Pitannya do ispitu z kulturologiyi 2TO (1)

Питання до іспиту з культурології (2ТО)
«Велике переселення» народів у ІІ – ІV ст. н.е.
Античні традиції в культурі Візантії.
Архітектура Стародавнього Риму.
Взаємозалежність культури і культурології.
Взаємозв’язок глобалізації та культури.
Визначення поняття «культура» через особливості людської діяльності.
Винайдення світової писемності.
Глобалізація як засіб розв’язання негативних наслідків епохи модерну.
Грецька колонізація північного Причорномор’я.
Джерела давньої міфології.
Дохристиянські вірування та їх вплив на культуру.
Духовне життя українського народу у другій половині ХVІ – початку ХVІІ ст.
Еволюція культури як вагома складова світового прогресу.
Еволюція образотворчого мистецтва козацької доби.
Еволюція театру ХХ ст.
Екзистенціалізм як культурний світогляд.
Етимологія терміна «культура» у різні епохи.
Етнос як унікальне і соціально-культурне явище.
Європейська культура доби Просвітництва.
Живопис модернізму.
Живопис постмодернізму.
Здобутки та втрати української культури у другій половині ХХ ст.
Кіммерійці як продовжувачі трипільської культури.
Кінематограф постмодернізму.
Культура антів.
Культура Ассирії.
Культура Вавилону.
Культура і глобальні проблеми сучасності.
Культура Київської Русі.
Культура сарматів.
Культура скіфів.
Культура Стародавнього Єгипту.
Культура Стародавньої Японії.
Культура Урарту.
Культура Шумеро-Аккадського царства.
Культурне національне відродження України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
Культурні особливості Нового часу.
Література постмодернізму.
Літературна традиція Стародавнього Риму.
Літописна традиція козацької доби.
Людина як головна складова культури.
Місце культурології в системі гуманітарних наук.
Місце культурології в системі природничих наук.
Міфологія Стародавньої Греції.
Музика та театр Стародавньої Греції.
Наукова думка та еволюція культури ХХІ ст.
Образотворче мистецтво Стародавнього Риму.
Образотворче мистецтво Стародавньої Греції.
Оптимальні шляхи подолання світових глобальних проблем крізь призму культури.
Основні джерела вивчення культури східних слов’ян.
Основні джерела духовної культури Стародавнього Китаю.
Основні особливості стилю «модерн».
Особливості готичного стилю.
Особливості культури доби Відродження.
Особливості культури Стародавньої Індії.
Особливості раннього та зрілого модернізму.
Особливості розвитку наукових та технічних досягнень античної культури.
Перші культурні сліди перебування людини на території України.
Поняття «прогрес» у світовій культурі ХХІ ст.
Постмодернізм у контексті світової культури.
Принципи та методи аналізу культурології.
Провідні пріоритети етнонаціональної та культурної політики України.
Прогнозування подальшого культурного розвитку людства у ХХІ ст.
Протистояння понять «людина – культура».
Протистояння понять «природа – культура».
Протистояння понять «суспільство – культура».
Релігійне мистецтво середніх віків.
Реформування освіти та науки України у ХVІІ ст.
Реформування церкви в Україні у ХVІІ ст.
Ритуал як «культурна єдність» людини і природи.
Романська культура: літургія та карнавал.
Середньовічна культура Західної Європи.
Символізм як художній напрям та філософсько-естетичне явище.
Скульптура Стародавнього Риму.
Співвідношення понять «культура» і «цивілізація».
Стильові особливості романського і готичного храмів.
Трипільська культура.
Українське бароко як нове мистецтво.
Фетишизм як «культурна єдність» людини і природи.
Функції культури.
Яскраві представники постмодерної культури.
15

Приложенные файлы

  • doc 18913468
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий