Pitannya dlya pidgotovki do ekzamenu

Питання для підготовки до екзамену (теоретична частина)
Суть поняття „культура”: структура, еволюція, провідні підходи у трактуванні.
Загальна характеристика функцій культури.
Мистецтво як важлива складова духовної культури. Його види та стилі.
Загальна характеристика елітарної, масової та народної культури.
Трипільська культура та її роль у подальшому розвитку української культури.
Досягнення та значення скіфської культури.
Грецька колонізація Північного Причорномор’я. Античні впливи на розвиток української культури.
Формування та особливості східнослов’янської культури.
Запровадження християнства та його вплив на розвиток культури Київської Русі.
Розвиток освіти Київської Русі. Основні види навчальних закладів, що з’явилися після прийняття християнства.
Писемна література часів Київської Русі: основні види і жанри.
Розвиток давньоруської архітектури: видові, функціональні та стильові особливості.
Провідні види та жанри образотворчого мистецтва Київської Русі (фрески, мозаїки, іконопис, книжкова мініатюра, рельєфна скульптура).
Особливості музичного мистецтва Київської Русі.
Соціально-політична та культурна ситуація в Галичині та на Волині у ХІІ – ХІІІ ст. Роль Галицько-Волинської Русі в розвитку української культури.
Особливості розвитку освіти та літератури в Галицько-Волинському князівстві.
Розвиток архітектури та живопису в Галичині та на Волині у ХІІ – ХІІІ ст.
Художні ремесла та музика в Галичині та на Волині у ХІІ – ХІІІ ст.
Історичні умови розвитку української культури у ХІV – першій половині ХVІІ ст.
Братства та їх роль у протидії асиміляційним процесам української культури в ХVI – першій половині ХVII ст.
Розвиток української освіти в ХVI – першій половині ХVII ст.: головні тенденції, типи шкіл.
Острозький культурний осередок та його роль у розвитку української культури.
Книжкова справа в Україні в ХVI – першій половині ХVII ст. Поширення книгодрукування.
Українська література ХVI – першої половини ХVII ст.: традиційні та нові жанри.
Основні тенденції розвитку архітектури й образотворчого мистецтва України литовсько-польської доби.
Загальна характеристика історичних умов розвитку культури України другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.
Києво-Могилянська академія – перший вищий навчальний заклад України європейського типу. Роль П. Могили у розвитку культури України.
Українська барокова література: драматичне письменство, козацькі літописи, проповідницька та публіцистична проза, поезія.
Г. С. Сковорода як видатний діяч української культури.
Українська барокове зодчество. Козацьке бароко в архітектурі Полтавщини.
Особливості розвитку українського живопису та графіки в другій половини ХVII – ХVIII ст.
Українське музичне й театральне мистецтво другої половини ХVII – ХVIII ст.
Українське національно-культурне відродження ХIХ – початку ХХ ст.: сутність, етапи та чинники розвитку.
Українська освіта в ХІХ – на початку ХХ ст.: тенденції розвитку, здобутки та проблеми.
Провідні досягнення української науки в ХІХ – на початку ХХ ст. (етнографія, історія, філологія, педагогіка, математика, фізика, хімія, біологія, фізіологія, медицина).
Розвиток української мови та асиміляційні заходи російського самодержавства щодо української культури в ХІХ ст. (Валуєвський циркуляр 1863 р. та Емський указ 1876 р.).
Літературне життя України ХІХ – початку ХХ ст. Народження нової української літератури (І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, Т. Шевченко, П. Куліш, І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, І. Франко, М. Коцюбинський, Леся Українка та інші).
Становлення та розвиток професійного театру в Україні в ХІХ ст. Роль і місце Полтави в цьому процесі.
Архітектура та скульптура України ХIХ – початку ХХ ст.: стилістичні напрями.
Музичне мистецтво України ХIХ – початку ХХ ст.
Розвиток українського живопису та графіки в ХIХ – на початку ХХ ст.
Українська культура в роки боротьби за державну незалежність (1917 – 1920 рр.).
Радянська політика „українізації” та її вплив на розвиток культури України в 1920-х – на початку 1930-х рр.
Національна культура в умовах сталінського тоталітаризму 1930-х рр. „Розстріляне відродження” в українській культурі.
Розвиток української культури в роки Другої світової війни та в перше повоєнне десятиріччя (1945 – 1953).
Українська культура в роки хрущовської „відлиги” (1953 – 1964 рр.). „Шістдесятництво”.
Кризові явища в культурі УРСР 1970 – 1980-х рр. Дисидентський рух в Україні та його вплив на культурний розвиток.
Культура УРСР у 1985 – 1991 рр.: тенденції розвитку та проблеми.
Проголошення незалежності України 1991 р. та формування сучасної української культури.
Проблеми розвитку культури України у ХХІ ст.
Практичні завдання (виносяться на самостійне вивчення)
Візантійсько-руський стиль як домінуючий стиль архітектури часів Київської Русі.
Готичний стиль як стиль в архітектурі епохи Середньовіччя.
Театр як вид мистецтва.
Скіфська пектораль – пам’ятка образотворчого мистецтва скіфської доби.
Ярослав Мудрий як будівничий культури Київської Русі.
„Остромирове євангеліє” як пам’ятка образотворчого мистецтва й давньоруської літератури часів Київської Русі.
Фреска як жанр образотворчого мистецтва середньовічної доби.
Різьблення по дереву як різновид [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Золоті ворота як визначна пам’ятка фортифікаційної архітектури часів Київської Русі.
Луцька фортеця як визначна пам’ятка фортифікаційної архітектури ХІ – ХІІІ ст.
Собор святої Софії як визначна пам'ятка культової [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] архітектури та монументального живопису часів [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства в Україні.
„Пересопницьке євангеліє” – визначна рукописна пам’ятка [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] та мистецтва XVI ст.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]і як видатна пам’ятка образотворчого мистецтва XV ст.
П. Могила та його роль у розвитку української культури.
Г. С. Сковорода як видатний діяч української культури.
Полтавській Свято-Успенський собор як визначна пам'ятка культової архітектури епохи бароко.
Хрестовоздвиженський монастир у Полтаві як визначна пам’ятка культової архітектури епохи бароко.
М. В. Гоголь як видатний український письменник і драматург.
Місце та роль І. П. Котляревського в українській і світовій літературі.
Т. Г. Шевченко як український літератор, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Ансамбль Круглої площі в Полтаві як один із найвизначніших містобудівних ансамблів доби [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Будинок Полтавського губернського земства – пам'ятка [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] й [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] початку ХХ ст.
Інститут шляхетних дівчат як пам’ятка архітектури першої половини ХІХ ст.
Пам’ятник Т. Г. Шевченку в Полтаві як визначна модерна скульптура початку ХХ ст.

‡ђ Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 18913480
    Размер файла: 63 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий