Pitannya do ekzamenu


Питання до екзамену з «історії України»
Економічний розвиток Наддінпрянської України. Основні галузі промисловості, утворення монополій. Економічна криза. Сільське господарство.
Суспільно-політичний розвиток Наддінпрянської України. Утворення українських політичних партій.
Україна в роки Россійської революції. Причини революції, рушійні сили, завдання. Події революції 1905-1907рр.
Наддніпрянська Україна 1907-14рр.. Земельна реформа Столипіна, та її вплив на Україну. Посилення національного гніту. Український національний рух 1907-14рр.
Особливості економічного і політичного розвитку життя в західній Україні на початку ХХ ст.
Вплив Першої світової війни на формування українського національного руху в Галичині та Наддніпрянський Україні.
Результати та історичне значення Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991р..
Початок Першої світової війни. Воєнні дії 1914р. на уркаїнських землях.
Нацистський «Новий порядок» в Україні в 1941-1944рр.. Голокост.
Українські землі в 1915-1917рр.
«Косигінські реформи» та їхні наслідки для України.
Початок Української революції, утворення Центральної Ради. М.Грушевський, В.Винниченко.
Культура України в 70-80-х рр. ХХст.
Перший Універсал Центральної Ради та його історичне значення.
Прихід до влади М.Горбачова. Розгортання національно –демократичного руху в Україні.
Проголошення УНР. Третій Універсал Центральної Ради.
Чорнобильська катастрофа та її наслідки.
Проголошення незалежності УНР : передумови та значення.
Україна на завершальному єтапі Великої Вітчизняної війни.
Внутрішня і зовнішня політика Української Держави. П.Скоропадський.
Проголошення державної незалежності України.
Радянсько-польська війна і Україна.
Опозиційний рух в Україні. (1965-1985рр.)
Україна в 1919-1920рр. Політика «Военного комунізму».
Прийняття Конституції України 1996р. та її історичне значення.
Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Злука УНР і ЗУНР.
Політична ситуація в Україні 1985-1991рр.
Внутрішня і звоінішня політика Директорії УНР. С.Петлюра.
Історичне значення та уроки боротьби українського народу за незалежність у 1917-1920рр.
Пожвавлення літературно-мистецького життя України в умовах десталінізації. «Шестидесятники».
Нова економічна політика і особливості її впровадження в Україні.
Державотворчі процеси в Україні у 1991-2005рр.
Політика «українізації (коренізації), її наслідки. О.Шумський, М.Скрипник.
Досягнення сучасної української науки і освіти.
Суспільно-політичне життя українських земель у складі Польші, Руминії, Чехо-Словаччини у 20-30-х рр. ХХст.
Початок формування багатопартійності в Україні наприкінці 80-х-на початку 90-х рр. ХХст.
Відбудова економіки України після Великої Вітчизняної війни.
Культура і духовне життя України в 1917-1920рр.
Спроби та наслідки реформування економіки України наприкінці 50-х у першій половині 60-х рр ХХст. Раднаргоспи.
Особливості та наслідки сталінської індустріалізації України.
Визволення Лівобережної України від нацистських загарбників. «Східний вал» Визволення Києва.
Голодомор 1932-1933рр. Причини та наслідки. Закон «про п’ять колосків».
Політика суцільної колективізації та розселянювання селян в Україні. Її соціально-економічні наслідки.
Возз’эднання західноукраїнських земель з УРСР та їх радянізація 1939-1941рр.
Розвиток культури в 30-ті роки. «Розстріляне» відродження.
Громадсько-політичне життя в Україні в 30-ті роки ХХст.
Рух Опору в Україні в роки Другої світової війни. Історичний внесок українського народу в перемогу у Другій світовій війні.
Опозиційний рух в Україні 1965р. Течії десиденства, форми діяльності.
Формування передумов незалежності. Політичні передумови суверенізації. Декларація про державний суверенітет.
Державотворчі процеси в Україні 1991-2001 рр.
Особливості соціально-єкономічного розвитку України 1991-2001 рр.
Етносоціальні процеси та рівень життя населення в Україні 1991-2006 рр.
Культурне і духовне життя України в умовах незалежності. 1991-2001 рр.
Зовнішня політика та міжнародні зв’язки незалежної України.
Україна в період 2002-2006 рр.

Приложенные файлы

  • docx 18913502
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий