PITANNYa DO ISPITU B O


1. Сутність бухгалтерського обліку.
2. Характеристика господарських засобів.
3. Характеристика джерел формування господарських засобів.
4. Документи і їхня класифікація. Реквізити бухгалтерських документів.
5. Вимоги, пропоновані до оформлення бухгалтерських документів. Порядок виправлення помилок.
6. Предмет та об’єкт бухгалтерського обліку.
7. Метод бухгалтерського обліку.
8. Інвентаризація, як елемент методу бухгалтерського обліку, її види.
9. Порядок проведення інвентаризації, використання даних для контролю за схоронністю господарських засобів.
10. План рахунків бухгалтерського обліку. Види балансових і за балансових рахунків. Їхній взаємозв'язок з балансом.
11. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку по економічному змісті.
12. Балансовий метод відображення та узагальнювання інформаціі.
13. Побудова та зміст бухгалтерського балансу.
14. Зміні в балансі, спричинені господарськими операціями.
15. Призначення та побудова рахунка.
16. Подвійний запис на рахунках, її сутність та значення, бухгалтерські проводки.
17. Синтетичні та аналітичні рахунки бухгалтерського обліку.
18. Поняття про субрахунки. Оборотні відомості і їхні види. Зв'язок з балансом.
19. Форми бухгалтерського обліку. Облікові регістри і їхні види.
20. Способи записів в облікові регістри. Методи виправлення помилкових записів в облікових регістрах.
21. Оцінка об’єкта бухгалтерського обліку.
22. Основи калькуляції.
23. Господарські процеси.
24. Роль та значення документів і їх класифікація.
25. Реквізити документів та порядок їх оформлення.
26. Поняття основних засобів та нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка.
27. Облік нематеріальних активів.
28. Облік наявності і руху основних засобів та нематеріальних активів.
29. Запаси їх класифікація та оцінка.
30. Синтетичний та аналітичний облік запасів.
31. Документальне оформлення руху виробничих запасів. Відбиття в бухгалтерському обліку.
32. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів.
33. Облік готової, реалізованої й відвантаженої продукції.
34. Облік касових операцій.
35. Облік операцій на поточних рахунках.
36. Облік операцій на валютних рахунках.
37. Облік розрахунків з підзвітними особами.38. Облік фінансових інвестицій.
39. Економічний зміст власного капиталу.
40. Облік власного капиталу.
41. Облік разрахунків з постачальниками та підрядчиками , покупцями та заказниками.
42. Організація праці та її оплати на підприємстві.
43. Документальне оформлення обліку особого складу працівників.
44. Облік нарахування заробітної плати та інших виплат.
45. Облік утримань із заробітної плати та її виплати.
46. Облік витрат діяльності підприємства.
47. Визнання і класифікація доходів.
48. Організація обліку доходів.
49. Облік фінансових результатів.
50. Види та призначення звітності, основні умови, що висуваються до бухгалтерської звітності.

Приложенные файлы

  • docx 18913500
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий