3 plan virobnichoyi praktiki finansovi upravlin..


ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління фінансів Комінтернівського району Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(посада керівника бази практики)
__________________________________
__________________________________
(підпис, ініціали, прзвище)
14 травня 2012 року


План
проходження виробничої практики
студент IV курсу факультету фінансів
денної форми навчання
групи 4_____ напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»),

виконаний на базі ____________________________________________________________
(назва бази практики)
__________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові студента)з/п
Назва розділів і тем
Кількість
днів
Місце
проходження
Керівник
/прізвище,
ініціали/

Дисципліна «Бюджетна система»

1
Сутність, призначення і роль бюджету держави.
Бюджет як основний фінансовий план держави.
Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування
0,52
c°Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання.
Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України.
0,53
Система доходів бюджету.
0,54
Система видатків бюджету
15
Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку13 EMBED Equation.3 1415
0,56
Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу
0,57
Видатки бюджету на оборону та управління
Видатки бюджету на обслуговування державного боргу
0,5
8
Основи забезпечення техніки безпеки
1Разом
5


Студент-практикант:

____________ ______________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)


Керівники від бази практики:
____________ ______________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)____________ ______________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)МП
Приложенные файлы

  • doc 18913499
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий