vikova pitannya 2016


Питання до іспиту з курсу «Вікова психологія»
Загальна характеристика розвитку молодшого школяра.
Особливості розвитку мотиваційної сфери дошкільника.
Розвиток психічних функцій у дошкільному віці.
Охарактеризуйте провідну діяльність дошкільного віку.
Вплив гри на психічний розвиток дошкільника, динаміка зміни гри з віком.
Основні протиріччя та новоутворення дошкільного віку.
Соціальна ситуація розвитку дошкільника.
Основні характеристики кризи 3-х років за Е. Келер.
Охарактеризуйте сензитивні періоди раннього віку (2-3 роки).
Розкрийте поняття сензитивних періодів.
Провідна діяльність раннього віку (2-3 рік життя).
Криза першого року життя.
Основні психічні новоутворення немовлячого періоду.
Соціальна ситуація розвитку у немовлячому періоді.
Період новонародженості.
Загальні тенденції пренатального розвитку .
Поняття сензитвні періоди. Сензитивні періоди в онтогенезі.
Кризи психічного розвитку та особливості їх протікання в період зрілості (криза 30, криза 40, криза виходу на пенсію).
Кризи психічного розвитку та особливості їх протікання в період становлення особистості (новонародженість, 1 рік, 3 роки, 13 років).
Сучасні вітчизняні теорії психічного розвитку психіки людини.
Сучасні зарубіжні теорії психічного розвитку психіки людини.
Особливості періодизації вікового розвитку за Д.Б. Ельконіним.
Вікова періодизація, основні підходи та принципи.
Основні суперечності та кризи психічного розвитку.
Основні порушення психічного і особистісного розвитку.
Фактори розвитку психіки дитини.
Закономірності і динаміка психічного розвитку і формування особистості в онтогенезі.
Методи вікової психології.
Методологічні та методичні принципи вікової психології
Предмет, завдання та основні проблеми вікової психології.
Компоненти і показники психологічної готовності дитини до школи.
Характеристика основних новоутворень молодшого шкільного віку.
Особливості провідної діяльності молодшого школяра.
Особливості розвитку мотиваційної сфери молодшого школяра.
Особливості пізнавальної сфери молодшого школяра.
Розкрийте психологічний зміст підліткової кризи (на основі досліджень Г.Холла, З. Фройда, М.Мід, Р.Бенедикт, Л.С.Виготського).
Загальна характеристика розвитку у підлітковому віці.
Соціальна ситуація розвитку підлітка.
Особливості провідної діяльності підлітка.
Психологічні новоутворення підліткового віку.
Особливості розвитку самосвідомості у підлітковому віці.
Особливості самооцінки та рівня домагань підлітка.
Типи акцентуацій в характері підлітків
Важковиховувані та девіантні підлітки.
Загальні особливості періоду юності.
Розвиток самосвідомості в юності.
Розвиток спонукальної сфери в період юності.
Особливості спілкування в юнацькому віці.
Загальна характеристика дорослості.
Періодизація психічного розвитку дорослої людини.
Особливості розвитку самосвідомості в дорослому віці.
Особливості спонукальної сфери дорослих.
Загальна характеристика зрілого дорослого віку.
Психологічні проблеми зрілого дорослого віку.
Психологія старіння.
Акмеологія: основні етапи психології дорослих.
Теорії психічного розвитку людини (за Е.Еріксоном, Д.Б.Ельконіним, Ж.Піаже, Л.С.Виготським).
Теорії психічного розвитку людини (за Е.Еріксоном, Д.Б.Ельконіним, Ж.Піаже, Л.С.Виготським).
Особливості вікової періодизації за З.Фройдом, Е.Еріксоном.
Особливості вікової періодизації за Ж.Піаже, Б.Скінером, А.Бандурою П.Гальперіним.

Приложенные файлы

  • docx 18913466
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий