Pitannya na ekzamen z distsiplini bilous zaochn..

Питання на екзамен з дисципліни «Управління проектами»

Визначення ідей та цілей проекту
З яких етапів складається процес фінансування проекту?
За якими критеріями поділяються витрати в проекті. Охарактеризуйте їх.
Заключний аналіз проекту та розробка його концепції
Історичні передумови виникнення і розвитку проектного менеджменту
Класифікація проектів
Критерії успішності проектів
Методи сітьового планування робіт проекту.
Основні етапи процесу планування проекту.
Особливості побудови стрілчастих графіків.
Охарактеризуйте поняття «бізнес-план».
Охарактеризуйте поняття «термін окупності інвестицій» та « індекс прибутковості інвестицій»?
Охарактеризуйте поняття «термін окупності інвестицій» та « індекс прибутковості інвестицій»?
Підходи до управління туристичними проектами.
Показники ефективності проекту
Поняття туристичних проектів та їх риси
Порядок побудови і обчислення параметрів графіків передування.
Принципи планування.
Проведення попереднього аналізу проекту
Розробка статуту проекту
Структуризація процесів управління проектами
Сутність системи управління туристичними проектами та її елементи
Суть планування та план проекту процеси планування проекту.
У чому суть метода ПЕРТ та які його види визнаєте? Охарактеризуйте.
Функції та принципи менеджменту проектів
Які є методи розвитку та підвищення кваліфікації персоналу команди проекту?
Які є основні процеси планування проекту?
Які є основні стадії життєвого циклу команди проекту?
Які складові управління матеріально-технічним забезпеченням проекту?
Якому принципу повинні відповідати сформульовані цілі туристичного проекту?
Якому принципу повинні відповідати сформульовані цілі туристичного проекту?
Формування команди проекту.
Управління конфліктами в проектах.
Лідерство і мотивація в команді.
Розвиток команди
Типові задачі, що будуть на іспиті

Визначення майбутньої вартості сьогоднішніх грошей. Умови:
ставка дисконту: 10% річних. Інвестується 100 тис. грн.

Визначення сьогоднішньої вартість майбутніх грошей. Умови:
ставка дисконту: 10% річних. Інвестується 100 тис. грн.

Розглядаються проекти А і Б. Вони мають однакові витрати і тривалості життєвого циклу. Потрібно порівняти і вибрати кращий з них. Вихідні дані і рішення для проекту А наведені в табл. 4.3., а для проекту Б – у табл. 2,4. Норма дисконту дорівнює 10% (і=0,1).


Приложенные файлы

  • doc 18913508
    Размер файла: 42 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий