Pitannya do zaliku


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Коледж Подільського державного аграрно-технічного університету
«Затверджую»
Заступник директора з
навчальної роботи
_________М.М. Новак
«____» ________2014 р.
Питання до заліку
з дисципліни «Право соціального забезпечення»
Теоретичні основи соціального забезпечення або соціального захисту непрацездатних громадян.
Дайте визначення поняття, предмета та методу права соціального забезпечення.
Визначте організаційно-правові форми та види соціально забезпечення.
Система права соціального забезпечення.
Охарактеризуйте відмінність права соціального забезпечення від інших галузей права та взаємодію між ними.
Поняття та загальна характеристика джерел права соціального забезпечення
Основні види нормативних актів, що регулюють соціальне забезпечення.
Акти договірного характеру, що є джерелами права соціального забезпечення.
Закон України » Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
Закони України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
Поняття та загальна характеристика правовідносин по соціальному забезпеченню.
Суб’єкти правовідносин соціального забезпечення
Об’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин.
Фонди соціального забезпечення як суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин.
Припинення правовідносин із соціального забезпечення.
Поняття суб’єктів права соціального забезпечення та їх властивості.
Класифікація суб’єктів права соціального забезпечення
Суб’єкти, які отримують соціальне забезпечення.
Суб’єкти, які забезпечують реалізацію права на соціальне забезпечення.
Поняття та ознаки соціальних ризиків.
Система соціальних ризиків за законодавством України.
Малозабезпеченість, тимчасова втрата працездатності та непрацездатність як соціальні ризики.
Наявність неповнолітніх дітей як підстава здійснення соціального забезпечення.
Публічні соціальні ризики(внаслідок Чорнобильської та інших техногенних катастроф).
Поняття та види організаційно-правових форм соціального забезпечення.
Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
Страхування на випадок безробіття.
Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.
Поняття трудового та страхового стажу, вислуги років.
Загальний та спеціальний трудовий стаж, його значення у сфері соціального забезпечення.
Система пенсійного забезпечення.
Класифікація трудового та страхового стажу, їх значення.
Поняття і види пенсій.
Підстави та умови визначення пенсії.
Порядок призначення та виплати пенсій в солідарній пенсійній системі.
Класифікація пенсії.
Відмінність пенсійних виплат від інших виплат громадянам.
Право вибору пенсії.
Загальні умови призначення пенсій у накопичувальній пенсійній системі.
Пенсії за вислугу років.
Пенсійний фонд і органи управління.
Джерела формування коштів Пенсійного фонду.
Використання коштів Пенсійного фонду.
Поняття недержавного пенсійного забезпечення.
Принципи недержавного пенсійного забезпечення.
Пенсійні виплати недержавного пенсійного забезпечення.
Органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення.
Поняття державної соціальної допомоги, її ознаки та види.
Допомога особам, що не мають пенсії.
Допомога малозабезпеченим.
Допомоги у зв’язку з інвалідністю.
Державні допомоги сім’ям з дітьми
Державна допомога особам в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Поняття та особливості житлових субсидій.
Поняття та ознаки соціальних пільг, їх класифікація.
Джерела фінансування соціальних пільг.
Пільги у сфері транспортного обслуговування населення.
Пільги на житлово-комунальні послуги.
Поняття, види та принципи соціального обслуговування.
Платне і безоплатне соціальне обслуговування.
Соціальне обслуговування неповнолітніх.
Система не страхового соціального обслуговування.
Санітарно-курортне лікування.
Забезпечення засобами пересування.
Підготувала викладач юридичних дисциплін ____________________ І.М.Басюк
Розглянуто і схвалено на засіданнях циклової комісії юридичних дисциплін
Протокол №___ від_______ 2014 року
Голова циклової комісії ________________________________ Л.О.Ковальчук

Приложенные файлы

  • docx 18913471
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий