Pitannya na ekzamen

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
з предмету „Системне програмування”
спеціальність: 5.091504 „Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж”
Що таке програмне переривання?
Архітектура ЕОМ? Архітектура мікропроцесора?
Яке призначення мають файли config.sys та autoexec.bat ?
Логічні команди? Огляд групи арифметичних команд і даних?
Файл io.sys, дві групи переривання?
Як встановити електронний диск розмiром 64 К у extended пам'ять ?
Системне програмування. Логічні дані?
Як завантажити MS DOS у верхню пам'ять? Що називається сегментами пам'яті?
. Функції переривання для роботи з системним таймером?
Який змiст має завантажувальний запис (BOOT Record)? Якi данi можна одержати з цього запису?
. Який вигляд має структура фiзичного диску? Якi номери мають головки, дорiжки або цилiндри, сектори?
Що називається сегментами пам'яті?
Системні регістри мікропроцесора?
Основні функції MS-DOS переривання? Групи переривання INT 21h ?
Як генеруються вiдлiки часу на IBM-сумiснiй ПЕОМ? Скiльки тiкiв за секунду виробляє системний таймер?
Система управління програмами? Система зв'язку з драйверами пристроїв?
Media Descriptor. Ланцюжок FAT?
Як сформувати та занести до вiдеобуферу код лiтери? Наведiть приклад.
Як виглядає програма типу .ЕХЕ її розмір?
Програмування дискових накопичувачів по рівнях складності сектори, головки, циліндри?
Как инициализировать мышь? Какая при этом функция используется?
Операнди? Характеристика операндів?
Елементи і конструкції мови Асемблер. Базові класи команд мови Асемблер?
Задати форму курсора миші у вигляді першої букви прізвища програміста?
Команди пересилки даних?
Вміст пари регістрів cs:(e)ip?
Що таке ESC-послiдовнiсть? Якi дiї виконуються за допомогою ESC-команд?
Функція 83h? Функція 86h?.
Лінійні ділянки програми?
Як визначити стан принтера? Якi види ситуацiй виникають при помилках у роботi з принтером?
Засоби BIOS для роботи з таймером?
Резидентні програми?.
Якi функцiї бiблiотеки QC 2.5 призначено для роботи з принтером? Як вивести текст до друку?
Склад файлів config.sys ?
Призначення і складові частини Асемблера?
Як включити (вимкнути) курсор миші? Яка при цьому функція використовується?
Запис в CGA? Відео-підтримка ROM-BIOS?
Блокове уведення-виведення? Функції Fopen, fclose, getc, putc?
Как определить текущий видеорежим?
Визначення масиву в Сі/Сі++? Ініціалізація массива? Обробка одновимірних Масивів?
Програмування мікросхеми UART 8250?
Як задати форму курсора миші в графічному режимі?
Управління клавіатурою? Oчиcткa буфера клавіатури?
. Доступ до послідовного порту? Архітектура відео адаптера?
Як задати рух курсора по горизонталі (вертикалі)?
Функції переривання для роботи з системним таймером?
Установка специфікацій друку?
Якi функцiї бiблiотеки Сi призначено для роботи з перериваннями? Як ними скористуватись?.
Як завантажити MS DOS у верхню пам'ять ?
Підміна переривання? Директиви Асемблера? Застосування команди mov?
Розробив:
Викладач______________________(О.А.Каулька)
Розглянуто на засіданні ПЦК:
Програмного керування та комп’ютерних дисциплін
Протокол № _______ від „____”_____________2009р
Голова ПЦК ___________________(О.В. Мінакова)


15

Приложенные файлы

  • doc 18913509
    Размер файла: 34 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий