологічний, місцевий
C.                 Гематологічний, серцево-судинний, місцевий.
D.                 Загальноклінічний, легеневий, серцево-судинний
E.                  Церебральний, гематологічний
503.            Головним діагностичною і прогностичною ознакою первинної реакції ГПХ є:
A.                 * Блювота
B.                 Головний біль
C.                 Порушення свідомості
D.                 Гіперемія склери
E.                  Еритема
504.            При кістково-мозковій формі ГПХ виділяють:
A.                 2 ступеня тяжкості
B.                 3 ступеня тяжкості
C.                 * 4 ступенів тяжкості
D.                 5 ступенів тяжкості
E.                  Не виділяють
505.            Яка буде максимальна очікувана тривалість життя потерпілого з церебральною формою ГПХ?
A.                 1-2 години
B.                 6-12 годин
C.                 * 1-2 доби
D.                 7-10 діб
E.                  До 14 діб
506.            Який з синдромів не є типовим для періоду первинної променевої реакцій ГПХ?
A.                 Гематологічний
B.                 * Геморагічний
C.                 Диспептичний
D.                 Синдром місцевих проявів
E.                  Загальноклінічний
507.            Велика радіочутливість осіб похилого віку по відношенню до людей седнього віку, пов'язана з:
A.                 Зниженою активністю процесів проліферації
B.                 Пригніченням репараційних процесів
C.                 Відносною слабкістю імунної системи
D.                 * Наявністю хронічних захворювань
E.                  Все перераховане
508.            У результаті чого виникають радіаційні мутації?
A.                 Змін в РНК
B.                 Змін у дезоксирибози цукрів
C.                 * Змін в ДНК
D.                 Змін в протеїнах
E.                  Змін у фосфоліпідах
509.            Як змінюється біологічний ефект від опромінення якщо воно проводиться в умовах гіпербаричної оксигенації?
A.                 * Підвищується
B.                 Не змінюється
C.                 Знижується
D.                 Спочатку підвищується, потім знижується
E.                  Спочатку знижується, потім підвищується
510.            Яке з наведених порушень є специфічною дією іонізуючого випромінювання на хромосоми клітин?
A.                 * Розрив хромосом
B.                 Дезінтеграція хромосом
C.                 Подвоєння кількості хромосом
D.                 Пошкодження дистальних відділів хромосом
E.                  Деформація хромосом
511.            "Репродуктивна смерть" або "Репродуктивні ушкодження" визначаються як нездатність клітин до:
A.                 Однорозового поділу після опромінення
B.                 Дворазового поділу після опромінення
C.                 * Повторного поділу після опромінення
D.                 Подальшого диференціювання
E.                  До подальшого зростання
512.            Як змінюється радіочутливість біологічних об'єктів при нестачі кисню?
A.                 Підвищується
B.                 Не змінюється
C.                 * Знижується
D.                 Спочатку підвищується, потім знижується
E.                  Спочатку знижується, потім підвищується
513.            На якому етапі онтогенезу радіочутливість людини буде найбільшою? Вкажіть період максимальної радіочутливості?
A.                 * Ембріональний
B.                 Постнатальний
C.                 Дитячий вік
D.                 Зрілий вік
E.                  Похилий вік
514.            Які радіонукліди є природними для організму людини?
A.                 * Калій-40 і вуглець-14
B.                 Рубідій-87 і тритій
C.                 Уран-238 і Торій-232
D.                 Галій-67 і йод-131
E.                  Уран-235 і свинець-210
515.            Які фізичні явища відбуваються в опромінених клітинах?
A.                 Ефект Черенкова
B.                 Ефект Столєтова
C.                 Ядерний фотоефект
D.                 * Іонізація атомів і молекул, електростатичні ефекти
E.                  Флюоресценція
516.            Опромінення яких органів і систем вносить найбільший вклад в річну еквівалентно ефективну дозу від природних джерел?
A.                 Гонад
B.                 Червоного кісткового мозку
C.                 * Легень
D.                 Щитовидної залози
E.                  Рогівки
517.            Високий ступінь радіочутливості дітей пов'язаний з:
A.                 * Активністю процесів проліферації
B.                 Пригніченням репараційних процесів
C.                 Незрілістю імунної системи
D.                 Малою масою тіла
E.                  Всі перераховані
518.            Який період життя людини характеризується найменшою радіочутливість на рівні цілісного організму?
A.                 1-5 років
B.                 6-15 років
C.                 15-30 років
D.                 * 30-60 років
E.                  більше 60 років
519.            При загальному опроміненні кістково-мозковий синдром обумовлений клітинним спустошенням кісткового мозку, яке має кілька стадій. Який механізм стадії різкого глибокого спустошення?
A.                 Рефлекторний викид клітин в кровообіг
B.                 * Інтерфазна загибель поліпотентних клітин
C.                 Репродуктивна загибель поліпотентних клітин
D.                 Гемоліз
E.                  Посилення фагоцитозу
520.            У який період внутрішньоутробного розвитку людини іонізуюче опромінення найбільш часто викликає затримку розумового розвитку?
A.                 1-2 тиждень
B.                 3-7 тиждень
C.                 * 8-15 тиждень
D.                 16-30 тиждень
E.                  3 1-40 тиждень
521.            Яйники людини характеризуються високою радіочутливість. Яка із структур яєчників дорослої жінки найбільш радіочутлива?
A.                 Овогоніі
B.                 Незрілі овоцити
C.                 * Зрілі овоцити
D.                 Жовте тіло
E.                  Судинна оболонка фолікула
522.            Яка клітинна культура використовується для визначення дози цитогенетичним методом?
A.                 Епітелій ротової порожнини
B.                 Мегакаріоцити
C.                 Ретикулоцити
D.                 * Лімфоцити
E.                  Клітини РЕС
523.            З якого матеріалу повинен бути виготовлений екран для захисту від бета-випромінювання?
A.                 Свинець
B.                 Сталь
C.                 Барій
D.                 * Органічне скло
E.                  Алюміній
524.            Що є предметом вивчення радіаційної медицини?
A.                 Вплив іонізуючого випромінювання на біологічні об'єкти
B.                 * Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини
C.                 Діагностичне застосування іонізуючого випромінювання
D.                 Терапевтичне застосування іонізуючого випромінювання
E.                  Розробка та використання радіофармпрепаратів
525.            У яких одиницях вимірюється інтегральна доза?
A.                 Кулон/кг
B.                 А/кг
C.                 Р/год
D.                 Гр/с
E.                  * Грей/кг
526.            Для вимірювання якої величини застосовується одиниця Зіверт?
A.                 Одиниця виміру експозиційної дози
B.                 Одиниця виміру вторинного випромінювання
C.                 * Одиниця виміру еквівалентної дози
D.                 Одиниця виміру енергетичного потоку випромінювання
E.                  Одиниця виміру поглиненої дози корпускулярного випромінювання
527.            Які головні критерії вибору дозиметричної апаратури для радіаційного дозиметричного контролю?
A.                 Вид випромінювання
B.                 Вага приладу
C.                 Енергія випромінювання
D.                 Габарити приладу та умови його транспортування
E.                  * Вид випромінювання, енергія випромінювання, діапазон величин, які вимірюються
528.            Що є одиницею активності радіонукліда?
A.                 * Бекерель
B.                 Кулон/кг
C.                 Рентген
D.                 Міліграм еквівалент радію
E.                  Pад
529.            Який з видів випромінювання викликає мінімальну щільність іонізації?
A.                 Альфа
B.                 Бета
C.                 * Гамма
D.                 Протонне
E.                  Позитронів
530.            Яка залежність між енергією і довжиною хвилі квантового випромінювання?
A.                 Прямо пропорційна
B.                 * Обернено пропорційна
C.                 Залежності немає
D.                 Прямо пропорційна у квадраті
E.                  Логарифмічна залежність
531.            Чому дорівнює заряд альфа-частинки?
A.                 +3
B.                 1
C.                 * + 2
D.                 + 4
E.                  4
532.            Вкажіть, з яким з зазначених факторів пов'язані швидкість розпаду радіоактивного препарату:
A.                 Масою препарату
B.                 Обсягом препарату
C.                 * Періодом напіврозпаду
D.                 Температурою навколишнього середовища
E.                  Парціального тиску
533.            Що таке ізотопи?
A.                 * Атоми одного і того ж елемента, які мають різні масові числа
B.                 Атоми з однаковими масовими числами, але з різними номерами
C.                 Різновид атомів з однаковими масовими числами і атомними номерами
D.                 Атоми з однаковими масовим числом і випромінюванням
E.                  Атоми елементів з однаковим періодом напіврозпаду
534.            Яке з наведених рівнянь є вірним?
A.                 100 Гр = 1 Рад
B.                 * 100 Бер = 1 Зв
C.                 1 Рад = в 1 Г
D.                 10 Р = 10 Зв
E.                  100 Гр = 1Кл/кг
535.            У яких одиницях вимірюється енергія гамма-випромінювання?
A.                 * Джоуль електрон-вольт
B.                 Кулон/кг
C.                 Калорія
D.                 Ампер
E.                  Грей
536.            Яке випромінювання викликає максимальну щільність іонізації?
A.                 * Альфа
B.                 Бета
C.                 Гамма
D.                 Рентгенівське
E.                  Позитронне
537.            Який метод дозиметрії є біологічним?
A.                 Іонізаційний
B.                 Сцинтиляційний
C.                 Фотографічний
D.                 * Визначення змін хімізму і морфології тканин
E.                  Напівпровідниковий

 @BDFlpђ’єѕЮа
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·у15

Приложенные файлы

  • doc 18913464
    Размер файла: 609 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий